«акон ”крањни "ѕро л≥цензуванн¤ певних вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥"
(зм≥нений ≥ доповнений законом в≥д 21 лютого 2006 р.)

( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 2000, N 36, ст.299 )
{ ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 1969-III ( 1969-14 ) в≥д 21.09.2000, ¬¬–, 2000, N 45, ст.377
N 2120-III ( 2120-14 ) в≥д 07.12.2000, ¬¬–, 2001, N 2-3, ст.10
N 2209-III ( 2209-14 ) в≥д 11.01.2001, ¬¬–, 2001, N 11, ст.45
N 2257-III ( 2257-14 ) в≥д 08.02.2001, ¬¬–, 2001, N 16, ст.76
N 2344-III ( 2344-14 ) в≥д 05.04.2001, ¬¬–, 2001, N 22, ст.105
N 2628-III ( 2628-14 ) в≥д 11.07.2001, ¬¬–, 2001, N 49, ст.259
N 2664-III ( 2664-14 ) в≥д 12.07.2001, ¬¬–, 2002, N 1, ст.1
N 2745-III ( 2745-14 ) в≥д 04.10.2001, ¬¬–, 2002, N 7, ст.50
N 2759-III ( 2759-14 ) в≥д 04.10.2001, ¬¬–, 2002, N 6, ст.39
N 2905-III ( 2905-14 ) в≥д 20.12.2001, ¬¬–, 2002, N 12-13, ст.92
N 2953-III ( 2953-14 ) в≥д 17.01.2002, ¬¬–, 2002, N 17, ст.121
N 2984-III ( 2984-14 ) в≥д 17.01.2002, ¬¬–, 2002, N 20, ст.134
N 3073-III ( 3073-14 ) в≥д 07.03.2002, ¬¬–, 2002, N 31, ст.214
N 3077-III ( 3077-14 ) в≥д 07.03.2002, ¬¬–, 2002, N 30, ст.207
N 380-IV ( 380-15 ) в≥д 26.12.2002, ¬¬–, 2003, N 10-11, ст.86
N 411-IV ( 411-15 ) в≥д 26.12.2002, ¬¬–, 2003, N 13, ст.92
 одексом
N 436-IV ( 436-15 ) в≥д 16.01.2003, ¬¬–, 2003, N 18, N 19-20,
N 21-22, ст.144
«аконами
N 546-IV ( 546-15 ) в≥д 20.02.2003, ¬¬–, 2003, N 23, ст.145
N 852-IV ( 852-15 ) в≥д 22.05.2003, ¬¬–, 2003, N 36, ст.276
N 1280-IV ( 1280-15 ) в≥д 18.11.2003, ¬¬–, 2004, N 12, ст.155
N 1282-IV ( 1282-15 ) в≥д 18.11.2003, ¬¬–, 2004, N 13, ст.180
N 1344-IV ( 1344-15 ) в≥д 27.11.2003, ¬¬–, 2004, N 17-18, ст.250
N 1377-IV ( 1377-15 ) в≥д 11.12.2003, ¬¬–, 2004, N 15, ст.228
N 1804-IV ( 1804-15 ) в≥д 17.06.2004, ¬¬–, 2004, N 38, ст.468
N 1891-IV ( 1891-15 ) в≥д 24.06.2004, ¬¬–, 2004, N 50, ст.537
N 2245-IV ( 2245-15 ) в≥д 16.12.2004, ¬¬–, 2005, N 5, ст.114
N 2247-IV ( 2247-15 ) в≥д 16.12.2004, ¬¬–, 2005, N 4, ст.106
N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004, ¬¬–, 2005, N 7-8, ст.162
N 2288-IV ( 2288-15 ) в≥д 23.12.2004, ¬¬–, 2005, N 6, ст.138
N 2340-IV ( 2340-15 ) в≥д 13.01.2005, ¬¬–, 2005, N 9, ст.183
N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005, ¬¬–, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 2633-IV ( 2633-15 ) в≥д 02.06.2005, ¬¬–, 2005, N 28, ст.373
N 2704-IV ( 2704-15 ) в≥д 23.06.2005, ¬¬–, 2005, N 32, ст.421
N 2734-IV ( 2734-15 ) в≥д 06.07.2005, ¬¬–, 2005, N 33, ст.432
N 2800-IV ( 2800-15 ) в≥д 06.09.2005, ¬¬–, 2005, N 42, ст.465
N 3317-IV ( 3317-15 ) в≥д 12.01.2006
N 3370-IV ( 3370-15 ) в≥д 19.01.2006
N 3396-IV ( 3396-15 ) в≥д 07.02.2006
N 3447-IV ( 3447-15 ) в≥д 21.02.2006 }
{ ўодо запровадженн¤ моратор≥ю на видачу л≥ценз≥й на провадженн¤ господарськоњ д≥¤льност≥ з випуску та проведенн¤ лотерей додатково див. «акон N 2630-IV ( 2630-15 ) в≥д 02.06.2005, ¬¬–, 2005, N 26, ст.357 }

÷ей «акон визначаЇ види господарськоњ д≥¤льност≥, що п≥дл¤гають л≥цензуванню, пор¤док њх л≥цензуванн¤, встановлюЇ державний контроль у сфер≥ л≥цензуванн¤, в≥дпов≥дальн≥сть суб'Їкт≥в господарюванн¤ та орган≥в л≥цензуванн¤ за порушенн¤ законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤.

—татт¤ 1. ¬изначенн¤ терм≥н≥в

” цьому «акон≥ терм≥ни вживаютьс¤ у такому значенн≥:

анулюванн¤ л≥ценз≥њ - позбавленн¤ л≥ценз≥ата органом л≥цензуванн¤ права на провадженн¤ певного виду господарськоњ д≥¤льност≥;

виробництво (виготовленн¤) - д≥¤льн≥сть, пов'¤зана з випуском продукц≥њ, ¤ка включаЇ вс≥ стад≥њ технолог≥чного процесу, а також реал≥зац≥ю продукц≥њ власного виробництва;

господарська д≥¤льн≥сть - будь-¤ка д≥¤льн≥сть, у тому числ≥ п≥дприЇмницька, юридичних ос≥б, а також ф≥зичних ос≥б - суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, пов'¤зана з виробництвом (виготовленн¤м) продукц≥њ, торг≥влею, наданн¤м послуг, виконанн¤м роб≥т;

л≥ценз≥ат - суб'Їкт господарюванн¤, ¤кий одержав л≥ценз≥ю на провадженн¤ певного виду господарськоњ д≥¤льност≥, що п≥дл¤гаЇ л≥цензуванню;

л≥ценз≥¤ - документ державного зразка, ¤кий засв≥дчуЇ право л≥ценз≥ата на провадженн¤ зазначеного в ньому виду господарськоњ д≥¤льност≥ прот¤гом визначеного строку за умови виконанн¤ л≥ценз≥йних умов;

л≥ценз≥йн≥ умови - установлений з урахуванн¤м вимог закон≥в вичерпний перел≥к орган≥зац≥йних, квал≥ф≥кац≥йних та ≥нших спец≥альних вимог, обов'¤зкових дл¤ виконанн¤ при провадженн≥ вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥, що п≥дл¤гають л≥цензуванню;

л≥цензуванн¤ - видача, переоформленн¤ та анулюванн¤ л≥ценз≥й, видача дубл≥кат≥в л≥ценз≥й, веденн¤ л≥ценз≥йних справ та л≥ценз≥йних реЇстр≥в, контроль за додержанн¤м л≥ценз≥атами л≥ценз≥йних умов, видача розпор¤джень про усуненн¤ порушень л≥ценз≥йних умов, а також розпор¤джень про усуненн¤ порушень законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤;

орган л≥цензуванн¤ - орган виконавчоњ влади, визначений  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, або спец≥ально уповноважений виконавчий орган рад дл¤ л≥цензуванн¤ певних вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥;

плата за л≥ценз≥ю - разовий плат≥ж, що вноситьс¤ суб'Їктом господарюванн¤ за одержанн¤ л≥ценз≥њ;

повторне порушенн¤ - вчиненн¤ л≥ценз≥атом прот¤гом строку д≥њ л≥ценз≥њ повторного порушенн¤ певних л≥ценз≥йних умов п≥сл¤ застосуванн¤ санкц≥й за аналог≥чне порушенн¤;

розпор¤дженн¤ про усуненн¤ порушень л≥ценз≥йних умов - р≥шенн¤ органу л≥цензуванн¤ або спец≥ально уповноваженого органу з питань л≥цензуванн¤ про необх≥дн≥сть усуненн¤ л≥ценз≥атом у встановлен≥ строки порушень л≥ценз≥йних умов;

розпор¤дженн¤ про усуненн¤ порушень законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤ - р≥шенн¤ спец≥ально уповноваженого органу з питань л≥цензуванн¤ про необх≥дн≥сть усуненн¤ л≥ценз≥атом або органом л≥цензуванн¤ в установлен≥ строки порушень законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤;

суб'Їкт господарюванн¤ - зареЇстрована в установленому законодавством пор¤дку юридична особа незалежно в≥д њњ орган≥зац≥йно-правовоњ форми та форми власност≥, ¤ка провадить господарську д≥¤льн≥сть, кр≥м орган≥в державноњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, а також ф≥зична особа - суб'Їкт п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥;

торг≥вл¤ - будь-¤к≥ операц≥њ, що зд≥йснюютьс¤ за договорами куп≥вл≥-продажу, м≥ни, поставки та ≥ншими цив≥льно-правовими договорами, ¤к≥ передбачають передачу прав власност≥ на товари.

—татт¤ 2. —фера д≥њ «акону

ƒ≥¤ цього «акону поширюЇтьс¤ на вс≥х суб'Їкт≥в господарюванн¤.

Ћ≥цензуванн¤ банк≥вськоњ д≥¤льност≥, профес≥йноњ д≥¤льност≥ на ринку ц≥нних папер≥в, д≥¤льност≥ з наданн¤ ф≥нансових послуг, зовн≥шньоеконом≥чноњ д≥¤льност≥, л≥цензуванн¤ д≥¤льност≥ в галуз≥ телебаченн¤ ≥ рад≥омовленн¤, л≥цензуванн¤ у сфер≥ електроенергетики та використанн¤ ¤дерноњ енерг≥њ, л≥цензуванн¤ у сфер≥ осв≥ти, л≥цензуванн¤ у сфер≥ ≥нтелектуальноњ власност≥, виробництва ≥ торг≥вл≥ спиртом етиловим, конь¤чним ≥ плодовим, алкогольними напо¤ми та тютюновими виробами, у сфер≥ телекомун≥кац≥й зд≥йснюЇтьс¤ зг≥дно з законами, що регулюють в≥дносини у цих сферах. { „астина друга статт≥ 2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 2209-III ( 2209-14 ) в≥д 11.01.2001, N 2664-III ( 2664-14 ) в≥д 12.07.2001, N 2984-III ( 2984-14 ) в≥д 17.01.2002, N 1280-IV ( 1280-15 ) в≥д 18.11.2003, N 2800-IV ( 2800-15 ) в≥д 06.09.2005, N 3317-IV ( 3317-15 ) в≥д 12.01.2006 }

¬иди господарськоњ д≥¤льност≥, кр≥м випадк≥в, передбачених частиною другою ц≥Їњ статт≥, ¤к≥ не включен≥ до перел≥ку вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥, встановленого статтею 9 цього «акону, не п≥дл¤гають л≥цензуванню.

—татт¤ 3. ќсновн≥ принципи державноњ пол≥тики у сфер≥ л≥цензуванн¤

ќсновними принципами державноњ пол≥тики у сфер≥ л≥цензуванн¤ Ї:

забезпеченн¤ р≥вност≥ прав, законних ≥нтерес≥в ус≥х суб'Їкт≥в господарюванн¤;

захист прав, законних ≥нтерес≥в, житт¤ та здоров'¤ громад¤н, захист навколишнього природного середовища та забезпеченн¤ безпеки держави;

встановленн¤ Їдиного пор¤дку л≥цензуванн¤ вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥ на територ≥њ ”крањни;

встановленн¤ Їдиного перел≥ку вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥, що п≥дл¤гають л≥цензуванню.

Ћ≥цензуванн¤ не може використовуватис¤ дл¤ обмеженн¤ конкуренц≥њ у провадженн≥ господарськоњ д≥¤льност≥.

Ћ≥ценз≥¤ Ї Їдиним документом дозв≥льного характеру, ¤кий даЇ право на зайн¤тт¤ певним видом господарськоњ д≥¤льност≥, що в≥дпов≥дно до законодавства п≥дл¤гаЇ обмеженню.

—татт¤ 4. ѕовноваженн¤ орган≥в державноњ влади у сфер≥ л≥цензуванн¤

¬ерховна –ада ”крањни визначаЇ основн≥ напр¤ми державноњ пол≥тики у сфер≥ л≥цензуванн¤, законодавч≥ основи њњ реал≥зац≥њ.

–еал≥зац≥ю державноњ пол≥тики у сфер≥ л≥цензуванн¤ зд≥йснюЇ  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни, спец≥ально уповноважений орган з питань л≥цензуванн¤, а також органи виконавчоњ влади, визначен≥  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, спец≥ально уповноважен≥ виконавч≥ органи рад, уповноважен≥ провадити л≥цензуванн¤ певних вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥.

–озробку та реал≥зац≥ю державноњ пол≥тики л≥цензуванн¤ телерад≥омовленн¤ зд≥йснюЇ Ќац≥ональна рада ”крањни з питань телебаченн¤ ≥ рад≥омовленн¤. { —таттю 4 доповнено частиною третьою зг≥дно ≥з «аконом N 3317-IV ( 3317-15 ) в≥д 12.01.2006 }

—татт¤ 5. —пец≥ально уповноважений орган з питань л≥цензуванн¤

—пец≥ально уповноважений орган з питань л≥цензуванн¤:

розробл¤Ї основн≥ напр¤ми розвитку л≥цензуванн¤;

розробл¤Ї проекти нормативно-правових акт≥в з питань л≥цензуванн¤;

погоджуЇ проекти нормативно-правових акт≥в з питань л≥цензуванн¤, що розробл¤ютьс¤ та приймаютьс¤ органами виконавчоњ влади;

узагальнюЇ практику застосуванн¤ нормативно-правових акт≥в з питань л≥цензуванн¤;

зд≥йснюЇ нагл¤д за додержанн¤м органами л≥цензуванн¤ та л≥ценз≥атами законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤ та даЇ роз'¤сненн¤ щодо його застосуванн¤;

зд≥йснюЇ методичне кер≥вництво, ≥нформац≥йне забезпеченн¤ д≥¤льност≥ орган≥в л≥цензуванн¤;

визначаЇ форми документ≥в у сфер≥ л≥цензуванн¤ та правила њх оформленн¤;

затверджуЇ сп≥льно з органами л≥цензуванн¤ л≥ценз≥йн≥ умови провадженн¤ певного виду господарськоњ д≥¤льност≥ та пор¤док контролю за њх додержанн¤м, кр≥м випадк≥в, передбачених цим «аконом; ( јбзац дев'¤тий частини першоњ статт≥ 5 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2340-IV ( 2340-15 ) в≥д 13.01.2005 )

формуЇ експертно-апел¤ц≥йну раду;

орган≥зовуЇ п≥дготовку, переп≥дготовку та п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ фах≥вц≥в з л≥цензуванн¤;

веде ™диний л≥ценз≥йний реЇстр;

орган≥зовуЇ замовленн¤, постачанн¤, обл≥к ≥ зв≥тн≥сть витрачанн¤ бланк≥в л≥ценз≥й;

видаЇ розпор¤дженн¤ про усуненн¤ порушень л≥ценз≥йних умов, а також розпор¤дженн¤ про усуненн¤ порушень законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤;

зд≥йснюЇ контроль за на¤вн≥стю л≥ценз≥њ. ( „астину першу статт≥ 5 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 2953-III ( 2953-14 ) в≥д 17.01.2002 )

ƒл¤ забезпеченн¤ п≥дготовки, переп≥дготовки та п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ фах≥вц≥в з л≥цензуванн¤ спец≥ально уповноважений орган з питань л≥цензуванн¤ зд≥йснюЇ розробленн¤ навчальних програм, методичних рекомендац≥й та пос≥бник≥в, установлюЇ пор¤док п≥дготовки та атестац≥њ фах≥вц≥в з л≥цензуванн¤.

ƒл¤ зд≥йсненн¤ своњх повноважень спец≥ально уповноважений орган з питань л≥цензуванн¤ маЇ своњ територ≥альн≥ органи, ¤к≥ д≥ють на п≥дстав≥ положень, що затверджуютьс¤ спец≥ально уповноваженим органом з питань л≥цензуванн¤.

–озпор¤дженн¤ спец≥ально уповноваженого органу з питань л≥цензуванн¤, прийн¤т≥ у межах його компетенц≥њ, Ї обов'¤зковими до виконанн¤ органами виконавчоњ влади та органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, юридичними особами вс≥х форм власност≥, а також ф≥зичними особами - суб'Їктами п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥.

–озпор¤дженн¤ спец≥ально уповноваженого органу з питань л≥цензуванн¤ можуть бути оскаржен≥ до суду.

—татт¤ 6. ќрган л≥цензуванн¤

ќрган л≥цензуванн¤:

забезпечуЇ виконанн¤ законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤;

затверджуЇ сп≥льно ≥з спец≥ально уповноваженим органом з питань л≥цензуванн¤ л≥ценз≥йн≥ умови провадженн¤ певного виду господарськоњ д≥¤льност≥ та пор¤док контролю за њх додержанн¤м, кр≥м випадк≥в, передбачених цим «аконом; ( јбзац трет≥й частини першоњ статт≥ 6 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2340-IV ( 2340-15 ) в≥д 13.01.2005 )

видаЇ та переоформлюЇ л≥ценз≥њ, видаЇ дубл≥кати л≥ценз≥й на певний вид господарськоњ д≥¤льност≥, приймаЇ р≥шенн¤ про визнанн¤ л≥ценз≥й нед≥йсними;

зд≥йснюЇ у межах своЇњ компетенц≥њ контроль за додержанн¤м л≥ценз≥атами л≥ценз≥йних умов;

видаЇ розпор¤дженн¤ про усуненн¤ порушень л≥ценз≥йних умов;

анулюЇ л≥ценз≥њ на певний вид господарськоњ д≥¤льност≥;

формуЇ ≥ веде л≥ценз≥йний реЇстр.

ќрган л≥цензуванн¤, ¤ким Ї центральний орган виконавчоњ влади, що зд≥йснюЇ передбачен≥ ц≥Їю статтею повноваженн¤, може делегувати њх своњм структурним територ≥альним п≥дрозд≥лам.

ѕовноваженн¤ органу л≥цензуванн¤ не можуть бути делегован≥ ≥ншим особам, у тому числ≥ створеним органом л≥цензуванн¤.

ќрган л≥цензуванн¤ не може доручати ≥ншим особам визначати спроможн≥сть суб'Їкт≥в господарюванн¤ виконувати л≥ценз≥йн≥ умови зг≥дно з поданими документами.

‘≥нансуванн¤ органу л≥цензуванн¤ зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни або м≥сцевого бюджету.

—татт¤ 7. ≈кспертно-апел¤ц≥йна рада

≈кспертно-апел¤ц≥йна рада Ї колег≥альним органом, створеним при спец≥ально уповноваженому орган≥ з питань л≥цензуванн¤. ” своњй д≥¤льност≥ експертно-апел¤ц≥йна рада керуЇтьс¤  онституц≥Їю ”крањни ( 254к/96-¬– ), законами ”крањни, актами ѕрезидента ”крањни та  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

–≥шенн¤ експертно-апел¤ц≥йноњ ради мають характер експертних висновк≥в ≥ Ї обов'¤зковими дл¤ розгл¤ду спец≥ально уповноваженим органом з питань л≥цензуванн¤.

ƒо компетенц≥њ експертно-апел¤ц≥йноњ ради належать:

експертиза проект≥в нормативно-правових акт≥в орган≥в виконавчоњ влади з питань л≥цензуванн¤;

розробленн¤ рекомендац≥й з основних проблем державноњ пол≥тики у сфер≥ л≥цензуванн¤;

наданн¤ попередн≥х висновк≥в щодо пропозиц≥й орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, об'Їднань громад¤н ≥ п≥дприЇмц≥в щодо доц≥льност≥ запровадженн¤ л≥цензуванн¤ певних вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥ чи його скасуванн¤;

розгл¤д за¤в, претенз≥й та скарг суб'Їкт≥в господарюванн¤ на р≥шенн¤ орган≥в л≥цензуванн¤ щодо порушенн¤ цими органами законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤;

анал≥з стану та розробленн¤ рекомендац≥й щодо вдосконаленн¤ л≥цензуванн¤.

—клад експертно-апел¤ц≥йноњ ради формуЇтьс¤ з державних службовц≥в, науковц≥в, ≥нших фах≥вц≥в та представник≥в громадських орган≥зац≥й. ѕоложенн¤ про експертно-апел¤ц≥йну раду та њњ склад затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

≈кспертно-апел¤ц≥йну раду очолюЇ голова спец≥ально уповноваженого органу з питань л≥цензуванн¤.

ƒо складу експертно-апел¤ц≥йноњ ради залучаютьс¤ незалежн≥ експерти та представники громадських орган≥зац≥й у к≥лькост≥ не менше н≥ж двадц¤ть в≥дсотк≥в загальноњ к≥лькост≥ член≥в ц≥Їњ ради.

ќрган≥зац≥йне, ≥нформац≥йне та матер≥ально-техн≥чне забезпеченн¤ д≥¤льност≥ експертно-апел¤ц≥йноњ ради зд≥йснюЇ спец≥ально уповноважений орган з питань л≥цензуванн¤.

≈кспертно-апел¤ц≥йна рада маЇ право залучати дл¤ консультац≥й та експертизи державних службовц≥в, науковц≥в та ≥нших фах≥вц≥в на громадських засадах.

ѕроекти нормативно-правових акт≥в, пропозиц≥њ та зверненн¤ (апел¤ц≥њ) розгл¤даютьс¤ експертно-апел¤ц≥йною радою прот¤гом двадц¤ти робочих дн≥в з дн¤ њх реЇстрац≥њ в спец≥ально уповноваженому орган≥ з питань л≥цензуванн¤.

–≥шенн¤ експертно-апел¤ц≥йноњ ради приймаЇтьс¤ б≥льш≥стю голос≥в в≥д загальноњ к≥лькост≥ член≥в експертно-апел¤ц≥йноњ ради.

«а результатами розгл¤ду поданих проект≥в нормативно-правових акт≥в, пропозиц≥й та звернень (апел¤ц≥й) приймаЇтьс¤ р≥шенн¤ експертно-апел¤ц≥йноњ ради, ¤ке оформл¤Їтьс¤ протоколом, що п≥дписуЇтьс¤ головою та секретарем експертно-апел¤ц≥йноњ ради.

–≥шенн¤ експертно-апел¤ц≥йноњ ради з питань звернень (апел¤ц≥й) Ї п≥дставою дл¤ виданн¤ спец≥ально уповноваженим органом з питань л≥цензуванн¤ розпор¤дженн¤ про усуненн¤ порушень законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤, допущених органом л≥цензуванн¤.

—татт¤ 8. Ћ≥ценз≥йн≥ умови

Ћ≥ценз≥йн≥ умови Ї нормативно-правовим актом, положенн¤ ¤кого встановлюють квал≥ф≥кац≥йн≥, орган≥зац≥йн≥, технолог≥чн≥ та ≥нш≥ вимоги дл¤ провадженн¤ певного виду господарськоњ д≥¤льност≥.

—уб'Їкт господарюванн¤ зобов'¤заний провадити певний вид господарськоњ д≥¤льност≥, що п≥дл¤гаЇ л≥цензуванню, в≥дпов≥дно до встановлених дл¤ цього виду д≥¤льност≥ л≥ценз≥йних умов.

” л≥ценз≥йн≥ умови щодо вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥, дл¤ провадженн¤ ¤ких необх≥дн≥ спец≥альн≥ знанн¤, включаютьс¤ квал≥ф≥кац≥йн≥ вимоги до прац≥вник≥в суб'Їкт≥в господарюванн¤ - юридичних ос≥б та (або) до ф≥зичних ос≥б - суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥.

” раз≥ ¤кщо дл¤ провадженн¤ певних вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥, що п≥дл¤гають л≥цензуванню, необх≥дн≥ особлив≥ вимоги щодо буд≥вель, прим≥щень, обладнанн¤, ≥нших техн≥чних засоб≥в, так≥ вимоги включаютьс¤ до л≥ценз≥йних умов.

Ћ≥ценз≥йн≥ умови та пор¤док контролю за њх додержанн¤м затверджуютьс¤ сп≥льним наказом спец≥ально уповноваженого органу з питань л≥цензуванн¤ та органу л≥цензуванн¤.

Ћ≥ценз≥йн≥ умови провадженн¤ вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥, зазначених у пункт≥ 72 статт≥ 9 цього «акону, та пор¤док контролю за њх додержанн¤м затверджуютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( —таттю 8 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 2340-IV ( 2340-15 ) в≥д 13.01.2005 )

” раз≥ ¤кщо суб'Їкт господарюванн¤ провадить вид господарськоњ д≥¤льност≥, зазначений в статт≥ 9 цього «акону, не в повному обс¤з≥, а частково або з окремих роб≥т, операц≥й, послуг, л≥ценз≥йн≥ умови поширюютьс¤ на суб'Їкта господарюванн¤ в частин≥, що встановлюЇ вимоги до провадженн¤ господарськоњ д≥¤льност≥, зазначеноњ в л≥ценз≥њ.

Ћ≥ценз≥йн≥ умови та зм≥ни до л≥ценз≥йних умов п≥дл¤гають оприлюдненню у пор¤дку, встановленому законодавством, ≥ набирають чинност≥ через дес¤ть дн≥в з дати державноњ реЇстрац≥њ нормативно-правового акта, ¤кщо в ньому не передбачений п≥зн≥ший строк набранн¤ чинност≥.

—татт¤ 9. ¬иди господарськоњ д≥¤льност≥, що п≥дл¤гають л≥цензуванню

¬≥дпов≥дно до цього «акону л≥цензуванню п≥дл¤гають так≥ види господарськоњ д≥¤льност≥:

1) пошук (розв≥дка) корисних копалин;

2) виробництво та ремонт вогнепальноњ зброњ нев≥йськового призначенн¤ ≥ боЇприпас≥в до нењ, холодноњ зброњ, пневматичноњ зброњ кал≥бру понад 4,5 м≥л≥метра ≥ швидк≥стю польоту кул≥ понад 100 метр≥в на секунду, торг≥вл¤ вогнепальною зброЇю нев≥йськового призначенн¤ та боЇприпасами до нењ, холодною зброЇю, пневматичною зброЇю кал≥бру понад 4,5 м≥л≥метра ≥ швидк≥стю польоту кул≥ понад 100 метр≥в на секунду; ( ѕункт 2 статт≥ 9 в редакц≥њ «акону N 2340-IV ( 2340-15 ) в≥д 13.01.2005 )

3) виробництво вибухових матер≥ал≥в промислового призначенн¤ (за перел≥ком, що затверджуЇтьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань нагл¤ду за охороною прац≥ та державного г≥рничого нагл¤ду); ( ѕункт 3 статт≥ 9 в редакц≥њ «акону N 2288-IV ( 2288-15 ) в≥д 23.12.2004 )

4) виробництво особливо небезпечних х≥м≥чних речовин (за перел≥ком, ¤кий визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни);

5) видобуванн¤ корисних копалин ≥з родовищ, що мають загальнодержавне значенн¤ та включен≥ до ƒержавного фонду родовищ корисних копалин; { ѕункт 5 статт≥ 9 в редакц≥њ «акону N 3396-IV ( 3396-15 ) в≥д 07.02.2006 }

6) видобуток дорогоц≥нних метал≥в ≥ дорогоц≥нного кам≥нн¤, дорогоц≥нного кам≥нн¤ органогенного утворенн¤, нап≥вдорогоц≥нного кам≥нн¤;

7) виробництво дорогоц≥нних метал≥в ≥ дорогоц≥нного кам≥нн¤, дорогоц≥нного кам≥нн¤ органогенного утворенн¤, нап≥вдорогоц≥нного кам≥нн¤;

8) виготовленн¤ вироб≥в з дорогоц≥нних метал≥в ≥ дорогоц≥нного кам≥нн¤, дорогоц≥нного кам≥нн¤ органогенного утворенн¤, нап≥вдорогоц≥нного кам≥нн¤, торг≥вл¤ виробами з дорогоц≥нних метал≥в ≥ дорогоц≥нного кам≥нн¤, дорогоц≥нного кам≥нн¤ органогенного утворенн¤, нап≥вдорогоц≥нного кам≥нн¤;

9) виробництво л≥карських засоб≥в, оптова, роздр≥бна торг≥вл¤ л≥карськими засобами;

10) виробництво ветеринарних медикамент≥в ≥ препарат≥в, оптова, роздр≥бна торг≥вл¤ ветеринарними медикаментами ≥ препаратами;

11) виробництво пестицид≥в ≥ агрох≥м≥кат≥в (т≥льки регул¤тор≥в росту рослин), оптова, роздр≥бна торг≥вл¤ пестицидами ≥ агрох≥м≥катами (т≥льки регул¤торами росту рослин); ( ѕункт 11 статт≥ 9 в редакц≥њ «акону N 3370-IV ( 3370-15 ) в≥д 19.01.2006 )

12) виробництво спец≥альних засоб≥в, зар¤джених речовинами сльозоточивоњ та драт≥вноњ д≥њ, ≥ндив≥дуального захисту, активноњ оборони та њх продаж; ( ѕункт 12 статт≥ 9 в редакц≥њ «акону N 2247-IV ( 2247-15 ) в≥д 16.12.2004 )

13) розробленн¤, виготовленн¤ спец≥альних техн≥чних засоб≥в дл¤ зн¤тт¤ ≥нформац≥њ з канал≥в зв'¤зку, ≥нших засоб≥в негласного отриманн¤ ≥нформац≥њ, торг≥вл¤ спец≥альними техн≥чними засобами дл¤ зн¤тт¤ ≥нформац≥њ з канал≥в зв'¤зку, ≥ншими засобами негласного отриманн¤ ≥нформац≥њ;

14) розробленн¤, виробництво, використанн¤, експлуатац≥¤, сертиф≥кац≥йн≥ випробуванн¤, тематичн≥ досл≥дженн¤, експертиза, ввезенн¤, вивезенн¤ криптосистем ≥ засоб≥в криптограф≥чного захисту ≥нформац≥њ, наданн¤ послуг в галуз≥ криптограф≥чного захисту ≥нформац≥њ (кр≥м послуг електронного цифрового п≥дпису), торг≥вл¤ криптосистемами ≥ засобами криптограф≥чного захисту ≥нформац≥њ; ( ѕункт 14 статт≥ 9 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 852-IV ( 852-15 ) в≥д 22.05.2003 )

15) розробленн¤, виробництво, впровадженн¤, сертиф≥кац≥йн≥ випробуванн¤, ввезенн¤, вивезенн¤ голограф≥чних захисних елемент≥в;

16) розробленн¤, виробництво, впровадженн¤, обслуговуванн¤, досл≥дженн¤ ефективност≥ систем ≥ засоб≥в техн≥чного захисту ≥нформац≥њ, наданн¤ послуг в галуз≥ техн≥чного захисту ≥нформац≥њ;

17) виготовленн¤ бланк≥в ц≥нних папер≥в, документ≥в сувороњ зв≥тност≥;

18) транспортуванн¤ нафти, нафтопродукт≥в маг≥стральним трубопроводом, транспортуванн¤ природного ≥ нафтового газу трубопроводами та його розпод≥л;

19) постачанн¤ природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;

20) збер≥ганн¤ природного газу в обс¤гах, що перевищують р≥вень, установлюваний л≥ценз≥йними умовами;

21) централ≥зоване водопостачанн¤ та водов≥дведенн¤;

22) розробленн¤, випробуванн¤, виробництво, експлуатац≥¤ ракет-нос≥њв, косм≥чних апарат≥в та њх складових частин, наземноњ косм≥чноњ ≥нфраструктури та њњ складових частин, обладнанн¤, що входить до складу косм≥чного сегмента супутникових систем;

23) розробленн¤, виробництво, виготовленн¤, збер≥ганн¤, перевезенн¤, придбанн¤, пересиланн¤, ввезенн¤, вивезенн¤, в≥дпуск, знищенн¤ наркотичних засоб≥в, психотропних речовин ≥ прекурсор≥в;

24) культивуванн¤, використанн¤ рослин, що м≥ст¤ть наркотичн≥ засоби дл¤ промислових ц≥лей;

25) проведенн¤ дез≥нфекц≥йних, дез≥нсекц≥йних, дератизац≥йних роб≥т;

26) медична практика;

27) переробка донорськоњ кров≥ та њњ компонент≥в, виготовленн¤ з них препарат≥в;

28) ветеринарна практика;

29) орган≥зац≥¤ та утриманн¤ тотал≥затор≥в, гральних заклад≥в, випуск та проведенн¤ лотерей, орган≥зац≥¤ д≥¤льност≥ з проведенн¤ азартних ≥гор; ( ѕункт 29 статт≥ 9 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 1969-III ( 1969-14 ) в≥д 21.09.2000, N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005 ) ( «апроваджуЇтьс¤ моратор≥й на видачу л≥ценз≥й на провадженн¤ господарськоњ д≥¤льност≥ з випуску та проведенн¤ лотерей до прийн¤тт¤ закону про державне регулюванн¤ д≥¤льност≥ з випуску та проведенн¤ лотерей ≥ грошових роз≥граш≥в зг≥дно ≥з «аконом N 2630-IV ( 2630-15 ) в≥д 02.06.2005 )

30) буд≥вельна д≥¤льн≥сть (вишукувальн≥ та проектн≥ роботи дл¤ буд≥вництва, зведенн¤ несучих та огороджуючих конструкц≥й, буд≥вництво та монтаж ≥нженерних ≥ транспортних мереж); ( ѕункт 30 статт≥ 9 в редакц≥њ «акону N 2257-III ( 2257-14 ) в≥д 08.02.2001 )

31) наданн¤ послуг з перевезенн¤ пасажир≥в, вантаж≥в пов≥тр¤ним транспортом;

32) наданн¤ послуг з перевезенн¤ пасажир≥в ≥ вантаж≥в р≥чковим, морським транспортом;

33) наданн¤ послуг з перевезенн¤ пасажир≥в ≥ вантаж≥в автомоб≥льним транспортом загального користуванн¤ (кр≥м наданн¤ послуг з перевезенн¤ пасажир≥в та њх багажу на такс≥); ( ѕункт 33 статт≥ 9 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2344-III ( 2344-14 ) в≥д 05.04.2001 )

34) наданн¤ послуг з перевезенн¤ пасажир≥в та њх багажу на такс≥; ( —таттю 9 доповнено пунктом зг≥дно ≥з «аконом N 2344-III ( 2344-14 ) в≥д 05.04.2001 )

35) наданн¤ послуг з перевезенн¤ пасажир≥в, вантаж≥в зал≥зничним транспортом;

36) загот≥вл¤, переробка, металург≥йна переробка металобрухту кольорових ≥ чорних метал≥в;

37) збиранн¤, первинна обробка в≥дход≥в ≥ брухту дорогоц≥нних метал≥в та дорогоц≥нного кам≥нн¤, дорогоц≥нного кам≥нн¤ органогенного утворенн¤, нап≥вдорогоц≥нного кам≥нн¤;

38) збиранн¤, загот≥вл¤ окремих вид≥в в≥дход≥в ¤к вторинноњ сировини (за перел≥ками, ¤к≥ визначаютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни); ( ѕункт 38 статт≥ 9 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3073-III ( 3073-14 ) в≥д 07.03.2002 )

39) операц≥њ у сфер≥ поводженн¤ з небезпечними в≥дходами;

( ѕункт 40 статт≥ 9 виключено на п≥дстав≥ «акону N 2984-III ( 2984-14 ) в≥д 17.01.2002 )

41) проектуванн¤, монтаж, техн≥чне обслуговуванн¤ засоб≥в протипожежного захисту та систем опаленн¤, оц≥нка протипожежного стану об'Їкт≥в;

42) проведенн¤ випробувань на пожежну небезпеку речовин, матер≥ал≥в, буд≥вельних конструкц≥й, вироб≥в ≥ обладнанн¤, а також пожежноњ техн≥ки, пожежно-техн≥чного озброЇнн¤, продукц≥њ протипожежного призначенн¤ на в≥дпов≥дн≥сть встановленим вимогам;

43) наданн¤ послуг, пов'¤заних з охороною державноњ та ≥ншоњ власност≥, наданн¤ послуг з охорони громад¤н;

44) виконанн¤ топографо-геодезичних, картограф≥чних роб≥т;

45) виконанн¤ ав≥ац≥йно-х≥м≥чних роб≥т;

46) пересиланн¤ поштових переказ≥в, простих та реЇстрованих лист≥в, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 к≥лограм≥в; ( ѕункт 46 статт≥ 9 в редакц≥њ «акону N 2759-III ( 2759-14 ) в≥д 04.10.2001 )

( ѕункт 47 статт≥ 9 виключено на п≥дстав≥ «акону N 1280-IV ( 1280-15 ) в≥д 18.11.2003 )

( ѕункт 48 статт≥ 9 виключено на п≥дстав≥ «акону N 1280-IV ( 1280-15 ) в≥д 18.11.2003 )

( ѕункт 49 статт≥ 9 виключено на п≥дстав≥ «акону N 1280-IV ( 1280-15 ) в≥д 18.11.2003 )

50) туроператорська та турагентська д≥¤льн≥сть; ( ѕункт 50 статт≥ 9 в редакц≥њ «акону N 1282-IV ( 1282-15 ) в≥д 18.11.2003 )

51) ф≥зкультурно-оздоровча та спортивна д≥¤льн≥сть:

- орган≥зац≥¤ та проведенн¤ спортивних зан¤ть профес≥онал≥в та любител≥в спорту;

- д≥¤льн≥сть з п≥дготовки спортсмен≥в до змагань з р≥зних вид≥в спорту, визнаних в ”крањн≥;

( ѕункт 52 статт≥ 9 виключено ¤к пункт 51 на п≥дстав≥ «акону N 2209-III ( 2209-14 ) в≥д 11.01.2001 )

( ѕункт 53 статт≥ 9 виключено ¤к пункт 52 на п≥дстав≥ «акону N 2209-III ( 2209-14 ) в≥д 11.01.2001 )

( ѕункт 54 статт≥ 9 виключено на п≥дстав≥ «акону N 2745-III ( 2745-14 ) в≥д 04.10.2001 )

55) д≥¤льн≥сть арб≥тражних керуючих (розпор¤дник≥в майна, керуючих санац≥Їю, л≥кв≥датор≥в);

56) посередництво у працевлаштуванн≥ на роботу за кордоном;

( ѕункт 57 статт≥ 9 виключено на п≥дстав≥ «акону N 2800-IV ( 2800-15 ) в≥д 06.09.2005 )

58) проведенн¤ роб≥т ≥з землеустрою, землеоц≥ночних роб≥т та земельних торг≥в; ( ѕункт 58 статт≥ 9 в редакц≥њ «акону N 1377-IV ( 1377-15 ) в≥д 11.12.2003 )

59) проектуванн¤, буд≥вництво нових ≥ реконструкц≥¤ ≥снуючих мел≥оративних систем; ( ѕункт 59 статт≥ 9 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3370-IV ( 3370-15 ) в≥д 19.01.2006 )

60) д≥¤льн≥сть, пов'¤зана з промисловим виловом риби на промислових д≥л¤нках рибогосподарських водойм, кр≥м внутр≥шн≥х водойм (ставк≥в) господарств;

61) посередницька д≥¤льн≥сть митного брокера та митного перев≥зника;

62) виробництво диск≥в дл¤ лазерних систем зчитуванн¤; ( —таттю 9 доповнено пунктом 62 зг≥дно ≥з «аконом N 2953-III ( 2953-14 ) в≥д 17.01.2002 )

63) експорт, ≥мпорт диск≥в дл¤ лазерних систем зчитуванн¤, матриць; ( —таттю 9 доповнено пунктом 63 зг≥дно ≥з «аконом N 2953-III ( 2953-14 ) в≥д 17.01.2002; в редакц≥њ «акону N 2734-IV ( 2734-15 ) в≥д 06.07.2005 )

64) виготовленн¤ парфумерно-косметичноњ продукц≥њ з використанн¤м спирту етилового; ( —таттю 9 доповнено пунктом 64 зг≥дно ≥з «аконом N 3077-III ( 3077-14 ) в≥д 07.03.2002 )

65) оптова торг≥вл¤ нас≥нн¤м; ( —таттю 9 доповнено пунктом 65 зг≥дно ≥з «аконом N 411-IV ( 411-15 ) в≥д 26.12.2002 )

66) виробництво, збер≥ганн¤ ≥ реал≥зац≥¤ плем≥нних (генетичних) ресурс≥в, проведенн¤ генетичноњ експертизи походженн¤ та аномал≥й тварин; ( —таттю 9 доповнено пунктом 66 зг≥дно ≥з «аконом N 546-IV ( 546-15 ) в≥д 20.02.2003 )

67) проведенн¤ знезараженн¤ п≥дкарантинних матер≥ал≥в та об'Їкт≥в, ¤к≥ перем≥щуютьс¤ через державний кордон ”крањни та карантинн≥ зони; ( —таттю 9 доповнено пунктом 67 зг≥дно ≥з «аконом N 1804-IV ( 1804-15 ) в≥д 17.06.2004 )

68) профес≥йна д≥¤льн≥сть у сфер≥ наданн¤ соц≥альних послуг; ( —таттю 9 доповнено пунктом 68 зг≥дно ≥з «аконом N 1891-IV ( 1891-15 ) в≥д 24.06.2004 )

69) розробленн¤ проект≥в та проведенн¤ роб≥т з консервац≥њ, реставрац≥њ, реаб≥л≥тац≥њ, музеЇф≥кац≥њ, ремонту, пристосуванн¤ пам'¤ток; ( —таттю 9 доповнено пунктом 69 зг≥дно ≥з «аконом N 2245-IV ( 2245-15 ) в≥д 16.12.2004 )

70) д≥¤льн≥сть, пов'¤зана з виробництвом, торг≥влею п≥ротехн≥чними засобами; ( —таттю 9 доповнено пунктом 70 зг≥дно ≥з «аконом N 2247-IV ( 2247-15 ) в≥д 16.12.2004 )

71) д≥¤льн≥сть, пов'¤зана з в≥дкритт¤м та функц≥онуванн¤м стр≥лецьких тир≥в, стр≥льбищ нев≥йськового призначенн¤, мисливських стенд≥в; ( —таттю 9 доповнено пунктом 71 зг≥дно ≥з «аконом N 2247-IV ( 2247-15 ) в≥д 16.12.2004 )

72) д≥¤льн≥сть, пов'¤зана з виробництвом автомоб≥л≥в та автобус≥в; ( —таттю 9 доповнено пунктом 72 зг≥дно ≥з «аконом N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005 )

72-1) розробленн¤, виготовленн¤, реал≥зац≥¤, ремонт, модерн≥зац≥¤ та утил≥зац≥¤ озброЇнн¤, в≥йськовоњ техн≥ки, в≥йськовоњ зброњ ≥ боЇприпас≥в до нењ; { —таттю 9 доповнено пунктом зг≥дно ≥з «аконом N 2340-IV ( 2340-15 ) в≥д 13.01.2005; ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3447-IV ( 3447-15 ) в≥д 21.02.2006 }

73) виробництво тепловоњ енерг≥њ, транспортуванн¤ њњ маг≥стральними та м≥сцевими (розпод≥льчими) тепловими мережами та постачанн¤ тепловоњ енерг≥њ; ( —таттю 9 доповнено пунктом 73 зг≥дно ≥з «аконом N 2633-IV ( 2633-15 ) в≥д 02.06.2005 )

74) д≥¤льн≥сть, пов'¤зана ≥з збиранн¤м, обробленн¤м, збер≥ганн¤м, захистом, використанн¤м ≥нформац≥њ, ¤ка складаЇ кредитну ≥стор≥ю. ( —таттю 9 доповнено пунктом 74 зг≥дно ≥з «аконом N 2704-IV ( 2704-15 ) в≥д 23.06.2005 )

76) розведенн¤ домашн≥х тварин (собак, кот≥в, екзотичних та декоративних тварин) у плем≥нних розпл≥дниках, дресируванн¤ собак та п≥дготовка фах≥вц≥в у цих сферах. { —таттю 9 доповнено пунктом 76 зг≥дно ≥з «аконом N 3447-IV ( 3447-15 ) в≥д 21.02.2006 }

—татт¤ 10. ƒокументи, що подаютьс¤ органу л≥цензуванн¤ дл¤ одержанн¤ л≥ценз≥њ

—уб'Їкт господарюванн¤, ¤кий маЇ нам≥р провадити певний вид господарськоњ д≥¤льност≥, що л≥цензуЇтьс¤, особисто або через уповноважений ним орган чи особу звертаЇтьс¤ до в≥дпов≥дного органу л≥цензуванн¤ ≥з за¤вою встановленого зразка про видачу л≥ценз≥њ.

” за¤в≥ про видачу л≥ценз≥њ повинн≥ м≥ститис¤ так≥ дан≥:

1) в≥домост≥ про суб'Їкта господарюванн¤ - за¤вника:

найменуванн¤, м≥сцезнаходженн¤, банк≥вськ≥ рекв≥зити, ≥дентиф≥кац≥йний код - дл¤ юридичноњ особи;

пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥, паспортн≥ дан≥ (сер≥¤, номер паспорта, ким ≥ коли виданий, м≥сце проживанн¤), ≥дентиф≥кац≥йний номер ф≥зичноњ особи - платника податк≥в та ≥нших обов'¤зкових платеж≥в - дл¤ ф≥зичноњ особи;

2) вид господарськоњ д≥¤льност≥, вказаний зг≥дно з статтею 9 цього «акону (повн≥стю або частково), на провадженн¤ ¤кого за¤вник маЇ нам≥р одержати л≥ценз≥ю.

” раз≥ на¤вност≥ у за¤вника ф≥л≥й, ≥нших в≥докремлених п≥дрозд≥л≥в, ¤к≥ провадитимуть господарську д≥¤льн≥сть на п≥дстав≥ отриманоњ л≥ценз≥њ, у за¤в≥ зазначаЇтьс¤ њх м≥сцезнаходженн¤.

ƒо за¤ви про видачу л≥ценз≥њ додаЇтьс¤ коп≥¤ св≥доцтва про державну реЇстрац≥ю суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ або коп≥¤ дов≥дки про внесенн¤ до ™диного державного реЇстру п≥дприЇмств та орган≥зац≥й ”крањни, засв≥дчена нотар≥ально або органом, ¤кий видав ориг≥нал документа.

ƒл¤ окремих вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥, що п≥дл¤гають л≥цензуванню, до за¤ви про видачу л≥ценз≥њ також додаютьс¤ документи, вичерпний перел≥к ¤ких встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за поданн¤м спец≥ально уповноваженого органу з питань л≥цензуванн¤.

ќргану л≥цензуванн¤ заборон¤Їтьс¤ вимагати в≥д суб'Їкт≥в господарюванн¤ ≥нш≥ документи, не вказан≥ у цьому «акон≥, кр≥м документ≥в, передбачених частиною п'¤тою ц≥Їњ статт≥.

«а¤ва про видачу л≥ценз≥њ та документи, що додаютьс¤ до нењ, приймаютьс¤ за описом, коп≥¤ ¤кого видаЇтьс¤ за¤внику з в≥дм≥ткою про дату прийн¤тт¤ документ≥в органом л≥цензуванн¤ та п≥дписом в≥дпов≥дальноњ особи.

«а¤ва про видачу л≥ценз≥њ залишаЇтьс¤ без розгл¤ду, ¤кщо:

за¤ва подана (п≥дписана) особою, ¤ка не маЇ на це повноважень;

документи оформлен≥ з порушенн¤м вимог ц≥Їњ статт≥.

ѕро залишенн¤ за¤ви про видачу л≥ценз≥њ без розгл¤ду за¤вник пов≥домл¤Їтьс¤ в письмов≥й форм≥ ≥з зазначенн¤м п≥дстав залишенн¤ за¤ви про видачу л≥ценз≥њ без розгл¤ду у строки, передбачен≥ дл¤ видач≥ л≥ценз≥њ.

ѕ≥сл¤ усуненн¤ причин, що були п≥дставою дл¤ винесенн¤ р≥шенн¤ про залишенн¤ за¤ви про видачу л≥ценз≥њ без розгл¤ду, за¤вник може повторно подати за¤ву про видачу л≥ценз≥њ, ¤ка розгл¤даЇтьс¤ в пор¤дку, встановленому цим «аконом.

—татт¤ 11. –≥шенн¤ про видачу або в≥дмову у видач≥ л≥ценз≥њ

ќрган л≥цензуванн¤ приймаЇ р≥шенн¤ про видачу л≥ценз≥њ або про в≥дмову у њњ видач≥ у строк не п≥зн≥ше н≥ж дес¤ть робочих дн≥в з дати надходженн¤ за¤ви про видачу л≥ценз≥њ та документ≥в, що додаютьс¤ до за¤ви, ¤кщо спец≥альним законом, що регулюЇ в≥дносини у певних сферах господарськоњ д≥¤льност≥, не передбачений ≥нший строк видач≥ л≥ценз≥њ на окрем≥ види д≥¤льност≥.

ѕов≥домленн¤ про прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про видачу л≥ценз≥њ або про в≥дмову у видач≥ л≥ценз≥њ надсилаЇтьс¤ (видаЇтьс¤) за¤вников≥ в письмов≥й форм≥ прот¤гом трьох робочих дн≥в з дати прийн¤тт¤ в≥дпов≥дного р≥шенн¤. ” р≥шенн≥ про в≥дмову у видач≥ л≥ценз≥њ зазначаютьс¤ п≥дстави такоњ в≥дмови.

ѕ≥дставами дл¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про в≥дмову у видач≥ л≥ценз≥њ Ї:

недостов≥рн≥сть даних у документах, поданих за¤вником, дл¤ отриманн¤ л≥ценз≥њ;

нев≥дпов≥дн≥сть за¤вника зг≥дно з поданими документами л≥ценз≥йним умовам, встановленим дл¤ виду господарськоњ д≥¤льност≥, зазначеного в за¤в≥ про видачу л≥ценз≥њ.

” раз≥ в≥дмови у видач≥ л≥ценз≥њ на п≥дстав≥ ви¤вленн¤ недостов≥рних даних у документах, поданих за¤вником про видачу л≥ценз≥њ, суб'Їкт господарюванн¤ може подати до органу л≥цензуванн¤ нову за¤ву про видачу л≥ценз≥њ не ран≥ше н≥ж через три м≥с¤ц≥ з дати прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про в≥дмову у видач≥ л≥ценз≥њ.

” раз≥ в≥дмови у видач≥ л≥ценз≥њ на п≥дстав≥ нев≥дпов≥дност≥ за¤вника л≥ценз≥йним умовам, встановленим дл¤ виду господарськоњ д≥¤льност≥, вказаного в за¤в≥ про видачу л≥ценз≥њ, суб'Їкт господарюванн¤ може подати до органу л≥цензуванн¤ нову за¤ву про видачу л≥ценз≥њ п≥сл¤ усуненн¤ причин, що стали п≥дставою дл¤ в≥дмови у видач≥ л≥ценз≥њ.

–≥шенн¤ про в≥дмову у видач≥ л≥ценз≥њ може бути оскаржено у судовому пор¤дку.

—татт¤ 12. ќсобливост≥ проведенн¤ конкурсу на отриманн¤ л≥ценз≥й дл¤ вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥, провадженн¤ ¤ких пов'¤зане з використанн¤м обмежених ресурс≥в

« метою забезпеченн¤ ефективного та рац≥онального використанн¤ обмежених ресурс≥в, застосуванн¤ нов≥тн≥х технолог≥й ≥ обладнанн¤, створенн¤ виг≥дних дл¤ держави умов експлуатац≥њ таких ресурс≥в, л≥цензуванн¤ вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥, провадженн¤ ¤ких пов'¤зане з використанн¤м обмежених ресурс≥в, у раз≥ надходженн¤ к≥лькох за¤в про видачу л≥ценз≥й, зд≥йснюЇтьс¤ т≥льки за результатами в≥дкритих конкурс≥в.

ѕор¤док проведенн¤ конкурс≥в на отриманн¤ л≥ценз≥й встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ¤кщо ≥нше не передбачене законами ”крањни.

ќголошенн¤ про проведенн¤ конкурс≥в на отриманн¤ л≥ценз≥й даЇтьс¤ органом л≥цензуванн¤ не п≥зн≥ше н≥ж за ш≥стдес¤т календарних дн≥в до дн¤ проведенн¤ конкурсу на отриманн¤ л≥ценз≥њ ≥ п≥дл¤гаЇ обов'¤зков≥й публ≥кац≥њ в оф≥ц≥йних друкованих виданн¤х.

ƒл¤ участ≥ у конкурс≥ на отриманн¤ л≥ценз≥њ на конкурсн≥й основ≥ суб'Їкти господарюванн¤ не п≥зн≥ше н≥ж за тридц¤ть календарних дн≥в до дн¤ проведенн¤ конкурсу подають до органу л≥цензуванн¤ пов≥домленн¤ про нам≥р вз¤ти участь у конкурс≥, а також ≥нш≥ документи, передбачен≥ пор¤дком проведенн¤ конкурсу на отриманн¤ л≥ценз≥њ дл¤ виду д≥¤льност≥, що п≥дл¤гаЇ л≥цензуванню на конкурсн≥й основ≥.

–≥шенн¤ про результати конкурсу оформлюЇтьс¤ протоколом ≥ затверджуЇтьс¤ кер≥вником органу л≥цензуванн¤ у строк не п≥зн≥ше н≥ж п'¤ть робочих дн≥в з дати проведенн¤ конкурсу.

ѕов≥домленн¤ про прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про видачу л≥ценз≥њ за результатами конкурсу або про в≥дмову у видач≥ л≥ценз≥њ за результатами конкурсу надсилаЇтьс¤ (видаЇтьс¤) за¤внику в письмов≥й форм≥ прот¤гом трьох робочих дн≥в з дати затвердженн¤ р≥шенн¤ про результати конкурсу.

–≥шенн¤ про результати конкурсу може бути оскаржено у судовому пор¤дку.

” раз≥ анулюванн¤ л≥ценз≥њ, виданоњ за результатами конкурсу, орган л≥цензуванн¤ у строк не п≥зн≥ше н≥ж дес¤ть робочих дн≥в з дати прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про њњ анулюванн¤ зобов'¤заний оголосити конкурс на отриманн¤ л≥ценз≥њ, ¤ка була анульована.

” раз≥, коли л≥ценз≥ат прот¤гом шести м≥с¤ц≥в не провадить господарську д≥¤льн≥сть зг≥дно з отриманою за результатами конкурсу л≥ценз≥Їю, орган л≥цензуванн¤ маЇ право анулювати таку л≥ценз≥ю.

ƒо вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥, провадженн¤ ¤ких пов'¤зане з використанн¤м обмежених ресурс≥в, в≥днос¤тьс¤:

видобуванн¤ уранових руд;

видобуток дорогоц≥нних метал≥в ≥ дорогоц≥нного кам≥нн¤;

постачанн¤ природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;

збер≥ганн¤ природного газу в обс¤гах, що перевищують р≥вень, встановлюваний л≥ценз≥йними умовами;

наданн¤ послуг рад≥озв'¤зку (з використанн¤м рад≥очастот).

—татт¤ 13. ¬≥домост≥, ¤к≥ м≥стить л≥ценз≥¤

Ќа територ≥њ ”крањни органи л≥цензуванн¤ використовують бланки л≥ценз≥њ Їдиного зразка. Ѕланк л≥ценз≥њ Їдиного зразка затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

Ѕланки л≥ценз≥й Ї документами сувороњ зв≥тност≥, мають обл≥кову сер≥ю ≥ номер.

” л≥ценз≥њ зазначаютьс¤:

найменуванн¤ органу л≥цензуванн¤, що видав л≥ценз≥ю;

вид господарськоњ д≥¤льност≥, вказаний зг≥дно з статтею 9 цього «акону (в повному обс¤з≥ або частково), на право провадженн¤ ¤кого видаЇтьс¤ л≥ценз≥¤;

найменуванн¤ юридичноњ особи або пр≥звище, ≥м'¤, по батьков≥ ф≥зичноњ особи - суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥;

≥дентиф≥кац≥йний код юридичноњ особи або ≥дентиф≥кац≥йний номер ф≥зичноњ особи - платника податк≥в та ≥нших обов'¤зкових платеж≥в;

м≥сцезнаходженн¤ юридичноњ особи або м≥сце проживанн¤ ф≥зичноњ особи - суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥;

дата прийн¤тт¤ та номер р≥шенн¤ про видачу л≥ценз≥њ;

строк д≥њ л≥ценз≥њ;

посада, пр≥звище та ≥н≥ц≥али особи, ¤ка п≥дписала л≥ценз≥ю;

дата видач≥ л≥ценз≥њ;

на¤вн≥сть додатку (≥з зазначенн¤м к≥лькост≥ стор≥нок). ( „астину третю статт≥ 13 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 2953-III ( 2953-14 ) в≥д 17.01.2002 )

Ћ≥ценз≥¤ п≥дписуЇтьс¤ кер≥вником органу л≥цензуванн¤ або його заступником та засв≥дчуЇтьс¤ печаткою цього органу.

—татт¤ 14. ¬идача л≥ценз≥њ

ќрган л≥цензуванн¤ повинен оформити л≥ценз≥ю не п≥зн≥ше н≥ж за три робоч≥ дн≥ з дн¤ надходженн¤ документа, що п≥дтверджуЇ внесенн¤ плати за видачу л≥ценз≥њ.

ќрган л≥цензуванн¤ робить в≥дм≥тку про дату прийн¤тт¤ документ≥в, що п≥дтверджують внесенн¤ за¤вником плати за видачу л≥ценз≥њ, на коп≥њ опису, ¤ку було видано за¤внику при прийом≥ за¤ви про видачу л≥ценз≥њ.

якщо за¤вник прот¤гом тридц¤ти календарних дн≥в з дн¤ направленн¤ йому пов≥домленн¤ про прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про видачу л≥ценз≥њ не подав документа, що п≥дтверджуЇ внесенн¤ плати за видачу л≥ценз≥њ, або не звернувс¤ до органу л≥цензуванн¤ дл¤ отриманн¤ оформленоњ л≥ценз≥њ, орган л≥цензуванн¤, ¤кий оформив л≥ценз≥ю, маЇ право скасувати р≥шенн¤ про видачу л≥ценз≥њ або прийн¤ти р≥шенн¤ про визнанн¤ такоњ л≥ценз≥њ нед≥йсною.

—трок д≥њ л≥ценз≥њ на провадженн¤ певного виду господарськоњ д≥¤льност≥ встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за поданн¤м спец≥ально уповноваженого органу з питань л≥цензуванн¤, але не може бути меншим н≥ж три роки.

√осподарська д≥¤льн≥сть на п≥дстав≥ л≥ценз≥њ, виданоњ органом л≥цензуванн¤, ¤ким Ї центральний орган виконавчоњ влади, зд≥йснюЇтьс¤ на вс≥й територ≥њ ”крањни.

√осподарська д≥¤льн≥сть на п≥дстав≥ л≥ценз≥њ, виданоњ органом л≥цензуванн¤, ¤ким Ї м≥сцевий орган виконавчоњ влади або спец≥ально уповноважений виконавчий орган рад, зд≥йснюЇтьс¤ на територ≥њ в≥дпов≥дноњ адм≥н≥стративно-територ≥альноњ одиниц≥.

ƒл¤ кожноњ ф≥л≥њ, кожного в≥докремленого п≥дрозд≥лу л≥ценз≥ата, ¤к≥ провадитимуть господарську д≥¤льн≥сть на п≥дстав≥ отриманоњ ним л≥ценз≥њ, орган л≥цензуванн¤ видаЇ л≥ценз≥ату засв≥дчен≥ ним коп≥њ л≥ценз≥њ, ¤к≥ реЇструютьс¤ в журнал≥ обл≥ку за¤в та виданих л≥ценз≥й. «асв≥дчена органом л≥цензуванн¤ коп≥¤ л≥ценз≥њ Ї документом, що п≥дтверджуЇ право ф≥л≥њ або ≥ншого структурного п≥дрозд≥лу л≥ценз≥ата на провадженн¤ певного виду господарськоњ д≥¤льност≥ на п≥дстав≥ отриманоњ л≥ценз≥њ.

«а видачу коп≥њ л≥ценз≥њ справл¤Їтьс¤ плата в розм≥р≥ одного неоподатковуваного м≥н≥муму доход≥в громад¤н. ѕлата за видачу коп≥њ л≥ценз≥њ зараховуЇтьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни.

” раз≥ створенн¤ у л≥ценз≥ата новоњ ф≥л≥њ, ≥ншого нового в≥докремленого п≥дрозд≥лу, ¤к≥ провадитимуть вид господарськоњ д≥¤льност≥, зг≥дно з отриманою л≥ценз≥Їю, л≥ценз≥ат повинен подати до органу л≥цензуванн¤ за¤ву встановленого зразка про видачу коп≥њ л≥ценз≥њ, а також документи в≥дпов≥дно до статт≥ 10 цього «акону.

” раз≥ л≥кв≥дац≥њ ф≥л≥њ, ≥ншого в≥докремленого п≥дрозд≥лу л≥ценз≥ата, ¤к≥ провадили господарську д≥¤льн≥сть зг≥дно з отриманою л≥ценз≥Їю, або у раз≥ припиненн¤ провадженн¤ ф≥л≥Їю, ≥ншим в≥докремленим п≥дрозд≥лом л≥ценз≥ата господарськоњ д≥¤льност≥ зг≥дно з отриманою л≥ценз≥Їю л≥ценз≥ат зобов'¤заний прот¤гом семи робочих дн≥в з дати л≥кв≥дац≥њ такоњ ф≥л≥њ або ≥ншого в≥докремленого п≥дрозд≥лу або з дати припиненн¤ д≥¤льност≥ такою ф≥л≥Їю або ≥ншим в≥докремленим п≥дрозд≥лом подати до органу л≥цензуванн¤ в≥дпов≥дне пов≥домленн¤ в письмов≥й форм≥. ќрган л≥цензуванн¤ повинен внести в≥дпов≥дн≥ зм≥ни до л≥ценз≥йного реЇстру не п≥зн≥ше наступного робочого дн¤ з дати надходженн¤ такого пов≥домленн¤.

” раз≥, коли л≥ценз≥ат маЇ нам≥р провадити зазначений в л≥ценз≥њ вид господарськоњ д≥¤льност≥ п≥сл¤ зак≥нченн¤ строку њњ д≥њ, в≥н повинен отримати нову л≥ценз≥ю в пор¤дку, встановленому цим «аконом.

Ќова л≥ценз≥¤ видаЇтьс¤ органом л≥цензуванн¤ не ран≥ше н≥ж в останн≥й робочий день д≥њ попередньо виданоњ л≥ценз≥њ.

Ћ≥ценз≥ат не може передавати л≥ценз≥ю або њњ коп≥ю ≥нш≥й юридичн≥й або ф≥зичн≥й особ≥ дл¤ провадженн¤ господарськоњ д≥¤льност≥.

ƒо л≥ценз≥й на наданн¤ послуг з перевезенн¤ пасажир≥в ≥ вантаж≥в автомоб≥льним транспортом загального користуванн¤ ≥ з перевезенн¤ пасажир≥в та њх багажу на такс≥ додаютьс¤ л≥ценз≥йн≥ картки на кожен автомоб≥льний транспортний зас≥б. Ћ≥ценз≥йна картка Ї бланком сувороњ зв≥тност≥, до ¤коњ занос¤тьс¤ реЇстрац≥йн≥ дан≥ л≥ценз≥њ та автомоб≥льного транспортного засобу. ( —таттю 14 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 2344-III ( 2344-14 ) в≥д 05.04.2001 )

—татт¤ 15. ѕлата за видачу л≥ценз≥й

«а видачу л≥ценз≥њ справл¤Їтьс¤ плата, розм≥р та пор¤док зарахуванн¤ ¤коњ до ƒержавного бюджету ”крањни встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ѕлата за видачу л≥ценз≥њ вноситьс¤ п≥сл¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про видачу л≥ценз≥њ.

( ƒ≥ю частини третьоњ статт≥ 15 зупинено на 2005 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004 ) ( ƒ≥ю частини третьоњ статт≥ 15 зупинено на 2004 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 1344-IV ( 1344-15 ) в≥д 27.11.2003 ) ( ƒ≥ю частини третьоњ статт≥ 15 зупинено на 2003 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 380-IV ( 380-15 ) в≥д 26.12.2002 ) ( ƒ≥ю частини третьоњ статт≥ 15 зупинено на 2002 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 2905-III ( 2905-14 ) в≥д 20.12.2001 ) ( ƒ≥ю частини третьоњ статт≥ 15 зупинено на 2001 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 2120-III ( 2120-14 ) в≥д 07.12.2000 ) ”становити розм≥р плати за л≥ценз≥ю на провадженн¤ д≥¤льност≥ з орган≥зац≥њ ≥ проведенн¤ азартних ≥гор (кр≥м випуску та проведенн¤ лотерей) варт≥стю 30 000 Ївро за кожний р≥к користуванн¤ такою л≥ценз≥Їю:

на кожну особу, що провадить д≥¤льн≥сть з орган≥зац≥њ та проведенн¤ азартних ≥гор на гральних автоматах;

на кожний пункт тотал≥затора - при провадженн≥ букмекерськоњ д≥¤льност≥;

на кожний електронний сервер - при провадженн≥ д≥¤льност≥ з орган≥зац≥њ та проведенн¤ азартних ≥гор в електронному (в≥ртуальному) казино;

на кожний гральний зал - при провадженн≥ д≥¤льност≥ з орган≥зац≥њ та проведенн¤ азартних ≥гор у казино та ≥нших азартних ≥гор. ( „астина трет¤ статт≥ 15 в редакц≥њ «акону N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005 )

Ћ≥ценз≥¤ на провадженн¤ д≥¤льност≥ з орган≥зац≥њ та проведенн¤ азартних ≥гор (кр≥м випуску та проведенн¤ лотерей) видаЇтьс¤ строком на п'¤ть рок≥в. ( —таттю 15 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005 )

—татт¤ 16. ѕереоформленн¤ л≥ценз≥њ

ѕ≥дставами дл¤ переоформленн¤ л≥ценз≥њ Ї:

зм≥на найменуванн¤ юридичноњ особи (¤кщо зм≥на найменуванн¤ не пов'¤зана з реорган≥зац≥Їю юридичноњ особи) або пр≥звища, ≥м'¤, по батьков≥ ф≥зичноњ особи - суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥;

зм≥на м≥сцезнаходженн¤ юридичноњ особи або м≥сц¤ проживанн¤ ф≥зичноњ особи - суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥;

зм≥ни, пов'¤зан≥ з провадженн¤м л≥ценз≥атом певного виду господарськоњ д≥¤льност≥, вказаного в статт≥ 9 цього «акону.

” раз≥ виникненн¤ п≥дстав дл¤ переоформленн¤ л≥ценз≥њ л≥ценз≥ат зобов'¤заний прот¤гом дес¤ти робочих дн≥в подати органу л≥цензуванн¤ за¤ву про переоформленн¤ л≥ценз≥њ разом з л≥ценз≥Їю, що п≥дл¤гаЇ переоформленню, та в≥дпов≥дними документами або њх нотар≥ально засв≥дченими коп≥¤ми, ¤к≥ п≥дтверджують зазначен≥ зм≥ни.

ќрган л≥цензуванн¤ прот¤гом трьох робочих дн≥в з дати надходженн¤ за¤ви про переоформленн¤ л≥ценз≥њ та документ≥в, що додаютьс¤ до нењ, зобов'¤заний видати переоформлену на новому бланку л≥ценз≥ю з урахуванн¤м зм≥н, зазначених у за¤в≥ про переоформленн¤ л≥ценз≥њ.

” раз≥ переоформленн¤ л≥ценз≥њ у зв'¤зку ≥з зм≥нами, пов'¤заними з провадженн¤м л≥ценз≥атом певного виду господарськоњ д≥¤льност≥, зазначеного в статт≥ 9 цього «акону, ¤кщо ц¤ зм≥на пов'¤зана з нам≥рами л≥ценз≥ата розширити свою д≥¤льн≥сть, л≥ценз≥¤ переоформл¤Їтьс¤ в пор¤дку ≥ в строки, передбачен≥ дл¤ видач≥ л≥ценз≥њ.

ќдночасно з переоформленою на новому бланку л≥ценз≥Їю орган л≥цензуванн¤ на п≥дстав≥ даних л≥ценз≥йного реЇстру безкоштовно видаЇ л≥ценз≥ату засв≥дчен≥ ним коп≥њ такоњ л≥ценз≥њ.

” раз≥ переоформленн¤ л≥ценз≥њ орган л≥цензуванн¤ приймаЇ р≥шенн¤ про визнанн¤ нед≥йсною л≥ценз≥њ, що була переоформлена, з внесенн¤м в≥дпов≥дних зм≥н до л≥ценз≥йного реЇстру не п≥зн≥ше наступного робочого дн¤.

—трок д≥њ переоформленоњ л≥ценз≥њ не може перевищувати строку д≥њ, зазначеного в л≥ценз≥њ, що переоформл¤лас¤.

«а переоформленн¤ л≥ценз≥њ справл¤Їтьс¤ плата в розм≥р≥ п'¤ти неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н. ѕлата за переоформленн¤ л≥ценз≥њ зараховуЇтьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни.

Ћ≥ценз≥ат, ¤кий подав за¤ву та в≥дпов≥дн≥ документи про переоформленн¤ л≥ценз≥њ, може провадити свою д≥¤льн≥сть на п≥дстав≥ дов≥дки про прийн¤тт¤ за¤ви про переоформленн¤ л≥ценз≥њ на провадженн¤ певного виду господарськоњ д≥¤льност≥, ¤ка видаЇтьс¤ органом л≥цензуванн¤ у раз≥ поданн¤ за¤ви про переоформленн¤ л≥ценз≥њ.

Ќе переоформлена в установлений строк л≥ценз≥¤ Ї нед≥йсною.

—татт¤ 17. «м≥на даних, зазначених у документах, що додавалис¤ до за¤ви про видачу л≥ценз≥њ

Ћ≥ценз≥ат зобов'¤заний пов≥домл¤ти орган л≥цензуванн¤ про вс≥ зм≥ни даних, зазначених у документах, що додавалис¤ до за¤ви про видачу л≥ценз≥њ. ” раз≥ виникненн¤ таких зм≥н л≥ценз≥ат зобов'¤заний прот¤гом дес¤ти робочих дн≥в подати до органу л≥цензуванн¤ в≥дпов≥дне пов≥домленн¤ в письмов≥й форм≥ разом з документами або њх нотар≥ально засв≥дченими коп≥¤ми, ¤к≥ п≥дтверджують зазначен≥ зм≥ни.

Ќа п≥дстав≥ документ≥в, поданих л≥ценз≥атом до органу л≥цензуванн¤, орган л≥цензуванн¤ може прийн¤ти р≥шенн¤ про анулюванн¤ л≥ценз≥њ у строки, передбачен≥ цим «аконом.

ѕ≥дставою дл¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про анулюванн¤ л≥ценз≥њ Ї неможлив≥сть л≥ценз≥ата зг≥дно з поданими документами забезпечити виконанн¤ л≥ценз≥йних умов, встановлених дл¤ виду господарськоњ д≥¤льност≥, на ¤кий видана л≥ценз≥¤.

—татт¤ 18. ¬идача дубл≥ката л≥ценз≥њ

ѕ≥дставами дл¤ видач≥ дубл≥ката л≥ценз≥њ Ї:

втрата л≥ценз≥њ;

пошкодженн¤ л≥ценз≥њ.

” раз≥ втрати л≥ценз≥њ л≥ценз≥ат зобов'¤заний звернутис¤ до органу л≥цензуванн¤ ≥з за¤вою про видачу дубл≥ката л≥ценз≥њ, до ¤коњ додаЇтьс¤ документ, що засв≥дчуЇ внесенн¤ плати за видачу дубл≥ката л≥ценз≥њ.

якщо бланк л≥ценз≥њ непридатний дл¤ користуванн¤ внасл≥док його пошкодженн¤, л≥ценз≥ат подаЇ в≥дпов≥дному органу л≥цензуванн¤:

за¤ву про видачу дубл≥ката л≥ценз≥њ;

непридатну дл¤ користуванн¤ л≥ценз≥ю;

документ, що п≥дтверджуЇ внесенн¤ плати за видачу дубл≥ката л≥ценз≥њ.

—трок д≥њ дубл≥ката л≥ценз≥њ не може перевищувати строку д≥њ, ¤кий зазначавс¤ у втрачен≥й або пошкоджен≥й л≥ценз≥њ.

Ћ≥ценз≥ат, ¤кий подав за¤ву та в≥дпов≥дн≥ документи дл¤ видач≥ дубл≥ката л≥ценз≥њ зам≥сть втраченоњ або пошкодженоњ, може провадити свою д≥¤льн≥сть на п≥дстав≥ дов≥дки про поданн¤ за¤ви про видачу дубл≥ката л≥ценз≥њ на провадженн¤ певного виду господарськоњ д≥¤льност≥, ¤ка видаЇтьс¤ органом л≥цензуванн¤ у раз≥ поданн¤ за¤ви про видачу дубл≥ката л≥ценз≥њ.

ќрган л≥цензуванн¤ зобов'¤заний прот¤гом трьох робочих дн≥в з дати одержанн¤ за¤ви про видачу дубл≥ката л≥ценз≥њ видати за¤вников≥ дубл≥кат л≥ценз≥њ зам≥сть втраченоњ або пошкодженоњ.

” раз≥ видач≥ дубл≥ката л≥ценз≥њ зам≥сть втраченоњ або пошкодженоњ орган л≥цензуванн¤ приймаЇ р≥шенн¤ про визнанн¤ нед≥йсною л≥ценз≥њ, що була втрачена або пошкоджена, з внесенн¤м в≥дпов≥дних зм≥н до л≥ценз≥йного реЇстру не п≥зн≥ше наступного робочого дн¤.

«а видачу дубл≥ката л≥ценз≥њ зам≥сть втраченоњ або пошкодженоњ л≥ценз≥њ справл¤Їтьс¤ плата у розм≥р≥ п'¤ти неоподатковуваних м≥н≥мум≥в доход≥в громад¤н. ѕлата за видачу дубл≥ката л≥ценз≥њ зараховуЇтьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни.

—татт¤ 19. Ћ≥ценз≥йн≥ справи та л≥ценз≥йний реЇстр

ќрган л≥цензуванн¤ п≥сл¤ надходженн¤ за¤ви про видачу л≥ценз≥њ формуЇ л≥ценз≥йну справу щодо кожного суб'Їкта, в ¤к≥й збер≥гаютьс¤ документи, що подаютьс¤ суб'Їктом господарюванн¤ дл¤ видач≥, переоформленн¤ л≥ценз≥њ, видач≥ дубл≥кат≥в л≥ценз≥њ, документи, пов'¤зан≥ ≥з зм≥ною даних в документах, що додаютьс¤ до за¤ви про видачу л≥ценз≥њ, а також коп≥њ р≥шень органу л≥цензуванн¤ про видачу, переоформленн¤ та анулюванн¤ л≥ценз≥њ, про видачу дубл≥кат≥в л≥ценз≥њ, розпор¤дженн¤ про усуненн¤ порушень л≥ценз≥йних умов.

ќрган л≥цензуванн¤ ф≥ксуЇ дату надходженн¤ документ≥в у журнал≥ обл≥ку за¤в та виданих л≥ценз≥й. ∆урнал обл≥ку за¤в та виданих л≥ценз≥й ведетьс¤ на кожний вид господарськоњ д≥¤льност≥, що п≥дл¤гаЇ л≥цензуванню.

∆урнал обл≥ку за¤в ≥ виданих л≥ценз≥й повинен м≥стити в≥домост≥ про за¤вника, дату надходженн¤ за¤ви на видачу л≥ценз≥њ, номер та дату прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про видачу л≥ценз≥њ або про в≥дмову у њњ видач≥, а також в≥домост≥ про видачу коп≥й л≥ценз≥њ.

ѕри видач≥ л≥ценз≥њ у журнал≥ обл≥ку за¤в та виданих л≥ценз≥й зазначаютьс¤ дата видач≥ л≥ценз≥њ, пр≥звище за¤вника, ¤кого ознайомлено з л≥ценз≥йними умовами провадженн¤ певного виду господарськоњ д≥¤льност≥, що засв≥дчуЇтьс¤ його п≥дписом.

ќрган л≥цензуванн¤ несе в≥дпов≥дальн≥сть за збер≥ганн¤ л≥ценз≥йноњ справи.

ќрган л≥цензуванн¤ формуЇ ≥ веде л≥ценз≥йний реЇстр з певного виду господарськоњ д≥¤льност≥.

ƒо л≥ценз≥йного реЇстру занос¤тьс¤:

в≥домост≥ про суб'Їкта господарюванн¤ - л≥ценз≥ата;

в≥домост≥ про орган л≥цензуванн¤, ¤кий видав л≥ценз≥ю;

вид господарськоњ д≥¤льност≥ зг≥дно з виданою л≥ценз≥Їю;

дата прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про видачу л≥ценз≥њ та номер р≥шенн¤;

сер≥¤ та номер л≥ценз≥њ;

строк д≥њ л≥ценз≥њ;

в≥домост≥ про переоформленн¤ л≥ценз≥њ, видачу дубл≥ката л≥ценз≥њ, видачу коп≥й л≥ценз≥њ;

п≥дстави, дата ≥ номер розпор¤дженн¤ про необх≥дн≥сть усуненн¤ порушень л≥ценз≥йних умов;

п≥дстави, дата ≥ номер р≥шенн¤ про анулюванн¤ л≥ценз≥њ;

п≥дстави, дата ≥ номер р≥шенн¤ про визнанн¤ л≥ценз≥њ нед≥йсною.

—пец≥ально уповноважений орган з питань л≥цензуванн¤ веде ™диний л≥ценз≥йний реЇстр, ¤кий м≥стить в≥домост≥ л≥ценз≥йних реЇстр≥в та ≥дентиф≥кац≥йн≥ коди орган≥в л≥цензуванн¤.

≤нформац≥¤, ¤ка м≥ститьс¤ в ™диному л≥ценз≥йному реЇстр≥ та л≥ценз≥йних реЇстрах, Ї в≥дкритою. «а користуванн¤ њх даними справл¤Їтьс¤ плата, ¤ка зараховуЇтьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни.

ѕор¤док формуванн¤, веденн¤ та користуванн¤ л≥ценз≥йними реЇстрами, пор¤док наданн¤ в≥домостей з л≥ценз≥йних реЇстр≥в до ™диного л≥ценз≥йного реЇстру визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ќргани державноњ влади зв≥льн¤ютьс¤ в≥д плати за користуванн¤ даними ™диного л≥ценз≥йного реЇстру та л≥ценз≥йних реЇстр≥в.

—татт¤ 20. Ќагл¤д ≥ контроль у сфер≥ л≥цензуванн¤

ƒержавний нагл¤д за додержанн¤м органами л≥цензуванн¤ вимог законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤ зд≥йснюЇ спец≥ально уповноважений орган з питань л≥цензуванн¤ шл¤хом проведенн¤ планових та позапланових перев≥рок.

—пец≥ально уповноважений орган з питань л≥цензуванн¤ зд≥йснюЇ позапланов≥ перев≥рки додержанн¤ органами л≥цензуванн¤ вимог законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤ лише на п≥дстав≥ надходженн¤ до нього в письмов≥й форм≥ за¤ви (пов≥домленн¤) про порушенн¤ вимог законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤, або з метою перев≥рки виконанн¤ розпор¤джень про усуненн¤ порушень органом л≥цензуванн¤ вимог законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤.

ќрган л≥цензуванн¤ п≥д час перев≥рки надаЇ спец≥ально уповноваженому органу з питань л≥цензуванн¤ р≥шенн¤ та ≥нш≥ документи з питань л≥цензуванн¤ та забезпечуЇ умови дл¤ проведенн¤ перев≥рки.

«а результатами перев≥рки спец≥ально уповноважений орган з питань л≥цензуванн¤ складаЇ акт у двох прим≥рниках. ќдин прим≥рник акта видаЇтьс¤ кер≥внику органу л≥цензуванн¤, д≥¤льн≥сть ¤кого перев≥р¤лас¤, другий - збер≥гаЇтьс¤ спец≥ально уповноваженим органом з питань л≥цензуванн¤.

” раз≥ ви¤вленн¤ порушень органом л≥цензуванн¤ законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤ спец≥ально уповноважений орган з питань л≥цензуванн¤ не п≥зн≥ше н≥ж за дес¤ть робочих дн≥в з дати складанн¤ акта перев≥рки видаЇ розпор¤дженн¤ про усуненн¤ органом л≥цензуванн¤ порушень законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤.

ќрган л≥цензуванн¤, ¤кий одержав розпор¤дженн¤ про усуненн¤ порушень законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤, зобов'¤заний в установлений у розпор¤дженн≥ строк подати спец≥ально уповноваженому органу з питань л≥цензуванн¤ ≥нформац≥ю про усуненн¤ ви¤влених порушень.

 онтроль за на¤вн≥стю л≥ценз≥њ у суб'Їкт≥в господарюванн¤ зд≥йснюють спец≥ально уповноважений орган з питань л≥цензуванн¤ та ≥нш≥ органи виконавчоњ влади в межах њх повноважень шл¤хом проведенн¤ планових та позапланових перев≥рок. ( —таттю 20 доповнено частиною сьомою зг≥дно ≥з «аконом N 2953-III ( 2953-14 ) в≥д 17.01.2002 )

 онтроль за додержанн¤м л≥ценз≥атами л≥ценз≥йних умов зд≥йснюють органи л≥цензуванн¤ та спец≥ально уповноважений орган з питань л≥цензуванн¤ в межах своњх повноважень шл¤хом проведенн¤ планових ≥ позапланових перев≥рок.

ѕланов≥ перев≥рки дотриманн¤ л≥ценз≥атом л≥ценз≥йних умов провод¤тьс¤ не част≥ше одного разу на р≥к.

ѕозапланов≥ перев≥рки зд≥йснюють органи л≥цензуванн¤ або спец≥ально уповноважений орган з питань л≥цензуванн¤ лише на п≥дстав≥ надходженн¤ до них у письмов≥й форм≥ за¤ви (пов≥домленн¤) про порушенн¤ л≥ценз≥атом л≥ценз≥йних умов або з метою перев≥рки виконанн¤ розпор¤джень про усуненн¤ порушень л≥ценз≥йних умов.

Ћ≥ценз≥ат п≥д час перев≥рки дотриманн¤ ним л≥ценз≥йних умов надаЇ вс≥ необх≥дн≥ дл¤ проведенн¤ перев≥рки документи та забезпечуЇ умови дл¤ њњ проведенн¤.

ќрган, що зд≥йснюЇ перев≥рку, за результатами перев≥рки складаЇ акт у двох прим≥рниках. ќдин прим≥рник акта видаЇтьс¤ кер≥внику суб'Їкта, ¤кий перев≥р¤вс¤, другий - збер≥гаЇтьс¤ органом, ¤кий зд≥йснив перев≥рку.

ќрган л≥цензуванн¤ або спец≥ально уповноважений орган з питань л≥цензуванн¤ не п≥зн≥ше дес¤ти робочих дн≥в з дати складанн¤ акта перев≥рки порушень л≥ценз≥йних умов видаЇ розпор¤дженн¤ про усуненн¤ порушень л≥ценз≥йних умов або орган л≥цензуванн¤ приймаЇ р≥шенн¤ про анулюванн¤ л≥ценз≥њ.

Ћ≥ценз≥ат, ¤кий одержав розпор¤дженн¤ про усуненн¤ ним порушень л≥ценз≥йних умов, зобов'¤заний в установлений у розпор¤дженн≥ строк подати органу, ¤кий видав це розпор¤дженн¤, ≥нформац≥ю про усуненн¤ порушень.

ƒержавн≥ контролююч≥ органи та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ у раз≥ ви¤вленн¤ порушень л≥ценз≥йних умов зобов'¤зан≥ пов≥домити про ц≥ порушенн¤ орган л≥цензуванн¤.

—татт¤ 21. јнулюванн¤ л≥ценз≥њ

ѕ≥дставами дл¤ анулюванн¤ л≥ценз≥њ Ї:

за¤ва л≥ценз≥ата про анулюванн¤ л≥ценз≥њ;

акт про повторне порушенн¤ л≥ценз≥атом л≥ценз≥йних умов;

р≥шенн¤ про скасуванн¤ державноњ реЇстрац≥њ суб'Їкта господарюванн¤;

нотар≥ально засв≥дчена коп≥¤ св≥доцтва про смерть ф≥зичноњ особи - суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥;

акт про ви¤вленн¤ недостов≥рних в≥домостей у документах, поданих суб'Їктом господарюванн¤ дл¤ одержанн¤ л≥ценз≥њ;

акт про встановленн¤ факту передач≥ л≥ценз≥њ або њњ коп≥њ ≥нш≥й юридичн≥й або ф≥зичн≥й особ≥ дл¤ провадженн¤ господарськоњ д≥¤льност≥;

акт про встановленн¤ факту неподанн¤ в установлений строк пов≥домленн¤ про зм≥ну даних, зазначених в документах, що додавалис¤ до за¤ви про видачу л≥ценз≥њ;

акт про невиконанн¤ розпор¤дженн¤ про усуненн¤ порушень л≥ценз≥йних умов;

неможлив≥сть л≥ценз≥ата забезпечити виконанн¤ л≥ценз≥йних умов, встановлених дл¤ певного виду господарськоњ д≥¤льност≥;

акт про в≥дмову л≥ценз≥ата в проведенн≥ перев≥рки органом л≥цензуванн¤ або спец≥ально уповноваженим органом з питань л≥цензуванн¤. ( „астину першу статт≥ 21 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 2953-III ( 2953-14 ) в≥д 17.01.2002 )

ќрган л≥цензуванн¤ приймаЇ р≥шенн¤ про анулюванн¤ л≥ценз≥њ прот¤гом дес¤ти робочих дн≥в з дати встановленн¤ п≥дстав дл¤ анулюванн¤ л≥ценз≥њ, ¤ке вручаЇтьс¤ (надсилаЇтьс¤) л≥ценз≥ату ≥з зазначенн¤м п≥дстав анулюванн¤ не п≥зн≥ше трьох робочих дн≥в з дати його прийн¤тт¤.

–озгл¤д питань про анулюванн¤ л≥ценз≥њ на п≥дстав≥ акта про встановленн¤ факту неподанн¤ в установлений строк пов≥домленн¤ про зм≥ну даних, зазначених у документах, що додавалис¤ до за¤ви про видачу л≥ценз≥њ; акта про ви¤вленн¤ недостов≥рних в≥домостей у документах, поданих суб'Їктом господарюванн¤ дл¤ одержанн¤ л≥ценз≥њ; акта про встановленн¤ факту передач≥ л≥ценз≥њ ≥нш≥й юридичн≥й або ф≥зичн≥й особ≥ дл¤ провадженн¤ господарськоњ д≥¤льност≥; акта про невиконанн¤ розпор¤дженн¤ про усуненн¤ порушень л≥ценз≥йних умов зд≥йснюЇтьс¤ органом л≥цензуванн¤ з обов'¤зковим запрошенн¤м л≥ценз≥ата або його представник≥в.

–≥шенн¤ про анулюванн¤ л≥ценз≥њ набираЇ чинност≥ через дес¤ть дн≥в з дн¤ його прийн¤тт¤.

якщо л≥ценз≥ат прот¤гом цього часу подаЇ скаргу до експертно-апел¤ц≥йноњ ради, д≥¤ даного р≥шенн¤ органу л≥цензуванн¤ зупин¤Їтьс¤ до прийн¤тт¤ в≥дпов≥дного р≥шенн¤ спец≥ально уповноваженого органу з питань л≥цензуванн¤.

«апис про дату та номер р≥шенн¤ про анулюванн¤ л≥ценз≥њ вноситьс¤ до л≥ценз≥йного реЇстру не п≥зн≥ше наступного робочого дн¤ п≥сл¤ набранн¤ чинност≥ р≥шенн¤м про анулюванн¤ л≥ценз≥њ.

” раз≥ анулюванн¤ л≥ценз≥њ на п≥дстав≥ акта про повторне порушенн¤ л≥ценз≥атом л≥ценз≥йних умов, акта про встановленн¤ факту неподанн¤ в установлений строк пов≥домленн¤ про зм≥ну даних, зазначених у документах, що додавалис¤ до за¤ви про видачу л≥ценз≥њ, акта про ви¤вленн¤ недостов≥рних в≥домостей у документах, поданих суб'Їктом господарюванн¤ дл¤ одержанн¤ л≥ценз≥њ, акта про встановленн¤ факту передач≥ л≥ценз≥њ ≥нш≥й юридичн≥й або ф≥зичн≥й особ≥ дл¤ провадженн¤ господарськоњ д≥¤льност≥, акта про невиконанн¤ розпор¤дженн¤ про усуненн¤ порушень л≥ценз≥йних умов суб'Їкт господарюванн¤ може одержати нову л≥ценз≥ю на право провадженн¤ цього виду господарськоњ д≥¤льност≥ не ран≥ше н≥ж через р≥к з дати прийн¤тт¤ р≥шенн¤ органу л≥цензуванн¤ про анулюванн¤ попередньоњ л≥ценз≥њ.

–≥шенн¤ про анулюванн¤ л≥ценз≥њ може бути оскаржено у судовому пор¤дку.

—татт¤ 22. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ норм цього «акону

ѕосадов≥ особи орган≥в л≥цензуванн¤ та спец≥ально уповноваженого органу з питань л≥цензуванн¤ у раз≥ недодержанн¤ законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤ несуть в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно ≥з законом.

ƒо суб'Їкт≥в господарюванн¤ за провадженн¤ господарськоњ д≥¤льност≥ без л≥ценз≥њ застосовуютьс¤ ф≥нансов≥ санкц≥њ у вигл¤д≥ штраф≥в у розм≥рах, встановлених законом.

«азначен≥ штрафи спр¤мовуютьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни.

–≥шенн¤ про ст¤гненн¤ штраф≥в приймаютьс¤ органом, на ¤кий зг≥дно з чинним законодавством покладено функц≥њ контролю за на¤вн≥стю л≥ценз≥й.

—татт¤ 23. ¬≥дшкодуванн¤ шкоди у зв'¤зку з порушенн¤м законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤

Ўкода, запод≥¤на порушенн¤м законодавства у сфер≥ л≥цензуванн¤, п≥дл¤гаЇ в≥дшкодуванню за позовами за≥нтересованих ос≥б у пор¤дку, визначеному законом.

—татт¤ 24. ѕрик≥нцев≥ положенн¤

1. ÷ей «акон набираЇ чинност≥ через три м≥с¤ц≥ з дн¤ опубл≥куванн¤.

2. ƒо приведенн¤ законодавства у в≥дпов≥дн≥сть ≥з «аконом ”крањни "ѕро л≥цензуванн¤ певних вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥" закони та ≥нш≥ нормативно-правов≥ акти застосовуютьс¤ в частин≥, що не суперечить цьому «акону.

3. Ћ≥ценз≥њ на провадженн¤ певних вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥, ¤к≥ видан≥ в установленому пор¤дку до набранн¤ чинност≥ цим «аконом ≥ л≥цензуванн¤ ¤ких передбачено цим «аконом, д≥ють до зак≥нченн¤ встановлених у них строк≥в, а бланки цих л≥ценз≥й п≥дл¤гають зам≥н≥ на бланки л≥ценз≥й Їдиного зразка прот¤гом одного року з дн¤ набранн¤ чинност≥ цим «аконом в пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

4.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни у м≥с¤чний строк п≥сл¤ набранн¤ чинност≥ цим «аконом:

подати на розгл¤д ¬ерховноњ –ади ”крањни пропозиц≥њ щодо приведенн¤ законодавчих акт≥в ”крањни у в≥дпов≥дн≥сть з цим «аконом;

привести своњ р≥шенн¤ у в≥дпов≥дн≥сть з цим «аконом;

забезпечити приведенн¤ м≥н≥стерствами та ≥ншими центральними органами виконавчоњ влади своњх нормативно-правових акт≥в у в≥дпов≥дн≥сть з цим «аконом;

розробити нормативно-правов≥ акти, передбачен≥ цим «аконом.

5. ¬нести зм≥ни до «акону ”крањни "ѕро п≥дприЇмництво" ( 698-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”–—–, 1991 р., N 14, ст. 168; ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1995 р., N 30, ст. 232; 1998 р., N 17, ст. 80, N 26, ст. 158; 1999 р., N 7, ст. 52, N 8, ст. 60, N 36, ст. 317, N 38, ст. 350, N 42-43, ст. 378, N 48, ст. 415; 2000 р., N 5, ст. 34, N 6-7, ст. 37):

( јбзац другий частини п'¤тоњ статт≥ 24 втратив чинн≥сть на п≥дстав≥  одексу N 436-IV ( 436-15 ) в≥д 16.01.2003 )

статтю 4 викласти в так≥й редакц≥њ:

"—татт¤ 4. ќбмеженн¤ у зд≥йсненн≥ п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥

ƒ≥¤льн≥сть, пов'¤зана з об≥гом наркотичних засоб≥в, психотропних речовин, њх аналог≥в ≥ прекурсор≥в, зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро об≥г в ”крањн≥ наркотичних засоб≥в, психотропних речовин, њх аналог≥в ≥ прекурсор≥в" ( 60/95-¬– ).

ƒ≥¤льн≥сть, пов'¤зана з виготовленн¤м ≥ реал≥зац≥Їю в≥йськовоњ зброњ та боЇприпас≥в до нењ, видобуванн¤м бурштину, охороною окремих особливо важливих об'Їкт≥в права державноњ власност≥, перел≥к ¤ких визначаЇтьс¤ у встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни пор¤дку, а також д≥¤льн≥сть, пов'¤зана з проведенн¤м крим≥нал≥стичних, судово-медичних, судово-псих≥атричних експертиз та розробленн¤м, випробуванн¤м, виробництвом та експлуатац≥Їю ракет-нос≥њв, у тому числ≥ з њх косм≥чними запусками ≥з будь-¤кою метою, може зд≥йснюватис¤ т≥льки державними п≥дприЇмствами та орган≥зац≥¤ми, а проведенн¤ ломбардних операц≥й - також ≥ повними товариствами.

ƒ≥¤льн≥сть, пов'¤зана з техн≥чним обслуговуванн¤м та експлуатац≥Їю первинних мереж (кр≥м м≥сцевих мереж) та супутникових систем телефонного зв'¤зку в мережах зв'¤зку загального користуванн¤ (кр≥м супутникових систем телефонного зв'¤зку в мережах загального користуванн¤, ¤к≥ мають наземну станц≥ю спр¤женн¤ на територ≥њ ”крањни та створюютьс¤ або розгортаютьс¤ за допомогою нац≥ональних ракет-нос≥њв або нац≥ональних косм≥чних апарат≥в), виплатою та доставкою пенс≥й, грошовоњ допомоги малозабезпеченим громад¤нам, зд≥йснюЇтьс¤ виключно державними п≥дприЇмствами ≥ об'Їднанн¤ми зв'¤зку.

ƒ≥¤льн≥сть, пов'¤зана з виробництвом бензин≥в моторних сум≥шевих (ј-76≈к, ј-80≈к, ј-92≈к, ј≤-93≈к, ј-95≈к, ј-98≈к) з вм≥стом не менш ¤к 5 в≥дсотк≥в високооктанових кисневм≥сних добавок - абсолютованого техн≥чного спирту та етил-трет-бутилового еф≥ру, зд≥йснюЇтьс¤ нафтопереробними п≥дприЇмствами, перел≥к ¤ких визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ƒ≥¤льн≥сть, пов'¤зана з виробництвом зазначених у частин≥ четверт≥й ц≥Їњ статт≥ високооктанових кисневм≥сних добавок, зд≥йснюЇтьс¤ державними спиртовими заводами, перел≥к ¤ких визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни".

ѕрезидент ”крањни Ћ. ”„ћј

м.  ињв, 1 червн¤ 2000 року N 1775-III

јвтор проекта - —адовий “арас
http://ukrlaws.narod.ru
Сайт создан в системе uCoz