ѕов≥тр¤ний кодекс ”крањни
(зм≥нений ≥ доповнений законом в≥д 23 лютого 2006 р.)

«м≥ст кодексу
–озд≥л 1. «агальн≥ положенн¤
–озд≥л 2. јв≥ац≥йн≥ правила ”крањни
–озд≥л 3. ¬икористанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни
–озд≥л 4.ѕов≥тр¤н≥ судна
–озд≥л 5. јв≥ац≥йний персонал
–озд≥л 6. ≈к≥паж пов≥тр¤ного судна
–озд≥л 7. јеродроми ≥ аеропорти
–озд≥л 8. ѕов≥тр¤н≥ траси ≥ м≥сцев≥ пов≥тр¤н≥ л≥н≥њ
–озд≥л 9. ѕольоти пов≥тр¤них суден
–озд≥л 10. ћ≥жнародн≥ польоти
–озд≥л 11. ѕов≥тр¤н≥ перевезенн¤
–озд≥л 12. јв≥ац≥йн≥ роботи
–озд≥л 13. «ахист ав≥ац≥њ в≥д акт≥в незаконного втручанн¤
–озд≥л 14. ѕошуков≥ та авар≥йно-р¤тувальн≥ роботи
–озд≥л 15. –озсл≥дуванн¤ ав≥ац≥йних под≥й
–озд≥л 16. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства, що регулюЇ використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни
–озд≥л 17. јв≥ац≥йне страхуванн¤
–озд≥л 18. јтрибутика, прапор, емблема, вимпел
≤з зм≥нами ≥ доповненн¤ми, внесеними
«аконами ”крањни
в≥д 21 жовтн¤ 1997 року N 590/97-¬–, ќ¬”, 1997 р., число 46, с. 17,
 в≥д 15 грудн¤ 1999 року N 1297-XIV, ќ¬”, 2000 р., N 1, ст. 3
N 3370-IV ( 3370-15 ) в≥д 19.01.2006
N 3509-IV ( 3509-15 ) в≥д 23.02.2006
√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л I
«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

—татт¤ 1. —уверен≥тет над пов≥тр¤ним простором ”крањни

”крањн≥ належить повний ≥ виключний суверен≥тет над пов≥тр¤ним простором ”крањни, що Ї частиною територ≥њ ”крањни.

ѕов≥тр¤ним простором ”крањни Ї частина пов≥тр¤ноњ сфери, розташована над суходолом ≥ водною територ≥Їю ”крањни, в тому числ≥ над њњ територ≥альними водами (територ≥альним морем).

—татт¤ 2. —фера д≥њ ѕов≥тр¤ного кодексу ”крањни

ѕов≥тр¤ний кодекс ”крањни регулюЇ д≥¤льн≥сть користувач≥в пов≥тр¤ного простору ”крањни з метою задоволенн¤ ≥нтерес≥в ”крањни та њњ громад¤н ≥ забезпеченн¤ безпеки ав≥ац≥њ.

јв≥ац≥¤ ¤к галузь - це ус≥ види п≥дприЇмств, орган≥зац≥й та установ, д≥¤льн≥сть ¤ких спр¤мована на створенн¤ умов та використанн¤ пов≥тр¤ного простору людиною за допомогою пов≥тр¤них суден.

ƒ≥¤ ѕов≥тр¤ного кодексу ”крањни поширюЇтьс¤ на вс≥х користувач≥в пов≥тр¤ного простору ”крањни в частин≥, що њх стосуЇтьс¤, ¤к на територ≥њ ”крањни, так ≥ за њњ межами, ¤кщо закони крањни перебуванн¤ користувача не передбачають ≥ншого.

—татт¤ 3. ƒержавне регулюванн¤ д≥¤льност≥ цив≥льноњ ав≥ац≥њ ”крањни

ƒержава зд≥йснюЇ регулюванн¤ д≥¤льност≥ цив≥льноњ ав≥ац≥њ через ћ≥н≥стерство транспорту ”крањни, в≥дпов≥дн≥ органи ав≥ац≥йного транспорту ”крањни  за такими напр¤мами:

забезпеченн¤ розвитку цив≥льноњ ав≥ац≥њ;

нагл¤д за безпекою польот≥в пов≥тр¤них суден;

сертиф≥кац≥¤, реЇстрац≥¤ та л≥цензуванн¤;

регулюванн¤ використанн¤ пов≥тр¤ного простору ≥ обслуговуванн¤ пов≥тр¤ного руху;

забезпеченн¤ пошуку та р¤туванн¤ пов≥тр¤них суден, що зазнають чи зазнали лиха;

захист ав≥ац≥њ ”крањни в≥д акт≥в незаконного втручанн¤ в њњ д≥¤льн≥сть; 

науковий супров≥д д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ та забезпеченн¤ њњ безпеки, ¤кий зд≥йснюЇтьс¤ ¤к галузевими, так ≥ м≥жгалузевими науково-досл≥дними орган≥зац≥¤ми ≥ ав≥ац≥йними п≥дприЇмствами;

спри¤нн¤ зовн≥шньоеконом≥чн≥й ≥ м≥жнародно-правов≥й д≥¤льност≥ цив≥льноњ ав≥ац≥њ.

«а р≥шенн¤м ћ≥н≥стерства транспорту ”крањни можливе об'Їднанн¤ зусиль ≥ проведенн¤ роб≥т у зазначених напр¤мах з органами ≥нших держав з метою вир≥шенн¤ питань б≥льш ¤к≥сно та з меншими витратами.

„астина трет¤ статт≥ 3 виключена.

(≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
 ”крањни в≥д 15.12.99 р. N 1297-XIV)

—татт¤ 31. ƒержавний нагл¤д за забезпеченн¤м безпеки ав≥ац≥њ

ƒержавний нагл¤д за забезпеченн¤м безпеки ав≥ац≥њ зд≥йснюЇ спец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади.

¬заЇмод≥¤ орган≥в виконавчоњ влади ”крањни щодо нагл¤ду за безпекою польот≥в пов≥тр¤них суден зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

(ƒоповнено статтею 31 зг≥дно ≥з
 «аконом ”крањни в≥д 15.12.99 р. N 1297-XIV)

—татт¤ 4. √осподарська ≥ комерц≥йна д≥¤льн≥сть ав≥ац≥њ ”крањни

ѕравом на зд≥йсненн¤ господарськоњ ≥ комерц≥йноњ д≥¤льност≥ в галуз≥ ав≥ац≥њ може волод≥ти будь-¤ка юридична чи ф≥зична особа, ¤ка займаЇтьс¤ експлуатац≥Їю, техн≥чним обслуговуванн¤м, ремонтом, виробництвом, розробкою та ≥ншою д≥¤льн≥стю в галуз≥ ав≥ац≥йноњ техн≥ки та одержала л≥ценз≥ю, ¤кщо це передбачено законодавством ”крањни.

—татт¤ 5. —ертиф≥кац≥¤ розробника, виробника ≥ експлуатанта цив≥льноњ ав≥ац≥йноњ техн≥ки

Ѕудь-¤ка юридична чи ф≥зична особа, ¤ка займаЇтьс¤ д≥¤льн≥стю, пов'¤заною з розробкою, виробництвом, ремонтом ≥ експлуатац≥Їю цив≥льноњ ав≥ац≥йноњ техн≥ки, повинна одержати в≥д державного органу з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ сертиф≥кат, що п≥дтверджуЇ в≥дпов≥дн≥сть р≥вн¤ техн≥чноњ п≥дготовки вказаноњ особи вимогам в≥дпов≥дних ав≥ац≥йних правил ”крањни.

≈ксплуатант - особа, орган≥зац≥¤ або п≥дприЇмство, що експлуатуЇ пов≥тр¤н≥ судна або пропонуЇ своњ послуги в ц≥й галуз≥.

—татт¤ 6. ¬итрати, пов'¤зан≥ з сертиф≥кац≥Їю, реЇстрац≥Їю ≥ перереЇстрац≥Їю

¬итрати на:

сертиф≥кац≥ю, реЇстрац≥ю ≥ перереЇстрац≥ю пов≥тр¤них суден, аеродром≥в, пов≥тр¤них трас ≥ м≥сцевих пов≥тр¤них л≥н≥й;

сертиф≥кац≥ю ав≥ац≥йного персоналу ≥ експлуатант≥в ав≥ац≥йноњ техн≥ки;

сертиф≥кац≥ю юридичних ≥ ф≥зичних ос≥б, ¤к≥ виконують розробку, виготовленн¤, ремонт ≥ техн≥чне обслуговуванн¤ ав≥ац≥йноњ техн≥ки тощо, несе особа, ¤ка подала в≥дпов≥дну за¤ву до державного органу з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ.

–озм≥р державних збор≥в встановлюЇтьс¤ положенн¤м, ¤ке затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л II
ј¬≤ј÷≤…Ќ≤ ѕ–ј¬»Ћј ” –јѓЌ»

—татт¤ 7. јв≥ац≥йн≥ правила

јв≥ац≥йн≥ правила визначають ≥ регулюють пор¤док д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни з метою забезпеченн¤ безпеки польот≥в ≥ еколог≥чноњ безпеки.

ƒо ав≥ац≥йних правил належать:

1) норми льотноњ придатност≥ цив≥льних пов≥тр¤них суден;

2) норми буд≥вництва ≥ придатност≥ до експлуатац≥њ аеродром≥в ≥ аеропорт≥в, систем регулюванн¤ використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни ≥ обслуговуванн¤ пов≥тр¤ного руху на територ≥њ ”крањни;

3) правила сертиф≥кац≥њ цив≥льних пов≥тр¤них суден, аеродром≥в, виробництва ав≥ац≥йноњ техн≥ки, д≥¤льност≥ експлуатант≥в, ав≥ац≥йного персоналу, використанн¤ пов≥тр¤них трас ≥ м≥сцевих пов≥тр¤них л≥н≥й;

4) правила реЇстрац≥њ пов≥тр¤них суден, аеродром≥в, пов≥тр¤них трас ≥ м≥сцевих пов≥тр¤них л≥н≥й;

5) стандарти ≥ нормативи у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища.

ƒо ав≥ац≥йних правил також належать нормативн≥ акти, що регулюють:

1) пор¤док буд≥вництва, утриманн¤ ≥ ремонту аеродром≥в ≥ аеропорт≥в;

2) пор¤док п≥дготовки, переп≥дготовки, п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ ав≥ац≥йного персоналу;

3) пор¤док створенн¤, сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ ав≥ап≥дприЇмств, ав≥акомпан≥й, приватних ф≥рм та ≥нших орган≥зац≥й з метою використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни;

4) пор¤док орган≥зац≥њ, виконанн¤ ≥ забезпеченн¤ польот≥в;

5) пор¤док орган≥зац≥њ, виконанн¤, забезпеченн¤ ≥ л≥цензуванн¤ ав≥ац≥йних роб≥т;

6) пор¤док використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни, забезпеченн¤ аеронав≥гац≥йною ≥нформац≥Їю;

7) пор¤док проведенн¤ пошукових ≥ авар≥йно-р¤тувальних роб≥т;

8) пор¤док зд≥йсненн¤ охорони навколишнього природного середовища;

9) пор¤док зд≥йсненн¤ нагл¤ду ≥ контролю за безпекою польот≥в;

10) пор¤док проведенн¤ службового розсл≥дуванн¤ ав≥ац≥йних под≥й;

11) пор¤док реал≥зац≥њ заход≥в щодо захисту ав≥ац≥њ в≥д акт≥в незаконного втручанн¤ в њњ д≥¤льн≥сть;

12) пор¤док зд≥йсненн¤ забезпеченн¤ безпеки ав≥ац≥њ та њњ проф≥лактики;

13) пор¤док орган≥зац≥њ та виконанн¤ випробувальних ≥ позатрасових польот≥в;

14) взаЇмов≥дносини цив≥льноњ та державноњ ав≥ац≥њ.

ƒо ав≥ац≥йних правил належать також ≥нш≥ нормативн≥ акти, що регламентують д≥¤льн≥сть ав≥ац≥њ та њњ безпеку.

јв≥ац≥йн≥ правила мають Їдину структуру, м≥ст¤тьс¤ у «вод≥ ав≥ац≥йних правил ”крањни ≥ не повинн≥ суперечити положенн¤м  онвенц≥њ про м≥жнародну цив≥льну ав≥ац≥ю та ƒодаткам до нењ.

јв≥ац≥йн≥ правила ввод¤тьс¤ в д≥ю в≥дпов≥дними державними органами ”крањни ≥ п≥дл¤гають обов'¤зковому виконанню вс≥ма користувачами пов≥тр¤ного простору ”крањни та ≥ншими юридичними чи ф≥зичними особами в частин≥, що њх стосуЇтьс¤, ¤к на територ≥њ ”крањни, так ≥ за њњ межами, ¤кщо закони крањни перебуванн¤ не передбачають ≥ншого.

—татт¤ 8. —фера д≥њ ав≥ац≥йних правил

якщо м≥жнародною угодою в галуз≥ м≥жнародного пов≥тр¤ного права, учасницею ¤коњ Ї ”крањна, встановлюютьс¤ ≥нш≥ ав≥ац≥йн≥ правила, н≥ж т≥, що передбачен≥ њњ законодавством, то застосовуютьс¤ норми м≥жнародноњ угоди.

√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л III
¬» ќ–»—“јЌЌя ѕќ¬≤“–яЌќ√ќ ѕ–ќ—“ќ–” ” –јѓЌ»

—татт¤ 9. —труктура пов≥тр¤ного простору ”крањни

—труктура пов≥тр¤ного простору, пор¤док њњ формуванн¤ ≥ зм≥ни, правила використанн¤ пов≥тр¤ного простору визначаютьс¤ державним органом по використанню пов≥тр¤ного простору ”крањни.

¬икористанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни або окремих його район≥в може бути частково або повн≥стю обмежено.

ƒо елемент≥в структури пов≥тр¤ного простору ”крањни належать пов≥тр¤н≥ траси ≥ м≥сцев≥ пов≥тр¤н≥ л≥н≥њ ”крањни, пов≥тр¤н≥ коридори дл¤ перетинанн¤ державного кордону ”крањни, встановлен≥ та невстановлен≥ маршрути польот≥в, райони виконанн¤ ав≥ац≥йних роб≥т, заборонен≥ зони, зони обмеженн¤ польот≥в ≥ небезпечн≥ зони.

ѕов≥тр¤на траса - це диспетчерський район або його частина, що ¤вл¤Ї собою коридор у пов≥тр¤ному простор≥, обмежений за висотою та шириною, призначений дл¤ безпечного виконанн¤ польот≥в пов≥тр¤ними суднами ≥ забезпечений аеродромами, засобами нав≥гац≥њ, контролю та управл≥нн¤ пов≥тр¤ним рухом.

ћ≥сцева пов≥тр¤на л≥н≥¤ - це диспетчерський район або його частина, що ¤вл¤Ї собою коридор у пов≥тр¤ному простор≥, обмежений за висотою та шириною, призначений дл¤ безпечного виконанн¤ польот≥в пов≥тр¤ними суднами ≥ забезпечений аеродромами, засобами контролю та управл≥нн¤ пов≥тр¤ним рухом.

”с≥ обмеженн¤ щодо використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни довод¤тьс¤ до в≥дома за≥нтересованих юридичних ≥ ф≥зичних ос≥б ”крањни, ≥нших держав ≥ м≥жнародних ав≥ац≥йних орган≥зац≥й через канали систем аеронав≥гац≥йноњ ≥нформац≥њ.

ѕост≥йно д≥юч≥ заборонен≥ зони ≥ зони обмеженн¤ польот≥в обов'¤зково включаютьс¤ до зб≥рник≥в аеронав≥гац≥йноњ ≥нформац≥њ ≥ нанос¤тьс¤ на аеронав≥гац≥йн≥ карти.

—татт¤ 10. ѕор¤док використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни

ѕор¤док використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни визначаЇтьс¤ ѕоложенн¤м про використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни ≥ його додержанн¤ забезпечуЇтьс¤ державною системою використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни.

ѕоложенн¤ про використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни та ѕоложенн¤ про державну систему використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни затверджуютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

(” редакц≥њ «акону ”крањни
 в≥д 15.12.99 р. N 1297-XIV)

—татт¤ 11. ѕлата за аеронав≥гац≥йне обслуговуванн¤ пов≥тр¤них суден

јеронав≥гац≥йне обслуговуванн¤ пов≥тр¤них суден (орган≥зац≥¤ пов≥тр¤ного руху на маршрут≥, орган≥зац≥¤ пов≥тр¤ного руху на п≥дход≥ та в район≥ аеродрому) зд≥йснюЇтьс¤ на платн≥й основ≥. јеронав≥гац≥йне обслуговуванн¤ пов≥тр¤них суден зд≥йснюЇтьс¤ суб'Їктами господарюванн¤, ¤к≥ надають в≥дпов≥дн≥ послуги, - провайдерами аеронав≥гац≥йного обслуговуванн¤ в≥дпов≥дно до вимог ћ≥жнародноњ орган≥зац≥њ цив≥льноњ ав≥ац≥њ (IKAO) та ™вропейськоњ орган≥зац≥њ з безпеки аеронав≥гац≥њ (™вроконтроль).

–озм≥р ставок плати за послуги з аеронав≥гац≥йного обслуговуванн¤ пов≥тр¤них суден (плата за послуги з орган≥зац≥њ пов≥тр¤ного руху на маршрут≥ ≥ плата за послуги з орган≥зац≥њ пов≥тр¤ного руху на п≥дход≥ та в район≥ аеродрому) визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства, вимог IKAO та ™вроконтролю.

ѕлата за послуги з орган≥зац≥њ пов≥тр¤ного руху на маршрут≥ справл¤Їтьс¤ ™вроконтролем в≥дпов≥дно до Ѕагатосторонньоњ угоди про сплату маршрутних збор≥в ( 994_377 ), вчиненоњ в м. Ѕрюссел≥ 12 лютого 1981 року. ѕор¤док розрахунку розм≥ру зазначеноњ плати, пор¤док њњ внесенн¤ та зв≥льненн¤ в≥д нењ визначаютьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства, Ѕагатосторонньоњ угоди про сплату маршрутних збор≥в ( 994_377 ) та вимог ™вроконтролю.

«а рахунок плати за послуги з орган≥зац≥њ пов≥тр¤ного руху на маршрут≥ компенсуютьс¤ витрати ™вроконтролю на експлуатац≥ю системи справл¤нн¤ ц≥Їњ плати. ѕлата за послуги з орган≥зац≥њ пов≥тр¤ного руху на маршрут≥ використовуЇтьс¤ провайдерами аеронав≥гац≥йного обслуговуванн¤ дл¤ покритт¤ њх витрат на забезпеченн¤ цього обслуговуванн¤ у пор¤дку, визначеному законодавством, документами IKAO та ™вроконтролю, а також дл¤ сплати щор≥чних членських внеск≥в ”крањни до бюджету ™вроконтролю.

ѕлата за послуги з орган≥зац≥њ пов≥тр¤ного руху на п≥дход≥ та в район≥ аеродрому визначаЇтьс¤ за Їдиною дл¤ вс≥х користувач≥в пов≥тр¤ного простору ”крањни ставкою та справл¤Їтьс¤ провайдерами аеронав≥гац≥йного обслуговуванн¤ у пор¤дку, що визначаЇтьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади у сфер≥ використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни в≥дпов≥дно до законодавства, вимог IKAO та ™вроконтролю.

якщо м≥жнародним договором ”крањни, укладеним в установленому законом пор¤дку, встановлено ≥нш≥ правила, н≥ж т≥, що передбачен≥ ц≥Їю статтею, застосовуютьс¤ правила м≥жнародного договору.

—татт¤ 12. ¬икористанн¤ м≥жнародного пов≥тр¤ного простору

ѕри виконанн≥ пов≥тр¤ним судном польоту в м≥жнародному простор≥ юрисдикц≥ю щодо нього прот¤гом всього його польоту зд≥йснюЇ та держава, де зареЇстровано пов≥тр¤не судно. ѕеребуваючи у м≥жнародному пов≥тр¤ному простор≥, пов≥тр¤не судно Ї недоторканним ≥ незалежним в≥д будь-¤коњ держави, за вин¤тком т≥Їњ, де це пов≥тр¤не судно зареЇстровано, та п≥дкор¤Їтьс¤ ≥ д≥Ї на п≥дстав≥ лише њњ закон≥в.

¬икористанн¤ м≥жнародного простору регулюЇтьс¤ м≥жнародними правилами.

—татт¤ 13. ћова веденн¤ рад≥ообм≥ну при обслуговуванн≥ пов≥тр¤ного руху

¬еденн¤ рад≥ообм≥ну м≥ж органами обслуговуванн¤ пов≥тр¤ного руху на територ≥њ ”крањни та ек≥пажами пов≥тр¤них суден ”крањни зд≥йснюЇтьс¤ украњнською або рос≥йською мовою, а з ек≥пажами пов≥тр¤них суден заруб≥жних держав - англ≥йською або рос≥йською мовою.

—татт¤ 14. јеронав≥гац≥йне та ≥нформац≥йне забезпеченн¤ використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни

јеронав≥гац≥йна ≥нформац≥¤ щодо використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни Ї доступною дл¤ вс≥х користувач≥в пов≥тр¤ного простору ”крањни.

√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л IV
ѕќ¬≤“–яЌ≤ —”ƒЌј

—татт¤ 15.  ласиф≥кац≥¤ пов≥тр¤них суден

ѕов≥тр¤н≥ судна под≥л¤ютьс¤ на державн≥, цив≥льн≥ ≥ експериментальн≥.

ѕов≥тр¤не судно - це л≥тальний апарат, що тримаЇтьс¤ в атмосфер≥ за рахунок його взаЇмод≥њ з пов≥тр¤м, в≥дм≥нноњ в≥д взаЇмод≥њ з пов≥тр¤м, в≥дбитим в≥д земноњ поверхн≥, ≥ здатний маневрувати в тривим≥рному простор≥.

ѕов≥тр¤не судно Ї державним, ¤кщо воно використовуЇтьс¤ на в≥йськов≥й, митн≥й, прикордонн≥й та м≥л≥цейськ≥й службах ≥ зареЇстровано у реЇстр≥ державних пов≥тр¤них суден.

ѕов≥тр¤не судно Ї цив≥льним, ¤кщо воно зареЇстровано у державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр¤них суден.

ѕов≥тр¤не судно Ї експериментальним, ¤кщо воно призначене дл¤ проведенн¤ випробувань, досл≥дно-конструкторських ≥ науково-досл≥дних роб≥т. ≈кспериментальне пов≥тр¤не судно до реЇстр≥в не заноситьс¤.

—татт¤ 16. —ертиф≥кац≥¤ типу цив≥льного пов≥тр¤ного судна

÷ив≥льне пов≥тр¤не судно новоњ конструкц≥њ (нового типу) повинно бути сертиф≥ковано на в≥дпов≥дн≥сть його д≥ючим в ”крањн≥ нормам льотноњ придатност≥ ≥ мати сертиф≥кат типу.

—ертиф≥кат типу видаЇ державний орган з питань сертиф≥кац≥њ та реЇстрац≥њ.

¬ласником сертиф≥ката типу Ї розробник пов≥тр¤ного судна.

” раз≥ зм≥ни затвердженоњ конструкц≥њ типу (типовоњ конструкц≥њ) пов≥тр¤ного судна або зм≥ни його експлуатац≥йно-техн≥чноњ документац≥њ, ¤к≥ впливають на льотну придатн≥сть, цей тип пов≥тр¤ного судна повинен пройти додаткову сертиф≥кац≥ю ≥ одержати доповненн¤ до сертиф≥ката типу.

—ертиф≥кац≥¤ цив≥льних пов≥тр¤них суден, а також контроль за њх в≥дпов≥дн≥стю нормам льотноњ придатност≥ зд≥йснюЇтьс¤ за правилами сертиф≥кац≥њ цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни.

—ертиф≥кат типу може бути анульовано або його д≥ю може бути тимчасово припинено державним органом, що його видав, у раз≥ ви¤вленн¤ недол≥к≥в, ¤к≥ загрожують безпец≥ польот≥в.

—татт¤ 17. —ертиф≥кац≥¤ екземпл¤ра цив≥льного пов≥тр¤ного судна

 ожний виготовлений в ”крањн≥ екземпл¤р цив≥льного пов≥тр¤ного судна повинен бути сертиф≥кований на в≥дпов≥дн≥сть його конструкц≥њ, характеристик та експлуатац≥йно-техн≥чноњ документац≥њ вимогам, передбаченим правилами сертиф≥кац≥њ цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни.

ѕ≥сл¤ реЇстрац≥њ пов≥тр¤ного судна в державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни власник такого судна повинен отримати в державному орган≥ з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ в≥дпов≥дне посв≥дченн¤ (сертиф≥кат) про придатн≥сть його до виконанн¤ польот≥в ¤к бортовий документ.

ƒержавний орган з питань сертиф≥кац≥њ та реЇстрац≥њ може делегувати право на видачу та продовженн¤ строку д≥њ посв≥дченн¤ про придатн≥сть екземпл¤ра пов≥тр¤ного судна до польот≥в ≥ншим державним та в≥домчим органам у пор¤дку, передбаченому правилами сертиф≥кац≥њ.

—татт¤ 18. —ертиф≥кац≥¤ цив≥льних пов≥тр¤них суден, що ≥мпортуютьс¤ в ”крањну

÷ив≥льне пов≥тр¤не судно, що ≥мпортуЇтьс¤ в ”крањну, може бути допущено до експлуатац≥њ, ¤кщо буде встановлено, що воно в≥дпов≥даЇ нац≥ональним вимогам держави-виготовлювача та додатковим техн≥чним умовам ”крањни в частин≥ льотноњ придатност≥ ≥ тим самим забезпечуЇ в≥дпов≥дн≥сть типу пов≥тр¤ного судна, що ≥мпортуЇтьс¤ в ”крањну, д≥ючим в ”крањн≥ нормам льотноњ придатност≥.

ѕор¤док розробки, схваленн¤ ≥ перев≥рки виконанн¤ додаткових техн≥чних умов дл¤ сертиф≥кац≥њ пов≥тр¤ного судна, що ≥мпортуЇтьс¤ в ”крањну, пор¤док видач≥ сертиф≥ката типу ≥ посв≥дченн¤ про придатн≥сть до польот≥в на пов≥тр¤не судно, що ≥мпортуЇтьс¤ в ”крањну, встановлюЇтьс¤ правилами сертиф≥кац≥њ цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни.

—татт¤ 19. —ертиф≥кац≥¤ планер≥в, дельтаплан≥в, надлегких л≥тальних апарат≥в, ≥нших пов≥тр¤них суден спортивного призначенн¤, пов≥тр¤них суден аматорськоњ конструкц≥њ, аеростатичних апарат≥в та допом≥жних пристроњв, що впливають на безпеку польот≥в

—ертиф≥кац≥¤ планер≥в, дельтаплан≥в, надлегких л≥тальних апарат≥в, ≥нших пов≥тр¤них суден спортивного призначенн¤, пов≥тр¤них суден аматорськоњ конструкц≥њ, аеростатичних апарат≥в та допом≥жних пристроњв, що впливають на безпеку польот≥в, зд≥йснюЇтьс¤ органом чи установою, ¤ким це право делеговано державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ, за участю розробника зазначених пов≥тр¤них суден ≥ в≥дпов≥дних федерац≥й та асоц≥ац≥й.

¬идача посв≥дчень (сертиф≥кат≥в) з метою засв≥дченн¤ льотноњ придатност≥, а також контроль за п≥дтриманн¤м льотноњ придатност≥ в процес≥ експлуатац≥њ зд≥йснюютьс¤ у пор¤дку, передбаченому правилами сертиф≥кац≥њ зазначених у ц≥й статт≥ пов≥тр¤них суден, що ввод¤тьс¤ в д≥ю державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ пов≥тр¤них суден.

—татт¤ 20. —ертиф≥кац≥¤ цив≥льних пов≥тр¤них суден, що експортуютьс¤ з ”крањни

ѕор¤док проведенн¤ випробувань ≥ сертиф≥кац≥њ цив≥льного пов≥тр¤ного судна, що експортуЇтьс¤ з ”крањни, а також видач≥ експортного посв≥дченн¤ про придатн≥сть до польот≥в та ≥нших сертиф≥кац≥йних документ≥в встановлюЇтьс¤ правилами сертиф≥кац≥њ цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни.

—татт¤ 21. ¬изнанн¤ посв≥дченн¤ (сертиф≥ката) льотноњ придатност≥ до польот≥в ≥ноземного пов≥тр¤ного судна

ѕосв≥дченн¤ (сертиф≥кат) про придатн≥сть до польот≥в ≥ноземного пов≥тр¤ного судна визнаЇтьс¤ в ”крањн≥ д≥йсним за умови, коли вимоги, в≥дпов≥дно до ¤ких такий сертиф≥кат видано або в≥дпов≥дно до ¤ких йому надано юридичну силу державою його реЇстрац≥њ, в≥дпов≥дають встановленим ”крањною вимогам.

—татт¤ 22. «абезпеченн¤ льотноњ придатност≥ пов≥тр¤них суден в≥йськовоњ ав≥ац≥њ

ѕов≥тр¤не судно в≥йськовоњ ав≥ац≥њ повинно бути перев≥рено на в≥дпов≥дн≥сть його вимогам безпеки польот≥в.

–≥вень льотноњ придатност≥ пов≥тр¤ного судна в≥йськовоњ ав≥ац≥њ повинен бути не нижчим за р≥вень льотноњ придатност≥, встановлений державою дл¤ цього класу пов≥тр¤них суден.

—татт¤ 23. јвторський нагл¤д за дотриманн¤м ≥ збереженн¤м льотноњ придатност≥ при виробництв≥, експлуатац≥њ та ремонт≥ пов≥тр¤ного судна

—ер≥йне виробництво, експлуатац≥¤ та ремонт пов≥тр¤них суден виконуютьс¤ п≥д авторським нагл¤дом розробника пов≥тр¤ного судна з метою дотриманн¤ ≥ збереженн¤ льотноњ придатност≥.

—татт¤ 24. ѕередача прав розробника ав≥ац≥йноњ техн≥ки ≥нш≥й юридичн≥й особ≥

ѕрава розробника ав≥ац≥йноњ техн≥ки разом з сертиф≥катом типу чи р≥внозначним документом, а також обов'¤зки з авторського нагл¤ду за дотриманн¤м ≥ збереженн¤м льотноњ придатност≥ при виробництв≥, ремонт≥ та експлуатац≥њ ав≥ац≥йноњ техн≥ки можуть бути передан≥ ≥нш≥й юридичн≥й особ≥ т≥льки за погодженн¤м з розробником та п≥сл¤ затвердженн¤ державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ. ѕри цьому державний орган з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ повинен переконатис¤, що всю необх≥дну ≥нформац≥ю, включаючи дан≥ про проект типу, передано правонаступнику ≥ в≥н може належним чином використати ц≥ дан≥ дл¤ дотриманн¤ ≥ збереженн¤ льотноњ придатност≥ ав≥ац≥йноњ техн≥ки.

—татт¤ 25. –еЇстрац≥¤ пов≥тр¤них суден

÷ив≥льн≥ пов≥тр¤н≥ судна п≥дл¤гають обов'¤зков≥й реЇстрац≥њ ≥ можуть бути зареЇстрован≥ т≥льки в одн≥й держав≥.

÷ив≥льному пов≥тр¤ному судну, занесеному до державного реЇстру пов≥тр¤них суден ”крањни, видаЇтьс¤ реЇстрац≥йне посв≥дченн¤, що Ї фактом визнанн¤ його нац≥ональноњ належност≥.

« моменту занесенн¤ пов≥тр¤ного судна до державного реЇстру пов≥тр¤них суден ”крањни вс≥ записи, зроблен≥ ран≥ше стосовно цього пов≥тр¤ного судна у реЇстрах пов≥тр¤них суден ≥нших держав, не визнаютьс¤ ”крањною.

“аким же чином не визнаЇтьс¤ ”крањною занесенн¤ пов≥тр¤ного судна ”крањни до реЇстру пов≥тр¤них суден ≥ншоњ держави, ¤кщо це пов≥тр¤не судно не виключено з державного реЇстру пов≥тр¤них суден ”крањни.

÷ив≥льн≥ пов≥тр¤н≥ судна п≥дл¤гають перереЇстрац≥њ у державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни у раз≥ зм≥ни власника пов≥тр¤ного судна, а також в ≥нших випадках, передбачених правилами реЇстрац≥њ цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни.

ѕравила реЇстрац≥њ цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни розробл¤ютьс¤ та ввод¤тьс¤ в д≥ю державним органом з питань сертиф≥кац≥њ та реЇстрац≥њ.

–еЇстрац≥ю планер≥в, дельтаплан≥в, надлегких л≥тальних апарат≥в, ≥нших пов≥тр¤них суден спортивного призначенн¤, пов≥тр¤них суден аматорськоњ конструкц≥њ, аеростатичних апарат≥в, а також видачу посв≥дчень про њх реЇстрац≥ю зд≥йснюЇ державний орган чи установа, ¤ким це право делеговано державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ.

ƒержавн≥ пов≥тр¤н≥ судна п≥дл¤гають реЇстрац≥њ у реЇстр≥ державних пов≥тр¤них суден ”крањни. ѕравила реЇстрац≥њ державних пов≥тр¤них суден ”крањни встановлюЇ ћ≥н≥стерство оборони ”крањни.

—татт¤ 26. ¬иключенн¤ пов≥тр¤ного судна з реЇстру

ѕов≥тр¤не судно виключаЇтьс¤ з в≥дпов≥дного державного реЇстру пов≥тр¤них суден у раз≥:

зн¤тт¤ пов≥тр¤ного судна з експлуатац≥њ;

передач≥ пов≥тр¤ного судна належним чином ≥нш≥й держав≥, ≥ноземн≥й юридичн≥й чи ф≥зичн≥й особ≥.

ѕри виключенн≥ пов≥тр¤ного судна з в≥дпов≥дного державного реЇстру пов≥тр¤них суден ”крањни реЇстрац≥йне посв≥дченн¤ втрачаЇ силу.

—татт¤ 27. ƒопуск пов≥тр¤них суден до експлуатац≥њ

÷ив≥льне пов≥тр¤не судно, ¤ке маЇ сертиф≥кат типу, допускаЇтьс¤ до експлуатац≥њ, ¤кщо воно зареЇстровано у державному реЇстр≥ цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни ≥ маЇ посв≥дченн¤ про придатн≥сть до польот≥в, видане державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ пов≥тр¤них суден ”крањни або ≥ншоњ держави, ¤кщо вимоги, на п≥дстав≥ ¤ких було видано це посв≥дченн¤, в≥дпов≥дають вимогам, встановленим в ”крањн≥.

÷ив≥льне пов≥тр¤не судно, ¤ке не маЇ сертиф≥ката типу, але було в експлуатац≥њ до введенн¤ в д≥ю ѕов≥тр¤ного кодексу ”крањни, заноситьс¤ до державного реЇстру ”крањни ≥ допускаЇтьс¤ до експлуатац≥њ на п≥дстав≥ д≥ючого посв≥дченн¤ про придатн≥сть до польот≥в або посв≥дченн¤, виданого державним органом ”крањни з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ.

ƒержавне транспортне пов≥тр¤не судно, що було розроблене зг≥дно з техн≥чними вимогами ћ≥н≥стерства оборони ”крањни до введенн¤ в д≥ю ѕов≥тр¤ного кодексу ”крањни, може бути допущено до експлуатац≥њ в цив≥льн≥й ав≥ац≥њ ”крањни дл¤ перевезенн¤ вантаж≥в ≥ виконанн¤ ав≥ац≥йних роб≥т ≥ занесено до державного реЇстру цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни, ¤кщо воно:

в≥дпов≥даЇ техн≥чним вимогам безпеки польот≥в ¬≥йськово-ѕов≥тр¤них —ил, ¤к≥ д≥¤ли на час њх розробки;

маЇ висновки розробника та експерт≥в, призначених державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ, про можлив≥сть безпечноњ експлуатац≥њ у цив≥льн≥й ав≥ац≥њ;

маЇ посв≥дченн¤ про придатн≥сть до польот≥в, видане державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ.

ƒержавне транспортне пов≥тр¤не судно, тип ¤кого було допущено до експлуатац≥њ в цив≥льн≥й ав≥ац≥њ до введенн¤ в д≥ю ѕов≥тр¤ного кодексу ”крањни, заноситьс¤ до державного реЇстру цив≥льних пов≥тр¤них суден ”крањни ≥ може бути допущено до експлуатац≥њ на п≥дстав≥ д≥ючого посв≥дченн¤ про придатн≥сть до польот≥в або посв≥дченн¤, виданого державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ.

≈кспериментальне пов≥тр¤не судно може бути допущено до експлуатац≥њ дл¤ задоволенн¤ потреб народного господарства ”крањни за на¤вност≥:

висновк≥в розробника судна ≥ експерт≥в, призначених державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ, про можлив≥сть безпечноњ експлуатац≥њ його при виконанн≥ польот≥в;

р≥шенн¤ ”р¤ду ”крањни про використанн¤ експериментального судна у цив≥льн≥й ав≥ац≥њ ”крањни;

посв≥дченн¤ про придатн≥сть до польот≥в, виданого державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ.

ѕ≥дтриманн¤ кожного пов≥тр¤ного судна в процес≥ експлуатац≥њ у стан≥, що в≥дпов≥даЇ вимогам норм льотноњ придатност≥ або ≥ншим, що поширюютьс¤ на це пов≥тр¤не судно, вимогам безпеки польот≥в, покладаЇтьс¤ на експлуатанта пов≥тр¤ного судна.

ƒержавний орган з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ може заборонити експлуатац≥ю пов≥тр¤ного судна у випадках:

в≥дсутност≥ посв≥дченн¤ (сертиф≥ката) про придатн≥сть до польот≥в;

простроченн¤ посв≥дченн¤ (сертиф≥ката) про придатн≥сть до польот≥в;

експлуатац≥њ пов≥тр¤ного судна за межами обмежень, встановлених порадником з льотноњ експлуатац≥њ пов≥тр¤ного судна.

—татт¤ 28. ѕозначенн¤, що нанос¤тьс¤ на цив≥льн≥ пов≥тр¤н≥ судна

Ќа зовн≥шню поверхню цив≥льних пов≥тр¤них суден повинн≥ бути нанесен≥ державний ≥ реЇстрац≥йний розп≥знавальн≥ знаки.

ƒопускаЇтьс¤ також нанесенн¤ на пов≥тр¤не судно додаткових знак≥в (символ≥в, напис≥в, емблем та ≥н.) за погодженн¤м з державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ.

ѕравила нанесенн¤ знак≥в на пов≥тр¤не судно встановлюютьс¤ державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ.

ѕольоти пов≥тр¤ного судна, ¤ке не маЇ державного ≥ реЇстрац≥йного знак≥в, заборон¤ютьс¤, кр≥м польот≥в експериментальних ≥ випробувальних пов≥тр¤них суден, що виконуютьс¤ зг≥дно з правилами проведенн¤ випробувальних польот≥в.

—татт¤ 29. ѕозивний номер ≥ позивний рад≥осигнал цив≥льного пов≥тр¤ного судна

÷ив≥льному пов≥тр¤ному судну ”крањни, обладнаному засобами рад≥озв'¤зку, надаЇтьс¤ позивний номер ≥ позивний рад≥осигнал.

÷ив≥льним пов≥тр¤ним суднам, зазначеним у статт≥ 20, що обладнан≥ засобами рад≥озв'¤зку, надаЇтьс¤ позивний номер.

—татт¤ 30. Ѕортова документац≥¤ пов≥тр¤ного судна

Ќа цив≥льному пов≥тр¤ному судн≥ при виконанн≥ польот≥в повинн≥ бути:

1) реЇстрац≥йне посв≥дченн¤;

2) посв≥дченн¤ (сертиф≥кат) про придатн≥сть до польот≥в;

3) св≥доцтва про страхуванн¤:

член≥в ек≥пажу ≥ ав≥ац≥йного персоналу, ¤кий перебуваЇ на борту;

пов≥тр¤ного судна;

в≥дпов≥дальност≥ щодо в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, в тому числ≥ перед трет≥ми особами;

4) бортовий журнал пов≥тр¤ного судна;

5) порадник з льотноњ експлуатац≥њ пов≥тр¤ного судна;

6) дозв≥л на бортов≥ рад≥останц≥њ;

7) посв≥дченн¤ (сертиф≥кати) на вс≥х член≥в ек≥пажу;

8) при виконанн≥ м≥жнародних польот≥в - ≥нш≥ документи, передбачен≥ м≥жнародними правилами.

—татт¤ 31. ѕередача пов≥тр¤ного судна в оренду ≥ноземному експлуатанту

ѕор¤док ≥ правила здач≥ пов≥тр¤ного судна в оренду ≥ноземному експлуатанту регулюютьс¤ внутр≥шн≥м законодавством ”крањни, ¤кщо ≥нше не передбачено м≥жнародними угодами та договорами, учасниками ¤ких Ї ”крањна.

√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л V
ј¬≤ј÷≤…Ќ»… ѕ≈–—ќЌјЋ

—татт¤ 32. —клад ав≥ац≥йного персоналу

јв≥ац≥йний персонал - це особовий склад ав≥ац≥йного п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ, п≥дрозд≥лу, навчального закладу, що складаЇтьс¤ з ав≥ац≥йних спец≥ал≥ст≥в за профес≥йною ознакою.

ƒо складу ав≥ац≥йного персоналу вход¤ть:

1) члени ек≥пажу пов≥тр¤ного судна;

2) особи командно-кер≥вного, командно-льотного, ≥нспекторського та ≥нструкторського складу;

3) спец≥ал≥сти, ¤к≥ зд≥йснюють регулюванн¤ використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни ≥ обслуговуванн¤ пов≥тр¤ного руху на територ≥њ ”крањни;

4) спец≥ал≥сти, ¤к≥ зд≥йснюють орган≥зац≥ю ≥ техн≥чне обслуговуванн¤ пов≥тр¤них суден, а також вс≥ види забезпеченн¤ польот≥в;

5) спец≥ал≥сти, ¤к≥ обслуговують пов≥тр¤н≥ перевезенн¤;

6) спец≥ал≥сти, ¤к≥ зд≥йснюють орган≥зац≥ю ≥ проведенн¤ досл≥дно-конструкторських, експериментальних, науково-досл≥дних роб≥т при льотних випробуванн¤х ав≥ац≥йноњ техн≥ки;

7) спец≥ал≥сти, ¤к≥ зд≥йснюють нагл¤д ≥ контроль за безпекою польот≥в, а також т≥, ¤к≥ провод¤ть службове розсл≥дуванн¤ ав≥ац≥йних под≥й (державн≥ ≥нспектори з безпеки польот≥в);

8) спец≥ал≥сти, ¤к≥ зд≥йснюють анал≥з та контроль льотноњ придатност≥ пов≥тр¤них суден при розробц≥, випробуванн≥, сертиф≥кац≥њ ≥ сер≥йному виробництв≥;

9) спец≥ал≥сти, ¤к≥ зд≥йснюють забезпеченн¤ ав≥ац≥йноњ безпеки ≥ безпеки ав≥ац≥њ в ц≥лому;

10) ав≥ац≥йн≥ експерти.

«г≥дно з р≥шенн¤м державних орган≥в з питань регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ до складу ав≥ац≥йного персоналу можуть бути включен≥ й ≥нш≥ спец≥ал≥сти.

—татт¤ 33. —ертиф≥кац≥¤ ≥ допуск ав≥ац≥йного персоналу до ав≥ац≥йноњ д≥¤льност≥

ќсоба, ¤ка належить до ав≥ац≥йного персоналу, повинна бути сертиф≥кована на в≥дпов≥дн≥сть њњ д≥ючим в ”крањн≥ квал≥ф≥кац≥йним вимогам за профес≥йною ознакою.

ќсоба, ¤ка належить до ав≥ац≥йного персоналу, допускаЇтьс¤ до самост≥йноњ профес≥йноњ д≥¤льност≥ лише за умови, що у нењ Ї св≥доцтво (сертиф≥кат) на право зд≥йснювати профес≥йну д≥¤льн≥сть, ¤ке п≥дтверджуЇ на¤вн≥сть у нењ необх≥дних знань ≥ навик≥в, а також в≥дпов≥дн≥сть стану њњ здоров'¤ встановленим вимогам.

ѕравила ≥ пор¤док сертиф≥кац≥њ ав≥ац≥йного персоналу встановлюютьс¤ в≥дпов≥дним органом державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ.

ќсоба ав≥ац≥йного персоналу цив≥льноњ ав≥ац≥њ при зд≥йсненн≥ профес≥йноњ д≥¤льност≥ повинна мати при соб≥ св≥доцтво (сертиф≥кат).

—в≥доцтво (сертиф≥кат), видане ≥ноземною державою, може бути визнано д≥йсним дл¤ ав≥ац≥йного персоналу ”крањни органом державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни.

ќсоби, ¤к≥ не належать до ав≥ац≥йного персоналу, допускаютьс¤ до ав≥ац≥йноњ д≥¤льност≥ у пор¤дку, встановленому в≥дпов≥дним органом державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни.

—татт¤ 34. ѕ≥дготовка, переп≥дготовка ≥ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ ав≥ац≥йного персоналу

ѕ≥дготовка, переп≥дготовка ≥ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ ав≥ац≥йного персоналу ”крањни з видачею в≥дпов≥дних св≥доцтв може зд≥йснюватис¤ в навчальних ав≥ац≥йних закладах, центрах переп≥дготовки ≥ п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ ав≥ац≥йних спец≥ал≥ст≥в та в ≥нших орган≥зац≥¤х, у тому числ≥ й ≥ноземних, що мають в≥дпов≥дний сертиф≥кат, ¤кий визнаЇтьс¤ в ”крањн≥.

√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л VI
≈ ≤ѕј∆ ѕќ¬≤“–яЌќ√ќ —”ƒЌј

—татт¤ 35. —клад ек≥пажу пов≥тр¤ного судна

≈к≥паж пов≥тр¤ного судна складаЇтьс¤ з командира, ≥нших ос≥б льотного ек≥пажу та обслуговуючого персоналу.

≈к≥паж пов≥тр¤ного судна - це особи ав≥ац≥йного персоналу, ¤ким у встановленому пор¤дку доручено виконанн¤ певних обов'¤зк≥в з керуванн¤ ≥ обслуговуванн¤ пов≥тр¤ного судна при виконанн≥ польот≥в.

¬с≥ члени ек≥пажу належать до льотного складу.

ћ≥н≥мальний склад льотного ек≥пажу встановлюЇтьс¤ порадником з льотноњ експлуатац≥њ цього типу пов≥тр¤ного судна.

ѕольоти цив≥льних пов≥тр¤них суден при неповному м≥н≥мальному склад≥ ек≥пажу заборон¤ютьс¤, за вин¤тком випадк≥в, спец≥ально передбачених у завданн≥ на випробувальний пол≥т.

—татт¤ 36. ѕрава член≥в ек≥пажу цив≥льного пов≥тр¤ного судна та обов'¤зки експлуатанта щодо њх забезпеченн¤

ѕри виконанн≥ завданн¤ на пол≥т кожний член ек≥пажу маЇ право в≥дмовитис¤ в≥д його виконанн¤, ¤кщо, на його думку, Ї аргументоване побоюванн¤ за благополучне завершенн¤ польоту.

≈ксплуатант пов≥тр¤ного судна зобов'¤заний в≥дшкодувати шкоду, запод≥¤ну членов≥ ек≥пажу в раз≥ кал≥цтва або ≥ншого ушкодженн¤ його здоров'¤, що настало у зв'¤зку з виконанн¤м ним своњх обов'¤зк≥в при польот≥ пов≥тр¤ного судна, в частин≥, що перевищуЇ суму одержуваноњ ним допомоги або пенс≥њ, призначеноњ йому п≥сл¤ ушкодженн¤ його здоров'¤, ≥ фактично одержуваноњ ним зароб≥тноњ плати.

≈ксплуатант пов≥тр¤ного судна зобов'¤заний в≥дшкодувати збитки у раз≥ смерт≥ члена ек≥пажу, що настала у зв'¤зку з виконанн¤м службових обов'¤зк≥в з початку перельотноњ п≥дготовки до зак≥нченн¤ п≥сл¤польотного розбору, з виплатою належноњ суми непрацездатним особам, ¤к≥ перебували на його утриманн≥, а також його дитин≥, що народилас¤ п≥сл¤ його смерт≥.

—татт¤ 37.  омандир пов≥тр¤ного судна

 омандиром пов≥тр¤ного судна може бути особа, ¤ка маЇ спец≥альн≥сть п≥лота (льотчика), а також п≥дготовку ≥ досв≥д, необх≥дн≥ дл¤ самост≥йного керуванн¤ пов≥тр¤ним судном цього типу ≥ кер≥вництва ек≥пажем.

—татт¤ 38. ѕрава командира цив≥льного пов≥тр¤ного судна

” процес≥ своЇњ профес≥йноњ д≥¤льност≥ командир цив≥льного пов≥тр¤ного судна маЇ право:

1) приймати остаточне р≥шенн¤ про вил≥т, пол≥т ≥ посадку пов≥тр¤ного судна, зливанн¤ в польот≥ пального, скиданн¤ багажу, вантажу ≥ пошти, зм≥ну плану ≥ режиму польоту, про припиненн¤ польоту ≥ посадку пов≥тр¤ного судна на запасному аеродром≥ чи вимушену посадку поза аеродромом, забезпеченн¤ безпеки, збереженн¤ пов≥тр¤ного судна ≥ вр¤туванн¤ житт¤ людей;

2) в≥ддавати в межах своЇњ компетенц≥њ будь-¤к≥й особ≥, ¤ка перебуваЇ на борту пов≥тр¤ного судна, розпор¤дженн¤ ≥ команди, ¤к≥ п≥дл¤гають беззаперечному виконанню;

3) вживати вс≥х необх≥дних заход≥в, у тому числ≥ ≥ примусових, до ос≥б, ¤к≥ своњми д≥¤ми створюють загрозу безпец≥ польоту ≥ не п≥дкор¤ютьс¤ його розпор¤дженн¤м;

4) зд≥йснювати особистий контроль за безпекою пасажир≥в у польот≥ в раз≥ загрози безпец≥ пов≥тр¤ного судна, а також люд¤м, ¤к≥ на ньому перебувають;

5) зм≥нювати маршрут польоту, зд≥йснювати перел≥т державного кордону ≥ (або) виконувати посадку пов≥тр¤ного судна на аеродром≥, не передбаченому завданн¤м на пол≥т, у випадках виникненн¤ загрози дл¤ житт¤ ≥ здоров'¤ пасажир≥в та член≥в ек≥пажу, пов'¤заних з актами незаконного втручанн¤ в д≥¤льн≥сть ав≥ац≥њ;

6) бути дов≥реною особою експлуатанта пов≥тр¤ного судна, укладати в≥д його ≥мен≥ договори ≥ угоди в ≥нтересах виконанн¤ завданн¤ на пол≥т, забезпеченн¤ безпеки польоту, збереженн¤ пов≥тр¤ного судна, здоров'¤ ≥ житт¤ пасажир≥в;

7) усувати в≥д виконанн¤ завданн¤ на пол≥т будь-¤кого члена ек≥пажу пов≥тр¤ного судна, р≥вень п≥дготовки ¤кого не в≥дпов≥даЇ завданню на пол≥т, а д≥њ загрожують безпец≥ польоту, ≥ вимагати його зам≥ни;

8) в екстремальн≥й ситуац≥њ, що загрожуЇ загибеллю людей, дл¤ вр¤туванн¤ њх житт¤ в≥дступати в≥д правил ≥ вимог нормативних документ≥в, що регламентують безпеку польоту;

9) контролювати р≥вень профес≥йних знань, вм≥нн¤ ≥ навик≥в льотного ек≥пажу, а також ¤к≥сть роботи обслуговуючого персоналу;

10) перев≥р¤ти св≥доцтва (сертиф≥кати) член≥в ек≥пажу, а також на¤вн≥сть в них необх≥дних запис≥в ≥ позначок.

√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л VII
ј≈–ќƒ–ќћ» ≤ ј≈–ќѕќ–“»

—татт¤ 39. Ѕуд≥вництво, реконструкц≥¤ та експлуатац≥¤ аеродром≥в ≥ аеропорт≥в

¬≥дведенн¤ територ≥њ дл¤ буд≥вництва та реконструкц≥њ аеродром≥в ≥ аеропорт≥в, буд≥вництво, реконструкц≥¤ та експлуатац≥¤ аеродром≥в ≥ аеропорт≥в допускаютьс¤ в пор¤дку, передбаченому чинним законодавством ”крањни.

”часть громад¤н у погодженн≥ питань буд≥вництва, реконструкц≥њ та експлуатац≥њ аеродром≥в ≥ аеропорт≥в визначаЇтьс¤ законодавством ”крањни.

—татт¤ 40. ¬≥дшкодуванн¤ шкоди

ћайнова шкода, завдана власнику або волод≥льцю прав внасл≥док буд≥вництва, реконструкц≥њ аеродрому чи аеропорту, безпосередньо пов'¤зана з фактом буд≥вництва чи реконструкц≥њ, п≥дл¤гаЇ в≥дшкодуванню у грошов≥й або майнов≥й форм≥ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

—татт¤ 41. Ѕуд≥вництво на приаеродромн≥й територ≥њ

ѕриаеродромна територ≥¤ (прилегла до аеродрому зона контролю ≥ обл≥ку об'Їкт≥в та перешкод) - обмежена встановленими розм≥рами м≥сцев≥сть навколо аеродрому, над ¤кою зд≥йснюЇтьс¤ маневруванн¤ пов≥тр¤них суден.

–озм≥ри приаеродромноњ територ≥њ повинн≥ бути доведен≥ власником аеродрому (аеропорту) чи уповноваженою на те особою до в≥дпов≥дних –ад народних депутат≥в, п≥дв≥домча територ≥¤ ¤ких повн≥стю чи частково п≥дпадаЇ п≥д приаеродромну територ≥ю.

Ќа приаеродромн≥й територ≥њ запроваджуЇтьс¤ особливий режим одержанн¤ дозволу на буд≥вництво (реконструкц≥ю) та ≥ншу д≥¤льн≥сть т≥льки за узгодженн¤м з органом державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ та в≥дпов≥дною –адою народних депутат≥в.

ѕ≥дприЇмства, установи ≥ орган≥зац≥њ, а також громад¤ни, ¤к≥ допустили порушенн¤ правил буд≥вництва та ≥нш≥ д≥њ на приаеродромн≥й територ≥њ, зобов'¤зан≥ на вимогу власника аеродрому (аеропорту) чи уповноваженоњ ним особи припинити буд≥вництво чи ≥ншу д≥¤льн≥сть на приаеродромн≥й територ≥њ та провести у встановлений терм≥н за своњ кошти ≥ своњми силами усуненн¤ допущених порушень.

—татт¤ 42. —ертиф≥кац≥¤ ≥ допуск цив≥льного аеродрому до експлуатац≥њ

јеродром повинен бути сертиф≥кований на в≥дпов≥дн≥сть його нормам придатност≥ до експлуатац≥њ з видачею в≥дпов≥дного сертиф≥ката. 

ѕравила сертиф≥кац≥њ ≥ пор¤док допуску аеродром≥в до експлуатац≥њ встановлюютьс¤ державним органом з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ.

—ертиф≥кат придатност≥ аеродрому до експлуатац≥њ може бути анульовано або його д≥ю тимчасово припинено державним органом, що видав сертиф≥кат, ¤кщо буде ви¤влено нев≥дпов≥дн≥сть аеродрому нормам придатност≥ до експлуатац≥њ.

—татт¤ 43. –еЇстрац≥¤ цив≥льних аеродром≥в

¬с≥ цив≥льн≥ аеродроми п≥дл¤гають реЇстрац≥њ у державному орган≥ з питань сертиф≥кац≥њ ≥ реЇстрац≥њ та занесенню њх до державного реЇстру аеродром≥в ”крањни.

ѕ≥сл¤ занесенн¤ аеродрому до державного реЇстру аеродром≥в ”крањни його власников≥ чи експлуатанту видаЇтьс¤ св≥доцтво про реЇстрац≥ю.

≈ксплуатац≥¤ аеродрому без св≥доцтва про реЇстрац≥ю його у державному реЇстр≥ аеродром≥в ”крањни заборон¤Їтьс¤.

јеродроми п≥дл¤гають перереЇстрац≥њ у державному реЇстр≥ аеродром≥в ”крањни у раз≥ зм≥ни власника аеродрому, а також в ≥нших випадках, передбачених правилами реЇстрац≥њ аеродром≥в ”крањни.

—татт¤ 44. ¬иключенн¤ цив≥льного аеродрому з реЇстру

÷ив≥льний аеродром виключаЇтьс¤ з реЇстру в раз≥ його л≥кв≥дац≥њ або зн¤тт¤ з експлуатац≥њ.

ѕри виключенн≥ аеродрому з реЇстру св≥доцтво про його реЇстрац≥ю втрачаЇ силу, а власник аеродрому втрачаЇ право на його експлуатац≥ю.

—татт¤ 45. ћарк≥руванн¤ аеродром≥в

јеродром ≥ його елементи повинн≥ мати марк≥руванн¤, що в≥дпов≥даЇ нормам придатност≥ аеродром≥в до експлуатац≥њ.

–озташуванн¤ у район≥ аеродрому будь-¤ких знак≥в, пристроњв ≥ позначень, под≥бних до марк≥рувальних знак≥в, пристроњв ≥ позначень, що вживаютьс¤ дл¤ розп≥знанн¤ аеродром≥в, заборон¤Їтьс¤.

—татт¤ 46. ћарк≥руванн¤ нерухомих об'Їкт≥в ≥ споруд

”с≥ нерухом≥ об'Їкти ≥ споруди, розташован≥ на приаеродромн≥й територ≥њ, повинн≥ бути марк≥рован≥ денними ≥ н≥чними марк≥рувальними знаками та пристро¤ми зг≥дно з нормами придатност≥ аеродром≥в до експлуатац≥њ.

ћарк≥руванн¤ нерухомих об'Їкт≥в ≥ споруд денними та н≥чними марк≥рувальними знаками провадитьс¤ власниками цих нерухомих об'Їкт≥в ≥ споруд за њх рахунок.

—татт¤ 47. ќхорона навколишнього природного середовища

ѕри розв≥дуванн≥, буд≥вництв≥, реконструкц≥њ, ремонт≥ та експлуатац≥њ аеродрому п≥др¤дчик та експлуатант зобов'¤зан≥ виконувати д≥юч≥ в ”крањн≥ норми, правила ≥ процедури щодо охорони навколишнього природного середовища.

—татт¤ 48. јеропорти

«а своњм призначенн¤м аеропорти под≥л¤ютьс¤ на внутр≥шн≥ та м≥жнародн≥.

ћ≥жнародний аеропорт повинен забезпечувати митний, прикордонний, сан≥тарний контроль, контроль на безпеку та ≥нш≥ види контролю, передбачен≥ чинним законодавством.

јеропорт, в тому числ≥ ¤к сп≥льне з ≥ноземною державою п≥дприЇмство чи п≥дприЇмство, ¤ке повн≥стю належить ≥ноземному ≥нвестору, повинен пройти сертиф≥кац≥ю ≥ реЇстрац≥ю в≥дпов≥дно до д≥ючих в ”крањн≥ правил.

јеропорт повинен мати поштовий, телеграфний, телефонний та ≥нш≥ види зв'¤зку, а також регул¤рне сполученн¤ з найближчими населеними пунктами.

ќргани державноњ виконавчоњ влади забезпечують буд≥вництво, реконструкц≥ю, благоустр≥й та експлуатац≥ю п≥д'њзних дор≥г до аеропорт≥в, регул¤рний рух пасажирського транспорту на цих дорогах, а також телефонний зв'¤зок м≥ж населеними пунктами ≥ аеропортами.

√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л VIII
ѕќ¬≤“–яЌ≤ “–ј—» ≤ ћ≤—÷≈¬≤ ѕќ¬≤“–яЌ≤ Ћ≤Ќ≤ѓ

—татт¤ 49. —ертиф≥кац≥¤ та допуск пов≥тр¤них трас ≥ м≥сцевих пов≥тр¤них л≥н≥й до експлуатац≥њ

ѕов≥тр¤н≥ траси ≥ м≥сцев≥ пов≥тр¤н≥ л≥н≥њ повинн≥ бути сертиф≥кован≥ на в≥дпов≥дн≥сть њх д≥ючим в ”крањн≥ нормам придатност≥ пов≥тр¤них трас ≥ м≥сцевих пов≥тр¤них л≥н≥й до експлуатац≥њ з видачею в≥дпов≥дного сертиф≥ката.

ѕравила сертиф≥кац≥њ та пор¤док допуску до експлуатац≥њ пов≥тр¤них трас ≥ м≥сцевих пов≥тр¤них л≥н≥й встановлюютьс¤ державним органом по використанню пов≥тр¤ного простору ”крањни.

—ертиф≥кат придатност≥ пов≥тр¤ноњ траси чи м≥сцевоњ пов≥тр¤ноњ л≥н≥њ до експлуатац≥њ може бути анульовано або його д≥ю може бути тимчасово припинено державним органом, ¤кий видав сертиф≥кат, ¤кщо буде ви¤влено нев≥дпов≥дн≥сть пов≥тр¤ноњ траси чи м≥сцевоњ пов≥тр¤ноњ л≥н≥њ нормам придатност≥ њх до експлуатац≥њ.

—татт¤ 50. –еЇстрац≥¤ пов≥тр¤них трас ≥ м≥сцевих пов≥тр¤них л≥н≥й ”крањни

ѕов≥тр¤н≥ траси ≥ м≥сцев≥ пов≥тр¤н≥ л≥н≥њ ”крањни реЇструютьс¤ державним органом по використанню пов≥тр¤ного простору ”крањни ≥ занос¤тьс¤ до ѕерел≥ку пов≥тр¤них трас ≥ м≥сцевих пов≥тр¤них л≥н≥й ”крањни.

√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л IX
ѕќЋ№ќ“» ѕќ¬≤“–яЌ»’ —”ƒ≈Ќ

—татт¤ 51. ѕравила польот≥в

¬иконанн¤ польот≥в пов≥тр¤них суден у пов≥тр¤ному простор≥ ”крањни регламентуЇтьс¤ ѕравилами польот≥в у пов≥тр¤ному простор≥ ”крањни, ¤к≥ поширюютьс¤ на вс≥х користувач≥в пов≥тр¤ного простору ”крањни.

ѕ≥д польотом пов≥тр¤ного судна сл≥д розум≥ти його перем≥щенн¤ у пов≥тр¤ному простор≥, а також зависанн¤.

ѕор¤док орган≥зац≥њ польот≥в цив≥льних ≥ державних пов≥тр¤них суден встановлюЇтьс¤ в≥дпов≥дними органами державноњ виконавчоњ влади.

¬ раз≥ виникненн¤ в польот≥ екстремальноњ ситуац≥њ, що створюЇ загрозу дл¤ житт¤ людей, командир пов≥тр¤ного судна може в≥дступити в≥д встановлених правил польоту з негайним пов≥домленн¤м про прийн¤те р≥шенн¤ органу обслуговуванн¤ пов≥тр¤ного руху, з ¤ким в≥н зд≥йснюЇ рад≥озв'¤зок.

—татт¤ 52. ƒопуск пов≥тр¤ного судна до польоту

ƒо польоту допускаЇтьс¤ пов≥тр¤не судно, ¤ке спор¤джене ≥ перебуваЇ у справному стан≥ зг≥дно з експлуатац≥йно-техн≥чною документац≥Їю.

—татт¤ 53. «аборона або обмеженн¤ польот≥в

” пов≥тр¤ному простор≥ ”крањни або в окремих його районах польоти пов≥тр¤них суден можуть бути повн≥стю заборонен≥ або обмежен≥ за висотою, у час≥ та напр¤мках у пор¤дку, встановленому положенн¤м про використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни.

—татт¤ 54. «ахист в≥д шк≥дливого впливу польот≥в цив≥льних пов≥тр¤них суден

÷ив≥льне пов≥тр¤не судно, призначене дл¤ експлуатац≥њ в ”крањн≥, повинно бути сертиф≥ковано на в≥дпов≥дн≥сть вимогам, ¤к≥ д≥ють в ”крањн≥, щодо шуму на м≥сцевост≥ та ем≥с≥њ шк≥дливих речовин ав≥ац≥йних двигун≥в.

—ертиф≥кац≥¤ пов≥тр¤них суден щодо шуму на м≥сцевост≥ та ем≥с≥њ шк≥дливих речовин виконуЇтьс¤ у пор¤дку, передбаченому ѕравилами сертиф≥кац≥њ пов≥тр¤них суден ”крањни щодо шуму на м≥сцевост≥ та ем≥с≥њ шк≥дливих речовин.

¬ласники аеродром≥в, експлуатанти, командири ≥ члени ек≥паж≥в пов≥тр¤них суден зобов'¤зан≥ при експлуатац≥њ пов≥тр¤них суден на земл≥ та в пов≥тр≥ запоб≥гати шумам або зводити њх до м≥н≥муму.

—киданн¤ з пов≥тр¤них суден шк≥дливих дл¤ здоров'¤ людей, навколишнього природного середовища речовин або ≥нших в≥дход≥в ≥ матер≥ал≥в заборон¤Їтьс¤, а винний у таких д≥¤х несе в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з чинним законодавством ”крањни.

« метою запоб≥ганн¤ шк≥дливому впливу пов≥тр¤них суден на людей, тварин, навколишнЇ природне середовище ”р¤д ”крањни може встановити в конкретних районах м≥н≥мальну висоту польоту, Їдину дл¤ вс≥х пов≥тр¤них суден чи окремо за типами пов≥тр¤них суден.

ѕольоти пов≥тр¤них суден у пов≥тр¤ному простор≥ ”крањни з надзвуковою швидк≥стю повинн≥ виконуватис¤ на висотах, ¤к≥ виключають шк≥дливий вплив звукового удару на навколишнЇ середовище, за загальними правилами або у в≥ддалених в≥д населених пункт≥в районах, що в≥двод¤тьс¤ спец≥ально дл¤ надзвукових польот≥в.

—татт¤ 55. «в'¤зок при виконанн≥ польоту

≈к≥паж (п≥лот) пов≥тр¤ного судна, обладнаного засобами рад≥озв'¤зку, повинен зд≥йснювати безперервне прослуховуванн¤ в≥дпов≥дних частот канал≥в зв'¤зку органу обслуговуванн¤ пов≥тр¤ного руху.

ƒл¤ зд≥йсненн¤ такого двостороннього зв'¤зку ћ≥жнародним регламентом рад≥озв'¤зку дл¤ ав≥ац≥йноњ нав≥гац≥њ вид≥л¤ютьс¤ необх≥дн≥ частоти, що закр≥плюютьс¤ за користувачами державним органом регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни.

ѕольоти пов≥тр¤них суден, обладнаних засобами рад≥озв'¤зку, без двостороннього зв'¤зку њх з органом обслуговуванн¤ пов≥тр¤ного руху заборон¤ютьс¤.

—татт¤ 56. ѕов≥тр¤не судно-порушник

ѕов≥тр¤не судно, що перетнуло кордон ”крањни без в≥дпов≥дного дозволу компетентних орган≥в, або таке, що припустилос¤ ≥ншого порушенн¤ пор¤дку використанн¤ пов≥тр¤ного простору ”крањни, визнаЇтьс¤ судном-порушником ≥ до нього застосовуютьс¤ заходи у пор¤дку, встановленому законодавством ”крањни, д≥ючими м≥жнародними угодами.

√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л X
ћ≤∆Ќј–ќƒЌ≤ ѕќЋ№ќ“»

—татт¤ 57. Ќорми ≥ правила зд≥йсненн¤ м≥жнародних польот≥в

–егул¤рн≥ м≥жнародн≥ польоти пов≥тр¤них суден, п≥д час ¤ких пов≥тр¤н≥ судна перетинають державний кордон ”крањни та ≥ншоњ держави, зд≥йснюютьс¤ на п≥дстав≥ м≥ждержавних домовленостей ≥ м≥жнародних угод.

Ќерегул¤рн≥ м≥жнародн≥ польоти можуть виконуватис¤ за спец≥альними дозволами, пор¤док видач≥ ¤ких визначаЇтьс¤ органом державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ≥ погоджуЇтьс¤ з митними органами ”крањни.

ћ≥жнародн≥ польоти у пов≥тр¤ному простор≥ ”крањни виконуютьс¤ на п≥дстав≥ нормативних акт≥в ≥ правил, що встановлюютьс¤ органом державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни ≥ включаютьс¤ до зб≥рник≥в аеронав≥гац≥йноњ ≥нформац≥њ.

—татт¤ 58. ѕерел≥т державного кордону

ѕерел≥т державного кордону ”крањни пов≥тр¤ними суднами зд≥йснюЇтьс¤ по спец≥ально вид≥лених коридорах.

ѕерел≥т державного кордону ”крањни поза спец≥ально вид≥леними пов≥тр¤ними коридорами, ¤кщо це не передбачено м≥жнародною угодою або ≥ншими нормативними актами ”крањни, заборонено.

√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л XI
ѕќ¬≤“–яЌ≤ ѕ≈–≈¬≈«≈ЌЌя

—татт¤ 59. ѕов≥тр¤ний перев≥зник

ѕов≥тр¤ним перев≥зником визнаЇтьс¤ будь-¤ка юридична чи ф≥зична особа, ¤ка виконуЇ пов≥тр¤н≥ перевезенн¤, маЇ права експлуатанта ав≥ац≥йноњ техн≥ки.

—тосовно ≥ноземних пов≥тр¤них перев≥зник≥в визнаютьс¤ права експлуатанта за документами, ¤к≥ видан≥ компетентним органом в≥дпов≥дноњ заруб≥жноњ держави ≥ ¤к≥ в≥дпов≥дають вимогам м≥жнародних договор≥в та угод, учасницею ¤ких Ї ”крањна.

Ќорми цього розд≥лу не поширюютьс¤ на перевезенн¤, що зд≥йснюютьс¤ державними пов≥тр¤ними суднами.

—татт¤ 60. ¬иконанн¤ пов≥тр¤них перевезень

ѕов≥тр¤н≥ перевезенн¤ виконуютьс¤ на п≥дстав≥ договору.

 ожний догов≥р пов≥тр¤ного перевезенн¤ та його умови посв≥дчуютьс¤ документом на перевезенн¤, ¤кий видаЇтьс¤ ав≥ац≥йним п≥дприЇмством або уповноваженими ним орган≥зац≥¤ми чи особами (агентами).

ƒокументами на перевезенн¤ Ї:

квиток - при перевезенн≥ пасажира;

багажна квитанц≥¤ - при перевезенн≥ речей пасажира ¤к багажу;

в≥дпов≥дн≥ документи - при перевезенн≥ вантажу, пошти та ≥нших предмет≥в. 

‘орми документ≥в на перевезенн¤ та правила њх застосуванн¤ встановлюютьс¤ органом державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни.

—татт¤ 61. „артерне пов≥тр¤не перевезенн¤

„артерне пов≥тр¤не перевезенн¤ виконуЇтьс¤ на п≥дстав≥ договору чартера (фрахтуванн¤ пов≥тр¤ного судна), за ¤ким одна сторона (фрахт≥вник) зобов'¤зуЇтьс¤ надати ≥нш≥й сторон≥ (фрахтувальнику) за плату всю м≥стк≥сть одного чи к≥лькох пов≥тр¤них суден на один або к≥лька рейс≥в дл¤ пов≥тр¤ного перевезенн¤ пасажир≥в, багажу, вантажу ≥ пошти або дл¤ ≥ншоњ мети, ¤кщо це не суперечить чинному законодавству ”крањни.

—татт¤ 62. ¬иконанн¤ правил пов≥тр¤них перевезень ≥ норматив≥в њх ¤кост≥

ѕри виконанн≥ пов≥тр¤них перевезень перев≥зник та аеропорт зобов'¤зан≥ дотримувати загальних правил пов≥тр¤них перевезень пасажир≥в, багажу, вантажу ≥ пошти, а також норматив≥в ¤кост≥ обслуговуванн¤ пасажир≥в ≥ кл≥Їнтури, встановлених в≥дпов≥дним органом державноњ виконавчоњ влади.

ѕов≥тр¤ний перев≥зник на п≥дстав≥ загальних правил маЇ право встановити своњ правила пов≥тр¤них перевезень, ¤к≥ спр¤мован≥ на п≥двищенн¤ ефективност≥ та ¤кост≥ перевезень ≥ не м≥ст¤ть умов та норм обслуговуванн¤ пасажир≥в ≥ кл≥Їнтури нижчих за р≥вень вимог, встановлених в≥дпов≥дним органом державноњ виконавчоњ влади.

”мови ≥ ѕравила перевезенн¤ пошти погоджуютьс¤ з ћ≥н≥стерством зв'¤зку ”крањни.

—татт¤ 63. ѕеревезенн¤ особливо небезпечних вантаж≥в

ѕеревезенн¤ зброњ, боЇприпас≥в, вибухових ≥ отруйних речовин, ¤дерного палива, рад≥оактивних речовин та ≥нших вантаж≥в, ¤к≥ належать до особливо небезпечних, зд≥йснюютьс¤ за дозволом компетентних орган≥в зг≥дно з спец≥альними правилами, що встановлюютьс¤ органами державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни.

—татт¤ 64. ѕрипиненн¤ угоди на пов≥тр¤не перевезенн¤ за ≥н≥ц≥ативою перев≥зника

ѕов≥тр¤ний перев≥зник може в≥дмовити пасажиру в перевезенн≥ у випадках, передбачених правилами перевезенн¤ на пов≥тр¤них л≥н≥¤х, ¤к≥ встановлюютьс¤ в≥дпов≥дними органами державноњ виконавчоњ влади.

—татт¤ 65. ѕрипиненн¤ угоди на пов≥тр¤не перевезенн¤ за ≥н≥ц≥ативою пасажира

ѕасажир маЇ право в≥дмовитис¤ в≥д пов≥тр¤ного перевезенн¤ ≥ одержати назад суму грошей у пор¤дку, встановленому законодавством ”крањни.

—татт¤ 66. ƒ≥¤льн≥сть ≥ноземних перев≥зник≥в на територ≥њ ”крањни

≤ноземн≥ перев≥зники зд≥йснюють свою д≥¤льн≥сть на територ≥њ ”крањни зг≥дно з законодавством ”крањни, м≥жнародними угодами та договорами.

—татт¤ 67. ≤нформац≥йно-рекламне забезпеченн¤ пов≥тр¤них перевезень

ѕов≥тр¤ний перев≥зник при виконанн≥ регул¤рних перевезень зобов'¤заний доводити до в≥дома населенн¤ (кл≥Їнтури) через ≥нформац≥йно-рекламн≥ засоби маршрути ≥ розклад польот≥в пов≥тр¤них суден, пасажирськ≥, вантажн≥ та поштов≥ тарифи, а також умови обслуговуванн¤ пасажир≥в ≥ кл≥Їнтури ¤к на земл≥ перед польотом ≥ п≥сл¤ нього, так ≥ на борту пов≥тр¤ного судна в польот≥.

√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л XII
ј¬≤ј÷≤…Ќ≤ –ќЅќ“»

—татт¤ 68. јв≥ац≥йн≥ роботи ≥ пор¤док њх виконанн¤

ѕерел≥к ав≥ац≥йних роб≥т встановлюЇтьс¤ органом державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни.

јв≥ац≥йн≥ роботи можуть виконуватис¤ будь-¤ким експлуатантом ав≥ац≥йноњ техн≥ки на п≥дстав≥ в≥дпов≥дного сертиф≥ката, а також договору, укладеного з замовником на виконанн¤ ав≥ац≥йноњ роботи, або разовоњ за¤вки юридичноњ чи ф≥зичноњ особи, погодженоњ з органом державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни.

≈ксплуатант ав≥ац≥йноњ техн≥ки ≥ замовник ав≥ац≥йних роб≥т мають р≥вн≥ права у вибор≥ партнера.

—татт¤ 69. ¬иконанн¤ ав≥ац≥йних роб≥т ≥ноземними експлуатантами

јв≥ац≥йн≥ роботи на територ≥њ ”крањни можуть виконуватись ≥ноземними експлуатантами, а також сп≥льними п≥дприЇмствами ≥ п≥дприЇмствами, ¤к≥ повн≥стю належать ≥ноземним ≥нвесторам, на п≥дстав≥ дозволу та/або л≥ценз≥њ на виконанн¤ ав≥ац≥йних роб≥т, що видаЇтьс¤ органом державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни.

—татт¤ 70. ¬иконанн¤ ав≥ац≥йних роб≥т експлуатантами ”крањни на територ≥њ заруб≥жноњ держави

јв≥ац≥йн≥ роботи на територ≥њ заруб≥жноњ держави можуть зд≥йснюватись експлуатантами ”крањни за законами цих держав за на¤вност≥ в≥дпов≥дного договору.

√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л XIII
«ј’»—“ ј¬≤ј÷≤ѓ ¬≤ƒ ј “≤¬ Ќ≈«ј ќЌЌќ√ќ ¬“–”„јЌЌя

—татт¤ 71. ќрган≥зац≥¤ ав≥ац≥йноњ безпеки

ќрган≥зац≥¤ роб≥т, пов'¤заних ≥з забезпеченн¤м ав≥ац≥йноњ безпеки, зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни, норм, правил ≥ процедур ”крањнськоњ державноњ програми безпеки цив≥льноњ ав≥ац≥њ, затверджуваноњ ¬ерховною –адою ”крањни.

ѕ≥д забезпеченн¤м ав≥ац≥йноњ безпеки маЇтьс¤ на уваз≥ комплекс заход≥в, а також людськ≥ та матер≥альн≥ ресурси, призначен≥ дл¤ захисту ав≥ац≥њ в≥д акт≥в незаконного втручанн¤ у њњ д≥¤льн≥сть.

—татт¤ 72. «аходи щодо захисту в≥д акт≥в незаконного втручанн¤

”крањнськ≥ та ≥ноземн≥ експлуатанти ав≥ац≥йноњ техн≥ки, ¤к≥ зд≥йснюють прийом, випуск ≥ (або) обслуговуванн¤ пов≥тр¤них суден на територ≥њ ”крањни, а також експлуатанти аеродром≥в та аеропорт≥в повинн≥ вживати заход≥в щодо захисту ав≥ац≥њ в≥д акт≥в незаконного втручанн¤ в њњ д≥¤льн≥сть. 

јктом незаконного втручанн¤ в д≥¤льн≥сть ав≥ац≥њ Ї протиправн≥ д≥њ, пов'¤зан≥ з пос¤ганн¤ми на нормальну ≥ безпечну д≥¤льн≥сть ав≥ац≥њ ≥ ав≥ац≥йних об'Їкт≥в, внасл≥док ¤ких сталис¤ нещасн≥ випадки з людьми, майнов≥ збитки, захопленн¤ чи викраденн¤ пов≥тр¤ного судна, або так≥, що створюють ситуац≥ю дл¤ таких насл≥дк≥в.

«аходи щодо захисту ав≥ац≥њ в≥д акт≥в незаконного втручанн¤ на територ≥њ ”крањни регламентуютьс¤ нормами, правилами ≥ процедурами, передбаченими ”крањнською державною програмою безпеки цив≥льноњ ав≥ац≥њ.

—татт¤ 73.  онтроль на безпеку

 онтроль на безпеку ручноњ поклаж≥, багажу, вантажу, пошти та бортового припасу, а також особистий контроль на безпеку пасажир≥в ≥ член≥в ек≥пажу пов≥тр¤ного судна ¤к на внутр≥шн≥х, так ≥ на м≥жнародних л≥н≥¤х зд≥йснюють служби ав≥ац≥йноњ безпеки, органи внутр≥шн≥х справ ≥ прикордонного контролю.

¬ раз≥ в≥дмови пасажира або члена ек≥пажу пов≥тр¤ного судна в≥д проходженн¤ контролю на безпеку, а також в≥дмови ос≥б пред'¤вити ручну поклажу, багаж, вантаж, пошту або бортов≥ припаси дл¤ контролю на безпеку вони до польоту чи перевезенню на пов≥тр¤ному судн≥ не допускаютьс¤.

Ќа пов≥тр¤ному судн≥, що перебуваЇ в польот≥, контроль на безпеку в раз≥ необх≥дност≥ може бути проведено за р≥шенн¤м командира пов≥тр¤ного судна незалежно в≥д згоди пасажира. ƒл¤ зазначеноњ мети пов≥тр¤не судно вважаЇтьс¤ таким, що перебуваЇ у польот≥, з часу зачиненн¤ вс≥х його зовн≥шн≥х дверей п≥сл¤ завантаженн¤ ≥ до часу в≥дкритт¤ будь-¤ких з цих дверей дл¤ розвантаженн¤.

ѕравила проведенн¤ контролю на безпеку, перел≥к ос≥б, що мають право проводити контроль на безпеку, перел≥к ос≥б, зв≥льнених в≥д проходженн¤ контролю на безпеку, передбачаютьс¤ ”крањнською державною програмою цив≥льноњ ав≥ац≥њ.

—татт¤ 74. «абезпеченн¤ виконанн¤ вимог ав≥ац≥йноњ безпеки щодо охорони пов≥тр¤них суден, пожежноњ безпеки, п≥дтриманн¤ пропускного ≥ внутр≥шнього об'Їктового режиму на аеродромах, в аеропортах та на ≥нших ав≥ац≥йних об'Їктах

ѕор¤док забезпеченн¤ виконанн¤ вимог ав≥ац≥йноњ безпеки щодо охорони пов≥тр¤них суден, важливих об'Їкт≥в, пожежноњ безпеки, п≥дтриманн¤ пропускного ≥ внутр≥шнього об'Їктового режиму на аеродромах, в аеропортах та на ≥нших ав≥ац≥йних об'Їктах регламентуЇтьс¤ нормами, правилами ≥ процедурами, передбаченими ”крањнською державною програмою безпеки цив≥льноњ ав≥ац≥њ.

јеродроми, аеропорти та њх важлив≥ об'Їкти, а також обладнанн¤ пов≥тр¤ного транспорту, контрольно-пропускн≥ пункти, огорожа, пункти контролю на безпеку пасажир≥в ≥ член≥в ек≥пажу, ручноњ поклаж≥ та багажу, ≥нженерно-техн≥чн≥ засоби охорони ≥ пожежноњ безпеки, засоби зв'¤зку та спец≥альн≥ техн≥чн≥ засоби контролю на безпеку повинн≥ в≥дпов≥дати нормам, правилам ≥ процедурам, передбаченим ”крањнською державною програмою безпеки цив≥льноњ ав≥ац≥њ. 

—татт¤ 75. ѕредмети, що не п≥дл¤гають транспортуванню на пов≥тр¤них суднах

ѕерел≥к небезпечних предмет≥в ≥ речовин, заборонених до здач≥, прийому, збер≥ганн¤ ≥ перевезенн¤ на цив≥льних пов≥тр¤них суднах, визначаЇтьс¤ нормами, правилами ≥ процедурами ”крањнськоњ державноњ програми безпеки цив≥льноњ ав≥ац≥њ.

√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л XIV
ѕќЎ” ќ¬≤ “ј ј¬ј–≤…Ќќ-–я“”¬јЋ№Ќ≤ –ќЅќ“»

—татт¤ 76. ѕов≥тр¤не судно, що зазнало лиха

ѕов≥тр¤не судно, що зазнаЇ чи зазнало лиха, пов≥тр¤не судно, з ¤ким втрачено зв'¤зок ≥ його м≥сцеперебуванн¤ нев≥доме, п≥дл¤гаЇ негайному пошуку.

ѕ≥д пошуковими роботами сл≥д розум≥ти систему заход≥в, спр¤мованих на своЇчасне ви¤вленн¤ пов≥тр¤ного судна, що зазнаЇ чи зазнало лиха.

—татт¤ 77. —игнали лиха пов≥тр¤ного судна та њх подача дл¤ допомоги

ƒл¤ своЇчасного ви¤вленн¤ пов≥тр¤них суден, що зазнають чи зазнали лиха, та поданн¤ допомоги ек≥пажам ≥ пасажирам встановлюютьс¤ Їдин≥ дл¤ вс≥Їњ ав≥ац≥њ в ”крањн≥ авар≥йн≥ сигнали лиха та сигнали терм≥новост≥ ≥ попередженн¤ про небезпеку.

≈к≥паж пов≥тр¤ного судна, що зазнаЇ чи зазнало лиха, повинен подавати при можливост≥ в≥дпов≥дн≥ сигнали лиха по каналах зв'¤зку орган≥в обслуговуванн¤ пов≥тр¤ного руху на авар≥йних частотах, встановлених регламентом рад≥озв'¤зку.

ѕ≥д час м≥жнародних польот≥в сигнали лиха дублюютьс¤ на м≥жнародн≥й частот≥, вид≥лен≥й дл¤ подач≥ цих сигнал≥в.

—татт¤ 78. ѕов≥домленн¤ про пов≥тр¤н≥ судна, ¤к≥ зазнають чи зазнали лиха

¬с≥ п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ та установи, що мають засоби зв'¤зку, незалежно в≥д њх в≥домчоњ чи ≥ншоњ належност≥ зобов'¤зан≥ забезпечити негайне проходженн¤ сигнал≥в ≥ пов≥домлень про пов≥тр¤н≥ судна, що зазнають чи зазнали лиха, в≥д кого б вони не надходили, до пункт≥в керуванн¤ пошуково-р¤тувальними силами ≥ засобами.

√ромад¤ни зобов'¤зан≥ негайно пов≥домити про в≥дом≥ њм випадки лиха пов≥тр¤них суден м≥сцевим органам державноњ виконавчоњ влади ”крањни, м≥л≥ц≥њ чи найближчим п≥дприЇмствам, установам ≥ орган≥зац≥¤м, ¤к≥ в свою чергу зобов'¤зан≥ негайно передати цю ≥нформац≥ю ав≥ац≥йн≥й пошуково-р¤тувальн≥й служб≥ ”крањни.

—татт¤ 79. ¬иконанн¤ пошукових ≥ р¤тувальних роб≥т

јвар≥йно-р¤тувальн≥ роботи - це система заход≥в, спр¤мованих на своЇчасне поданн¤ допомоги потерп≥лим.

ћ≥сцев≥ органи державноњ виконавчоњ влади ”крањни, п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ та установи, на територ≥њ ¤ких пов≥тр¤не судно зазнало лиха, зобов'¤зан≥ до прибутт¤ пошуково-р¤тувальних команд вжити нев≥дкладних заход≥в щодо р¤туванн¤ людей, поданн¤ њм медичноњ та ≥ншоњ допомоги, а також до охорони пов≥тр¤ного судна, документац≥њ, обладнанн¤ ≥ майна, що знаходитьс¤ на його борту, та збереженн¤ стану м≥сц¤ под≥њ.

≈вакуац≥¤ пов≥тр¤них суден або њх частин з м≥сц¤ под≥њ зд≥йснюЇтьс¤ силами ≥ засобами експлуатанта ав≥ац≥йноњ техн≥ки або ≥ншими п≥дприЇмствами та установами за рахунок кошт≥в експлуатанта.

≤ноземним пов≥тр¤ним суднам, що зазнають чи зазнали лиха, подаЇтьс¤ допомога на р≥вних з пов≥тр¤ними суднами ”крањни п≥дставах.

ѕроведенн¤ пошукових ≥ авар≥йно-р¤тувальних роб≥т зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до встановлених вимог.

—татт¤ 80. ѕошук ≥ р¤туванн¤ поза територ≥Їю ”крањни

ѕошук ≥ р¤туванн¤ пасажир≥в та ек≥паж≥в пов≥тр¤них суден, що зазнають чи зазнали лиха у районах ≥ зонах обслуговуванн¤ пов≥тр¤ного руху ”крањни та за межами ”крањни, орган≥зовуютьс¤ ≥ зд≥йснюютьс¤ на п≥дстав≥ м≥жнародних угод, учасником ¤ких Ї ”крањна.

 оординац≥ю д≥й ≥з службами пошуку ≥ р¤туванн¤ ≥нших крањн зд≥йснюЇ орган державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни.

—татт¤ 81. ќснащенн¤ пов≥тр¤них суден ≥ п≥дготовка ек≥пажу на випадок лиха

ѕов≥тр¤н≥ судна повинн≥ бути оснащен≥ бортовими авар≥йно-р¤тувальними засобами, перел≥к ¤ких залежно в≥д типу пов≥тр¤ного судна ≥ району польоту визначаЇтьс¤ органом державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни дл¤ цив≥льних пов≥тр¤них суден ≥ ћ≥н≥стерством оборони ”крањни - дл¤ державних пов≥тр¤них суден зг≥дно з нормами льотноњ придатност≥.

”с≥ члени ек≥пажу пов≥тр¤ного судна зобов'¤зан≥ пройти спец≥альне навчанн¤ за програмою авар≥йно-р¤тувальноњ п≥дготовки ≥ поданн¤ допомоги пасажирам при виникненн≥ на борту пов≥тр¤ного судна авар≥йноњ ситуац≥њ в р≥зних ф≥зико-географ≥чних ≥ кл≥матичних умовах, а пасажири обов'¤зково повинн≥ бути про≥нструктован≥ ек≥пажем про д≥њ в так≥й ситуац≥њ ≥ про правила користуванн¤ ≥ндив≥дуальними ≥ бортовими авар≥йно-р¤тувальними засобами.

√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л XV
–ќ«—Ћ≤ƒ”¬јЌЌя ј¬≤ј÷≤…Ќ»’ ѕќƒ≤…

—татт¤ 82. «абезпеченн¤ безпеки польот≥в пов≥тр¤них суден

ЅезпосереднЇ забезпеченн¤ безпеки польот≥в пов≥тр¤них суден покладаЇтьс¤ на експлуатанта ав≥ац≥йноњ техн≥ки аеропорт≥в, аеродром≥в та на органи, ¤к≥ обслуговують пов≥тр¤ний рух.

—татт¤ 83. ѕов≥домленн¤ про ав≥ац≥йну под≥ю

—лужбов≥ особи ав≥ац≥њ, ¤ким першим стало в≥домо про ав≥ац≥йну под≥ю, зобов'¤зан≥ негайно пов≥домити про це державний орган нагл¤ду за безпекою польот≥в, орган державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ≥ власника пов≥тр¤ного судна.

—татт¤ 84. –озсл≥дуванн¤ ав≥ац≥йноњ под≥њ

”с≥ ав≥ац≥йн≥ под≥њ п≥дл¤гають розсл≥дуванню з метою встановленн¤ њх причин ≥ вжитт¤ заход≥в щодо запоб≥ганн¤ таким под≥¤м у майбутньому.

–озсл≥дуванн¤ ав≥ац≥йноњ под≥њ - процес, що проводитьс¤ при на¤вност≥ факту ав≥ац≥йноњ под≥њ, ¤кий включаЇ зб≥р ≥ анал≥з ≥нформац≥њ про ав≥ац≥йну под≥ю, встановлюЇ причину (причини) њњ виникненн¤, п≥дготовку висновк≥в ≥з зазначенн¤м ц≥Їњ причини (причин) ≥ виробленн¤ рекомендац≥й щодо запоб≥ганн¤ њм у майбутньому.

–озсл≥дуванн¤ ав≥ац≥йних под≥й проводитьс¤ зг≥дно з положенн¤ми ≥ правилами, затверджуваними в≥дпов≥дними державними органами ”крањни.

—татт¤ 85. –обота на м≥сц≥ ав≥ац≥йноњ под≥њ

–озсл≥дуванн¤, що проводитьс¤ на м≥сц≥ ав≥ац≥йноњ под≥њ, належить до категор≥њ роб≥т в особливих умовах, ¤к≥ прир≥внюютьс¤ до роб≥т по л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в стих≥йного лиха. —пец≥ал≥сти, ¤к≥ працюють на м≥сц≥ ав≥ац≥йноњ под≥њ, повинн≥ забезпечуватис¤ спец≥альним од¤гом, взутт¤м, спец≥альним спор¤дженн¤м ≥ захисними засобами, виход¤чи з конкретних умов роботи.

ћ≥сцев≥ органи влади, п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ та установи зобов'¤зан≥ всеб≥чно спри¤ти ком≥с≥њ з питань розсл≥дуванн¤ ав≥ац≥йноњ под≥њ в охорон≥ м≥сц¤ под≥њ, в пошуку елемент≥в конструкц≥њ пов≥тр¤ного судна, забезпеченн≥ транспортом, засобами зв'¤зку, прим≥щенн¤ми дл¤ роботи ≥ в≥дпочинку, продуктами харчуванн¤, спец≥альним спор¤дженн¤м ≥ од¤гом, засобами дл¤ виконанн¤ такелажних ≥ вантажних роб≥т, транспортуванн¤ уламк≥в, сан≥тарноњ обробки м≥сцевост≥, забезпеченн¤ безпечних умов роботи на м≥сц≥ под≥њ.

—татт¤ 86. ‘≥нансуванн¤ роб≥т, пов'¤заних з розсл≥дуванн¤м ав≥ац≥йноњ под≥њ, ≥ в≥дшкодуванн¤ витрат

¬с≥ витрати, пов'¤зан≥ з розсл≥дуванн¤м, що проводитьс¤ на м≥сц≥ ав≥ац≥йноњ под≥њ, ф≥нансуютьс¤ експлуатантом ав≥ац≥йноњ техн≥ки.

ƒосл≥дженн¤ ≥ випробуванн¤, пов'¤зан≥ з розсл≥дуванн¤м ав≥ац≥йноњ под≥њ, ¤к≥ провод¤тьс¤ науково-досл≥дними ≥ конструкторськими установами, ремонтними п≥дприЇмствами ≥ п≥дприЇмствами ав≥ац≥йноњ промисловост≥, ф≥нансуютьс¤ за рахунок кошт≥в цих установ ≥ п≥дприЇмств з наступним в≥дшкодуванн¤м витрат експлуатантам ав≥ац≥йноњ техн≥ки.

«битки експлуатанта ав≥ац≥йноњ техн≥ки, пов'¤зан≥ з розсл≥дуванн¤м ав≥ац≥йноњ под≥њ, можуть бути частково або ц≥лком в≥дшкодован≥ за рахунок страхового фонду безпеки цив≥льноњ ав≥ац≥њ або ≥ншого страхового фонду.

—татт¤ 87. «апоб≥ганн¤ ав≥ац≥йним под≥¤м

 ом≥с≥¤ з питань розсл≥дуванн¤ ав≥ац≥йноњ под≥њ на п≥дстав≥ своњх висновк≥в зобов'¤зана сформулювати пропозиц≥њ щодо усуненн¤ причин под≥њ, ви¤влених у процес≥ розсл≥дуванн¤, ≥ недопущенн¤ њх у майбутньому.

Ќа п≥дстав≥ пропозиц≥й ком≥с≥њ з питань розсл≥дуванн¤ ав≥ац≥йноњ под≥њ державний орган нагл¤ду за безпекою польот≥в пов≥тр¤них суден зобов'¤заний розробити в≥дпов≥дн≥ рекомендац≥њ ≥ над≥слати њх користувачам пов≥тр¤ного простору, експлуатантам пов≥тр¤ноњ техн≥ки та ≥ншим юридичним особам дл¤ розробки проф≥лактичних заход≥в щодо запоб≥ганн¤ ав≥ац≥йним под≥¤м.

 ористувач≥ пов≥тр¤ного простору, експлуатанти ав≥ац≥йноњ техн≥ки та ≥нш≥ юридичн≥ особи, ¤ким над≥слано рекомендац≥њ, зобов'¤зан≥ розробити проф≥лактичн≥ заходи щодо запоб≥ганн¤ ав≥ац≥йним под≥¤м, погодити њх з державним органом нагл¤ду за безпекою польот≥в пов≥тр¤них суден ≥ реал≥зувати у встановлений строк.

—татт¤ 88. ќбл≥к ав≥ац≥йних под≥й ≥ в≥домост≥ з безпеки польот≥в

ќбл≥к ав≥ац≥йних под≥й, а також акт≥в незаконного втручанн¤ у д≥¤льн≥сть цив≥льноњ ав≥ац≥њ ”крањни, включаючи й т≥, що сталис¤ з ≥ноземними пов≥тр¤ними суднами на територ≥њ ”крањни ≥ украњнськими пов≥тр¤ними суднами за межами ”крањни, зд≥йснюЇ державний орган по нагл¤ду за безпекою польот≥в пов≥тр¤них суден ”крањни.

¬≥домост≥ про стан безпеки цив≥льноњ ав≥ац≥њ ”крањни державний орган по нагл¤ду за безпекою польот≥в пов≥тр¤них суден ”крањни зобов'¤заний надавати органам державного регулюванн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни та ћ≥жнародн≥й орган≥зац≥њ цив≥льноњ ав≥ац≥њ (≤ јќ).

√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л XVI
¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ «ј ѕќ–”Ў≈ЌЌя «ј ќЌќƒј¬—“¬ј, ўќ –≈√”Ћё™ ¬» ќ–»—“јЌЌя ѕќ¬≤“–яЌќ√ќ ѕ–ќ—“ќ–” ” –јѓЌ»

—татт¤ 89. ѕоширенн¤ в≥дпов≥дальност≥

«а протиправн≥ д≥њ вс≥ юридичн≥ ≥ ф≥зичн≥ особи, д≥¤льн≥сть ¤ких пов'¤зана з використанн¤м пов≥тр¤ного простору ”крањни, розробкою, виготовленн¤м, ремонтом та експлуатац≥Їю ав≥ац≥йноњ техн≥ки, зд≥йсненн¤м господарськоњ ≥ комерц≥йноњ д≥¤льност≥, обслуговуванн¤м пов≥тр¤ного руху, забезпеченн¤м безпеки ав≥ац≥њ ”крањни, а також њњ управл≥нн¤м ≥ нагл¤дом, несуть в≥дпов≥дальн≥сть, передбачену чинним законодавством ”крањни.

—татт¤ 90. ¬≥дпов≥дальн≥сть пасажира, замовника ≥ прац≥вника ав≥ац≥њ при виконанн≥ пов≥тр¤ного перевезенн¤ або ав≥ац≥йноњ роботи

ѕасажир, замовник або прац≥вник ав≥ац≥њ за порушенн¤, невиконанн¤ або неналежне виконанн¤ правил, вимог ≥ норм, що регламентують пов≥тр¤н≥ перевезенн¤ ≥ ав≥ац≥йн≥ роботи, а також порушенн¤ законодавства про охорону навколишнього природного середовища, несуть в≥дпов≥дальн≥сть, передбачену чинним законодавством ”крањни.

—татт¤ 91. ¬≥дпов≥дальн≥сть перев≥зника за збереженн¤ багажу

ѕерев≥зник несе в≥дпов≥дальн≥сть за втрату, нестачу або пошкодженн¤ багажу з часу прийн¤тт¤ його дл¤ перевезенн¤ ≥ до видач≥ одержувачу або передач≥ його в≥дпов≥дно до правил ≥нш≥й особ≥, ¤кщо не доведе, що ним було вжито вс≥х необх≥дних заход≥в дл¤ запоб≥ганн¤ запод≥¤нню шкоди або що таких заход≥в неможливо було вжити.

ѕерев≥зник несе в≥дпов≥дальн≥сть за збереженн¤ речей, що Ї у пасажира, ¤кщо буде доведено, що втрата або пошкодженн¤ цих речей сталис¤ з вини перев≥зника.

—татт¤ 92. ¬≥дпов≥дальн≥сть перев≥зника за збереженн¤ вантажу

ѕерев≥зник несе в≥дпов≥дальн≥сть за втрату, нестачу або пошкодженн¤ вантажу з часу прийн¤тт¤ його дл¤ перевезенн¤ ≥ до видач≥ одержувачу або передач≥ його в≥дпов≥дно до правил ≥нш≥й установ≥ (особ≥), ¤кщо не доведе, що ним було вжито вс≥х необх≥дних заход≥в дл¤ запоб≥ганн¤ запод≥¤нню шкоди або що таких заход≥в неможливо було вжити.

ƒо того часу поки перев≥зник не доведе ≥нше, вважаЇтьс¤, що втрата, нестача чи пошкодженн¤ вантажу сталис¤ п≥д час перевезенн¤.

—татт¤ 93. –озм≥р в≥дпов≥дальност≥ перев≥зника за втрату, нестачу або пошкодженн¤ вантажу ≥ багажу, а також речей, ¤к≥ Ї у пасажира

«а втрату, нестачу або пошкодженн¤ вантажу, багажу або речей, ¤к≥ Ї у пасажира, перев≥зник несе в≥дпов≥дальн≥сть у такому розм≥р≥:

1) за втрату чи нестачу вантажу або багажу, прийн¤того дл¤ перевезенн¤ з оголошеною ц≥нн≥стю, - в розм≥р≥ оголошеноњ ц≥нност≥, а у випадках, коли перев≥зник доведе, що оголошена ц≥нн≥сть перевищуЇ д≥йсну варт≥сть, - в розм≥р≥ д≥йсноњ вартост≥;

2) за втрату, пошкодженн¤ або нестачу вантажу або багажу, прийн¤того дл¤ перевезенн¤ без оголошеноњ ц≥нност≥, а також речей, ¤к≥ Ї у пасажира, - в розм≥р≥ вартост≥, що не перевищуЇ меж≥, встановленоњ в≥дпов≥дним органом державноњ виконавчоњ влади за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни в≥дпов≥дно до меж, встановлених м≥жнародними угодами про в≥дпов≥дальн≥сть при пов≥тр¤них перевезенн¤х, учасником ¤ких Ї ”крањна.

—татт¤ 94. ¬≥дпов≥дальн≥сть перев≥зника за простроченн¤ у доставц≥ пасажира, багажу або вантажу

ѕерев≥зник несе в≥дпов≥дальн≥сть за простроченн¤ у доставц≥ пасажира, багажу або вантажу, ¤кщо не доведе, що ним було вжито вс≥х необх≥дних заход≥в дл¤ запоб≥ганн¤ простроченню або що таких заход≥в неможливо було вжити. ѕерев≥зник зв≥льн¤Їтьс¤ в≥д в≥дпов≥дальност≥, ¤кщо простроченн¤ сталос¤ внасл≥док неспри¤тливих метеоролог≥чних умов.

—татт¤ 95. ¬≥дпов≥дальн≥сть перев≥зника за втрату, пошкодженн¤ ≥ простроченн¤ у доставц≥ пошти

ѕерев≥зник несе матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть перед органами зв'¤зку за втрату, пошкодженн¤ або простроченн¤ у доставц≥ пошти з вини перев≥зника у розм≥р≥ в≥дпов≥дальност≥ орган≥в зв'¤зку перед в≥дправниками або адресатами, за м≥жнародну пошту - в≥дпов≥дно до акт≥в ¬сесв≥тнього поштового союзу, а за внутр≥шню - зг≥дно з правилами щодо розм≥ру матер≥альноњ в≥дпов≥дальност≥ п≥дприЇмств зв'¤зку за нестачу чи пошкодженн¤ вкладень поштових в≥дправлень.

—татт¤ 96. ¬≥дпов≥дальн≥сть за шкоду, запод≥¤ну трет≥м особам

«а шкоду, запод≥¤ну трет≥м особам та њх майну при виконанн≥ перевезень ≥ ав≥ац≥йних роб≥т, експлуатант ав≥ац≥йноњ техн≥ки несе в≥дпов≥дальн≥сть у пор¤дку ≥ на умовах, передбачених чинним законодавством ”крањни.

—татт¤ 97. ¬≥дпов≥дальн≥сть за захват чи викраденн¤ пов≥тр¤ного судна або захват ав≥ац≥йного об'Їкта

«ахват або викраденн¤ пов≥тр¤ного судна, ¤к ≥ захват ав≥ац≥йного об'Їкта, т¤гне за собою в≥дпов≥дальн≥сть, передбачену законодавством ”крањни.

—татт¤ 98. ¬≥дпов≥дальн≥сть за блокуванн¤ пов≥тр¤ного судна, ав≥ац≥йного об'Їкта, транспортних, ≥нженерно-техн≥чних чи ≥нших комун≥кац≥й до них

Ѕлокуванн¤ пов≥тр¤них суден, ав≥ац≥йних об'Їкт≥в, транспортних, ≥нженерно-техн≥чних, ≥нших комун≥кац≥й до них, ¤ке перешкоджаЇ нормальн≥й ≥ безпечн≥й д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни, т¤гне за собою в≥дпов≥дальн≥сть, передбачену чинним законодавством ”крањни.

—татт¤ 99. ¬≥дпов≥дальн≥сть за неправдиве пов≥домленн¤ про п≥дготовку акту незаконного втручанн¤ у д≥¤льн≥сть ав≥ац≥њ

Ќеправдиве пов≥домленн¤ незалежно в≥д форми його виконанн¤ про п≥дготовку акту незаконного втручанн¤ у д≥¤льн≥сть ав≥ац≥њ на борту пов≥тр¤ного судна або ав≥ац≥йного об'Їкта т¤гне за собою в≥дпов≥дальн≥сть, передбачену чинним законодавством ”крањни.

—татт¤ 100. ¬≥дпов≥дальн≥сть за невиконанн¤ вимог контролю на безпеку

ѕорушенн¤, ¤к ≥ невиконанн¤ або неналежне виконанн¤ вимог державних правил, норм ≥ процедур з реЇстрац≥њ та огл¤ду на безпеку пасажир≥в, щодо здач≥, прийому, збер≥ганн¤ ≥ перевезенн¤ на пов≥тр¤ному судн≥ ручноњ поклаж≥, багажу, вантажу, пошти ≥ бортового харчуванн¤ т¤гне за собою в≥дпов≥дальн≥сть, передбачену чинним законодавством ”крањни.

—татт¤ 100-1 . ¬≥дпов≥дальн≥сть за невнесенн¤ плати за аеронав≥гац≥йне обслуговуванн¤ пов≥тр¤них суден у пов≥тр¤ному простор≥ ”крањни

«а невнесенн¤ в установленому пор¤дку та розм≥р≥ плати за аеронав≥гац≥йне обслуговуванн¤ пов≥тр¤них суден експлуатант, а ¤кщо його особа нев≥дома, - власник пов≥тр¤ного судна несуть в≥дпов≥дальн≥сть, передбачену законодавством. ” раз≥ несплати належноњ суми до боржника вживаютьс¤ заходи щодо њњ примусового ст¤гненн¤

—татт¤ 101. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ норм ≥ правил, що регламентують д≥¤льн≥сть ав≥ац≥њ

ќсоби, винн≥ у порушенн≥ норм ≥ правил, що регламентують д≥¤льн≥сть ав≥ац≥њ, несуть в≥дпов≥дальн≥сть за законодавством ”крањни.

—татт¤ 102. ѕраво оскарженн¤ р≥шенн¤

Ѕудь-¤ка юридична ≥ ф≥зична особа маЇ право оскаржити р≥шенн¤ або д≥њ будь-¤коњ посадовоњ чи ≥ншоњ особи в межах д≥¤льност≥ ав≥ац≥йноњ системи ”крањни в пор¤дку, передбаченому законодавством ”крањни.

√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л XVII
ј¬≤ј÷≤…Ќ≈ —“–ј’”¬јЌЌя

—татт¤ 103. ќбов'¤зкове страхуванн¤

ѕов≥тр¤ний перев≥зник ≥ виконавець пов≥тр¤них роб≥т зобов'¤зан≥ страхувати член≥в ек≥пажу ≥ ав≥ац≥йного персоналу, ¤к≥ перебувають на борту пов≥тр¤ного судна, власн≥, орендован≥ та передан≥ њм в експлуатац≥ю пов≥тр¤н≥ суда, а також свою в≥дпов≥дальн≥сть щодо в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, запод≥¤них пасажирам, багажу, пошт≥, вантажу, прийн¤тим дл¤ перевезенн¤; ≥ншим користувачам пов≥тр¤ного транспорту, а ус≥ експлуатанти - трет≥м особам, не нижче за р≥вень, встановлений ”р¤дом ”крањни.

ќбов'¤зкове страхуванн¤, передбачене частиною першою ц≥Їњ статт≥, зд≥йснюЇтьс¤ страховиками, ¤к≥ визнан≥ такими в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни, одержали в установленому пор¤дку л≥ценз≥њ на зд≥йсненн¤ цього виду страхуванн¤ ≥ Ї членами јв≥ац≥йного страхового бюро.

јв≥ац≥йне страхове бюро зд≥йснюЇ координац≥ю д≥¤льност≥ страховик≥в у галуз≥ страхуванн¤ ав≥ац≥йних ризик≥в та представл¤Ї њх ≥нтереси у м≥жнародних об'Їднанн¤х страховик≥в. ”творенн¤ јв≥ац≥йного страхового бюро та його державна реЇстрац≥¤ зд≥йснюютьс¤ в пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

(≤з зм≥нами ≥ доповненн¤ми, внесеними зг≥дно ≥з
 «аконами ”крањни в≥д 21.10.97 р. N 590/97-¬–,
 в≥д 15.12.99 р. N 1297-XIV)

—татт¤ 104. ƒобров≥льне страхуванн¤

«а бажанн¤м пасажира чи ≥ншого користувача пов≥тр¤ного транспорту можливе добров≥льне страхуванн¤ шл¤хом укладанн¤ в≥дпов≥дного договору.

—татт¤ 105. —трахуванн¤ при ав≥ац≥йних роботах

«амовник зобов'¤заний страхувати своњх прац≥вник≥в, ос≥б, пов'¤заних ≥з забезпеченн¤м технолог≥чного процесу при виконанн≥ ав≥ац≥йних роб≥т, та пасажир≥в, ¤к≥ перевоз¤тьс¤ за його за¤вкою без придбанн¤ квитк≥в.

≈ксплуатант зобов'¤заний страхувати свою в≥дпов≥дальн≥сть щодо в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, ¤к≥ можуть бути завдан≥ ним при виконанн≥ ав≥ац≥йних роб≥т.

—татт¤ 106. —траховий фонд безпеки ав≥ац≥њ ”крањни

« метою в≥дшкодуванн¤ шкоди потерп≥лим в≥д ав≥ац≥йноњ под≥њ, стих≥йного лиха ≥ стимулюванн¤ проф≥лактичноњ д≥¤льност≥ щодо п≥двищенн¤ безпеки ав≥ац≥њ ”крањни, проведенн¤ пошукових ≥ авар≥йно-р¤тувальних роб≥т у встановленому пор¤дку створюЇтьс¤ страховий фонд безпеки ав≥ац≥њ, кошти ¤кого спр¤мовуютьс¤ на зд≥йсненн¤ д≥¤льност≥ ав≥ац≥њ ”крањни. ÷ей фонд створюЇтьс¤ за рахунок надходженн¤ в≥драхувань в≥д платеж≥в з обов'¤зкових вид≥в страхуванн¤ в розм≥р≥, що визначаЇтьс¤ ”р¤дом ”крањни.

√лави: I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII

–озд≥л XVIII
ј“–»Ѕ”“» ј, ѕ–јѕќ–, ≈ћЅЋ≈ћј, ¬»ћѕ≈Ћ

—татт¤ 107. јтрибутика, прапор, емблема, вимпел

Ѕудь-¤ка ав≥ац≥йна орган≥зац≥¤, установа та п≥дприЇмство ”крањни, зареЇстрован≥ у встановленому пор¤дку, повинн≥ мати свою печатку ≥ атрибутику.

ƒержавн≥ ав≥ац≥йн≥ органи повинн≥ мати свою печатку ≥ атрибутику з державним гербом ”крањни.

 ожна ав≥ац≥йна орган≥зац≥¤, установа та п≥дприЇмство ”крањни може мати св≥й прапор, емблему ≥ вимпел та ≥ншу атрибутику.

ѕрезидент ”крањни

Ћ.  –ј¬„” 

м.  ињв
4 травн¤ 1993 року
N 3167-XII

јвтор проекта - —адовий “арас
http://ukrlaws.narod.ru

Сайт создан в системе uCoz