«акон ”крањни "ѕро захист населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб"
(зм≥нений ≥ доповнений законом в≥д 09 лютого 2006 р. )

«м≥ст закону
–озд≥л 1. «агальн≥ положенн¤
–озд≥л 2. ƒержавне регулюванн¤ д≥¤льност≥ у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб
–озд≥л 3. ѕравове регулюванн¤ в≥дносин у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб
–озд≥л 4. ѕроф≥лактика та наданн¤ медичноњ допомоги хворим на соц≥ально небезпечн≥ ≥нфекц≥йн≥ хвороби (туберкульоз, ≥нфекц≥йн≥ хвороби, що передаютьс¤ статевим шл¤хом, сн≥д, проказа)
–озд≥л 5. —ан≥тарна охорона територ≥њ украњни, карантин, обмежувальн≥ протиеп≥дем≥чн≥ заходи
–озд≥л 6. ƒез≥нфекц≥йн≥ заходи
–озд≥л 7. ќбл≥к та реЇстрац≥¤ ≥нфекц≥йних хвороб. еп≥дем≥олог≥чне обстеженн¤
–озд≥л 8. ѕрава, обов'¤зки, соц≥альний захист медичних та ≥нших прац≥вник≥в, зайн¤тих у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб. в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства про захист населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб
–озд≥л 9. ћ≥жнародне сп≥вроб≥тництво
–озд≥л10. ѕрик≥нцев≥ положенн¤
≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 913-IV ( 913-15 ) в≥д 05.06.2003, ¬¬–, 2003, N 38, ст.321
N 3421-IV ( 3421-15 ) в≥д 09.02.2006

÷ей «акон визначаЇ правов≥, орган≥зац≥йн≥ та ф≥нансов≥ засади д≥¤льност≥ орган≥в виконавчоњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, спр¤мованоњ на запоб≥ганн¤ виникненню ≥ поширенню ≥нфекц≥йних хвороб людини, локал≥зац≥ю та л≥кв≥дац≥ю њх спалах≥в та еп≥дем≥й, встановлюЇ права, обов'¤зки та в≥дпов≥дальн≥сть юридичних ≥ ф≥зичних ос≥б у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб.

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII IX X

–озд≥л I
«агальн≥ положенн¤

—татт¤ 1. ¬изначенн¤ терм≥н≥в

” цьому «акон≥ наведен≥ нижче терм≥ни вживаютьс¤ у такому значенн≥:

 • ≥нфекц≥йн≥ хвороби - розлади здоров'¤ людей, що викликаютьс¤ живими збудниками (в≥русами, бактер≥¤ми, рикетс≥¤ми, найпрост≥шими, грибками, гельм≥нтами, кл≥щами, ≥ншими патогенними паразитами), продуктами њх життЇд≥¤льност≥ (токсинами), патогенними б≥лками (пр≥онами), передаютьс¤ в≥д заражених ос≥б здоровим ≥ схильн≥ до масового поширенн¤; ( јбзац другий статт≥ 1 в редакц≥њ «акону N 913-IV в≥д 05.06.2003 )
 • небезпечн≥ ≥нфекц≥йн≥ хвороби - ≥нфекц≥йн≥ хвороби, що характеризуютьс¤ важкими та (або) ст≥йкими розладами здоров'¤ в окремих хворих ≥ становл¤ть небезпеку дл¤ њх житт¤ та здоров'¤;
 • особливо небезпечн≥ ≥нфекц≥йн≥ хвороби - ≥нфекц≥йн≥ хвороби (у тому числ≥ карантинн≥: чума, холера, жовта гар¤чка), що характеризуютьс¤ важкими та (або) ст≥йкими розладами здоров'¤ у значноњ к≥лькост≥ хворих, високим р≥внем смертност≥, швидким поширенн¤м цих хвороб серед населенн¤;
 • джерело збудника ≥нфекц≥йноњ хвороби (дал≥ - джерело ≥нфекц≥њ) - людина або тварина, заражен≥ збудниками ≥нфекц≥йноњ хвороби;
 • дез≥нфекц≥йн≥ заходи (дез≥нфекц≥¤, дез≥нсекц≥¤, дератизац≥¤) - заходи щодо знищенн¤ у середовищ≥ життЇд≥¤льност≥ людини збудник≥в ≥нфекц≥йних хвороб (дез≥нфекц≥¤) та њх переносник≥в - комах (дез≥нсекц≥¤) ≥ гризун≥в (дератизац≥¤);
 • еп≥дем≥¤ - масове поширенн¤ ≥нфекц≥йноњ хвороби серед населенн¤ в≥дпов≥дноњ територ≥њ за короткий пром≥жок часу;
 • еп≥дем≥чна ситуац≥¤ - показник еп≥дем≥чного благополучч¤ територ≥њ (об'Їкта) у певний час, що характеризуЇтьс¤ р≥внем ≥ динам≥кою захворюванн¤ людей на ≥нфекц≥йн≥ хвороби, на¤вн≥стю або в≥дсутн≥стю в≥дпов≥дних фактор≥в передач≥ ≥нфекц≥њ та ≥ншими обставинами, що впливають на поширенн¤ ≥нфекц≥йних хвороб;
 • благополучна еп≥дем≥чна ситуац≥¤ - ≥нфекц≥йн≥ хвороби не реЇструютьс¤ або реЇструютьс¤ њх поодинок≥ випадки, в≥дсутн≥ спри¤тлив≥ умови дл¤ поширенн¤ цих хвороб;
 • нест≥йка еп≥дем≥чна ситуац≥¤ - р≥вень захворюванн¤ людей на ≥нфекц≥йн≥ хвороби не перевищуЇ середн≥ багатор≥чн≥ показники, проте Ї спри¤тлив≥ умови дл¤ поширенн¤ цих хвороб;
 • неблагополучна еп≥дем≥чна ситуац≥¤ - р≥вень захворюванн¤ людей на ≥нфекц≥йн≥ хвороби перевищуЇ середн≥ багатор≥чн≥ показники, реЇструютьс¤ спалахи ≥нфекц≥йних хвороб;
 • ≥нкубац≥йний пер≥од - максимальний в≥др≥зок часу, що минаЇ в≥д моменту зараженн¤ людини збудниками ≥нфекц≥йноњ хвороби до по¤ви перших симптом≥в ц≥Їњ хвороби;
 • ≥зол¤тор - спец≥ал≥зований заклад охорони здоров'¤, призначений дл¤ госп≥тал≥зац≥њ контактних ос≥б з метою њх обстеженн¤, проф≥лактичного л≥куванн¤ та зд≥йсненн¤ медичного нагл¤ду за ними;
 • обсерватор - спец≥ал≥зований заклад охорони здоров'¤, призначений дл¤ госп≥тал≥зац≥њ ос≥б, ¤к≥ ви¤вили бажанн¤ покинути територ≥ю карантину, з метою њх обстеженн¤ та зд≥йсненн¤ медичного нагл¤ду за ними;
 • календар проф≥лактичних щеплень (дал≥ - календар щеплень) - нормативно-правовий акт спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤, ¤ким встановлюютьс¤ перел≥к обов'¤зкових проф≥лактичних щеплень та оптимальн≥ строки њх проведенн¤;
 • контактн≥ особи - особи, ¤к≥ перебували в контакт≥ з джерелом ≥нфекц≥њ, внасл≥док чого вони вважаютьс¤ зараженими ≥нфекц≥йною хворобою;
 • карантин - адм≥н≥стративн≥ та медико-сан≥тарн≥ заходи, що застосовуютьс¤ дл¤ запоб≥ганн¤ поширенню особливо небезпечних ≥нфекц≥йних хвороб;
 • медичн≥ ≥муноб≥олог≥чн≥ препарати - вакцини, анатоксини, ≥муноглобул≥ни, сироватки, бактер≥офаги, ≥нш≥ л≥карськ≥ засоби, що застосовуютьс¤ в медичн≥й практиц≥ з метою специф≥чноњ проф≥лактики ≥нфекц≥йних хвороб;
 • нос≥й збудника ≥нфекц≥йноњ хвороби (дал≥ - бактер≥онос≥й) - людина, в орган≥зм≥ ¤коњ ви¤влено збудник≥в ≥нфекц≥йноњ хвороби при в≥дсутност≥ симптом≥в ц≥Їњ хвороби;
 • обмежувальн≥ протиеп≥дем≥чн≥ заходи - медико-сан≥тарн≥ та адм≥н≥стративн≥ заходи, що зд≥йснюютьс¤ в межах осередку ≥нфекц≥йноњ хвороби з метою запоб≥ганн¤ њњ поширенню;
 • осередок ≥нфекц≥йноњ хвороби - м≥сце (об'Їкт, територ≥¤), де ви¤влено джерело ≥нфекц≥њ та в≥дпов≥дн≥ фактори передач≥ ≥нфекц≥њ;
 • сан≥тарно-протиеп≥дем≥чн≥ правила ≥ норми - нормативно-правов≥ акти (накази, ≥нструкц≥њ, правила, положенн¤ тощо) спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤, вимоги ¤ких спр¤мован≥ на запоб≥ганн¤ виникненню та поширенню ≥нфекц≥йних хвороб;
 • протиеп≥дем≥чн≥ заходи - комплекс орган≥зац≥йних, медико-сан≥тарних, ветеринарних, ≥нженерно-техн≥чних, адм≥н≥стративних та ≥нших заход≥в, що зд≥йснюютьс¤ з метою запоб≥ганн¤ поширенню ≥нфекц≥йних хвороб, локал≥зац≥њ та л≥кв≥дац≥њ њх осередк≥в, спалах≥в та еп≥дем≥й;
 • проф≥лактичн≥ щепленн¤ - введенн¤ в орган≥зм людини медичних ≥муноб≥олог≥чних препарат≥в дл¤ створенн¤ специф≥чноњ несприйн¤тливост≥ до ≥нфекц≥йних хвороб;
 • поствакцинальн≥ ускладненн¤ - важк≥ та (або) ст≥йк≥ розлади здоров'¤, викликан≥ застосуванн¤м медичних ≥муноб≥олог≥чних препарат≥в;
 • спалах ≥нфекц≥йноњ хвороби - дек≥лька захворювань на ≥нфекц≥йну хворобу, пов'¤заних м≥ж собою сп≥льним джерелом та (або) фактором передач≥ ≥нфекц≥њ;
 • сан≥тарна охорона територ≥њ ”крањни - система орган≥зац≥йних, медико-сан≥тарних, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних, л≥кувально-проф≥лактичних та протиеп≥дем≥чних заход≥в, спр¤мованих на запоб≥ганн¤ занесенню та поширенню на територ≥њ ”крањни особливо небезпечних ≥нфекц≥йних хвороб, а в раз≥ њх виникненн¤ - на недопущенн¤ поширенн¤ цих хвороб за меж≥ ”крањни, а також на запоб≥ганн¤ ввезенню на територ≥ю ”крањни товар≥в, х≥м≥чних, б≥олог≥чних ≥ рад≥оактивних речовин, в≥дход≥в та ≥нших вантаж≥в, небезпечних дл¤ житт¤ та здоров'¤ людини;
 • фактори передач≥ збудник≥в ≥нфекц≥йних хвороб (дал≥ - фактори передач≥ ≥нфекц≥њ) - забруднен≥ збудниками ≥нфекц≥йних хвороб об'Їкти середовища життЇд≥¤льност≥ людини (пов≥тр¤, грунт, вода, харчов≥ продукти, продовольча сировина, кров та ≥нш≥ б≥олог≥чн≥ препарати, медичн≥ ≥нструменти, предмети побуту тощо), а також заражен≥ збудниками ≥нфекц≥йних хвороб жив≥ орган≥зми, за участю ¤ких в≥дбуваЇтьс¤ перенесенн¤ збудник≥в ≥нфекц≥йних хвороб в≥д джерела ≥нфекц≥њ до ≥нших ос≥б.

—татт¤ 2. «аконодавство про захист населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб

¬≥дносини у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб регулюютьс¤ ќсновами законодавства ”крањни про охорону здоров'¤, законами ”крањни "ѕро забезпеченн¤ сан≥тарного та еп≥дем≥чного благополучч¤ населенн¤", "ѕро запоб≥ганн¤ захворюванню на синдром набутого ≥мунодеф≥циту (—Ќ≤ƒ) та соц≥альний захист населенн¤", цим «аконом, ≥ншими нормативно-правовими актами.

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII IX X

–озд≥л II
ƒержавне регулюванн¤ д≥¤льност≥ у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб

—татт¤ 3. ѕовноваженн¤  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб

 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб:

 • розробл¤Ї ≥ зд≥йснюЇ в≥дпов≥дн≥ державн≥ ц≥льов≥ програми;
 • забезпечуЇ ф≥нансуванн¤ та матер≥ально-техн≥чне постачанн¤ заклад≥в охорони здоров'¤, установ ≥ заклад≥в державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби, п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, залучених до проведенн¤ заход≥в ≥ роб≥т, пов'¤заних з л≥кв≥дац≥Їю еп≥дем≥й, координуЇ проведенн¤ цих заход≥в ≥ роб≥т;
 • координуЇ та спр¤мовуЇ роботу м≥н≥стерств, ≥нших орган≥в виконавчоњ влади;
 • укладаЇ м≥жур¤дов≥ договори;
 • вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн¤ у межах повноважень, визначених законом.

—татт¤ 4. ѕовноваженн¤ –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб

–ада м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцев≥ органи виконавчоњ влади у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб:

 • реал≥зують державну пол≥тику в галуз≥ охорони здоров'¤ та щодо забезпеченн¤ сан≥тарного та еп≥дем≥чного благополучч¤ населенн¤, орган≥зовують розробленн¤ ≥ виконанн¤ рег≥ональних ≥ м≥сцевих програм з питань захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб, а також беруть участь у розробленн≥ та виконанн≥ державних ц≥льових програм;
 • забезпечують проведенн¤ проф≥лактичних ≥ протиеп≥дем≥чних заход≥в (благоустр≥й, водопостачанн¤ та водов≥дведенн¤, прибиранн¤ та сан≥тарна очистка, боротьба з живими переносниками збудник≥в ≥нфекц≥йних хвороб тощо) на територ≥¤х населених пункт≥в, у м≥сц¤х масового в≥дпочинку населенн¤ та рекреац≥йних зонах, зд≥йснюють контроль за виконанн¤м цих заход≥в;
 • зд≥йснюють контроль за додержанн¤м юридичними ≥ ф≥зичними особами сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних, сан≥тарно-протиеп≥дем≥чних та ветеринарних правил ≥ норм, правил торг≥вл≥ та побутового обслуговуванн¤ населенн¤, за ¤к≥стю та безпекою харчових продукт≥в ≥ продовольчоњ сировини на вс≥х етапах њх виробництва, збер≥ганн¤ та реал≥зац≥њ;
 • орган≥зовують проведенн¤ анал≥зу еп≥дем≥чноњ ситуац≥њ в рег≥он≥ та контролю за њњ станом;
 • забезпечують комунальн≥ заклади охорони здоров'¤, д≥¤льн≥сть ¤ких пов'¤зана з л≥куванн¤м ≥ проф≥лактикою ≥нфекц≥йних хвороб, кадрами, ф≥нансовими та матер≥ально-техн≥чними ресурсами;
 • ≥нформують населенн¤ через засоби масовоњ ≥нформац≥њ про еп≥дем≥чну ситуац≥ю в рег≥он≥ та зд≥йснюван≥ протиеп≥дем≥чн≥ заходи;
 • вир≥шують питанн¤ ф≥нансового та матер≥ально-техн≥чного забезпеченн¤ л≥кувально-проф≥лактичних ≥ протиеп≥дем≥чних заход≥в та роб≥т, пов'¤заних з л≥кв≥дац≥Їю еп≥дем≥й та спалах≥в ≥нфекц≥йних хвороб;
 • вир≥шують ≥нш≥ питанн¤ у межах повноважень, визначених законом.

—татт¤ 5. ѕовноваженн¤ орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб

ќргани м≥сцевого самовр¤дуванн¤ у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб:

 • забезпечують проведенн¤ проф≥лактичних ≥ протиеп≥дем≥чних заход≥в на територ≥¤х населених пункт≥в, у м≥сц¤х масового в≥дпочинку населенн¤ та рекреац≥йних зонах, а також роб≥т по л≥кв≥дац≥њ еп≥дем≥й та спалах≥в ≥нфекц≥йних хвороб ≥ вир≥шують питанн¤ ф≥нансового та матер≥ально-техн≥чного забезпеченн¤ цих заход≥в ≥ роб≥т;
 • зд≥йснюють комплексн≥ заходи, спр¤мован≥ на л≥кв≥дац≥ю еп≥дем≥й, спалах≥в ≥нфекц≥йних хвороб та њх насл≥дк≥в;
 • забезпечують участь у боротьб≥ з ≥нфекц≥йними хворобами заклад≥в та установ охорони здоров'¤ ус≥х форм власност≥, а також вдосконаленн¤ мереж≥ спец≥ал≥зованих заклад≥в та установ охорони здоров'¤, д≥¤льн≥сть ¤ких пов'¤зана ≥з захистом населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб;
 • забезпечують доступн≥сть ≥ безоплатн≥сть наданн¤ медичноњ допомоги хворим на ≥нфекц≥йн≥ хвороби у державних ≥ комунальних закладах охорони здоров'¤;
 • забезпечують в≥дпов≥дно до законодавства громад¤н п≥льгових категор≥й л≥карськими засобами та виробами медичного призначенн¤ дл¤ л≥куванн¤ ≥ проф≥лактики ≥нфекц≥йних хвороб;
 • вир≥шують ≥нш≥ питанн¤ у межах повноважень, визначених законом.

—татт¤ 6. ѕовноваженн¤ спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤ у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб

—пец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤ у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб:

 • розробл¤Ї, затверджуЇ ≥ вводить у д≥ю сан≥тарно-протиеп≥дем≥чн≥ правила ≥ норми, методи обстеженн¤ та л≥куванн¤ хворих, д≥агностики та проф≥лактики ≥нфекц≥йних хвороб, ≥нш≥ нормативно-правов≥ акти;
 • зд≥йснюЇ нагл¤д за додержанн¤м п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми незалежно в≥д форм власност≥ та громад¤нами законодавства у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб, контролюЇ виконанн¤ вимог сан≥тарно-протиеп≥дем≥чних правил ≥ норм;
 • зд≥йснюЇ в≥дпов≥дно до законодавства державну реЇстрац≥ю, контроль за виробництвом, ¤к≥стю, забезпеченн¤м належного режиму збер≥ганн¤, реал≥зац≥Їю та використанн¤м медичних ≥муноб≥олог≥чних препарат≥в, њх ефективн≥стю, безпечн≥стю ≥ в≥дпов≥дн≥стю вимогам в≥тчизн¤них та м≥жнародних стандарт≥в;
 • встановлюЇ методи випробувань дез≥нфекц≥йних засоб≥в, контролю в≥дпов≥дност≥ њх вимогам стандарт≥в, ≥нших нормативних документ≥в, регламентуЇ њх застосуванн¤;
 • веде статистичний обл≥к ≥нфекц≥йних хвороб;
 • координуЇ проведенн¤ закладами охорони здоров'¤, установами та закладами державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби, науково-досл≥дними установами, що належать до сфери його управл≥нн¤, заход≥в, спр¤мованих на сан≥тарну охорону територ≥њ ”крањни;
 • анал≥зуЇ ≥ прогнозуЇ еп≥дем≥чну ситуац≥ю в ”крањн≥ та в окремих рег≥онах, розробл¤Ї обгрунтован≥ пропозиц≥њ, спр¤мован≥ на проф≥лактику та зниженн¤ р≥вн¤ ≥нфекц≥йних хвороб ≥ пол≥пшенн¤ еп≥дем≥чноњ ситуац≥њ, вносить њх в установленому законодавством пор¤дку на розгл¤д  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни;
 • встановлюЇ допустим≥ р≥вн≥ забрудненн¤ м≥кроорган≥змами та ≥ншими б≥олог≥чними чинниками харчових продукт≥в ≥ продовольчоњ сировини, води, грунту, ≥нших об'Їкт≥в середовища життЇд≥¤льност≥ людини;
 • орган≥зовуЇ проведенн¤ наукових досл≥джень, спр¤мованих на зниженн¤ р≥вн¤ ≥нфекц≥йних хвороб, пол≥пшенн¤ еп≥дем≥чноњ ситуац≥њ, п≥двищенн¤ ефективност≥ протиеп≥дем≥чних заход≥в;
 • бере участь у формуванн≥ державних замовлень на виробництво л≥карських засоб≥в, медичних ≥муноб≥олог≥чних препарат≥в та дез≥нфекц≥йних засоб≥в, необх≥дних дл¤ зд≥йсненн¤ проф≥лактичних ≥ протиеп≥дем≥чних заход≥в, а також на п≥дготовку фах≥вц≥в з проф≥лактики та л≥куванн¤ ≥нфекц≥йних хвороб;
 • забезпечуЇ створенн¤, збер≥ганн¤ та своЇчасне оновленн¤ необх≥дного запасу л≥карських засоб≥в, медичних ≥муноб≥олог≥чних препарат≥в, дез≥нфекц≥йних засоб≥в тощо на випадок еп≥дем≥й;
 • зд≥йснюЇ м≥жв≥домчу координац≥ю та забезпечуЇ взаЇмод≥ю з ≥ншими центральними та м≥сцевими органами виконавчоњ влади у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб;
 • погоджуЇ проекти нормативно-правових акт≥в спец≥ально уповноважених центральних орган≥в виконавчоњ влади з питань оборони, внутр≥шн≥х справ, охорони державного кордону, —лужби безпеки ”крањни, ¤кими встановлюЇтьс¤ пор¤док проведенн¤ проф≥лактичних ≥ протиеп≥дем≥чних заход≥в у межах п≥дпор¤дкованих зазначеним центральним органам виконавчоњ влади територ≥й, об'Їкт≥в, частин ≥ п≥дрозд≥л≥в;
 • орган≥зовуЇ г≥г≥Їн≥чне навчанн¤ населенн¤ з питань запоб≥ганн¤ виникненню та поширенню ≥нфекц≥йних хвороб, а також забезпечуЇ медичн≥ служби м≥н≥стерств, ≥нших центральних ≥ м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади, установи державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби пер≥одичною ≥нформац≥Їю про еп≥дем≥чну ситуац≥ю в ”крањн≥ та у св≥т≥, щор≥чно ≥нформуЇ њх про прийн¤т≥ сан≥тарно-протиеп≥дем≥чн≥ правила та ≥нш≥ нормативно-правов≥ акти у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб;
 • вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн¤ у межах повноважень, визначених законом.

—татт¤ 7. Ћ≥куванн¤ хворих на ≥нфекц≥йн≥ хвороби

Ћ≥куванн¤ хворих на ≥нфекц≥йн≥ хвороби може проводитис¤ в акредитованих у встановленому законодавством пор¤дку державних ≥ комунальних спец≥ал≥зованих закладах (в≥дд≥ленн¤х) охорони здоров'¤ та кл≥н≥ках наукових установ, а також в акредитованих закладах охорони здоров'¤, заснованих у встановленому законодавством пор¤дку на приватн≥й форм≥ власност≥. ” раз≥ ¤кщо переб≥г ≥нфекц≥йноњ хвороби легкий, а еп≥дем≥чна ситуац≥¤ в осередку ≥нфекц≥йноњ хвороби благополучна, л≥куванн¤ такого хворого п≥д систематичним медичним нагл¤дом може зд≥йснюватис¤ амбулаторно, кр≥м випадк≥в, передбачених статт¤ми 22, 27 ≥ 31 цього «акону.

Ћ≥куванн¤м хворих на ≥нфекц≥йн≥ хвороби можуть займатис¤ особи, ¤к≥ мають медичну осв≥ту та в≥дпов≥дають квал≥ф≥кац≥йним вимогам, установленим спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤, у тому числ≥ особи, ¤к≥ в установленому пор¤дку займаютьс¤ приватною медичною практикою.

—татт¤ 8. ‘≥нансуванн¤ проф≥лактичних ≥ протиеп≥дем≥чних заход≥в та л≥куванн¤ хворих на ≥нфекц≥йн≥ хвороби

‘≥нансуванн¤ проф≥лактичних ≥ протиеп≥дем≥чних заход≥в зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни та м≥сцевих бюджет≥в, а у випадках, передбачених законом, - за рахунок кошт≥в п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й незалежно в≥д форм власност≥, а також кошт≥в ф≥зичних ос≥б.

ѕроф≥лактичн≥ щепленн¤ проти ≥нфекц≥йних хвороб, включених до календар¤ щеплень, та проф≥лактичн≥ щепленн¤ за еп≥дем≥чними показанн¤ми провод¤тьс¤ дл¤ громад¤н безоплатно за рахунок кошт≥в м≥сцевих бюджет≥в та ≥нших джерел, не заборонених законодавством. ѕоставки медичних ≥муноб≥олог≥чних препарат≥в дл¤ проведенн¤ проф≥лактичних щеплень, включених до календар¤ щеплень, зд≥йснюютьс¤ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, а дл¤ проведенн¤ щеплень за еп≥дем≥чними показанн¤ми - за рахунок кошт≥в м≥сцевих бюджет≥в, а також ≥нших джерел, не заборонених законодавством. ѕор¤док забезпеченн¤ заклад≥в охорони здоров'¤ медичними ≥муноб≥олог≥чними препаратами встановлюЇтьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤.

” державних ≥ комунальних закладах охорони здоров'¤ та державних наукових установах л≥куванн¤, медичн≥ огл¤ди та обстеженн¤ ос≥б, хворих на ≥нфекц≥йн≥ хвороби, та бактер≥онос≥њв провод¤тьс¤ безоплатно (за рахунок кошт≥в в≥дпов≥дних бюджет≥в), а також можуть проводитис¤ за рахунок ≥нших джерел, не заборонених законодавством.

ѕроф≥лактичн≥ та поточн≥ дез≥нфекц≥йн≥ заходи провод¤тьс¤ за рахунок кошт≥в п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й незалежно в≥д форм власност≥ та за кошти ф≥зичних ос≥б.

—татт¤ 9. ‘≥нансове та матер≥ально-техн≥чне забезпеченн¤ роб≥т, пов'¤заних ≥з еп≥дем≥олог≥чним обстеженн¤м, л≥кв≥дац≥Їю еп≥дем≥й та спалах≥в ≥нфекц≥йних хвороб, пор¤док в≥дшкодуванн¤ понесених на це витрат

¬итрати, пов'¤зан≥ з еп≥дем≥олог≥чним обстеженн¤м ≥ л≥кв≥дац≥Їю еп≥дем≥й та спалах≥в ≥нфекц≥йних хвороб, ф≥нансуютьс¤ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни та м≥сцевих бюджет≥в. ” випадках, передбачених законом, дл¤ цього можуть залучатис¤ кошти п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й незалежно в≥д форм власност≥, а також кошти ф≥зичних ос≥б ≥ громадських орган≥зац≥й, у тому числ≥ м≥жнародних.

” раз≥ ¤кщо еп≥дем≥¤ чи спалах ≥нфекц≥йноњ хвороби виникли з вини встановленоњ юридичноњ або ф≥зичноњ особи, витрати з ƒержавного бюджету ”крањни та м≥сцевих бюджет≥в на локал≥зац≥ю та л≥кв≥дац≥ю зазначених еп≥дем≥њ чи спалаху ≥нфекц≥йноњ хвороби можуть бути в≥дшкодован≥ за рахунок винноњ особи в пор¤дку, встановленому законом.

” раз≥ виникненн¤ еп≥дем≥њ чи спалаху ≥нфекц≥йноњ хвороби засоби масовоњ ≥нформац≥њ незалежно в≥д форм власност≥ спри¤ють органам виконавчоњ влади та органам м≥сцевого самовр¤дуванн¤ у проведенн≥ необх≥дноњ роз'¤снювальноњ роботи серед населенн¤.

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII IX X

–озд≥л III
ѕравове регулюванн¤ в≥дносин у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб

—татт¤ 10. ќсновн≥ принципи проф≥лактики ≥нфекц≥йних хвороб

ќсновними принципами проф≥лактики ≥нфекц≥йних хвороб Ї:

 • визнанн¤ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб одним ≥з пр≥оритетних напр¤м≥в д≥¤льност≥ орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤;
 • дотриманн¤ п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми незалежно в≥д форм власност≥ та громад¤нами сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних та сан≥тарно-протиеп≥дем≥чних правил ≥ норм при зд≥йсненн≥ будь-¤ких вид≥в д≥¤льност≥;
 • комплексн≥сть проведенн¤ проф≥лактичних, протиеп≥дем≥чних, соц≥альних ≥ осв≥тн≥х заход≥в, обов'¤зков≥сть њх ф≥нансуванн¤;
 • безоплатн≥сть наданн¤ медичноњ допомоги особам, хворим на ≥нфекц≥йн≥ хвороби, у державних ≥ комунальних закладах охорони здоров'¤ та в державних наукових установах;
 • соц≥альний захист ос≥б, ¤к≥ хвор≥ють на ≥нфекц≥йн≥ хвороби чи Ї бактер≥онос≥¤ми;
 • державна п≥дтримка в≥дпов≥дних наукових розробок ≥ в≥тчизн¤них виробник≥в медичних ≥муноб≥олог≥чних препарат≥в, л≥карських ≥ дез≥нфекц≥йних засоб≥в та вироб≥в медичного призначенн¤, що застосовуютьс¤ дл¤ проф≥лактики, д≥агностики та л≥куванн¤ ≥нфекц≥йних хвороб.

—татт¤ 11. ќрган≥зац≥¤ та проведенн¤ проф≥лактичних ≥ протиеп≥дем≥чних заход≥в

ќрган≥зац≥¤ та проведенн¤ проф≥лактичних ≥ протиеп≥дем≥чних заход≥в, зокрема щодо сан≥тарноњ охорони територ≥њ ”крањни, обмежувальних заход≥в стосовно хворих на ≥нфекц≥йн≥ хвороби та бактер≥онос≥њв, виробничого контролю, у тому числ≥ лабораторних досл≥джень ≥ випробувань при виробництв≥, збер≥ганн≥, транспортуванн≥ та реал≥зац≥њ харчових продукт≥в ≥ продовольчоњ сировини та ≥ншоњ продукц≥њ, при виконанн≥ роб≥т ≥ наданн≥ послуг, а також орган≥зац≥¤ та проведенн¤ медичних огл¤д≥в ≥ обстежень, проф≥лактичних щеплень, г≥г≥Їн≥чного вихованн¤ та навчанн¤ громад¤н, ≥нших заход≥в, передбачених сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чними та сан≥тарно-протиеп≥дем≥чними правилами ≥ нормами, у межах встановлених законом повноважень покладаютьс¤ на органи виконавчоњ влади, органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤, органи, установи та заклади державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби, заклади охорони здоров'¤, п≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ незалежно в≥д форм власност≥, а також на громад¤н.

ќрган≥зац≥ю та проведенн¤ проф≥лактичних ≥ протиеп≥дем≥чних заход≥в у межах територ≥й, об'Їкт≥в, частин ≥ п≥дрозд≥л≥в, п≥дпор¤дкованих спец≥ально уповноваженим центральним органам виконавчоњ влади з питань оборони, внутр≥шн≥х справ, охорони державного кордону, —лужб≥ безпеки ”крањни, забезпечують в≥дпов≥дн≥ центральн≥ органи виконавчоњ влади, п≥дпор¤дкован≥ њм установи державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби, медичн≥ служби, а також кер≥вники зазначених об'Їкт≥в, частин, п≥дрозд≥л≥в.

ѕроведенн¤ проф≥лактичних щеплень забезпечують спец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤, м≥сцев≥ органи виконавчоњ влади, органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та установи державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби.

—татт¤ 12. ѕроф≥лактичн≥ щепленн¤

ѕроф≥лактичн≥ щепленн¤ проти дифтер≥њ, кашлюка, кору, пол≥ом≥Їл≥ту, правц¤, туберкульозу Ї обов'¤зковими ≥ включаютьс¤ до календар¤ щеплень.

ѕрац≥вники окремих профес≥й, виробництв та орган≥зац≥й, д≥¤льн≥сть ¤ких може призвести до зараженн¤ цих прац≥вник≥в та (або) поширенн¤ ними ≥нфекц≥йних хвороб, п≥дл¤гають обов'¤зковим проф≥лактичним щепленн¤м також проти ≥нших в≥дпов≥дних ≥нфекц≥йних хвороб. ” раз≥ в≥дмови або ухиленн¤ в≥д обов'¤зкових проф≥лактичних щеплень у пор¤дку, встановленому законом, ц≥ прац≥вники в≥дсторонюютьс¤ в≥д виконанн¤ зазначених вид≥в роб≥т. ѕерел≥к профес≥й, виробництв та орган≥зац≥й, прац≥вники ¤ких п≥дл¤гають обов'¤зковим проф≥лактичним щепленн¤м проти ≥нших в≥дпов≥дних ≥нфекц≥йних хвороб, встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

” раз≥ загрози виникненн¤ особливо небезпечноњ ≥нфекц≥йноњ хвороби або масового поширенн¤ небезпечноњ ≥нфекц≥йноњ хвороби на в≥дпов≥дних територ≥¤х та об'Їктах можуть проводитис¤ обов'¤зков≥ проф≥лактичн≥ щепленн¤ проти ц≥Їњ ≥нфекц≥йноњ хвороби за еп≥дем≥чними показанн¤ми.

–≥шенн¤ про проведенн¤ обов'¤зкових проф≥лактичних щеплень за еп≥дем≥чними показанн¤ми на в≥дпов≥дних територ≥¤х та об'Їктах приймають головний державний сан≥тарний л≥кар ”крањни, головний державний сан≥тарний л≥кар јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, головн≥ державн≥ сан≥тарн≥ л≥кар≥ областей, м≥ст  иЇва та —евастопол¤, головн≥ державн≥ сан≥тарн≥ л≥кар≥ спец≥ально уповноважених центральних орган≥в виконавчоњ влади з питань оборони, внутр≥шн≥х справ, охорони державного кордону, —лужби безпеки ”крањни.

ћедичн≥ прац≥вники, ¤к≥ провод¤ть проф≥лактичн≥ щепленн¤, повинн≥ мати в≥дпов≥дну п≥дготовку з питань њх проведенн¤ та зобов'¤зан≥ надати об'Їктивну ≥нформац≥ю особам, ¤ким проводитьс¤ щепленн¤, або њх законним представникам про ефективн≥сть проф≥лактичних щеплень та про можлив≥ поствакцинальн≥ ускладненн¤.

ѕроф≥лактичн≥ щепленн¤ провод¤тьс¤ п≥сл¤ медичного огл¤ду особи в раз≥ в≥дсутност≥ у нењ в≥дпов≥дних медичних протипоказань. ѕовнол≥тн≥м д≥Їздатним громад¤нам проф≥лактичн≥ щепленн¤ провод¤тьс¤ за њх згодою п≥сл¤ наданн¤ об'Їктивноњ ≥нформац≥њ про щепленн¤, насл≥дки в≥дмови в≥д них та можлив≥ поствакцинальн≥ ускладненн¤. ќсобам, ¤к≥ не дос¤гли п'¤тнадц¤тир≥чного в≥ку чи визнан≥ у встановленому законом пор¤дку нед≥Їздатними, проф≥лактичн≥ щепленн¤ провод¤тьс¤ за згодою њх об'Їктивно ≥нформованих батьк≥в або ≥нших законних представник≥в. ќсобам в≥ком в≥д п'¤тнадц¤ти до в≥с≥мнадц¤ти рок≥в чи визнаним судом обмежено д≥Їздатними проф≥лактичн≥ щепленн¤ провод¤тьс¤ за њх згодою п≥сл¤ наданн¤ об'Їктивноњ ≥нформац≥њ та за згодою об'Їктивно ≥нформованих батьк≥в або ≥нших законних представник≥в цих ос≥б. якщо особа та (або) њњ законн≥ представники в≥дмовл¤ютьс¤ в≥д обов'¤зкових проф≥лактичних щеплень, л≥кар маЇ право вз¤ти у них в≥дпов≥дне письмове п≥дтвердженн¤, а в раз≥ в≥дмови дати таке п≥дтвердженн¤ - засв≥дчити це актом у присутност≥ св≥дк≥в.

¬≥домост≥ про проф≥лактичн≥ щепленн¤, поствакцинальн≥ ускладненн¤ та про в≥дмову в≥д обов'¤зкових проф≥лактичних щеплень п≥дл¤гають статистичному обл≥ку ≥ внос¤тьс¤ до в≥дпов≥дних медичних документ≥в. ћедичн≥ протипоказанн¤, пор¤док проведенн¤ проф≥лактичних щеплень та реЇстрац≥њ поствакцинальних ускладнень встановлюютьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤.

—татт¤ 13. ¬имоги до медичних ≥муноб≥олог≥чних препарат≥в, контроль за њх ¤к≥стю та застосуванн¤м

ƒл¤ проф≥лактичних щеплень застосовуютьс¤ медичн≥ ≥муноб≥олог≥чн≥ препарати в≥тчизн¤ного та заруб≥жного виробництва, зареЇстрован≥ в ”крањн≥ в установленому законодавством пор¤дку.

ћедичн≥ ≥муноб≥олог≥чн≥ препарати можуть в≥дпускатис¤ громад¤нам за рецептами л≥кар≥в у пор¤дку, встановленому спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤.

ƒержавний контроль за ¤к≥стю, ефективн≥стю, безпечн≥стю та правильн≥стю застосуванн¤ в≥тчизн¤них та заруб≥жних медичних ≥муноб≥олог≥чних препарат≥в зд≥йснюЇтьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤ у пор¤дку, встановленому законодавством щодо л≥карських засоб≥в.

«бер≥ганн¤, транспортуванн¤, а також знешкодженн¤ непридатних дл¤ використанн¤ медичних ≥муноб≥олог≥чних препарат≥в зд≥йснюЇтьс¤ з додержанн¤м сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних ≥ сан≥тарно-протиеп≥дем≥чних правил ≥ норм.  онтроль за дотриманн¤м встановлених пор¤дку та умов збер≥ганн¤, транспортуванн¤, а також знешкодженн¤ медичних ≥муноб≥олог≥чних препарат≥в зд≥йснюЇтьс¤ установами державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби ”крањни.

ѕро кожний випадок поствакцинального ускладненн¤ заклади та установи охорони здоров'¤ незалежно в≥д форм власност≥ зобов'¤зан≥ терм≥ново пов≥домити спец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤.

—татт¤ 14. —творенн¤ нових та генетично зм≥нених м≥кроорган≥зм≥в ≥ б≥олог≥чно активних речовин

ѕ≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ незалежно в≥д форм власност≥, њх структурн≥ п≥дрозд≥ли (лаборатор≥њ), в ¤ких провод¤тьс¤ досл≥дженн¤, пов'¤зан≥ з≥ створенн¤м нових та генетично зм≥нених м≥кроорган≥зм≥в ≥ б≥олог≥чно активних речовин, п≥дл¤гають обов'¤зков≥й реЇстрац≥њ в спец≥ально уповноваженому центральному орган≥ виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤ з метою зд≥йсненн¤ державного контролю за проведенн¤м таких досл≥джень.

—татт¤ 15. «апоб≥ганн¤ ≥нфекц≥йним захворюванн¤м у дит¤чих закладах

ѕрийом д≥тей до виховних, навчальних, оздоровчих та ≥нших дит¤чих заклад≥в проводитьс¤ за на¤вност≥ в≥дпов≥дноњ дов≥дки закладу охорони здоров'¤, в ¤кому дитина перебуваЇ п≥д медичним нагл¤дом. ƒов≥дка видаЇтьс¤ на п≥дстав≥ даних медичного огл¤ду дитини, ¤кщо в≥дсутн≥ медичн≥ протипоказанн¤ дл¤ њњ перебуванн¤ у цьому заклад≥, а також ¤кщо њй проведено проф≥лактичн≥ щепленн¤ зг≥дно з календарем щеплень ≥ вона не перебувала в контакт≥ з хворими на ≥нфекц≥йн≥ хвороби або бактер≥онос≥¤ми.

ƒ≥т¤м, ¤к≥ не отримали проф≥лактичних щеплень зг≥дно з календарем щеплень, в≥дв≥дуванн¤ дит¤чих заклад≥в не дозвол¤Їтьс¤. ” раз≥ ¤кщо проф≥лактичн≥ щепленн¤ д≥т¤м проведено з порушенн¤м установлених строк≥в у зв'¤зку з медичними протипоказанн¤ми, при благополучн≥й еп≥дем≥чн≥й ситуац≥њ за р≥шенн¤м консил≥уму в≥дпов≥дних л≥кар≥в вони можуть бути прийн¤т≥ до в≥дпов≥дного дит¤чого закладу та в≥дв≥дувати його.

ѕор¤док проведенн¤ медичних огл¤д≥в д≥тей ≥ форма дов≥дки дл¤ прийому њх до дит¤чих заклад≥в установлюютьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤.

ѕрац≥вники дит¤чих заклад≥в п≥дл¤гають обов'¤зковим проф≥лактичним медичним огл¤дам з метою ви¤вленн¤ хворих на ≥нфекц≥йн≥ хвороби та бактер≥онос≥њв у пор¤дку, встановленому законодавством.

ѕрац≥вники дит¤чих заклад≥в зобов'¤зан≥:

 • вести пост≥йне спостереженн¤ за станом здоров'¤ д≥тей, а в раз≥ ви¤вленн¤ хворого на ≥нфекц≥йну хворобу - вжити заход≥в дл¤ його ≥зол¤ц≥њ в≥д здорових д≥тей та негайно пов≥домити про цей випадок в≥дпов≥дний заклад охорони здоров'¤;
 • систематично проводити г≥г≥Їн≥чне навчанн¤ та вихованн¤ д≥тей.

—татт¤ 16. «ахист населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб, сп≥льних дл¤ тварин ≥ людей (зооантропонозних ≥нфекц≥й)

«ахист населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб, сп≥льних дл¤ тварин ≥ людей (зооантропонозних ≥нфекц≥й), забезпечуЇтьс¤ проведенн¤м ветеринарно-сан≥тарних, протиеп≥зоотичних, проф≥лактичних ≥ протиеп≥дем≥чних заход≥в п≥д час догл¤ду за тваринами, виробництва, переробки та реал≥зац≥њ продукц≥њ тваринництва, дотриманн¤м ус≥ма господарюючими суб'Їктами вимог ветеринарних, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних ≥ сан≥тарно-протиеп≥дем≥чних правил ≥ норм, а також контролем м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ за њх дотриманн¤м.

« метою запоб≥ганн¤ виникненню та поширенню зооантропонозних ≥нфекц≥й серед людей м≥сцев≥ органи виконавчоњ влади та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤:

 • затверджують комплексн≥ програми ≥ плани проф≥лактики та боротьби з цими ≥нфекц≥¤ми;
 • затверджують правила утриманн¤ тварин у домашн≥х умовах, вид≥л¤ють ≥ облаштовують на територ≥¤х населених пункт≥в м≥сц¤ дл¤ њх вигулюванн¤, забезпечують в≥длов, тимчасове утриманн¤ та регулюванн¤ чисельност≥ брод¤чих тварин;
 • забезпечують систематичне проведенн¤ дератизац≥њ на територ≥¤х населених пункт≥в, у м≥сц¤х масового в≥дпочинку населенн¤ та рекреац≥йних зонах.

—татт¤ 17. ѕрава та обов'¤зки громад¤н та њх об'Їднань у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб

√ромад¤ни та њх об'Їднанн¤ мають право на отриманн¤ достов≥рноњ ≥нформац≥њ щодо еп≥дем≥чноњ ситуац≥њ в ”крањн≥.

ќргани виконавчоњ влади та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤, установи державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби та заклади охорони здоров'¤ зобов'¤зан≥ пер≥одично пов≥домл¤ти через засоби масовоњ ≥нформац≥њ про еп≥дем≥чну ситуац≥ю та зд≥йснюван≥ протиеп≥дем≥чн≥ заходи.

«а в≥дмову у наданн≥ ≥нформац≥њ, умисне перекрученн¤ або приховуванн¤ об'Їктивних даних про захворюванн¤ населенн¤ на ≥нфекц≥йн≥ хвороби посадов≥ особи орган≥в, установ та заклад≥в, зазначених у частин≥ друг≥й ц≥Їњ статт≥, несуть в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно ≥з законом.

√ромад¤ни та њх об'Їднанн¤ мають право брати участь в обговоренн≥ питань щодо розм≥щенн¤ та буд≥вництва об'Їкт≥в, що можуть негативно впливати на еп≥дем≥чну ситуац≥ю, проект≥в державних ц≥льових, рег≥ональних ≥ м≥сцевих програм з питань захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб ≥ вносити пропозиц≥њ з цих питань до в≥дпов≥дних орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, установ ≥ орган≥зац≥й.

—татт¤ 18. ѕрава та обов'¤зки п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб

ѕрава та обов'¤зки п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й незалежно в≥д форм власност≥ у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб щодо забезпеченн¤ населенн¤ добро¤к≥сними, безпечними дл¤ здоров'¤ харчовими продуктами, продовольчою сировиною та питною водою, запоб≥ганн¤ забрудненню збудниками ≥нфекц≥йних хвороб в≥дкритих водойм ≥ грунту, утриманн¤ в належному сан≥тарному стан≥ територ≥й населених пункт≥в, м≥сць масового в≥дпочинку населенн¤, рекреац≥йних зон тощо визначен≥ законодавством.

ёридичн≥ особи незалежно в≥д форм власност≥ та громад¤ни забезпечують проведенн¤ проф≥лактичних дез≥нфекц≥йних заход≥в у жилих, виробничих та ≥нших прим≥щенн¤х (буд≥вл¤х) ≥ на земельних д≥л¤нках, що належать њм на прав≥ власност≥ чи надан≥ в користуванн¤, зд≥йснюють ≥нш≥ заходи з метою недопущенн¤ розмноженн¤ гризун≥в ≥ комах у прим≥щенн¤х (буд≥вл¤х) ≥ на земельних д≥л¤нках.

¬ласники, а також кер≥вники та ≥нш≥ посадов≥ особи п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й незалежно в≥д форм власност≥ зобов'¤зан≥ в межах своњх повноважень спри¤ти медичним прац≥вникам у зд≥йсненн≥ заход≥в щодо захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб.

—татт¤ 19. ѕрава ос≥б, ¤к≥ хвор≥ють на ≥нфекц≥йн≥ хвороби чи Ї бактер≥онос≥¤ми

ќсоби, ¤к≥ хвор≥ють на ≥нфекц≥йн≥ хвороби чи Ї бактер≥онос≥¤ми, мають право на:

 • безоплатне л≥куванн¤ у державних ≥ комунальних закладах охорони здоров'¤ та державних наукових установах;
 • отриманн¤ достов≥рноњ ≥нформац≥њ про результати медичного огл¤ду, обстеженн¤ та л≥куванн¤, а також на отриманн¤ рекомендац≥й щодо запоб≥ганн¤ поширенню ≥нфекц≥йних хвороб;
 • зверненн¤ до суду з позовами про в≥дшкодуванн¤ шкоди, запод≥¤ноњ њх здоров'ю та (або) майну внасл≥док порушенн¤ законодавства про захист населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб.

≤ноземц¤м та особам без громад¤нства, ¤к≥ хвор≥ють на ≥нфекц≥йн≥ хвороби чи Ї бактер≥онос≥¤ми, медична допомога надаЇтьс¤ в пор¤дку, встановленому цим «аконом та м≥жнародними договорами ”крањни.

—татт¤ 20. ќбов'¤зки ос≥б, ¤к≥ хвор≥ють на ≥нфекц≥йн≥ хвороби чи Ї бактер≥онос≥¤ми

ќсоби, ¤к≥ хвор≥ють на ≥нфекц≥йн≥ хвороби чи Ї бактер≥онос≥¤ми, зобов'¤зан≥:

 • вживати рекомендованих медичними прац≥вниками заход≥в дл¤ запоб≥ганн¤ поширенню ≥нфекц≥йних хвороб;
 • виконувати вимоги та рекомендац≥њ медичних прац≥вник≥в щодо пор¤дку та умов л≥куванн¤, додержуватис¤ режиму роботи заклад≥в охорони здоров'¤ та наукових установ, у ¤ких вони л≥куютьс¤;
 • проходити у встановлен≥ строки необх≥дн≥ медичн≥ огл¤ди та обстеженн¤.

—татт¤ 21. ќбов'¤зков≥ проф≥лактичн≥ медичн≥ огл¤ди

ќбов'¤зков≥ попередн≥ (до прийн¤тт¤ на роботу) та пер≥одичн≥ проф≥лактичн≥ медичн≥ огл¤ди прац≥вник≥в окремих профес≥й, виробництв та орган≥зац≥й, д≥¤льн≥сть ¤ких пов'¤зана з обслуговуванн¤м населенн¤ ≥ може призвести до поширенн¤ ≥нфекц≥йних хвороб, провод¤тьс¤ за рахунок роботодавц≥в у пор¤дку, встановленому законодавством.

ќбов'¤зковим проф≥лактичним медичним огл¤дам п≥дл¤гають неповнол≥тн≥, учн≥ загальноосв≥тн≥х ≥ профес≥йно-техн≥чних навчальних заклад≥в та студенти вищих навчальних заклад≥в, ≥нш≥ категор≥њ ос≥б в≥дпов≥дно до закону.

” раз≥ пог≥ршенн¤ еп≥дем≥чноњ ситуац≥њ за поданн¤м в≥дпов≥дного головного державного сан≥тарного л≥кар¤ р≥шенн¤ми орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ дл¤ прац≥вник≥в, зазначених у частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥, можуть проводитис¤ позачергов≥ обов'¤зков≥ проф≥лактичн≥ медичн≥ огл¤ди.

ќбов'¤зковим проф≥лактичним медичним огл¤дам ≥ подальшому медичному нагл¤ду п≥дл¤гають також особи, ¤к≥ перебували в контакт≥ з хворими на особливо небезпечн≥ та небезпечн≥ ≥нфекц≥йн≥ хвороби чи бактер≥онос≥¤ми збудник≥в цих хвороб:

 • за м≥сцем роботи, навчанн¤, в≥дпочинку тощо;
 • у домашн≥х умовах.

ƒан≥ про результати обов'¤зкових проф≥лактичних медичних огл¤д≥в прац≥вник≥в, зазначених у частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥, занос¤тьс¤ до њх особистих медичних книжок та ≥нших медичних документ≥в ≥ п≥дл¤гають обл≥ку у в≥дпов≥дних установах державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби.

ѕерел≥к профес≥й, виробництв та орган≥зац≥й, прац≥вники ¤ких п≥дл¤гають обов'¤зковим проф≥лактичним медичним огл¤дам, пор¤док проведенн¤ цих огл¤д≥в та видач≥ особистих медичних книжок встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ќсоби, ¤к≥ в≥дмовл¤ютьс¤ або ухил¤ютьс¤ в≥д проходженн¤ обов'¤зкових проф≥лактичних медичних огл¤д≥в, в≥дсторонюютьс¤ в≥д роботи, а неповнол≥тн≥, учн≥ та студенти - в≥д в≥дв≥дуванн¤ в≥дпов≥дних заклад≥в.

—татт¤ 22. «аходи щодо ос≥б, хворих на ≥нфекц≥йн≥ хвороби, контактних ос≥б та бактер≥онос≥њв

ќсоби, хвор≥ на ≥нфекц≥йн≥ хвороби, контактн≥ особи та бактер≥онос≥њ, ¤к≥ створюють п≥двищену небезпеку зараженн¤ оточуючих, п≥дл¤гають своЇчасному та ¤к≥сному л≥куванню, медичному нагл¤ду та обстеженн¤м. ќсоби, ¤к≥ хвор≥ють на особливо небезпечн≥ та небезпечн≥ ≥нфекц≥йн≥ хвороби, Ї нос≥¤ми збудник≥в цих хвороб або перебували в контакт≥ з такими хворими чи бактер≥онос≥¤ми, а також хвор≥ на ≥нш≥ ≥нфекц≥йн≥ хвороби у раз≥, ¤кщо вони створюють реальну небезпеку зараженн¤ оточуючих, п≥дл¤гають л≥куванню, медичному нагл¤ду та обстеженн¤м у стац≥онарах в≥дпов≥дних заклад≥в охорони здоров'¤ чи наукових установ.

ѕор¤док госп≥тал≥зац≥њ, л≥куванн¤ та медичного нагл¤ду за хворими на ≥нфекц≥йн≥ хвороби, контактними особами та бактер≥онос≥¤ми, умови њх перебуванн¤ у в≥дпов≥дних закладах охорони здоров'¤ та наукових установах установлюютьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤.

—татт¤ 23. ¬≥дстороненн¤ в≥д роботи ос≥б, ¤к≥ Ї бактер≥онос≥¤ми

” раз≥ ¤кщо бактер≥онос≥¤ми Ї особи, робота ¤ких пов'¤зана з обслуговуванн¤м населенн¤ ≥ може призвести до поширенн¤ ≥нфекц≥йних хвороб, так≥ особи за њх згодою тимчасово перевод¤тьс¤ на роботу, не пов'¤зану з ризиком поширенн¤ ≥нфекц≥йних хвороб. якщо зазначених ос≥б перевести на ≥ншу роботу неможливо, вони в≥дсторонюютьс¤ в≥д роботи в пор¤дку, встановленому законом. Ќа пер≥од в≥дстороненн¤ в≥д роботи цим особам виплачуЇтьс¤ допомога у зв'¤зку з тимчасовою втратою працездатност≥.

«азначен≥ в частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥ особи можуть бути визнан≥ тимчасово або пост≥йно не придатними за станом здоров'¤ дл¤ виконанн¤ певних вид≥в роб≥т.

–≥шенн¤ про тимчасову чи пост≥йну непридатн≥сть ос≥б, ¤к≥ Ї бактер≥онос≥¤ми, дл¤ виконанн¤ певних вид≥в роб≥т приймаЇтьс¤ медико-соц≥альними експертними ком≥с≥¤ми на п≥дстав≥ результат≥в л≥куванн¤, даних медичних огл¤д≥в тощо. “аке р≥шенн¤ медико-соц≥альноњ експертноњ ком≥с≥њ може бути в установленому пор¤дку оскаржено до суду.

ѕерел≥к вид≥в роб≥т, дл¤ виконанн¤ ¤ких особи, ¤к≥ Ї бактер≥онос≥¤ми, можуть бути визнан≥ тимчасово або пост≥йно не придатними, визначаЇтьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤.

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII IX X

–озд≥л IV
ѕроф≥лактика та наданн¤ медичноњ допомоги хворим на соц≥ально небезпечн≥ ≥нфекц≥йн≥ хвороби (туберкульоз, ≥нфекц≥йн≥ хвороби, що передаютьс¤ статевим шл¤хом, сн≥д, проказа)

—татт¤ 24. Ќаданн¤ медичноњ допомоги хворим на соц≥ально небезпечн≥ ≥нфекц≥йн≥ хвороби

ќсоби, ¤к≥ хвор≥ють на соц≥ально небезпечн≥ ≥нфекц≥йн≥ хвороби, п≥дл¤гають своЇчасному та ¤к≥сному л≥куванню, пер≥одичним обстеженн¤м ≥ медичному нагл¤ду.

Ћ≥куванн¤, обстеженн¤ та медичний нагл¤д за хворими на соц≥ально небезпечн≥ ≥нфекц≥йн≥ хвороби у державних ≥ комунальних закладах охорони здоров'¤ та державних наукових установах провод¤тьс¤ безоплатно (за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни та м≥сцевих бюджет≥в).

≤ноземц¤м та особам без громад¤нства, ¤к≥ на законних п≥дставах перебувають в ”крањн≥ ≥ хвор≥ють на соц≥ально небезпечн≥ ≥нфекц≥йн≥ хвороби, медична допомога надаЇтьс¤ в пор¤дку, встановленому цим «аконом та м≥жнародними договорами ”крањни.

ƒипломатичн≥ представництва та консульськ≥ установи ”крањни видають в≥зи на в'њзд в ”крањну ≥ноземц¤м та особам без громад¤нства за умови пред'¤вленн¤ документа про в≥дсутн≥сть у них туберкульозу в активн≥й форм≥ та ¬≤Ћ-≥нфекц≥њ, ¤кщо ≥нше не встановлено м≥жнародними договорами ”крањни.

—татт¤ 25. ќздоровленн¤ та соц≥альний захист хворих на туберкульоз ≥ член≥в њх с≥мей

ќздоровленн¤ хворих на туберкульоз проводитьс¤ у спец≥ал≥зованих протитуберкульозних санатор≥¤х безоплатно (за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни та м≥сцевих бюджет≥в).

ќсобам працездатного в≥ку, в ¤ких уперше ви¤влено захворюванн¤ на туберкульоз або ставс¤ його рецидив, листок непрацездатност≥ дл¤ проведенн¤ безперервного курсу л≥куванн¤ та оздоровленн¤ може видаватис¤ на строк до 10 м≥с¤ц≥в. «а такими особами прот¤гом цього строку збер≥гаЇтьс¤ м≥сце роботи.

ќсоби, ¤к≥ хвор≥ють на туберкульоз в активн≥й форм≥, мають право на першочергове пол≥пшенн¤ житлових умов у пор¤дку, встановленому законодавством.

„лени с≥м'њ хворого на туберкульоз, ¤к≥ проживають разом з ним в одн≥й квартир≥ (к≥мнат≥), мають право на безоплатну х≥м≥опроф≥лактику туберкульозу (за рахунок кошт≥в м≥сцевих бюджет≥в).

ѕ≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ незалежно в≥д форм власност≥ можуть витрачати власн≥ кошти на пол≥пшенн¤ умов прац≥, в≥дпочинку, харчуванн¤ тощо прац≥вник≥в, ¤к≥ хвор≥ють на туберкульоз.

—татт¤ 26. Ћ≥куванн¤ та правовий захист хворих на ≥нфекц≥йн≥ хвороби, що передаютьс¤ статевим шл¤хом

ќсоби, хвор≥ на ≥нфекц≥йн≥ хвороби, що передаютьс¤ статевим шл¤хом, п≥дл¤гають обов'¤зковому л≥куванню (за њх бажанн¤м - анон≥мно).

¬≥домост≥ про зараженн¤ особи ≥нфекц≥йною хворобою, що передаЇтьс¤ статевим шл¤хом, проведен≥ медичн≥ огл¤ди та обстеженн¤ з цього приводу, дан≥ ≥нтимного характеру, отриман≥ у зв'¤зку з виконанн¤м профес≥йних обов'¤зк≥в посадовими особами та медичними прац≥вниками заклад≥в охорони здоров'¤, становл¤ть л≥карську таЇмницю. Ќаданн¤ таких в≥домостей дозвол¤Їтьс¤ у випадках, передбачених законами ”крањни.

—татт¤ 27. Ћ≥куванн¤ та реаб≥л≥тац≥¤ хворих на проказу

Ћ≥куванн¤ та пост≥йний медичний нагл¤д за хворими на проказу провод¤тьс¤ у спец≥ал≥зованих л≥кувально-проф≥лактичних закладах - лепрозор≥¤х.

” пер≥оди, коли переб≥г хвороби не становить загрози зараженн¤ при близьких контактах, хвор≥ на проказу можуть проживати на територ≥њ лепрозор≥ю разом з членами своЇњ с≥м'њ, ¤к≥ п≥дл¤гають пост≥йному медичному нагл¤ду ≥ перебувають на обл≥ку в лепрозор≥¤х.

¬имоги щодо розм≥щенн¤ та утриманн¤ лепрозор≥њв, особливост≥ протиеп≥дем≥чного, л≥кувального та реаб≥л≥тац≥йного режиму у цих закладах установлюютьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤.

Ћепрозор≥¤м у встановленому законом пор¤дку можуть надаватис¤ земельн≥ д≥л¤нки дл¤ веденн¤ господарськоњ д≥¤льност≥ хворими на проказу, ¤ким така д≥¤льн≥сть не протипоказана, та членами њх с≥мей.

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII IX X

–озд≥л V
—ан≥тарна охорона територ≥њ украњни, карантин, обмежувальн≥ протиеп≥дем≥чн≥ заходи

—татт¤ 28. —ан≥тарна охорона територ≥њ ”крањни

—ан≥тарна охорона територ≥њ ”крањни забезпечуЇтьс¤ проведенн¤м проф≥лактичних ≥ протиеп≥дем≥чних заход≥в та сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чним нагл¤дом у пунктах пропуску через державний кордон та на вс≥й територ≥њ ”крањни. ѕравила сан≥тарноњ охорони територ≥њ ”крањни затверджуютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—ан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чний нагл¤д у пунктах пропуску через державний кордон ”крањни зд≥йснюють сан≥тарно-карантинн≥ п≥дрозд≥ли в≥дпов≥дних установ державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби.

ѕропуск через державний кордон ”крањни пасажир≥в, ек≥паж≥в, бригад тощо, серед ¤ких Ї особи з симптомами ≥нфекц≥йних хвороб, дозвол¤Їтьс¤ п≥сл¤ проведенн¤ медичного огл¤ду цих ос≥б.

¬'њзд на територ≥ю ”крањни транспортних засоб≥в, ввезенн¤ вантаж≥в, товар≥в та ≥нших предмет≥в, у тому числ≥ харчових продукт≥в та продовольчоњ сировини, л≥карських засоб≥в, х≥м≥чних, б≥олог≥чних ≥ рад≥оактивних речовин, а також матер≥ал≥в ≥ в≥дход≥в, що можуть бути факторами передач≥ ≥нфекц≥њ або створити небезпеку дл¤ житт¤ ≥ здоров'¤ людей, дозвол¤Їтьс¤ лише п≥сл¤ огл¤ду њх прац≥вниками сан≥тарно-карантинного п≥дрозд≥лу. ћитне оформленн¤ таких транспортних засоб≥в, вантаж≥в, товар≥в та ≥нших предмет≥в зд≥йснюЇтьс¤ п≥сл¤ проходженн¤ зазначеного огл¤ду.

¬'њзд на територ≥ю ”крањни транспортних засоб≥в, ввезенн¤ на њњ територ≥ю, а також вивезенн¤ з ”крањни чи транзит через њњ територ≥ю вантаж≥в, товар≥в та ≥нших предмет≥в допускаЇтьс¤ за на¤вност≥ товаросупров≥дноњ документац≥њ, оформленоњ в≥дпов≥дно до вимог м≥жнародних договор≥в ”крањни та ≥нших нормативно-правових акт≥в.

¬везенн¤ на територ≥ю ”крањни вантаж≥в, товар≥в та ≥нших предмет≥в, зазначених у частин≥ четверт≥й ц≥Їњ статт≥, не допускаЇтьс¤ у раз≥ ¤кщо п≥д час проведенн¤ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чного нагл¤ду встановлено, що:

 • њх ввезенн¤ заборонено законодавством у зв'¤зку з небезпекою дл¤ житт¤ ≥ здоров'¤ людей;
 • товаросупров≥дна документац≥¤ не м≥стить в≥домостей щодо њх безпеки дл¤ житт¤ ≥ здоров'¤ людей;
 • њх ввезенн¤ може спричинити масов≥ ≥нфекц≥йн≥ захворюванн¤ або отруЇнн¤ людей.

ƒипломатичн≥ представництва, консульськ≥ установи, торговельн≥ представництва ”крањни за кордоном у раз≥ виникненн¤ в крањнах њх перебуванн¤ особливо небезпечних ≥нфекц≥йних хвороб терм≥ново пов≥домл¤ють про це спец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤. « урахуванн¤м еп≥дем≥чноњ ситуац≥њ  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни може встановити тимчасов≥ обмеженн¤ та особлив≥ умови щодо транспортного сполученн¤ з цими крањнами, в'њзду в ”крањну ≥ноземц≥в та ос≥б без громад¤нства з цих крањн, а також ввезенн¤ в ”крањну харчових продукт≥в, продовольчоњ сировини, тварин, ≥нших вантаж≥в, товар≥в ≥ предмет≥в, що можуть бути факторами передач≥ ≥нфекц≥њ, а також вињзд громад¤н ”крањни до цих крањн.

¬ињзд громад¤н ”крањни до крањн, перебуванн¤ в ¤ких пов'¤зане з високим ризиком захворюванн¤ на особливо небезпечн≥ та небезпечн≥ ≥нфекц≥йн≥ хвороби, дозвол¤Їтьс¤ п≥сл¤ проведенн¤ њм в≥дпов≥дних проф≥лактичних щеплень.

—татт¤ 29.  арантин

 арантин встановлюЇтьс¤ та в≥дм≥н¤Їтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за поданн¤м головного державного сан≥тарного л≥кар¤ ”крањни.

–≥шенн¤ про встановленн¤ карантину, а також про його в≥дм≥ну негайно доводитьс¤ до в≥дома населенн¤ в≥дпов≥дноњ територ≥њ через засоби масовоњ ≥нформац≥њ.

” р≥шенн≥ про встановленн¤ карантину зазначаютьс¤ обставини, що призвели до цього, визначаютьс¤ меж≥ територ≥њ карантину, затверджуютьс¤ необх≥дн≥ проф≥лактичн≥, протиеп≥дем≥чн≥ та ≥нш≥ заходи, њх виконавц≥ та терм≥ни проведенн¤, встановлюютьс¤ тимчасов≥ обмеженн¤ прав ф≥зичних ≥ юридичних ос≥б та додатков≥ обов'¤зки, що покладаютьс¤ на них.  арантин встановлюЇтьс¤ на пер≥од, необх≥дний дл¤ л≥кв≥дац≥њ еп≥дем≥њ чи спалаху особливо небезпечноњ ≥нфекц≥йноњ хвороби. Ќа цей пер≥од можуть зм≥нюватис¤ режими роботи п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, вноситис¤ ≥нш≥ необх≥дн≥ зм≥ни щодо умов њх виробничоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥.

ƒо в≥дм≥ни карантину його територ≥ю можуть залишити особи, ¤к≥ пред'¤вили дов≥дку, що даЇ право на вињзд за меж≥ територ≥њ карантину.

ќрган≥зац≥¤ та контроль за дотриманн¤м встановленого на територ≥њ карантину правового режиму, своЇчасним ≥ повним проведенн¤м проф≥лактичних ≥ протиеп≥дем≥чних заход≥в покладаютьс¤ на м≥сцев≥ органи виконавчоњ влади та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

—татт¤ 30. ѕовноваженн¤ м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ в умовах карантину

Ќа територ≥¤х, де встановлено карантин, м≥сцевим органам виконавчоњ влади та органам м≥сцевого самовр¤дуванн¤ надаЇтьс¤ право:

 • залучати п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ незалежно в≥д форм власност≥ до виконанн¤ заход≥в з локал≥зац≥њ та л≥кв≥дац≥њ еп≥дем≥њ чи спалаху ≥нфекц≥йноњ хвороби;
 • залучати дл¤ тимчасового використанн¤ транспортн≥ засоби, буд≥вл≥, споруди, обладнанн¤, ≥нше майно п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й незалежно в≥д форм власност≥, необх≥дне дл¤ зд≥йсненн¤ проф≥лактичних ≥ протиеп≥дем≥чних заход≥в, ≥з наступним повним в≥дшкодуванн¤м у встановленому законом пор¤дку його вартост≥ або витрат, пов'¤заних з його використанн¤м;
 • установлювати особливий режим в'њзду на територ≥ю карантину та вињзду з нењ громад¤н ≥ транспортних засоб≥в, а у раз≥ необх≥дност≥ - проводити сан≥тарний огл¤д речей, багажу, транспортних засоб≥в та вантаж≥в;
 • запроваджувати б≥льш жорстк≥, н≥ж встановлен≥ нормативно-правовими актами, вимоги щодо ¤кост≥, умов виробництва, виготовленн¤ та реал≥зац≥њ продукт≥в харчуванн¤, режиму обробки та ¤кост≥ питноњ води;
 • установлювати особливий пор¤док проведенн¤ проф≥лактичних ≥ протиеп≥дем≥чних, у тому числ≥ дез≥нфекц≥йних, та ≥нших заход≥в;
 • створювати на в'њздах ≥ вињздах ≥з територ≥њ карантину контрольно-пропускн≥ пункти, залучати в установленому пор¤дку дл¤ роботи в цих пунктах в≥йськовослужбовц≥в, прац≥вник≥в, матер≥ально-техн≥чн≥ та транспортн≥ засоби п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й незалежно в≥д форм власност≥, частин та п≥дрозд≥л≥в спец≥ально уповноважених центральних орган≥в виконавчоњ влади з питань оборони, внутр≥шн≥х справ.

—татт¤ 31. —пец≥ал≥зован≥ заклади охорони здоров'¤, що створюютьс¤ на територ≥¤х карантину (спец≥ал≥зован≥ л≥карн≥, ≥зол¤тори, обсерватори)

” раз≥ встановленн¤ карантину м≥сцев≥ органи виконавчоњ влади, органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ створюють на територ≥њ карантину спец≥ал≥зован≥ заклади охорони здоров'¤ з особливим протиеп≥дем≥чним режимом - спец≥ал≥зован≥ л≥карн≥, ≥зол¤тори, обсерватори, використовуючи дл¤ цього прим≥щенн¤ заклад≥в охорони здоров'¤, оздоровчих, навчальних заклад≥в тощо.

ќбов'¤зков≥й госп≥тал≥зац≥њ у спец≥ал≥зован≥ л≥карн≥ п≥дл¤гають хвор≥ на особливо небезпечн≥ та небезпечн≥ ≥нфекц≥йн≥ хвороби, а також особи з симптомами таких хвороб.

ќсоби, ¤к≥, перебуваючи на територ≥њ карантину, мали достов≥рно встановлен≥ контакти з хворим на особливо небезпечну ≥нфекц≥йну хворобу, п≥дл¤гають госп≥тал≥зац≥њ в ≥зол¤тор.

ќсобам, ¤к≥ ви¤вили бажанн¤ залишити територ≥ю карантину до його в≥дм≥ни, необх≥дно прот¤гом ≥нкубац≥йного пер≥оду в≥дпов≥дноњ хвороби перебувати в обсерватор≥ п≥д медичним нагл¤дом ≥ пройти необх≥дн≥ обстеженн¤. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ терм≥ну перебуванн¤ в обсерватор≥ з урахуванн¤м результат≥в медичного нагл¤ду та обстежень њм видаЇтьс¤ дов≥дка, що даЇ право на вињзд за меж≥ територ≥њ карантину.

–ежим роботи спец≥ал≥зованих заклад≥в охорони здоров'¤, форми медичних дов≥док, що видаютьс¤ особам, ¤к≥ перебували в цих закладах, встановлюютьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤.

Ќа пер≥од перебуванн¤ в спец≥ал≥зованих закладах охорони здоров'¤ прац≥вникам видаЇтьс¤ листок непрацездатност≥, ¤кий оплачуЇтьс¤ в розм≥рах ≥ пор¤дку, встановлених законодавством дл¤ ос≥б, визнаних тимчасово непрацездатними внасл≥док захворюванн¤.

—татт¤ 32. ќбмежувальн≥ протиеп≥дем≥чн≥ заходи

ќбмежувальн≥ протиеп≥дем≥чн≥ заходи встановлюютьс¤ м≥сцевими органами виконавчоњ влади та органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤ за поданн¤м в≥дпов≥дного головного державного сан≥тарного л≥кар¤ у раз≥, коли в окремому населеному пункт≥, у дит¤чому виховному, навчальному чи оздоровчому заклад≥ виник спалах ≥нфекц≥йноњ хвороби або склалас¤ неблагополучна еп≥дем≥чна ситуац≥¤, що загрожуЇ поширенн¤м ≥нфекц≥йних хвороб. ќбмеженн¤м п≥дл¤гають т≥ види господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥, що можуть спри¤ти поширенню ≥нфекц≥йних хвороб.

¬иди ≥ тривал≥сть обмежувальних протиеп≥дем≥чних заход≥в встановлюютьс¤ залежно в≥д особливостей переб≥гу ≥нфекц≥йноњ хвороби, стану еп≥дем≥чноњ ситуац≥њ та обставин, що на нењ впливають.

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII IX X

–озд≥л VI
ƒез≥нфекц≥йн≥ заходи

—татт¤ 33. ¬иди ≥ пор¤док проведенн¤ дез≥нфекц≥йних заход≥в

ƒез≥нфекц≥йн≥ заходи под≥л¤ютьс¤ на так≥ види:

 • проф≥лактичн≥ дез≥нфекц≥йн≥ заходи - заходи, що провод¤тьс¤ у жилих, виробничих, навчальних, сан≥тарно-побутових та ≥нших прим≥щенн¤х, буд≥вл¤х ≥ спорудах, на територ≥¤х населених пункт≥в, у м≥сц¤х масового в≥дпочинку населенн¤ та рекреац≥йних зонах, в ≥нших можливих м≥сц¤х розмноженн¤ переносник≥в збудник≥в ≥нфекц≥йних хвороб. ѕроф≥лактичн≥ дез≥нфекц≥йн≥ заходи провод¤тьс¤ не р≥дше двох раз≥в на р≥к - навесн≥ та восени.

  ѕроф≥лактичн≥ дез≥нфекц≥йн≥ заходи провод¤тьс¤ спец≥ал≥зованими п≥дрозд≥лами установ ≥ заклад≥в державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби, а також суб'Їктами п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ на п≥дстав≥ в≥дпов≥дних договор≥в з п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми незалежно в≥д форм власност≥ та громад¤нами;

 • поточн≥ дез≥нфекц≥йн≥ заходи - заходи, що систематично провод¤тьс¤ у закладах охорони здоров'¤, на об'Їктах громадського харчуванн¤ та на п≥дприЇмствах харчовоњ промисловост≥, у прим≥щенн¤х масового перебуванн¤ людей (п≥дприЇмства побутового обслуговуванн¤ населенн¤, навчальн≥ та культурно-осв≥тн≥ заклади тощо), а також у жилих прим≥щенн¤х п≥д час перебуванн¤ в них ≥нфекц≥йних хворих чи бактер≥онос≥њв. ѕоточн≥ дез≥нфекц≥йн≥ заходи провод¤тьс¤ по дек≥лька раз≥в на день залежно в≥д еп≥дем≥чноњ ситуац≥њ.

  ѕоточн≥ дез≥нфекц≥йн≥ заходи провод¤тьс¤ прац≥вниками в≥дпов≥дних п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, а в жилих прим≥щенн¤х - хворими на ≥нфекц≥йн≥ хвороби, бактер≥онос≥¤ми, членами њх с≥мей тощо;

 • заключн≥ дез≥нфекц≥йн≥ заходи - заходи, що провод¤тьс¤ в осередку ≥нфекц≥йноњ хвороби п≥сл¤ видаленн¤ з нього джерела ≥нфекц≥њ. «аключн≥ дез≥нфекц≥йн≥ заходи провод¤тьс¤ установами та закладами державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби.

  ѕор¤док проведенн¤ проф≥лактичних, поточних ≥ заключних дез≥нфекц≥йних заход≥в встановлюЇтьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤ з урахуванн¤м особливостей збудник≥в ≥нфекц≥йних хвороб, фактор≥в передач≥ ≥нфекц≥њ тощо.

—татт¤ 34. ƒез≥нфекц≥йн≥ засоби

’≥м≥чн≥ речовини, б≥олог≥чн≥ чинники та засоби медичного призначенн¤, що застосовуютьс¤ дл¤ проведенн¤ дез≥нфекц≥йних заход≥в, п≥дл¤гають г≥г≥Їн≥чн≥й регламентац≥њ та державн≥й реЇстрац≥њ в пор¤дку, встановленому законодавством.

¬иробництво, збер≥ганн¤, транспортуванн¤, застосуванн¤ та реал≥зац≥¤ дез≥нфекц≥йних засоб≥в зд≥йснюютьс¤ з дотриманн¤м вимог в≥дпов≥дних нормативно-правових акт≥в.

«астосуванн¤ дез≥нфекц≥йних засоб≥в, не зареЇстрованих у встановленому пор¤дку в ”крањн≥, а також тих, у процес≥ виготовленн¤, транспортуванн¤ чи збер≥ганн¤ ¤ких було порушено вимоги технолог≥чних регламент≥в та ≥нших нормативно-правових акт≥в, заборон¤Їтьс¤.

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII IX X

–озд≥л VII
ќбл≥к та реЇстрац≥¤ ≥нфекц≥йних хвороб. еп≥дем≥олог≥чне обстеженн¤

—татт¤ 35. ќбл≥к та реЇстрац≥¤ ≥нфекц≥йних хвороб

ќбл≥к ≥нфекц≥йних хвороб базуЇтьс¤ на систем≥ обов'¤зковоњ реЇстрац≥њ кожного њх випадку незалежно в≥д м≥сц¤ ≥ обставин ви¤вленн¤ та оперативного (екстреного) пов≥домленн¤ про нього в≥дпов≥дного закладу чи установи державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби.

«аклади та установи охорони здоров'¤ незалежно в≥д форм власност≥, суб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, що займаютьс¤ медичною практикою, ведуть реЇстрац≥ю та обл≥к ≥нфекц≥йних хвороб ≥ подають в≥дпов≥дн≥ статистичн≥ зв≥ти. ѕерел≥к ≥нфекц≥йних хвороб, що п≥дл¤гають реЇстрац≥њ, пор¤док веденн¤ њх обл≥ку та зв≥тност≥ встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 36. ѕор¤док еп≥дем≥олог≥чного обстеженн¤ (розсл≥дуванн¤) еп≥дем≥й та спалах≥в ≥нфекц≥йних хвороб

”с≥ еп≥дем≥њ та спалахи ≥нфекц≥йних хвороб п≥дл¤гають еп≥дем≥олог≥чному обстеженню (розсл≥дуванню) з метою встановленн¤ причин њх виникненн¤, фактор≥в передач≥ ≥нфекц≥њ, визначенн¤ меж осередк≥в ≥нфекц≥йних хвороб та масштаб≥в поширенн¤ еп≥дем≥њ чи спалаху ≥нфекц≥йноњ хвороби, вжитт¤ заход≥в щодо њх локал≥зац≥њ та л≥кв≥дац≥њ, а також ви¤вленн¤ ос≥б, винних у виникненн≥ еп≥дем≥њ чи спалаху ≥нфекц≥йноњ хвороби.

ѕор¤док проведенн¤ еп≥дем≥олог≥чного обстеженн¤ (розсл≥дуванн¤) еп≥дем≥й та спалах≥в ≥нфекц≥йних хвороб встановлюЇтьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤.

—татт¤ 37. –обота в осередках ≥нфекц≥йних хвороб

ќбов'¤зковому еп≥дем≥олог≥чному обстеженню п≥дл¤гаЇ кожен випадок (осередок) особливо небезпечних ≥ небезпечних ≥нфекц≥йних хвороб незалежно в≥д м≥сц¤ виникненн¤. ” дит¤чих закладах обов'¤зковому еп≥дем≥олог≥чному обстеженню п≥дл¤гаЇ кожен випадок будь-¤коњ ≥нфекц≥йноњ хвороби.

ћеж≥ осередк≥в ≥нфекц≥йних хвороб визначаютьс¤ фах≥вц¤ми державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби на п≥дстав≥ результат≥в њх еп≥дем≥олог≥чного обстеженн¤.

–оботи в осередках особливо небезпечних ≥ небезпечних ≥нфекц≥йних хвороб (еп≥дем≥олог≥чне обстеженн¤, л≥кувальн≥, проф≥лактичн≥ та протиеп≥дем≥чн≥ заходи, у тому числ≥ дез≥нфекц≥йн≥) належать до роб≥т з особливо шк≥дливими та шк≥дливими умовами прац≥. ѕерел≥к посад медичних та ≥нших прац≥вник≥в, ¤к≥ безпосередньо зайн¤т≥ на роботах ≥з шк≥дливими та особливо шк≥дливими умовами прац≥ в осередках ≥нфекц≥йних хвороб, визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. Ќа цих прац≥вник≥в поширюютьс¤ встановлен≥ законодавством умови оплати прац≥, заходи соц≥ального захисту, п≥льги та компенсац≥њ.

¬ласники (кер≥вники) заклад≥в та установ охорони здоров'¤ зг≥дно ≥з законодавством забезпечують прац≥вник≥в, ¤к≥ виконують роботи в осередках особливо небезпечних ≥ небезпечних ≥нфекц≥йних хвороб, спец≥альним од¤гом, взутт¤м ≥ захисними засобами з урахуванн¤м особливостей ≥нфекц≥йноњ хвороби, фактор≥в передач≥ ≥нфекц≥њ та виконуваноњ роботи.

ћ≥сцев≥ органи виконавчоњ влади, органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ незалежно в≥д форм власност≥ зобов'¤зан≥ всеб≥чно спри¤ти проведенню роб≥т в осередках ≥нфекц≥йних хвороб, оперативно надавати прац≥вникам, ¤к≥ њх виконують, достов≥рну ≥нформац≥ю щодо еп≥дем≥чноњ ситуац≥њ, а в необх≥дних випадках забезпечувати њх транспортом, засобами зв'¤зку, прим≥щенн¤ми дл¤ роботи та в≥дпочинку, продуктами харчуванн¤, спец≥альним од¤гом, взутт¤м, захисними засобами та засобами дл¤ сан≥тарноњ обробки тощо.

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII IX X

–озд≥л VIII
ѕрава, обов'¤зки, соц≥альний захист медичних та ≥нших прац≥вник≥в, зайн¤тих у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб. в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства про захист населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб

—татт¤ 38. ќбов'¤зки посадових ос≥б заклад≥в охорони здоров'¤ ≥ медичних прац≥вник≥в у раз≥ ви¤вленн¤ хворого на ≥нфекц≥йну хворобу

ѕосадов≥ особи заклад≥в охорони здоров'¤ незалежно в≥д форм власност≥ та медичн≥ прац≥вники у раз≥ ви¤вленн¤ хворого на ≥нфекц≥йну хворобу зобов'¤зан≥ вжити заход≥в дл¤ його тимчасовоњ ≥зол¤ц≥њ, надати нев≥дкладну медичну допомогу, за необх≥дност≥ орган≥зувати проведенн¤ поточних дез≥нфекц≥йних заход≥в, терм≥ново пов≥домити в≥дпов≥дну установу державноњ сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чноњ служби та орган≥зувати госп≥тал≥зац≥ю хворого до в≥дпов≥дного закладу охорони здоров'¤.

ћедичн≥ прац≥вники зобов'¤зан≥ надавати хворим на ≥нфекц≥йн≥ хвороби ≥ бактер≥онос≥¤м та (або) њх законним представникам ≥нформац≥ю про небезпеку зараженн¤ оточуючих ≥ про вимоги сан≥тарно-протиеп≥дем≥чних правил ≥ норм, ¤ких сл≥д дотримуватис¤ з метою недопущенн¤ поширенн¤ захворюванн¤. ’вор≥ на особливо небезпечн≥ та небезпечн≥ ≥нфекц≥йн≥ хвороби та бактер≥онос≥њ збудник≥в цих хвороб, кр≥м того, повинн≥ бути попереджен≥ про в≥дпов≥дальн≥сть за недотриманн¤ сан≥тарно-протиеп≥дем≥чних правил ≥ норм та зараженн¤ ≥нших ос≥б, про що в медичн≥ документи цих хворих ≥ бактер≥онос≥њв вноситьс¤ в≥дпов≥дний запис, ¤кий п≥дписують л≥куючий л≥кар, хворий чи бактер≥онос≥й та (або) його законний представник.

—татт¤ 39. «аходи правового ≥ соц≥ального захисту медичних та ≥нших прац≥вник≥в, зайн¤тих у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб

«ахворюванн¤ на ≥нфекц≥йн≥ хвороби медичних та ≥нших прац≥вник≥в, що пов'¤зан≥ з виконанн¤м профес≥йних обов'¤зк≥в в умовах п≥двищеного ризику зараженн¤ збудниками ≥нфекц≥йних хвороб (наданн¤ медичноњ допомоги хворим на ≥нфекц≥йн≥ хвороби, роботи з живими збудниками та в осередках ≥нфекц≥йних хвороб, дез≥нфекц≥йн≥ заходи тощо), належать до профес≥йних захворювань. «азначен≥ прац≥вники державних ≥ комунальних заклад≥в охорони здоров'¤ та державних наукових установ п≥дл¤гають обов'¤зковому державному страхуванню на випадок захворюванн¤ на ≥нфекц≥йну хворобу в пор¤дку та на умовах, установлених  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 40. ќплата прац≥ медичних та ≥нших прац≥вник≥в, зайн¤тих у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб

”мови ≥ розм≥ри оплати прац≥ медичних та ≥нших прац≥вник≥в, ¤к≥ надають медичну допомогу хворим на ≥нфекц≥йн≥ хвороби, працюють ≥з живими збудниками ≥нфекц≥йних хвороб та в осередках ≥нфекц≥йних хвороб, виконують ≥нш≥ роботи, пов'¤зан≥ з високим ризиком зараженн¤ збудниками ≥нфекц≥йних хвороб, встановлюютьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства.

«а пер≥од роботи по л≥кв≥дац≥њ еп≥дем≥й ≥ спалах≥в ≥нфекц≥йних хвороб, а також в осередках особливо небезпечних ≥ небезпечних ≥нфекц≥йних хвороб посадов≥ оклади медичним та ≥ншим прац≥вникам встановлюютьс¤ в пор¤дку ≥ розм≥рах, визначених  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 41. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства про захист населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб

ќсоби, винн≥ в порушенн≥ законодавства про захист населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб, несуть в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно ≥з законами ”крањни.

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII IX X

–озд≥л IX
ћ≥жнародне сп≥вроб≥тництво

—татт¤ 42. ћ≥жнародне сп≥вроб≥тництво ”крањни у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб

ћ≥жнародне сп≥вроб≥тництво ”крањни у сфер≥ захисту населенн¤ в≥д ≥нфекц≥йних хвороб зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом укладанн¤ м≥жнародних договор≥в, участ≥ в м≥жнародних програмах ≥ проектах, обм≥ну ≥нформац≥Їю та досв≥дом роботи, розвитку торг≥вл≥ медичними ≥муноб≥олог≥чними препаратами та ≥ншими л≥карськими засобами, наданн¤ взаЇмодопомоги тощо.

—татт¤ 43. ћ≥жнародн≥ договори

якщо м≥жнародним договором ”крањни, згода на обов'¤зков≥сть ¤кого надана ¬ерховною –адою ”крањни, встановлено ≥нш≥ норми, н≥ж т≥, що передбачен≥ цим «аконом, то застосовуютьс¤ норми цього м≥жнародного договору.

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII IX X

–озд≥л X
ѕрик≥нцев≥ положенн¤

 1. ÷ей «акон набираЇ чинност≥ з дн¤ його опубл≥куванн¤, кр≥м частини другоњ статт≥ 8 в частин≥ поставок медичних ≥муноб≥олог≥чних препарат≥в дл¤ проведенн¤ проф≥лактичних щеплень за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни та статт≥ 39, ¤к≥ набирають чинност≥ з 1 с≥чн¤ 2001 року.
 2. ƒо приведенн¤ законодавства ”крањни у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом закони та ≥нш≥ нормативно-правов≥ акти застосовуютьс¤ в частин≥, що не суперечить цьому «акону.
 3.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни прот¤гом шести м≥с¤ц≥в п≥сл¤ набранн¤ чинност≥ цим «аконом:
  • подати на розгл¤д ¬ерховноњ –ади ”крањни пропозиц≥њ щодо приведенн¤ закон≥в ”крањни у в≥дпов≥дн≥сть з цим «аконом;
  • привести у в≥дпов≥дн≥сть з цим «аконом своњ нормативно-правов≥ акти;
  • забезпечити прийн¤тт¤ в≥дпов≥дно до компетенц≥њ нормативно-правових акт≥в, що випливають з цього «акону;
  • забезпечити перегл¤д ≥ скасуванн¤ м≥н≥стерствами, ≥ншими центральними органами виконавчоњ влади ”крањни њх нормативно-правових акт≥в, що суперечать цьому «акону.
ѕрезидент ”крањни Ћ. ”„ћј
–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII IX X
јвтор проекта - —адовий “арас
http://ukrlaws.narod.ru
Сайт создан в системе uCoz