«акон "ѕро державний бюджет ”крањни на 2006 р."
(зм≥нений ≥ доповнений законом в≥д 16 березн¤ 2006 р.)

«м≥ст закону
–озд≥л 1. «агальн≥ положенн¤
–озд≥л 2. ƒоходи державного бюджету ”крањни
–озд≥л 3. ƒержавний борг та ф≥нансуванн¤ державного бюджету ”крањни
–озд≥л 4. ¬идатки та кредитуванн¤ державного бюджету ”крањни
–озд≥л 5. ¬заЇмов≥дносини м≥ж державним бюджетом ”крањни та м≥сцевими бюджетами
–озд≥л 6. ѕрик≥нцев≥ положенн¤
≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 3367-IV ( 3367-15 ) в≥д 19.01.2006
N 3469-IV ( 3469-15 ) в≥д 23.02.2006
N 3508-IV ( 3508-15 ) в≥д 23.02.2006
N 3513-IV ( 3513-15 ) в≥д 23.02.2006
N 3521-IV ( 3521-15 ) в≥д 14.03.2006
N 3584-IV ( 3584-15 ) в≥д 16.03.2006

–озд≥л I.
«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

—татт¤ 1. ¬изначити доходи ƒержавного бюджету ”крањни на 2006 р≥к у сум≥ 125.785.131 тис. гривень, у тому числ≥ доходи загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни - у сум≥ 96.564.420,3 тис. гривень та доходи спец≥ального фонду ƒержавного бюджету ”крањни - у сум≥ 29.220.710,7 тис. гривень, зг≥дно з додатком N 1 до цього «акону. { „астина перша статт≥ 1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3513-IV ( 3513-15 ) в≥д 23.02.2006 }

«атвердити видатки ƒержавного бюджету ”крањни на 2006 р≥к у сум≥ 138.258.107,7 тис. гривень, у тому числ≥ видатки загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни - у сум≥ 108.581.869,8 тис. гривень та видатки спец≥ального фонду ƒержавного бюджету ”крањни - у сум≥ 29.676.237,9 тис. гривень. { „астина друга статт≥ 1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 3469-IV ( 3469-15 ) в≥д 23.02.2006, N 3513-IV ( 3513-15 ) в≥д 23.02.2006, N 3521-IV ( 3521-15 ) в≥д 14.03.2006 }

«атвердити на 2006 р≥к:

обс¤ги поверненн¤ кредит≥в до ƒержавного бюджету ”крањни у сум≥ 2.207.670,1 тис. гривень, у тому числ≥ поверненн¤ кредит≥в до загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни - у сум≥ 718.223 тис. гривень та поверненн¤ кредит≥в до спец≥ального фонду ƒержавного бюджету ”крањни - у сум≥ 1.489.447,1 тис. гривень;

обс¤ги наданн¤ кредит≥в з ƒержавного бюджету ”крањни у сум≥ 2.980.360,3 тис. гривень, у тому числ≥ наданн¤ кредит≥в ≥з загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни - у сум≥ 440.222,9 тис. гривень та наданн¤ кредит≥в ≥з спец≥ального фонду ƒержавного бюджету ”крањни - у сум≥ 2.540.137,4 тис. гривень.

”становити граничний розм≥р деф≥циту ƒержавного бюджету ”крањни на 2006 р≥к у сум≥ 13.245.666,9 тис. гривень, у тому числ≥ граничний розм≥р деф≥циту загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни - у сум≥ 11.739.449,4 тис. гривень та граничний розм≥р деф≥циту спец≥ального фонду ƒержавного бюджету ”крањни - у сум≥ 1.506.217,5 тис. гривень, зг≥дно з додатком N 2 до цього «акону. { „астина четверта статт≥ 1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 3469-IV ( 3469-15 ) в≥д 23.02.2006, N 3521-IV ( 3521-15 ) в≥д 14.03.2006 }

”становити оборотну касову гот≥вку ƒержавного бюджету ”крањни на 2006 р≥к у розм≥р≥ до двох в≥дсотк≥в видатк≥в загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни, визначених ц≥Їю статтею.

—творити у ƒержавному бюджет≥ ”крањни —таб≥л≥зац≥йний фонд у сум≥ 3.000.000 тис. гривень, ¤кий використовуЇтьс¤ шл¤хом внесенн¤ зм≥н до цього «акону.

¬≥льний залишок кошт≥в загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни на 1 с≥чн¤ 2006 року використовуЇтьс¤ шл¤хом внесенн¤ зм≥н до цього «акону.

–озд≥л II.
ƒќ’ќƒ» ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ Ѕёƒ∆≈“” ” –јѓЌ»

—татт¤ 2. ”становити, що до доход≥в загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни на 2006 р≥к належать:

1) податок на додану варт≥сть (кр≥м податковоњ заборгованост≥ минулих рок≥в з податку на додану варт≥сть житлово-комунальних п≥дприЇмств, п≥дприЇмств паливно-енергетичного комплексу, ¤ка Ї джерелом формуванн¤ спец≥ального фонду державного бюджету за в≥дпов≥дними напр¤мами, визначеними у цьому «акон≥);

2) податок на прибуток п≥дприЇмств (кр≥м податку на прибуток п≥дприЇмств комунальноњ власност≥ та податковоњ заборгованост≥ минулих рок≥в з податку на прибуток житлово-комунальних п≥дприЇмств, п≥дприЇмств паливно-енергетичного комплексу, ¤ка Ї джерелом формуванн¤ спец≥ального фонду державного бюджету за в≥дпов≥дними напр¤мами, визначеними у цьому «акон≥);

3) зб≥р за спец≥альне водокористуванн¤;

4) зб≥р за спец≥альне використанн¤ л≥сових ресурс≥в державного значенн¤;

5) платеж≥ за користуванн¤ надрами загальнодержавного значенн¤;

6) 25,45 в≥дсотка збору за геологорозв≥дувальн≥ роботи, виконан≥ за рахунок ƒержавного бюджету ”крањни (кр≥м надходжень, визначених пунктом 35 статт≥ 11 цього «акону);

7) акцизний зб≥р ≥з вироблених в ”крањн≥ товар≥в (кр≥м акцизного збору з вироблених в ”крањн≥ товар≥в, що сплачуЇтьс¤ платниками, ¤к≥ зареЇстрован≥ в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, акцизного збору з вироблених в ”крањн≥ нафтопродукт≥в ≥ транспортних засоб≥в);

8) акцизний зб≥р ≥з ввезених на територ≥ю ”крањни товар≥в (кр≥м акцизного збору з ввезених на територ≥ю ”крањни нафтопродукт≥в ≥ транспортних засоб≥в);

9) плата за л≥ценз≥њ на певн≥ види господарськоњ д≥¤льност≥ (кр≥м плати за л≥ценз≥њ, що видаютьс¤ –адою м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, виконавчими органами м≥сцевих рад ≥ м≥сцевими органами виконавчоњ влади, та плати за л≥ценз≥њ на право роздр≥бноњ торг≥вл≥ алкогольними напо¤ми та тютюновими виробами);

10) кошти, отриман≥ за вчиненн¤ консульських д≥й на територ≥њ ”крањни, та 90 в≥дсотк≥в кошт≥в, отриманих за вчиненн¤ консульських д≥й за межами ”крањни, в установленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни пор¤дку;

11) вв≥зне мито (кр≥м вв≥зного мита на нафтопродукти ≥ транспортн≥ засоби та шини до них);

12) рентна плата за нафту, природний газ, газовий конденсат, що видобуваютьс¤ в ”крањн≥;

13) надходженн¤ в≥д розм≥щенн¤ в установах банк≥в тимчасово в≥льних бюджетних кошт≥в, ¤к≥ обл≥ковуютьс¤ на рахунках ƒержавного казначейства ”крањни;

14) державне мито в частин≥, що в≥дпов≥дно до закону зараховуЇтьс¤ до державного бюджету;

15) надходженн¤ в≥д санкц≥й (штраф≥в, пен≥ тощо), що застосовуютьс¤ за р≥шенн¤ми уповноважених посадових ос≥б јнтимонопольного ком≥тету ”крањни, ≥нших орган≥в виконавчоњ влади (кр≥м адм≥н≥стративних штраф≥в, що накладаютьс¤ виконавчими органами в≥дпов≥дних рад та утвореними ними в установленому пор¤дку адм≥н≥стративними ком≥с≥¤ми), а також за р≥шенн¤ми суд≥в, прийн¤тими за зверненн¤ми уповноважених п≥дрозд≥л≥в ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни у сфер≥ забезпеченн¤ безпеки дорожнього руху; штрафних санкц≥й внасл≥док невиконанн¤ укладених розпор¤дником бюджетних кошт≥в угод з суб'Їктами господарюванн¤ на придбанн¤ товар≥в, роб≥т ≥ послуг за рахунок кошт≥в державного бюджету;

16) кошти в≥д реал≥зац≥њ майна, конф≥скованого за р≥шенн¤м суду, скарб≥в, майна, одержаного державою в пор¤дку спадкоЇмства чи даруванн¤, безхаз¤йного майна, у тому числ≥ такого, в≥д ¤кого в≥дмовивс¤ власник або отримувач, валютних ц≥нностей, що пересилаютьс¤ в м≥жнародних поштових в≥дправленн¤х ≥з порушенн¤м норм акт≥в ¬сесв≥тнього поштового союзу, невручених м≥жнародних та внутр≥шн≥х поштових в≥дправлень, майна з обмеженим терм≥ном збер≥ганн¤, майна, вилученого дл¤ забезпеченн¤ сплати штраф≥в або з метою в≥дшкодуванн¤ належних державному бюджету платеж≥в, знах≥док, а також валютн≥ ц≥нност≥ ≥ грошов≥ кошти, власники ¤ких нев≥дом≥;

17) частина прибутку (доходу) господарських орган≥зац≥й, що вилучаЇтьс¤ до бюджету, кр≥м надходженн¤ кошт≥в в≥д ƒержавного п≥дприЇмства "Ќац≥ональна атомна енергогенеруюча компан≥¤ "≈нергоатом" в≥дпов≥дно до статт≥ 7 «акону ”крањни "ѕро впор¤дкуванн¤ питань, пов'¤заних ≥з забезпеченн¤м ¤дерноњ безпеки" ( 1868-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 46, ст. 511; 2005 р., NN 17-19, ст. 267), та див≥денди (доход), нарахован≥ на акц≥њ (частки, пањ) господарських товариств, ¤к≥ Ї у державн≥й власност≥;

18) 80 в≥дсотк≥в кошт≥в, отриманих бюджетними установами та орган≥зац≥¤ми за здан≥ у вигл¤д≥ брухту ≥ в≥дход≥в золото, платину, метали платиновоњ групи, дорогоц≥нне кам≥нн¤, ≥ 50 в≥дсотк≥в кошт≥в, отриманих бюджетними установами та орган≥зац≥¤ми за здане у вигл¤д≥ брухту ≥ в≥дход≥в ср≥бло;

19) 20 в≥дсотк≥в надходжень до ƒержавного спец≥ал≥зованого фонду ф≥нансуванн¤ загальнодержавних витрат на ав≥ац≥йну д≥¤льн≥сть та участь ”крањни у м≥жнародних ав≥ац≥йних орган≥зац≥¤х;

20) 10 в≥дсотк≥в портового (адм≥н≥стративного) збору;

21) в≥драхуванн¤ в≥д сум перевищенн¤ розрахунковоњ величини фонду оплати прац≥ на п≥дприЇмствах-монопол≥стах;

22) надходженн¤ в≥д реал≥зац≥њ розброньованих матер≥альних ц≥нностей моб≥л≥зац≥йного резерву в обс¤гах, визначених у додатку N 1 до цього «акону по загальному фонду бюджету;

23) до розмежуванн¤ земель державноњ та комунальноњ власност≥ - 10 в≥дсотк≥в надходжень в≥д продажу земельних д≥л¤нок нес≥льськогосподарського призначенн¤, що перебувають у державн≥й власност≥ (кр≥м земельних д≥л¤нок, визначених пунктом 30 статт≥ 11 та абзацом трет≥м пункту 1 статт≥ 64 цього «акону); п≥сл¤ розмежуванн¤ земель державноњ та комунальноњ власност≥ - 100 в≥дсотк≥в надходжень в≥д продажу земельних д≥л¤нок нес≥льськогосподарського призначенн¤, що перебувають у державн≥й власност≥;

24) рентна плата за транзитне транспортуванн¤ природного газу (кр≥м податковоњ заборгованост≥ минулих рок≥в п≥дприЇмств паливно-енергетичного комплексу, ¤ка Ї джерелом формуванн¤ спец≥ального фонду державного бюджету за в≥дпов≥дними напр¤мами, визначеними у цьому «акон≥);

25) рентна плата за транспортуванн¤ нафти та нафтопродукт≥в маг≥стральними нафтопроводами та продуктопроводами;

26) рентна плата за транзитне транспортуванн¤ ам≥аку;

27) 50 в≥дсотк≥в суми виконавчого збору, ст¤гнутого державною виконавчою службою;

28) надходженн¤ в≥д Ќац≥ональноњ акц≥онерноњ компан≥њ "Ќафтогаз ”крањни" в рахунок погашенн¤ заборгованост≥ за ”годою м≥ж  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни та ”р¤дом –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ про передачу з ”крањни до –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ важких бомбардувальник≥в “”-160 та “”-95 ћ—, крилатих ракет пов≥тр¤ного базуванн¤ великоњ дальност≥ та обладнанн¤ ( 643_116 );

29) плата за видачу, переоформленн¤, продовженн¤ терм≥ну д≥њ л≥ценз≥й на зд≥йсненн¤ д≥¤льност≥ у сфер≥ телекомун≥кац≥й та видачу коп≥й ≥ дубл≥кат≥в таких л≥ценз≥й;

30) плата за вид≥ленн¤ номерного ресурсу;

31) плата за видачу, переоформленн¤, продовженн¤ терм≥ну д≥њ л≥ценз≥й на користуванн¤ рад≥очастотним ресурсом ”крањни та видачу дубл≥кат≥в таких л≥ценз≥й;

32) надходженн¤ кошт≥в в≥д реал≥зац≥њ надлишкового озброЇнн¤, в≥йськовоњ та спец≥альноњ техн≥ки, ≥ншого майна «бройних —ил ”крањни (кр≥м надходжень в≥д реал≥зац≥њ в≥йськових м≥стечок та ≥ншого нерухомого майна); { ѕункт 32 статт≥ 2 в редакц≥њ «акону N 3513-IV ( 3513-15 ) в≥д 23.02.2006 }

33) 47 в≥дсотк≥в плати за оренду майна (кр≥м в≥йськового майна ≥ майна Ќац≥ональноњ академ≥њ наук ”крањни та галузевих академ≥й наук), що належить бюджетним установам, ¤к≥ утримуютьс¤ за рахунок державного бюджету;

34) кошти, що над≥йдуть в≥д рекламодавц≥в алкогольних напоњв ≥ тютюнових вироб≥в;

35) плата за надан≥ в оренду ставки, що знаход¤тьс¤ в басейнах р≥чок загальнодержавного значенн¤;

36) плата за митне оформленн¤ товар≥в ≥ транспортних засоб≥в поза м≥сцем розташуванн¤ митних орган≥в або поза робочим часом, установленим дл¤ митних орган≥в (з моменту набутт¤ ”крањною членства в —в≥тов≥й орган≥зац≥њ торг≥вл≥);

37) митн≥ збори (до моменту набутт¤ ”крањною членства в —в≥тов≥й орган≥зац≥њ торг≥вл≥);

38) надходженн¤ кошт≥в в≥д продажу спец≥альних дозвол≥в (л≥ценз≥й) на користуванн¤ надрами та збору за видачу таких дозвол≥в;

39) надходженн¤ в≥д секретар≥ату ќќЌ, ќЅ—™ або ≥ншоњ рег≥ональноњ орган≥зац≥њ за участь украњнського контингенту «бройних —ил ”крањни в миротворчих операц≥¤х;

40) кошти, що над≥йдуть в≥д наданн¤ учасниками торг≥в забезпеченн¤ њх тендерноњ пропозиц≥њ, ¤к≥ не п≥дл¤гають поверненню учасникам торг≥в у випадках, передбачених «аконом ”крањни "ѕро закуп≥влю товар≥в, роб≥т ≥ послуг за державн≥ кошти" ( 1490-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2000 р., N 20, ст. 148);

41) кошти, що над≥йдуть в≥д учасника - переможц¤ процедури закуп≥вл≥, п≥д час укладанн¤ договору про закуп≥влю, забезпеченн¤ його виконанн¤, ¤к≥ не п≥дл¤гають поверненню учаснику - переможцю, в≥дпов≥дно до умов договору;

42) 97 в≥дсотк≥в плати за оренду ц≥л≥сних майнових комплекс≥в та ≥ншого державного майна, кр≥м надходжень, визначених пунктом 33 ц≥Їњ статт≥;

43) вив≥зне мито;

44) Їдиний зб≥р, ¤кий справл¤Їтьс¤ у пунктах пропуску через державний кордон ”крањни;

45) ≥нш≥ доходи, що п≥дл¤гають зарахуванню до ƒержавного бюджету ”крањни зг≥дно ≥з статтею 29 Ѕюджетного кодексу ”крањни ( 2542-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 37-38, ст. 189).

—татт¤ 3. ”становити, що суб'Їкти господарюванн¤, ¤к≥ зд≥йснюють видобуток вуглеводневоњ сировини, а саме, природного газу (у тому числ≥ нафтового (попутного) газу) та газового конденсату (кр≥м природного газу та газового конденсату ≥з морських родовищ) ≥ нафти (у тому числ≥ з родовищ ≥з важковидобувними та виснаженими запасами, включаючи понад базовий) на п≥дстав≥ спец≥альних дозвол≥в (л≥ценз≥й) на право користуванн¤ надрами, внос¤ть у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, до ƒержавного бюджету ”крањни:

1) рентну плату за природний газ (у тому числ≥ ≥ нафтовий (попутний) газ):

у розм≥р≥ 30,6 гривн≥ за 1.000 куб. метр≥в видобутого природного газу (у тому числ≥ за базов≥ ≥ понад базов≥ обс¤ги, видобут≥ з родовищ ≥з важковидобувними ≥ виснаженими запасами, а також за нафтовий (попутний) газ), кр≥м обс¤г≥в природного газу (у тому числ≥ ≥ нафтового (попутного) газу), видобутих з поклад≥в, що повн≥стю зал¤гають на глибин≥ понад 5.000 метр≥в;

у розм≥р≥ 15 гривень за 1.000 куб. метр≥в видобутого природного газу (у тому числ≥ ≥ нафтового (попутного) газу) з поклад≥в, що повн≥стю зал¤гають на глибин≥ понад 5.000 метр≥в;

2) рентну плату за нафту (у тому числ≥ за базов≥ ≥ понад базов≥ обс¤ги, видобут≥ з родовищ ≥з важковидобувними ≥ виснаженими запасами):

у розм≥р≥ 876,17 гривн≥ за одну тонну нафти, видобутоњ з поклад≥в, б≥льша частина ¤ких зал¤гаЇ на глибин≥ до 4.000 метр≥в;

у розм≥р≥ 550 гривень за одну тонну нафти, видобутоњ з поклад≥в, б≥льша частина ¤ких зал¤гаЇ на глибин≥ в≥д 4.000 до 5.000 метр≥в;

у розм≥р≥ 325 гривень за одну тонну нафти, видобутоњ з поклад≥в, б≥льша частина ¤ких зал¤гаЇ на глибин≥ понад 5.000 метр≥в;

3) рентну плату за газовий конденсат:

у розм≥р≥ 876,17 гривн≥ за одну тонну газового конденсату, видобутого з поклад≥в, що зал¤гають на глибин≥ до 5.000 метр≥в включно;

у розм≥р≥ 325 гривень за одну тонну газового конденсату, видобутого з поклад≥в, що повн≥стю зал¤гають на глибин≥ понад 5.000 метр≥в.

ѕ≥сл¤ проведенн¤ у 2006 роц≥ кожного наступного аукц≥ону з продажу нафти, газового конденсату, у наступних зв≥тних (податкових) пер≥одах до затверджених ц≥Їю статтею ставок рентноњ плати за нафту ≥ газовий конденсат застосовуЇтьс¤ коригуючий коеф≥ц≥Їнт, ¤кий щом≥с¤чно визначаЇтьс¤ шл¤хом д≥ленн¤ середньозваженоњ ц≥ни 1 тонни нафти, що склалас¤ на останньому аукц≥он≥, до середньозваженоњ ц≥ни 1 тонни нафти, що склалас¤ на аукц≥он≥, ¤кий проводивс¤ у жовтн≥ 2005 року.

—татт¤ 4. ”становити, що п≥дприЇмства, частка держави у статутному фонд≥ ¤ких перевищуЇ 50 в≥дсотк≥в, а також господарськ≥ товариства, б≥льш н≥ж 50 в≥дсотк≥в акц≥й (часток, пањв) ¤ких знаходитьс¤ у статутних фондах ≥нших господарських товариств, акц≥онером ¤ких Ї держава ≥ волод≥Ї в них контрольним пакетом акц≥й, зд≥йснюють:

продаж нафти сироњ ≥ газового конденсату власного видобутку, кр≥м обс¤г≥в, ¤к≥ використовуютьс¤ на власн≥ технолог≥чн≥ потреби, а також газу скрапленого (понад обс¤ги, що п≥дл¤гають продажу дл¤ потреб населенн¤) - виключно на б≥ржових аукц≥онах у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

продаж газу скрапленого дл¤ забезпеченн¤ потреб населенн¤ - виключно на спец≥ал≥зованих б≥ржових аукц≥онах у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

продаж природного газу власного видобутку дл¤ потреб населенн¤ (за вин¤тком обс¤г≥в природного газу, що використовуЇтьс¤ газовидобувними п≥дприЇмствами дл¤ забезпеченн¤ власних технолог≥чних потреб, та обс¤г≥в природного газу, видобутих ≥з родовищ „орного та јзовського мор≥в понад базовий р≥вень 2005 року) у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

« метою дотриманн¤ норм ц≥Їњ статт≥ переданн¤ нафти сироњ, газового конденсату, газу природного, у тому числ≥ скрапленого на умовах договор≥в ком≥с≥њ, давальницькоњ переробки, ≥нших договор≥в, ¤к≥ не передбачають переданн¤ права власност≥ на них, не допускаЇтьс¤.

—татт¤ 5. ”становити, що суб'Їкти господарюванн¤, ¤к≥ зд≥йснюють транспортуванн¤ трубопров≥дним транспортом територ≥Їю ”крањни природного газу, нафти, нафтопродукт≥в та ам≥аку, внос¤ть до ƒержавного бюджету ”крањни:

рентну плату за транзитне транспортуванн¤ природного газу в розм≥р≥ 1,67 гривн≥ за 1.000 куб. метр≥в газу на кожн≥ 100 к≥лометр≥в в≥дстан≥;

рентну плату за транспортуванн¤ нафти маг≥стральними нафтопроводами в розм≥р≥ 4,5 гривн≥ за одну тонну нафти, що транспортуЇтьс¤;

рентну плату за транспортуванн¤ нафтопродукт≥в маг≥стральними нафтопродуктоводами в розм≥р≥ 4,5 гривн≥ за 10 тонн нафтопродукт≥в, що транспортуютьс¤;

рентну плату за транзитне транспортуванн¤ ам≥аку в розм≥р≥ 3,7 гривн≥ за одну тонну на кожн≥ 100 к≥лометр≥в в≥дстан≥.

—плата зазначених платеж≥в зд≥йснюЇтьс¤ щодекадно (15, 25 числа поточного м≥с¤ц¤, 5 числа наступного м≥с¤ц¤) виход¤чи з обс¤г≥в природного газу, нафти, нафтопродукт≥в та ам≥аку, що транспортуютьс¤ територ≥Їю ”крањни, у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

–озрахунки з рентноњ плати за транзитне транспортуванн¤ природного газу, ам≥аку через територ≥ю ”крањни та рентноњ плати за транспортуванн¤ нафти ≥ нафтопродукт≥в маг≥стральними нафтопроводами та продуктоводами подаютьс¤ до орган≥в ст¤гненн¤ за базовий податковий (зв≥тний) пер≥од, що дор≥внюЇ календарному м≥с¤цю (у тому числ≥ при сплат≥ м≥с¤чних авансових внеск≥в), - прот¤гом 20 календарних дн≥в, наступних за останн≥м календарним днем зв≥тного (податкового) м≥с¤ц¤.

—ума рентноњ плати, ¤ка була нарахована за зв≥тний пер≥од ≥ не була внесена в установлений терм≥н (прот¤гом 10 календарних дн≥в, наступних за останн≥м днем в≥дпов≥дного граничного строку дл¤ поданн¤ податковоњ декларац≥њ), сплачуЇтьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни ≥з нарахуванн¤м пен≥ у пор¤дку, встановленому «аконом ”крањни "ѕро пор¤док погашенн¤ зобов'¤зань платник≥в податк≥в перед бюджетами та державними ц≥льовими фондами" ( 2181-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 10, ст. 44).

—татт¤ 6. ”становити, що суб'Їкти господарюванн¤, ¤к≥ зд≥йснюють експорт:

природного газу у газопод≥бному стан≥, сплачують ставку вив≥зного (експортного) мита у розм≥р≥ 135 гривень за 1.000 куб. метр≥в;

газу (кр≥м природного) у газопод≥бному стан≥, сплачують ставку вив≥зного (експортного) мита у розм≥р≥ 135 гривень за 1.000 куб. метр≥в;

природного газу у скрапленому стан≥, сплачують ставку вив≥зного (експортного) мита у розм≥р≥ 135 гривень за 1 тонну;

скраплених газ≥в (кр≥м природного), сплачують ставку вив≥зного (експортного) мита у розм≥р≥ 400 гривень за 1 тонну,

¤кщо б≥льш≥ розм≥ри не встановлен≥ м≥жнародними договорами, обов'¤зковими дл¤ ”крањни.

—татт¤ 7.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни погасити у 2006 роц≥ частину заборгованост≥, визначену абзацом трет≥м частини першоњ статт≥ 1 «акону ”крањни "ѕро реструктуризац≥ю боргових зобов'¤зань  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни перед Ќац≥ональним банком ”крањни" ( 1697-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2000 р., N 31, ст. 248; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267), у сум≥ 252.500 тис. гривень.

”становити, що Ќац≥ональний банк ”крањни у 2006 роц≥ вносить до ƒержавного бюджету ”крањни щоквартально р≥вними частинами перевищенн¤ кошторисних доход≥в над кошторисними видатками Ќац≥онального банку ”крањни на загальну суму не менш ¤к 1.287.800 тис. гривень.

—татт¤ 8. ”становити, що у 2006 роц≥:

у раз≥ вивезенн¤ (експорту) товар≥в (роб≥т, послуг) за меж≥ митноњ територ≥њ ”крањни шл¤хом бартерних (товарообм≥нних) операц≥й сума податку на додану варт≥сть, сплачена (нарахована) у зв'¤зку з придбанн¤м товар≥в (роб≥т, послуг), не в≥дноситьс¤ на зб≥льшенн¤ податкового кредиту, а включаЇтьс¤ до складу валових витрат виробництва (об≥гу) платника податку;

операц≥њ з ввезенн¤ природного газу на митну територ≥ю ”крањни в≥дпов≥дно до зовн≥шньоеконом≥чних контракт≥в, укладених на виконанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни, зв≥льн¤ютьс¤ в≥д обкладанн¤ податком на додану варт≥сть;

операц≥њ з продажу природного газу, ввезеного на митну територ≥ю ”крањни в≥дпов≥дно до зовн≥шньоеконом≥чних контракт≥в, укладених на виконанн¤ м≥жнародних договор≥в ”крањни, кр≥м операц≥й з продажу такого газу дл¤ населенн¤, бюджетних установ та ≥нших споживач≥в, що не Ї платниками цього податку, оподатковуютьс¤ за нульовою ставкою податку на додану варт≥сть;

продаж спец≥альних дозвол≥в (л≥ценз≥й) на користуванн¤ надрами зд≥йснюЇтьс¤ на аукц≥онах, кр≥м випадк≥в, визначених  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ѕор¤док проведенн¤ аукц≥он≥в з продажу спец≥альних дозвол≥в (л≥ценз≥й) на користуванн¤ надрами та пор¤док њх наданн¤ встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 9. ”становити, що кошти, ¤к≥ надход¤ть в≥д ƒержавного п≥дприЇмства "Ќац≥ональна атомна енергогенеруюча компан≥¤ "≈нергоатом" в≥дпов≥дно до статт≥ 7 «акону ”крањни "ѕро впор¤дкуванн¤ питань, пов'¤заних ≥з забезпеченн¤м ¤дерноњ безпеки" ( 1868-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 46, ст. 511; 2005 р., NN 17-19, ст. 267), зараховуютьс¤ до спец≥ального фонду ƒержавного бюджету ”крањни у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

÷≥ кошти додатково обл≥ковуютьс¤ у ƒержавному казначейств≥ ”крањни на окремому в≥дпов≥дному рахунку ¤к ф≥нансовий резерв дл¤ зн¤тт¤ з експлуатац≥њ атомних блок≥в.

—татт¤ 10. ”становити, що у 2006 роц≥ до норматив≥в збору за геологорозв≥дувальн≥ роботи, виконан≥ за рахунок державного бюджету, ¤к≥ затверджен≥ постановою  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥д 29 с≥чн¤ 1999 року N 115 ( 115-99-п ) (ќф≥ц≥йний в≥сник ”крањни, 1999 р., N 5, ст. 169), застосовуЇтьс¤ коеф≥ц≥Їнт 1,94.

—татт¤ 11. ”становити, що джерелами формуванн¤ спец≥ального фонду ƒержавного бюджету ”крањни на 2006 р≥к у частин≥ доход≥в Ї:

1) акцизний зб≥р ≥з вироблених в ”крањн≥ нафтопродукт≥в ≥ транспортних засоб≥в;

2) акцизний зб≥р ≥з ввезених на територ≥ю ”крањни нафтопродукт≥в ≥ транспортних засоб≥в;

3) вв≥зне мито на нафтопродукти ≥ транспортн≥ засоби та шини до них;

4) 10 в≥дсотк≥в кошт≥в, отриманих за вчиненн¤ консульських д≥й за межами ”крањни;

5) надходженн¤ в≥д збору у вигл¤д≥ ц≥льовоњ надбавки до д≥ючого тарифу на електричну та теплову енерг≥ю;

6) платеж≥, пов'¤зан≥ з перебуванн¤м „орноморського флоту –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ на територ≥њ ”крањни, в≥дпов≥дно до укладеноњ 28 травн¤ 1997 року ”годи м≥ж ”р¤дом ”крањни ≥ ”р¤дом –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ про взаЇмн≥ розрахунки, пов'¤зан≥ з под≥лом „орноморського флоту та перебуванн¤м „орноморського флоту –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ на територ≥њ ”крањни ( 643_077 );

7) 50 в≥дсотк≥в суми виконавчого збору, ст¤гнутого державною виконавчою службою;

8) надходженн¤ кошт≥в в≥д реал≥зац≥њ матер≥альноњ частини вироб≥в в≥йськового призначенн¤ та/або њх складових, що належать Ќац≥ональному косм≥чному агентству ”крањни;

9) надходженн¤ кошт≥в в≥д реал≥зац≥њ надлишкового озброЇнн¤, в≥йськовоњ та спец≥альноњ техн≥ки, ≥ншого майна утворених в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни в≥йськових формувань (кр≥м «бройних —ил ”крањни) ≥ правоохоронних орган≥в;

10) збори на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤, що в≥дпов≥дно до закону сплачуютьс¤ при зд≥йсненн≥ безгот≥вкових операц≥й з куп≥вл≥-продажу валют, торг≥вл≥ ювел≥рними виробами ≥з золота (кр≥м обручок), платини ≥ дорогоц≥нного кам≥нн¤ та при в≥дчуженн≥ легкових автомоб≥л≥в, з операц≥й куп≥вл≥-продажу нерухомого майна, з наданн¤ послуг ст≥льникового рухомого зв'¤зку (додатков≥ збори на виплату пенс≥й) у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

11) 80 в≥дсотк≥в надходжень до ƒержавного спец≥ал≥зованого фонду ф≥нансуванн¤ загальнодержавних витрат на ав≥ац≥йну д≥¤льн≥сть та участь ”крањни у м≥жнародних ав≥ац≥йних орган≥зац≥¤х;

12) 90 в≥дсотк≥в портового (адм≥н≥стративного) збору;

13) надходженн¤ до страхового фонду безпеки ав≥ац≥њ;

14) надходженн¤ в≥д збор≥в за п≥дготовку до державноњ реЇстрац≥њ авторського права ≥ договор≥в, ¤к≥ стосуютьс¤ права автора на тв≥р, та кошт≥в, одержаних в≥д продажу контрольних марок;

15) надходженн¤ в≥д видач≥ сертиф≥кат≥в на експортно-≥мпортн≥ операц≥њ з наркотичними засобами, психотропними речовинами ≥ прекурсорами;

16) власн≥ надходженн¤ бюджетних установ (у тому числ≥ наукових установ Ќац≥ональноњ академ≥њ наук ”крањни ≥ галузевих академ≥й наук), ¤к≥ утримуютьс¤ за рахунок кошт≥в державного бюджету, в тому числ≥ плата за оренду в≥йськового майна, майна Ќац≥ональноњ академ≥њ наук ”крањни ≥ галузевих академ≥й наук та 50 в≥дсотк≥в плати за оренду ≥ншого майна, що належить бюджетним установам, ¤к≥ утримуютьс¤ за рахунок кошт≥в державного бюджету;

17) надходженн¤ в≥д реал≥зац≥њ матер≥альних ц≥нностей державного резерву;

18) надходженн¤ в≥д реал≥зац≥њ розброньованих матер≥альних ц≥нностей моб≥л≥зац≥йного резерву понад обс¤ги, визначен≥ додатком N 1 до цього «акону по загальному фонду ƒержавного бюджету ”крањни;

19) надходженн¤ в≥д секретар≥ату ќќЌ, ќЅ—™ та ≥ншоњ рег≥ональноњ орган≥зац≥њ за участь украњнського контингенту орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни в миротворчих операц≥¤х;

20) надходженн¤ до ‘онду соц≥ального захисту ≥нвал≥д≥в;

21) 65 в≥дсотк≥в збору за забрудненн¤ навколишнього природного середовища;

22) 70 в≥дсотк≥в надходжень в≥д збору за проведенн¤ гастрольних заход≥в;

23) 74,55 в≥дсотка збору за геологорозв≥дувальн≥ роботи, виконан≥ за рахунок ƒержавного бюджету ”крањни (кр≥м надходжень, визначених пунктом 35 ц≥Їњ статт≥);

24) надходженн¤ в≥д плати за оформленн¤ посв≥дченн¤ закордонного украњнц¤;

25) надходженн¤ в≥д ƒержавного п≥дприЇмства "Ќац≥ональна атомна енергогенеруюча компан≥¤ "≈нергоатом" в≥д погашенн¤ заборгованост≥ компан≥њ перед ц≥льовим галузевим фондом створенн¤ ¤дерно-паливного циклу в ”крањн≥ за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсац≥йн≥й основ≥ прот¤гом 1994-1999 рок≥в ¤дерне паливо у сум≥ 120.000 тис. гривень;

26) надходженн¤ кошт≥в в≥д збору на розвиток виноградарства, сад≥вництва ≥ хмел¤рства;

27) надходженн¤ кошт≥в в≥д ƒержавного п≥дприЇмства "Ќац≥ональна атомна енергогенеруюча компан≥¤ "≈нергоатом" в≥дпов≥дно до статт≥ 7 «акону ”крањни "ѕро впор¤дкуванн¤ питань, пов'¤заних ≥з забезпеченн¤м ¤дерноњ безпеки" ( 1868-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 46, ст. 511; 2005 р., NN 17-19, ст. 267);

28) надходженн¤ збору у вигл¤д≥ ц≥льовоњ надбавки до д≥ючого тарифу на природний газ дл¤ споживач≥в ус≥х форм власност≥;

29) надходженн¤ в≥д енергогенеруючих компан≥й в рахунок погашенн¤ заборгованост≥ перед ƒержкомрезервом за поставлене прот¤гом 1997-2000 рок≥в орган≥чне паливо, але не менше 50.000 тис. гривень;

30) 95 в≥дсотк≥в кошт≥в, отриманих в≥д продажу земельних д≥л¤нок нес≥льськогосподарського призначенн¤, що перебувають у державн≥й власност≥, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ;

31) в≥дсотки за користуванн¤ п≥льговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим с≥м'¤м та одиноким молодим громад¤нам на буд≥вництво (реконструкц≥ю) та придбанн¤ житла;

32) 3 в≥дсотки плати за оренду ц≥л≥сних майнових комплекс≥в та ≥ншого державного майна, а також 3 в≥дсотки плати за оренду майна (кр≥м в≥йськового майна ≥ майна Ќац≥ональноњ академ≥њ наук ”крањни та галузевих академ≥й наук), що належить бюджетним установам, ¤к≥ утримуютьс¤ за рахунок державного бюджету;

33) податкова заборгован≥сть минулих рок≥в та нарахован≥ суми податк≥в, ¤к≥ виникли п≥сл¤ проведенн¤ розрахунк≥в зг≥дно ≥з статтею 36 цього «акону житлово-комунальних п≥дприЇмств, п≥дприЇмств паливно-енергетичного комплексу з податку на прибуток п≥дприЇмств (кр≥м п≥дприЇмств комунальноњ власност≥), податку на додану варт≥сть, рентноњ плати за транзитне транспортуванн¤ природного газу, ¤к≥ спр¤мовуютьс¤ на розрахунки щодо погашенн¤ заборгованост≥ громад¤н за житлово-комунальн≥ послуги та енергонос≥њ в рахунок частковоњ компенсац≥њ втрат в≥д знец≥ненн¤ грошових заощаджень та на погашенн¤ заборгованост≥ минулих рок≥в з р≥зниц≥ в тарифах на теплову енерг≥ю, послуги з водопостачанн¤ та водов≥дведенн¤, що постачалис¤ населенню, ¤ка виникла у зв'¤зку з нев≥дпов≥дн≥стю фактичноњ вартост≥ тепловоњ енерг≥њ, послуг з водопостачанн¤ та водов≥дведенн¤ тарифам, що затверджувалис¤ органами державноњ влади чи органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤;

34) платеж≥, що пов'¤зан≥ з виконанн¤м ”годи м≥ж ”р¤дом ”крањни ≥ ”р¤дом –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ про участь –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ в розвитку соц≥ально-економ≥чноњ сфери м≥ста —евастопол¤ та ≥нших населених пункт≥в, в ¤ких дислокуютьс¤ в≥йськов≥ формуванн¤ „орноморського флоту –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ на територ≥њ ”крањни ( 643_255 );

35) надходженн¤ в≥д погашенн¤ заборгованост≥ доч≥рньоњ компан≥њ "”кргазвидобуванн¤" Ќац≥ональноњ акц≥онерноњ компан≥њ "Ќафтогаз ”крањни" з≥ збору за геологорозв≥дувальн≥ роботи, виконан≥ за рахунок державного бюджету, що склалас¤ станом на 1 грудн¤ 2005 року, за умови виконанн¤ планових поквартальних надходжень цього збору до загального фонду державного бюджету у 2006 роц≥;

36) надходженн¤ в≥д реал≥зац≥њ в≥йськових м≥стечок та ≥ншого нерухомого майна «бройних —ил ”крањни. { —таттю 11 доповнено пунктом 36 зг≥дно ≥з «аконом N 3513-IV ( 3513-15 ) в≥д 23.02.2006 }

—татт¤ 12. ƒержавному п≥дприЇмству "Ќац≥ональна атомна енергогенеруюча компан≥¤ "≈нергоатом" забезпечити щом≥с¤чно р≥вними частинами прот¤гом 2006 року перерахуванн¤ до спец≥ального фонду державного бюджету 120.000 тис. гривень заборгованост≥ перед ц≥льовим галузевим фондом створенн¤ ¤дерно-паливного циклу в ”крањн≥ за придбаний концентрат природного урану та поставлене йому на компенсац≥йн≥й основ≥ прот¤гом 1994-1999 рок≥в ¤дерне паливо.

–озд≥л III.
ƒ≈–∆ј¬Ќ»… Ѕќ–√ “ј ‘≤ЌјЌ—”¬јЌЌя ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ Ѕёƒ∆≈“” ” –јѓЌ»

—татт¤ 13. ”становити на 31 грудн¤ 2006 року граничний розм≥р державного внутр≥шнього боргу ”крањни в сум≥ 18.689.481,2 тис. гривень та в сум≥ 1.083.911,9 тис. долар≥в —Ўј, граничний розм≥р державного зовн≥шнього боргу ”крањни - в сум≥, екв≥валентн≥й 9.172.389,7 тис. долар≥в —Ўј.

—татт¤ 14. ”становити, що державн≥ внутр≥шн≥ ≥ зовн≥шн≥ запозиченн¤ зд≥йснюютьс¤ в межах загального обс¤гу встановлених цим «аконом граничних розм≥р≥в державного внутр≥шнього боргу ”крањни та державного зовн≥шнього боргу ”крањни. ” раз≥ надходженн¤ кошт≥в ≥з внутр≥шн≥х (зовн≥шн≥х) джерел ф≥нансуванн¤ певного типу, визначених додатком N 2 до цього «акону, у неповному обс¤з≥ допускаЇтьс¤ зб≥льшенн¤ надходжень кошт≥в ≥з зовн≥шн≥х (внутр≥шн≥х) джерел ф≥нансуванн¤ ≥ншого типу з в≥дпов≥дним перевищенн¤м граничного розм≥ру державного зовн≥шнього (внутр≥шнього) боргу ”крањни за рахунок перевищенн¤ в≥дпов≥дних обс¤г≥в запозичень з в≥дпов≥дним коригуванн¤м загального обс¤гу державного боргу, визначеного статтею 13 цього «акону, з обов'¤зковим ≥нформуванн¤м  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету.

—татт¤ 15. ”становити, що у 2006 роц≥ наданн¤ державних гарант≥й, гарант≥й –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та гарант≥й орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ (кр≥м гарант≥й за кредитами, ¤к≥ надаютьс¤ м≥жнародними ф≥нансовими орган≥зац≥¤ми або на умовах сп≥вф≥нансуванн¤ разом ≥з м≥жнародними ф≥нансовими орган≥зац≥¤ми, а також за зобов'¤занн¤ми ƒержавноњ ≥потечноњ установи) не зд≥йснюЇтьс¤.

ёридичн≥ особи, щодо ¤ких  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни приймаЇтьс¤ р≥шенн¤ про наданн¤ кредит≥в або гарант≥й, зобов'¤зан≥ подати зустр≥чн≥, безв≥дзивн≥ та безумовн≥ гарант≥њ банк≥в, ¤к≥ прот¤гом 2005-2006 рок≥в додержуютьс¤ встановлених Ќац≥ональним банком ”крањни обов'¤зкових економ≥чних норматив≥в, або надати ≥нше належне забезпеченн¤ та сплатити до ƒержавного бюджету ”крањни плату за њх отриманн¤ у розм≥р≥, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

”становити на 2006 р≥к граничний обс¤г наданн¤ державних гарант≥й:

за позиками в≥д м≥жнародних ф≥нансових орган≥зац≥й у сум≥ 2.043.585 тис. гривень;

за зобов'¤занн¤ми ƒержавноњ ≥потечноњ установи у сум≥ 1.000.000 тис. гривень у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за погодженн¤м з  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету;

за кредитними коштами п≥д гарант≥њ ”р¤ду ”крањни ƒержавн≥й служб≥ автомоб≥льних дор≥г ”крањни у сум≥ не б≥льше 1.800.000 тис. гривень у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за погодженн¤м з  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету, на: кап≥тальний ремонт автодороги  ≥пт≥ - √лух≥в - Ѕач≥вськ на д≥л¤нц≥  ≥пт≥ - ¬ерт≥њвка, реконструкц≥ю та кап≥тальний ремонт р¤ду д≥л¤нок автодороги  ињв -  овель - ягодин, кап≥тальний ремонт автодороги  ињв - ќдеса на д≥л¤нках  ињв - ∆ашк≥в, „ервонознам'¤нка - ќдеса; п≥двищенн¤ техн≥чного стану автодороги ’арк≥в - —≥мферополь - —евастополь (кап≥тальний ремонт на д≥л¤нц≥ ћерефа - ѕерещепине, завершенн¤ буд≥вництва д≥л¤нки Ћюботин - ћерефа, реконструкц≥¤ д≥л¤нки ѕерещепине - Ќовомосковськ); реконструкц≥¤ автодороги  ињв - ’арк≥в - ƒовжанський на д≥л¤нц≥ ѕир¤тин - ѕолтава.

—татт¤ 16. ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни маЇ право в≥д ≥мен≥ ”крањни брати зобов'¤занн¤, пов'¤зан≥ ≥з зд≥йсненн¤м запозичень, у тому числ≥ щодо в≥дмови в≥д суверенного ≥мун≥тету в можливих судових справах, пов'¤заних ≥з поверненн¤м позик та зв≥льненн¤м платеж≥в зг≥дно з угодами в≥д будь-¤ких ком≥с≥й, податк≥в та ≥нших обов'¤зкових платеж≥в, прот¤гом часу д≥њ зобов'¤занн¤ з поверненн¤ запозичених кошт≥в.

—татт¤ 17. ” раз≥ виконанн¤ державою гарант≥йних зобов'¤зань перед ≥ноземними кредиторами шл¤хом зд≥йсненн¤ платеж≥в за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни або шл¤хом укладанн¤ з такими кредиторами договор≥в про реструктуруванн¤ сум, поверненн¤ ¤ких гарантовано ”крањною, у юридичних ос≥б, зобов'¤занн¤ ¤ких гарантован≥, з моменту такого виконанн¤ виникаЇ прострочена заборгован≥сть перед державою за кредитами, залученими п≥д державн≥ гарант≥њ, в обс¤з≥ фактичних витрат державного бюджету та/або таких реструктурованих сум, а до держави, в≥дпов≥дно, переход¤ть права кредитора та право вимагати в≥д боржника погашенн¤ такоњ заборгованост≥ в установленому законом пор¤дку.

„астина перша ц≥Їњ статт≥ не поширюЇтьс¤ на в≥дносини щодо кредит≥в, залучених державою та наданих позичальникам - резидентам ”крањни на п≥дстав≥ в≥дпов≥дних договор≥в.

—татт¤ 18. Ќадати право ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни зд≥йснювати операц≥њ з державним боргом ”крањни з метою економ≥њ бюджетних кошт≥в, включаючи операц≥њ щодо обм≥ну, випуску та викупу державних боргових зобов'¤зань, при дотриманн≥ граничного розм≥ру державного боргу на к≥нець року.

ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни щом≥с¤ц¤ ≥нформуЇ ¬ерховну –аду ”крањни про зд≥йснен≥ операц≥њ з державним боргом ”крањни. ƒетальний перел≥к зд≥йснених операц≥й з державним боргом ”крањни включаЇтьс¤ окремим додатком до р≥чного зв≥ту про виконанн¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни, ¤кий подаЇтьс¤ до ¬ерховноњ –ади ”крањни.

—татт¤ 19. Ќадати право ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни зд≥йснювати операц≥њ короткострокового характеру на ринку ц≥нних папер≥в та розм≥щенн¤ бюджетних кошт≥в на депозитах за рахунок тимчасового залученн¤ кошт≥в Їдиного казначейського рахунку з наступним њх поновленн¤м до к≥нц¤ року у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за погодженн¤м з  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету.

—татт¤ 20. ”становити, що до надходжень ф≥нансуванн¤ загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни на 2006 р≥к належать:

1) надходженн¤ в результат≥ зд≥йсненн¤ державних внутр≥шн≥х та державних зовн≥шн≥х запозичень;

2) 99 в≥дсотк≥в кошт≥в, одержаних в≥д приватизац≥њ державного майна та ≥нших надходжень, безпосередньо пов'¤заних з процесом приватизац≥њ та кредитуванн¤м п≥дприЇмств, з урахуванн¤м пункт≥в 2 та 3 статт≥ 21 цього «акону;

3) поверненн¤ кошт≥в з депозит≥в або пред'¤вленн¤ ц≥нних папер≥в, що використовуютьс¤ дл¤ управл≥нн¤ л≥кв≥дн≥стю;

4) зм≥ни обс¤г≥в гот≥вкових кошт≥в загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни.

—татт¤ 21. ”становити, що джерелами формуванн¤ спец≥ального фонду ƒержавного бюджету ”крањни на 2006 р≥к у частин≥ ф≥нансуванн¤ Ї:

1) позики, що залучаютьс¤ державою в≥д м≥жнародних та ≥ноземних орган≥зац≥й з метою њх подальшого рекредитуванн¤ або наданн¤ трансферт≥в дл¤ впровадженн¤ проект≥в розвитку;

2) 1 в≥дсоток кошт≥в, одержаних в≥д приватизац≥њ державного майна та ≥нших надходжень, безпосередньо пов'¤заних з процесом приватизац≥њ та кредитуванн¤м п≥дприЇмств, але не б≥льше 59.987 тис. гривень, ≥з урахуванн¤м пункту 3 ц≥Їњ статт≥;

3) кошти, ¤к≥ над≥йдуть в≥д приватизац≥њ об'Їкт≥в незавершеного буд≥вництва, що споруджувалис¤ в≥дпов≥дно до „орнобильськоњ буд≥вельноњ програми, але не б≥льше н≥ж 130 тис. гривень.

—татт¤ 22. ¬изнати в 2006 роц≥ органи державноњ податковоњ служби ”крањни органами ст¤гненн¤ простроченоњ заборгованост≥ юридичних ос≥б перед державою за кредитами, залученими державою або п≥д державн≥ гарант≥њ, та бюджетними позичками.

ƒозволити ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни залучати в 2006 роц≥ юридичних ос≥б дл¤ представництва орган≥в державноњ влади в судах у справах про ст¤гненн¤ простроченоњ заборгованост≥ перед державою за кредитами, залученими державою або п≥д державн≥ гарант≥њ, та бюджетними позичками, в тому числ≥ в процес≥ банкрутства, стосовно ст¤гненн¤ ¤коњ органам податковоњ служби було в≥дмовлено.

Ќадати ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни право використовувати на оплату таких послуг юридичних ос≥б до п'¤ти в≥дсотк≥в в≥д фактичних надходжень до державного бюджету внасл≥док забезпеченн¤ цими особами зд≥йсненн¤ ст¤гненн¤.

—татт¤ 23. ”становити, що кошти, отриман≥ зг≥дно з пунктом 6 статт≥ 11 цього «акону, спр¤мовуютьс¤ на погашенн¤ державного боргу ”крањни перед –ос≥йською ‘едерац≥Їю в≥дпов≥дно до укладеноњ м≥жур¤довоњ угоди.

—татт¤ 24. ‘онду державного майна ”крањни забезпечити в 2006 роц≥ надходженн¤ до ƒержавного бюджету ”крањни кошт≥в, отриманих в≥д приватизац≥њ державного майна, в≥дпов≥дно до пункту 2 статт≥ 20, пункт≥в 2 та 3 статт≥ 21 цього «акону, у сум≥ не менш ¤к 2.121.532 тис. гривень.

—татт¤ 25. Ќадати ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни право зд≥йснювати в 2006 роц≥ на в≥дкритих аукц≥онах продаж права вимоги погашенн¤ простроченоњ б≥льше н≥ж три роки заборгованост≥ перед державою за кредитами, залученими державою або п≥д державн≥ гарант≥њ, бюджетними позичками та ф≥нансовою допомогою на зворотн≥й основ≥, у тому числ≥ оформленоњ простими вексел¤ми на ≥м'¤ ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни.

¬ексел≥ видаютьс¤ у валют≥ кредиту, бюджетноњ позички та ф≥нансовоњ допомоги на зворотн≥й основ≥, за ¤кими юридичн≥ особи-резиденти мають заборгован≥сть перед державою. ѕри цьому дозвол¤Їтьс¤ зниженн¤ початковоњ ц≥ни продажу прав вимоги до 50 в≥дсотк≥в њх ном≥нальноњ суми.

—ума пен≥, ¤ка нарахована внасл≥док невиконанн¤ позичальником зобов'¤зань за кредитом та/або бюджетною позичкою, ф≥нансовою допомогою на зворотн≥й основ≥, на оформлену вексел¤ми суму заборгованост≥, списуЇтьс¤.

ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни зд≥йснюЇ продаж таких прав вимоги у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 26. Ќа часткову зм≥ну частини другоњ статт≥ 21 «акону ”крањни "ѕро приватизац≥ю державного майна" ( 2163-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) дозволити в процес≥ приватизац≥њ державного майна оплату його вартост≥ у в≥льно конвертован≥й ≥ноземн≥й валют≥.

–озд≥л IV.
¬»ƒј“ » “ј  –≈ƒ»“”¬јЌЌя ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ Ѕёƒ∆≈“” ” –јѓЌ»

—татт¤ 27. «атвердити бюджетн≥ призначенн¤ головним розпор¤дникам кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни на 2006 р≥к у розр≥з≥ в≥дпов≥дальних виконавц≥в за бюджетними програмами та централ≥зован≥ заходи ≥ програми в розр≥з≥ адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць зг≥дно з додатками N 3, N 4 та N 5 до цього «акону.

” процес≥ виконанн¤ державного бюджету у вин¤ткових випадках за обірунтованим поданн¤м головного розпор¤дника кошт≥в державного бюджету ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни зд≥йснюЇ перерозпод≥л видатк≥в за бюджетною програмою в розр≥з≥ економ≥чноњ класиф≥кац≥њ в межах загального обс¤гу його бюджетних призначень окремо по загальному та спец≥альному фондах державного бюджету, а перерозпод≥л бюджетних призначень за бюджетними програмами у межах загального обс¤гу головного розпор¤дника кошт≥в державного бюджету окремо по загальному та спец≥альному фондах зд≥йснюЇтьс¤ лише за погодженн¤м ≥з  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету.

ѕередача бюджетних призначень, передбачена частиною шостою статт≥ 23 Ѕюджетного кодексу ”крањни ( 2542-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 37-38, ст. 189), перерозпод≥л бюджетних призначень на пенс≥йне забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в та ос≥б начальницького ≥ р¤дового складу м≥ж головними розпор¤дниками кошт≥в державного бюджету та бюджетних призначень на централ≥зован≥ заходи ≥ програми м≥ж адм≥н≥стративно-територ≥альними одиниц¤ми зд≥йснюЇтьс¤ за погодженн¤м з  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету у пор¤дку, визначеному ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни.

«аборон¤Їтьс¤ зб≥льшенн¤ бюджетних призначень по загальному та спец≥альному фондах ƒержавного бюджету ”крањни на:

оплату прац≥ прац≥вник≥в бюджетних установ за рахунок зменшенн¤ ≥нших видатк≥в;

видатки розвитку за рахунок зменшенн¤ бюджетних призначень на видатки споживанн¤;

видатки за бюджетними програмами, пов'¤заними з функц≥онуванн¤м орган≥в державноњ влади, за рахунок зменшенн¤ ≥нших видатк≥в.

ѕор¤дки використанн¤ кошт≥в державного бюджету за бюджетними програмами, ¤к≥ не пов'¤зан≥ з функц≥онуванн¤м бюджетних установ, визначаютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ” пор¤дках використанн¤ кошт≥в за бюджетними програмами, за ¤кими державна п≥дтримка суб'Їктам господарюванн¤ надаЇтьс¤ на покритт¤ поточних витрат, що не забезпечен≥ власними доходами, передбачати механ≥зм залежност≥ обс¤г≥в такоњ п≥дтримки в≥д фактичних обс¤г≥в валових доход≥в цих суб'Їкт≥в господарюванн¤ за в≥дпов≥дними видами д≥¤льност≥.

”становити, що у 2006 роц≥ норми законодавства щодо виготовленн¤ документ≥в про осв≥ту реал≥зуютьс¤ в розм≥рах ≥ пор¤дку, визначених  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, в межах видатк≥в, врахованих у розрахунках до ƒержавного бюджету ”крањни та м≥сцевих бюджет≥в на 2006 р≥к.

–озпор¤дникам кошт≥в державного бюджету (дал≥ - розпор¤дникам) при виконанн≥ бюджету забезпечити у повному обс¤з≥ проведенн¤ розрахунк≥в за електричну енерг≥ю, теплову енерг≥ю, водопостачанн¤, водов≥дведенн¤, природний газ та послуги зв'¤зку, ¤к≥ споживаютьс¤ бюджетними установами, не допускаючи будь-¤коњ простроченоњ заборгованост≥ по оплат≥ вищезазначених товар≥в та послуг. –озпор¤дникам забезпечити укладанн¤ угод по кожному виду енергонос≥њв у межах встановлених в≥дпов≥дним головним розпор¤дником обірунтованих л≥м≥т≥в споживанн¤.

ƒержавне казначейство ”крањни зд≥йснюЇ платеж≥ за дорученн¤ми розпор¤дник≥в кошт≥в державного бюджету виключно за на¤вност≥ затверджених в установленому пор¤дку паспорт≥в бюджетних програм.

—татт¤ 28. ѕерел≥к об'Їкт≥в буд≥вництва та реконструкц≥њ автомоб≥льних дор≥г загального користуванн¤ державного значенн¤ затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 29. ¬идатки, пов'¤зан≥ з утриманн¤м прац≥вник≥в закордонних дипломатичних установ ”крањни, незалежно в≥д њх в≥домчоњ п≥дпор¤дкованост≥, кр≥м в≥йськових аташе, провод¤тьс¤ виключно через ћ≥н≥стерство закордонних справ ”крањни.

—татт¤ 30. ”становити, що у 2006 роц≥ виплата щор≥чноњ разовоњ допомоги в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро статус ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх соц≥ального захисту" ( 3551-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1993 р., N 45, ст. 425; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) зд≥йснюЇтьс¤ у таких розм≥рах: ≥нвал≥дам в≥йни I групи - 400 гривень, ≥нвал≥дам в≥йни II групи - 330 гривень, ≥нвал≥дам в≥йни III групи - 270 гривень, учасникам бойових д≥й - 250 гривень, особам, ¤к≥ мають особлив≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, - 400 гривень, членам с≥мей загиблих та дружинам (чолов≥кам) померлих учасник≥в бойових д≥й ≥ учасник≥в в≥йни, визнаних за житт¤ ≥нвал≥дами, - 130 гривень, учасникам в≥йни - 50 гривень.

—татт¤ 31. ”становити, що у 2006 роц≥ вступ до м≥жнародних орган≥зац≥й ≥ приЇднанн¤ до м≥жнародних угод, умови членства в ¤ких передбачають сплату внеск≥в або зд≥йсненн¤ будь-¤ких ≥нших виплат за рахунок кошт≥в державного бюджету, зд≥йснюЇтьс¤ за р≥шенн¤м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни виход¤чи з в≥дпов≥дних обс¤г≥в, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього «акону, у пор¤дку, визначеному «аконом ”крањни "ѕро м≥жнародн≥ договори ”крањни" ( 1906-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 50, ст. 540).

—татт¤ 32. «атвердити такий перел≥к захищених статей видатк≥в загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни на 2006 р≥к за економ≥чною структурою видатк≥в:

оплата прац≥ прац≥вник≥в бюджетних установ (код 1110);

нарахуванн¤ на зароб≥тну плату (код 1120);

придбанн¤ медикамент≥в та перев'¤зувальних матер≥ал≥в (код 1132);

забезпеченн¤ продуктами харчуванн¤ (код 1133);

оплата комунальних послуг та енергонос≥њв (1160);

виплата процент≥в за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти м≥сцевим бюджетам (код 1320).

¬изначити захищеними видатками ƒержавного бюджету ”крањни на 2006 р≥к видатки на буд≥вництво (придбанн¤) житла дл¤ в≥йськовослужбовц≥в, реформуванн¤ та розвиток «бройних —ил ”крањни, розв≥дувальну д≥¤льн≥сть, забезпеченн¤ живучост≥ та вибухопожежобезпеки арсенал≥в, баз ≥ склад≥в озброЇнн¤, ракет ≥ боЇприпас≥в «бройних —ил ”крањни, утил≥зац≥ю звичайних вид≥в боЇприпас≥в, непридатних дл¤ подальшого збер≥ганн¤ та використанн¤, забезпеченн¤ ≥нвал≥д≥в протезно-ортопедичними виробами, засобами пересуванн¤ та реаб≥л≥тац≥њ, а також видатки на п≥дготовку кадр≥в вищими навчальними закладами I-IV р≥вн≥в акредитац≥њ, фундаментальн≥ досл≥дженн¤, прикладн≥ науков≥ та науково-техн≥чн≥ розробки.

—татт¤ 33. ”становити, що у 2006 роц≥ оплата послуг з обробленн¤ електронних розрахункових документ≥в та пов≥домлень у систем≥ електронних переказ≥в Ќац≥онального банку ”крањни ƒержавним казначейством ”крањни не зд≥йснюЇтьс¤.

—татт¤ 34. ”становити, що у 2006 роц≥ за наданн¤ органами ƒержавного казначейства ”крањни небюджетним установам послуг, пов'¤заних з обслуговуванн¤м програмно-техн≥чного комплексу " л≥Їнт -  азначейство", справл¤Їтьс¤ плата в пор¤дку та розм≥рах, затверджених  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 35. ”становити, що виконанн¤ р≥шенн¤, ¤ке прийн¤то органом державноњ влади, що в≥дпов≥дно до закону маЇ право на його застосуванн¤, про ст¤гненн¤ кошт≥в з рахунк≥в, на ¤ких обл≥ковуютьс¤ кошти державного бюджету, зд≥йснюЇтьс¤ ƒержавним казначейством ”крањни за попередн≥м ≥нформуванн¤м ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни.

–≥шенн¤ про ст¤гненн¤ кошт≥в з рахунк≥в, на ¤ких обл≥ковуютьс¤ кошти державного бюджету, передаютьс¤ до ƒержавного казначейства ”крањни.

Ѕезсп≥рне списанн¤ кошт≥в з рахунку державного бюджету зд≥йснюЇтьс¤ виключно органами ƒержавного казначейства ”крањни за чергов≥стю надходженн¤ р≥шень за рахунок ≥ в межах в≥дпов≥дних бюджетних асигнувань.

”становити, що в≥дшкодуванн¤ в≥дпов≥дно до закону шкоди, завданоњ громад¤нинов≥ незаконними д≥¤ми орган≥в д≥знанн¤, досудового сл≥дства, прокуратури, а також суд≥в, у 2006 роц≥ за вимогою орган≥в державноњ виконавчоњ служби ”крањни зд≥йснюЇтьс¤ органами ƒержавного казначейства ”крањни в межах бюджетних призначень, затверджених у ƒержавному бюджет≥ ”крањни на цю мету, в такому пор¤дку:

ƒержавне казначейство ”крањни у терм≥ни, визначен≥ у припис≥, списуЇ у безсп≥рному пор¤дку на користь зазначеноњ ф≥зичноњ особи встановлену до в≥дшкодуванн¤ суму кошт≥в з Їдиного казначейського рахунку ƒержавного бюджету ”крањни;

в≥дшкодован≥ суми обл≥ковуютьс¤ ƒержавним казначейством ”крањни та в≥дображаютьс¤ у зв≥тност≥ про виконанн¤ державного бюджету;

у раз≥ потреби у таких видатках понад обс¤г бюджетних призначень в установленому законодавством пор¤дку подаютьс¤ в≥дпов≥дн≥ пропозиц≥њ щодо вид≥ленн¤ кошт≥в з резервного фонду державного бюджету або внесенн¤ зм≥н до закону про ƒержавний бюджет ”крањни.

—писанн¤ кошт≥в з бюджету за р≥шенн¤ми суд≥в щодо в≥дшкодуванн¤ вартост≥ конф≥скованого та безхаз¤йного майна, що перейшло у власн≥сть держави, зд≥йснюЇтьс¤ у розм≥рах сум кошт≥в, що над≥йшли до бюджету в≥д реал≥зац≥њ цього майна.

—писанн¤ кошт≥в за в≥дпов≥дним р≥шенн¤м на користь прац≥вник≥в, в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу бюджетноњ установи, ¤к≥ мають право на безоплатне або п≥льгове матер≥альне ≥ побутове забезпеченн¤, зд≥йснюЇтьс¤ ƒержавним казначейством ”крањни з Їдиного казначейського рахунку за рахунок ≥ в межах бюджетних асигнувань, встановлених на утриманн¤ ц≥Їњ установи.

—писанн¤ кошт≥в за в≥дпов≥дним р≥шенн¤м на користь прац≥вник≥в установ системи осв≥ти по виплатах, передбачених абзацами восьмим-дес¤тим частини першоњ статт≥ 57 «акону ”крањни "ѕро осв≥ту" ( 1060-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92), зд≥йснюЇтьс¤ ƒержавним казначейством ”крањни з Їдиного казначейського рахунку за рахунок ≥ в межах в≥дпов≥дних бюджетних призначень.

 ошти, в≥дшкодован≥ державою з ƒержавного бюджету ”крањни зг≥дно з ц≥Їю статтею, вважаютьс¤ збитками ƒержавного бюджету ”крањни. ѕозивачем у справах про в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, завданих ƒержавному бюджету ”крањни, зг≥дно з ц≥Їю статтею, виступають органи прокуратури за поданн¤м в≥дпов≥дних матер≥ал≥в органами ƒержавного казначейства ”крањни.

ќргани ƒержавного казначейства ”крањни виконують р≥шенн¤, ¤к≥ прийн¤т≥ органами державноњ влади, про списанн¤ кошт≥в з рахунк≥в розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в з в≥дображенн¤м в обл≥ку орган≥в ƒержавного казначейства ”крањни в≥дпов≥дних бюджетних зобов'¤зань.

÷ей пор¤док поширюЇтьс¤ на м≥сцев≥ бюджети.

—татт¤ 36.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни забезпечити завершенн¤ розрахунк≥в з погашенн¤ зобов'¤зань держави по знец≥нених грошових заощадженн¤х громад¤н в установах ќщадного банку колишнього —–—– та державних ц≥нних папер≥в колишнього —–—–, ¤к≥ зд≥йснюютьс¤ за рахунок в≥дпов≥дноњ субвенц≥њ з ƒержавного бюджету ”крањни м≥сцевим бюджетам шл¤хом погашенн¤ заборгованост≥ таких громад¤н, що утворилас¤ станом на 1 вересн¤ 2004 року, за спожит≥ електричну ≥ теплову енерг≥ю, природний газ, тверде паливо, послуги водопостачанн¤ ≥ водов≥дведенн¤, квартирну плату, розпочат≥ у 2005 роц≥ зг≥дно ≥з статтею 39 «акону ”крањни "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2005 р≥к" ( 2285-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2005 р., NN 17-19, ст. 267).

—татт¤ 37. ”становити, що в 2006 роц≥ р≥вноц≥нна та повна компенсац≥¤ втрат доход≥в в≥йськовослужбовц≥в та ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу (в тому числ≥ в≥др¤джених до орган≥в виконавчоњ влади та ≥нших цив≥льних установ), пов'¤заних ≥з оподаткуванн¤м грошового забезпеченн¤, грошових винагород та ≥нших виплат, одержуваних ними у зв'¤зку з виконанн¤м обов'¤зк≥в несенн¤ служби, в≥дпов≥дно до вимог пункту 22.7 статт≥ 22 «акону ”крањни "ѕро податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б" ( 889-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2003 р., N 37, ст. 308), зд≥йснюЇтьс¤ установами (орган≥зац≥¤ми, п≥дприЇмствами), що утримують в≥йськовослужбовц≥в та ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу, за рахунок в≥дпов≥дних кошт≥в, ¤к≥ Ї джерелом доход≥в цих ос≥б, у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 38. ¬изначити обс¤г кошт≥в, ¤к≥ спр¤мовуютьс¤ у 2006 роц≥ на реал≥зац≥ю «акону ”крањни "ѕро реструктуризац≥ю заборгованост≥ з виплат, передбачених статтею 57 «акону ”крањни "ѕро осв≥ту" педагог≥чним, науково-педагог≥чним та ≥ншим категор≥¤м прац≥вник≥в навчальних заклад≥в" ( 1994-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2005 р., N 1, ст. 15), у сум≥ 659.146 тис. гривень, у тому числ≥ субвенц≥ю з державного бюджету м≥сцевим бюджетам у сум≥ 531.203,5 тис. гривень.

”становити, що розпод≥л до 1 кв≥тн¤ 2006 року та перерозпод≥л цих бюджетних призначень у 2006 роц≥ м≥ж бюджетними програмами, головними розпор¤дниками кошт≥в державного бюджету та м≥сцевими бюджетами зд≥йснюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни з наступним ≥нформуванн¤м  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету.

—татт¤ 39. ”становити, що п≥льги, компенсац≥њ ≥ гарант≥њ, на ¤к≥ зг≥дно ≥з законами ”крањни мають право окрем≥ категор≥њ прац≥вник≥в бюджетних установ, в≥йськовослужбовц≥ та особи р¤дового ≥ начальницького складу, щодо знижки плати за користуванн¤ житлом (квартирноњ плати), паливом, телефоном та плати за комунальн≥ послуги (водопостачанн¤, водов≥дведенн¤, газ, електрична та теплова енерг≥¤), безоплатний проњзд ус≥ма видами м≥ського пасажирського транспорту (за вин¤тком такс≥) та автомоб≥льним транспортом загального користуванн¤ в с≥льськ≥й м≥сцевост≥, а також зал≥зничним ≥ водним транспортом прим≥ського сполученн¤ та автобусами прим≥ських маршрут≥в надаютьс¤ у раз≥, ¤кщо зазначен≥ прац≥вники мають право на податкову соц≥альну п≥льгу.

–озм≥р наданих п≥льг у грошовому екв≥валент≥ разом з грошовими доходами зазначених прац≥вник≥в не повинен перевищувати величини доходу, ¤кий даЇ право на податкову соц≥альну п≥льгу.

—татт¤ 40. ”становити, що при зв≥льненн≥ у 2006 роц≥ дл¤ обчисленн¤ пенс≥й особам оф≥церського складу, прапорщикам ≥ м≥чманам, в≥йськовослужбовц¤м надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за контрактом, особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро пенс≥йне забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ та де¤ких ≥нших ос≥б" ( 2262-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 16, ст. 111; 1996 р., N 17, ст. 73; 2002 р., N 33, ст. 236, N 35, ст. 262; 2004 р., N 23, ст. 320, N 36, ст. 447; 2005 р., NN 17-19, ст. 267), та членам њх с≥мей до грошового забезпеченн¤ враховуютьс¤ в≥дпов≥дн≥ оклади за посадою, в≥йськовим (спец≥альним) званн¤м, процентна надбавка за вислугу рок≥в у розм≥рах, встановлених за останньою штатною посадою перед зв≥льненн¤м, а також щом≥с¤чн≥ додатков≥ види грошового забезпеченн¤ (надбавки, доплати, п≥двищенн¤) та прем≥њ в розм≥р≥, що визначаютьс¤ за 24 останн≥ календарн≥ м≥с¤ц≥ служби п≥др¤д перед зв≥льненн¤м у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ѕри цьому при обчисленн≥ пенс≥й у розрахунок грошового забезпеченн¤ не включаютьс¤ щом≥с¤чн≥ надбавки (доплати), встановлен≥ особам, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за вислугу рок≥в зг≥дно ≥з законодавством ≥ залишен≥ за њх згодою та в ≥нтересах справи на служб≥.

—татт¤ 41. ¬идатки, передбачен≥ цим «аконом на виконанн¤ завдань (проект≥в) Ќац≥ональноњ програми ≥нформатизац≥њ, в тому числ≥ проект≥в ≥нформатизац≥њ орган≥в виконавчоњ влади за кодами програмноњ класиф≥кац≥њ видатк≥в державного бюджету: 0111060, 0301160, 0411040, 1001020, 1201180, 1201600, 2201190 (в частин≥ профес≥йно-техн≥чних та вищих навчальних заклад≥в), 2501140, 3001070, 3106080, 3201270, 3201470, 3501020, 3504600, 3505030, 5001060, 5101030, 5101600, 5341080, 5361080, 6141080, 6141600, 6151020, 6511020, 6731050, зд≥йснюютьс¤ ƒержавним казначейством ”крањни лише п≥сл¤ погодженн¤ в≥дпов≥дними розпор¤дниками бюджетних кошт≥в зазначених проект≥в з √енеральним державним замовником Ќац≥ональноњ програми ≥нформатизац≥њ - центральним органом виконавчоњ влади, визначеним  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 42. ”становити, що джерелами формуванн¤ спец≥ального фонду ƒержавного бюджету ”крањни на 2006 р≥к у частин≥ кредитуванн¤ Ї:

1) поверненн¤ кредит≥в, наданих з ƒержавного бюджету ”крањни ≥ндив≥дуальним с≥льським забудовникам;

2) поверненн¤ кредит≥в, наданих з ƒержавного бюджету ”крањни молодим с≥м'¤м та одиноким молодим громад¤нам на буд≥вництво (реконструкц≥ю) та придбанн¤ житла, ≥ пен¤;

3) поверненн¤ бюджетних позичок, наданих на закуп≥влю с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ за державним замовленн¤м (контрактом) 1994-1997 рок≥в;

4) поверненн¤ кошт≥в у частин≥ в≥дшкодуванн¤ вартост≥ с≥льськогосподарськоњ техн≥ки, переданоњ суб'Їктам господарюванн¤ на умовах ф≥нансового л≥зингу;

5) кошти, що над≥йдуть у рахунок погашенн¤ заборгованост≥ за кредитами, залученими державою або п≥д державн≥ гарант≥њ ≥ наданими дл¤ закуп≥вл≥ с≥льськогосподарськоњ техн≥ки ≥ноземного виробництва, переданоњ с≥льгосптоваровиробникам та ≥ншим суб'Їктам господарюванн¤, кр≥м надходжень за рахунок в≥дшкодуванн¤ з державного бюджету сум податку на додану варт≥сть та надходжень, визначених пунктом 10 ц≥Їњ статт≥;

6) поверненн¤ кредит≥в, наданих з ƒержавного бюджету ”крањни фермерським господарствам;

7) поверненн¤ кошт≥в, наданих ћ≥н≥стерству аграрноњ пол≥тики ”крањни на формуванн¤ державного продовольчого резерву јграрним фондом та дл¤ зд≥йсненн¤ заставних та ≥нтервенц≥йних закуп≥вель;

8) поверненн¤ кошт≥в, наданих з ƒержавного бюджету ”крањни на закуп≥влю с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ;

9) поверненн¤ безв≥дсоткових бюджетних позичок, наданих у 2004 роц≥ п≥дприЇмствам державноњ форми власност≥ паливно-енергетичного комплексу на погашенн¤ заборгованост≥ ≥з зароб≥тноњ плати в межах 83.261 тис. гривень та наданих у 2005 роц≥ п≥дприЇмствам та орган≥зац≥¤м вуг≥льноњ промисловост≥ на погашенн¤ заборгованост≥ ≥з зароб≥тноњ плати прац≥вникам в межах 17.944 тис. гривень;

10) до 5 в≥дсотк≥в фактичних надходжень до ƒержавного бюджету ”крањни внасл≥док забезпеченн¤ юридичними особами ст¤гненн¤ простроченоњ заборгованост≥ перед державою за кредитами, залученими державою або п≥д державн≥ гарант≥њ, та бюджетними позичками;

11) поверненн¤ кредиту, наданого на реконструкц≥ю г≥дроелектростанц≥й.

—татт¤ 43. ”становити, що у 2006 роц≥ кошти, отриман≥ до спец≥ального фонду ƒержавного бюджету ”крањни зг≥дно з окремими пунктами статей 11, 21 та 42 цього «акону, спр¤мовуютьс¤ в≥дпов≥дно на:

1) розвиток мереж≥ ≥ утриманн¤ автомоб≥льних дор≥г загального користуванн¤ та погашенн¤ боргових зобов'¤зань за кредитами, отриманими ”крањною або ƒержавною службою автомоб≥льних дор≥г ”крањни п≥д державн≥ гарант≥њ на розвиток дорожнього господарства (за рахунок кошт≥в, визначених пунктами 1, 2 та 3 статт≥ 11 цього «акону).

ѕри цьому ≥з загального обс¤гу зазначених кошт≥в, за вирахуванн¤м боргових зобов'¤зань за кредитами, 40 в≥дсотк≥в спр¤мовуЇтьс¤ на буд≥вництво, реконструкц≥ю, ремонт та утриманн¤ автомоб≥льних дор≥г загального користуванн¤ м≥сцевого значенн¤, в першу чергу у с≥льськ≥й м≥сцевост≥, у тому числ≥ 450.000 тис. гривень ¤к субвенц≥¤ м≥сцевим бюджетам на буд≥вництво, реконструкц≥ю, ремонт автомоб≥льних дор≥г комунальноњ власност≥;

субвенц≥ю з державного бюджету м≥ському бюджету м≥ста  ременчук ѕолтавськоњ област≥ на проектуванн¤ та буд≥вництво мосту через р≥чку ƒн≥про у м.  ременчук в обс¤з≥ 10.000 тис. гривень (за рахунок кошт≥в, визначених пунктами 1, 2 та 3 статт≥ 11 цього «акону);

субвенц≥ю з державного бюджету м≥ському бюджету м≥ста «апор≥жж¤ на буд≥вництво автотранспортноњ маг≥страл≥ через р≥чку ƒн≥про у м. «апор≥жж¤ в обс¤з≥ 233.100 тис. гривень (за рахунок кошт≥в, визначених пунктами 1, 2 та 3 статт≥ 11 цього «акону, та 133.100 тис. гривень надходжень, визначених пунктом 30 статт≥ 11 цього «акону);

2) виплати, пов'¤зан≥ з функц≥онуванн¤м консульських в≥дд≥л≥в дипломатичних представництв та консульських установ ”крањни за кордоном, представництв та консульськоњ служби ћ≥н≥стерства закордонних справ ”крањни на територ≥њ ”крањни (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статт≥ 11 цього «акону);

3) заходи з реал≥зац≥њ  омплексноњ програми буд≥вництва в≥трових електростанц≥й (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статт≥ 11 цього «акону);

4) буд≥вництво енергоблок≥в атомних, г≥дроакумулюючих та ≥нших електростанц≥й, маг≥стральних, г≥рських та с≥льських л≥н≥й електропередач за перел≥ком, встановленим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статт≥ 11 цього «акону);

5) здешевленн¤ кредит≥в на створенн¤ запас≥в твердого палива дл¤ теплоелектростанц≥й (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статт≥ 11 цього «акону);

6) створенн¤ власного виробництва ¤дерного палива та приведенн¤ об'Їкт≥в виробничого об'Їднанн¤ "ѕридн≥провський х≥м≥чний завод" в еколог≥чно безпечний стан (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статт≥ 11 цього «акону);

7) державну п≥дтримку буд≥вництва та техн≥чного переоснащенн¤ п≥дприЇмств з видобутку кам'¤ного вуг≥лл¤, л≥гн≥ту (бурого вуг≥лл¤) ≥ торфу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статт≥ 11 цього «акону);

8) наданн¤ кредит≥в на реал≥зац≥ю ≥нвестиц≥йних проект≥в впровадженн¤ енергозбер≥гаючих технолог≥й у галуз¤х економ≥ки, технолог≥й з виробництва альтернативних джерел палива, розм≥щенн¤ в≥льних кошт≥в на депозитах та придбанн¤ ц≥нних папер≥в (за рахунок джерел, визначених пунктом 27 статт≥ 11 цього «акону);

9) реструктуризац≥ю вуг≥льноњ та торфодобувноњ промисловост≥ (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статт≥ 11 цього «акону);

10) зд≥йсненн¤ витрат, пов'¤заних з орган≥зац≥Їю ≥ проведенн¤м виконавчих д≥й, виплату винагороди державним виконавц¤м (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статт≥ 11 цього «акону);

11) забезпеченн¤ м≥жнародних зобов'¤зань ”крањни у косм≥чн≥й галуз≥ (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статт≥ 11 цього «акону);

12) потреби утворених в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни в≥йськових формувань (кр≥м «бройних —ил ”крањни) ≥ правоохоронних орган≥в в≥дпов≥дно до кошторис≥в, затверджених у встановленому пор¤дку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статт≥ 11 цього «акону);

13) виплату пенс≥й (компенсац≥й, надбавок, п≥двищень, доплат до пенс≥й), призначених за р≥зними пенс≥йними програмами, щом≥с¤чноњ державноњ адресноњ допомоги до пенс≥њ (дотац≥њ), сплату страхових пенс≥йних внеск≥в за визначен≥ законодавством категор≥њ ос≥б, виплату державноњ соц≥альноњ допомоги особам, ¤к≥ не мають права на пенс≥ю, та ≥нвал≥дам ≥ державноњ соц≥альноњ допомоги на догл¤д (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статт≥ 11 цього «акону);

14) забезпеченн¤ д≥¤льност≥ цив≥льноњ ав≥ац≥њ в ”крањн≥ та участь ”крањни у м≥жнародних ав≥ац≥йних орган≥зац≥¤х ≥ утриманн¤ ƒержавноњ служби ”крањни з нагл¤ду за забезпеченн¤м безпеки ав≥ац≥њ (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статт≥ 11 цього «акону);

15) морську ≥ р≥чкову транспортну д≥¤льн≥сть та участь ”крањни у м≥жнародних орган≥зац≥¤х морського ≥ р≥чкового транспорту, утриманн¤ ƒержавного департаменту морського ≥ р≥чкового транспорту та √оловноњ державноњ ≥нспекц≥њ ”крањни з безпеки судноплавства ћ≥н≥стерства транспорту та зв'¤зку ”крањни (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статт≥ 11 цього «акону, кр≥м тих, що надход¤ть в≥д риболовних порт≥в);

16) м≥жнародну д≥¤льн≥сть у галуз≥ рибного господарства (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статт≥ 11 цього «акону, в частин≥, що надход¤ть в≥д риболовних порт≥в);

17) заходи з п≥дтриманн¤ належного р≥вн¤ безпеки польот≥в, ав≥ац≥йноњ безпеки ≥ забезпеченн¤ пошукових та ав≥ац≥йно-р¤тувальних роб≥т (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статт≥ 11 цього «акону);

18) заходи, пов'¤зан≥ з охороною ≥нтелектуальноњ власност≥ (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статт≥ 11 цього «акону);

19) зд≥йсненн¤ контролю за об≥гом наркотичних засоб≥в, психотропних речовин та прекурсор≥в (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статт≥ 11 цього «акону);

20) заходи, пов'¤зан≥ з орган≥зац≥Їю наданн¤ послуг, реал≥зац≥њ продукц≥њ та виконанн¤ роб≥т бюджетними установами, та ≥нш≥ заходи з утриманн¤ цих установ зг≥дно ≥з законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статт≥ 11 цього «акону);

21) накопиченн¤ (прир≥ст) матер≥альних ц≥нностей державного матер≥ального резерву (за рахунок 85 в≥дсотк≥в джерел, визначених пунктом 18 статт≥ 11 цього «акону, та за рахунок джерел, визначених пунктами 17 ≥ 29 статт≥ 11 цього «акону);

22) в≥дшкодуванн¤ п≥дприЇмствам, установам та орган≥зац≥¤м витрат, пов'¤заних з обслуговуванн¤м ц≥нностей матер≥ального резерву (за рахунок 15 в≥дсотк≥в джерел, визначених пунктом 18 статт≥ 11 цього «акону);

23) участь украњнського контингенту орган≥в внутр≥шн≥х справ ”крањни у м≥жнародних миротворчих операц≥¤х та ≥нш≥ потреби орган≥в внутр≥шн≥х справ в≥дпов≥дно до кошторису ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х справ ”крањни (за рахунок джерел, визначених пунктом 19 статт≥ 11 цього «акону);

24) програми ≥ заходи щодо соц≥ального захисту ≥нвал≥д≥в, у тому числ≥ не менше 50 в≥дсотк≥в надходжень на утриманн¤ центр≥в ранньоњ соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ д≥тей-≥нвал≥д≥в (за рахунок джерел, визначених пунктом 20 статт≥ 11 цього «акону);

25) заходи, пов'¤зан≥ з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статт≥ 11 цього «акону);

26) захист в≥д шк≥дливоњ д≥њ вод с≥льських населених пункт≥в ≥ с≥льськогосподарських уг≥дь (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статт≥ 11 цього «акону);

27) комплексний протипаводковий захист у басейн≥ р. “иса у «акарпатськ≥й област≥ (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статт≥ 11 цього «акону);

28) реструктуризац≥ю та л≥кв≥дац≥ю об'Їкт≥в п≥дприЇмств г≥рничоњ х≥м≥њ ≥ зд≥йсненн¤ нев≥дкладних природоохоронних заход≥в у зон≥ њх д≥¤льност≥ (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статт≥ 11 цього «акону);

29) утил≥зац≥ю твердого ракетного палива (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статт≥ 11 цього «акону);

30) п≥дтримку еколог≥чно безпечного стану у зонах в≥дчуженн¤ ≥ безумовного (обов'¤зкового) в≥дселенн¤ (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статт≥ 11 цього «акону);

31) заходи, пов'¤зан≥ ≥з запоб≥ганн¤м розповсюдженню збудник≥в ≥нфекц≥йних хвороб тварин (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статт≥ 11 цього «акону);

32) п≥дтримку гастрольних заход≥в на загальнодержавному р≥вн≥ (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статт≥ 11 цього «акону);

33) розвиток м≥нерально-сировинноњ бази, з ¤ких 250.000 тис. гривень спр¤мовуютьс¤ на виконанн¤ державного замовленн¤ з одержанн¤ приросту запас≥в нафти ≥ природного газу (у тому числ≥ 150.000 тис. гривень на континентальному шельф≥ „орного ≥ в акватор≥њ јзовського мор≥в) та 35.000 тис. гривень на бур≥нн¤ артез≥анських свердловин (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статт≥ 11 цього «акону);

34) формуванн¤ державного продовольчого резерву јграрним фондом, зд≥йсненн¤ заставних закуп≥вель, товарних та ф≥нансових ≥нтервенц≥й на орган≥зованому аграрному ринку (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статт≥ 42 цього «акону);

35) рекредитуванн¤ або наданн¤ трансферт≥в дл¤ впровадженн¤ проект≥в розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статт≥ 21 цього «акону);

36) заходи, пов'¤зан≥ з проведенн¤м приватизац≥њ державного майна в≥дпов≥дно до ƒержавноњ програми приватизац≥њ ( 1723-14 ) (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статт≥ 21 цього «акону, та 10 в≥дсотк≥в надходжень, визначених пунктом 3 статт≥ 21 цього «акону), але не б≥льше н≥ж 60.000 тис. гривень.

ѕор¤док використанн¤ цих кошт≥в визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

37) державн≥ кап≥тальн≥ вкладенн¤ на реал≥зац≥ю „орнобильськоњ буд≥вельноњ програми, але не б≥льше н≥ж 117 тис. гривень, перел≥к ¤ких затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни (за рахунок 90 в≥дсотк≥в джерел, визначених пунктом 3 статт≥ 21 цього «акону);

38) наданн¤ державного п≥льгового кредиту ≥ндив≥дуальним с≥льським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статт≥ 42 цього «акону);

39) наданн¤ п≥льгового довгострокового державного кредиту молодим с≥м'¤м та одиноким молодим громад¤нам на буд≥вництво (реконструкц≥ю) та придбанн¤ житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статт≥ 42 цього «акону);

40) заходи, пов'¤зан≥ з формуванн¤м державного резервного нас≥ннЇвого фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статт≥ 42 цього «акону);

41) зб≥льшенн¤ статутного фонду Ќац≥ональноњ акц≥онерноњ компан≥њ "”крагрол≥зинг" (за рахунок джерел, визначених пунктом 4 статт≥ 42 цього «акону, та 20 в≥дсотк≥в джерел, визначених пунктом 5 статт≥ 42 цього «акону).

¬становити, що кошти на зб≥льшенн¤ статутного фонду Ќац≥ональноњ акц≥онерноњ компан≥њ "”крагрол≥зинг" спр¤мовуютьс¤ дл¤ закуп≥вл≥ с≥льськогосподарськоњ техн≥ки, вантажних автомоб≥л≥в та обладнанн¤ дл¤ с≥льгосппереробки з подальшою передачею њх у л≥зинг;

42) часткову компенсац≥ю вартост≥ складноњ с≥льськогосподарськоњ техн≥ки в≥тчизн¤ного виробництва (за рахунок 80 в≥дсотк≥в джерел, визначених пунктом 5 статт≥ 42 цього «акону);

43) наданн¤ кредит≥в фермерським господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статт≥ 42 цього «акону);

44) заходи щодо формуванн¤ державного замовленн¤ на ринку продовольчих товар≥в (за рахунок джерел, визначених пунктом 8 статт≥ 42 цього «акону);

45) державну п≥дтримку вугледобувних п≥дприЇмств на часткове покритт¤ витрат ≥з соб≥вартост≥ продукц≥њ, у тому числ≥ забезпеченн¤ гарант≥йних зобов'¤зань по поверненню бюджетних позик (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статт≥ 11 та пунктом 9 статт≥ 42 цього «акону);

46) оплату послуг юридичних ос≥б, ¤к≥ залучаютьс¤ дл¤ ст¤гненн¤ простроченоњ заборгованост≥ перед державою за кредитами, залученими державою або п≥д державн≥ гарант≥њ, та бюджетними позичками (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статт≥ 42 цього «акону);

47) заходи, пов'¤зан≥ з виготовленн¤м та видачею посв≥дченн¤ закордонного украњнц¤ (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статт≥ 11 цього «акону);

48) буд≥вництво пускового комплексу "¬ектор" (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статт≥ 11 цього «акону);

49) виконанн¤ роб≥т у сфер≥ поводженн¤ з рад≥оактивними в≥дходами не¤дерного циклу та л≥кв≥дац≥ю рад≥ац≥йних авар≥й (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статт≥ 11 цього «акону);

50) закладенн¤ ≥ нагл¤д за молодими садами, виноградниками та ¤г≥дниками (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статт≥ 11 цього «акону);

51) державну п≥дтримку розвитку хмел¤рства (за рахунок джерел, визначених пунктом 26 статт≥ 11 цього «акону);

52) субвенц≥ю з ƒержавного бюджету ”крањни на буд≥вництво газопровод≥в-в≥двод≥в та газиф≥кац≥ю населених пункт≥в, у першу чергу с≥льських (за рахунок джерел, визначених пунктом 28 статт≥ 11 цього «акону);

53) видатки та наданн¤ кредит≥в за кодами програмноњ класиф≥кац≥њ видатк≥в та наданн¤ кредит≥в державного бюджету: 0301810, 0501180, 0501820, 1701210, 1801800, 2101140, 2101390, 2101400, 2201390, 2211030, 2311020, 2401400, 2601270, 2711020, 2804070, 3103040, 3103050, 3121020, 3131030, 3201490, 3401290 та 5341030 (за рахунок 99 в≥дсотк≥в джерел, визначених пунктом 30 статт≥ 11 цього «акону);

54) компенсац≥ю витрат державних орган≥в приватизац≥њ на виготовленн¤ землевпор¤дноњ документац≥њ та орган≥зац≥ю продажу земельних д≥л¤нок нес≥льськогосподарського призначенн¤, що перебувають у державн≥й власност≥, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ (за рахунок 1 в≥дсотка джерел, визначених пунктом 30 статт≥ 11 цього «акону, але не б≥льше 8.500 тис. гривень);

55) ф≥нансову п≥дтримку ƒержавного фонду спри¤нн¤ молод≥жному житловому буд≥вництву (за рахунок джерел, визначених пунктом 31 статт≥ 11 цього «акону);

56) зд≥йсненн¤ природоохоронних заход≥в (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статт≥ 42 цього «акону);

57) заходи, пов'¤зан≥ з виконанн¤м орган≥зац≥йних функц≥й орендодавц¤, у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни (за рахунок джерел, визначених пунктом 32 статт≥ 11 цього «акону);

58) субвенц≥ю з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на розрахунки щодо погашенн¤ заборгованост≥ громад¤н за житлово-комунальн≥ послуги та енергонос≥њ в рахунок частковоњ компенсац≥њ втрат в≥д знец≥ненн¤ грошових заощаджень (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статт≥ 11 цього «акону);

59) субвенц≥ю з ƒержавного бюджету ”крањни на розвиток соц≥ально-економ≥чноњ сфери м≥ста —евастополь та ≥нших населених пункт≥в, в ¤ких дислокуютьс¤ в≥йськов≥ формуванн¤ „орноморського флоту –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ на територ≥њ ”крањни (за рахунок джерел, визначених пунктом 34 статт≥ 11 цього «акону);

60) субвенц≥ю з ƒержавного бюджету ”крањни на погашенн¤ заборгованост≥ минулих рок≥в з р≥зниц≥ в тарифах на теплову енерг≥ю, послуги з водопостачанн¤ та водов≥дведенн¤, що постачалис¤ населенню, ¤ка виникла у зв'¤зку з нев≥дпов≥дн≥стю фактичноњ вартост≥ тепловоњ енерг≥њ, послуг з водопостачанн¤ та водов≥дведенн¤ тарифам, що затверджувалис¤ органами державноњ влади чи органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤ (за рахунок джерел, визначених пунктом 33 статт≥ 11 цього «акону);

61) ф≥нансуванн¤ держзамовленн¤ з приросту запас≥в природного газу та рег≥ональних геологорозв≥дувальних роб≥т (за рахунок джерел, визначених пунктом 35 статт≥ 11 цього «акону);

62) забезпеченн¤ житлом в≥йськовослужбовц≥в, у тому числ≥ зв≥льнених у запас або у в≥дставку, та реформуванн¤ ≥ розвиток «бройних —ил ”крањни (за рахунок джерел, визначених пунктом 36 статт≥ 11 цього «акону). { —таттю 43 доповнено пунктом 62 зг≥дно ≥з «аконом N 3513-IV ( 3513-15 ) в≥д 23.02.2006 }

ѕри цьому 90 в≥дсотк≥в загальноњ суми зазначених кошт≥в спр¤мовуютьс¤ на ф≥нансуванн¤ державного замовленн¤ з приросту запас≥в природного газу та 10 в≥дсотк≥в - на ф≥нансуванн¤ рег≥ональних геологорозв≥дувальних роб≥т.

—татт¤ 44. ”становити, що у 2006 роц≥ благод≥йн≥ внески органам державноњ влади та органам м≥сцевого самовр¤дуванн¤ на буд≥вництво, реконструкц≥ю та кап≥тальний ремонт об'Їкт≥в державноњ та комунальноњ власност≥ зараховуютьс¤ до спец≥ального фонду в≥дпов≥дних бюджет≥в ≥ спр¤мовуютьс¤ на визначену мету.

—татт¤ 45. ƒозволити  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни надавати кошти на покритт¤ тимчасових касових розрив≥в спец≥ального фонду за рахунок залученн¤ кошт≥в Їдиного казначейського рахунку з наступним њх поновленн¤м у регламентованому режим≥ до к≥нц¤ року:

ƒержавн≥й служб≥ автомоб≥льних дор≥г ”крањни дл¤ зд≥йсненн¤ буд≥вництва, реконструкц≥њ та утриманн¤ автомоб≥льних дор≥г загального користуванн¤;

јграрному фонду дл¤ формуванн¤ державного продовольчого резерву та зд≥йсненн¤ заставних та ≥нтервенц≥йних закуп≥вель.

ћ≥н≥стерству оборони ”крањни дл¤ забезпеченн¤ житлом в≥йськовослужбовц≥в, у тому числ≥ зв≥льнених у запас або у в≥дставку, та реформуванн¤ ≥ розвиток «бройних —ил ”крањни. { —таттю 45 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 3513-IV ( 3513-15 ) в≥д 23.02.2006 }

—татт¤ 46. ”становити, що кошти, ¤к≥ були спр¤мован≥ зг≥дно ≥з «аконом ”крањни "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2004 р≥к" ( 1344-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 17-18, ст. 250) на кредитуванн¤ операц≥й з ф≥нансового л≥зингу ав≥ац≥йноњ техн≥ки, використовуютьс¤ на безповоротн≥й основ≥ за умови передач≥ збудованоњ за рахунок вказаних кошт≥в ав≥ац≥йноњ техн≥ки в≥тчизн¤ного виробництва ƒержавному ав≥ац≥йному п≥дприЇмству "”крањна" у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

–озд≥л V.
¬«ј™ћќ¬≤ƒЌќ—»Ќ» ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ Ѕёƒ∆≈“” ” –јѓЌ» “ј ћ≤—÷≈¬»’ Ѕёƒ∆≈“≤¬

—татт¤ 47. ”становити, що до доход≥в загального фонду м≥сцевих бюджет≥в у 2006 роц≥ належать:

1) податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б;

2) Їдиний податок та ф≥ксований податок (кр≥м частини цих податк≥в, що зараховуЇтьс¤ до ѕенс≥йного фонду ”крањни, та в≥драхувань на обов'¤зкове соц≥альне страхуванн¤) ≥ у повному обс¤з≥ ф≥ксований с≥льськогосподарський податок;

3) акцизний зб≥р ≥з вироблених в ”крањн≥ товар≥в (кр≥м акцизного збору з вироблених в ”крањн≥ нафтопродукт≥в ≥ транспортних засоб≥в), що сплачуЇтьс¤ платниками, ¤к≥ зареЇстрован≥ в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, - до доход≥в бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, у тому числ≥ тих, що враховуютьс¤ при визначенн≥ м≥жбюджетних трансферт≥в;

4) плата за л≥ценз≥њ на право роздр≥бноњ торг≥вл≥ алкогольними напо¤ми та тютюновими виробами - до доход≥в бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласних бюджет≥в та м≥ських бюджет≥в м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤;

5) дотац≥њ та субвенц≥њ з ƒержавного бюджету ”крањни;

6) плата за надан≥ в оренду водн≥ об'Їкти м≥сцевого значенн¤;

7) штрафн≥ санкц≥њ внасл≥док невиконанн¤ укладених розпор¤дником бюджетних кошт≥в угод ≥з суб'Їктами господарюванн¤ на придбанн¤ товар≥в, роб≥т ≥ послуг за рахунок кошт≥в м≥сцевих бюджет≥в;

8) доходи, що п≥дл¤гають зарахуванню до загального фонду м≥сцевих бюджет≥в зг≥дно ≥з статт¤ми 64, 66, 69 Ѕюджетного кодексу ”крањни ( 2542-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 37-38, ст. 189; 2004 р., N 5, ст. 34, N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);

9) кошти, що над≥йдуть в≥д наданн¤ учасниками торг≥в забезпеченн¤ њх тендерноњ пропозиц≥њ, ¤к≥ не п≥дл¤гають поверненню учасникам торг≥в у випадках, передбачених «аконом ”крањни "ѕро закуп≥влю товар≥в, роб≥т ≥ послуг за державн≥ кошти" ( 1490-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2000 р., N 20, ст. 148), в частин≥ зд≥йсненн¤ закуп≥вель за рахунок кошт≥в бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевих бюджет≥в;

10) кошти, що над≥йдуть в≥д учасника - переможц¤ процедури закуп≥вл≥, п≥д час укладанн¤ договору про закуп≥влю, забезпеченн¤ його виконанн¤, ¤к≥ не п≥дл¤гають поверненню учаснику-переможцю, в≥дпов≥дно до умов договору, в частин≥ зд≥йсненн¤ закуп≥вель за рахунок кошт≥в бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевих бюджет≥в.

ѕодаток на прибуток п≥дприЇмств комунальноњ власност≥, засновником ¤ких Ї ¬ерховна –ада јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласн≥, районн≥, м≥ськ≥, селищн≥ та с≥льськ≥ ради, зараховуЇтьс¤ в≥дпов≥дно до бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласних, районних, м≥ських, селищних та с≥льських бюджет≥в.

‘≥ксований податок зараховуЇтьс¤ до в≥дпов≥дних м≥сцевих бюджет≥в у пор¤дку, визначеному Ѕюджетним кодексом ”крањни ( 2542-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 37-38, ст. 189) дл¤ податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б.

—татт¤ 48. ” раз≥ зм≥ни юридичноњ адреси суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ - платник≥в податк≥в сплата визначених законодавством податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) п≥сл¤ реЇстрац≥њ зд≥йснюЇтьс¤ за м≥сцем попередньоњ реЇстрац≥њ до зак≥нченн¤ поточного бюджетного пер≥оду.

—татт¤ 49. «атвердити на 2006 р≥к обс¤ги м≥жбюджетних трансферт≥в зг≥дно з додатками N 6 та N 7 до цього «акону.

 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни може зд≥йснювати прот¤гом 2006 року перерозпод≥л загального обс¤гу субвенц≥њ, затвердженого м≥сцевим бюджетам з ƒержавного бюджету ”крањни на наданн¤ п≥льг, субсид≥й та допомоги населенню, м≥ж њх видами, виход¤чи з фактично нарахованих обс¤г≥в в≥дпов≥дних п≥льг та субсид≥й населенню, та перерозпод≥л обс¤г≥в субвенц≥й з ƒержавного бюджету ”крањни м≥ж м≥сцевими бюджетами, виход¤чи з фактично нарахованих обс¤г≥в в≥дпов≥дних п≥льг, субсид≥й та допомоги населенню.

ƒодаткова дотац≥¤ з ƒержавного бюджету ”крањни бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласним бюджетам на зменшенн¤ фактичних диспропорц≥й м≥ж м≥сцевими бюджетами через нер≥вном≥рн≥сть мереж≥ бюджетних установ розпод≥л¤Їтьс¤ м≥ж бюджетом јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласним бюджетом, бюджетами м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ обласного значенн¤ та бюджетами район≥в у таких пропорц≥¤х в≥дпов≥дно: не б≥льш ¤к 25 в≥дсотк≥в - дл¤ бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласного бюджету та не менш ¤к 75 в≥дсотк≥в - дл¤ бюджет≥в м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ обласного значенн¤ та бюджет≥в район≥в.

Ќадати право –ад≥ м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласним державним адм≥н≥страц≥¤м зд≥йснювати розпод≥л додатковоњ дотац≥њ на зменшенн¤ фактичних диспропорц≥й м≥ж м≥сцевими бюджетами через нер≥вном≥рн≥сть мереж≥ бюджетних установ виход¤чи з показник≥в дох≥дноњ частини бюджет≥в з метою вир≥внюванн¤ забезпеченост≥ бюджет≥в депресивних територ≥й, врахуванн¤ особливостей г≥рських територ≥й ≥ тих, що мають низький показник чисельност≥ населенн¤.

ѕор¤док розпод≥лу ц≥Їњ додатковоњ дотац≥њ визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

–озпод≥л кошт≥в субвенц≥њ з державного бюджету обласному бюджету  ињвськоњ област≥ на проведенн¤ експерименту за принципом "грош≥ ход¤ть за дитиною" зд≥йснюЇ  ињвська обласна державна адм≥н≥страц≥¤.

—татт¤ 50. «атвердити субвенц≥њ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам:

- на придбанн¤ украњнських народних ≥нструмент≥в у сум≥ 10.000 тис. гривень; розпод≥л кошт≥в зазначеноњ субвенц≥њ зд≥йснюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за поданн¤м ћ≥н≥стерства культури ≥ туризму ”крањни;

- на утриманн¤ д≥тей-сир≥т та д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн¤, в дит¤чих будинках с≥мейного типу та прийомних с≥м'¤х у сум≥ 50.000 тис. гривень; надати право  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни зд≥йснювати прот¤гом 2006 року додатковий розпод≥л та перерозпод≥л загальних обс¤г≥в зазначеноњ субвенц≥њ м≥ж м≥сцевими бюджетами.

—татт¤ 51. «а рахунок субвенц≥њ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на оплату електроенерг≥њ, природного газу, послуг тепло-, водопостачанн¤ ≥ водов≥дведенн¤, квартирноњ плати, вивезенн¤ побутового см≥тт¤ та р≥дких нечистот надаютьс¤ житлов≥ субсид≥њ населенню та п≥льги ветеранам в≥йни, особам, на ¤ких поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону ”крањни "ѕро статус ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх соц≥ального захисту" ( 3551-12 ), особам, ¤к≥ мають особлив≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, вдовам (вд≥вц¤м) та батькам померлих (загиблих) ос≥б, ¤к≥ мають особлив≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, вдовам (вд≥вц¤м) та батькам померлих (загиблих) ос≥б, ¤к≥ мають особлив≥ трудов≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, особам, ¤к≥ мають особлив≥ трудов≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, жертвам нацистських пересл≥дувань, ветеранам в≥йськовоњ служби, ветеранам орган≥в внутр≥шн≥х справ, ветеранам державноњ пожежноњ охорони, вдовам (вд≥вц¤м) померлих (загиблих) ветеран≥в в≥йськовоњ служби, ветеран≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ та державноњ пожежноњ охорони, а також зв≥льненим з≥ служби за в≥ком, хворобою або вислугою рок≥в в≥йськовослужбовц¤м —лужби безпеки ”крањни, прац≥вникам м≥л≥ц≥њ, особам начальницького складу податковоњ м≥л≥ц≥њ, р¤дового ≥ начальницького складу крим≥нально-виконавчоњ системи, державноњ пожежноњ охорони, д≥т¤м (до дос¤гненн¤ повнол≥тт¤) прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ, ос≥б начальницького складу податковоњ м≥л≥ц≥њ, р¤дового ≥ начальницького складу крим≥нально-виконавчоњ системи, державноњ пожежноњ охорони, загиблих або померлих у зв'¤зку з виконанн¤м службових обов'¤зк≥в, непрацездатним членам с≥мей, ¤к≥ перебували на њх утриманн≥, зв≥льненим з в≥йськовоњ служби особам, ¤к≥ стали ≥нвал≥дами п≥д час проходженн¤ в≥йськовоњ служби, батькам та членам с≥мей в≥йськовослужбовц≥в, ¤к≥ загинули (померли) або пропали безв≥сти п≥д час проходженн¤ в≥йськовоњ служби, реаб≥л≥тованим громад¤нам, ¤к≥ стали ≥нвал≥дами внасл≥док репрес≥й або Ї пенс≥онерами, громад¤нам, ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи, дружинам (чолов≥кам) та д≥т¤м померлих громад¤н, смерть ¤ких пов'¤зана з „орнобильською катастрофою, громад¤нам в≥дпов≥дно до пункту "њ" частини першоњ статт≥ 77 ќснов законодавства ”крањни про охорону здоров'¤ ( 2801-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 26, ст. 355), частини четвертоњ статт≥ 29 ќснов законодавства ”крањни про культуру ( 2117-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493), абзацу першого частини четвертоњ статт≥ 57 «акону ”крањни "ѕро осв≥ту" ( 1060-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1996 р., N 21, ст. 84; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 15, ст. 228, N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 4, ст. 83), д≥т¤м в≥йни. { „астина перша статт≥ 51 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з «аконом N 3584-IV ( 3584-15 ) в≥д 16.03.2006 }

«а рахунок субвенц≥њ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на придбанн¤ твердого та р≥дкого п≥чного побутового палива ≥ скрапленого газу надаютьс¤ житлов≥ субсид≥њ населенню та п≥льги ветеранам в≥йни, особам, на ¤ких поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону ”крањни "ѕро статус ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх соц≥ального захисту" ( 3551-12 ), особам, ¤к≥ мають особлив≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, вдовам (вд≥вц¤м) та батькам померлих (загиблих) ос≥б, ¤к≥ мають особлив≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, вдовам (вд≥вц¤м) та батькам померлих (загиблих) ос≥б, ¤к≥ мають особлив≥ трудов≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, особам, ¤к≥ мають особлив≥ трудов≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, жертвам нацистських пересл≥дувань, ветеранам в≥йськовоњ служби, ветеранам орган≥в внутр≥шн≥х справ, ветеранам державноњ пожежноњ охорони, вдовам (вд≥вц¤м) померлих (загиблих) ветеран≥в в≥йськовоњ служби, ветеран≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ та державноњ пожежноњ охорони, а також зв≥льненим з≥ служби за в≥ком, хворобою або вислугою рок≥в прац≥вникам м≥л≥ц≥њ, особам начальницького складу податковоњ м≥л≥ц≥њ, р¤дового ≥ начальницького складу крим≥нально-виконавчоњ системи, державноњ пожежноњ охорони, д≥т¤м (до дос¤гненн¤ повнол≥тт¤) прац≥вник≥в м≥л≥ц≥њ, ос≥б начальницького складу податковоњ м≥л≥ц≥њ, р¤дового ≥ начальницького складу крим≥нально-виконавчоњ системи, державноњ пожежноњ охорони, загиблих або померлих у зв'¤зку з виконанн¤м службових обов'¤зк≥в, непрацездатним членам с≥мей, ¤к≥ перебували на њх утриманн≥, громад¤нам, ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи, дружинам (чолов≥кам) та д≥т¤м померлих громад¤н, смерть ¤ких пов'¤зана з „орнобильською катастрофою, громад¤нам в≥дпов≥дно до пункту "њ" частини першоњ статт≥ 77 ќснов законодавства ”крањни про охорону здоров'¤ ( 2801-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 26, ст. 355), частини четвертоњ статт≥ 29 ќснов законодавства ”крањни про культуру ( 2117-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493), абзацу першого частини четвертоњ статт≥ 57 «акону ”крањни "ѕро осв≥ту" ( 1060-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1996 р., N 21, ст. 84; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 15, ст. 228, N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 4, ст. 83). { „астина друга статт≥ 51 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з «аконом N 3584-IV ( 3584-15 ) в≥д 16.03.2006 }

«а рахунок субвенц≥њ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на наданн¤ п≥льг з послуг зв'¤зку та ≥нших передбачених законодавством п≥льг (кр≥м п≥льг на одержанн¤ л≥к≥в, зубопротезуванн¤, оплату електроенерг≥њ, природного ≥ скрапленого газу на побутов≥ потреби, твердого та р≥дкого п≥чного побутового палива, послуг тепло-, водопостачанн¤ ≥ водов≥дведенн¤, квартирноњ плати, вивезенн¤ побутового см≥тт¤ та р≥дких нечистот) та компенсац≥ю за п≥льговий проњзд окремих категор≥й громад¤н надаютьс¤ п≥льги ветеранам в≥йни, особам, на ¤ких поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону ”крањни "ѕро статус ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх соц≥ального захисту" ( 3551-12 ), особам, ¤к≥ мають особлив≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, вдовам (вд≥вц¤м) та батькам померлих (загиблих) ос≥б, ¤к≥ мають особлив≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, вдовам (вд≥вц¤м) та батькам померлих (загиблих) ос≥б, ¤к≥ мають особлив≥ трудов≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, ветеранам прац≥, особам, ¤к≥ мають особлив≥ трудов≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, жертвам нацистських пересл≥дувань, ветеранам в≥йськовоњ служби, ветеранам орган≥в внутр≥шн≥х справ, ветеранам державноњ пожежноњ охорони, вдовам (вд≥вц¤м) померлих (загиблих) ветеран≥в в≥йськовоњ служби, ветеран≥в орган≥в внутр≥шн≥х справ ≥ ветеран≥в державноњ пожежноњ охорони, особам, зв≥льненим з в≥йськовоњ служби, ¤к≥ стали ≥нвал≥дами п≥д час проходженн¤ в≥йськовоњ служби, реаб≥л≥тованим громад¤нам, ¤к≥ стали ≥нвал≥дами внасл≥док репрес≥й або Ї пенс≥онерами, громад¤нам, ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи, дружинам (чолов≥кам) та д≥т¤м померлих громад¤н, смерть ¤ких пов'¤зана з „орнобильською катастрофою, та зд≥йснюютьс¤ компенсац≥йн≥ виплати за п≥льговий проњзд окремих категор≥й громад¤н. { „астина трет¤ статт≥ 51 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно з «аконом N 3584-IV ( 3584-15 ) в≥д 16.03.2006 }

—татт¤ 52. «атвердити субвенц≥ю з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на буд≥вництво газопровод≥в-в≥двод≥в та газиф≥кац≥ю населених пункт≥в, у першу чергу с≥льських, у сум≥ 450.000 тис. гривень зг≥дно з додатком N 7 до цього «акону.

 аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни за погодженн¤м з  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету затвердити пор¤док наданн¤ та використанн¤ кошт≥в зазначеноњ субвенц≥њ, а також њњ розпод≥л за об'Їктами.

–озпод≥л кошт≥в зазначеноњ субвенц≥њ за об'Їктами зд≥йснюЇтьс¤ за пропозиц≥¤ми народних депутат≥в ”крањни, узгодженими з в≥дпов≥дними м≥сцевими органами влади ≥ органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤. ѕри визначенн≥ перел≥ку цих об'Їкт≥в врахувати в першу чергу ступ≥нь газиф≥кац≥њ населених пункт≥в, необх≥дн≥сть завершенн¤ пускових об'Їкт≥в, продовженн¤ розпочатого буд≥вництва у минулих роках та буд≥вництва об'Їкт≥в ≥з п≥дготовленою проектно-кошторисною документац≥Їю.

—татт¤ 53. ”становити, що ц≥льов≥ кошти на 2006 р≥к, що врахован≥ при визначенн≥ м≥жбюджетних трансферт≥в м≥ж державним бюджетом та м≥сцевими бюджетами, на забезпеченн¤ реал≥зац≥њ заход≥в  омплексноњ програми "÷укровий д≥абет" ( 545/99 ) ≥ л≥куванн¤ нецукрового д≥абету використовуютьс¤ у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 54. «атвердити субвенц≥ю з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на соц≥ально-економ≥чний розвиток рег≥он≥в, виконанн¤ заход≥в з упередженн¤ авар≥й та запоб≥ганн¤ техногенним катастрофам у житлово-комунальному господарств≥ та на ≥нших авар≥йних об'Їктах комунальноњ власност≥ ≥ на виконанн¤ ≥нвестиц≥йних проект≥в, у тому числ≥ на кап≥тальний ремонт с≥льських шк≥л, розвиток та реконструкц≥ю централ≥зованих систем водопостачанн¤ та водов≥дведенн¤, на впровадженн¤ заход≥в, спр¤мованих на зменшенн¤ витрат по виробництву, передач≥ та споживанн¤ тепловоњ енерг≥њ у сум≥ 1.000.000 тис. гривень зг≥дно з додатком N 7 до цього «акону.

 аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни за погодженн¤м з  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету затвердити пор¤док наданн¤ зазначеноњ субвенц≥њ, а також њњ розпод≥л за об'Їктами.

–озпод≥л кошт≥в зазначеноњ субвенц≥њ зд≥йснюЇтьс¤ за пропозиц≥¤ми народних депутат≥в ”крањни, узгодженими з в≥дпов≥дними м≥сцевими органами влади ≥ органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤. ѕри визначенн≥ перел≥ку об'Їкт≥в ≥нвестиц≥йних проект≥в врахувати в першу чергу необх≥дн≥сть завершенн¤ буд≥вництва, розпочатого у минулих роках, буд≥вництва об'Їкт≥в ≥з ступенем буд≥вельноњ готовност≥ понад 80 в≥дсотк≥в та буд≥вництва об'Їкт≥в ≥з п≥дготовленою проектно-кошторисною документац≥Їю.

—татт¤ 55. якщо з в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету зд≥йснюютьс¤ видатки, ¤к≥ мають проводитис¤ зг≥дно з Ѕюджетним кодексом ”крањни ( 2542-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 37-38, ст. 189) з ≥ншого бюджету, така д≥¤ квал≥ф≥куЇтьс¤ ¤к нец≥льове використанн¤ бюджетних кошт≥в.

ќбс¤ги цих видатк≥в безсп≥рно вилучаютьс¤ з в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету до ƒержавного бюджету ”крањни органами ƒержавного казначейства ”крањни у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, в тому числ≥ ≥ за рахунок зменшенн¤ трансферт≥в в≥дпов≥дному м≥сцевому бюджету на в≥дпов≥дну суму.

—татт¤ 56. ”становити, що у 2006 роц≥ суми дотац≥њ вир≥внюванн¤ м≥сцевим бюджетам перераховуютьс¤ управл≥нн¤ми ƒержавного казначейства ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, област¤х та м≥ст≥ —евастопол≥ шл¤хом застосуванн¤ норматив≥в щоденних в≥драхувань в≥д доход≥в загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни, що над≥йшли на анал≥тичн≥ рахунки обл≥ку доход≥в ƒержавного бюджету ”крањни на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ, зг≥дно з додатком N 6 до цього «акону.

ƒо доход≥в загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни, за рахунок ¤ких зд≥йснюЇтьс¤ перерахуванн¤ дотац≥й вир≥внюванн¤, включаютьс¤:

1) податок на прибуток п≥дприЇмств;

2) податок на додану варт≥сть (без врахуванн¤ бюджетного в≥дшкодуванн¤ податку на додану варт≥сть грошовими коштами);

3) зб≥р за спец≥альне використанн¤ л≥сових ресурс≥в державного значенн¤;

4) зб≥р за спец≥альне водокористуванн¤;

5) платеж≥ за користуванн¤ надрами загальнодержавного значенн¤;

6) акцизний зб≥р ≥з вироблених в ”крањн≥ товар≥в (кр≥м акцизного збору з вироблених в ”крањн≥ товар≥в, що сплачуЇтьс¤ платниками, ¤к≥ зареЇстрован≥ в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, акцизного збору з вироблених в ”крањн≥ нафтопродукт≥в ≥ транспортних засоб≥в);

7) акцизний зб≥р ≥з ввезених на територ≥ю ”крањни товар≥в (кр≥м акцизного збору ≥з ввезених в ”крањну нафтопродукт≥в ≥ транспортних засоб≥в);

8) плата за л≥ценз≥њ на певн≥ види господарськоњ д≥¤льност≥ (кр≥м плати за л≥ценз≥њ, що видаютьс¤ –адою м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, виконавчими органами м≥сцевих рад ≥ м≥сцевими органами виконавчоњ влади, та плати за л≥ценз≥њ на право роздр≥бноњ торг≥вл≥ алкогольними напо¤ми та тютюновими виробами);

9) вв≥зне мито (кр≥м вв≥зного мита на нафтопродукти, транспортн≥ засоби та шини до них);

10) вив≥зне мито;

11) плата за оренду ц≥л≥сних майнових комплекс≥в та ≥ншого державного майна;

12) державне мито в частин≥, що в≥дпов≥дно до закону зараховуЇтьс¤ до державного бюджету;

13) Їдиний зб≥р, ¤кий справл¤Їтьс¤ у пунктах пропуску через державний кордон ”крањни;

14) кошти, що передаютьс¤ до державного бюджету з обласних бюджет≥в, м≥ських бюджет≥в м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласного значенн¤ ≥ районних бюджет≥в.

” раз≥ ¤кщо суми, перерахован≥ в≥дпов≥дним управл≥нн¤м ƒержавного казначейства ”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, област¤х та м≥ст≥ —евастопол≥, не забезпечать отриманн¤ м≥с¤чноњ суми дотац≥њ вир≥внюванн¤ зг≥дно з нормативами щоденних в≥драхувань, визначених у додатку N 6 до цього «акону, ƒержавне казначейство ”крањни зобов'¤зане перерахувати на рахунок в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету недоотриману м≥с¤чну суму дотац≥њ вир≥внюванн¤ ≥з загального фонду державного бюджету не п≥зн≥ше 10 числа наступного м≥с¤ц¤.

—татт¤ 57. ”становити, що перерахуванн¤ кошт≥в до ƒержавного бюджету ”крањни з м≥ських бюджет≥в м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласного значенн¤, районних бюджет≥в зд≥йснюЇтьс¤ органами ƒержавного казначейства ”крањни за рахунок фактичних надходжень доход≥в, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в в≥дпов≥дних бюджет≥в зг≥дно з нормативами щоденних в≥драхувань, визначених у додатку N 6 до цього «акону. ѕерерахуванн¤ кошт≥в до районних ≥ м≥ських м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласного значенн¤ бюджет≥в з бюджет≥в с≥л, селищ, м≥ст районного значенн¤ зд≥йснюЇтьс¤ органами ƒержавного казначейства ”крањни за рахунок фактичних надходжень доход≥в, що враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в в≥дпов≥дних бюджет≥в, зг≥дно з нормативами щоденних в≥драхувань, визначених в≥дпов≥дними районними та м≥ськими радами. ћ≥с¤чний обс¤г перерахуванн¤ зазначених кошт≥в за нормативами щоденних в≥драхувань не повинен становити б≥льше одн≥Їњ дванадц¤тоњ р≥чноњ суми, визначеноњ у додатку N 6 до цього «акону.

”становити, що перерахуванн¤ кошт≥в до державного бюджету з обласних,  ињвського м≥ського бюджет≥в, визначених у додатку N 6 до цього «акону, зд≥йснюЇтьс¤ щодекадно р≥вними частками зг≥дно з пом≥с¤чними сумами таких платеж≥в, установленими розписом ƒержавного бюджету ”крањни на 2006 р≥к.

—татт¤ 58. ¬ерховн≥й –ад≥ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласним, м≥ським, районним, селищним, с≥льським радам при затвердженн≥ в≥дпов≥дних бюджет≥в забезпечити в повному обс¤з≥ потребу в асигнуванн¤х на оплату прац≥ прац≥вник≥в бюджетних установ в≥дпов≥дно до встановлених чинним законодавством умов оплати прац≥ та розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати; на проведенн¤ розрахунк≥в за електричну енерг≥ю, теплову енерг≥ю, водопостачанн¤, водов≥дведенн¤, природний газ та послуги зв'¤зку, ¤к≥ споживаютьс¤ бюджетними установами, не допускаючи будь-¤коњ простроченоњ заборгованост≥ ≥з зазначених видатк≥в. ”становити л≥м≥ти споживанн¤ енергонос≥њв у ф≥зичних обс¤гах по кожн≥й бюджетн≥й установ≥ виход¤чи з обс¤г≥в призначень, затверджених розпор¤дникам бюджетних кошт≥в у р≥шенн¤х про затвердженн¤ в≥дпов≥дних бюджет≥в на 2006 р≥к.

—татт¤ 59. ”становити, що в розрахунках м≥жбюджетних трансферт≥в на 2006 р≥к коеф≥ц≥Їнт вир≥внюванн¤ застосовуЇтьс¤ лише до обчисленого за формулою обс¤гу кошт≥в, що передаютьс¤ до державного бюджету з м≥сцевих бюджет≥в.

—татт¤ 60. ”становити, що видатки бюджету м≥ста  иЇва на виконанн¤ функц≥й столиц≥ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро столицю ”крањни - м≥сто-герой  ињв" ( 401-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1999 р., N 11, ст. 79) зд≥йснюютьс¤ за в≥дпов≥дною програмою.

—татт¤ 61. ”становити, що у 2006 роц≥:

р≥вень забезпеченн¤ прожиткового м≥н≥муму (гарантований м≥н≥мум) дл¤ призначенн¤ допомоги в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро державну соц≥альну допомогу малозабезпеченим с≥м'¤м" ( 1768-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2000 р., N 35, ст. 290; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) та «акону ”крањни "ѕро державну соц≥альну допомогу особам, ¤к≥ не мають права на пенс≥ю, та ≥нвал≥дам" ( 1727-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 33-34, ст. 404; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) встановлюЇтьс¤ дл¤ працездатних ос≥б у сум≥ 110 гривень, непрацездатних ос≥б - 155 гривень, ≥нвал≥д≥в - 165 гривень;

ѕенс≥йний фонд ”крањни за рахунок кошт≥в державного бюджету виплачуЇ ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дам р≥зницю м≥ж розм≥ром державноњ соц≥альноњ допомоги ≥нвал≥дам з дитинства та д≥т¤м-≥нвал≥дам та пенс≥Їю (соц≥альною пенс≥Їю);

розм≥р державноњ соц≥альноњ допомоги малозабезпеченим с≥м'¤м не може бути б≥льшим н≥ж 75 в≥дсотк≥в в≥д р≥вн¤ забезпеченн¤ прожиткового м≥н≥муму дл¤ с≥м'њ;

нарахуванн¤ страховоњ суми з державного обов'¤зкового особистого страхуванн¤ в≥йськовослужбовц≥в в≥дпов≥дно до статт≥ 16 «акону ”крањни "ѕро соц≥альний ≥ правовий захист в≥йськовослужбовц≥в та член≥в њх с≥мей" ( 2011-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1992 р., N 15, ст. 190; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267; ≥з зм≥нами, внесеними «аконом ”крањни в≥д 20 грудн¤ 2005 року N 3235-IV ( 3235-15 ) зд≥йснюЇтьс¤ у раз≥ загибел≥ (смерт≥) в≥йськовослужбовц¤ (кр≥м в≥йськовослужбовц≥в строковоњ служби) п≥д час виконанн¤ обов'¤зк≥в в≥йськовоњ служби в розм≥р≥ дес¤тир≥чного грошового забезпеченн¤ (посадовий оклад, оклад за в≥йськове званн¤, в≥дсоткова надбавка за вислугу рок≥в та 100-в≥дсоткова надбавка, передбачена ”казом ѕрезидента ”крањни в≥д 23 лютого 2002 року N 173 ( 173/2002 ), в ≥нших випадках загибел≥ (смерт≥) та у раз≥ загибел≥ (смерт≥) в≥йськовослужбовц¤ строковоњ служби - виход¤чи ≥з р≥вн¤ 170 гривень, у ≥нших страхових випадках - виход¤чи ≥з р≥вн¤ 85 гривень. { јбзац п'¤тий частини першоњ статт≥ 61 в редакц≥њ «акону N 3513-IV ( 3513-15 ) в≥д 23.02.2006 }

” сукупному доход≥ с≥м'њ при визначенн≥ њњ права на отриманн¤ державноњ соц≥альноњ допомоги малозабезпеченим с≥м'¤м враховуЇтьс¤ грошовий екв≥валент п≥льг за спожит≥ житлово-комунальн≥ послуги.

ƒопомога в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни "ѕро державну допомогу с≥м'¤м з д≥тьми" ( 2811-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) та "ѕро загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ у зв'¤зку з тимчасовою втратою працездатност≥ та витратами, зумовленими народженн¤м та похованн¤м" ( 2240-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 14, ст. 71) зд≥йснюЇтьс¤ у таких розм≥рах:

допомога при народженн≥ дитини - у розм≥р≥ 8500 гривень. ¬иплата допомоги зд≥йснюЇтьс¤ одноразово при народженн≥ дитини в сум≥ 3400 гривень, решта - прот¤гом наступних 12 м≥с¤ц≥в р≥вними частинами у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

допомога по догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею трир≥чного в≥ку - у розм≥р≥, що дор≥внюЇ р≥зниц≥ м≥ж 50 в≥дсотками прожиткового м≥н≥муму, встановленого дл¤ працездатних ос≥б, та середньом≥с¤чним сукупним доходом с≥м'њ в розрахунку на одну особу за попередн≥ ш≥сть м≥с¤ц≥в, але не менше 90 гривень, у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 62. ”становити, що обс¤ги тимчасових касових розрив≥в м≥сцевих бюджет≥в, пов'¤заних ≥з забезпеченн¤м видатк≥в загального фонду, у першу чергу на оплату прац≥ прац≥вник≥в бюджетних установ та нарахуванн¤ на зароб≥тну плату, придбанн¤ продукт≥в харчуванн¤ ≥ медикамент≥в, оплату комунальних послуг та енергонос≥њв, в обов'¤зковому пор¤дку покриваютьс¤ ƒержавним казначейством ”крањни в межах планового бюджетного пер≥оду, а тимчасов≥ касов≥ розриви ѕенс≥йного фонду ”крањни, пов'¤зан≥ ≥з виплатою пенс≥й, - в межах його фактичного деф≥циту кошт≥в на цю мету за рахунок кошт≥в Їдиного казначейського рахунку на догов≥рних умовах без нарахуванн¤ в≥дсотк≥в за користуванн¤ цими коштами.

«обов'¤зати ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни щом≥с¤чно за результатами виконанн¤ м≥сцевих бюджет≥в надавати середньостроков≥ безв≥дсотков≥ позички на умовах поверненн¤ у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, за рахунок кошт≥в Їдиного казначейського рахунку в≥дпов≥дним м≥сцевим органам виконавчоњ влади та органам м≥сцевого самовр¤дуванн¤ в обс¤гах невиконанн¤ розрахунково визначених ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни прогнозних надходжень доход≥в м≥сцевих бюджет≥в на 2006 р≥к, що враховуютьс¤ при визначенн≥ м≥жбюджетних трансферт≥в, визначених у додатку N 6 до цього «акону. « ц≥Їю метою ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни затвердити на 2006 р≥к пом≥с¤чний розпис зазначених доход≥в та довести його до в≥дпов≥дних м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

ѕогашенн¤ отриманих середньострокових позичок зд≥йснюЇтьс¤ за результатами р≥чного зв≥ту у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 63. ”становити, що за рахунок субвенц≥њ з ƒержавного бюджету ”крањни м≥сцевим бюджетам на наданн¤ п≥льг та житлових субсид≥й населенню на придбанн¤ твердого та р≥дкого п≥чного побутового палива та скрапленого газу надаютьс¤ п≥льги виход¤чи ≥з розрахунку вартост≥ одн≥Їњ тонни твердого палива та одного балону скрапленого газу на домогосподарство в р≥к, а особам, ¤к≥ мають таке право зг≥дно ≥з статтею 48 √≥рничого закону ”крањни ( 1127-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1999 р., N 50, ст. 433; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 32, ст. 172; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267), - ≥з розрахунку вартост≥ 3,1 тонни вуг≥лл¤ на побутов≥ потреби на домогосподарство в р≥к. √раничн≥ показники вартост≥ твердого палива у розр≥з≥ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, областей, м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤ визначаютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ћ≥сцев≥ органи виконавчоњ влади та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ мають право:

встановлювати зб≥льшен≥ норми на придбанн¤ твердого та р≥дкого п≥чного побутового палива та скрапленого газу особам, ¤к≥ мають право на п≥льги та житлов≥ субсид≥њ в≥дпов≥дно до чинного законодавства, за рахунок кошт≥в в≥дпов≥дних м≥сцевих бюджет≥в;

надавати п≥льги на тверде та р≥дке п≥чне побутове паливо та скраплений балонний газ у натуральному вираз≥ або гот≥вкою за бажанн¤м громад¤н.

Ќатуральн≥ норми забезпеченн¤ населенн¤ твердим та р≥дким п≥чним побутовим паливом та скрапленим газом, в≥дпов≥дно до ¤ких населенню будуть надаватис¤ п≥льги ≥ житлов≥ субсид≥њ гот≥вкою дл¤ в≥дшкодуванн¤ витрат на њх придбанн¤, затверджуютьс¤ –адою м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласними,  ињвською ≥ —евастопольською м≥ськими державними адм≥н≥страц≥¤ми в межах м≥н≥мальних норм та граничних показник≥в њх вартост≥, встановлених  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, виход¤чи з обс¤гу кошт≥в, призначених на зазначену мету.

—татт¤ 64. ”становити, що джерелами формуванн¤ спец≥ального фонду м≥сцевих бюджет≥в у 2006 роц≥ Ї:

1) надходженн¤ до бюджету розвитку м≥сцевих бюджет≥в, ¤к≥ включають:

кошти в≥д в≥дчуженн¤ майна, ¤ке належить јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, та майна, що перебуваЇ у комунальн≥й власност≥;

90 в≥дсотк≥в кошт≥в в≥д продажу земельних д≥л¤нок нес≥льськогосподарського призначенн¤, що перебувають у державн≥й власност≥ до розмежуванн¤ земель державноњ ≥ комунальноњ власност≥ (кр≥м земельних д≥л¤нок нес≥льськогосподарського призначенн¤, що перебувають у державн≥й власност≥, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ, 5 в≥дсотк≥в в≥д продажу ¤ких зараховуЇтьс¤ до в≥дпов≥дних бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, а також земельних д≥л¤нок, ¤к≥ знаход¤тьс¤ на територ≥њ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, кошти в≥д продажу ¤ких зараховуютьс¤ у розм≥р≥ 35 в≥дсотк≥в - до бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та 55 в≥дсотк≥в - до бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим); 100 в≥дсотк≥в кошт≥в в≥д продажу земельних д≥л¤нок нес≥льськогосподарського призначенн¤, що перебувають у комунальн≥й власност≥ (п≥сл¤ розмежуванн¤ земель державноњ та комунальноњ власност≥);

надходженн¤ див≥денд≥в, нарахованих на акц≥њ (частки, пањ) господарських товариств, що Ї у власност≥ в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ громади;

кошти в≥д поверненн¤ позик, ¤к≥ надавалис¤ з в≥дпов≥дного бюджету до набранн¤ чинност≥ Ѕюджетним кодексом ”крањни ( 2542-14 ), та в≥дсотки, сплачен≥ за користуванн¤ ними;

кошти, ¤к≥ передаютьс¤ з ≥ншоњ частини м≥сцевого бюджету за р≥шенн¤м в≥дпов≥дноњ ради;

запозиченн¤, зд≥йснен≥ у пор¤дку, визначеному законодавством;

субвенц≥њ з ≥нших бюджет≥в на виконанн¤ ≥нвестиц≥йних проект≥в;

2) податок з власник≥в транспортних засоб≥в та ≥нших самох≥дних машин ≥ механ≥зм≥в (у тому числ≥ податок з власник≥в транспортних засоб≥в та ≥нших самох≥дних машин ≥ механ≥зм≥в, зареЇстрованих у м≥ст≥  иЇв≥, включаЇтьс¤ до доход≥в спец≥ального фонду  ињвського м≥ського бюджету), що зараховуЇтьс¤ у розм≥р≥ 30 в≥дсотк≥в до бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ обласних бюджет≥в та 70 в≥дсотк≥в - до бюджету м≥ста —≥мферопол¤ ≥ бюджет≥в м≥ст - обласних центр≥в у раз≥ реЇстрац≥њ транспортних засоб≥в на територ≥њ цих м≥ст; 50 в≥дсотк≥в - до бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ обласних бюджет≥в та 50 в≥дсотк≥в - до м≥ських, селищних ≥ с≥льських бюджет≥в у раз≥ реЇстрац≥њ транспортних засоб≥в на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ;

3) плата за придбанн¤ торгових патент≥в пунктами продажу нафтопродукт≥в (автозаправними станц≥¤ми, заправними пунктами);

4) власн≥ надходженн¤ бюджетних установ, ¤к≥ утримуютьс¤ за рахунок кошт≥в в≥дпов≥дних м≥сцевих бюджет≥в;

5) 35 в≥дсотк≥в збору за забрудненн¤ навколишнього природного середовища, в тому числ≥: до м≥сцевих (с≥льських, селищних, м≥ських) - 10 в≥дсотк≥в, обласних та јвтономноњ –еспубл≥ки  рим - 25 в≥дсотк≥в,  ињвського та —евастопольського м≥ських - 35 в≥дсотк≥в, ≥ грошов≥ ст¤гненн¤ за шкоду, запод≥¤ну порушенн¤м законодавства про охорону навколишнього природного середовища внасл≥док господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥;

6) в≥драхуванн¤ 10 в≥дсотк≥в вартост≥ питноњ води суб'Їктами п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, ¤к≥ зд≥йснюють реал≥зац≥ю питноњ води через системи централ≥зованого водопостачанн¤ з в≥дхиленн¤м в≥д в≥дпов≥дних стандарт≥в, що зараховуютьс¤ до бюджет≥в м≥ст, селищ та с≥л;

7) надходженн¤ до ц≥льових фонд≥в, утворених ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевими радами;

8) надходженн¤ кошт≥в в≥д в≥дшкодуванн¤ втрат с≥льськогосподарського ≥ л≥согосподарського виробництва;

9) 30 в≥дсотк≥в надходжень в≥д збору за проведенн¤ гастрольних заход≥в;

10) поверненн¤ кредит≥в, наданих з м≥сцевих бюджет≥в ≥ндив≥дуальним с≥льським забудовникам;

11) поверненн¤ кредит≥в, наданих з м≥сцевих бюджет≥в молодим с≥м'¤м та одиноким молодим громад¤нам на буд≥вництво (реконструкц≥ю) та придбанн¤ житла, ≥ пен¤;

12) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на буд≥вництво газопровод≥в-в≥двод≥в та газиф≥кац≥ю населених пункт≥в, у першу чергу с≥льських;

13) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на буд≥вництво, реконструкц≥ю, ремонт автомоб≥льних дор≥г комунальноњ власност≥;

14) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥ському бюджету м≥ста «апор≥жж¤ на буд≥вництво автотранспортноњ маг≥страл≥ через р≥чку ƒн≥про у м. «апор≥жж¤;

15) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на ф≥нансуванн¤ ремонту прим≥щень управл≥нь прац≥ та соц≥ального захисту виконавчих орган≥в м≥ських, м≥ст республ≥канського в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим ≥ обласного значенн¤, районних у м≥стах  иЇв≥ ≥ —евастопол≥ та районних у м≥стах рад дл¤ зд≥йсненн¤ заход≥в з виконанн¤ сп≥льного ≥з —в≥товим банком проекту "¬досконаленн¤ системи соц≥альноњ допомоги";

16) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на придбанн¤ вагон≥в дл¤ комунального електротранспорту (тролейбус≥в ≥ трамвањв);

17) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на буд≥вництво та розвиток мереж≥ метропол≥тен≥в;

18) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на придбанн¤ шк≥льних автобус≥в дл¤ перевезенн¤ д≥тей, що проживають у с≥льськ≥й м≥сцевост≥;

19) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на заходи щодо погашенн¤ заборгованост≥ громад¤н за житлово-комунальн≥ послуги та енергонос≥њ в рахунок частковоњ компенсац≥њ втрат в≥д знец≥ненн¤ грошових заощаджень;

20) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на розвиток соц≥ально-економ≥чноњ сфери м≥ста —евастопол¤ та ≥нших населених пункт≥в, в ¤ких дислокуютьс¤ в≥йськов≥ формуванн¤ „орноморського флоту –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ;

21) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на погашенн¤ заборгованост≥ минулих рок≥в з р≥зниц≥ в тарифах на теплову енерг≥ю, послуги з водопостачанн¤ та водов≥дведенн¤, що постачалис¤ населенню, ¤ка виникла у зв'¤зку з нев≥дпов≥дн≥стю фактичноњ вартост≥ тепловоњ енерг≥њ, послуг з водопостачанн¤ та водов≥дведенн¤ тарифам, що затверджувалис¤ органами державноњ влади чи органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤;

22) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥сцевим бюджетам на оснащенн¤ с≥льських амбулатор≥й та фельдшерсько-акушерських пункт≥в, придбанн¤ автомоб≥л≥в швидкоњ медичноњ допомоги дл¤ с≥льських заклад≥в охорони здоров'¤;

23) субвенц≥¤ з державного бюджету м≥ському бюджету м≥ста  ременчук ѕолтавськоњ област≥ на проектуванн¤ та буд≥вництво мосту через р≥чку ƒн≥про у м.  ременчук.

 ошти спец≥ального фонду м≥сцевих бюджет≥в витрачаютьс¤ на заходи, передбачен≥ законодавством.

ѕри цьому у раз≥ в≥дсутност≥ у населених пунктах вулиць, що сум≥щаютьс¤ з автомоб≥льними дорогами загального користуванн¤ державного значенн¤, або в≥дсутност≥ потреби у проведенн≥ в≥дпов≥дних роб≥т кошти в≥д надходженн¤ податку з власник≥в транспортних засоб≥в та ≥нших самох≥дних машин ≥ механ≥зм≥в спр¤мовуютьс¤ за р≥шенн¤м в≥дпов≥дного органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤ на ремонт ≥ утриманн¤ дор≥г у цих населених пунктах.

–озд≥л VI.
ќ—ќЅЋ»¬≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

—татт¤ 65. «атвердити на 2006 р≥к прожитковий м≥н≥мум на одну особу в розрахунку на м≥с¤ць у розм≥р≥ з 1 с≥чн¤ - 453 гривн≥, з 1 кв≥тн¤ - 465 гривень, з 1 жовтн¤ - 472 гривн≥ та дл¤ тих, хто в≥дноситьс¤ до основних соц≥альних ≥ демограф≥чних груп населенн¤:

д≥тей в≥ком до 6 рок≥в: з 1 с≥чн¤ - 400 гривень, з 1 кв≥тн¤ - 410 гривень, з 1 жовтн¤ - 418 гривень;

д≥тей в≥ком в≥д 6 до 18 рок≥в: з 1 с≥чн¤ - 514 гривень, з 1 кв≥тн¤ - 527 гривень, з 1 жовтн¤ - 536 гривень;

працездатних ос≥б: з 1 с≥чн¤ - 483 гривн≥, з 1 кв≥тн¤ - 496 гривень, з 1 жовтн¤ - 505 гривень;

ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть: з 1 с≥чн¤ - 350 гривень, з 1 кв≥тн¤ - 359 гривень, з 1 жовтн¤ - 366 гривень.

–озм≥ри державних соц≥альних гарант≥й на 2006 р≥к, що визначаютьс¤ залежно в≥д прожиткового м≥н≥муму, встановлюютьс¤ в≥дпов≥дними законами, цим «аконом та нормативно-правовими актами  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 66. «аборонити зд≥йсненн¤ розрахунк≥в з бюджетом у негрошов≥й форм≥, в тому числ≥ шл¤хом взаЇмозал≥ку, застосуванн¤ вексел≥в, бартерних операц≥й та зарахуванн¤ зустр≥чних плат≥жних вимог у ф≥нансових установах, за вин¤тком операц≥й, пов'¤заних з державним боргом ”крањни та наданими кредитами п≥д державн≥ гарант≥њ дл¤ закуп≥вл≥ с≥льськогосподарськоњ техн≥ки ≥ноземного виробництва, операц≥й по сплат≥ податку на додану варт≥сть при ≥мпортуванн≥ на митну територ≥ю ”крањни товар≥в, операц≥й щодо проведенн¤ розрахунк≥в в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро заходи, спр¤мован≥ на забезпеченн¤ сталого функц≥онуванн¤ п≥дприЇмств паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2005 р., N 33, ст. 430).

—татт¤ 67. ”становити, що господарськ≥ орган≥зац≥њ: державн≥, в тому числ≥ казенн≥ п≥дприЇмства та њх об'Їднанн¤ ≥ доч≥рн≥ п≥дприЇмства, а також акц≥онерн≥, холдингов≥ компан≥њ та ≥нш≥ суб'Їкти господарюванн¤, у статутному фонд≥ ¤ких держав≥ належать частки (акц≥њ, пањ), та њх доч≥рн≥ п≥дприЇмства сплачують до ƒержавного бюджету ”крањни частину прибутку (доходу).

”становити, що господарськ≥ товариства, б≥льш н≥ж 50 в≥дсотк≥в акц≥й (часток, пањв) ¤ких знаходитьс¤ у статутних фондах ≥нших господарських товариств, акц≥онером ¤ких Ї держава ≥ волод≥Ї в них контрольним пакетом акц≥й, сплачують безпосередньо до ƒержавного бюджету ”крањни частину прибутку (доходу) та див≥денди, нарахован≥ за результатами ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ за 2005 р≥к.

”становити, що господарськ≥ орган≥зац≥њ, ¤к≥ належать до комунальноњ власност≥ або у статутних фондах ¤ких Ї частка комунальноњ власност≥, сплачують до загального фонду м≥сцевих бюджет≥в частину прибутку (доходу).

„астина прибутку (доходу) сплачуЇтьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни або м≥сцевих бюджет≥в за результатами ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ 2005 року (кр≥м частини прибутку (доходу), сплаченоњ в≥дпов≥дно до статт≥ 65 «акону ”крањни "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2005 р≥к" ( 2285-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2005 р., NN 17-19, ст. 267) та наростаючим п≥дсумком щоквартальноњ ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ у 2006 роц≥ у строки, встановлен≥ дл¤ сплати податку на прибуток п≥дприЇмств.

ƒл¤ акц≥онерних, холдингових компан≥й та ≥нших суб'Їкт≥в господарюванн¤, у статутному фонд≥ ¤ких держав≥ належать частки (акц≥њ, пањ), та њх доч≥рн≥х п≥дприЇмств, а також господарських орган≥зац≥й, у статутних фондах ¤ких Ї частка комунальноњ власност≥, зазначен≥ в≥драхуванн¤ провад¤тьс¤ з частини прибутку (доходу) в≥дпов≥дно до розм≥ру державноњ або комунальноњ частки (акц≥й, пањв) у њх статутних фондах.

ѕор¤док ≥ норматив в≥драхуванн¤ частини прибутку (доходу), визначеноњ ц≥Їю статтею, встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни з ≥нформуванн¤м  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету (кр≥м пор¤дку ≥ нормативу в≥драхуванн¤ частини прибутку (доходу) господарських орган≥зац≥й, ¤к≥ належать до комунальноњ власност≥ або у статутних фондах ¤ких Ї частка комунальноњ власност≥, ¤к≥ встановлюютьс¤ в≥дпов≥дними радами).

ƒл¤ господарських орган≥зац≥й, визначених частиною п'¤тою ц≥Їњ статт≥, за умови, що ц≥ господарськ≥ орган≥зац≥њ сплатили за результатами ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ у 2005 роц≥ частину прибутку в≥дпов≥дно до статт≥ 65 «акону ”крањни "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2005 р≥к" ( 2285-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2005 р., NN 17-19, ст. 267), на суму див≥денд≥в, нарахованих та сплачених за результатами ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥ за 2005 р≥к, зменшуЇтьс¤ сума частини прибутку (доходу), що п≥дл¤гаЇ сплат≥ у наступних за датою сплати див≥денд≥в податкових пер≥одах.

—татт¤ 68. ќргани ƒержавного казначейства ”крањни зд≥йснюють обл≥к зобов'¤зань розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в у пор¤дку, визначеному ƒержавним казначейством ”крањни, та в≥дображають њх у зв≥тност≥ про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни ≥ м≥сцевих бюджет≥в.

–озпор¤дники бюджетних кошт≥в беруть бюджетн≥ зобов'¤занн¤ та зд≥йснюють в≥дпов≥дн≥ видатки за загальним фондом бюджету т≥льки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необх≥дн≥сть виконанн¤ бюджетних зобов'¤зань минулих рок≥в, уз¤тих на обл≥к в органах ƒержавного казначейства ”крањни, та у раз≥ њх в≥дпов≥дност≥ бюджетним паспортам.

–озпор¤дники бюджетних кошт≥в беруть зобов'¤занн¤ за спец≥альним фондом бюджету виключно в межах в≥дпов≥дних фактичних надходжень до спец≥ального фонду бюджету.

ѕри цьому зобов'¤занн¤ щодо виплати субсид≥й, допомоги, п≥льг по оплат≥ за спожит≥ житлово-комунальн≥ послуги та компенсац≥й громад¤нам з бюджету, на що зг≥дно ≥з законами ”крањни мають право в≥дпов≥дн≥ категор≥њ громад¤н, обл≥ковуютьс¤ органами ƒержавного казначейства ”крањни незалежно в≥д визначених на цю мету бюджетних призначень.

«обов'¤занн¤, вз¤т≥ розпор¤дниками бюджетних кошт≥в без в≥дпов≥дних бюджетних асигнувань, не вважаютьс¤ бюджетними зобов'¤занн¤ми ≥ не п≥дл¤гають оплат≥ за рахунок бюджетних кошт≥в. ¬з¤тт¤ таких зобов'¤зань Ї бюджетним правопорушенн¤м.

ѕоточн≥ видатки, пов'¤зан≥ з утриманн¤м бюджетних установ, можуть зд≥йснюватис¤ розпор¤дниками бюджетних кошт≥в у раз≥, коли в≥дсутн¤ прострочена заборгован≥сть ≥з зароб≥тноњ плати (грошового забезпеченн¤).

—татт¤ 69. ”становити дл¤ платник≥в податку на прибуток у 2006 роц≥ сплату податку на прибуток за результатами одинадц¤ти м≥с¤ц≥в 2006 року за правилами, встановленими дл¤ повного податкового пер≥оду, з урахуванн¤м в≥д'Їмного значенн¤ об'Їкта оподаткуванн¤ попередн≥х пер≥од≥в, визначеного в≥дпов≥дно до законодавства, та приросту (убутку) матер≥альних запас≥в за одинадц¤ть м≥с¤ц≥в 2006 року та суми амортизац≥йних в≥драхувань, нарахованих за три квартали 2006 року, та двох третин амортизац≥йних в≥драхувань четвертого кварталу 2006 року. —плата податку на прибуток та поданн¤ податковоњ декларац≥њ з цього податку за одинадц¤ть м≥с¤ц≥в 2006 року зд≥йснюютьс¤ у строки, встановлен≥ законом дл¤ м≥с¤чного податкового пер≥оду.

—татт¤ 70. «аборонити у 2006 роц≥:

реструктуризац≥ю або списанн¤ заборгованост≥ (недоњмки) суб'Їкт≥в господарюванн¤ за податками, зборами (обов'¤зковими платежами), наданн¤ в≥дстрочки терм≥н≥в њњ сплати, кр≥м наданн¤ розстрочки прот¤гом бюджетного року по заборгованост≥ (недоњмц≥) та випадк≥в, визначених у «акон≥ ”крањни "ѕро заходи, спр¤мован≥ на забезпеченн¤ сталого функц≥онуванн¤ п≥дприЇмств паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2005 р., N 33, ст. 430);

реструктуризац≥ю заборгованост≥ суб'Їкт≥в господарюванн¤ перед державою за кредитами, залученими державою або п≥д державн≥ гарант≥њ, бюджетними позичками, ф≥нансовою допомогою на зворотн≥й основ≥ до бюджету, кр≥м розстроченн¤ њњ сплати п≥д час санац≥њ такого суб'Їкта господарюванн¤ за участю ≥нвестора, ¤кий бере на себе сол≥дарн≥ зобов'¤занн¤ щодо погашенн¤ такоњ заборгованост≥ у терм≥н не б≥льше н≥ж на три роки;

списанн¤ заборгованост≥ суб'Їкт≥в господарюванн¤ перед державою за кредитами, залученими державою або п≥д державн≥ гарант≥њ, кр≥м заборгованост≥ суб'Їкт≥в господарюванн¤, визнаних у встановленому пор¤дку банкрутами, вимоги щодо погашенн¤ заборгованост≥ ¤ких не були задоволен≥ у зв'¤зку з недостатн≥стю њх актив≥в.

—татт¤ 71. «упинити у 2006 роц≥ д≥ю положень ≥ норм, передбачених пунктом "ж" частини першоњ статт≥ 77 ќснов законодавства ”крањни про охорону здоров'¤ ( 2801-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267); статтею 28 ќснов законодавства ”крањни про культуру ( 2117-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1992 р., N 21, ст. 294; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267); абзацами одинадц¤тим ≥ дванадц¤тим частини першоњ, абзацом другим частини другоњ статт≥ 57 «акону ”крањни "ѕро осв≥ту" ( 1060-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1996 р., N 21, ст. 84; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267). ¬становити, що оплата прац≥ зазначених прац≥вник≥в зд≥йснюЇтьс¤ в межах бюджетних призначень на оплату прац≥ та у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

”становити на 2006 р≥к р≥вень забезпеченн¤ прожиткового м≥н≥муму (гарантований м≥н≥мум) дл¤ визначенн¤ права на зв≥льненн¤ в≥д плати за харчуванн¤ дитини у державних ≥ комунальних дит¤чих дошк≥льних закладах в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро дошк≥льну осв≥ту" ( 2628-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 49, ст. 259; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) у сум≥ 121 гривн¤ у розрахунку на одну особу.

—татт¤ 72. ”становити, що у 2006 роц≥ по населених пунктах, грошову оц≥нку земель ¤ких не проведено, застосовуютьс¤ ставки земельного податку, встановлен≥ частиною другою статт≥ 7 «акону ”крањни "ѕро плату за землю" ( 2535-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267), зб≥льшен≥ в 3,10 раза.

ѕо с≥льськогосподарських уг≥дд¤х та земл¤х населених пункт≥в, грошову оц≥нку ¤ких проведено ≥ уточнено станом на 1 с≥чн¤ 2006 року, застосовуютьс¤ ставки земельного податку, встановлен≥ статтею 6 та частиною першою статт≥ 7 «акону ”крањни "ѕро плату за землю" ( 2535-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1996 р., N 45, ст. 238; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267).

”становити, що у 2006 роц≥ п≥льги по плат≥ за землю, визначен≥ пунктами 3 ≥ 4 частини першоњ статт≥ 12 «акону ”крањни "ѕро плату за землю" ( 2535-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 43, ст. 363; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 26, ст. 195, N 30, ст. 243; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267, N 25, ст. 335), застосовуютьс¤ до бюджетних установ, ¤к≥ утримуютьс¤ за рахунок кошт≥в державного або м≥сцевих бюджет≥в, та громадських орган≥зац≥й ≥нвал≥д≥в, њх п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й, заклад≥в ф≥зичноњ культури та спорту, а також спортивних баз ол≥мп≥йськоњ та параол≥мп≥йськоњ п≥дготовки, перел≥к ¤ких затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 73. ѕлатеж≥, ¤к≥ в≥дпов≥дно до цього «акону зараховуютьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни та м≥сцевих бюджет≥в ≥ дл¤ ¤ких законодавчо не визначен≥ терм≥ни њх сплати, сплачуютьс¤ щом≥с¤чно в пор¤дку, визначеному «аконом ”крањни "ѕро пор¤док погашенн¤ зобов'¤зань платник≥в податк≥в перед бюджетами та державними ц≥льовими фондами" ( 2181-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 10, ст. 44) дл¤ платеж≥в, що мають базовий (зв≥тний) пер≥од - календарний м≥с¤ць.

ѕо загальнодержавних та м≥сцевих податках ≥ зборах (обов'¤зкових платежах), дл¤ ¤ких законодавчо не передбачено поданн¤ податкових декларац≥й (розрахунк≥в), платники надають щом≥с¤чн≥ розрахунки про належн≥ до сплати суми обов'¤зкових платеж≥в у пор¤дку, визначеному законодавством дл¤ обов'¤зкових платеж≥в з базовим (зв≥тним) пер≥одом - календарний м≥с¤ць.

—воЇчасно не внесен≥ до бюджет≥в суми цих платеж≥в вважаютьс¤ податковим боргом та ст¤гуютьс¤ до бюджету в пор¤дку, визначеному законодавством.

—татт¤ 74. ”становити, що у 2006 роц≥ сума податку на додану варт≥сть, визначена в≥дпов≥дно до пункт≥в 11.21 та 11.29 статт≥ 11 «акону ”крањни "ѕро податок на додану варт≥сть" ( 168/97-¬– ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1997 р., N 21, ст. 156; 1998 р., N 17, ст. 83; 1999 р., N 15, ст. 88; 2000 р., N 40, ст. 339; 2001 р., N 11, ст. 50; 2004 р., N 15, ст. 219; 2005 р., N 6, ст. 137; 2006 р., N 2-3, ст.38), спр¤мовуЇтьс¤ ¤к державна дотац≥¤ с≥льськогосподарським товаровиробникам на п≥дтримку виробництва тваринницькоњ продукц≥њ, продукц≥њ птах≥вництва та на придбанн¤ матер≥ально-техн≥чних ресурс≥в виробничого призначенн¤ в обс¤з≥ 4.100.000 тис. гривень.

—татт¤ 75. ”становити, що кер≥вники бюджетних установ утримують чисельн≥сть прац≥вник≥в, в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу (дал≥ - прац≥вник≥в) та зд≥йснюють фактичн≥ видатки на зароб≥тну плату (грошове забезпеченн¤), включаючи видатки на прем≥њ та ≥нш≥ види заохочень чи винагород, матер≥альну допомогу, лише в межах фонду зароб≥тноњ плати (грошового забезпеченн¤), затвердженого дл¤ бюджетних установ у кошторисах або планах використанн¤ бюджетних кошт≥в.

¬итрати на безоплатне або п≥льгове матер≥альне ≥ побутове забезпеченн¤, на ¤ке зг≥дно ≥з законодавством ”крањни мають право окрем≥ категор≥њ прац≥вник≥в (кр≥м категор≥й, п≥льги ¤ким передбачаютьс¤ пунктом "њ" частини першоњ статт≥ 77 ќснов законодавства ”крањни про охорону здоров'¤ ( 2801-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 26, ст. 355), частиною четвертою статт≥ 29 ќснов законодавства ”крањни про культуру ( 2117-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1992 р., N 21, ст. 294; 2005 р., N 4, ст. 83), абзацом першим частини четвертоњ статт≥ 57 «акону ”крањни "ѕро осв≥ту" ( 1060-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1991 р., N 34, ст. 451; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 4, ст. 83), а також у частин≥ медичноњ допомоги ≥ санаторно-курортного л≥куванн¤ та в≥дпочинку дл¤ оздоровленн¤ - члени с≥мей в≥йськовослужбовц≥в ≥ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу, пенс≥онер≥в з числа в≥йськовослужбовц≥в ≥ ос≥б р¤дового ≥ начальницького складу та член≥в њх с≥мей, зд≥йснюютьс¤ за рахунок ≥ в межах бюджетних асигнувань на утриманн¤ цих бюджетних установ. ƒо таких витрат належать: забезпеченн¤ форменим од¤гом, речовим майном, службовим обмундируванн¤м; забезпеченн¤ безоплатною медичною допомогою; наданн¤ санаторно-курортного л≥куванн¤ та в≥дпочинку дл¤ оздоровленн¤; наданн¤ жилого прим≥щенн¤ або виплата грошовоњ компенсац≥њ за п≥днайом (найом) жилого прим≥щенн¤; знижка плати за користуванн¤ житлом (квартирноњ плати), паливом, телефоном та плати за комунальн≥ послуги (водопостачанн¤, газ, електрична та теплова енерг≥¤); безоплатний проњзд ≥ перевезенн¤ багажу, безоплатне встановленн¤ квартирноњ охоронноњ сигнал≥зац≥њ ≥ користуванн¤ нею; безоплатна в≥дправка та одержанн¤ лист≥в в≥йськовослужбовц¤ми строковоњ служби.

—татт¤ 76. ”становити, що до член≥в с≥м'њ п≥льговика при наданн≥ п≥льг належать: дружина (чолов≥к), њхн≥ неповнол≥тн≥ д≥ти (до 18 рок≥в); неодружен≥ повнол≥тн≥ д≥ти, ¤к≥ визнан≥ ≥нвал≥дами з дитинства I та II групи або ≥нвал≥дами I групи; особа, ¤ка проживаЇ разом з ≥нвал≥дом в≥йни I групи та догл¤даЇ за ним за умови, що ≥нвал≥д в≥йни не перебуваЇ у шлюб≥; непрацездатн≥ батьки; особа, ¤ка знаходитьс¤ п≥д оп≥кою або п≥клуванн¤м громад¤нина, що маЇ право на п≥льги, та проживаЇ разом з ним.

—татт¤ 77. « метою приведенн¤ окремих норм закон≥в у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом зупинити на 2006 р≥к д≥ю:

1) частин другоњ та шостоњ статт≥ 16 (щодо умов наданн¤ спец≥альних дозвол≥в (л≥ценз≥й) на користуванн¤ надрами), частини шостоњ статт≥ 30 (в частин≥ встановленн¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни базових норматив≥в плати за користуванн¤ надрами), частини першоњ статт≥ 33 (щодо спр¤муванн¤ в≥драхувань за геологорозв≥дувальн≥ роботи, виконан≥ за рахунок державного бюджету, на розвиток м≥нерально-сировинноњ бази) та частини першоњ статт≥ 34 (щодо визначенн¤ розм≥ру збору за видачу спец≥альних дозвол≥в (л≥ценз≥й) на користуванн¤ надрами)  одексу ”крањни про надра ( 132/94-¬– ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1994 р., N 36, ст. 340; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);

2) статт≥ 3, частини другоњ статт≥ 4, статт≥ 22 «акону ”крањни "ѕро плату за землю" ( 2535-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);

3) частини четвертоњ статт≥ 21 «акону ”крањни "ѕро оренду земл≥" ( 161-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 10, ст. 102, N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) в частин≥ централ≥зац≥њ орендноњ плати за земельн≥ д≥л¤нки, ¤к≥ перебувають у державн≥й або комунальн≥й власност≥, на спец≥альних бюджетних рахунках, а також щодо њњ розпод≥ленн¤ та використанн¤;

4) абзацу третього частини першоњ статт≥ 1 в частин≥ погашенн¤ заборгованост≥ за в≥дстроченими кредитами, одержаними дл¤ ф≥нансуванн¤ деф≥циту ƒержавного бюджету ”крањни в ≥ноземн≥й валют≥, починаючи з 2002 року, та статт≥ 3 «акону ”крањни "ѕро реструктуризац≥ю боргових зобов'¤зань  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни перед Ќац≥ональним банком ”крањни" ( 1697-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);

5) частини четвертоњ статт≥ 9 «акону ”крањни "ѕро патентуванн¤ де¤ких вид≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥" ( 98/96-¬– ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);

6) абзацу другого п≥дпункту 7.1.1 пункту 7.1 статт≥ 7 та п≥дпункт≥в "в" ≥ "г" п≥дпункту 18.2.1 пункту 18.2 статт≥ 18 «акону ”крањни "ѕро пор¤док погашенн¤ зобов'¤зань платник≥в податк≥в перед бюджетами та державними ц≥льовими фондами" ( 2181-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);

7) «акону ”крањни "ѕро рентн≥ платеж≥ за нафту, природний газ ≥ газовий конденсат" ( 1456-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 19, ст. 272, N 43-44, ст. 493; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);

8) статей 14, 15, 16 та 17 «акону ”крањни "ѕро нафту ≥ газ" ( 2665-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 50, ст. 262; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 23, ст. 324; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) в частин≥ умов наданн¤ спец≥альних дозвол≥в (л≥ценз≥й) на користуванн¤ надрами;

9) абзац≥в восьмого та дес¤того частини другоњ статт≥ 6 «акону ”крањни "ѕро державну геолог≥чну службу ”крањни" ( 1216-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1999 р., N 51, ст. 456; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) в частин≥ наданн¤ повноважень та умов наданн¤ спец≥альних дозвол≥в (л≥ценз≥й) на користуванн¤ надрами;

10) статей 41 та 43 «акону ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ у зв'¤зку з тимчасовою втратою працездатност≥ та витратами, зумовленими народженн¤м та похованн¤м" ( 2240-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 14, ст. 71; 2003 р., N 45, ст. 362; 2005 р., NN 17-19, ст. 267);

11) п≥дпункту "в" пункту 2 частини першоњ статт≥ 89 Ѕюджетного кодексу ”крањни ( 2542-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 37-38, ст. 189) в частин≥ ф≥нансуванн¤ дит¤чих будинк≥в с≥мейного типу ≥ прийомних с≥мей;

12) частини другоњ статт≥ 43 «акону ”крањни "ѕро загальну середню осв≥ту" ( 651-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1999 р., N 28, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);

13) «акону ”крањни "ѕро внесенн¤ зм≥н до де¤ких законодавчих акт≥в ”крањни щодо м≥сцевоњ м≥л≥ц≥њ" ( 1577-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 23, ст. 323; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19 ст. 267);

14) абзац≥в третього ≥ п'¤того частини другоњ статт≥ 3, статт≥ 6, частини другоњ статт≥ 7, статт≥ 8, статт≥ 14, пункту 3 та п≥дпункту 2 пункту 4 розд≥лу IV "ѕрик≥нцев≥ положенн¤" (в частин≥ функц≥онуванн¤ спец≥ального рахунку) «акону ”крањни "ѕро впор¤дкуванн¤ питань, пов'¤заних ≥з забезпеченн¤м ¤дерноњ безпеки" ( 1868-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 46, ст. 511; 2005 р., NN 17-19, ст. 267);

15) п≥дпункту 9.1.4 пункту 9.1 статт≥ 9 «акону ”крањни "ѕро заходи, спр¤мован≥ на забезпеченн¤ сталого функц≥онуванн¤ п≥дприЇмств паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2005 р., N 33, ст. 430);

16) статт≥ 1 «акону ”крањни "ѕро страхов≥ тарифи на загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ в≥д нещасного випадку на виробництв≥ та профес≥йного захворюванн¤, ¤к≥ спричинили втрату працездатност≥" ( 2272-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 17, ст. 80; 2003 р., N 26, ст. 192);

{ ѕункт 17 статт≥ 77 виключено на п≥дстав≥ «акону N 3367-IV ( 3367-15 ) в≥д 19.01.2006 }

18) частини п'¤тоњ статей 12, 13, 14 та 15 «акону ”крањни "ѕро статус ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх соц≥ального захисту" ( 3551-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1993 р., N 45, ст. 425; 1996 р., N 1, ст. 1; 1999 р., N 24, ст. 209; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92, N 35, ст. 263; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) в частин≥ визначенн¤ розм≥ру виплат щор≥чноњ разовоњ грошовоњ допомоги ветеранам в≥йни;

19) статт≥ 12, частини першоњ статт≥ 15 та пункту 3 розд≥лу VIII "ѕрик≥нцев≥ положенн¤" «акону ”крањни "ѕро державну допомогу с≥м'¤м з д≥тьми" ( 2811-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 20, ст. 102; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);

20) частини першоњ статт≥ 112  рим≥нально-виконавчого кодексу ”крањни ( 1129-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 3-4, ст. 21) в частин≥ одержанн¤ засудженими до позбавленн¤ вол≥ посилок (передач) ≥ бандеролей;

21) абзацу п'¤того частини першоњ статт≥ 9 «акону ”крањни "ѕро попереднЇ ув'¤зненн¤" ( 3352-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1993 р., N 35, ст. 360; 2003 р., N 15, ст. 109; 2005 р., N 10, ст. 187) в частин≥ обмеженн¤ к≥лькост≥ посилок ≥ передач, що одержуютьс¤ особами, вз¤тими п≥д варту;

22) пункту 5 статт≥ 1, пункту 4 статт≥ 2 (в частин≥ операц≥й з куп≥вл≥-продажу гот≥вковоњ валюти), частини третьоњ статт≥ 3 та абзацу сьомого пункту 1 статт≥ 4 «акону ”крањни "ѕро зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" ( 400/97-¬– ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49, N 49, ст. 303; 1999 р., N 38, ст. 349, N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 7, ст. 65, N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 49, ст. 528; 2005 р., N 6, ст. 137, N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);

23) частини першоњ статт≥ 17 «акону ”крањни "ѕро електроенергетику" ( 575/97-¬– ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319; 2005 р., N 20, ст. 278) в частин≥ встановленн¤ ц≥льовоњ надбавки на ф≥нансуванн¤ буд≥вництва в≥трових електростанц≥й зг≥дно з  омплексною програмою буд≥вництва в≥трових електростанц≥й;

24) статт≥ 14 «акону ”крањни "ѕро виноград та виноградне вино" ( 2662-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2005 р., N 31, ст. 419);

25) частини третьоњ статт≥ 36 та частини п'¤тоњ статт≥ 37 (щодо визначенн¤ розм≥ру пенс≥њ без обмеженн¤ њњ граничного розм≥ру, кр≥м випадк≥в призначенн¤ пенс≥й особам в≥дпов≥дно до статт≥ 50-1 «акону ”крањни ( 1789-12 ) "ѕро прокуратуру") «акону ”крањни "ѕро державну службу" ( 3723-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1993 р., N 52, ст. 490; 2003 р., N 14, ст. 97; 2005 р., N 2, ст. 32);

26) пункт≥в 2 та 3 розд≥лу II "ѕрик≥нцев≥ положенн¤" «акону ”крањни "ѕро де¤к≥ питанн¤ ф≥нансуванн¤ соц≥альних виплат та пов'¤заних з ними адм≥н≥стративних витрат" ( 2105-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2005 р., N 2, ст. 32, N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267);

27) абзацу четвертого статт≥ 1 (в частин≥ в≥дшкодуванн¤ моральноњ шкоди застрахованим ≥ членам њх с≥мей), п≥дпункту "е" пункту 1 частини першоњ статт≥ 21, частини третьоњ статт≥ 28 та частини третьоњ статт≥ 34; частини п'¤тоњ статт≥ 47 (в частин≥ знижок та надбавок до розм≥ру страхового внеску) «акону ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ в≥д нещасного випадку на виробництв≥ та профес≥йного захворюванн¤, ¤к≥ спричинили втрату працездатност≥" ( 1105-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1999 р., N 46-47, ст. 403; 2001 р., N 17, ст. 80);

28) частини п'¤тоњ статт≥ 1 «акону ”крањни "ѕро прожитковий м≥н≥мум" ( 966-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1999 р., N 38, ст. 348; 2005 р., N 29, ст. 383) в частин≥ зб≥льшенн¤ прожиткового м≥н≥муму, визначеного дл¤ ос≥б, ¤к≥ в≥дпов≥дно до законодавства п≥дл¤гають обов'¤зковому державному соц≥альному страхуванню, на розм≥р ставки податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б;

29) «акону ”крањни "ѕро забезпеченн¤ молод≥, ¤ка отримала вищу або профес≥йно-техн≥чну осв≥ту, першим робочим м≥сцем з наданн¤м дотац≥њ роботодавцю" ( 2150-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2005 р., N 2, ст. 40);

30) статей 14, 22, 37 та частини третьоњ статт≥ 43 «акону ”крањни "ѕро пенс≥йне забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ та де¤ких ≥нших ос≥б" ( 2262-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст. 178; 1995 р., N 44, ст. 327; 1996 р., N 17, ст. 73; 2004 р., N 36, ст. 447, N 50, ст. 536);

31) частини четвертоњ статт≥ 19 (в частин≥ визначенн¤ розм≥ру максимальноњ величини фактичних витрат на оплату прац≥ найманих прац≥вник≥в, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничноњ суми зароб≥тноњ плати (доходу), з ¤ких справл¤ютьс¤ страхов≥ внески (збори) до соц≥альних фонд≥в) та частини третьоњ статт≥ 27 «акону ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" ( 1058-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2003 р., NN 49-51, ст. 376);

32) частини четвертоњ статт≥ 46 «акону ”крањни "ѕро охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1991 р., N 41, ст. 546; 1998 р., N 34, ст. 230);

33) частини четвертоњ статт≥ 40 «акону ”крањни в≥д 8 вересн¤ 2005 року "ѕро автомоб≥льн≥ дороги" ( 2862-15 );

34) частини п'¤тоњ статт≥ 12 «акону ”крањни в≥д 8 вересн¤ 2005 року "ѕро стимулюванн¤ розвитку рег≥он≥в" ( 2850-15 );

35) частини третьоњ статт≥ 30 «акону ”крањни "ѕро рад≥очастотний ресурс ”крањни" ( 1770-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 48, ст. 526) в частин≥ наданн¤ ¬ј“ "”кртелеком" л≥ценз≥њ на користуванн¤ рад≥очастотним ресурсом дл¤ впровадженн¤ рад≥отехнолог≥њ моб≥льного зв'¤зку третього покол≥нн¤ на конкурсних або тендерних засадах;

36) статт≥ 27 «акону ”крањни в≥д 6 жовтн¤ 2005 року "ѕро реаб≥л≥тац≥ю ≥нвал≥д≥в в ”крањн≥" ( 2961-15 );

37) в частин≥ наданн¤ безпроцентних та п≥льгових позик - пункт≥в 21 ≥ 29 частини першоњ статт≥ 20, пункт≥в 1 ≥ 7 частини першоњ статт≥ 21, пункт≥в 5 ≥ 12 частини першоњ статт≥ 22, пункту 1 частини першоњ статт≥ 23, пункту 5 частини першоњ статт≥ 36; в частин≥ виплати компенсац≥й ≥ допомог у розм≥рах в≥дпов≥дно до м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати - пункт≥в 6 та 8 частини першоњ статт≥ 30, пункту 1 частини першоњ статт≥ 36, абзац≥в другого, третього та четвертого частини першоњ статт≥ 37, абзац≥в другого, третього, четвертого частини першоњ та частини другоњ статт≥ 39, статей 40, 41, 44, абзац≥в другого, третього, четвертого, п'¤того, шостого та сьомого частини першоњ, частини третьоњ, абзац≥в другого, третього, четвертого, п'¤того, шостого, сьомого частини четвертоњ та частини сьомоњ статт≥ 48 «акону ”крањни "ѕро статус ≥ соц≥альний захист громад¤н, ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи" ( 796-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543; 1993 р., N 26, ст. 281; 1996 р., N 35, ст. 162; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2005 р., N 16, ст. 259);

38) «акону ”крањни "ѕро внесенн¤ зм≥н до Ѕюджетного кодексу ”крањни" ( 2350-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2005 р., N 10, ст. 189);

39) статт≥ 20 «акону ”крањни "ѕро основи соц≥альноњ захищеност≥ ≥нвал≥д≥в в ”крањн≥" ( 875-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”–—–, 1991 р., ст. 21, ст. 252; ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 37, ст. 451; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267, N 25, ст. 337) в частин≥ сплати бюджетними установами штрафних санкц≥й;

40) статт≥ 11 «акону ”крањни "ѕро податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б" ( 889-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2003 р., N 37, ст. 308; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) в частин≥ оподаткуванн¤ операц≥й з продажу об'Їкт≥в нерухомого майна.

—татт¤ 78. ”становити, що у 2006 роц≥ окрем≥ положенн¤ ћитного кодексу ”крањни ( 92-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51; 2004 р., N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) застосовуютьс¤ з урахуванн¤м таких зм≥н:

1. „астину першу статт≥ 218 доповнити реченн¤м такого зм≥сту: "¬везенн¤ на митну територ≥ю ”крањни цих товар≥в у незм≥нному стан≥ або товар≥в, повн≥стю вироблених, достатньо перероблених або оброблених у таких зонах, зд≥йснюЇтьс¤ в режим≥ ≥мпорту".

2. ” розд≥л≥ XXI "ѕрик≥нцев≥ положенн¤":

1) пункт 1 викласти у так≥й редакц≥њ:

"1. ћитний кодекс ”крањни набираЇ чинност≥ з 1 с≥чн¤ 2004 року, кр≥м частини тринадц¤тоњ статт≥ 71, ¤ка набираЇ чинност≥ з моменту набутт¤ ”крањною членства у —в≥тов≥й орган≥зац≥њ торг≥вл≥";

2) абзац четвертий пункту 4 викласти у так≥й редакц≥њ:

"ћитний кодекс ”крањни ( 1970-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11, ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13, ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р., N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16, N 23, ст. 117, N 31 ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), кр≥м статей 47, 85, 86, 87 та глави 2 "ћитн≥ збори" розд≥лу V "ћито та митн≥ збори", ¤к≥ втрачають чинн≥сть з моменту набутт¤ ”крањною членства у —в≥тов≥й орган≥зац≥њ торг≥вл≥".

—татт¤ 79. якщо обс¤ги власних надходжень бюджетних установ перевищують в≥дпов≥дн≥ витрати, встановлен≥ додатком N 3 до цього «акону або р≥шенн¤м про м≥сцевий бюджет, розпор¤дник бюджетних кошт≥в передбачаЇ спр¤муванн¤ таких сум у першу чергу на погашенн¤ заборгованост≥ з оплати прац≥, нарахувань на зароб≥тну плату, комунальних послуг та енергонос≥њв.

” раз≥, ¤кщо в≥дсутн¤ така заборгован≥сть, розпор¤дник бюджетних кошт≥в спр¤мовуЇ:

50 в≥дсотк≥в кошт≥в - на заходи, ¤к≥ зд≥йснюютьс¤ за рахунок в≥дпов≥дних надходжень;

50 в≥дсотк≥в кошт≥в - на заходи, ¤к≥ необх≥дн≥ дл¤ виконанн¤ основних функц≥й, але не забезпечен≥ коштами загального фонду бюджету за в≥дпов≥дною бюджетною програмою (функц≥Їю).

ѕри цьому розпор¤дник бюджетних кошт≥в зд≥йснюЇ коригуванн¤ обс¤г≥в вз¤тих бюджетних зобов'¤зань по загальному фонду бюджету дл¤ проведенн¤ видатк≥в по цих зобов'¤занн¤х ≥з спец≥ального фонду бюджету.

—татт¤ 80.  ошти державних ц≥льових фонд≥в обслуговуютьс¤ органами ƒержавного казначейства ”крањни.

ѕенс≥йному фонду ”крањни, ‘онду соц≥ального страхуванн¤ з тимчасовоњ втрати працездатност≥, ‘онду загальнообов'¤зкового державного соц≥ального страхуванн¤ ”крањни на випадок безроб≥тт¤, ‘онду соц≥ального страхуванн¤ в≥д нещасних випадк≥в на виробництв≥ та профес≥йних захворювань ”крањни подавати ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни та ƒержавному казначейству ”крањни зв≥ти про виконанн¤ кошторис≥в в≥дпов≥дних фонд≥в у пор¤дку та терм≥ни, що встановлен≥ ƒержавним казначейством ”крањни.

—татт¤ 81. ¬итрати на наданн¤ соц≥альних послуг та матер≥альне забезпеченн¤ безроб≥тних з числа незастрахованих ос≥б, на наданн¤ дотац≥њ роботодавцю дл¤ забезпеченн¤ молод≥, ¤ка отримала вищу або профес≥йно-техн≥чну осв≥ту, першим робочим м≥сцем провод¤тьс¤ за рахунок кошт≥в ‘онду загальнообов'¤зкового державного соц≥ального страхуванн¤ ”крањни на випадок безроб≥тт¤.

—татт¤ 82. ”становити з 1 с≥чн¤ 2006 року розм≥р м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати 350 гривень на м≥с¤ць, з 1 липн¤ 2006 року - 375 гривень, з 1 грудн¤ 2006 року - 400 гривень.

—татт¤ 83. ”становити, що допущенн¤ нец≥льового використанн¤ бюджетних кошт≥в у поточному чи минулому роках маЇ насл≥дком:

дл¤ розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в - зменшенн¤ асигнувань цим розпор¤дникам на суму кошт≥в, що витрачен≥ не за ц≥льовим призначенн¤м;

дл¤ одержувач≥в бюджетних кошт≥в - поверненн¤ кошт≥в у сум≥, що витрачена не за ц≥льовим призначенн¤м, у дох≥д в≥дпов≥дних бюджет≥в.

ѕор¤док зменшенн¤ асигнувань та поверненн¤ бюджетних кошт≥в до в≥дпов≥дних бюджет≥в визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 84. ”становити, що контроль за справл¤нн¤м (ст¤гненн¤м) платеж≥в до бюджету зд≥йснюЇтьс¤ органами, ¤к≥ повинн≥ забезпечувати њх надходженн¤, зг≥дно з додатком N 8 до цього «акону.

—татт¤ 85. ”становити, що у 2006 роц≥ запроваджуютьс¤ базов≥ нормативи плати за користуванн¤ надрами дл¤ видобуванн¤ корисних копалин зг≥дно з додатком N 9 до цього «акону.

—татт¤ 86. ”становити, що у 2006 роц≥ сума в≥д'Їмного значенн¤ об'Їкта оподаткуванн¤ з податку на прибуток, що рахувалас¤ станом на 1 с≥чн¤ 2005 року ≥ не була погашена прот¤гом 2005 року, не п≥дл¤гаЇ прот¤гом 2006 року врахуванню у склад≥ валових витрат платника податку.

—татт¤ 87. ”становити, що у 2006 роц≥ обс¤г збору у вигл¤д≥ ц≥льовоњ надбавки до д≥ючого тарифу на електричну та теплову енерг≥ю, що встановлюЇтьс¤ Ќац≥ональною ком≥с≥Їю регулюванн¤ електроенергетики ”крањни, становить 2.800.000 тис. гривень.

—татт¤ 88. ”становити, що надходженн¤ в сум≥ 1.160.000 тис. гривень в≥д реал≥зац≥њ надлишкового озброЇнн¤, в≥йськовоњ та спец≥альноњ техн≥ки, ≥ншого майна «бройних —ил ”крањни, надходженн¤ в≥д Ќац≥ональноњ акц≥онерноњ компан≥њ "Ќафтогаз ”крањни" в рахунок погашенн¤ заборгованост≥ за ”годою м≥ж  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни та ”р¤дом –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ про передачу з ”крањни до –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ важких бомбардувальник≥в “”-160 та “”-95 ћ—, крилатих ракет пов≥тр¤ного базуванн¤ великоњ дальност≥ та обладнанн¤ ( 643_116 ), а також надходженн¤ в≥д —екретар≥ату ќќЌ, ќЅ—™ або ≥ншоњ рег≥ональноњ орган≥зац≥њ за участь украњнського контингенту «бройних —ил ”крањни в миротворчих операц≥¤х понад обс¤ги, визначен≥ додатком N 1 до цього «акону, зараховуютьс¤ до загального фонду державного бюджету та спр¤мовуютьс¤ у визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни пор¤дку виключно на потреби «бройних —ил ”крањни понад обс¤ги, визначен≥ у додатку N 3 до цього «акону, а саме на:

модерн≥зац≥ю, розробку, закуп≥влю та утриманн¤ озброЇнн¤ та в≥йськовоњ техн≥ки - 419.600 тис. гривень;

п≥дготовку, реформуванн¤, розвиток та утриманн¤ «бройних —ил ”крањни - 740.400 тис. гривень.

” раз≥, коли сума цих надходжень перевищить суму в≥дпов≥дних обс¤г≥в, затверджених у додатку N 1 до цього «акону, ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни вносить зм≥ни до розпису ƒержавного бюджету ”крањни понад обс¤ги в≥дпов≥дних доход≥в та бюджетних призначень, визначених у додатках N 1 ≥ N 3 до цього «акону, з пропорц≥йним розпод≥лом за визначеними напр¤мами. { —татт¤ 88 в редакц≥њ «акону N 3513-IV ( 3513-15 ) в≥д 23.02.2006 }

—татт¤ 89. ”становити, що надходженн¤ в≥д приватизац≥њ державного майна понад обс¤ги, визначен≥ статтею 24 цього «акону, спр¤мовуютьс¤ у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за погодженн¤м з  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету, на:

кредитуванн¤ впровадженн¤ передових технолог≥й ≥ моделей ≥нтенсивного веденн¤ с≥льськогосподарського виробництва в умовах ринку та участ≥ у —в≥тов≥й орган≥зац≥њ торг≥вл≥ - 1.000.000 тис. гривень;

наданн¤ кредит≥в на реал≥зац≥ю ≥нвестиц≥йних проект≥в впровадженн¤ енергозбер≥гаючих технолог≥й в галуз¤х економ≥ки - 250.000 тис. гривень;

буд≥вництво ѕод≥льського мостового переходу у м≥ст≥  иЇв≥ - 300.000 тис. гривень.

” раз≥, коли сума цих надходжень перевищить суму в≥дпов≥дних обс¤г≥в, затверджених у додатку N 2 до цього «акону, ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни вносить зм≥ни до розпису ƒержавного бюджету ”крањни понад обс¤ги в≥дпов≥дних надходжень та бюджетних призначень, визначених у додатках N 2, N 3, N 4 та N 7 до цього «акону, з пропорц≥йним розпод≥лом за визначеними напр¤мами.

—татт¤ 90. ”становити, що з 1 с≥чн¤ 2006 року максимальна величина фактичних витрат на оплату прац≥ найманих прац≥вник≥в, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничноњ суми зароб≥тноњ плати (доходу), з ¤ких в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни справл¤ютьс¤ страхов≥ внески до ‘онду загальнообов'¤зкового державного соц≥ального страхуванн¤ ”крањни на випадок безроб≥тт¤, ‘онду соц≥ального страхуванн¤ з тимчасовоњ втрати працездатност≥, ‘онду соц≥ального страхуванн¤ в≥д нещасних випадк≥в на виробництв≥ та профес≥йних захворювань ”крањни та ѕенс≥йного фонду ”крањни, дор≥внюЇ дес¤ти розм≥рам прожиткового м≥н≥муму, встановленого законом дл¤ працездатних ос≥б.

—татт¤ 91. ”становити, що у 2006 роц≥ пен¤, передбачена абзацом п'¤тим п≥дпункту 12.1.2 пункту 12.1 статт≥ 12 «акону ”крањни "ѕро оподаткуванн¤ прибутку п≥дприЇмств" ( 334/94-¬– ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1997 р., N 27, ст. 181; 2003 р., N 12, ст. 88; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267), ст¤гуЇтьс¤ ≥з розрахунку 3-кратного розм≥ру р≥чноњ обл≥ковоњ ставки Ќац≥онального банку ”крањни, д≥ючоњ на день виникненн¤ додаткового податкового зобов'¤занн¤.

—татт¤ 92. ”становити, що у 2006 роц≥ окрем≥ положенн¤ «емельного кодексу ”крањни ( 2768-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2002 р., N 3-4, ст. 27, N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 28, ст. 213, N 30, ст. 247, N 38, ст. 313; 2004 р., N 7, ст. 48, ст. 57, N 8, ст. 67, N 26, ст. 361, N 35, ст. 416; 2005 р., N 2, ст. 25, N 4, ст. 83, ст. 103) застосовуютьс¤ з урахуванн¤м таких зм≥н:

1. ƒоповнити  одекс статтею 17-1 такого зм≥сту:

"17-1. ѕовноваженн¤ державних орган≥в приватизац≥њ

ƒо повноважень державних орган≥в приватизац≥њ у галуз≥ земельних в≥дносин належить:

продаж земельних д≥л¤нок, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ".

2. ” статт≥ 84:

1) частину другу п≥сл¤ сл≥в "районних державних адм≥н≥страц≥й" доповнити словами "та державних орган≥в приватизац≥њ щодо земельних д≥л¤нок, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ";

2) частину третю доповнити пунктом "ж" такого зм≥сту:

"ж) земельн≥ д≥л¤нки, на ¤ких розташован≥ державн≥, в тому числ≥ казенн≥, п≥дприЇмства, господарськ≥ товариства, у статутних фондах ¤ких держав≥ належать частки (акц≥њ, пањ)".

3. „астину першу статт≥ 116 п≥сл¤ сл≥в "орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤" доповнити словами "та державних орган≥в приватизац≥њ щодо земельних д≥л¤нок, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ".

4. „астину першу статт≥ 127 п≥сл¤ сл≥в "органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤" доповнити словами "≥ державн≥ органи приватизац≥њ".

5. ” статт≥ 128:

1) у частин≥ перш≥й:

а) п≥сл¤ сл≥в "земельних д≥л¤нок державноњ" доповнити словами "кр≥м земельних д≥л¤нок, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ";

б) доповнити абзацом другим такого зм≥сту:

"ѕродаж громад¤нам ≥ юридичним особам земельних д≥л¤нок, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ, зд≥йснюЇтьс¤ державними органами приватизац≥њ у пор¤дку, що затверджуЇ  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни";

2) перше реченн¤ частини другоњ доповнити словами "або державного органу приватизац≥њ";

3) частину третю п≥сл¤ сл≥в "м≥ська рада" доповнити словами "державний орган приватизац≥њ";

4) частину шосту п≥сл¤ сл≥в "м≥ськоњ ради" доповнити словами "державного органу приватизац≥њ";

5) доповнити частиною одинадц¤тою такого зм≥сту:

"11.  ошти, отриман≥ в≥д продажу земельних д≥л¤нок нес≥льськогосподарського призначенн¤, що перебувають у державн≥й власност≥, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ, зараховуютьс¤ державними органами приватизац≥њ до державного та м≥сцевих бюджет≥в у пор¤дку, визначеному законом про ƒержавний бюджет ”крањни".

6. ” статт≥ 129:

1) у частин≥ перш≥й:

а) п≥сл¤ сл≥в "у власност≥ держави" доповнити словами "кр≥м земельних д≥л¤нок, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ";

б) доповнити абзацом другим такого зм≥сту:

"ѕродаж земельних д≥л¤нок, що перебувають у державн≥й власност≥, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ, ≥ноземним державам та ≥ноземним юридичним особам зд≥йснюЇтьс¤ державними органами приватизац≥њ за дорученн¤м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни та за погодженн¤м з ¬ерховною –адою ”крањни";

2) перше реченн¤ частини п'¤тоњ доповнити словами "≥ державного органу приватизац≥њ";

3) частину шосту доповнити абзацом другим такого зм≥сту:

"–озгл¤д клопотанн¤ ≥ продаж земельних д≥л¤нок, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ, зд≥йснюютьс¤ державними органами приватизац≥њ п≥сл¤ отриманн¤ погодженн¤ ¬ерховноњ –ади ”крањни".

7. ” статт≥ 136:

1) у частин≥ перш≥й п≥сл¤ сл≥в "органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤" доповнити словами "державн≥ органи приватизац≥њ", а п≥сл¤ сл≥в "п≥д забудову" доповнити словами "та на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ";

2) абзац перший частини другоњ п≥сл¤ сл≥в "п≥д забудову" доповнити словами "на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ".

8. ѕерше реченн¤ частини третьоњ статт≥ 137 доповнити словами "державний орган приватизац≥њ при продажу земельних д≥л¤нок, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ".

9. ѕункт 12 розд≥лу X "ѕерех≥дн≥ положенн¤" п≥сл¤ сл≥в "приватну власн≥сть" доповнити словами "та земель, на ¤ких розташован≥ державн≥, в тому числ≥ казенн≥, п≥дприЇмства, господарськ≥ товариства, у статутних фондах ¤ких держав≥ належать частки (акц≥њ, пањ)".

—татт¤ 93. ”становити, що у 2006 роц≥ окрем≥ положенн¤ «акону ”крањни "ѕро приватизац≥ю державного майна" ( 2163-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1997 р., N 17, ст. 122; 1998 р., N 49, ст. 301; 1999 р., N 7, ст. 52, N 51, ст. 453; 2000 р., N 31, ст. 247, N 33-34, ст. 272, ст. 273, N 41, ст. 341; 2001 р., N 9, ст. 38, ст. 39; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 160, N 27, ст. 209; N 30, ст. 247; 2004 р., N 6, ст. 38, N 13, ст. 181, N 17-18, ст. 250, N 19, ст. 253, ст. 254, N 45, ст. 501; 2005 р., N 7-8, ст. 162, N 16, ст. 258, NN 17-19, ст. 267, N 25, ст. 342, N 48, ст. 480, ст. 482) застосовуютьс¤ з урахуванн¤м таких зм≥н:

1. ” частин≥ друг≥й статт≥ 3 слова "земельного та житлового фонд≥в" зам≥нити на "житлового фонду".

2. „астину першу статт≥ 5 доповнити абзацом такого зм≥сту:

"земельн≥ д≥л¤нки, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ".

3. „астину третю статт≥ 7 доповнити абзацом такого зм≥сту:

"зд≥йснюють продаж земельних д≥л¤нок державноњ власност≥, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ".

4. ƒоповнити статтею 18-1 такого зм≥сту:

"—татт¤ 18-1. ¬≥дчуженн¤ земельних д≥л¤нок державноњ власност≥, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ

1. ƒержавн≥ органи приватизац≥њ у пор¤дку, що затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, зд≥йснюють продаж земельних д≥л¤нок державноњ власност≥, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ.

2. ѕродаж земельноњ д≥л¤нки державноњ власност≥ зд≥йснюЇтьс¤ п≥сл¤:

а) визначенн¤ меж земельноњ д≥л¤нки в натур≥ (на м≥сцевост≥) та закр≥пленн¤ њх межовими знаками;

б) виготовленн¤ техн≥чноњ документац≥њ щодо продажу земельноњ д≥л¤нки, ¤ка включаЇ њњ техн≥чний паспорт.

3. ¬арт≥сть земельноњ д≥л¤нки визначаЇтьс¤ на п≥дстав≥ њњ експертноњ грошовоњ оц≥нки, ¤ка проводитьс¤ за методикою, затвердженою  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

4. ѕокупц≥ об'Їкт≥в, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ, разом з об'Їктами приватизац≥њ зд≥йснюють придбанн¤ земельних д≥л¤нок, ¤к≥ перебувають п≥д ними, на аукц≥онах. «емельн≥ д≥л¤нки, що не п≥дл¤гають продажу в≥дпов≥дно до «емельного кодексу ”крањни ( 2768-14 ), надаютьс¤ в довгострокову оренду з умовою наступного њх придбанн¤ орендарем, у раз≥ зн¤тт¤ заборони на продаж зазначених д≥л¤нок.

5. ¬≥дчуженн¤ земельних д≥л¤нок державноњ власност≥ зд≥йснюЇтьс¤ за договорами куп≥вл≥-продажу, укладеними з урахуванн¤м вимог «емельного кодексу ”крањни ( 2768-14 )".

5. —таттю 23 доповнити частиною четвертою такого зм≥сту:

"4.  ошти, отриман≥ в≥д продажу земельних д≥л¤нок нес≥льськогосподарського призначенн¤, що перебувають у державн≥й власност≥, на ¤ких розташован≥ об'Їкти, ¤к≥ п≥дл¤гають приватизац≥њ, зараховуютьс¤ державними органами приватизац≥њ до державного та м≥сцевих бюджет≥в у пор¤дку, визначеному законом про ƒержавний бюджет ”крањни".

6. јбзац другий частини четвертоњ статт≥ 27 п≥сл¤ сл≥в "приватизований об'Їкт" доповнити словами "та земельну д≥л¤нку" ≥ п≥сл¤ сл≥в "об'Їкта приватизац≥њ" доповнити словами "та земельноњ д≥л¤нки".

7. ” частин≥ четверт≥й статт≥ 29:

1) абзац перший п≥сл¤ сл≥в "об'Їкт приватизац≥њ" доповнити словами "включаючи земельну д≥л¤нку";

2) абзац другий п≥сл¤ сл≥в "викуп об'Їкта" доповнити словами "включаючи земельну д≥л¤нку".

—татт¤ 94. ”становити, що у 2006 роц≥ окрем≥ положенн¤ «акону ”крањни "ѕро розмежуванн¤ земель державноњ та комунальноњ власност≥" ( 1457-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2004 р., N 35, ст. 411) застосовуютьс¤ з урахуванн¤м таких зм≥н:

1. —таттю 6 доповнити абзацом такого зм≥сту:

"земельн≥ д≥л¤нки, на ¤ких розташован≥ державн≥, в тому числ≥ казенн≥, п≥дприЇмства, господарськ≥ товариства, у статутних фондах ¤ких держав≥ належать частки (акц≥њ, пањ)".

2. „астину першу статт≥ 8 п≥сл¤ сл≥в "установ та орган≥зац≥й" доповнити словами "меж земельних д≥л¤нок, на ¤ких розташован≥ державн≥, в тому числ≥ казенн≥, п≥дприЇмства, господарськ≥ товариства, у статутних фондах ¤ких держав≥ належать частки (акц≥њ пањ)".

—татт¤ 95. ѕродовжити до 1 с≥чн¤ 2007 року д≥ю експерименту щодо справл¤нн¤ запроваджених у 2003 роц≥ ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим за погодженн¤м з  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни окремих м≥сцевих збор≥в (збору на розвиток рекреац≥йного комплексу в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим та збору на розвиток пасажирського електротранспорту в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим).

—татт¤ 96. ”становити, що в раз≥ недостатност≥ вид≥лених з ƒержавного бюджету ”крањни кошт≥в по бюджетних програмах, пов'¤заних з розмежуванн¤м джерел виплати пенс≥й м≥ж ƒержавним бюджетом ”крањни та ѕенс≥йним фондом ”крањни, пенс≥њ, визначен≥ законодавством дл¤ в≥дпов≥дних категор≥й громад¤н, виплачуютьс¤ у повному обс¤з≥ за рахунок кошт≥в, передбачених у ƒержавному бюджет≥ ”крањни на покритт¤ деф≥циту ѕенс≥йного фонду ”крањни.

—татт¤ 97. ”становити, що у 2006 роц≥ у раз≥ понадпланового надходженн¤ доход≥в до ѕенс≥йного фонду ”крањни та ‘онду соц≥ального страхуванн¤ з тимчасовоњ втрати працездатност≥ проти обс¤г≥в, що враховувалис¤ при визначенн≥ трансферт≥в цим фондам, в≥дпов≥дно скорочуЇтьс¤ обс¤г видатк≥в за бюджетними програмами "ѕокритт¤ деф≥циту кошт≥в ѕенс≥йного фонду ”крањни дл¤ виплати пенс≥й" (код 6481100) та "¬≥дшкодуванн¤ витрат ‘онду соц≥ального страхуванн¤ з тимчасовоњ втрати працездатност≥ на виплату допомоги при народженн≥ дитини" (код 2501650).

—татт¤ 98. ѕродовжити до 1 с≥чн¤ 2007 року д≥ю закон≥в ”крањни "ѕро внесенн¤ зм≥н до «акону ”крањни "ѕро зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" в≥д 22 жовтн¤ 1998 року N 208-XIV ( 208-14 ) та в≥д 15 липн¤ 1999 року N 967-XIV ( 967-14 ).

”становити, що зб≥р з куп≥вл≥-продажу валюти прот¤гом 2006 року справл¤Їтьс¤ з операц≥й куп≥вл≥-продажу безгот≥вковоњ валюти в розм≥р≥ 1,3 в≥дсотка. ѕлатниками такого збору Ї юридичн≥ особи-резиденти, нерезиденти, пост≥йн≥ представництва юридичноњ особи-нерезидента, власники корпоративних картрахунк≥в ≥ноземноњ валюти, банки-члени м≥жнародних плат≥жних систем, уповноважен≥ банки з операц≥й за власними зовн≥шньоеконом≥чними договорами та ф≥зичн≥ особи, в тому числ≥ нерезиденти, що зд≥йснюють операц≥њ з куп≥вл≥-продажу безгот≥вкових ≥ноземних валют. Ѕанки та њх установи зобов'¤зан≥ нараховувати, утримувати та одночасно ≥з подачею за¤вки на куп≥влю ≥ноземноњ валюти, зд≥йснювану ними за власними операц≥¤ми ≥ в≥д ≥мен≥ та за рахунок кл≥Їнт≥в таких банк≥в, сплачувати до спец≥ального фонду державного бюджету додатковий зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤ у розм≥р≥ 1,3 в≥дсотка в≥д суми операц≥њ з куп≥вл≥-продажу безгот≥вковоњ валюти, зазначеноњ у так≥й за¤вц≥, вести податковий обл≥к та подавати зв≥тн≥сть органам ѕенс≥йного фонду ”крањни.

—уб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, ¤к≥ застосовують спрощений режим оподаткуванн¤ (Їдиний податок, ф≥ксований податок та ф≥ксований с≥льськогосподарський податок), та юридичн≥ ≥ ф≥зичн≥ особи, що розташован≥ (проживають) у зонах гарантованого добров≥льного в≥дселенн¤ та посиленого рад≥оеколог≥чного контролю, сплачують зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤ при зд≥йсненн≥ безгот≥вкових операц≥й з куп≥вл≥-продажу валют, торг≥вл≥ ювел≥рними виробами ≥з золота (кр≥м обручок), платини ≥ дорогоц≥нного кам≥нн¤, при в≥дчуженн≥ легкових автомоб≥л≥в, з операц≥й куп≥вл≥-продажу нерухомого майна, з наданн¤ послуг ст≥льникового рухомого зв'¤зку, встановлений вищеназваними законами, на загальних п≥дставах.

—татт¤ 99. ”становити, що у 2006 роц≥ платники збору, визначен≥ пунктами 5-7, 9 ≥ 10 статт≥ 1 «акону ”крањни "ѕро зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" ( 400/97-¬– ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 1999 р., N 38, ст. 349; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86; 2004 р., N 2, ст. 6, N 17-18, ст. 250; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267), зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤ сплачують на рахунки з обл≥ку кошт≥в спец≥ального фонду державного бюджету, в≥дкрит≥ в управл≥нн¤х ƒержавного казначейства в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим, област¤х, м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥. ÷≥ кошти в установленому пор¤дку зараховуютьс¤ до спец≥ального фонду державного бюджету ≥ використовуютьс¤ зг≥дно ≥з «аконом ”крањни про ƒержавний бюджет ”крањни на в≥дпов≥дний р≥к.

—татт¤ 100. ”становити на 2006 р≥к в≥дпов≥дно до клас≥в профес≥йного ризику виробництва так≥ страхов≥ тарифи на загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ в≥д нещасного випадку на виробництв≥ та профес≥йного захворюванн¤, ¤к≥ спричинили втрату працездатност≥:

--------------------------------------------------------  лас профес≥йного | —траховий тариф (у в≥дсотках до ризику виробництва | фактичних витрат на оплату | прац≥ найманих прац≥вник≥в) -------------------------------------------------------- 1 0,66 2 0,67 3 0,68 4 0,69 5 0,70 6 0,72 7 0,73 8 0,75 9 0,76 10 0,78 11 0,80 12 0,82 13 0,83 14 0,85 15 0,90 16 0,94 17 0,96 18 1,03 19 1,06 20 1,07 21 1,08 22 1,09 23 1,16 24 1,20 25 1,23 26 1,29 27 1,35 28 1,41 29 1,48 30 1,50 31 1,51 32 1,55 33 1,56 34 1,67 35 1,68 36 1,76 37 1,77 38 1,86 39 1,87 40 1,89 41 1,90 42 1,93 43 1,95 44 2,00 45 2,01 46 2,09 47 2,14 48 2,16 49 2,18 50 2,35 51 2,37 52 2,42 53 2,44 54 2,47 55 2,56 56 2,64 57 2,91 58 2,92 59 3,00 60 3,38 61 3,66 62 3,80 63 4,09 64 4,30 65 6,51 66 6,62 67 13,60

—татт¤ 101. ”становити, що у 2006 роц≥ розм≥р збору на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤, визначений в абзацах другому, четвертому, ≥ стосовно об'Їкта оподаткуванн¤ дл¤ ≥нших прац≥вник≥в п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, де працюють ≥нвал≥ди, - абзац≥ п'¤тому пункту 1, пунктах 2 ≥ 3 статт≥ 4 «акону ”крањни "ѕро зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" ( 400/97-¬– ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 11-12, ст. 49, N 42, ст. 257; 1999 р., N 52, ст. 465; 2000 р., N 13, ст. 104; 2003 р., N 7, ст. 65; 2004 р., N 49, ст. 528; 2005 р., N 6, ст. 137, NN 17-19, ст. 267) становить 31,8 в≥дсотка. { —татт¤ 101 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3508-IV ( 3508-15 ) в≥д 23.02.2006 }

—татт¤ 102. ”становити, що у 2006 роц≥ розм≥р внеск≥в на загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ на випадок безроб≥тт¤ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро розм≥р внеск≥в на де¤к≥ види загальнообов'¤зкового державного соц≥ального страхуванн¤" ( 2213-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 11, ст. 47; 2002 р., N 17, ст. 124, N 30, ст. 210; 2003 р., N 16, ст. 116; 2004 р., N 17-18, ст. 250, N 32, ст. 385; 2005 р., N 7-8, ст. 162, NN 17-19, ст. 267) становить:

дл¤ роботодавц≥в - 1,3 в≥дсотка суми фактичних витрат на оплату прац≥ найманих прац≥вник≥в, що включають витрати на виплату основноњ та додатковоњ зароб≥тноњ плати, ≥нш≥ заохочувальн≥ та компенсац≥йн≥ виплати, у тому числ≥ в натуральн≥й форм≥, що визначаютьс¤ зг≥дно з нормативно-правовими актами, прийн¤тими в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро оплату прац≥" ( 108/95-¬– ), та п≥дл¤гають обкладанню податком з доход≥в ф≥зичних ос≥б;

дл¤ ос≥б, ¤к≥ беруть участь у загальнообов'¤зковому державному соц≥альному страхуванн≥ на добров≥льних засадах, забезпечують себе роботою самост≥йно (члени творчих сп≥лок, творч≥ прац≥вники, ¤к≥ не Ї членами творчих сп≥лок), ф≥зичних ос≥б - суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, ос≥б, ¤к≥ виконують роботи (послуги) зг≥дно з цив≥льно-правовими угодами, а також громад¤н ”крањни, ¤к≥ працюють за межами ”крањни та не застрахован≥ у систем≥ обов'¤зкового державного соц≥ального страхуванн¤ крањни, в ¤к≥й вони перебувають, - 5,2 в≥дсотка суми оподатковуваного доходу (прибутку), в тому числ≥ 1,8 в≥дсотка - на загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ на випадок безроб≥тт¤.

—татт¤ 103. ”становити, що у 2006 роц≥ резерв кошт≥в ‘онду соц≥ального страхуванн¤ з тимчасовоњ втрати працездатност≥, необх≥дний дл¤ ф≥нансуванн¤ матер≥ального забезпеченн¤ застрахованих ос≥б, та ‘онду загальнообов'¤зкового державного соц≥ального страхуванн¤ ”крањни на випадок безроб≥тт¤, необх≥дний дл¤ виплати допомоги по безроб≥ттю, визначений пунктом 8 статт≥ 11, частиною третьою статт≥ 19, пунктом 3 частини першоњ статт≥ 20 «акону ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ у зв'¤зку з тимчасовою втратою працездатност≥ та витратами, зумовленими народженн¤м та похованн¤м" ( 2240-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 14, ст. 71; 2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32, ст. 385; 2005 р., NN 17-19, ст. 267) ≥ абзацом другим частини третьоњ статт≥ 16 «акону ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ на випадок безроб≥тт¤" ( 1533-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2000 р., N 22, ст. 171; 2002 р., N 17, ст. 124; 2004 р., N 32, ст. 385; 2005 р., NN 17-19, ст. 267), встановлюЇтьс¤ у розрахунку на 5 календарних дн≥в.

—татт¤ 104. ”становити, що м≥н≥мальний розм≥р пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥, передбачений статтею 22 «акону ”крањни "ѕро пенс≥йне забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ та де¤ких ≥нших ос≥б" ( 2262-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1992 р., N 29, ст. 399; 1995 р., N 44, ст. 327; 2004 р., N 50, ст. 536) встановлюЇтьс¤ в розм≥р≥:

≥нвал≥дам в≥йни з числа солдат≥в ≥ матрос≥в строковоњ служби I групи - у розм≥р≥ 120 процент≥в, II групи - 110 процент≥в, III групи - 105 процент≥в прожиткового м≥н≥муму дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть;

≥ншим ≥нвал≥дам з числа солдат≥в ≥ матрос≥в строковоњ служби I групи у розм≥р≥ - 110 процент≥в, II групи - 105 процент≥в, III групи - 100 процент≥в прожиткового м≥н≥муму дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть;

≥нвал≥дам з числа Їфрейтор≥в (старших солдат≥в) ≥ сержант≥в, старших матрос≥в ≥ старшин строковоњ служби - у розм≥р≥ 110 процент≥в, з числа прапорщик≥в ≥ м≥чман≥в, в≥йськовослужбовц≥в надстроковоњ служби та в≥йськовоњ служби за контрактом, ос≥б молодшого начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ ≥ державноњ пожежноњ охорони - 120 процент≥в, а з числа ос≥б оф≥церського складу та ос≥б начальницького складу (кр≥м молодшого) орган≥в внутр≥шн≥х справ ≥ державноњ пожежноњ охорони - 130 процент≥в в≥дпов≥дних в≥д м≥н≥мальних розм≥р≥в пенс≥й, передбачених дл¤ ≥нвал≥д≥в з числа солдат≥в ≥ матрос≥в строковоњ служби.

”становити, що пенс≥њ за вислугу рок≥в та пенс≥њ в раз≥ втрати годувальника, ¤к≥ призначаютьс¤ в≥йськовослужбовц¤м, особам начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ та де¤ким ≥ншим особам, а також членам њх с≥мей в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро пенс≥йне забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ та де¤ких ≥нших ос≥б" ( 2262-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1992 р., N 29, ст. 399), не можуть бути нижче 100 процент≥в прожиткового м≥н≥муму дл¤ ос≥б, ¤к≥ втратили працездатн≥сть, визначеного законом.

—татт¤ 105. ”становити, що у 2006 роц≥ платники ф≥ксованого с≥льськогосподарського податку зб≥р на обов'¤зкове пенс≥йне страхуванн¤ сплачують за ставкою 6,46 в≥дсотка в≥д об'Їкта оподаткуванн¤.

—татт¤ 106. ”становити, що у 2006 роц≥ пенс≥¤ за особлив≥ заслуги перед ”крањною в≥дпов≥дно до пункту 2 статт≥ 1 «акону ”крањни "ѕро пенс≥њ за особлив≥ заслуги перед ”крањною" ( 1767-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2000 р., N 35, ст. 289; 2004 р., N 37, ст. 452) призначаЇтьс¤ ветеранам в≥йни, учасникам бойових д≥й проти япон≥њ у 1938, 1939 ≥ 1945 роках (у тому числ≥ на територ≥њ ћонгол≥њ), нагородженим за бойов≥ д≥њ орденом, медаллю "«а в≥двагу" або медаллю ”шакова, партизанам ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни, нагородженим медаллю "«а в≥двагу", незалежно в≥д часу нагородженн¤.

—татт¤ 107. ”становити, що розм≥р пенс≥њ (з урахуванн¤м надбавок, п≥двищень, додаткових пенс≥й, ц≥льовоњ грошовоњ допомоги та пенс≥й за особлив≥ заслуги перед ”крањною та ≥нших доплат до пенс≥й, встановлених законодавством), призначених у 2006 роц≥ в≥дпов≥дно до ћитного кодексу ”крањни ( 92-15 ), закон≥в ”крањни "ѕро державну службу" ( 3723-12 ), "ѕро Ќац≥ональний банк ”крањни" ( 679-14 ), "ѕро дипломатичну службу" ( 2728-14 ), "ѕро службу в органах м≥сцевого самовр¤дуванн¤" ( 2493-14 ), "ѕро судову експертизу" ( 4038-12 ), "ѕро статус ≥ соц≥альний захист громад¤н, ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи" ( 796-12 ), "ѕро державну п≥дтримку засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ та соц≥альний захист журнал≥ст≥в" ( 540/97-¬– ), "ѕро наукову ≥ науково-техн≥чну д≥¤льн≥сть" ( 1977-12 ), "ѕро пенс≥йне забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ та де¤ких ≥нших ос≥б" ( 2262-12 ), "ѕро загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" ( 1058-15 ), "ѕро пенс≥йне забезпеченн¤" ( 1788-12 ), ѕостановою ¬ерховноњ –ади ”крањни в≥д 13 жовтн¤ 1995 року N 379/95-¬– ( 379/95-¬– ) "ѕро затвердженн¤ ѕоложенн¤ про пом≥чника-консультанта народного депутата ”крањни", не може перевищувати 12 м≥н≥мальних пенс≥й за в≥ком, встановленоњ абзацом першим частини першоњ статт≥ 28 «акону ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" ( 1058-15 ).

—татт¤ 108. ”становити, що у 2006 роц≥ достроково призначена пенс≥¤ за в≥ком з урахуванн¤м п≥дпункту "г" пункту 1 статт≥ 26 «акону ”крањни "ѕро зайн¤т≥сть населенн¤" ( 803-12 ) у пер≥од до дос¤гненн¤ пенс≥йного в≥ку, передбаченого законодавством дл¤ в≥дпов≥дноњ категор≥њ ос≥б, працюючим пенс≥онерам, на ¤ких поширюЇтьс¤ д≥¤ ћитного кодексу ”крањни ( 92-15 ), закон≥в ”крањни "ѕро державну службу" ( 3723-12 ), "ѕро Ќац≥ональний банк ”крањни" ( 679-14 ), "ѕро дипломатичну службу" ( 2728-14 ), "ѕро службу в органах м≥сцевого самовр¤дуванн¤" ( 2493-14 ), "ѕро прокуратуру" ( 1789-12 ), "ѕро статус судд≥в" ( 2862-12 ), "ѕро судову експертизу" ( 4038-12 ), "ѕро статус ≥ соц≥альний захист громад¤н, ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи" ( 796-12 ), "ѕро державну п≥дтримку засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ та соц≥альний захист журнал≥ст≥в" ( 540/97-¬– ), "ѕро наукову ≥ науково-техн≥чну д≥¤льн≥сть" ( 1977-12 ) та ѕостанови ¬ерховноњ –ади ”крањни в≥д 13 жовтн¤ 1995 року N 379/95-¬– ( 379/95-¬– ) "ѕро затвердженн¤ ѕоложенн¤ про пом≥чника-консультанта народного депутата ”крањни", не виплачуЇтьс¤.

ƒостроково призначена пенс≥¤ особам, зазначеним в абзац≥ п'¤тому частини дванадц¤тоњ статт≥ 20 «акону ”крањни "ѕро статус народного депутата ”крањни" ( 2790-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., N 42, ст. 212), у раз≥, коли так≥ особи продовжують працювати, у пер≥од до дос¤гненн¤ ними пенс≥йного в≥ку не виплачуЇтьс¤.

—татт¤ 109. Ќадати право  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни у 2006 роц≥ встановлювати розм≥ри соц≥альних виплат, ¤к≥ в≥дпов≥дно до чинного законодавства визначаютьс¤ залежно в≥д розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати, в абсолютних сумах у межах асигнувань, передбачених за в≥дпов≥дними бюджетними програмами.

—татт¤ 110. ”становити, що п≥льги д≥т¤м в≥йни, передбачен≥ абзацом сьомим статт≥ 5 «акону ”крањни "ѕро соц≥альний захист д≥тей в≥йни" ( 2195-15 ), запроваджуютьс¤ з 1 с≥чн¤ 2006 року, а статтею 6, - у 2006 роц≥ поетапно, за результатами виконанн¤ бюджету у першому п≥вр≥чч≥, у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за погодженн¤м з  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету. { —татт¤ 110 в редакц≥њ «акону N 3367-IV ( 3367-15 ) в≥д 19.01.2006 }

—татт¤ 111. ”становити, що у 2006 роц≥ в пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, зд≥йснюЇтьс¤ ф≥нансуванн¤ за рахунок кошт≥в ‘онду загальнообов'¤зкового державного соц≥ального страхуванн¤ ”крањни на випадок безроб≥тт¤ оплачуваних громадських роб≥т дл¤ безроб≥тних; розсл≥дуванн¤ страхових випадк≥в та обірунтованост≥ виплат матер≥ального забезпеченн¤ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ на випадок безроб≥тт¤" ( 1533-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2000 р., N 22, ст. 171); поверненн¤ кошт≥в виплачених ¤к допомога по безроб≥ттю одноразово дл¤ орган≥зац≥њ безроб≥тними п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, у раз≥ незд≥йсненн¤ такоњ д≥¤льност≥ прот¤гом шести календарних м≥с¤ц≥в з дн¤ отриманн¤ допомоги.

—татт¤ 112. ”становити, що у 2006 роц≥ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ в≥д нещасного випадку на виробництв≥ та профес≥йного захворюванн¤, ¤к≥ спричинили втрату працездатност≥" ( 1105-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1999 р., N 46-47, ст. 403) у раз≥ встановленн¤ ком≥с≥Їю з розсл≥дуванн¤ нещасного випадку, що ушкодженн¤ здоров'¤ настало не лише з причини, що залежить в≥д роботодавц¤, а ≥ внасл≥док порушенн¤ потерп≥лим нормативних акт≥в про охорону прац≥, розм≥р одноразовоњ допомоги п≥дл¤гаЇ зменшенню, але не б≥льш ¤к на 50 в≥дсотк≥в, у пор¤дку, визначеному ѕравл≥нн¤м ‘онду.

—татт¤ 113. ”становити, що у 2006 роц≥ судд¤м виплачуЇтьс¤ щом≥с¤чна надбавка за вислугу рок≥в у розм≥рах, передбачених частиною четвертою статт≥ 44 «акону ”крањни "ѕро статус судд≥в" ( 2862-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1993 р., N 8, ст. 56; 1994 р., N 26, ст. 203), в≥д посадового окладу з урахуванн¤м доплати за квал≥ф≥кац≥йн≥ класи.

—татт¤ 114. ”становити, що у 2006 роц≥ число посилок (передач) ≥ бандеролей, що одержують особи, вз¤т≥ п≥д варту, та засуджен≥ до позбавленн¤ вол≥, не обмежуЇтьс¤.

—татт¤ 115. Ќац≥ональн≥й ком≥с≥њ регулюванн¤ електроенергетики ”крањни п≥д час формуванн¤ ц≥ни та проведенн¤ розрахунк≥в за електричну енерг≥ю, що реал≥зуЇтьс¤ енергогенеруючими компан≥¤ми, передбачити кошти у сум≥ не менше 50.000 тис. гривень на витрати, пов'¤зан≥ з погашенн¤м заборгованост≥ перед ƒержкомрезервом за отримане у 1997-2000 роках зг≥дно з р≥шенн¤ми  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни орган≥чне паливо.

≈нергогенеруючим компан≥¤м забезпечувати перерахуванн¤ до спец≥ального фонду ƒержавного бюджету ”крањни кошт≥в у рахунок погашенн¤ зазначеноњ заборгованост≥ у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 116. ”становити, що перерахуванн¤ субвенц≥њ з ƒержавного бюджету ”крањни м≥сцевим бюджетам на погашенн¤ заборгованост≥ минулих рок≥в з р≥зниц≥ в тарифах на теплову енерг≥ю, послуги з водопостачанн¤ та водов≥дведенн¤, що постачалис¤ населенню, ¤ка виникла у зв'¤зку з нев≥дпов≥дн≥стю фактичноњ вартост≥ тепловоњ енерг≥њ, послуг з водопостачанн¤ та водов≥дведенн¤ тарифам, що затверджувалис¤ органами державноњ влади чи органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, зд≥йснюЇтьс¤ у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, за рахунок надходжень в≥д погашенн¤ податковоњ заборгованост≥ п≥дприЇмств, що надавали так≥ послуги, або њх кредитор≥в до державного бюджету, ¤ка утворилас¤ станом на 1 липн¤ 2005 року, та додаткових податкових зобов'¤зань, ¤к≥ виникають у результат≥ виконанн¤ ц≥Їњ статт≥. –озрахунки з р≥зниц≥ в тарифах на теплову енерг≥ю, що постачалас¤ населенню, зд≥йснюютьс¤ з урахуванн¤м в≥дпов≥дних норм «акону ”крањни "ѕро заходи, спр¤мован≥ на забезпеченн¤ сталого функц≥онуванн¤ п≥дприЇмств паливно-енергетичного комплексу" ( 2711-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2005 р., N 33, ст. 430).

—татт¤ 117. ”становити, що реал≥зац≥¤ ≥нвестиц≥йних проект≥в впровадженн¤ енергозбер≥гаючих технолог≥й в галуз¤х економ≥ки, технолог≥й по виробництву альтернативних джерел палива зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом наданн¤ п≥льгових кредит≥в державними банками за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни у пор¤дку та за механ≥змом, що затверджуютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за погодженн¤м з  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету.

—татт¤ 118. ”становити, що в≥йськовослужбовц¤м у раз≥ повторного зв≥льненн¤ з≥ служби грошова допомога, передбачена пунктом 2 статт≥ 15 «акону ”крањни "ѕро соц≥альний ≥ правовий захист в≥йськовослужбовц≥в та член≥в њх с≥мей" ( 2011-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1992 р., N 15, ст. 190; 1997 р., N 12, ст. 103), не виплачуЇтьс¤, за вин¤тком тих ос≥б, ¤к≥ при першому зв≥льненн≥ не набули права на отриманн¤ ц≥Їњ допомоги.

—татт¤ 119. ќперац≥њ з передач≥ Ќац≥ональн≥й акц≥онерн≥й компан≥њ "”крагрол≥зинг" техн≥ки ≥ноземного виробництва, закупленоњ за рахунок кредит≥в, залучених державою або п≥д державн≥ гарант≥њ, в рахунок зменшенн¤ заборгованост≥ перед державним бюджетом та операц≥њ з подальшоњ передач≥ ц≥Їњ техн≥ки суб'Їктам господарюванн¤ на умовах л≥зингу зв≥льн¤ютьс¤ в≥д оподаткуванн¤ податком на додану варт≥сть.

—татт¤ 120. ”становити, що у раз≥ розформуванн¤ у 2006 роц≥ в≥йськовоњ частини п≥льга ≥з плати за землю дл¤ в≥йськових формувань д≥Ї прот¤гом року з моменту розформуванн¤ такоњ в≥йськовоњ частини. ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ цього терм≥ну платником податку ≥з плати за землю визначаЇтьс¤ ћ≥н≥стерство оборони ”крањни.

—татт¤ 121. ”становити, що у 2006 роц≥ продаж, оц≥нка та перел≥к в≥йськового майна (в≥йськових м≥стечок) утворених в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни в≥йськових формувань, кр≥м надлишкового озброЇнн¤, в≥йськовоњ та спец≥альноњ техн≥ки, встановлюЇтьс¤ у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 122. ”становити, що у 2006 роц≥ в≥дкритому акц≥онерному товариству "”кртелеком" надаЇтьс¤ л≥ценз≥¤ на користуванн¤ рад≥очастотним ресурсом дл¤ впровадженн¤ рад≥отехнолог≥њ моб≥льного зв'¤зку третього покол≥нн¤ стандарту IMT-2000 CDMA (UMTS/WCDMA) у смугах рад≥очастот 1935-1950 ћ√ц, 2015-2020 ћ√ц та 2125-2140 ћ√ц за д≥ючими ставками одноразових платеж≥в за видачу в≥дпов≥дноњ л≥ценз≥њ на користуванн¤ рад≥очастотним ресурсом ”крањни.

—татт¤ 123. ”становити, що у 2006 роц≥ “оргово-промислова палата:

у раз≥ виробництва украњнськими суб'Їктами господарськоњ д≥¤льност≥ товар≥в з давальницькоњ сировини зазначаЇ це у сертиф≥кат≥ про походженн¤ таких товар≥в;

зазначаЇ у сертиф≥кат≥ про походженн¤ украњнських товар≥в, вироблених у спец≥альних (в≥льних) економ≥чних зонах, на територ≥њ ¤ких забезпечуЇтьс¤ виконанн¤ заход≥в ≥ дотриманн¤ вимог, передбачених главою 36 ћитного кодексу ”крањни ( 92-15 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2002 р., N 38-39, ст. 288), назву спец≥альноњ (в≥льноњ) економ≥чноњ зони.

—татт¤ 124. ”становити, що частина надходжень в≥д продажу державного пакета акц≥й ¬ј“ " ривор≥зький г≥рничо-металург≥йний комб≥нат " ривор≥жсталь", одержаних у 2005 роц≥, перераховуЇтьс¤ прот¤гом трьох робочих дн≥в з дн¤ набранн¤ чинност≥ цим «аконом на спец≥альн≥ рахунки бюджету розвитку в≥дпов≥дно м≥ського бюджету м≥ста  ривий –≥г та обласного бюджету ƒн≥пропетровськоњ област≥ зг≥дно з обс¤гами, визначеними у додатках N 3 та N 7 до цього «акону.

«азначен≥ кошти використовуютьс¤ на заходи, пов'¤зан≥ з вир≥шенн¤м еколог≥чних та соц≥ально-економ≥чних проблем м≥ста  ривий –≥г та прилеглих до нього населених пункт≥в ƒн≥пропетровськоњ област≥. { «акон доповнено статтею 124 зг≥дно ≥з «аконом N 3469-IV ( 3469-15 ) в≥д 23.02.2006 }

–озд≥л VII.
ѕ–» ≤Ќ÷≈¬≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

1. ÷ей «акон набираЇ чинност≥ з 1 с≥чн¤ 2006 року.

2. ƒодатки N 1-9 до цього «акону Ї його нев≥д'Їмною частиною.

3.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни:

дл¤ своЇчасного нормативно-правового забезпеченн¤ впровадженн¤ цього «акону затвердити вс≥ нормативно-правов≥ акти на його виконанн¤ у терм≥н до 60 календарних дн≥в з дати набранн¤ чинност≥ цим «аконом;

розробити ≥ затвердити у двом≥с¤чний терм≥н пор¤док, ¤ким врегулювати граничн≥ розм≥ри адм≥н≥стративних витрат суб'Їкт≥в господарюванн¤ державного сектора економ≥ки в частин≥ використанн¤ службових автомоб≥л≥в, консалтингових, страхових та аудиторських послуг; врегулювати зд≥йсненн¤ ≥нших витрат операц≥йноњ д≥¤льност≥, не пов'¤заних ≥з основною д≥¤льн≥стю; визначити, що пор¤док (метод) нарахуванн¤ резерву сумн≥вних борг≥в та њх списанн¤ дл¤ п≥дприЇмств державного сектора економ≥ки визначаЇтьс¤ лише за р≥шенн¤м уповноваженого органу управл≥нн¤;

внести пропозиц≥њ щодо зм≥н до «акону ”крањни "ѕро пенс≥йне забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ та де¤ких ≥нших ос≥б" ( 2262-12 ) стосовно пор¤дку обчисленн¤ пенс≥й;

разом з Ќац≥ональною ком≥с≥Їю регулюванн¤ електроенергетики ”крањни передбачити встановленн¤ спец≥альних тариф≥в дл¤ переведенн¤ на опаленн¤ електроенерг≥Їю населених пункт≥в;

внести пропозиц≥њ щодо запровадженн¤ механ≥зму п≥дтримки експортно-ор≥Їнтованих галузей економ≥ки, в тому числ≥ шл¤хом укладанн¤ м≥жнародних договор≥в щодо наданн¤ кредит≥в ≥ншим ≥ноземним державам п≥д зд≥йсненн¤ товарних поставок з ”крањни;

за результатами виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни за перше п≥вр≥чч¤ 2006 року внести ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни пропозиц≥њ щодо подальшого поетапного впровадженн¤ статт≥ 6 «акону ”крањни "ѕро соц≥альний захист д≥тей в≥йни" ( 2195-15 );

внести пропозиц≥њ щодо зм≥н до законодавчих акт≥в стосовно створенн¤ у ƒержавному бюджет≥ ”крањни —таб≥л≥зац≥йного фонду;

визначити, що частина кошт≥в, залучених ƒержавною ≥потечною установою, спр¤мовуЇтьс¤ на кредитуванн¤ молод≥жного житлового буд≥вництва.

ѕрезидент ”крањни ¬.ёў≈Ќ ќ

м.  ињв, 20 грудн¤ 2005 року N 3235-IV

јвтор проекта - —адовий “арас
http://ukrlaws.narod.ru
ƒодаток N 1
                  до «акону ”крањни
            "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2006 р≥к"

     ƒоходи ƒержавного бюджету ”крањни на 2006 р≥к

                             тис. грн.
--------------------------------------------------------------------------------
|  од  | Ќайменуванн¤ показник≥в  |  ¬сього  | «агальний | —пец≥альний |
|    |  зг≥дно з бюджетною   |       |  фонд   |  фонд   |
|    |   класиф≥кац≥Їю    |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|    |–азом доход≥в       |125 785 131,0| 96 564 420,3| 29 220 710,7|
|    |              |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|40000000|ќф≥ц≥йн≥ трансферти    | 1 421 804,7| 1 421 804,7|       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|41010100| ошти, що надход¤ть до   | 1 421 804,7| 1 421 804,7|       |
|    |ƒержавного бюджету з ≥нших |       |       |       |
|    |бюджет≥в          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|    |¬сього доход≥в (без ураху- |124 363 326,3| 95 142 615,6| 29 220 710,7|
|    |ванн¤ м≥жбюджетних транс- |       |       |       |
|    |ферт≥в)          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|ѕодатков≥ надходженн¤   | 89 733 647,8| 80 947 964,2| 8 785 683,6|
|    |              |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11000000|ѕодатки на доходи, податки | 26 044 900,0| 25 324 900,0|  720 000,0|
|    |на прибуток, податки на  |       |       |       |
|    |зб≥льшенн¤ ринковоњ    |       |       |       |
|    |вартост≥          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11020000|ѕодаток на прибуток    | 26 044 900,0| 25 324 900,0|  720 000,0|
|    |п≥дприЇмств        |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13000000|«бори за спец≥альне    | 2 109 491,8| 1 293 549,0|  815 942,8|
|    |використанн¤ природних   |       |       |       |
|    |ресурс≥в          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13010000|«б≥р за спец≥альне     |   71 017,0|   71 017,0|       |
|    |використанн¤ л≥сових    |       |       |       |
|    |ресурс≥в та користуванн¤  |       |       |       |
|    |земельними д≥л¤нками    |       |       |       |
|    |л≥сового фонду       |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13010100|«б≥р за спец≥альне     |   71 017,0|   71 017,0|       |
|    |використанн¤ л≥сових    |       |       |       |
|    |ресурс≥в державного    |       |       |       |
|    |значенн¤          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13020000|«б≥р за спец≥альне     |  572 100,0|  572 100,0|       |
|    |водокористуванн¤      |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13030000|ѕлатеж≥ за користуванн¤  |  456 179,5|  456 179,5|       |
|    |надрами          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13030100|ѕлатеж≥ за користуванн¤  |  456 179,5|  456 179,5|       |
|    |надрами загальнодержавного |       |       |       |
|    |значенн¤          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13040000|«б≥р за          | 1 009 145,3|  193 202,5|  815 942,8|
|    |геологорозв≥дувальн≥    |       |       |       |
|    |роботи, виконан≥ за    |       |       |       |
|    |рахунок державного бюджету |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|13070000|ѕлата за використанн¤   |   1 050,0|   1 050,0|       |
|    |≥нших природних ресурс≥в  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|¬нутр≥шн≥ податки на    | 53 811 263,6| 47 744 226,6| 6 067 037,0|
|    |товари та послуги     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|ѕодаток на додану варт≥сть | 42 859 177,6| 40 999 177,6| 1 860 000,0|
|    |              |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010100|ѕодаток на додану варт≥сть | 31 078 000,0| 29 218 000,0| 1 860 000,0|
|    |≥з вироблених в ”крањн≥  |       |       |       |
|    |товар≥в (роб≥т, послуг)  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010200|Ѕюджетне в≥дшкодуванн¤   |-15 864 922,4|-15 864 922,4|       |
|    |податку на додану варт≥сть |       |       |       |
|    |грошовими коштами     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|ѕодаток на додану варт≥сть | 27 646 100,0| 27 646 100,0|       |
|    |≥з ввезених на територ≥ю  |       |       |       |
|    |”крањни товар≥в      |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14020000|јкцизний зб≥р ≥з      | 9 584 399,0| 6 040 974,0| 3 543 425,0|
|    |вироблених в ”крањн≥    |       |       |       |
|    |товар≥в          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14030000|јкцизний зб≥р ≥з ввезених |  887 127,0|  223 515,0|  663 612,0|
|    |на територ≥ю ”крањни    |       |       |       |
|    |товар≥в          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060000|ѕлата за л≥ценз≥њ на певн≥ |  480 560,0|  480 560,0|       |
|    |види господарськоњ     |       |       |       |
|    |д≥¤льност≥         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060200|ѕлата за видачу л≥ценз≥й  |   86 060,0|   86 060,0|       |
|    |та сертиф≥кат≥в      |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060400| ошти в ≥ноземн≥й валют≥  |   1 945,0|   1 945,0|       |
|    |за реЇстрац≥ю       |       |       |       |
|    |представництв ≥ноземних  |       |       |       |
|    |суб'Їкт≥в господарськоњ  |       |       |       |
|    |д≥¤льност≥         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060500|ѕлата за л≥ценз≥њ на    |   67 181,0|   67 181,0|       |
|    |виробництво спирту     |       |       |       |
|    |етилового, конь¤чного ≥  |       |       |       |
|    |плодового, алкогольних   |       |       |       |
|    |напоњв та тютюнових    |       |       |       |
|    |вироб≥в          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060600|ѕлата за л≥ценз≥њ на право |    935,0|    935,0|       |
|    |експорту, ≥мпорту та    |       |       |       |
|    |оптовоњ торг≥вл≥ спирту  |       |       |       |
|    |етилового, конь¤чного та  |       |       |       |
|    |плодового         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060700|ѕлата за л≥ценз≥њ на право |   19 656,0|   19 656,0|       |
|    |експорту, ≥мпорту     |       |       |       |
|    |алкогольними напо¤ми та  |       |       |       |
|    |тютюновими виробами    |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14060900|ѕлата за державну     |   4 006,0|   4 006,0|       |
|    |реЇстрац≥ю, кр≥м плати за |       |       |       |
|    |державну реЇстрац≥ю    |       |       |       |
|    |суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ |       |       |       |
|    |д≥¤льност≥         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061000|ѕлата за л≥ценз≥њ на право |   77 929,0|   77 929,0|       |
|    |оптовоњ торг≥вл≥      |       |       |       |
|    |алкогольними напо¤ми та  |       |       |       |
|    |тютюновими виробами    |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061200|√рошовий (л≥ценз≥йний)   |   18 368,0|   18 368,0|       |
|    |зб≥р за видачу л≥ценз≥й за |       |       |       |
|    |кабельне мовленн¤,     |       |       |       |
|    |ретрансл¤ц≥ю, проводове  |       |       |       |
|    |(кабельне) мовленн¤ ≥ час |       |       |       |
|    |мовленн¤          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061400|ѕлата за видачу,      |  177 971,0|  177 971,0|       |
|    |переоформленн¤,      |       |       |       |
|    |продовженн¤ терм≥ну д≥њ  |       |       |       |
|    |л≥ценз≥й на користуванн¤  |       |       |       |
|    |рад≥очастотним ресурсом  |       |       |       |
|    |”крањни та видачу     |       |       |       |
|    |дубл≥кат≥в таких л≥ценз≥й |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061500|ѕлата за л≥ценз≥њ, видан≥ |   8 431,0|   8 431,0|       |
|    |Ќац≥ональною ком≥с≥Їю   |       |       |       |
|    |регулюванн¤        |       |       |       |
|    |електроенергетики     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14061700|ѕлата за видачу,      |   18 078,0|   18 078,0|       |
|    |переоформленн¤,      |       |       |       |
|    |продовженн¤ терм≥ну д≥њ  |       |       |       |
|    |л≥ценз≥й на зд≥йсненн¤   |       |       |       |
|    |д≥¤льност≥ у сфер≥     |       |       |       |
|    |телекомун≥кац≥й та видачу |       |       |       |
|    |коп≥й ≥ дубл≥кат≥в таких  |       |       |       |
|    |л≥ценз≥й          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15000000|ѕодатки на м≥жнародну   | 7 531 689,4| 6 576 685,6|  955 003,8|
|    |торг≥влю та зовн≥шн≥    |       |       |       |
|    |операц≥њ          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010000|¬в≥зне мито        | 6 308 166,0| 5 364 227,0|  943 939,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010100|ћито на товари, що     | 5 161 548,0| 5 161 548,0|       |
|    |ввоз¤тьс¤ суб'Їктами    |       |       |       |
|    |п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010200|ћито на товари, ¤к≥    |  202 679,0|  202 679,0|       |
|    |ввоз¤тьс¤ (пересилаютьс¤) |       |       |       |
|    |громад¤нами        |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010500|ћито на нафтопродукти,   |  943 939,0|       |  943 939,0|
|    |транспортн≥ засоби та шини |       |       |       |
|    |до них, що ввоз¤тьс¤    |       |       |       |
|    |суб'Їктами п≥дприЇмницькоњ |       |       |       |
|    |д≥¤льност≥ та громад¤нами |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15020000|¬ив≥зне мито        | 1 112 475,4| 1 112 475,4|       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15020100|ћито на товари, що     | 1 112 475,4| 1 112 475,4|       |
|    |вивоз¤тьс¤ суб'Їктами   |       |       |       |
|    |п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15030000| ошти, отриман≥ за     |  111 048,0|   99 983,2|   11 064,8|
|    |вчиненн¤ консульських д≥й |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16000000|≤нш≥ податки        |  236 303,0|   8 603,0|  227 700,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16030000|ѕодатки, не в≥днесен≥ до  |   8 603,0|   8 603,0|       |
|    |≥нших категор≥й      |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|16060000|«б≥р на розвиток      |  227 700,0|       |  227 700,0|
|    |виноградарства,      |       |       |       |
|    |сад≥вництва ≥ хмел¤рства  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Ќеподатков≥ надходженн¤  | 32 143 186,7| 13 878 645,0| 18 264 541,7|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21000000|ƒоходи в≥д власност≥ та  | 12 525 166,8| 11 309 329,3| 1 215 837,5|
|    |п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21010000|„астина прибутку (доходу) | 3 560 097,8| 3 276 697,8|  283 400,0|
|    |господарських орган≥зац≥й, |       |       |       |
|    |що вилучаЇтьс¤ до бюджету |       |       |       |
|    |та див≥денди, нарахован≥  |       |       |       |
|    |на акц≥њ (частки, пањ)   |       |       |       |
|    |господарських товариств,  |       |       |       |
|    |¤к≥ Ї у державн≥й     |       |       |       |
|    |власност≥         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21020000|Ќадходженн¤ в≥д      | 1 287 800,0| 1 287 800,0|       |
|    |перевищенн¤ валових    |       |       |       |
|    |доход≥в над видатками   |       |       |       |
|    |Ќац≥онального банку    |       |       |       |
|    |”крањни          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21030000|Ќадходженн¤ в≥д      |   70 000,0|   70 000,0|       |
|    |грошово-речових лотерей  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21040000|Ќадходженн¤ в≥д розм≥щенн¤ |   8 000,0|   8 000,0|       |
|    |в установах банк≥в     |       |       |       |
|    |тимчасово в≥льних     |       |       |       |
|    |бюджетних кошт≥в      |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060000|–ентна плата        | 7 064 258,5| 6 644 258,5|  420 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060100|–ентна плата за нафту, що | 2 369 232,1| 2 369 232,1|       |
|    |видобуваЇтьс¤ в ”крањн≥  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060200|–ентна плата за природний |  567 284,6|  567 284,6|       |
|    |газ, що видобуваЇтьс¤ в  |       |       |       |
|    |”крањн≥          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060500|–ентна плата за транзитне | 2 928 272,3| 2 508 272,3|  420 000,0|
|    |транспортуванн¤ природного |       |       |       |
|    |газу            |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060600|–ентна плата за      |  256 500,0|  256 500,0|       |
|    |транспортуванн¤ нафти та  |       |       |       |
|    |нафтопродукт≥в       |       |       |       |
|    |маг≥стральними       |       |       |       |
|    |нафтопроводами та     |       |       |       |
|    |продуктопроводами     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060700|–ентна плата за транзитне |   47 968,6|   47 968,6|       |
|    |транспортуванн¤ ам≥аку   |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21060800|–ентна плата за газовий  |  895 000,9|  895 000,9|       |
|    |конденсат, що       |       |       |       |
|    |видобуваЇтьс¤ в ”крањн≥  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|21080000|≤нш≥ надходженн¤      |  535 010,5|   22 573,0|  512 437,5|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22000000|јдм≥н≥стративн≥ збори та  | 1 365 863,0| 1 309 963,0|   55 900,0|
|    |платеж≥, доходи в≥д    |       |       |       |
|    |некомерц≥йного та     |       |       |       |
|    |поб≥чного продажу     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22060000|ѕлата за наданн¤ послуг  |   3 000,0|   3 000,0|       |
|    |службою дозв≥льноњ системи |       |       |       |
|    |орган≥в внутр≥шн≥х справ  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22070000|¬иконавчий зб≥р      |   95 000,0|   47 500,0|   47 500,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22080000|ѕлата за оренду ц≥л≥сних  |  280 000,0|  271 600,0|   8 400,0|
|    |майнових комплекс≥в та   |       |       |       |
|    |≥ншого державного майна  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22090000|ƒержавне мито       |  255 795,0|  255 795,0|       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22100000|ћитн≥ збори        |  548 234,0|  548 234,0|       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22110000|™диний зб≥р, ¤кий     |   89 725,0|   89 725,0|       |
|    |справл¤Їтьс¤ у пунктах   |       |       |       |
|    |пропуску через державний  |       |       |       |
|    |кордон ”крањни       |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22120000|ѕлата за надан≥ в оренду  |    535,0|    535,0|       |
|    |ставки, що знаход¤тьс¤ в  |       |       |       |
|    |басейнах р≥чок       |       |       |       |
|    |загальнодержавного     |       |       |       |
|    |значенн¤          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|22200000|ѕлата за митне оформленн¤ |   93 574,0|   93 574,0|       |
|    |товар≥в ≥ транспортних   |       |       |       |
|    |засоб≥в поза м≥сцем    |       |       |       |
|    |розташуванн¤ митних    |       |       |       |
|    |орган≥в або поза робочим  |       |       |       |
|    |часом, установленим дл¤  |       |       |       |
|    |митних орган≥в       |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24000000|≤нш≥ неподатков≥      | 10 118 181,9| 1 259 352,7| 8 858 829,2|
|    |надходженн¤        |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24010000|Ќадходженн¤ кошт≥в в≥д   |   23 659,0|   23 659,0|       |
|    |реал≥зац≥њ конф≥скованого |       |       |       |
|    |майна           |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24030000|Ќадходженн¤ сум      |   6 181,0|   6 181,0|       |
|    |кредиторськоњ та      |       |       |       |
|    |депонентськоњ       |       |       |       |
|    |заборгованост≥       |       |       |       |
|    |п≥дприЇмств, орган≥зац≥й  |       |       |       |
|    |та установ, щодо ¤ких   |       |       |       |
|    |минув строк позовноњ    |       |       |       |
|    |давност≥          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24040000|Ќадходженн¤ кошт≥в в≥д   |    200,0|       |    200,0|
|    |реал≥зац≥њ матер≥альноњ  |       |       |       |
|    |частини вироб≥в      |       |       |       |
|    |в≥йськового призначенн¤,  |       |       |       |
|    |що належать Ќац≥ональному |       |       |       |
|    |косм≥чному агентству    |       |       |       |
|    |”крањни          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24050000|Ќадходженн¤ кошт≥в в≥д   | 1 356 200,8|  499 970,0|  856 230,8|
|    |реал≥зац≥њ надлишкового  |       |       |       |
|    |озброЇнн¤, в≥йськовоњ та  |       |       |       |
|    |спец≥альноњ техн≥ки,    |       |       |       |
|    |≥ншого майна «бройних сил |       |       |       |
|    |”крањни та ≥нших утворених |       |       |       |
|    |зг≥дно з законодавством  |       |       |       |
|    |в≥йськових формувань ≥   |       |       |       |
|    |правоохоронних орган≥в   |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060000|≤нш≥ надходженн¤      |  697 200,0|  661 560,0|   35 640,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060200|«бори за послуги,     |   10 700,0|       |   10 700,0|
|    |пов'¤зан≥ з охороною прав |       |       |       |
|    |на ≥нтелектуальну     |       |       |       |
|    |власн≥сть         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060300|≤нш≥ надходженн¤      |  429 400,0|  429 400,0|       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060400|Ќадходженн¤ в≥д видач≥   |   2 500,0|       |   2 500,0|
|    |сертиф≥кат≥в на      |       |       |       |
|    |експортно-≥мпортн≥     |       |       |       |
|    |операц≥њ з наркотичними  |       |       |       |
|    |засобами, психотропними  |       |       |       |
|    |речовинами ≥ прекурсорами |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060500|¬≥драхуванн¤ в≥д суми   |   3 700,0|   3 700,0|       |
|    |кошт≥в, витрачених на   |       |       |       |
|    |рекламу тютюнових вироб≥в |       |       |       |
|    |та/або алкогольних напоњв |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060800|Ќадходженн¤ в≥д збору за  |   1 500,0|       |   1 500,0|
|    |проведенн¤ гастрольних   |       |       |       |
|    |заход≥в          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24060900|Ќадходженн¤ кошт≥в в≥д   |  150 000,0|  150 000,0|       |
|    |продажу спец≥альних    |       |       |       |
|    |дозвол≥в (л≥ценз≥й) на   |       |       |       |
|    |користуванн¤ надрами та  |       |       |       |
|    |збору за видачу таких   |       |       |       |
|    |дозвол≥в          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061000|ѕлата за вид≥ленн¤     |   31 300,0|   31 300,0|       |
|    |номерного ресурсу     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061400|«б≥р за користуванн¤    |   42 000,0|   42 000,0|       |
|    |рад≥очастотним ресурсом  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061500|Ќадходженн¤ до ƒержавного |   25 800,0|   5 160,0|   20 640,0|
|    |спец≥ал≥зованого фонду   |       |       |       |
|    |ф≥нансуванн¤        |       |       |       |
|    |загальнодержавних витрат  |       |       |       |
|    |на ав≥ац≥йну д≥¤льн≥сть та |       |       |       |
|    |участь ”крањни у      |       |       |       |
|    |м≥жнародних ав≥ац≥йних   |       |       |       |
|    |орган≥зац≥¤х        |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061700|ѕлата за оформленн¤    |    100,0|       |    100,0|
|    |посв≥дченн¤ закордонного  |       |       |       |
|    |украњнц¤          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24061800|Ќадходженн¤ до страхового |    200,0|       |    200,0|
|    |фонду безпеки ав≥ац≥њ   |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24080000|¬≥драхуванн¤ в≥д сум    |   5 000,0|   5 000,0|       |
|    |перевищенн¤ розрахунковоњ |       |       |       |
|    |величини фонду оплати   |       |       |       |
|    |прац≥           |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24081000|¬≥драхуванн¤ в≥д сум    |   5 000,0|   5 000,0|       |
|    |перевищенн¤ розрахунковоњ |       |       |       |
|    |величини фонду оплати   |       |       |       |
|    |прац≥ на          |       |       |       |
|    |п≥дприЇмствах-монопол≥стах |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24090000|ѕортовий          |   23 900,0|   2 390,0|   21 510,0|
|    |(адм≥н≥стративний) зб≥р  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110000|ƒоходи в≥д операц≥й з   |   60 948,1|   60 592,7|    355,4|
|    |кредитуванн¤ та наданн¤  |       |       |       |
|    |гарант≥й          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110100|ѕлата за наданн¤ гарант≥й |   16 965,0|   16 965,0|       |
|    |та позик, отриманих за   |       |       |       |
|    |рахунок кошт≥в, залучених |       |       |       |
|    |державою та/або п≥д    |       |       |       |
|    |державн≥ гарант≥њ     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110200|ѕлата за користуванн¤   |   43 627,7|   43 627,7|       |
|    |позиками, наданими за   |       |       |       |
|    |рахунок кошт≥в, залучених |       |       |       |
|    |державою          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24110400|¬≥дсотки за користуванн¤  |    355,4|       |    355,4|
|    |п≥льговим довгостроковим  |       |       |       |
|    |державним кредитом,    |       |       |       |
|    |наданим молодим с≥м'¤м та |       |       |       |
|    |одиноким молодим      |       |       |       |
|    |громад¤нам на буд≥вництво |       |       |       |
|    |(реконструкц≥ю) та     |       |       |       |
|    |придбанн¤ житла      |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24120000|«б≥р у вигл¤д≥ ц≥льовоњ  | 2 800 000,0|       | 2 800 000,0|
|    |надбавки до д≥ючого тарифу |       |       |       |
|    |на електричну та теплову  |       |       |       |
|    |енерг≥ю          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24130000|Ќадходженн¤ кошт≥в в≥д   |  120 000,0|       |  120 000,0|
|    |погашенн¤ заборгованост≥  |       |       |       |
|    |ƒѕ "Ќј≈  "≈нергоатом"   |       |       |       |
|    |перед ц≥льовим галузевим  |       |       |       |
|    |фондом створенн¤      |       |       |       |
|    |¤дерно-паливного циклу в  |       |       |       |
|    |”крањн≥ за придбаний    |       |       |       |
|    |концентрат природного   |       |       |       |
|    |урану та поставлене йому  |       |       |       |
|    |на компенсац≥йн≥й основ≥  |       |       |       |
|    |прот¤гом 1994-1999 рок≥в  |       |       |       |
|    |¤дерне паливо       |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140000|ƒодатков≥ збори на виплату | 4 574 893,0|       | 4 574 893,0|
|    |пенс≥й           |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140100|—плата збору з       | 2 613 315,8|       | 2 613 315,8|
|    |куп≥вл≥-продажу валюти   |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140200|—плата збору з торг≥вл≥  |   22 583,7|       |   22 583,7|
|    |ювел≥рними виробами ≥з   |       |       |       |
|    |золота (кр≥м обручок),   |       |       |       |
|    |платини ≥ дорогоц≥нного  |       |       |       |
|    |кам≥нн¤          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140300|—плата збору при      |  802 389,4|       |  802 389,4|
|    |в≥дчуженн≥ легкових    |       |       |       |
|    |автомоб≥л≥в        |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140500|—плата збору з операц≥й  |  328 515,3|       |  328 515,3|
|    |куп≥вл≥-продажу нерухомого |       |       |       |
|    |майна           |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24140600|—плата збору з послуг   |  808 088,8|       |  808 088,8|
|    |ст≥льникового рухомого   |       |       |       |
|    |зв'¤зку          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24150000|«б≥р у вигл¤д≥ ц≥льовоњ  |  450 000,0|       |  450 000,0|
|    |надбавки до д≥ючого тарифу |       |       |       |
|    |на природний газ дл¤    |       |       |       |
|    |споживач≥в ус≥х форм    |       |       |       |
|    |власност≥         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25000000|¬ласн≥ надходженн¤     | 8 133 975,0|       | 8 133 975,0|
|    |бюджетних установ     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25010000|ѕлата за послуги, що    | 8 112 177,5|       | 8 112 177,5|
|    |надаютьс¤ бюджетними    |       |       |       |
|    |установами         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|25020000|≤нш≥ джерела власних    |   21 797,5|       |   21 797,5|
|    |надходжень бюджетних    |       |       |       |
|    |установ          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|30000000|ƒоходи в≥д операц≥й з   | 1 730 587,1|  192 479,4| 1 538 107,7|
|    |кап≥талом         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31000000|Ќадходженн¤ в≥д продажу  |   48 035,0|   48 035,0|       |
|    |основного кап≥талу     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31010000|Ќадходженн¤ кошт≥в в≥д   |   31 835,0|   31 835,0|       |
|    |реал≥зац≥њ безхаз¤йного  |       |       |       |
|    |майна, майна, що за правом |       |       |       |
|    |спадкоЇмства перейшло у  |       |       |       |
|    |власн≥сть держави, та   |       |       |       |
|    |скарб≥в, знах≥док, а також |       |       |       |
|    |валютн≥ ц≥нност≥ ≥ грошов≥ |       |       |       |
|    |кошти, власники ¤ких    |       |       |       |
|    |нев≥дом≥          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|31020000|Ќадходженн¤ кошт≥в в≥д   |   16 200,0|   16 200,0|       |
|    |ƒержавного фонду      |       |       |       |
|    |дорогоц≥нних метал≥в ≥   |       |       |       |
|    |дорогоц≥нного кам≥нн¤   |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32000000|Ќадходженн¤ в≥д реал≥зац≥њ |  740 007,7|  100 000,0|  640 007,7|
|    |державних запас≥в товар≥в |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32010000|Ќадходженн¤ в≥д реал≥зац≥њ |  440 007,7|       |  440 007,7|
|    |матер≥альних ц≥нностей   |       |       |       |
|    |державного резерву     |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|32020000|Ќадходженн¤ в≥д реал≥зац≥њ |  300 000,0|  100 000,0|  200 000,0|
|    |розброньованих       |       |       |       |
|    |матер≥альних ц≥нностей   |       |       |       |
|    |моб≥л≥зац≥йного резерву  |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|33000000|Ќадходженн¤ в≥д продажу  |  942 544,4|   44 444,4|  898 100,0|
|    |земл≥ ≥ нематер≥альних   |       |       |       |
|    |актив≥в          |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|40000000|ќф≥ц≥йн≥ трансферти    |  130 399,7|  123 527,0|   6 872,7|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42000000|¬≥д ур¤д≥в заруб≥жних   |  130 399,7|  123 527,0|   6 872,7|
|    |крањн та м≥жнародних    |       |       |       |
|    |орган≥зац≥й        |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|42010000|Ќадходженн¤ в≥д      |  130 399,7|  123 527,0|   6 872,7|
|    |секретар≥ату ќќЌ, ќЅ—™ або |       |       |       |
|    |≥ншоњ рег≥ональноњ     |       |       |       |
|    |орган≥зац≥њ за участь   |       |       |       |
|    |украњнського контингенту у |       |       |       |
|    |миротворчих операц≥¤х   |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50000000|÷≥льов≥ фонди       |  625 505,0|       |  625 505,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50070000|ѕлатеж≥ до ‘онду ”крањни  |  124 000,0|       |  124 000,0|
|    |соц≥ального захисту    |       |       |       |
|    |≥нвал≥д≥в         |       |       |       |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|50080000|«б≥р за забрудненн¤    |  501 505,0|       |  501 505,0|
|    |навколишнього природного  |       |       |       |
|    |середовища         |       |       |       |
--------------------------------------------------------------------------------

{ ƒодаток 1 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3513-IV
( 3513-15 ) в≥д 23.02.2006 }


                    ƒодаток N 2
                  до «акону ”крањни
            "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2006 р≥к"

         ‘≥нансуванн¤ ƒержавного бюджету
            ”крањни на 2006 р≥к

                            (тис. грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| од  |    Ќайменуванн¤     |  ¬сього  | «агальний |—пец≥альний |
|   |               |       |  фонд   |  фонд   |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|   |«агальне ф≥нансуванн¤    | 13 245 666,9| 11 739 449,4| 1 506 217,5|
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|400000|‘≥нансуванн¤ за борговими  | 1 484 873,5|       | 1 484 873,5|
|   |операц≥¤ми          |       |       |       |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|401000|«апозиченн¤         | 11 578 963,5| 9 600 452,5| 1 978 511,0|
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|401100|¬нутр≥шн≥ запозиченн¤    | 4 550 452,5| 4 550 452,5|       |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|401200|«овн≥шн≥ запозиченн¤     | 7 028 511,0| 5 050 000,0| 1 978 511,0|
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|402000|ѕогашенн¤          |-10 094 090,0| -9 600 452,5|  -493 637,5|
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|402100|¬нутр≥шн≥ зобов'¤занн¤    | -4 236 947,7| -4 236 947,7|       |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|402200|«овн≥шн≥ зобов'¤занн¤    | -5 857 142,3| -5 363 504,8|  -493 637,5|
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|500000|Ќадходженн¤ в≥д приватизац≥њ | 2 121 532,0| 2 100 188,0|   21 344,0|
|   |державного майна       |       |       |       |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|501000|Ќадходженн¤ в≥д приватизац≥њ | 2 121 402,0| 2 100 188,0|   21 214,0|
|   |державного майна (кр≥м    |       |       |       |
|   |об'Їкт≥в, дл¤ ¤ких      |       |       |       |
|   |передбачено окремий розпод≥л |       |       |       |
|   |кошт≥в в≥дпов≥дно до     |       |       |       |
|   |ƒержавноњ програми      |       |       |       |
|   |приватизац≥њ на       |       |       |       |
|   |2000-2002 роки) та ≥нших   |       |       |       |
|   |надходжень, безпосередньо  |       |       |       |
|   |пов'¤заних з процесом    |       |       |       |
|   |приватизац≥њ та кредитуванн¤ |       |       |       |
|   |п≥дприЇмств         |       |       |       |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|502000|Ќадходженн¤ в≥д приватизац≥њ |    130,0|       |    130,0|
|   |об'Їкт≥в незавершеного    |       |       |       |
|   |буд≥вництва, що       |       |       |       |
|   |споруджувались в≥дпов≥дно до |       |       |       |
|   |„орнобильськоњ буд≥вельноњ  |       |       |       |
|   |програми           |       |       |       |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|600000|‘≥нансуванн¤ за активними  | 9 639 261,4| 9 639 261,4|       |
|   |операц≥¤ми          |       |       |       |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|601000|«м≥ни обс¤г≥в депозит≥в ≥  |  278 906,4|  278 906,4|       |
|   |ц≥нних папер≥в, що      |       |       |       |
|   |використовуютьс¤ дл¤     |       |       |       |
|   |управл≥нн¤ л≥кв≥дн≥стю    |       |       |       |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|601100|ѕоверненн¤ кошт≥в з депозит≥в|  379 170,5|  379 170,5|       |
|   |або пред'¤вленн¤ ц≥нних   |       |       |       |
|   |папер≥в           |       |       |       |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|601200|–озм≥щенн¤ кошт≥в на     |  -100 264,1|  -100 264,1|       |
|   |депозитах або придбанн¤   |       |       |       |
|   |ц≥нних папер≥в        |       |       |       |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|602000|«м≥ни обс¤г≥в гот≥вкових   | 9 360 355,0| 9 360 355,0|       |
|   |кошт≥в            |       |       |       |
|------+-----------------------------+-------------+-------------+-------------|
|602100|Ќа початок пер≥оду      | 9 360 355,0| 9 360 355,0|       |
--------------------------------------------------------------------------------

{ ƒодаток 2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 3469-IV
( 3469-15 ) в≥д 23.02.2006, N 3521-IV ( 3521-15 ) в≥д 14.03.2006 }


                    ƒодаток N 3
                  до «акону ”крањни
            "ѕро ƒержавний бюджет ”крањни на 2006 р≥к"

               –ќ«ѕќƒ≤Ћ
        видатк≥в ƒержавного бюджету ”крањни
              на 2006 р≥к

                            (тис. грн.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| од  | од  |   Ќайменуванн¤ зг≥дно з   |            «агальний фонд               |           —пец≥альний фонд            |  –азом:  |
|прог- |функ- |  програмною класиф≥кац≥Їю  |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------|       |
|рамноњ |ц≥о- |  видатк≥в та кредитуванн¤  |  ¬сього  |  видатки  |    з них:      | видатки  |  ¬сього  |  видатки |     з них:    |  видатки  |       |
|класи- |наль- |   державного бюджету    |       | споживанн¤ |--------------------------| розвитку  |      | споживанн¤ |----------------------|  розвитку |       |
|ф≥кац≥њ|ноњ  |                |       |       |  оплата  |комунальн≥ |      |      |      | оплата | комунальн≥|       |       |
|видат- |кла- |                |       |       |  прац≥   |послуги та |      |      |      | прац≥  | послуги та|       |       |
|к≥в та |сиф≥- |                |       |       |       |енергонос≥њ |      |      |      |     |енергонос≥њ|       |       |
|креди- |кац≥њ |                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|туванн¤|видат-|                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|держав-|к≥в та|                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|ного  |креди-|                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|бюджету|туван-|                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |н¤  |                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |дер- |                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |жавно-|                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |го  |                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |бюдже-|                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |ту  |                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |¬идатки-всього:        |108 581 869,8| 91 444 226,4| 19 706 019,5| 1 292 099,6|16 867 643,4|29 676 237,9|14 832 317,0| 957 805,8| 200 963,1| 14 843 920,9|138 258 107,7|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0110000|   |јпарат ¬ерховноњ –ади ”крањни |  563 006,4|  469 291,4|  260 787,2|   3 986,2|  93 715,0|  43 550,2|  38 480,8| 12 252,4|  4 623,0|   5 069,4|  606 556,6|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0111000|   |јпарат ¬ерховноњ –ади ”крањни |  563 006,4|  469 291,4|  260 787,2|   3 986,2|  93 715,0|  43 550,2|  38 480,8| 12 252,4|  4 623,0|   5 069,4|  606 556,6|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0111010| 0111 |«д≥йсненн¤ законотворчоњ    |  346 509,8|  283 925,8|  173 060,0|      |  62 584,0|      |      |     |      |       |  346 509,8|
|    |   |д≥¤льност≥ ¬ерховноњ –ади   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0111020| 0111 |ќрган≥зац≥йне,         |   97 197,7|   96 938,7|   64 316,5|      |    259,0|      |      |     |      |       |   97 197,7|
|    |   |≥нформац≥йно-анал≥тичне та   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |матер≥ально-техн≥чне      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |забезпеченн¤ д≥¤льност≥    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |¬ерховноњ –ади ”крањни     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0111030| 0111 |ќрган≥зац≥¤ та зд≥йсненн¤   |   1 802,3|   1 802,3|       |      |      |      |      |     |      |       |   1 802,3|
|    |   |оф≥ц≥йних прийом≥в ¬ерховною  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |–адою ”крањни         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0111040| 0113 |¬≥зити народних депутат≥в   |   8 970,0|   8 970,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   8 970,0|
|    |   |”крањни за кордон       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0111050| 0111 |ќбслуговуванн¤ д≥¤льност≥   |   60 578,2|   58 768,2|   21 933,5|   3 875,2|   1 810,0|   3 593,0|   3 415,0|  1 280,0|      |    178,0|   64 171,2|
|    |   |¬ерховноњ –ади ”крањни     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ на розробку    |   1 500,0|       |       |      |   1 500,0|      |      |     |      |       |   1 500,0|
|    |   |метод≥в та           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нформац≥йно-програмних засоб≥в|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |л≥нгв≥стичноњ п≥дтримки та   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |експертизи законодавчих    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |процес≥в            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0111060| 0111 |—творенн¤ автоматизованоњ   |   14 162,0|       |       |      |  14 162,0|      |      |     |      |       |   14 162,0|
|    |   |≥нформац≥йно-анал≥тичноњ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |системи орган≥в законодавчоњ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |влади             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0111070| 0734 |‘≥нансова п≥дтримка      |   4 730,0|   4 730,0|       |      |      |  39 957,2|  35 065,8| 10 972,4|  4 623,0|   4 891,4|   44 687,2|
|    |   |санаторно-курортного комплексу |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”правл≥нн¤ справами ¬ерховноњ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |–ади ”крањни          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0111080| 0831 |¬исв≥тленн¤ д≥¤льност≥ народних|   20 527,8|   7 827,8|   1 477,2|    111,0|  12 700,0|      |      |     |      |       |   20 527,8|
|    |   |депутат≥в ”крањни через засоби |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |телебаченн¤ ≥ рад≥омовленн¤  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0111090| 0832 |‘≥нансова п≥дтримка виданн¤  |   6 328,6|   6 328,6|       |      |      |      |      |     |      |       |   6 328,6|
|    |   |газети "√олос ”крањни" та   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |журналу "¬≥че"         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0111100| 0610 | ап≥тальний ремонт житлового  |   2 200,0|       |       |      |   2 200,0|      |      |     |      |       |   2 200,0|
|    |   |фонду ¬ерховноњ –ади ”крањни  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0300000|   |ƒержавне управл≥нн¤ справами  |  551 241,0|  418 667,6|  155 771,2|  18 773,1|  132 573,4|  54 043,6|  36 931,8| 12 739,8|  2 420,6|   17 111,8|  605 284,6|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301000|   |јпарат ƒержавного управл≥нн¤  |  476 799,7|  368 021,7|  150 226,0|  18 223,8|  108 778,0|  54 043,6|  36 931,8| 12 739,8|  2 420,6|   17 111,8|  530 843,3|
|    |   |справами            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301010| 0111 |ќрган≥зац≥йне,         |   94 330,3|   84 930,3|   50 836,1|    81,0|   9 400,0|      |      |     |      |       |   94 330,3|
|    |   |≥нформац≥йно-анал≥тичне та   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |матер≥ально-техн≥чне      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |забезпеченн¤ д≥¤льност≥    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |—екретар≥ату ѕрезидента ”крањни|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301020| 0111 |ќрган≥зац≥¤ та зд≥йсненн¤   |   8 231,6|   8 231,6|       |      |      |      |      |     |      |       |   8 231,6|
|    |   |оф≥ц≥йних заход≥в за участю  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ѕрезидента ”крањни       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301030| 0111 |ќбслуговуванн¤ д≥¤льност≥   |   56 018,8|   56 018,8|   21 605,1|   5 545,9|      |   7 747,7|   7 095,2|  2 830,5|   248,8|    652,5|   63 766,5|
|    |   |ѕрезидента ”крањни,      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |—екретар≥ату ѕрезидента    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни та ≥нших державних   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |орган≥в            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301040| 0113 |¬≥зити ѕрезидента ”крањни за  |   21 471,7|   21 471,7|       |      |      |      |      |     |      |       |   21 471,7|
|    |   |кордон             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301050| 0133 |¬иготовленн¤ державних нагород |   4 150,0|   4 150,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   4 150,0|
|    |   |та пам'¤тних знак≥в      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301060| 0734 |‘≥нансова п≥дтримка      |   37 527,5|   30 327,5|   12 307,2|   7 302,0|   7 200,0|   3 000,0|   2 610,0|   550,0|   709,0|    390,0|   40 527,5|
|    |   |санаторно-курортних заклад≥в  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ƒержавного управл≥нн¤ справами |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301070| 0140 |‘ундаментальн≥ досл≥дженн¤ у  |   2 621,5|       |       |      |   2 621,5|      |      |     |      |       |   2 621,5|
|    |   |сфер≥ державного управл≥нн¤  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301080| 0140 |‘ундаментальн≥ досл≥дженн¤   |   9 893,7|       |       |      |   9 893,7|      |      |     |      |       |   9 893,7|
|    |   |Ќац≥онального ≥нституту    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |стратег≥чних досл≥джень ≥з  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |стратег≥чних проблем      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |внутр≥шньоњ ≥ зовн≥шньоњ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пол≥тики            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301090| 0150 |ѕрикладн≥ розробки у сфер≥   |   3 307,1|       |       |      |   3 307,1|      |      |     |      |       |   3 307,1|
|    |   |державного управл≥нн¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301110| 0960 |ќздоровленн¤ ≥ в≥дпочинок д≥тей|   30 754,2|   30 754,2|    675,7|    121,1|      |   2 523,0|   2 258,0|   290,0|   145,0|    265,0|   33 277,2|
|    |   |в дит¤чих оздоровчих таборах  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ƒержавного управл≥нн¤ справами |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |та ћƒ÷ "јртек"         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301120| 0942 |ѕ≥дготовка кадр≥в дл¤     |   7 554,3|   7 554,3|       |      |      |   3 879,7|   2 592,3|     |      |   1 287,4|   11 434,0|
|    |   |гуман≥тарноњ сфери Ќац≥ональним|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ун≥верситетом "ќстрозька    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |академ≥¤"           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301130| 0950 |ѕ≥дготовка кадр≥в, п≥двищенн¤ |   34 665,0|   34 665,0|   17 045,9|   1 423,8|      |  20 174,8|  17 437,9|  8 267,7|   991,0|   2 736,9|   54 839,8|
|    |   |квал≥ф≥кац≥њ кер≥вних     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |прац≥вник≥в, спец≥ал≥ст≥в   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державного управл≥нн¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |Ќац≥ональною академ≥Їю     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державного управл≥нн¤ при   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ѕрезидентов≥ ”крањни      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301140| 0520 |«береженн¤ природно-запов≥дного|   5 318,4|   5 318,4|   3 310,3|    127,3|      |    740,0|    730,0|   100,0|    61,0|     10,0|   6 058,4|
|    |   |фонду в јзово-—иваському    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |нац≥ональному природному парку |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |та  римському природному    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |запов≥днику          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301160| 0111 |—творенн¤ автоматизованоњ   |   10 370,6|   2 370,6|       |      |   8 000,0|      |      |     |      |       |   10 370,6|
|    |   |системи            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нформац≥йно-анал≥тичного   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |забезпеченн¤ —екретар≥ату   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ѕрезидента ”крањни       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301170| 0731 |—тац≥онарне медичне      |   45 113,2|   45 113,2|   23 428,7|   2 544,4|      |   1 988,4|   1 638,4|   171,6|   261,2|    350,0|   47 101,6|
|    |   |обслуговуванн¤ народних    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |депутат≥в ”крањни та кер≥вного |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |складу орган≥в державноњ влади |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301190| 0721 |ѕол≥кл≥н≥чно-амбулаторне    |   30 791,3|   30 791,3|   17 668,5|    935,8|      |   1 870,0|   1 488,0|     |      |    382,0|   32 661,3|
|    |   |обслуговуванн¤ народних    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |депутат≥в ”крањни та кер≥вного |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |складу орган≥в державноњ влади |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301200| 0740 |ƒержавний           |   2 037,9|   2 037,9|   1 260,4|    69,8|      |   2 120,0|   1 082,0|   530,0|    4,6|   1 038,0|   4 157,9|
|    |   |сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чний   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |нагл¤д в л≥кувально-оздоровчих|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |закладах ƒержавного управл≥нн¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |справами та на об'Їктах орган≥в|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державноњ влади        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301230| 0950 |ѕ≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ    |     44,6|     44,6|     32,9|      |      |      |      |     |      |       |     44,6|
|    |   |середнього медичного персоналу |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в систем≥ л≥кувально-оздоровчих|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |заклад≥в ƒержавного управл≥нн¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |справами            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301260| 0422 |¬еденн¤ л≥сового та      |   2 653,3|   2 653,3|   1 205,5|    72,7|      |      |      |     |      |       |   2 653,3|
|    |   |мисливського господарства   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301280| 0150 |¬иконанн¤ загальнодержавних  |   3 375,7|       |       |      |   3 375,7|      |      |     |      |       |   3 375,7|
|    |   |орган≥зац≥йних,        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нформац≥йно-анал≥тичних та  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |науково-методолог≥чних заход≥в |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |÷≥льового плану ”крањна-Ќј“ќ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301310| 0111 |ќрган≥зац≥йне, ≥нформац≥йне ≥ |   1 594,0|   1 314,0|    808,7|      |    280,0|      |      |     |      |       |   1 594,0|
|    |   |техн≥чне забезпеченн¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |д≥¤льност≥ Ќац≥ональноњ ради  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни з ≥нвестиц≥й та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нновац≥й, супроводженн¤    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нновац≥йних програм      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301330| 0150 |ѕ≥дготовка науково-педагог≥чних|    275,0|    275,0|     41,0|      |      |      |      |     |      |       |    275,0|
|    |   |≥ наукових кадр≥в з питань   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |стратег≥чних проблем      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |внутр≥шньоњ ≥ зовн≥шньоњ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пол≥тики            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301340| 0829 |«аходи щодо зм≥цненн¤     |   2 000,0|       |       |      |   2 000,0|      |      |     |      |       |   2 000,0|
|    |   |матер≥ально-техн≥чноњ бази   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |Ќац≥онального палацу мистецтв |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |"”крањна"           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301810| 0960 |–еконструкц≥¤ ћ≥жнародного   |       |       |       |      |      |  10 000,0|      |     |      |   10 000,0|   10 000,0|
|    |   |дит¤чого центру "јртек"    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301820| 0734 |–еконструкц≥¤ корпусу N 1   |   7 000,0|       |       |      |   7 000,0|      |      |     |      |       |   7 000,0|
|    |   |ƒержавного п≥дприЇмства    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |"—анатор≥й " ришталевий палац" |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301840| 0950 |«авершенн¤ реконструкц≥њ    |   3 700,0|       |       |      |   3 700,0|      |      |     |      |       |   3 700,0|
|    |   |навчального корпусу      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |Ќац≥ональноњ академ≥њ     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державного управл≥нн¤ при   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ѕрезидентов≥ ”крањни      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301850| 0111 |–еконструкц≥¤ будинку дл¤   |   2 000,0|       |       |      |   2 000,0|      |      |     |      |       |   2 000,0|
|    |   |розм≥щенн¤ ѕредставництва   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ѕрезидента ”крањни в јвтономн≥й|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |–еспубл≥ц≥  рим, –ади     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |представник≥в         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |кримськотатарського народу у  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |м.—≥мферопол≥         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301860| 0829 |–еконструкц≥¤ та реставрац≥¤  |   20 000,0|       |       |      |  20 000,0|      |      |     |      |       |   20 000,0|
|    |   |буд≥вель дл¤ створенн¤ Їдиного |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ансамблю "ћар≥њн≥нський    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |комплекс"           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0301880| 0731 | ап≥тальний ремонт та придбанн¤|   30 000,0|       |       |      |  30 000,0|      |      |     |      |       |   30 000,0|
|    |   |обладнанн¤ дл¤ корпусу N 2   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |кл≥н≥чноњ л≥карн≥ "‘еофан≥¤"  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0303000|   |ѕредставництво ѕрезидента   |   2 541,2|   2 485,2|   1 079,7|    368,0|    56,0|      |      |     |      |       |   2 541,2|
|    |   |”крањни в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   | рим              |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0303010| 0111 |«д≥йсненн¤ повноважень     |   2 541,2|   2 485,2|   1 079,7|    368,0|    56,0|      |      |     |      |       |   2 541,2|
|    |   |пост≥йним представником    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ѕрезидента ”крањни в јвтономн≥й|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |–еспубл≥ц≥  рим        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0304000|   |Ќац≥ональна служба       |   6 165,3|   6 095,9|   3 802,9|    166,8|    69,4|      |      |     |      |       |   6 165,3|
|    |   |посередництва ≥ примиренн¤   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0304010| 0412 |—при¤нн¤ врегулюванню     |   5 976,0|   5 976,0|   3 802,9|    166,8|      |      |      |     |      |       |   5 976,0|
|    |   |колективних трудових спор≥в  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |(конфл≥кт≥в)          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0304020| 0481 |ѕрикладн≥ розробки з питань  |     69,4|       |       |      |    69,4|      |      |     |      |       |     69,4|
|    |   |посередництва ≥ примиренн¤ при |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |вир≥шенн≥ колективних трудових |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |спор≥в (конфл≥кт≥в)      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0304030| 0950 |ѕ≥дготовка та п≥двищенн¤    |    119,9|    119,9|       |      |      |      |      |     |      |       |    119,9|
|    |   |квал≥ф≥кац≥њ незалежних    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |посередник≥в та арб≥тр≥в у   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |вир≥шенн≥ трудових спор≥в   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0306000|   |Ќац≥ональний комплекс     |   1 889,8|   1 889,8|       |      |      |      |      |     |      |       |   1 889,8|
|    |   |"≈кспоцентр ”крањни"      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0306020| 0822 |‘≥нансова п≥дтримка ƒержавного |   1 889,8|   1 889,8|       |      |      |      |      |     |      |       |   1 889,8|
|    |   |камерного ансамблю " ињвськ≥  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |сол≥сти"            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0307000|   |‘онд спри¤нн¤ м≥сцевому    |   1 178,1|   1 178,1|    662,6|    14,5|      |      |      |     |      |       |   1 178,1|
|    |   |самовр¤дуванню ”крањни     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0307010| 0133 |Ќаданн¤ науково-методичноњ та |   1 178,1|   1 178,1|    662,6|    14,5|      |      |      |     |      |       |   1 178,1|
|    |   |консультативноњ п≥дтримки   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |розвитку м≥сцевого       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |самовр¤дуванн¤         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0309000|   |ƒержавне ав≥ап≥дприЇмство   |   62 666,9|   38 996,9|       |      |  23 670,0|      |      |     |      |       |   62 666,9|
|    |   |"”крањна"           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0309010| 0133 |«абезпеченн¤ перевезень вищих |   62 666,9|   38 996,9|       |      |  23 670,0|      |      |     |      |       |   62 666,9|
|    |   |посадових ос≥б держави     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ав≥ац≥йним транспортом     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0410000|   |√осподарсько-ф≥нансовий    |  228 281,5|  190 696,5|   90 955,5|   2 545,8|  37 585,0|   4 753,9|   4 684,9|  1 932,4|   144,5|     69,0|  233 035,4|
|    |   |департамент —екретар≥ату    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   | аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0411000|   |—екретар≥ат  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в |  228 281,5|  190 696,5|   90 955,5|   2 545,8|  37 585,0|   4 753,9|   4 684,9|  1 932,4|   144,5|     69,0|  233 035,4|
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0411010| 0111 |ќрган≥зац≥йне,         |  119 956,9|  114 356,9|   71 503,1|    36,0|   5 600,0|      |      |     |      |       |  119 956,9|
|    |   |≥нформац≥йно-анал≥тичне та   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |матер≥ально-техн≥чне      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |забезпеченн¤ д≥¤льност≥    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   | аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0411020| 0111 |ќрган≥зац≥¤ та зд≥йсненн¤   |   6 825,0|   6 825,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   6 825,0|
|    |   |оф≥ц≥йних прийом≥в кер≥вництвом|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   | аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0411030| 0111 |ќбслуговуванн¤ д≥¤льност≥   |   68 709,3|   41 109,3|   15 531,8|   2 438,9|  27 600,0|   4 253,9|   4 184,9|  1 698,4|   137,5|     69,0|   72 963,2|
|    |   | аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0411040| 0111 |—творенн¤ спец≥альноњ     |   2 000,0|       |       |      |   2 000,0|      |      |     |      |       |   2 000,0|
|    |   |≥нформац≥йно-телекомун≥кац≥йноњ|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |системи орган≥в виконавчоњ   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |влади, розвиток та ≥нтеграц≥¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нформац≥йних ресурс≥в ≥    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |технолог≥й орган≥в державноњ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |влади             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0411050| 0113 |¬≥зити ур¤дових делегац≥й та  |   15 838,0|   15 838,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   15 838,0|
|    |   |в≥др¤дженн¤ прац≥вник≥в орган≥в|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державноњ влади за кордон за |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |р≥шенн¤м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0411060| 0950 |ѕереп≥дготовка та п≥двищенн¤  |     74,0|     74,0|       |      |      |      |      |     |      |       |     74,0|
|    |   |квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |—екретар≥ату  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0411070| 0832 |‘≥нансова п≥дтримка газети   |   2 759,7|   2 759,7|       |      |      |      |      |     |      |       |   2 759,7|
|    |   |"”р¤довий кур'Їр"       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0411080| 0422 |¬еденн¤ л≥сового ≥ мисливського|   2 031,6|   2 031,6|   1 314,3|    70,9|      |    500,0|    500,0|   234,0|    7,0|       |   2 531,6|
|    |   |господарства          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0411090| 0133 |÷ентр комун≥кац≥њ населенн¤ ≥ |   10 087,0|   7 702,0|   2 606,3|      |   2 385,0|      |      |     |      |       |   10 087,0|
|    |   |влади             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0500000|   |ƒержавна судова адм≥н≥страц≥¤ | 1 348 118,2 | 1 159 836,0|  667 969,4|  24 072,1|  188 282,2|  20 000,0|      |     |      |   20 000,0| 1 368 118,2|
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0501000|   |јпарат ƒержавноњ судовоњ    | 1 348 118,2| 1 159 836,0|  667 969,4|  24 072,1|  188 282,2|  20 000,0|      |     |      |   20 000,0| 1 368 118,2|
|    |   |адм≥н≥страц≥њ ”крањни     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0501010| 0330 |ќрган≥зац≥йне забезпеченн¤   |   24 739,6|   22 457,4|   14 146,3|    790,6|   2 282,2|      |      |     |      |       |   24 739,6|
|    |   |д≥¤льност≥ суд≥в та установ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |судовоњ системи        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0501020| 0330 |«д≥йсненн¤ правосудд¤ м≥сцевими|  119 302,5|  113 219,4|   66 472,9|   2 641,5|   6 083,1|      |      |     |      |       |  119 302,5|
|    |   |господарськими судами     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0501030| 0330 |«д≥йсненн¤ правосудд¤     |  287 024,8|  257 266,4|  142 915,0|   3 700,8|  29 758,4|      |      |     |      |       |  287 024,8|
|    |   |јпел¤ц≥йним судом ”крањни та  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |апел¤ц≥йними судами      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0501040| 0330 |«д≥йсненн¤ правосудд¤ м≥сцевими|  701 449,4|  640 044,8|  374 439,3|  13 436,1|  61 404,6|      |      |     |      |       |  701 449,4|
|    |   |судами             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0501050| 0330 |«д≥йсненн¤ правосудд¤     |   24 620,7|   24 450,2|   14 303,0|    253,0|    170,5|      |      |     |      |       |   24 620,7|
|    |   |в≥йськовими судами       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |   1 156,4|   1 156,4|   1 156,4|      |      |      |      |     |      |       |   1 156,4|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0501080| 0330 |«д≥йсненн¤ правосудд¤     |   74 369,4|   62 286,0|   37 870,9|   1 551,0|  12 083,4|      |      |     |      |       |   74 369,4|
|    |   |апел¤ц≥йними господарськими  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |судами             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ кап≥тальний ремонт|   5 000,0|       |       |      |   5 000,0|      |      |     |      |       |   5 000,0|
|    |   |та буд≥вництво прим≥щень    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ƒн≥пропетровського апел¤ц≥йного|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |господарського суду      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0501110| 0950 |ѕ≥дготовка ос≥б дл¤ зайн¤тт¤  |   8 082,4|   3 082,4|   1 327,0|    210,7|   5 000,0|      |      |     |      |       |   8 082,4|
|    |   |посад профес≥йних судд≥в,   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ судд≥в |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |та прац≥вник≥в апарат≥в суд≥в |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |јкадем≥Їю судд≥в ”крањни    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0501150| 0330 |¬иконанн¤ р≥шень суд≥в на   |   9 500,0|   9 500,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   9 500,0|
|    |   |користь судд≥в         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0501160| 0330 |«д≥йсненн¤ правосудд¤     |   10 293,2|   8 193,2|   5 491,6|    151,5|   2 100,0|      |      |     |      |       |   10 293,2|
|    |   |апел¤ц≥йними адм≥н≥стративними |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |судами             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0501170| 0330 |«д≥йсненн¤ правосудд¤ м≥сцевими|   23 736,2|   19 336,2|   11 003,4|   1 336,9|   4 400,0|      |      |     |      |       |   23 736,2|
|    |   |адм≥н≥стративними судами    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0501180| 0330 |ѕридбанн¤ (буд≥вництво) житла |   65 000,0|       |       |      |  65 000,0|  10 000,0|      |     |      |   10 000,0|   75 000,0|
|    |   |дл¤ судд≥в јпел¤ц≥йного суду  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни, апел¤ц≥йних ≥ м≥сцевих|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |суд≥в             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0501820| 0330 |«абезпеченн¤ суд≥в належними  |       |       |       |      |      |  10 000,0|      |     |      |   10 000,0|   10 000,0|
|    |   |прим≥щенн¤ми          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0600000|   |¬ерховний —уд ”крањни     |   96 897,5|   71 690,5|   34 772,6|    825,7|  25 207,0|      |      |     |      |       |   96 897,5|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0601000|   |јпарат ¬ерховного —уду ”крањни |   96 897,5|   71 690,5|   34 772,6|    825,7|  25 207,0|      |      |     |      |       |   96 897,5|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0601010| 0330 |«д≥йсненн¤ правосудд¤ ¬ерховним|   76 792,1|   71 585,1|   34 772,6|    825,7|   5 207,0|      |      |     |      |       |   76 792,1|
|    |   |—удом ”крањни         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0601020| 0950 |ѕ≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ судд≥в |    105,4|    105,4|       |      |      |      |      |     |      |       |    105,4|
|    |   |та прац≥вник≥в апарату     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |¬ерховного —уду ”крањни    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0601800| 0330 |–еконструкц≥¤ будинку дл¤   |   20 000,0|       |       |      |  20 000,0|      |      |     |      |       |   20 000,0|
|    |   |розм≥щенн¤ ¬ерховного —уду   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0700000|   |¬ищий господарський суд ”крањни|   66 533,9|   54 533,9|   29 464,9|   1 504,2|  12 000,0|      |      |     |      |       |   66 533,9|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0701000|   |¬ищий господарський суд ”крањни|   66 533,9|   54 533,9|   29 464,9|   1 504,2|  12 000,0|      |      |     |      |       |   66 533,9|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0701010| 0330 |«д≥йсненн¤ правосудд¤ ¬ищим  |   66 533,9|   54 533,9|   29 464,9|   1 504,2|  12 000,0|      |      |     |      |       |   66 533,9|
|    |   |господарським судом ”крањни  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0750000|   |¬ищий адм≥н≥стративний суд   |   49 639,1|   24 347,1|   12 849,5|    421,0|  25 292,0|      |      |     |      |       |   49 639,1|
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0751000|   |јпарат ¬ищого адм≥н≥стративного|   49 639,1|   24 347,1|   12 849,5|    421,0|  25 292,0|      |      |     |      |       |   49 639,1|
|    |   |суду ”крањни          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0751010| 0330 |«д≥йсненн¤ правосудд¤ ¬ищим  |   38 659,1|   24 347,1|   12 849,5|    421,0|  14 312,0|      |      |     |      |       |   38 659,1|
|    |   |адм≥н≥стративним судом ”крањни |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0751020| 0330 |ѕридбанн¤ (буд≥вництво) житла |   10 980,0|       |       |      |  10 980,0|      |      |     |      |       |   10 980,0|
|    |   |дл¤ судд≥в ¬ищого       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |адм≥н≥стративного суду ”крањни |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0800000|   | онституц≥йний —уд ”крањни   |   37 836,0|   35 108,3|   19 243,7|    381,5|   2 727,7|      |      |     |      |       |   37 836,0|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0801000|   | онституц≥йний —уд ”крањни   |   37 836,0|   35 108,3|   19 243,7|    381,5|   2 727,7|      |      |     |      |       |   37 836,0|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0801010| 0330 |«абезпеченн¤ конституц≥йноњ  |   37 836,0|   35 108,3|   19 243,7|    381,5|   2 727,7|      |      |     |      |       |   37 836,0|
|    |   |юрисдикц≥њ в ”крањн≥      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0900000|   |√енеральна прокуратура ”крањни |  635 109,3|  616 109,3|  414 486,0|  14 350,4|  19 000,0|    698,8|    518,8|   15,7|    8,5|    180,0|  635 808,1|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0901000|   |√енеральна прокуратура ”крањни |  635 109,3|  616 109,3|  414 486,0|  14 350,4|  19 000,0|    698,8|    518,8|   15,7|    8,5|    180,0|  635 808,1|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0901010| 0360 |Ќагл¤д орган≥в прокуратури за |  614 331,3|  605 331,3|  407 996,5|  13 451,9|   9 000,0|    448,8|    408,8|   15,7|    8,5|     40,0|  614 780,1|
|    |   |додержанн¤м закон≥в та     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |представницьк≥ функц≥њ в суд≥ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|0901020| 0942 |ѕ≥дготовка кадр≥в та п≥двищенн¤|   20 778,0|   10 778,0|   6 489,5|    898,5|10 000,0  |    250,0|    110,0|     |      |    140,0|   21 028,0|
|    |   |квал≥ф≥кац≥њ          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |прокурорсько-сл≥дчих кадр≥в  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |јкадем≥Їю прокуратури ”крањни |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1000000|   |ћ≥н≥стерство внутр≥шн≥х справ | 3 660 661,9 | 3 515 911,3| 2 929 983,8|  122 444,8|144 750,6  | 1 160 953,7|  977 949,8| 306 214,1|  25 672,3|  183 003,9| 4 821 615,6|
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1001000|   |јпарат ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х | 3 202 489,9| 3 070 204,9| 2 600 886,3|  102 824,7|132 285,0  | 1 112 233,7|  935 219,8| 284 144,1|  25 158,3|  177 013,9| 4 314 723,6|
|    |   |справ ”крањни         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1001010| 0310 | ер≥вництво та управл≥нн¤   |   67 660,7|   67 660,7|   64 273,6|      |      |      |      |     |      |       |   67 660,7|    |
|    |   |д≥¤льн≥стю орган≥в внутр≥шн≥х |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |справ             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |   6 709,4|   6 709,4|   6 709,4|      |      |      |      |     |      |       |   6 709,4|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1001020| 0310 |—творенн¤ та функц≥онуванн¤  |   35 792,0|   22 792,0|       |      |  13 000,0|      |      |     |      |       |   35 792,0|
|    |   |ƒержавноњ ≥нформац≥йноњ системи|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |реЇстрац≥йного обл≥ку та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |документуванн¤ населенн¤    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1001040| 0310 |”часть орган≥в внутр≥шн≥х справ|   10 324,6|   7 169,6|    998,8|    550,0|   3 155,0|      |      |     |      |       |   10 324,6|
|    |   |у боротьб≥ з нелегальною    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |м≥грац≥Їю, створенн¤ та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |утриманн¤ пункт≥в розм≥щенн¤  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |незаконних м≥грант≥в      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1001050| 0310 |«абезпеченн¤ захисту прав ≥  | 2 632 148,4| 2 575 478,9| 2 254 594,9|  76 346,5|  56 669,5|  966 876,9|  812 728,2| 230 689,6|  19 867,5|  154 148,7| 3 599 025,3|
|    |   |свобод громад¤н, сусп≥льства ≥ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |держави в≥д протиправних    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пос¤гань, охорона громадського |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пор¤дку            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |  225 452,7|  225 452,7|  225 452,7|      |      |  22 087,8|  22 087,8| 22 087,8|      |       |  247 540,5|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1001070| 0380 |”часть орган≥в внутр≥шн≥х справ|   15 179,0|   14 303,0|   13 163,0|      |    876,0|   6 872,7|   2 566,7|     |    32,0|   4 306,0|   22 051,7|
|    |   |у м≥жнародних миротворчих   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |операц≥¤х           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |   1 513,7|   1 513,7|   1 513,7|      |      |      |      |     |      |       |   1 513,7|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1001080| 0942 |ѕ≥дготовка кадр≥в дл¤ орган≥в |  161 804,9|  161 804,9|  120 066,1|  12 683,1|      |  95 935,5|  80 827,3| 43 254,9|  2 385,9|   15 108,2|  257 740,4|
|    |   |внутр≥шн≥х справ вищими    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |закладами осв≥ти III ≥ IV   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |р≥вн≥в акредитац≥њ       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |   10 316,5|   10 316,5|   10 316,5|      |      |    337,8|    337,8|   337,8|      |       |   10 654,3|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1001100| 0721 |ћедичне забезпеченн¤      |  168 274,8|  158 274,8|   96 399,3|  11 837,5|  10 000,0|  37 823,6|  34 604,3|  9 625,5|  2 534,7|   3 219,3|  206 098,4|
|    |   |прац≥вник≥в, ос≥б р¤дового ≥  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |начальницького складу орган≥в |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |внутр≥шн≥х справ та      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥йськовослужбовц≥в внутр≥шн≥х |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥йськ             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |    651,0|    651,0|    651,0|      |      |    29,1|    29,1|   29,1|      |       |    680,1|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1001130| 0910 |ƒошк≥льна, позашк≥льна осв≥та |   22 564,6|   22 564,6|   11 925,4|   1 371,5|      |   3 736,3|   3 636,7|   300,1|   338,2|     99,6|   26 300,9|
|    |   |та заходи з позашк≥льноњ роботи|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |з д≥тьми прац≥вник≥в, ос≥б  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |р¤дового та начальницького   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |складу орган≥в внутр≥шн≥х справ|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1001160| 0310 |«абезпеченн¤ заход≥в      |   1 444,5|    170,0|       |      |   1 274,5|      |      |     |      |       |   1 444,5|
|    |   |спец≥альними п≥дрозд≥лами по |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |боротьб≥ з орган≥зованою   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |злочинн≥стю ћ≥н≥стерства    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |внутр≥шн≥х справ ”крањни    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1001170| 0370 |Ќаукове та           |   1 340,0|   1 340,0|   1 151,1|    36,1|      |      |      |     |      |       |   1 340,0|
|    |   |≥нформац≥йно-анал≥тичне    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |забезпеченн¤ заход≥в по    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |боротьб≥ з орган≥зованою    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |злочинн≥стю ≥ корупц≥Їю    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |    101,0|    101,0|    101,0|      |      |      |      |     |      |       |    101,0|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1001180| 0310 |«абезпеченн¤ особистоњ безпеки |   38 646,4|   38 646,4|   38 314,1|      |      |    988,7|    856,6|   274,0|      |    132,1|   39 635,1|
|    |   |судд≥в ≥ член≥в њх с≥мей,   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |охорони прим≥щень суду,    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |громадського пор¤дку п≥д час  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |зд≥йсненн¤ правосудд¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |   4 844,0|   4 844,0|   4 844,0|      |      |    31,1|    31,1|   31,1|      |       |   4 875,1|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1001190| 1062 |Ѕуд≥вництво (придбанн¤) житла |   47 310,0|       |       |      |  47 310,0|      |      |     |      |       |   47 310,0|
|    |   |дл¤ ос≥б р¤дового ≥      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |начальницького складу орган≥в |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |внутр≥шн≥х справ        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1003000|   |√оловне управл≥нн¤ внутр≥шн≥х |  452 278,6|  439 813,0|  329 097,5|  19 620,1|  12 465,6|  48 720,0|  42 730,0| 22 070,0|   514,0|   5 990,0|  500 998,6|
|    |   |в≥йськ ћ≥н≥стерства внутр≥шн≥х |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |справ ”крањни         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1003010| 0310 | ер≥вництво та управл≥нн¤   |   12 937,7|   12 937,7|   9 854,7|      |      |      |      |     |      |       |   12 937,7|
|    |   |внутр≥шн≥ми в≥йськами     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |   1 078,5|   1 078,5|   1 078,5|      |      |      |      |     |      |       |   1 078,5|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1003020| 0310 |”часть внутр≥шн≥х в≥йськ в   |  349 190,3|  347 954,8|  255 246,0|  17 298,6|   1 235,5|  18 750,0|  13 750,0|  1 230,0|   210,0|   5 000,0|  367 940,3|
|    |   |охорон≥ громадського пор¤дку та|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |боротьб≥ ≥з злочинн≥стю,    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |конвоюванн¤ арештованих ≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |засуджених та охорона п≥дсудних|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥д час судових процес≥в    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |   24 370,0|   24 370,0|   24 370,0|      |      |    139,2|    139,2|   139,2|      |       |   24 509,2|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1003030| 0380 |ќхорона особливо важливих   |   44 512,5|   44 512,5|   39 100,9|    807,3|      |  24 615,0|  23 895,0| 20 020,0|    72,0|    720,0|   69 127,5|
|    |   |державних об'Їкт≥в,      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |дипломатичних та консульських |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |представництв ≥ноземних держав |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |на територ≥њ ”крањни,     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |супроводженн¤ перевезенн¤   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |¤дерних матер≥ал≥в по територ≥њ|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |   3 941,6|   3 941,6|   3 941,6|      |      |   2 300,0|   2 300,0|  2 300,0|      |       |   6 241,6|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1003070| 0942 |ѕ≥дготовка кадр≥в дл¤     |   28 344,1|   27 944,0|   20 870,8|   1 095,5|    400,1|   1 600,0|   1 480,0|   520,0|    52,0|    120,0|   29 944,1|
|    |   |внутр≥шн≥х в≥йськ ћ¬— ”крањни |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |вищими навчальними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |III ≥ IV р≥вн≥в акредитац≥њ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |   1 492,2|   1 492,2|   1 492,2|      |      |      |      |     |      |       |   1 492,2|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1003080| 0731 |—тац≥онарне л≥куванн¤     |   6 464,0|   6 464,0|   4 025,1|    418,7|      |   3 755,0|   3 605,0|   300,0|   180,0|    150,0|   10 219,0|
|    |   |в≥йськовослужбовц≥в внутр≥шн≥х |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥йськ ћ¬— ”крањни у власних  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |медичних закладах       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |    122,5|    122,5|    122,5|      |      |      |      |     |      |       |    122,5|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1003090| 1062 |Ѕуд≥вництво (придбанн¤) житла |   10 830,0|       |       |      |  10 830,0|      |      |     |      |       |   10 830,0|
|    |   |дл¤ в≥йськовослужбовц≥в    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |внутр≥шн≥х в≥йськ ћ¬— ”крањни |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1005000|   |‘≥зкультурно-спортивне     |   5 893,4|   5 893,4|       |      |      |      |      |     |      |       |   5 893,4|
|    |   |товариство "ƒинамо"      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1005020| 0810 |–озвиток ф≥зичноњ культури ≥  |   5 893,4|   5 893,4|       |      |      |      |      |     |      |       |   5 893,4|
|    |   |спорту серед прац≥вник≥в ≥  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥йськовослужбовц≥в      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |правоохоронних орган≥в     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1010000|   |ћ≥н≥стерство внутр≥шн≥х справ | 2 281 835,9| 2 281 835,9|       |      |      |      |      |     |      |       | 2 281 835,9|
|    |   |”крањни (загальнодержавн≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |видатки)            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1011000|   |ћ≥н≥стерство внутр≥шн≥х справ | 2 281 835,9| 2 281 835,9|       |      |      |      |      |     |      |       | 2 281 835,9|
|    |   |”крањни (загальнодержавн≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |видатки)            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1011020| 1020 |ѕенс≥йне забезпеченн¤ ос≥б   | 2 281 835,9| 2 281 835,9|       |      |      |      |      |     |      |       | 2 281 835,9|
|    |   |начальницького ≥ р¤дового   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |складу орган≥в внутр≥шн≥х справ|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |та в≥йськовослужбовц≥в     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |внутр≥шн≥х в≥йськ       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1100000|   |ћ≥н≥стерство палива та     |  113 520,4|   42 306,5|   17 345,1|    327,0|  71 213,9|  799 489,3|  19 675,2|   300,0|   339,7|  779 814,1|  913 009,7|
|    |   |енергетики ”крањни       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1101000|   |јпарат ћ≥н≥стерства палива та |  113 520,4|   42 306,5|   17 345,1|    327,0|  71 213,9|  799 489,3|  19 675,2|   300,0|   339,7|  779 814,1|  913 009,7|
|    |   |енергетики ”крањни       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1101010| 0434 |«агальне кер≥вництво та    |   15 311,1|   15 261,1|   10 257,5|    300,0|    50,0|    231,5|    231,5|     |      |       |   15 542,6|
|    |   |управл≥нн¤ у сфер≥       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |паливно-енергетичного комплексу|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1101030| 0483 |–озробки найважлив≥ших нов≥тн≥х|   2 838,8|       |       |      |   2 838,8|      |      |     |      |       |   2 838,8|
|    |   |технолог≥й у сфер≥ енергетики |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1101040| 0483 |ƒержавн≥ науково-техн≥чн≥   |   4 877,8|       |       |      |   4 877,8|      |      |     |      |       |   4 877,8|
|    |   |програми та науков≥ частини  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державних ц≥льових програм   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |розвитку енергетики      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1101080| 0434 |«аходи по реал≥зац≥њ      |       |       |       |      |      |  120 000,0|      |     |      |  120 000,0|  120 000,0|
|    |   | омплексноњ програми створенн¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |¤дерно-паливного циклу в    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањн≥ та приведенню об'Їкт≥в |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |виробничого об'Їднанн¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |"ѕридн≥провський х≥м≥чний   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |завод" в еколог≥чно безпечний |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |стан              |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1101090| 0942 |ѕ≥дготовка фах≥вц≥в дл¤    |   14 889,5|   14 889,5|       |      |      |  17 595,8|  14 055,8|     |      |   3 540,0|   32 485,3|
|    |   |п≥дприЇмств ¤дерно-промислового|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |комплексу —евастопольським   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |нац≥ональним ун≥верситетом   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |¤дерноњ енерг≥њ та       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |промисловост≥         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1101130| 0483 |‘≥нансова п≥дтримка розвитку  |    327,0|       |       |      |    327,0|      |      |     |      |       |    327,0|
|    |   |науковоњ ≥нфраструктури у сфер≥|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |енергетики           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1101140| 0434 |‘≥зичний захист ¤дерних    |   14 300,0|   2 200,0|       |      |  12 100,0|      |      |     |      |       |   14 300,0|
|    |   |установок та ¤дерних матер≥ал≥в|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1101150| 0433 |Ѕуд≥вництво енергоблок≥в,   |       |       |       |      |      |  637 047,0|      |     |      |  637 047,0|  637 047,0|
|    |   |атомних, г≥дроакумулюючих та  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нших електростанц≥й,     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |маг≥стральних, г≥рських та   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |с≥льських л≥н≥й електропередач |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1101170| 0483 |ѕрикладн≥ розробки у сфер≥   |   1 988,2|       |       |      |   1 988,2|      |      |     |      |       |   1 988,2|
|    |   |енергетики           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1101300| 0483 |–озробка державних       |   3 852,1|       |       |      |   3 852,1|      |      |     |      |       |   3 852,1|
|    |   |науково-техн≥чних програм з  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |еколог≥чноњ безпеки об'Їкт≥в  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |енергетики           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1101360| 0433 |«дешевленн¤ кредит≥в на    |       |       |       |      |      |  15 000,0|      |     |      |   15 000,0|   15 000,0|
|    |   |створенн¤ запас≥в твердого   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |палива дл¤ теплоелектростанц≥й |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1101410| 0434 |«д≥йсненн¤ державного контролю |   10 135,9|   9 955,9|   7 087,6|    27,0|    180,0|   7 900,0|   5 387,9|   300,0|   339,7|   2 512,1|   18 035,9|
|    |   |у сфер≥ енергозбереженн¤    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1101620| 0111 |≤нституц≥йний розвиток     |       |       |       |      |      |   1 715,0|      |     |      |   1 715,0|   1 715,0|
|    |   |ћ≥н≥стерства палива та     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |енергетики ”крањни       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1101800| 0432 |ѕродовженн¤ буд≥вництва    |   45 000,0|       |       |      |  45 000,0|      |      |     |      |       |   45 000,0|
|    |   |газопроводу          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ялта-‘орос-—евастополь     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1200000|   |ћ≥н≥стерство економ≥ки ”крањни |  125 193,4|  106 661,6|   56 573,9|   3 930,0|  18 531,8|  25 603,0|   4 192,8|  2 220,5|   118,7|   21 410,2|  150 796,4|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201000|   |јпарат ћ≥н≥стерства економ≥ки |   96 198,9|   78 699,5|   38 520,9|   3 250,5|  17 499,4|  25 603,0|   4 192,8|  2 220,5|   118,7|   21 410,2|  121 801,9|
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201010| 0132 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   50 773,2|   50 676,2|   32 566,7|   1 859,9|    97,0|      |      |     |      |       |   50 773,2|
|    |   |сфер≥ загальнодержавного    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |плануванн¤ ≥ прогнозуванн¤   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |економ≥ки           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201020| 0411 |¬нески ”крањни до бюджету   |   2 163,4|   2 163,4|       |      |      |      |      |     |      |       |   2 163,4|
|    |   |√ј““/—ќ“            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201030| 0411 |«абезпеченн¤ двостороннього  |   4 380,1|   4 380,1|       |      |      |      |      |     |      |       |   4 380,1|
|    |   |сп≥вроб≥тництва ”крањни з   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥ноземними державами та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |м≥жнародними орган≥зац≥¤ми   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201040| 0411 |≤нформац≥йне та орган≥зац≥йне |   2 400,0|   2 400,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   2 400,0|
|    |   |забезпеченн¤ участ≥ ”крањни у |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |м≥жнародних форумах,      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |конференц≥¤х, виставках    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201050| 0481 |ѕрикладн≥ розробки у сфер≥   |   2 211,9|       |       |      |   2 211,9|      |      |     |      |       |   2 211,9|
|    |   |розвитку економ≥ки ≥ торг≥вл≥ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201060| 0487 |ƒержавн≥ науково-техн≥чн≥   |    403,2|       |       |      |    403,2|      |      |     |      |       |    403,2|
|    |   |програми та науков≥ частини  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державних ц≥льових програм   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |загальноеконом≥чного      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |спр¤муванн¤          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201070| 0481 |–озробки найважлив≥ших нов≥тн≥х|   2 189,6|    365,3|       |      |   1 824,3|      |      |     |      |       |   2 189,6|
|    |   |технолог≥й та ф≥нансова    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥дтримка п≥дготовки наукових |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |кадр≥в у сфер≥ економ≥ки ≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |торг≥вл≥            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201080| 0487 |ѕроведенн¤ науково-практичних |     75,8|     75,8|       |      |      |      |      |     |      |       |     75,8|
|    |   |конференц≥й ≥ сем≥нар≥в з   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |економ≥чних проблем      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201090| 0950 |ѕ≥дготовка та п≥двищенн¤    |   6 081,9|   6 081,9|   2 625,2|    436,0|      |   3 867,0|   3 566,0|  2 220,5|   118,7|    301,0|   9 948,9|
|    |   |квал≥ф≥кац≥њ державних     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |службовц≥в у сфер≥ економ≥ки  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201110| 0950 |ѕереп≥дготовка управл≥нських  |   4 194,6|   4 194,6|       |      |      |      |      |     |      |       |   4 194,6|
|    |   |кадр≥в дл¤ сфери п≥дприЇмництва|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201120| 0832 |‘≥нансова п≥дтримка журналу  |    277,8|    277,8|       |      |      |      |      |     |      |       |    277,8|
|    |   |"≈коном≥ка ”крањни"      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201130| 0411 |–еал≥зац≥¤ повноважень     |   3 979,0|   3 482,0|   2 264,0|    104,6|    497,0|      |      |     |      |       |   3 979,0|
|    |   |державного органу з питань   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |банкрутства          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201150| 0113 |«абезпеченн¤ д≥¤льност≥    |    702,0|    702,0|       |      |      |      |      |     |      |       |    702,0|
|    |   |ќрган≥зац≥йноњ групи ™≈ѕ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201170| 0411 |«аходи щодо формуванн¤     |   5 077,0|   3 711,2|   1 065,0|    850,0|   1 365,8|      |      |     |      |       |   5 077,0|
|    |   |позитивного ≥нвестиц≥йного   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥м≥джу ”крањни         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201180| 0132 |—творенн¤ автоматизованоњ   |   10 000,0|       |       |      |  10 000,0|      |      |     |      |       |   10 000,0|
|    |   |≥нформац≥йно-анал≥тичноњ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |системи ћ≥н≥стерства економ≥ки |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201600| 0460 |–озвиток ≥нфраструктури наданн¤|   1 000,0|    100,6|       |      |    899,4|  20 191,7|    429,8|     |      |   19 761,9|   21 191,7|
|    |   |≥нформац≥йних послуг через   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≤нтернет            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1201610| 0481 |«аходи щодо зм≥цненн¤     |    289,4|     88,6|       |      |    200,8|   1 544,3|    197,0|     |      |   1 347,3|   1 833,7|
|    |   |≥нформац≥йноњ бази дл¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |прийн¤тт¤ р≥шень ≥       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |прогнозуванн¤         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1204000|   |ƒержавна ≥нспекц≥¤ з контролю |   28 994,5|   27 962,1|   18 053,0|    679,5|   1 032,4|      |      |     |      |       |   28 994,5|
|    |   |за ц≥нами           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1204010| 0411 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   28 852,8|   27 962,1|   18 053,0|    679,5|    890,7|      |      |     |      |       |   28 852,8|
|    |   |сфер≥ контролю за ц≥нами    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1204020| 0481 |ѕрикладн≥ розробки у сфер≥   |    141,7|       |       |      |    141,7|      |      |     |      |       |    141,7|
|    |   |державного контролю за ц≥нами |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1210000|   |ћ≥н≥стерство економ≥ки ”крањни | 1 175 922,9|   14 133,8|   4 351,3|   1 197,3| 1 161 789,1|  450 000,0|      |     |      |  450 000,0| 1 625 922,9|
|    |   |(загальнодержавн≥ видатки)   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1211000|   |ћ≥н≥стерство економ≥ки ”крањни | 1 175 922,9|   14 133,8|   4 351,3|   1 197,3| 1 161 789,1|  450 000,0|      |     |      |  450 000,0| 1 625 922,9|
|    |   |(загальнодержавн≥ видатки)   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1211020| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |  100 000,0|       |       |      |  100 000,0|      |      |     |      |       |  100 000,0|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |буд≥вництво ≥ придбанн¤ житла |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥йськовослужбовц¤м та особам |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |р¤дового ≥ начальницького   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |складу, зв≥льненим у запас або |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дставку за станом здоров'¤, |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥ком, вислугою рок≥в та у   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |зв'¤зку ≥з скороченн¤м штат≥в |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |¤к≥ перебувають на квартирному |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |обл≥ку за м≥сцем проживанн¤,  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |членам с≥мей з числа цих ос≥б, |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |¤к≥ загинули п≥д час виконанн¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ними службових обов'¤зк≥в, а  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |також учасникам бойових д≥й в |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |јфган≥стан≥ та воЇнних     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |конфл≥кт≥в           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1211030| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету | 1 000 000,0|       |       |      | 1 000 000,0|      |      |     |      |       | 1 000 000,0|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |соц≥ально-економ≥чний розвиток |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |рег≥он≥в, виконанн¤ заход≥в з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |упередженн¤ авар≥й та     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |запоб≥ганн¤ техногенним    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |катастрофам у         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |житлово-комунальному      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |господарств≥ та на ≥нших    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |авар≥йних об'Їктах комунальноњ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |власност≥ ≥ на виконанн¤    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нвестиц≥йних проект≥в, у тому |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |числ≥ на кап≥тальний ремонт  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |с≥льських шк≥л, на розвиток та |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |реконструкц≥ю централ≥зованих |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |систем водопостачанн¤ та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |водов≥дведенн¤, на впровадженн¤|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |заход≥в, спр¤мованих на    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |зменшенн¤ витрат по      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |виробництву, передач≥ та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |споживанню тепловоњ енерг≥њ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1211050| 0220 |ћоб≥л≥зац≥йна п≥дготовка    |   21 302,9|   14 133,8|   4 351,3|   1 197,3|   7 169,1|      |      |     |      |       |   21 302,9|
|    |   |галузей нац≥ональноњ економ≥ки |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1211060| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |       |       |       |      |      |  450 000,0|      |     |      |  450 000,0|  450 000,0|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |буд≥вництво          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |газопровод≥в-в≥двод≥в та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |газиф≥кац≥ю населених пункт≥в, |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |у першу чергу с≥льських    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1211070| 0180 |—убвенц≥¤ з ƒержавного бюджету |   15 000,0|       |       |      |  15 000,0|      |      |     |      |       |   15 000,0|
|    |   |бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   | рим на комплекс заход≥в по  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |укр≥пленню о.  оса “узла    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1211080| 0180 |—убвенц≥¤ з ƒержавного бюджету |   11 600,0|       |       |      |  11 600,0|      |      |     |      |       |   11 600,0|
|    |   |обласному бюджету ќдеськоњ   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |област≥ на берегоукр≥плювальн≥ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |роботи на о.«м≥њний      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1211090| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |   28 020,0|       |       |      |  28 020,0|      |      |     |      |       |   28 020,0|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |соц≥ально-економ≥чний розвиток |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1300000|   |ћ≥н≥стерство вуг≥льноњ     | 2 128 988,9|  184 779,0|    6110,4|    226,3| 1 944 209,9| 2 142 853,8|    148,8|     |      | 2 142 705,0| 4 271 842,7|
|    |   |промисловост≥ ”крањни     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1301000|   |јпарат ћ≥н≥стерства вуг≥льноњ | 2 128 988,9|  184 779,0|   6 110,4|    226,3| 1 944 209,9| 2 142 853,8|    148,8|     |      | 2 142 705,0| 4 271 842,7|
|    |   |промисловост≥ ”крањни     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1301010| 0431 |«агальне кер≥вництво та    |   12 496,7|   9 119,9|   6 110,4|    226,3|   3 376,8|    148,8|    148,8|     |      |       |   12 645,5|
|    |   |управл≥нн¤ у вуг≥льн≥й     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |промисловост≥         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1301030| 0431 |–озробки найважлив≥ших нов≥тн≥х|    544,7|       |       |      |    544,7|      |      |     |      |       |    544,7|
|    |   |технолог≥й у вуг≥льн≥й     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |промисловост≥         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1301040| 0431 |ƒержавн≥ науково-техн≥чн≥   |   5 242,1|       |       |      |   5 242,1|      |      |     |      |       |   5 242,1|
|    |   |програми та науков≥ частини  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державних ц≥льових програм   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |розвитку вуг≥льноњ       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |промисловост≥         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1301050| 0431 |ѕрикладн≥ розробки у вуг≥льн≥й |   1 281,8|       |       |      |   1 281,8|      |      |     |      |       |   1 281,8|
|    |   |промисловост≥         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1301060| 0431 |–озробка державних       |   1 923,2|       |       |      |   1 923,2|      |      |     |      |       |   1 923,2|
|    |   |науково-техн≥чних програм з  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |еколог≥чноњ безпеки об'Їкт≥в  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |вуг≥льноњ промисловост≥    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1301070| 0431 |–еструктуризац≥¤ вуг≥льноњ та |  390 787,6|       |       |      |  390 787,6|  446 656,5|      |     |      |  446 656,5|  837 444,1|
|    |   |торфодобувноњ промисловост≥  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1301080| 0320 |√≥рничор¤тувальн≥ заходи на  |  227 059,1|  175 659,1|       |      |  51 400,0|      |      |     |      |       |  227 059,1|
|    |   |вугледобувних п≥дприЇмствах  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1301090| 0431 |ƒержавна п≥дтримка       | 1 303 974,2|       |       |      | 1 303 974,2|  301 205,0|      |     |      |  301 205,0| 1 605 179,2|
|    |   |вугледобувних п≥дприЇмств на  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |часткове покритт¤ витрат ≥з  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |соб≥вартост≥ продукц≥њ, у тому |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |числ≥ забезпеченн¤ гарант≥йних |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |зобов'¤зань по поверненню   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |бюджетних позик        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1301100| 0431 |ƒержавна п≥дтримка буд≥вництва |   20 174,5|       |       |      |  20 174,5| 1 394 843,5|      |     |      | 1 394 843,5| 1 415 018,0|
|    |   |та техн≥чного переоснащенн¤  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥дприЇмств з видобутку    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |кам'¤ного вуг≥лл¤, л≥гн≥ту   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |(бурого вуг≥лл¤) ≥ торфу    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1301110| 0431 |«дешевленн¤ кредит≥в дл¤    |   20 000,0|       |       |      |  20 000,0|      |      |     |      |       |   20 000,0|
|    |   |буд≥вництва та техн≥чного   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |переоснащенн¤ п≥дприЇмств з  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |видобутку кам'¤ного вуг≥лл¤,  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |л≥гн≥ту (бурого вуг≥лл¤) ≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |торфу             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1301120| 0431 |ќхорона прац≥ та п≥двищенн¤  |   65 505,0|       |       |      |  65 505,0|      |      |     |      |       |   65 505,0|
|    |   |техн≥ки безпеки на       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |вугледобувних та        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |шахтобуд≥вельних п≥дприЇмствах,|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |у тому числ≥ дегазац≥¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |вуг≥льних пласт≥в       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1301130| 0431 |«аходи по передач≥ об'Їкт≥в  |   50 000,0|       |       |      |  50 000,0|      |      |     |      |       |   50 000,0|
|    |   |соц≥альноњ ≥нфраструктури, ¤к≥ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |перебувають на баланс≥     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |вугледобувних п≥дприЇмств   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1301140| 0431 |”часть у придбанн≥       |   19 000,0|       |       |      |  19 000,0|      |      |     |      |       |   19 000,0|
|    |   |високопродуктивного      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |енергозбер≥гаючого       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |компресорного та        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |електротехн≥чного обладнанн¤  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |дл¤ оснащенн¤ вуг≥льних шахт  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1301150| 0431 |ѕридбанн¤ експериментальноњ  |   11 000,0|       |       |      |  11 000,0|      |      |     |      |       |   11 000,0|
|    |   |парт≥њ азотно-мембранних    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |станц≥й дл¤ гас≥нн¤ пожеж на  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |вугледобувних шахтах      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1310000|   |ћ≥н≥стерство вуг≥льноњ     |   11 889,7|   11 889,7|       |      |      |      |      |     |      |       |   11 889,7|
|    |   |промисловост≥ ”крањни     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |(загальнодержавн≥ видатки)   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1311000|   |ћ≥н≥стерство вуг≥льноњ     |   11 889,7|   11 889,7|       |      |      |      |      |     |      |       |   11 889,7|
|    |   |промисловост≥ ”крањни     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |(загальнодержавн≥ видатки)   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1311020| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |   11 889,7|   11 889,7|       |      |      |      |      |     |      |       |   11 889,7|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на безоплатне|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |забезпеченн¤ вуг≥лл¤м на    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |побутов≥ потреби особам, що  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |мають таке право зг≥дно статт≥ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |48 √≥рничого «акону ”крањни  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 1127-14 )          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1400000|   |ћ≥н≥стерство закордонних справ |  734 459,4|  626 796,1|   31 457,6|  19 739,9|  107 663,3|  15 915,8|  13 941,9|  2 405,6|   420,6|   1 973,9|  750 375,2|
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1401000|   |јпарат ћ≥н≥стерства закордонних|  734 459,4|  626 796,1|   31 457,6|  19 739,9|  107 663,3|  15 915,8|  13 941,9|  2 405,6|   420,6|   1 973,9|  750 375,2|
|    |   |справ ”крањни         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1401010| 0113 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   35 975,7|   35 100,7|   21 585,6|    589,9|    875,0|      |      |     |      |       |   35 975,7|
|    |   |сфер≥ державноњ пол≥тики щодо |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |зовн≥шн≥х в≥дносин       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1401020| 0113 |¬нески ”крањни до бюджету ќќЌ, |   98 060,0|   98 060,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   98 060,0|
|    |   |орган≥в ≥ спец≥альних установ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |системи ќќЌ та ≥нших      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |м≥жнародних орган≥зац≥й    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1401030| 0113 |‘ункц≥онуванн¤ закордонних   |  476 319,1|  448 680,8|   8 612,0|  19 150,0|  27 638,3|  15 399,8|  13 428,9|  2 295,6|   411,6|   1 970,9|  491 718,9|
|    |   |дипломатичних установ ”крањни |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1401040| 0113 |–озширенн¤ мереж≥ власност≥  |   58 450,0|    300,0|       |      |  58 150,0|      |      |     |      |       |   58 450,0|
|    |   |”крањни за кордоном у вигл¤д≥ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |нерухомого майна дл¤ потреб  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |дипломатичних установ ”крањни |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1401050| 0113 |–еал≥зац≥¤ ћ≥н≥стерством    |   7 000,0|   7 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   7 000,0|
|    |   |закордонних справ ”крањни   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |повноважень з проведенн¤    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |зовн≥шньоњ пол≥тики ”крањни за |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |кордоном, орган≥зац≥¤ ≥    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |контроль за д≥¤льн≥стю     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |закордонних дипломатичних   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |установ ”крањни        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1401070| 0113 |¬нески до установ ≥ орган≥зац≥й|   5 823,7|   5 823,7|       |      |      |      |      |     |      |       |   5 823,7|
|    |   |—Ќƒ              |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1401080| 0113 |«абезпеченн¤ перебуванн¤ в   |   4 500,0|   4 500,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   4 500,0|
|    |   |”крањн≥ ≥ноземних делегац≥й,  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пов'¤заних з оф≥ц≥йними    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥зитами            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1401090| 0113 |¬иконанн¤ зобов'¤зань ”р¤ду  |    517,0|    517,0|       |      |      |      |      |     |      |       |    517,0|
|    |   |”крањни щодо функц≥онуванн¤  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |бюро ≥нформац≥њ –ади ™вропи та |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нформац≥йного оф≥су √””јћ   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1401100| 0950 |ѕ≥дготовка та п≥двищенн¤    |   3 392,5|   2 392,5|   1 260,0|      |   1 000,0|    416,0|    413,0|   110,0|    9,0|     3,0|   3 808,5|
|    |   |квал≥ф≥кац≥њ кадр≥в дл¤ сфери |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |м≥жнародних в≥дносин      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1401110| 0113 |‘≥нансова п≥дтримка пропаганди |   15 000,0|   15 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   15 000,0|
|    |   |за кордоном украњнського    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |надбанн¤ та висв≥тленн¤ в   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањн≥ д≥¤льност≥ м≥жнародних |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |орган≥зац≥й          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1401120| 0950 |ѕ≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ    |    348,4|    348,4|       |      |      |      |      |     |      |       |    348,4|
|    |   |прац≥вник≥в дипломатичноњ   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |служби, ¤к≥ в≥днесен≥ до посад |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п'¤тоњ-сьомоњ категор≥й    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державних службовц≥в      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1401140| 0113 |«абезпеченн¤ представництва  |   5 100,0|   5 100,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   5 100,0|
|    |   |”крањни п≥д час розгл¤ду справ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |у ћ≥жнародному —уд≥ ќќЌ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1401150| 0829 |«аходи щодо встановленн¤    |   13 973,0|   3 973,0|       |      |  10 000,0|    100,0|    100,0|     |      |       |   14 073,0|
|    |   |зв'¤зк≥в з украњнц¤ми, ¤к≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |проживають за межами ”крањни  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1401800| 0113 |–еконструкц≥¤ комплексу    |   10 000,0|       |       |      |  10 000,0|      |      |     |      |       |   10 000,0|
|    |   |буд≥вель по вул. ¬елика    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |∆итомирська, 2         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1700000|   |ƒержавний ком≥тет телебаченн¤ ≥|  372 394,7|  313 147,7|  107 523,0|   9 594,3|  59 247,0|  71 213,6|  52 739,8| 17 538,5|  1 073,9|   18 473,8|  443 608,3|
|    |   |рад≥омовленн¤ ”крањни     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701000|   |јпарат ƒержавного ком≥тету   |  372 394,7|  313 147,7|  107 523,0|   9 594,3|  59 247,0|  71 213,6|  52 739,8| 17 538,5|  1 073,9|   18 473,8|  443 608,3|
|    |   |телебаченн¤ ≥ рад≥омовленн¤  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701010| 0831 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   8 985,0|   6 985,0|   4 211,3|    201,6|   2 000,0|    200,0|    200,0|     |    25,0|       |   9 185,0|
|    |   |сфер≥ телебаченн¤ ≥      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |рад≥омовленн¤         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701020| 0840 |ѕрикладн≥ розробки у сфер≥   |    196,1|       |       |      |    196,1|      |      |     |      |       |    196,1|
|    |   |засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701040| 0950 |ѕ≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ    |   1 708,2|   1 364,6|    781,3|    22,0|    343,6|    348,1|    276,8|   136,9|    6,0|     71,3|   2 056,3|
|    |   |прац≥вник≥в засоб≥в масовоњ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нформац≥њ в          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”кртелерад≥опрес≥нститут≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701050| 0824 |‘≥нансова п≥дтримка творчих  |    120,0|    120,0|       |      |      |      |      |     |      |       |    120,0|
|    |   |сп≥лок у сфер≥ засоб≥в масовоњ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нформац≥њ           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701060| 0840 |ѕрикладн≥ розробки у сфер≥   |   2 033,0|       |       |      |   2 033,0|    860,0|      |     |      |    860,0|   2 893,0|
|    |   |книговидавничоњ справи та   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нформац≥йно-б≥бл≥ограф≥чноњ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |д≥¤льност≥           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701070| 0834 |≤нформац≥йно-культурне     |    458,9|    358,9|    231,2|     3,7|    100,0|    25,0|    25,0|    3,0|      |       |    483,9|
|    |   |забезпеченн¤ населенн¤  риму у |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дродженн≥ та розвитку культур|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |народ≥в  риму         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701080| 0831 |¬иробництво телерад≥опрограм  |  109 247,8|  100 845,7|   53 540,5|   6 158,5|   8 402,1|  21 807,5|  19 683,5|  8 007,0|   637,5|   2 124,0|  131 055,3|
|    |   |дл¤ державних потреб      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701090| 0831 |«аходи з розвитку супутникового|   10 000,0|   8 000,0|   2 872,8|    503,7|   2 000,0|    263,6|    263,6|   110,6|      |       |   10 263,6|
|    |   |мовленн¤            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701100| 0832 |‘≥нансова п≥дтримка преси   |    500,0|    500,0|       |      |      |      |      |     |      |       |    500,0|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701110| 0833 |¬ипуск книжковоњ продукц≥њ за |   18 000,0|   18 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   18 000,0|
|    |   |програмою "”крањнська книга"  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701120| 0834 |«биранн¤, обробка та      |   11 700,0|   11 700,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   11 700,0|
|    |   |розповсюдженн¤ оф≥ц≥йноњ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нформац≥йноњ продукц≥њ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701130| 0829 |ƒержавн≥ стипенд≥њ видатним  |    394,5|    394,5|       |      |      |      |      |     |      |       |    394,5|
|    |   |д≥¤чам ≥нформац≥йноњ галуз≥,  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |д≥т¤м журнал≥ст≥в, ¤к≥     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |загинули або стали ≥нвал≥дами у|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |зв'¤зку з виконанн¤м службових |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |обов'¤зк≥в та прем≥њ в    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нформац≥йн≥й галуз≥      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701140| 0831 |¬иробництво та розповсюдженн¤ |  109 852,1|   69 079,9|   24 758,4|   1 857,9|  40 772,2|  21 209,4|  20 390,9|  7 000,0|   340,4|    818,5|  131 061,5|
|    |   |телепрограм Ќац≥ональною    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |телекомпан≥Їю ”крањни     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701150| 0831 |“рансл¤ц≥¤ телерад≥опрограм,  |   48 830,0|   48 830,0|       |      |      |   4 500,0|   4 500,0|     |      |       |   53 330,0|
|    |   |вироблених дл¤ державних    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |потреб             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701160| 0850 |«д≥йсненн¤ контролю у сфер≥  |   3 102,6|   3 102,6|   2 153,6|      |      |      |      |     |      |       |   3 102,6|
|    |   |захисту сусп≥льноњ морал≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701170| 0850 |≤нформац≥йне та орган≥зац≥йне |   1 500,0|   1 500,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   1 500,0|
|    |   |забезпеченн¤ участ≥ ”крањни у |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |м≥жнародних форумах,      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |конференц≥¤х, виставках    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701190| 0831 |¬иробництво та розповсюдженн¤ |   39 562,8|   36 562,8|   18 973,9|    846,9|   3 000,0|  12 000,0|   7 400,0|  2 281,0|    65,0|   4 600,0|   51 562,8|
|    |   |рад≥опрограм Ќац≥ональною   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |рад≥окомпан≥Їю ”крањни     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701210| 0831 |“ехн≥чне переоснащенн¤ обласних|       |       |       |      |      |  10 000,0|      |     |      |   10 000,0|   10 000,0|
|    |   |державних телерад≥окомпан≥й  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701230| 0822 |‘≥нансова п≥дтримка державних |   1 003,7|    603,7|       |      |    400,0|      |      |     |      |       |   1 003,7|
|    |   |музичних колектив≥в      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1701240| 0834 |¬иконанн¤ заход≥в з питань   |   5 200,0|   5 200,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   5 200,0|
|    |   |Ївропейськоњ ≥ Ївроатлантичноњ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нтеграц≥њ в ≥нформац≥йн≥й   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |сфер≥             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1800000|   |ћ≥н≥стерство культури ≥ туризму|  659 659,4|  585 116,1|   79 338,3|   4 331,7|  74 543,3|  78 455,5|  63 927,6|  9 493,6|   477,5|   14 527,9|  738 114,9|
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801000|   |јпарат ћ≥н≥стерства культури ≥ |  607 546,2|  543 002,9|   56 786,7|   2 750,8|  64 543,3|  71 215,2|  56 737,9|  6 132,1|   324,8|   14 477,3|  678 761,4|
|    |   |туризму ”крањни        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801010| 0829 |«агальне кер≥вництво та    |   9 856,7|   7 826,7|   4 898,7|    70,9|   2 030,0|      |      |     |      |       |   9 856,7|
|    |   |управл≥нн¤ у сфер≥ культури ≥ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |туризму            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801020| 0840 |ѕрикладн≥ розробки у сфер≥   |   3 271,3|       |       |      |   3 271,3|    650,0|      |     |      |    650,0|   3 921,3|
|    |   |розвитку культури ≥ туризму  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801030| 0921 |Ќаданн¤ загальноњ та      |   4 392,2|   2 892,2|   1 662,6|    180,6|   1 500,0|      |      |     |      |       |   4 392,2|
|    |   |спец≥альноњ художньоњ осв≥ти у |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ƒержавн≥й художн≥й школ≥ ≥мен≥ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |“.√. Ўевченка         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801040| 0922 |Ќаданн¤ загальноњ та      |   18 355,7|   16 355,7|   10 239,7|    253,4|   2 000,0|    346,5|    341,5|   124,7|    20,1|     5,0|   18 702,2|
|    |   |спец≥альноњ музичноњ осв≥ти у |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |загальноосв≥тн≥х        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |спец≥ал≥зованих        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |школах-≥нтернатах       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801050| 0941 |ѕ≥дготовка кадр≥в дл¤ сфери  |   2 336,6|   2 336,6|       |      |      |    220,0|    196,8|     |      |     23,2|   2 556,6|
|    |   |хореограф≥чного мистецтва   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |вищими навчальними закладами I |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥ II р≥вн≥в акредитац≥њ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801060| 0942 |ѕ≥дготовка кадр≥в дл¤ сфери  |  100 447,8|   92 405,8|       |      |   8 042,0|  19 235,2|  17 317,3|     |      |   1 917,9|  119 683,0|
|    |   |культури ≥ мистецтва вищими  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |навчальними закладами III ≥ IV |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |р≥вн≥в акредитац≥њ       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ на кап≥тальний  |   5 000,0|       |       |      |   5 000,0|      |      |     |      |       |   5 000,0|
|    |   |ремонт Ќац≥ональноњ музичноњ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |академ≥њ ”крањни ≥м.      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ѕ.≤. „айковського       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801070| 0950 |ѕ≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ,    |   2 880,2|   2 880,2|   1 738,2|    185,3|      |   8 751,8|   8 186,8|  5 304,2|   124,0|    565,0|   11 632,0|
|    |   |переп≥дготовка кадр≥в та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥дготовка науково-педагог≥чних|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |кадр≥в у сфер≥ культури ≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |мистецтва ƒержавною академ≥Їю |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |кер≥вних кадр≥в культури ≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |мистецтв            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801080| 0990 |ћетодичне забезпеченн¤     |    450,3|    450,3|    153,5|      |      |      |      |     |      |       |    450,3|
|    |   |д≥¤льност≥ навчальних заклад≥в |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |у галуз≥ культури ≥ мистецтва |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801090| 0990 |ѕ≥дготовка кадр≥в акторськоњ  |    607,4|    607,4|    391,3|    18,5|      |     7,0|     7,0|     |      |       |    614,4|
|    |   |майстерност≥ дл¤ нац≥ональних |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |мистецьких та творчих     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |колектив≥в           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801100| 0824 |‘≥нансова п≥дтримка      |   6 811,1|   6 811,1|       |      |      |      |      |     |      |       |   6 811,1|
|    |   |нац≥ональних творчих сп≥лок у |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |сфер≥ культури ≥ мистецтва   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ ф≥нансова     |   1 800,0|   1 800,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   1 800,0|
|    |   |п≥дтримка Ќац≥ональноњ сп≥лки |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |письменник≥в ”крањни      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801110| 0821 |‘≥нансова п≥дтримка      |   95 313,2|   86 813,2|       |      |   8 500,0|      |      |     |      |       |   95 313,2|
|    |   |нац≥ональних театр≥в      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801120| 0822 |‘≥нансова п≥дтримка      |   77 619,9|   74 619,9|       |      |   3 000,0|      |      |     |      |       |   77 619,9|
|    |   |нац≥ональних та державних   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |художн≥х колектив≥в, концертних|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥ циркових орган≥зац≥й     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801130| 0829 |√ранти ѕрезидента ”крањни   |   1 000,0|   1 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   1 000,0|
|    |   |молодим д≥¤чам мистецтва дл¤  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |створенн¤ ≥ реал≥зац≥њ творчих |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |проект≥в            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801140| 0829 |ƒержавн≥ та галузев≥ прем≥њ ≥ |   1 614,8|   1 614,8|       |      |      |      |      |     |      |       |   1 614,8|
|    |   |стипенд≥њ за видатн≥ дос¤гненн¤|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |у галуз≥ культури, л≥тератури ≥|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |мистецтва           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801150| 0829 |ѕоповненн¤ експозиц≥й музењв та|   9 500,0|   1 900,0|       |      |   7 600,0|      |      |     |      |       |   9 500,0|
|    |   |репертуар≥в театр≥в ≥     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |концертних орган≥зац≥й     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801160| 0829 |‘≥нансова п≥дтримка гастрольноњ|   1 000,0|   1 000,0|       |      |      |   1 500,0|   1 500,0|     |      |       |   2 500,0|
|    |   |д≥¤льност≥           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801170| 0829 |«д≥йсненн¤ концертно-мистецьких|   48 493,3|   48 493,3|       |      |      |      |      |     |      |       |   48 493,3|
|    |   |та культуролог≥чних      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |загальнодержавних заход≥в ≥  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державна п≥дтримка рег≥ональних|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |культурних ≥н≥ц≥атив та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |аматорського мистецтва     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ на п≥дготовку та |   4 000,0|   4 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   4 000,0|
|    |   |проведенн¤ XV ћ≥жнародного   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |юв≥лейного фестивалю      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |"“авр≥йськ≥ ≥гри", ћ≥жнародного|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |фестивалю "—ила ”крањни"    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801180| 0829 |«аходи щодо зм≥цненн¤     |   5 000,0|       |       |      |   5 000,0|      |      |     |      |       |   5 000,0|
|    |   |матер≥ально-техн≥чноњ бази   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |заклад≥в культури системи   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ћ≥н≥стерства культури ≥ туризму|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801190| 0825 |Ѕ≥бл≥отечна справа       |   27 806,0|   27 806,0|   16 139,1|    784,8|      |    785,5|    679,5|   113,3|    22,5|    106,0|   28 591,5|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801200| 0826 |ћузейна справа та виставкова  |   33 068,0|   33 068,0|   20 556,4|   1 120,0|      |   1 865,9|   1 514,4|   358,4|   150,2|    351,5|   34 933,9|
|    |   |д≥¤льн≥сть           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801220| 0960 |ѕ≥дготовка кадр≥в ƒит¤чою   |    192,3|    192,3|    140,6|      |      |    175,0|    166,0|   116,9|      |     9,0|    367,3|
|    |   |хореограф≥чною школою при   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |Ќац≥ональному заслуженому   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |академ≥чному ансамбл≥ танцю  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни ≥м. ¬≥рського     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801230| 0823 |—творенн¤ ≥ розповсюдженн¤   |   49 250,0|   49 250,0|       |      |      |    750,0|    650,0|     |      |    100,0|   50 000,0|
|    |   |нац≥ональних ф≥льм≥в      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801240| 0829 |«д≥йсненн¤           |   1 494,4|   1 494,4|    866,6|    137,3|      |    217,5|    217,5|   114,6|    8,0|       |   1 711,9|
|    |   |культурно-≥нформац≥йноњ та   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |культурно-просв≥тницькоњ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |д≥¤льност≥           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801260| 0829 |«аходи з в≥дтворенн¤ культури |   1 500,0|   1 500,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   1 500,0|
|    |   |нац≥ональних меншин      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801270| 0829 |«аходи щодо встановленн¤    |   5 144,8|   5 144,8|       |      |      |      |      |     |      |       |   5 144,8|
|    |   |культурних зв'¤зк≥в з     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |украњнською д≥аспорою     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801290| 0829 |«аходи ¬сеукрањнського     |   3 000,0|   3 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   3 000,0|
|    |   |товариства "ѕросв≥та"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801300| 0832 |‘≥нансова п≥дтримка      |   12 000,0|   12 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   12 000,0|
|    |   |культуролог≥чних видань та   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |видань л≥тературно-художнього |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |напр¤мку            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ на виданн¤ газети |    800,0|    800,0|       |      |      |      |      |     |      |       |    800,0|
|    |   |" римська св≥тлиц¤"      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801310| 0825 |«абезпеченн¤ розвитку та    |   20 000,0|   4 000,0|       |      |  16 000,0|      |      |     |      |       |   20 000,0|
|    |   |застосуванн¤ украњнськоњ мови |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801320| 0829 |«аходи з ви¤вленн¤ та п≥дтримки|   7 000,0|   7 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   7 000,0|
|    |   |творчо обдарованих д≥тей та  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |молод≥             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ на п≥дготовку та |   5 000,0|   5 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   5 000,0|
|    |   |реал≥зац≥ю програми " рок до  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |з≥рок"             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801330| 0942 |ѕ≥дготовка кадр≥в дл¤ сфери  |   48 640,2|   48 640,2|       |      |      |  26 710,8|  25 961,1|     |      |    749,7|   75 351,0|
|    |   |культури ≥ мистецтва  ињвським |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |нац≥ональним ун≥верситетом   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |культури ≥ мистецтв      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801430| 0829 |«аходи щодо вшануванн¤ пам'¤т≥ |   6 500,0|   1 900,0|       |      |   4 600,0|      |      |     |      |       |   6 500,0|
|    |   |≤.‘ранка            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801800| 0826 |–еконструкц≥¤ та реставрац≥¤  |       |       |       |      |      |  10 000,0|      |     |      |   10 000,0|   10 000,0|
|    |   |комплексу споруд Ќац≥онального |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |художнього музею ”крањни    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1801820| 0827 |ѕроведенн¤ протизсувних заход≥в|   3 000,0|       |       |      |   3 000,0|      |      |     |      |       |   3 000,0|
|    |   |на територ≥њ  иЇво-ѕечерськоњ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |Ћаври             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1802000|   |ƒержавна служба з питань    |   47 917,5|   37 917,5|   20 804,9|   1 502,4|  10 000,0|   7 240,3|   7 189,7|  3 361,5|   152,7|     50,6|   55 157,8|
|    |   |нац≥ональноњ культурноњ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |спадщини            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1802010| 0829 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   1 645,8|   1 645,8|    962,3|     9,6|      |      |      |     |      |       |   1 645,8|
|    |   |сфер≥ нац≥ональноњ культурноњ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |спадщини            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1802020| 0829 |«аходи щодо запоб≥ганн¤    |    150,0|    150,0|       |      |      |      |      |     |      |       |    150,0|
|    |   |незаконному перем≥щенню    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |культурних ц≥нностей через   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державний кордон ”крањни,   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |спри¤нн¤ њх поверненню     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державам, ¤ким вони належали  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1802030| 0827 |«береженн¤ ≥сторико-культурноњ |   45 821,7|   35 821,7|   19 842,6|   1 492,8|  10 000,0|   7 240,3|   7 189,7|  3 361,5|   152,7|     50,6|   53 062,0|
|    |   |спадщини в запов≥дниках    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1802040| 0829 |«аходи з охорони культурноњ  |    300,0|    300,0|       |      |      |      |      |     |      |       |    300,0|
|    |   |спадщини, паспортизац≥¤,    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |

|    |   |≥нвентаризац≥¤ та реставрац≥¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пам'¤ток культурноњ спадщини  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1803000|   | ом≥тет з Ќац≥ональноњ прем≥њ |   1 289,0|   1 289,0|    167,5|     7,6|      |      |      |     |      |       |   1 289,0|
|    |   |”крањни ≥мен≥ “араса Ўевченка |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1803010| 0829 | онкурсний в≥дб≥р та      |    274,0|    274,0|    167,5|     7,6|      |      |      |     |      |       |    274,0|
|    |   |присудженн¤ Ќац≥ональноњ прем≥њ|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни ≥мен≥ “араса Ўевченка |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1803020| 0829 |Ќац≥ональн≥ прем≥њ ≥мен≥ “араса|   1 015,0|   1 015,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   1 015,0|
|    |   |Ўевченка у галуз≥ культури,  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |л≥тератури ≥ мистецтва     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1804000|   |ƒержавна служба туризму ≥   |   2 906,7|   2 906,7|   1 579,2|    70,9|      |      |      |     |      |       |   2 906,7|
|    |   |курорт≥в            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1804010| 0472 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   2 906,7|   2 906,7|   1 579,2|    70,9|      |      |      |     |      |       |   2 906,7|
|    |   |сфер≥ туризму та курорт≥в   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1810000|   |ћ≥н≥стерство культури ≥ туризму|   84 000,0|   9 000,0|       |      |  75 000,0|      |      |     |      |       |   84 000,0|
|    |   |”крањни (загальнодержавн≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |видатки)            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1811000|   |ћ≥н≥стерство культури ≥ туризму|   84 000,0|   9 000,0|       |      |  75 000,0|      |      |     |      |       |   84 000,0|
|    |   |”крањни (загальнодержавн≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |видатки)            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1811020| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |   45 000,0|       |       |      |  45 000,0|      |      |     |      |       |   45 000,0|
|    |   |м≥ському бюджету м≥ста  иЇва  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |на створенн¤          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |культурно-мистецького та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |музейного комплексу "ћистецький|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |арсенал" та дл¤ виконанн¤ роб≥т|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |з проведенн¤ археолог≥чних   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |досл≥джень, консервац≥њ ≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |тимчасовоњ музеЇф≥кац≥њ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |залишк≥в фундаменту ƒес¤тинноњ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |церкви             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1811030| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |   10 000,0|       |       |      |  10 000,0|      |      |     |      |       |   10 000,0|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на придбанн¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |украњнських народних      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нструмент≥в          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1811040| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |   9 000,0|   9 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   9 000,0|
|    |   |м≥ському бюджету м≥ста     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |—евастопол¤ на розвиток та   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥дтримку украњнськоњ культури |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в м≥ст≥ —евастопол≥,      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |забезпеченн¤ функц≥онуванн¤  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |украњнськоњ мови у вс≥х сферах |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |громадського житт¤ м≥ста    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1811050| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |   20 000,0|       |       |      |  20 000,0|      |      |     |      |       |   20 000,0|
|    |   |обласному бюджету ќдеськоњ   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |област≥ на комплексну     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |реконструкц≥ю та реставрац≥ю  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ќдеського державного      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |академ≥чного театру опери та  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |балету             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1900000|   |ƒержавний ком≥тет л≥сового   |  282 026,3|  225 362,4|  143 605,7|   1 438,3|  56 663,9|  15 705,9|  10 701,7|  1 051,9|   111,1|   5 004,2|  297 732,2|
|    |   |господарства ”крањни      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1901000|   |јпарат ƒержавного ком≥тету   |  282 026,3|  225 362,4|  143 605,7|   1 438,3|  56 663,9|  15 705,9|  10 701,7|  1 051,9|   111,1|   5 004,2|  297 732,2|
|    |   |л≥сового господарства ”крањни |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1901010| 0422 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   28 272,3|   27 417,6|   15 472,8|    857,3|    854,7|    55,0|    55,0|     |    35,0|       |   28 327,3|
|    |   |сфер≥ л≥сового господарства  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1901020| 0140 |‘ундаментальн≥ досл≥дженн¤ у  |    329,8|       |       |      |    329,8|      |      |     |      |       |    329,8|
|    |   |сфер≥ еколог≥чноњ безпеки в  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |л≥совому господарств≥     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1901030| 0482 |ѕрикладн≥ розробки у сфер≥   |   4 263,7|       |       |      |   4 263,7|   1 600,0|      |     |      |   1 600,0|   5 863,7|
|    |   |розвитку л≥сового господарства |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1901040| 0482 |‘≥нансова п≥дтримка п≥дготовки |    163,4|    163,4|     55,8|    10,9|      |      |      |     |      |       |    163,4|
|    |   |наукових кадр≥в у сфер≥    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |л≥сового господарства     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1901050| 0941 |ѕ≥дготовка кадр≥в дл¤ л≥сового |   14 793,5|   14 793,5|       |      |      |   5 015,1|   4 596,1|     |      |    419,0|   19 808,6|
|    |   |господарства вищими навчальними|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |закладами I ≥ II р≥вн≥в    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |акредитац≥њ          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1901060| 0422 |¬еденн¤ л≥сового ≥ мисливського|  195 641,3|  170 641,3|  119 566,1|    486,5|  25 000,0|   5 268,8|   2 745,2|   167,8|    29,9|   2 523,6|  200 910,1|
|    |   |господарства, охорона ≥ захист |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |л≥с≥в в л≥совому фонд≥     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1901070| 0511 |—творенн¤ захисних л≥сових   |   25 100,0|       |       |      |  25 100,0|      |      |     |      |       |   25 100,0|
|    |   |насаджень та полезахисних   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |л≥сових смуг          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|1901080| 0520 |«береженн¤ природно-запов≥дного|   13 462,3|   12 346,6|   8 511,0|    83,6|   1 115,7|   3 767,0|   3 305,4|   884,1|    46,2|    461,6|   17 229,3|
|    |   |фонду             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2100000|   |ћ≥н≥стерство оборони ”крањни  | 6 115 745,7| 4 608 437,1| 3 245 639,8|  313 475,9| 1 507 308,6| 1 679 113,2|  269 336,5| 43 785,0|  26 361,2| 1 409 776,7| 7 794 858,9|
|    |   |                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101000|   |јпарат ћ≥н≥стерства оборони  | 6 115 745,7| 4 608 437,1| 3 245 639,8|  313 475,9| 1 507 308,6| 1 679 113,2|  269 336,5| 43 785,0|  26 361,2| 1 409 776,7| 7 794 858,9|
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101010| 0210 | ер≥вництво та в≥йськове    |   83 749,5|   82 849,5|   60 402,7|   1 484,3|    900,0|      |      |     |      |       |   83 749,5|
|    |   |управл≥нн¤ «бройними —илами  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |   3 062,9|   3 062,9|   3 062,9|      |      |      |      |     |      |       |   3 062,9|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101020| 0210 |”триманн¤ особового складу   | 2 772 139,7| 2 772 139,7| 2 510 377,7|      |      |   3 965,1|   3 965,1|     |      |       | 2 776 104,8|
|    |   |«бройних —ил ”крањни      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |  216 350,1|  216 350,1|  216 350,1|      |      |      |      |     |      |       |  216 350,1|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101030| 0210 |ћатер≥ально-техн≥чне      |   4 314,9|    773,1|       |      |   3 541,8|   9 926,3|   4 974,0|     |      |   4 952,3|   14 241,2|
|    |   |забезпеченн¤ бойовоњ,     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |оперативноњ та ф≥зичноњ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥дготовки в≥йськ       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101050| 0210 |“илове забезпеченн¤ «бройних  |  485 986,0|  461 143,0|       |      |  24 843,0|  25 733,8|  19 610,6|     |      |   6 123,2|  511 719,8|
|    |   |—ил ”крањни          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101060| 0210 |”триманн¤, експлуатац≥¤,    |  318 735,0|  318 735,0|       |  310 650,0|      |  59 476,0|  55 076,0|     |  9 476,0|   4 400,0|  378 211,0|
|    |   |обслуговуванн¤         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |казармено-житлового фонду,   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |буд≥вель, споруд та об'Їкт≥в, |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |що належать «бройним —илам   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101070| 0210 |«абезпеченн¤ «бройних —ил   |   27 475,5|   18 816,1|       |      |   8 659,4|   2 880,0|   2 104,8|     |      |    775,2|   30 355,5|
|    |   |”крањни зв'¤зком, створенн¤ та |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |розвиток командних пункт≥в та |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |автоматизованих систем     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |управл≥нн¤           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101080| 0260 |ћедичне л≥куванн¤, реаб≥л≥тац≥¤|  296 079,6|  292 938,3|  207 789,7|   1 308,0|   3 141,3|  170 770,1|  138 241,9| 32 982,7|  16 885,2|   32 528,2|  466 849,7|
|    |   |та санаторне забезпеченн¤   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |особового складу «бройних —ил |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |   6 171,8|   6 171,8|   6 171,8|      |      |      |      |     |      |       |   6 171,8|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101100| 0240 |ѕ≥дготовка громад¤н на посади |  442 296,9|  440 496,9|  375 058,2|      |   1 800,0|  30 972,7|  25 038,8| 10 481,9|      |   5 933,9|  473 269,6|
|    |   |ос≥б оф≥церського складу,   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ та   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |переп≥дготовка оф≥церських   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |кадр≥в, початкова в≥йськова  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥дготовка молод≥       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |   26 204,7|   26 204,7|   26 204,7|      |      |      |      |     |      |       |   26 204,7|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101110| 0210 |ѕроведенн¤ моб≥л≥зац≥йноњ   |   17 948,2|   16 568,2|       |      |   1 380,0|    580,0|    580,0|     |      |       |   18 528,2|
|    |   |роботи ≥ призову до «бройних  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |—ил ”крањни та ≥нших в≥йськових|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |формувань           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101120| 0260 | ультурно-виховна робота з   |   40 766,3|   40 766,3|   31 005,5|      |      |   9 827,1|   9 137,1|   320,4|      |    690,0|   50 593,4|
|    |   |особовим складом та членами  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |с≥мей в≥йськовослужбовц≥в   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«бройних —ил ”крањни      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |   1 163,4|   1 163,4|   1 163,4|      |      |      |      |     |      |       |   1 163,4|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101140| 0210 |–еформуванн¤ та розвиток    |  364 840,3|   51 487,3|       |      |  313 353,0|  330 700,0|      |     |      |  330 700,0|  695 540,3|
|    |   |«бройних —ил ”крањни      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101150| 0210 |«акуп≥вл¤ ≥ модерн≥зац≥¤    |  190 100,0|       |       |      |  190 100,0|   1 000,0|      |     |      |   1 000,0|  191 100,0|
|    |   |озброЇнн¤ та в≥йськовоњ техн≥ки|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ћ≥н≥стерством оборони ”крањни |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101160| 0250 |ѕрикладн≥ досл≥дженн¤ у сфер≥ |   33 000,0|       |       |      |  33 000,0|   4 700,1|   1 812,2|     |      |   2 887,9|   37 700,1|
|    |   |в≥йськовоњ оборони держави   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101170| 0210 |¬≥дновленн¤ боЇздатност≥,   |   20 662,3|   3 176,6|       |      |  17 485,7|  19 000,0|   8 376,0|     |      |   10 624,0|   39 662,3|
|    |   |утриманн¤, експлуатац≥¤,    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ремонт озброЇнн¤ та в≥йськовоњ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |техн≥ки            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101180| 0210 |Ѕуд≥вництво ≥ кап≥тальний   |   16 200,0|       |       |      |  16 200,0|   2 000,0|      |     |      |   2 000,0|   18 200,0|
|    |   |ремонт в≥йськових об'Їкт≥в   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101190| 1062 |Ѕуд≥вництво (придбанн¤) житла |  350 700,0|       |       |      |  350 700,0|  921 082,0|      |     |      |  921 082,0| 1 271 782,0|
|    |   |дл¤ в≥йськовослужбовц≥в    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«бройних —ил ”крањни      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101200| 0210 |«абезпеченн¤ живучост≥ та   |   85 000,0|       |       |      |  85 000,0|      |      |     |      |       |   85 000,0|
|    |   |вибухопожежобезпеки арсенал≥в, |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |баз ≥ склад≥в озброЇнн¤ ракет |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥ боЇприпас≥в «бройних —ил   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101210| 0512 |”тил≥зац≥¤ звичайних вид≥в   |   60 300,0|       |       |      |  60 300,0|  50 000,0|      |     |      |   50 000,0|  110 300,0|
|    |   |боЇприпас≥в, непридатних дл¤  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |подальшого збер≥ганн¤ та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |використанн¤          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101230| 0210 |«абезпеченн¤ участ≥ у     |  188 934,1|   87 177,7|   59 075,0|    22,9|  101 756,4|      |      |     |      |       |  188 934,1|
|    |   |м≥жнародних миротворчих    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |операц≥¤х           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |   6 796,2|   6 796,2|   6 796,2|      |      |      |      |     |      |       |   6 796,2|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101240| 0210 |«абезпеченн¤ виконанн¤     |   17 147,8|   9 667,8|   1 214,0|      |   7 480,0|    500,0|    420,0|     |      |     80,0|   17 647,8|
|    |   |м≥жнародних угод у в≥йськов≥й |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |сфер≥             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ компенсац≥¤    |    139,7|    139,7|    139,7|      |      |      |      |     |      |       |    139,7|
|    |   |податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпов≥дно до п. 22.7 статт≥ 22|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«акону ”крањни "ѕро податок з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |доход≥в ф≥зичних ос≥б"     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |( 889-15 )           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101270| 0210 |ѕ≥дготовка курсант≥в льотних  |   2 404,5|   1 304,5|       |      |   1 100,0|      |      |     |      |       |   2 404,5|
|    |   |спец≥ал≥зац≥й дл¤ «бройних —ил |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни ’арк≥вським аероклубом |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |“овариства спри¤нн¤ оборон≥  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101280| 0210 |—творенн¤ та закуп≥вл¤ л≥така |  264 400,0|       |       |      |  264 400,0|      |      |     |      |       |  264 400,0|
|    |   |јЌ-70             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101330| 1050 |¬≥дшкодуванн¤ ‘онду соц≥ального|   4 400,0|   4 400,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   4 400,0|
|    |   |страхуванн¤ на випадок     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |безроб≥тт¤ додаткових витрат, |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пов'¤заних з виплатою     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥йськовослужбовц¤м, зв≥льненим|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |у зв'¤зку з реформуванн¤м   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«бройних —ил ”крањни, допомоги |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |по безроб≥ттю та матер≥альноњ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |допомоги у пер≥од профес≥йноњ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥дготовки, переп≥дготовки або |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ понад |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |розм≥р, встановлений      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |законодавством         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |                |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101340| 0210 |«ахист важливих державних   |   20 002,9|     34,9|       |      |  19 968,0|      |      |     |      |       |   20 002,9|
|    |   |об'Їкт≥в            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101350| 1070 |—оц≥альна та профес≥йна    |   1 262,2|    962,2|    717,0|    10,7|    300,0|      |      |     |      |       |   1 262,2|
|    |   |адаптац≥¤ в≥йськовослужбовц≥в, |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |що зв≥льн¤ютьс¤ в запас або  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дставку           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101360| 0442 | онверс≥¤ колишн≥х в≥йськових |   1 900,0|       |       |      |   1 900,0|      |      |     |      |       |   1 900,0|
|    |   |об'Їкт≥в            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101380| 0210 |¬≥дправка та одержанн¤ лист≥в |   5 000,0|   5 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   5 000,0|
|    |   |в≥йськовослужбовц¤ми строковоњ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |служби             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101390| 0210 |«акуп≥вл¤ танк≥в "ќплот"    |       |       |       |      |      |  18 000,0|      |     |      |   18 000,0|   18 000,0|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2101400| 0210 |ѕроектуванн¤ корабл¤ класу   |       |       |       |      |      |  18 000,0|      |     |      |   18 000,0|   18 000,0|
|    |   |"корвет"            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2110000|   |ћ≥н≥стерство оборони ”крањни  | 6 250 517,2| 6 135 517,2|       |      |  115 000,0|      |      |     |      |       | 6 250 517,2|
|    |   |(загальнодержавн≥ видатки)   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2111000|   |ћ≥н≥стерство оборони ”крањни  | 6 250 517,2| 6 135 517,2|       |      |  115 000,0|      |      |     |      |       | 6 250 517,2|
|    |   |(загальнодержавн≥ видатки)   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2111020| 1020 |ѕенс≥йне забезпеченн¤     | 6 135 517,2| 6 135 517,2|       |      |      |      |      |     |      |       | 6 135 517,2|
|    |   |в≥йськовослужбовц≥в «бройних  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |—ил ”крањни та ƒержавноњ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |спец≥альноњ служби транспорту |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2111040| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |  115 000,0|       |       |      |  115 000,0|      |      |     |      |       |  115 000,0|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на зд≥йсненн¤|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |заход≥в по передач≥ житлового |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |фонду та об'Їкт≥в       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |соц≥ально-культурноњ сфери   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ћ≥н≥стерства оборони ”крањни у |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |комунальну власн≥сть      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2200000|   |ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки  | 6 048 689,7| 5 494 630,6|  809 341,1|  149 902,2|  554 059,1| 2 979 164,1| 2 441 254,7| 64 051,6|  16 428,4|  537 909,4| 9 027 853,8|
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201000|   |јпарат ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥  | 5 829 042,4| 5 313 645,3|  806 492,2|  149 692,3|  515 397,1| 2 881 118,1| 2 381 967,7| 64 051,6|  16 428,4|  499 150,4| 8 710 160,5|
|    |   |науки ”крањни         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201010| 0990 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   12 206,6|   12 206,6|   7 698,0|    120,0|      |    60,0|    60,0|     |      |       |   12 266,6|
|    |   |сфер≥ осв≥ти ≥ науки      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201020| 0140 |‘ундаментальн≥ досл≥дженн¤ у  |   96 936,0|       |       |      |  96 936,0|      |      |     |      |       |   96 936,0|
|    |   |вищих навчальних закладах   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201030| 0140 |«абезпеченн¤ д≥¤льност≥    |   9 808,4|    743,5|    442,6|     6,5|   9 064,9|      |      |     |      |       |   9 808,4|
|    |   |ƒержавного фонду        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |фундаментальних досл≥джень   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201040| 0980 |ѕрикладн≥ розробки за напр¤мами|   30 053,1|       |       |      |  30 053,1|  48 000,0|      |     |      |   48 000,0|   78 053,1|
|    |   |науково-техн≥чноњ д≥¤льност≥  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |вищих навчальних заклад≥в   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201050| 0150 |ƒержавн≥ науково-техн≥чн≥   |   7 620,0|       |       |      |   7 620,0|      |      |     |      |       |   7 620,0|
|    |   |програми та науков≥ частини  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державних ц≥льових програм з  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пр≥оритетних напр¤м≥в розвитку |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |науки ≥ техн≥ки        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201060| 0150 |–озробки найважлив≥ших нов≥тн≥х|   5 349,3|       |       |      |   5 349,3|      |      |     |      |       |   5 349,3|
|    |   |технолог≥й науковими установами|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201070| 0150 |¬иконанн¤ зобов'¤зань ”крањни у|   28 861,7|       |       |      |  28 861,7|      |      |     |      |       |   28 861,7|
|    |   |сфер≥ м≥жнародного       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |науково-техн≥чного       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |сп≥вроб≥тництва        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ на програму    |   15 000,0|       |       |      |  15 000,0|      |      |     |      |       |   15 000,0|
|    |   |розвитку м≥жв≥домчоњ      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |науково-техн≥чноњ програми   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |"Ќаноф≥зика ≥ наноелектрон≥ка" |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201080| 0150 |ƒержавн≥ стипенд≥њ в галуз≥  |   2 641,5|   2 641,5|       |      |      |      |      |     |      |       |   2 641,5|
|    |   |науки ≥ техн≥ки        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201090| 0980 |‘≥нансова п≥дтримка наукових  |   13 485,0|       |       |      |  13 485,0|      |      |     |      |       |   13 485,0|
|    |   |об'Їкт≥в, що становл¤ть    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |нац≥ональне надбанн¤      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201100| 0922 |Ќаданн¤ загальноњ та      |   27 820,7|   24 820,7|   11 600,3|   2 065,3|   3 000,0|   4 088,4|   3 248,4|   38,0|   159,0|    840,0|   31 909,1|
|    |   |поглибленоњ осв≥ти з ф≥зики ≥ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |математики, ф≥зкультури ≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |спорту загальноосв≥тн≥ми    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |спец≥ал≥зованими        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |школами-≥нтернатами      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201110| 0923 |Ќаданн¤ осв≥ти у        |   17 826,0|   16 526,0|   7 816,2|   2 350,3|   1 300,0|    885,6|    823,6|   256,7|    57,6|     62,0|   18 711,6|
|    |   |загальноосв≥тн≥х школах    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201120| 0960 |Ќаданн¤ позашк≥льноњ осв≥ти  |   27 843,8|   27 793,8|   6 414,2|    705,7|    50,0|   3 784,0|   3 248,5|   945,1|   325,3|    535,5|   31 627,8|
|    |   |державними позашк≥льними    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |навчальними закладами та заходи|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |з оздоровленн¤ та в≥дпочинку  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |д≥тей             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201130| 0930 |ѕ≥дготовка кадр≥в у      | 1 738 866,9| 1 719 566,9|  724 672,5|  141 015,2|  19 300,0|  204 531,5|  185 951,1| 60 197,8|  14 772,5|   18 580,4| 1 943 398,4|
|    |   |профес≥йно-техн≥чних навчальних|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |закладах            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201140| 0930 |ѕ≥дготовка роб≥тничих кадр≥в у |   27 457,0|   25 757,0|   16 113,8|    898,2|   1 700,0|    493,5|    387,8|   51,4|    70,1|    105,7|   27 950,5|
|    |   |профес≥йно-техн≥чних навчальних|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |закладах соц≥альноњ      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |реаб≥л≥тац≥њ          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201150| 0941 |ѕ≥дготовка кадр≥в вищими    |  677 656,8|  663 411,8|       |      |  14 245,0|  245 000,0|  220 000,0|     |      |   25 000,0|  922 656,8|
|    |   |навчальними закладами I ≥ II  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |р≥вн≥в акредитац≥њ       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201160| 0942 |ѕ≥дготовка кадр≥в вищими   | 2 224 873,5| 2 179 208,5|       |      |  45 665,0| 2 035 303,1| 1 724 537,3|     |      |  310 765,8| 4 260 176,6|
|    |   |навчальними закладами III ≥ IV |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |р≥вн≥в акредитац≥њ       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201170| 0970 |¬иготовленн¤ випускних     |   31 065,0|   31 065,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   31 065,0|
|    |   |документ≥в про осв≥ту     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201180| 0990 |ѕроведенн¤ всеукрањнських та  |   1 546,5|   1 546,5|       |      |      |      |      |     |      |       |   1 546,5|
|    |   |м≥жнародних ол≥мп≥ад у сфер≥  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |осв≥ти             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201190| 0970 |≤нформатизац≥¤ та       |   21 782,5|       |       |      |  21 782,5|      |      |     |      |       |   21 782,5|
|    |   |комп'ютеризац≥¤        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |профес≥йно-техн≥чних та вищих |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |навчальних заклад≥в,      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |забезпеченн¤          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |профес≥йно-техн≥чних ≥ вищих  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |навчальних заклад≥в сучасними |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |техн≥чними засобами навчанн¤ з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |природничо-математичних ≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |технолог≥чних дисципл≥н    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201200| 0990 |ѕ≥льговий проњзд студент≥в   |   21 900,0|   21 900,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   21 900,0|
|    |   |вищих навчальних заклад≥в ≥  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |учн≥в профес≥йно-техн≥чних   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |училищ у зал≥зничному,     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |автомоб≥льному та водному   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |транспорт≥           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201230| 0970 |¬иданн¤, придбанн¤, збер≥ганн¤ |  128 534,0|   4 360,0|       |      |  124 174,0|      |      |     |      |       |  128 534,0|
|    |   |≥ доставка п≥дручник≥в ≥    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пос≥бник≥в дл¤ студент≥в вищих |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |навчальних заклад≥в та учн≥в  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |загальноосв≥тн≥х ≥       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |профес≥йно-техн≥чних навчальних|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |заклад≥в            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201240| 0990 |ћетодичне забезпеченн¤     |   26 838,0|   26 263,0|   14 968,0|    473,2|    575,0|   4 782,3|   4 141,5|  1 712,4|   249,2|    640,8|   31 620,3|
|    |   |д≥¤льност≥ навчальних заклад≥в |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201260| 0721 |јмбулаторне медичне      |    136,2|    136,2|     87,0|     4,8|      |      |      |     |      |       |    136,2|
|    |   |обслуговуванн¤ прац≥вник≥в   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   | римськоњ астроф≥зичноњ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |обсерватор≥њ          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201270| 0826 |‘ункц≥онуванн¤ музењв     |    674,4|    674,4|    376,1|    34,1|      |    346,4|    290,7|   98,0|    31,0|     55,7|   1 020,8|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201280| 0832 |‘≥нансова п≥дтримка      |     58,1|     58,1|       |      |      |      |      |     |      |       |     58,1|
|    |   |науково-осв≥т¤нськоњ преси   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201290| 0473 |ƒосл≥дженн¤ на антарктичн≥й  |   9 995,0|       |       |      |   9 995,0|      |      |     |      |       |   9 995,0|
|    |   |станц≥њ "јкадем≥к ¬ернадський" |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201300| 0350 |—пец≥нформац≥њ         |   1 907,5|       |       |      |   1 907,5|      |      |     |      |       |   1 907,5|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201310| 0810 |‘≥зична ≥ спортивна п≥дготовка |   35 708,3|   30 208,3|   9 244,2|   1 798,5|   5 500,0|   2 137,3|   1 653,6|   129,2|   509,7|    483,7|   37 845,6|
|    |   |учн≥вськоњ та студентськоњ   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |молод≥             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ реконструкц≥¤ та |   2 000,0|       |       |      |   2 000,0|      |      |     |      |       |   2 000,0|
|    |   |кап≥тальний ремонт стад≥ону  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |"“рудов≥ резерви" в м. Ѕ≥ла  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |÷ерква  ињвськоњ област≥    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201320| 0950 |ѕ≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ    |   2 876,1|   2 876,1|   2 032,9|    108,5|      |   1 823,0|   1 733,0|   493,0|   254,0|     90,0|   4 699,1|
|    |   |кер≥вних прац≥вник≥в ≥     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |спец≥ал≥ст≥в харчовоњ ≥    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |переробноњ промисловост≥    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201330| 0140 |‘ундаментальн≥ досл≥дженн¤ в  |   7 944,3|       |       |      |   7 944,3|   1 340,0|      |     |      |   1 340,0|   9 284,3|
|    |   |наукових установах       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201340| 0150 |‘≥нансова п≥дтримка розвитку  |   3 502,1|   1 833,3|   1 159,9|      |   1 668,8|    300,0|    250,0|   130,0|      |     50,0|   3 802,1|
|    |   |≥нфраструктури у сфер≥ науковоњ|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |д≥¤льност≥           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201350| 0150 |ѕрикладн≥ розробки в наукових |   4 654,4|       |       |      |   4 654,4|   2 667,6|      |     |      |   2 667,6|   7 322,0|
|    |   |установах           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201370| 0942 |ѕ≥дготовка фах≥вц≥в      |   55 713,1|   55 563,1|       |      |    150,0|  32 870,0|  21 724,8|     |      |   11 145,2|   88 583,1|
|    |   |Ќац≥ональною юридичною     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |академ≥Їю ≥мен≥ ярослава    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ћудрого            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201390| 0930 |–еконструкц≥¤ та ремонт    |       |       |       |      |      |  25 000,0|      |     |      |   25 000,0|   25 000,0|
|    |   |гуртожитк≥в дл¤ учн≥в     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |профес≥йно-техн≥чних та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |студент≥в вищих навчальних   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |заклад≥в            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201400| 0481 |¬иконанн¤ зобов'¤зань ”р¤ду  |   1 237,9|   1 237,9|     25,2|    112,0|      |      |      |     |      |       |   1 237,9|
|    |   |щодо функц≥онуванн¤      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |науково-технолог≥чного центру |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201410| 0942 |ѕ≥дготовка кадр≥в дл¤     |   25 704,4|   18 604,4|       |      |   7 100,0|   9 549,7|   9 399,7|     |      |    150,0|   35 254,1|
|    |   |гуман≥тарноњ сфери Ќац≥ональним|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ун≥верситетом         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |" иЇво-ћогил¤нська јкадем≥¤"  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201420| 0980 |ѕрикладн≥ розробки, що     |    626,4|       |       |      |    626,4|      |      |     |      |       |    626,4|
|    |   |зд≥йснюютьс¤ Ќац≥ональним   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ун≥верситетом         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |" иЇво-ћогил¤нська јкадем≥¤"  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201430| 0942 |ѕ≥дготовка кадр≥в Ќац≥ональним |  203 619,3|  203 119,3|       |      |    500,0|  84 732,0|  75 632,0|     |      |   9 100,0|  288 351,3|
|    |   |техн≥чним ун≥верситетом    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |" ињвський пол≥техн≥чний    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нститут"           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201450| 0990 |¬иплати на реал≥зац≥ю положень |  127 942,5|  127 942,5|       |      |      |      |      |     |      |       |  127 942,5|
|    |   |«акону ”крањни "ѕро      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |реструктуризац≥ю заборгованост≥|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |з виплат, передбачених статтею |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |57 «акону ”крањни "ѕро осв≥ту" |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |педагог≥чним,         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |науково-педагог≥чним та ≥ншим |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |категор≥¤м прац≥вник≥в нав-  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |чальних заклад≥в" ( 1194-15 ) |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201470| 0990 |«д≥йсненн¤ зовн≥шнього     |   43 974,4|   28 281,2|   3 841,3|      |  15 693,2|      |      |     |      |       |   43 974,4|
|    |   |оц≥нюванн¤ та мон≥торинг ¤кост≥|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |осв≥ти ”крањнським центром   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |оц≥нюванн¤ ¤кост≥ осв≥ти та  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |його рег≥ональними п≥дрозд≥лами|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201500| 0942 |ѕ≥дготовка кадр≥в Ќац≥ональним |   84 698,7|   84 398,7|       |      |    300,0|  84 915,0|  69 615,0|     |      |   15 300,0|  169 613,7|
|    |   |ав≥ац≥йним ун≥верситетом    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201600| 0921 |«аходи щодо модерн≥зац≥њ    |   3 600,0|    901,0|       |      |   2 699,0|  88 508,7|  59 270,7|     |      |   29 238,0|   92 108,7|
|    |   |системи загальноњ середньоњ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |осв≥ти             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201800| 0942 |ƒобудова до навчального корпусу|   2 950,0|       |       |      |   2 950,0|      |      |     |      |       |   2 950,0|
|    |   |Ќ“” " ињвський пол≥техн≥чний  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нститут"           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201810| 0942 |«авершенн¤ буд≥вництва     |   4 500,0|       |       |      |   4 500,0|      |      |     |      |       |   4 500,0|
|    |   |б≥бл≥отечного корпусу     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   | ињвського нац≥онального    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |економ≥чного ун≥верситету   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201830| 0942 |Ѕуд≥вництво гуртожитку     |   5 000,0|       |       |      |   5 000,0|      |      |     |      |       |   5 000,0|
|    |   |“ерноп≥льського державного   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |економ≥чного ун≥верситету   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201840| 0942 |«авершенн¤ буд≥вництва та   |   1 047,0|       |       |      |   1 047,0|      |      |     |      |       |   1 047,0|
|    |   |введенн¤ в експлуатац≥ю    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |науковоњ б≥бл≥отеки      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   | ≥ровоградського державного  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |педагог≥чного ун≥верситету ≥м. |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |¬. ¬инниченка         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2201850| 0990 |Ѕуд≥вництво студентського   |   20 000,0|       |       |      |  20 000,0|      |      |     |      |       |   20 000,0|
|    |   |м≥стечка у м.  иЇв≥      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2202000|   |ƒержавний департамент     |   2 197,8|   2 197,8|   1 466,1|    141,7|      |  10 700,0|      |     |      |   10 700,0|   12 897,8|
|    |   |≥нтелектуальноњ власност≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2202010| 0411 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   2 197,8|   2 197,8|   1 466,1|    141,7|      |      |      |     |      |       |   2 197,8|
|    |   |сфер≥ ≥нтелектуальноњ власност≥|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2202020| 0411 |«аходи, пов'¤зан≥ з охороною  |       |       |       |      |      |  10 700,0|      |     |      |   10 700,0|   10 700,0|
|    |   |≥нтелектуальноњ власност≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2204000|   |ƒержавна ≥нспекц≥¤ навчальних |   1 895,8|   1 895,8|   1 191,6|     9,3|      |      |      |     |      |       |   1 895,8|
|    |   |заклад≥в            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2204010| 0990 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   1 895,8|   1 895,8|   1 191,6|     9,3|      |      |      |     |      |       |   1 895,8|
|    |   |сфер≥ навчальних заклад≥в   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2205000|   | ом≥тет з державних прем≥й   |   5 632,1|   5 632,1|    191,2|    58,9|      |      |      |     |      |       |   5 632,1|
|    |   |”крањни в галуз≥ науки ≥    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |техн≥ки            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2205010| 0150 |ѕрисудженн¤ державних прем≥й в |    330,0|    330,0|    191,2|    58,9|      |      |      |     |      |       |    330,0|
|    |   |галуз≥ науки ≥ техн≥ки     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2205020| 0150 |¬≥дзначенн¤ державними прем≥¤ми|   5 302,1|   5 302,1|       |      |      |      |      |     |      |       |   5 302,1|
|    |   |≥ державними стипенд≥¤ми в  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |галуз≥ науки ≥ техн≥ки     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2206000|   | ињвський нац≥ональний     |  209 921,6|  171 259,6|       |      |  38 662,0|  87 346,0|  59 287,0|     |      |   28 059,0|  297 267,6|
|    |   |ун≥верситет ≥мен≥ “араса    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |Ўевченка            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2206010| 0140 |‘ундаментальн≥ досл≥дженн¤ у  |   26 314,1|       |       |      |  26 314,1|    890,0|      |     |      |    890,0|   27 204,1|
|    |   |сфер≥ природничих ≥ техн≥чних, |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |гуман≥тарних ≥ сусп≥льних наук |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2206020| 0980 |ѕрикладн≥ розробки  ињвського |   2 316,9|       |       |      |   2 316,9|   1 970,0|      |     |      |   1 970,0|   4 286,9|
|    |   |нац≥онального ун≥верситету   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥мен≥ “араса Ўевченка з    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пр≥оритетних напр¤м≥в розвитку |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |науки ≥ техн≥ки        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2206030| 0980 |ƒержавна п≥дтримка техн≥чного |   1 431,0|       |       |      |   1 431,0|      |      |     |      |       |   1 431,0|
|    |   |оснащенн¤ науковоњ бази    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   | ињвського нац≥онального    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ун≥верситету ≥мен≥ “араса   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |Ўевченка            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2206040| 0980 |ѕроведенн¤ з'њзд≥в,      |    125,9|    125,9|       |      |      |      |      |     |      |       |    125,9|
|    |   |симпоз≥ум≥в, конференц≥й ≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |сем≥нар≥в  ињвським      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |нац≥ональним ун≥верситетом   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥мен≥ “араса Ўевченка     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2206050| 0942 |ѕ≥дготовка кадр≥в  ињвським  |  171 733,7|  171 133,7|       |      |    600,0|  84 486,0|  59 287,0|     |      |   25 199,0|  256 219,7|
|    |   |нац≥ональним ун≥верситетом   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥мен≥ “араса Ўевченка     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2206800| 0942 |Ѕуд≥вництво навчального та   |   8 000,0|       |       |      |   8 000,0|      |      |     |      |       |   8 000,0|
|    |   |спортивного комплекс≥в     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≤нституту м≥жнародних в≥дносин |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2210000|   |ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки  |  632 143,5|  531 203,5|       |      |  100 940,0|  68 000,0|      |     |      |   68 000,0|  700 143,5|
|    |   |”крањни (загальнодержавн≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |видатки)            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2211000|   |ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки  |  632 143,5|  531 203,5|       |      |  100 940,0|  68 000,0|      |     |      |   68 000,0|  700 143,5|
|    |   |”крањни (загальнодержавн≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |видатки)            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2211020| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |  531 203,5|  531 203,5|       |      |      |      |      |     |      |       |  531 203,5|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на зд≥йсненн¤|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |виплат, визначених «аконом   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни "ѕро реструктуризац≥ю |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |заборгованост≥ з виплат,    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |передбачених статтею 57 «акону |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни "ѕро осв≥ту"      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |педагог≥чним ( 1994-15 ),   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |науково-педагог≥чним та ≥ншим |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |категор≥¤м прац≥вник≥в     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |навчальних заклад≥в"      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2211030| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |       |       |       |      |      |  68 000,0|      |     |      |   68 000,0|   68 000,0|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на придбанн¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |шк≥льних автобус≥в дл¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |перевезенн¤ д≥тей, що     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |проживають у с≥льськ≥й     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |м≥сцевост≥           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2211040| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |   15 840,0|       |       |      |  15 840,0|      |      |     |      |       |   15 840,0|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |забезпеченн¤ загальноосв≥тн≥х |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |навчальних заклад≥в сучасними |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |техн≥чними засобами навчанн¤ з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |природничо-математичних ≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |технолог≥чних дисципл≥н    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2211050| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |   85 100,0|       |       |      |  85 100,0|      |      |     |      |       |   85 100,0|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |забезпеченн¤ спец≥альним    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |обладнанн¤м навчальних заклад≥в|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |дл¤ д≥тей, ¤к≥ потребують   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |корекц≥њ ф≥зичного та (або)  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |розумового розвитку      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2300000|   |ћ≥н≥стерство охорони здоров'¤ | 2 350 912,2| 1 972 383,4|  631 513,0|  65 715,6|  378 528,8|  796 310,2|  621 965,5| 88 972,2|  14 990,8|  174 344,7| 3 147 222,4|
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301000|   |јпарат ћ≥н≥стерства охорони  | 2 325 667,8| 1 947 139,0|  630 435,9|  65 680,5|  378 528,8|  796 203,5|  621 932,2| 88 972,2|  14 971,8|  174 271,3| 3 121 871,3|
|    |   |здоров'¤ ”крањни        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301010| 0763 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   9 084,8|   9 084,8|   5 854,6|    654,0|      |   2 900,0|   2 649,1|   687,6|    20,1|    250,9|   11 984,8|
|    |   |сфер≥ охорони здоров'¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301020| 0140 |‘ундаментальн≥ досл≥дженн¤ у  |   5 934,0|       |       |      |   5 934,0|      |      |     |      |       |   5 934,0|
|    |   |сфер≥ проф≥лактичноњ та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |кл≥н≥чноњ медицини       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301030| 0750 |ѕрикладн≥ розробки у сфер≥   |   17 562,0|       |       |      |  17 562,0|  11 725,7|      |     |      |   11 725,7|   29 287,7|
|    |   |проф≥лактичноњ та кл≥н≥чноњ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |медицини            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301040| 0750 |ƒержавн≥ науково-техн≥чн≥   |   1 506,6|       |       |      |   1 506,6|      |      |     |      |       |   1 506,6|
|    |   |програми та науков≥ частини  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державних ц≥льових програм у  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |сфер≥ проф≥лактичноњ та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |кл≥н≥чноњ медицини       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301050| 0750 |–озробки найважлив≥ших нов≥тн≥х|    305,6|       |       |      |    305,6|      |      |     |      |       |    305,6|
|    |   |технолог≥й та ф≥нансова    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥дтримка п≥дготовки наукових |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |кадр≥в у сфер≥ охорони здоров'¤|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301060| 0750 |‘≥нансова п≥дтримка розвитку  |    246,5|    246,5|       |    45,4|      |      |      |     |      |       |    246,5|
|    |   |≥нфраструктури науковоњ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |д≥¤льност≥ у сфер≥       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |проф≥лактичноњ та кл≥н≥чноњ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |медицини            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301070| 0942 |ѕ≥дготовка ≥ п≥двищенн¤    |  225 778,4|  224 305,4|       |      |   1 473,0|  379 009,5|  328 861,8|     |      |   50 147,7|  604 787,9|
|    |   |квал≥ф≥кац≥њ медичних та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |фармацевтичних, наукових та  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |науково-педагог≥чних кадр≥в  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |вищими навчальними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |III ≥ IV р≥вн≥в акредитац≥њ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301080| 0950 |ѕ≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ    |   42 102,8|   41 705,8|   27 735,7|   1 182,1|    397,0|  15 343,3|  12 989,9|  5 296,2|  1 561,3|   2 353,4|   57 446,1|
|    |   |медичних та фармацевтичних   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |кадр≥в та п≥дготовка наукових |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥ науково-педагог≥чних кадр≥в у|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |сфер≥ охорони здоров'¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301090| 0990 |ћетодичне забезпеченн¤     |    465,7|    315,7|    231,4|      |    150,0|      |      |     |      |       |    465,7|
|    |   |д≥¤льност≥ медичних      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |(фармацевтичних) вищих     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |навчальних заклад≥в та заклад≥в|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥сл¤дипломноњ осв≥ти     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301100| 0731 |—тац≥онарне медичне      |   33 234,8|   33 234,8|   18 123,4|   2 149,9|      |   6 473,0|   4 608,0|  1 281,4|    66,7|   1 865,0|   39 707,8|
|    |   |обслуговуванн¤ прац≥вник≥в  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |водного транспорту та     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |нафтопереробноњ промисловост≥ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301110| 0732 |—пец≥ал≥зована та       |  238 415,3|  227 415,3|  110 382,1|  22 667,7|  11 000,0|   7 301,5|   6 772,0|   719,4|   350,1|    529,5|  245 716,8|
|    |   |високоспец≥ал≥зована медична  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |допомога, що надаЇтьс¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |загальнодержавними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |охорони здоров'¤        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301170| 0732 |ƒ≥агностика ≥ л≥куванн¤    |   61 986,2|   59 006,2|   24 240,3|   3 968,5|   2 980,0|   6 363,7|   5 038,0|  2 468,2|   235,7|   1 325,7|   68 349,9|
|    |   |захворювань ≥з впровадженн¤м |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |експериментальних та нових   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |медичних технолог≥й у кл≥н≥ках |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |науково-досл≥дних установ та в |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |вищих навчальних медичних   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |закладах ћ≥н≥стерства охорони |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |здоров'¤ ”крањни        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301180| 0734 |—анаторне л≥куванн¤ хворих на |   92 120,5|   82 553,6|   28 258,8|  11 241,3|   9 566,9|  11 418,2|  10 169,5|  1 178,9|  1 576,0|   1 248,7|  103 538,7|
|    |   |туберкульоз          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301190| 0734 |—анаторне л≥куванн¤ д≥тей та  |   67 360,4|   58 360,4|   24 457,2|   8 116,9|   9 000,0|  24 043,0|  18 206,1|  2 190,7|  1 938,7|   5 836,9|   91 403,4|
|    |   |п≥дл≥тк≥в з соматичними    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |захворюванн¤ми (кр≥м      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |туберкульозу)         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301200| 0722 |—пец≥ал≥зована консультативна |   15 978,5|   11 978,5|   7 072,6|    487,4|   4 000,0|   1 191,1|   1 078,1|   572,5|    46,0|    113,0|   17 169,6|
|    |   |амбулаторно-пол≥кл≥н≥чна    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |допомога, що надаЇтьс¤ вищими |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |навчальними закладами,     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |науково-досл≥дними установами |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |та загальнодержавними закладами|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |охорони здоров'¤        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301230| 0723 |Ќаданн¤ послуг у        |   12 810,0|   12 810,0|   7 450,6|    606,4|      |   3 772,6|   3 487,1|  1 546,9|   128,4|    285,5|   16 582,6|
|    |   |стоматолог≥чних пол≥кл≥н≥ках  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |вищих навчальних медичних   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |заклад≥в та ≥нших       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |загальнодержавних       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |стоматолог≥чних закладах    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301250| 0740 |ƒержавний           |  544 336,5|  535 336,5|  369 449,2 |  14 159,6|   9 000,0|  238 066,4|  193 286,1| 67 519,1|  8 910,5|   44 780,3|  782 402,9|
|    |   |сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чний   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |нагл¤д та дезинфекц≥йн≥ заходи |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301260| 0740 |«аходи по боротьб≥ з еп≥дем≥¤ми|   5 000,0|       |       |      |   5 000,0|      |      |     |      |       |   5 000,0|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301270| 0740 |ѕрограми ≥ централ≥зован≥   |  177 604,0|  175 697,5|       |      |   1 906,5|      |      |     |      |       |  177 604,0|
|    |   |заходи з ≥мунопроф≥лактики   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301280| 0763 |÷ентрал≥зована закуп≥вл¤    |   25 900,0|   25 900,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   25 900,0|
|    |   |кард≥остимул¤тор≥в,      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ендопротез≥в, окремих вироб≥в |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |медичного призначенн¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301290| 0763 |÷ентрал≥зована закуп≥вл¤    |   70 000,0|       |       |      |  70 000,0|      |      |     |      |       |   70 000,0|
|    |   |обладнанн¤ дл¤ заклад≥в охорони|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |здоров'¤            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301310| 0763 |÷ентрал≥зован≥ заходи з    |   31 100,0|   20 500,0|       |      |  10 600,0|      |      |     |      |       |   31 100,0|
|    |   |трансплантац≥њ орган≥в та   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |тканин             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301340| 0763 |ƒержавний контроль за ¤к≥стю  |   2 954,8|   2 954,8|   1 744,2|    164,7|      |  11 990,0|  11 411,0|  5 454,0|   125,0|    579,0|   14 944,8|
|    |   |л≥карських засоб≥в       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301350| 0763 |ќрган≥зац≥¤ ≥ регулюванн¤   |   8 217,5|   8 217,5|   3 169,0|    100,5|      |    25,0|    10,0|     |      |     15,0|   8 242,5|
|    |   |д≥¤льност≥ установ та окрем≥  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |заходи у систем≥ охорони    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |здоров'¤            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301360| 0763 |Ћ≥куванн¤ громад¤н ”крањни за |   1 856,9|   1 856,9|       |      |      |      |      |     |      |       |   1 856,9|
|    |   |кордоном            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301370| 0763 |«абезпеченн¤ медичних заход≥в |  287 700,6|  227 591,0|       |      |  60 109,6|      |      |     |      |       |  287 700,6|
|    |   |по боротьб≥ з туберкульозом,  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |проф≥лактики та л≥куванн¤   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |—Ќ≤ƒу, л≥куванн¤ онколог≥чних |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |хворих             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301400| 0763 |«абезпеченн¤ медичних заход≥в |  161 350,1|  106 529,0|       |      |  54 821,1|      |      |     |      |       |  161 350,1|
|    |   |окремих державних програм та  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |комплексних заход≥в програмного|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |характеру           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301410| 0825 |‘ункц≥онуванн¤ ƒержавноњ    |   2 147,3|   2 093,3|   1 201,5|    43,6|    54,0|    140,0|    119,0|   30,0|    9,0|     21,0|   2 287,3|
|    |   |науковоњ медичноњ б≥бл≥отеки  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301420| 0826 |«береженн¤ та попул¤ризац≥¤  |   3 445,5|   1 945,5|   1 065,3|    92,5|   1 500,0|    138,5|    123,5|   27,3|    4,3|     15,0|   3 584,0|
|    |   |≥стор≥њ медицини        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301450| 0763 |«абезпеченн¤ медичних заход≥в |   1 162,5|       |       |      |   1 162,5|      |      |     |      |       |   1 162,5|
|    |   | омплексноњ програми "÷укровий |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |д≥абет"            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301480| 0763 | омпенсац≥¤ виробникам     |   73 000,0|   73 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   73 000,0|
|    |   |додаткових витрат, пов'¤заних з|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥двищенн¤м з 1 с≥чн¤ 2004 р. |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ставки акцизного збору на спирт|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |етиловий, що використовуЇтьс¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |дл¤ виготовленн¤ л≥карських  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |засоб≥в            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301490| 0763 |—творенн¤ матер≥ально-техн≥чноњ|   12 000,0|       |       |      |  12 000,0|      |      |     |      |       |   12 000,0|
|    |   |бази лаборатор≥й з контролю  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |¤кост≥ л≥карських засоб≥в ≥  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |б≥опрепарат≥в, визначенн¤ њх  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |б≥оекв≥валентност≥ та     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |б≥одоступност≥         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301600| 0763 |«аходи з подоланн¤ еп≥дем≥њ  |   15 000,0|   4 500,0|       |      |  10 500,0|  76 302,0|  23 123,0|     |      |   53 179,0|   91 302,0|
|    |   |туберкульозу та —Ќ≤ƒу     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301800| 0732 |«авершенн¤ буд≥вництва л≥карн≥ |   40 000,0|       |       |      |  40 000,0|      |      |     |      |       |   40 000,0|
|    |   |на масив≥ “роЇщина у м.  иЇв≥ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301840| 0942 |Ѕуд≥вництво          |   5 000,0|       |       |      |   5 000,0|      |      |     |      |       |   5 000,0|
|    |   |навчально-лабораторного корпусу|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |Ќац≥онального медичного    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ун≥верситету ≥м. ќ.ќ.Ѕогомольц¤|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301870| 0111 |–еконструкц≥¤ адм≥н≥стративного|   3 000,0|       |       |      |   3 000,0|      |      |     |      |       |   3 000,0|
|    |   |прим≥щенн¤ ћ≥н≥стерства охорони|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |здоров'¤ ”крањни        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301880| 0732 | ап≥тальний ремонт,      |   20 000,0|       |       |      |  20 000,0|      |      |     |      |       |   20 000,0|
|    |   |реконструкц≥¤ та виготовленн¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |проектно-кошторисноњ      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |документац≥њ          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |Ќауково-практичного медичного |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |центру дит¤чоњ кард≥олог≥њ та |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |кард≥ох≥рург≥њ         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2301890| 0763 |–еконструкц≥¤ прим≥щень та   |   10 000,0|       |       |      |  10 000,0|      |      |     |      |       |   10 000,0|
|    |   |придбанн¤ обладнанн¤ дл¤    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |д≥оксинового центру та кл≥н≥ки |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≤нституту еколог≥њ ≥      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |токсиколог≥њ ≥м. Ћ.≤.ћедвед¤  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2302000|   |ƒержавна служба л≥карських   |   1 677,8|   1 677,8|   1 077,1|    35,1|      |    106,7|    33,3|     |    19,0|     73,4|   1 784,5|
|    |   |засоб≥в ≥ вироб≥в медичного  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |призначенн¤          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2302010| 0763 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   1 677,8|   1 677,8|   1 077,1|    35,1|      |    106,7|    33,3|     |    19,0|     73,4|   1 784,5|
|    |   |сфер≥ контролю за ¤к≥стю,   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |безпекою та виробництвом    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |л≥карських засоб≥в ≥ вироб≥в  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |медичного призначенн¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2304000|   |Ќац≥ональний ком≥тет “овариства|   23 566,6|   23 566,6|       |      |      |      |      |     |      |       |   23 566,6|
|    |   |„ервоного ’реста ”крањни    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2304020| 0763 |‘≥нансова п≥дтримка служб   |   23 566,6|   23 566,6|       |      |      |      |      |     |      |       |   23 566,6|
|    |   |“овариства „ервоного ’реста  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни та внесок до      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ћ≥жнародноњ федерац≥њ “овариств|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |„ервоного ’реста та „ервоного |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ѕ≥вм≥с¤ц¤           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2310000|   |ћ≥н≥стерство охорони здоров'¤ |  180 000,0|       |       |      |  180 000,0|  100 000,0|      |     |      |  100 000,0|  280 000,0|
|    |   |”крањни (загальнодержавн≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |видатки)            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2311000|   |ћ≥н≥стерство охорони здоров'¤ |  180 000,0|       |       |      |  180 000,0|  100 000,0|      |     |      |  100 000,0|  280 000,0|
|    |   |”крањни (загальнодержавн≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |видатки)            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2311020| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |  150 000,0|       |       |      |  150 000,0|  100 000,0|      |     |      |  100 000,0|  250 000,0|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на оснащенн¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |с≥льських амбулатор≥й та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |фельдшерсько-акушерських    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пункт≥в, придбанн¤ автомоб≥л≥в |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |швидкоњ медичноњ допомоги дл¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |с≥льських заклад≥в охорони   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |здоров'¤            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2311030| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |   30 000,0|       |       |      |  30 000,0|      |      |     |      |       |   30 000,0|
|    |   |обласному бюджету „еркаськоњ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |област≥ на завершенн¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |буд≥вництва та введенн¤ в   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |експлуатац≥ю обласноњ дит¤чоњ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |л≥карн≥            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2400000|   |ћ≥н≥стерство охорони      |  137 145,6|   96 960,3|   66 236,9|   1 621,7|  40 185,3| 1 038 298,3|  59 614,7|  2 254,7|  1 939,7|  978 683,6| 1 175 443,9|
|    |   |навколишнього природного    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |середовища ”крањни       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401000|   |јпарат ћ≥н≥стерства охорони  |   98 639,6|   89 100,3|   61 002,6|   1 452,0|   9 539,3|  220 005,5|  57 344,7|  2 254,7|  1 842,7|  162 660,8|  318 645,1|
|    |   |навколишнього природного    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |середовища ”крањни       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401010| 0540 |«агальне кер≥вництво та    |   9 893,3|   9 893,3|   6 836,9|    155,9|      |   2 678,0|   2 168,0|   590,0|   251,5|    510,0|   12 571,3|
|    |   |управл≥нн¤ у сфер≥ охорони   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |навколишнього природного    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |середовища           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401020| 0540 |”правл≥нн¤ та контроль у сфер≥ |   60 120,4|   58 620,4|   40 024,9|   1 050,2|   1 500,0|  17 104,0|  14 387,7|  1 050,0|  1 444,3|   2 716,3|   77 224,4|
|    |   |охорони навколишнього     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |природного середовища на    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |рег≥ональному р≥вн≥      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401030| 0530 |ѕрикладн≥ науков≥ та      |   1 269,7|       |       |      |   1 269,7|      |      |     |      |       |   1 269,7|
|    |   |науково-техн≥чн≥ розробки з  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пр≥оритетних напр¤м≥в у сфер≥ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |охорони навколишнього     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |природного середовища     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401040| 0530 |ƒержавн≥ науково-техн≥чн≥   |   1 526,1|       |       |      |   1 526,1|      |      |     |      |       |   1 526,1|
|    |   |програми та науков≥ частини  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державних ц≥льових програм у  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |сфер≥ природоохоронноњ     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |д≥¤льност≥ та природних    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ресурс≥в            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401070| 0530 |–озробки найважлив≥ших нов≥тн≥х|     43,1|     43,1|       |      |      |      |      |     |      |       |     43,1|
|    |   |технолог≥й у сфер≥ охорони   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |навколишнього природного    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |середовища та ф≥нансова    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥дтримка п≥дготовки наукових |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |кадр≥в             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401090| 0950 |ѕ≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ та   |    421,8|    421,8|    310,7|      |      |    373,9|    273,9|   140,0|    12,0|    100,0|    795,7|
|    |   |переп≥дготовка у сфер≥ охорони |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |навколишнього природного    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |середовища           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401160| 0520 |«аходи ≥з створенн¤ ≥     |   20 308,7|   19 947,2|   13 830,1|    245,9|    361,5|   2 892,6|   2 587,6|   474,7|   134,9|    305,0|   23 201,3|
|    |   |збереженн¤ природно-запов≥дного|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |фонду, веденн¤ кадастр≥в    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |тваринного ≥ рослинного св≥ту, |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |„ервоноњ книги         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401170| 0540 |«абезпеченн¤ вим≥р≥в речовин та|    174,5|    174,5|       |      |      |      |      |     |      |       |    174,5|
|    |   |анал≥з проб п≥д час проведенн¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нспекц≥й ќрган≥зац≥Їю по   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |заборон≥ х≥м≥чноњ зброњ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401190| 0540 |ћон≥торинг навколишнього    |       |       |       |      |      |  14 022,0|      |     |      |   14 022,0|   14 022,0|
|    |   |природного середовища та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |забезпеченн¤ державного    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |контролю за додержанн¤м вимог |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |природоохоронного законодавства|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401230| 0513 |ќчистка ст≥чних вод      |       |       |       |      |      |  35 750,0|      |     |      |   35 750,0|   35 750,0|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401240| 0540 |ћ≥жнародне сп≥вроб≥тництво у  |       |       |       |      |      |   7 550,0|   4 585,0|     |      |   2 965,0|   7 550,0|
|    |   |сфер≥ охорони навколишнього  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |природного середовища, спри¤нн¤|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |сталому розвитку, еколог≥чн≥й |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |осв≥т≥ та поширенню еколог≥чноњ|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нформац≥њ           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401250| 0512 |ѕоводженн¤ з в≥дходами та   |       |       |       |      |      |  54 100,0|      |     |      |   54 100,0|   54 100,0|
|    |   |небезпечними х≥м≥чними     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |речовинами           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401260| 0520 |‘ормуванн¤ нац≥ональноњ    |       |       |       |      |      |   5 000,0|      |     |      |   5 000,0|   5 000,0|
|    |   |еколог≥чноњ мереж≥       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401290| 0511 |ѕ≥двищенн¤ ¤кост≥ атмосферного |       |       |       |      |      |  23 145,0|      |     |      |   23 145,0|   23 145,0|
|    |   |пов≥тр¤            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401310| 0530 |≈кспертно-анал≥тичне      |    950,0|       |       |      |    950,0|      |      |     |      |       |    950,0|
|    |   |супроводженн¤ та мон≥торинг  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |наукових проект≥в з еколог≥чноњ|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |безпеки            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401320| 0513 |‘≥нансова п≥дтримка      |       |       |       |      |      |  30 000,0|  30 000,0|     |      |       |   30 000,0|
|    |   |природоохоронноњ д≥¤льност≥, у |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |тому числ≥ через механ≥зм   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |здешевленн¤ кредит≥в      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |комерц≥йних банк≥в       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401400| 0540 |ѕридбанн¤ плавзасоб≥в дл¤   |       |       |       |      |      |  15 000,0|      |     |      |   15 000,0|   15 000,0|
|    |   |територ≥альних орган≥в     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401420| 0512 |«нешкодженн¤ токсичних в≥дход≥в|   1 500,0|       |       |      |   1 500,0|      |      |     |      |       |   1 500,0|
|    |   |гальван≥чного виробництва, що |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |збер≥гаютьс¤ на збанкрут≥лому |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державному п≥дприЇмств≥    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |"—в≥тловодський завод     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |" алькул¤тор"         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401430| 0511 |Ћ≥кв≥дац≥¤ насл≥дк≥в      |   2 432,0|       |       |      |   2 432,0|      |      |     |      |       |   2 432,0|
|    |   |п≥дтопленн¤ територ≥й у м.  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |—в≥тловодськ  ≥ровоградськоњ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |област≥ (зд≥йсненн¤ ≥нженерних |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |заход≥в щодо зниженн¤ р≥вн¤  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ірунтових вод в нижн≥й частин≥ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |м≥ста)             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2401600| 0520 |«береженн¤ б≥орозмањтт¤ в   |       |       |       |      |      |  12 390,0|   3 342,5|     |      |   9 047,5|   12 390,0|
|    |   |јзово-„орноморському коридор≥ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2402000|   |ƒержавна еколог≥чна ≥нспекц≥¤ |   2 797,4|   2 701,4|   1 787,2|    81,2|    96,0|      |      |     |      |       |   2 797,4|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2402010| 0511 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   2 797,4|   2 701,4|   1 787,2|    81,2|    96,0|      |      |     |      |       |   2 797,4|
|    |   |сфер≥ еколог≥чного контролю  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2403000|   |ƒержавна служба запов≥дноњ   |    856,8|    856,8|    572,9|     9,8|      |      |      |     |      |       |    856,8|
|    |   |справи             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2403010| 0520 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |    856,8|    856,8|    572,9|     9,8|      |      |      |     |      |       |    856,8|
|    |   |сфер≥ запов≥дноњ справи    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2404000|   |ƒержавна геолог≥чна служба   |   7 727,5|   2 227,5|   1 489,4|    38,8|   5 500,0|  818 292,8|   2 270,0|     |    97,0|  816 022,8|  826 020,3|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2404010| 0441 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   2 227,5|   2 227,5|   1 489,4|    38,8|      |   2 350,0|   2 270,0|     |    97,0|     80,0|   4 577,5|
|    |   |сфер≥ геолог≥чного вивченн¤ та |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |використанн¤ надр       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2404020| 0444 |–озвиток м≥нерально-сировинноњ |       |       |       |      |      |  565 942,8|      |     |      |  565 942,8|  565 942,8|
|    |   |бази, в тому числ≥ бур≥нн¤   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |артез≥анських свердловин    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2404030| 0511 |√еолого-еколог≥чн≥ досл≥дженн¤ |   5 500,0|       |       |      |   5 500,0|      |      |     |      |       |   5 500,0|
|    |   |та заходи           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2404040| 0444 |‘≥нансуванн¤ держзамовленн¤ з |       |       |       |      |      |  250 000,0|      |     |      |  250 000,0|  250 000,0|
|    |   |приросту запас≥в природного  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |газу та рег≥ональних      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |геологорозв≥дувальних роб≥т  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2405000|   |ƒержавна служба геодез≥њ,   |   26 078,0|   1 028,0|    687,3|    29,0|  25 050,0|      |      |     |      |       |   26 078,0|
|    |   |картограф≥њ та кадастру    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2405010| 0411 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   1 028,0|   1 028,0|    687,3|    29,0|      |      |      |     |      |       |   1 028,0|
|    |   |сфер≥ геодез≥њ, картограф≥њ та |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |кадастру            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2405020| 0411 |«агальнодержавн≥ геодезичн≥ та |   11 900,0|       |       |      |  11 900,0|      |      |     |      |       |   11 900,0|
|    |   |картограф≥чн≥ роботи      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2405030| 0490 |ƒемаркац≥¤ та дел≥м≥тац≥¤   |   13 150,0|       |       |      |  13 150,0|      |      |     |      |       |   13 150,0|
|    |   |державного кордону       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2407000|   |Ќац≥ональна ком≥с≥¤      |    360,8|    360,8|    239,2|      |      |      |      |     |      |       |    360,8|
|    |   |рад≥ац≥йного захисту населенн¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2407010| 0513 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |    360,8|    360,8|    239,2|      |      |      |      |     |      |       |    360,8|
|    |   |сфер≥ рад≥ац≥йного захисту   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |населенн¤           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2408000|   |ƒержавна ≥нспекц≥¤ з контролю |    685,5|    685,5|    458,3|    10,9|      |      |      |     |      |       |    685,5|
|    |   |за охороною, захистом,     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |використанн¤м та в≥дтворенн¤м |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |л≥с≥в             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2408010| 0540 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |    685,5|    685,5|    458,3|    10,9|      |      |      |     |      |       |    685,5|
|    |   |сфер≥ з контролю за охороною, |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |захистом, використанн¤м та   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дтворенн¤м л≥с≥в       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2500000|   |ћ≥н≥стерство прац≥ та     | 2 994 262,7| 2 645 007,0|   51 019,6|   9 958,6|  349 255,7|  417 808,7|  57 739,4|   191,0|  1 506,5|  360 069,3| 3 412 071,4|
|    |   |соц≥альноњ пол≥тики ”крањни  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501000|   |јпарат ћ≥н≥стерства прац≥ та  | 2 603 258,3| 2 536 291,6|   26 512,6|   9 113,3|  66 966,7|  293 808,7|  38 339,4|   191,0|  1 506,5|  255 469,3| 2 897 067,0|
|    |   |соц≥альноњ пол≥тики ”крањни  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501010| 0412 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   21 788,0|   20 788,0|   12 920,4|   1 354,3|   1 000,0|   1 053,4|   1 053,4|     |   850,9|       |   22 841,4|
|    |   |сфер≥ прац≥ та соц≥альноњ   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пол≥тики            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501020| 0481 |ѕрикладн≥ розробки у сфер≥   |   8 532,9|       |       |      |   8 532,9|    576,0|      |     |      |    576,0|   9 108,9|
|    |   |економ≥ки прац≥ та соц≥альноњ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пол≥тики            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501030| 1080 |ѕрикладн≥ розробки у сфер≥   |    106,3|       |       |      |    106,3|      |      |     |      |       |    106,3|
|    |   |адаптац≥њ сл≥пих        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501040| 1080 |ƒержавн≥ науково-техн≥чн≥   |    708,5|       |       |      |    708,5|      |      |     |      |       |    708,5|
|    |   |програми та науков≥ частини  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державних ц≥льових програм у  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |сфер≥ виробництва засоб≥в   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |реаб≥л≥тац≥њ ≥нвал≥д≥в     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501050| 0941 |ѕ≥дготовка кадр≥в дл¤ галуз≥  |   5 989,8|   5 545,2|       |      |    444,6|    57,5|    23,0|     |      |     34,5|   6 047,3|
|    |   |соц≥ального забезпеченн¤ та  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |соц≥ального захисту вищими   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |навчальними закладами I ≥ II  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |р≥вн≥в акредитац≥њ       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501060| 0950 |ѕ≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ    |    314,1|    302,1|    168,7|    39,2|    12,0|     5,0|     5,0|     |      |       |    319,1|
|    |   |прац≥вник≥в орган≥в соц≥ального|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |захисту ≥ соц≥ального     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |забезпеченн¤          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501070| 0732 |—пец≥ал≥зована         |   4 186,1|   3 861,3|   1 610,3|    572,3|    324,8|    26,0|    26,0|     |    3,0|       |   4 212,1|
|    |   |протезно-ортопедична та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |медично-реаб≥л≥тац≥йна допомога|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нвал≥дам у кл≥н≥ц≥      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |Ќауково-досл≥дного ≥нституту  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |протезуванн¤, протезобудуванн¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |та в≥дновленн¤ працездатност≥ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501080| 0734 |—анаторне л≥куванн¤ ветеран≥в |   35 435,4|   34 475,0|   10 702,8|   5 990,5|    960,4|   2 105,4|   1 798,2|   102,3|   491,0|    307,2|   37 540,8|
|    |   |в≥йни (кр≥м хворих на     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |туберкульоз)          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501090| 1090 |¬иготовленн¤ бланк≥в посв≥дчень|    593,5|    593,5|       |      |      |      |      |     |      |       |    593,5|
|    |   |дл¤ ≥нвал≥д≥в, ветеран≥в в≥йни |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |та прац≥, нагрудних знак≥в та |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |посв≥дчень до них дл¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |прац≥вник≥в системи соц≥ального|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |захисту            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501120| 1010 |‘≥нансова п≥дтримка громадських|   27 110,3|   27 110,3|       |      |      |      |      |     |      |       |   27 110,3|
|    |   |орган≥зац≥й ≥нвал≥д≥в     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ дл¤  онфедерац≥њ |   6 000,0|   6 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   6 000,0|
|    |   |громадських орган≥зац≥й    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нвал≥д≥в ”крањни       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501130| 1020 |ќдноразова грошова допомога  |   1 474,4|   1 474,4|       |      |      |      |      |     |      |       |   1 474,4|
|    |   |непрацюючим малозабезпеченим  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |особам             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501140| 1090 |—творенн¤ ≥ програмно-техн≥чне |   16 930,9|   2 930,9|       |      |  14 000,0|      |      |     |      |       |   16 930,9|
|    |   |забезпеченн¤ системи      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нформац≥йно-анал≥тичноњ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥дтримки та          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нформац≥йно-методичне     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |забезпеченн¤ установ системи  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ћ≥н≥стерства прац≥ та     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |соц≥альноњ пол≥тики ”крањни  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501150| 1030 |ўор≥чна разова грошова допомога|  388 445,2|  388 445,2|       |      |      |      |      |     |      |       |  388 445,2|
|    |   |ветеранам в≥йни        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501160| 1030 |ƒов≥чн≥ державн≥ стипенд≥њ   |   1 489,8|   1 489,8|       |      |      |      |      |     |      |       |   1 489,8|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501170| 1010 |–озробка нових вид≥в      |   8 885,7|   3 562,7|       |      |   5 323,0|      |      |     |      |       |   8 885,7|
|    |   |протезно-ортопедичних вироб≥в |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |та обслуговуванн¤ ≥нвал≥д≥в у |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |стац≥онарах при протезних   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥дприЇмствах         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501180| 1070 |—оц≥альний захист прац≥вник≥в, |   1 259,3|   1 259,3|       |      |      |      |      |     |      |       |   1 259,3|
|    |   |що вив≥льн¤ютьс¤ у зв'¤зку з |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |виведенн¤м з експлуатац≥њ   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |„орнобильськоњ ј≈—       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501200| 1070 |ƒоплати за роботу на      |  282 843,5|  282 843,5|       |      |      |      |      |     |      |       |  282 843,5|
|    |   |рад≥оактивно забруднених    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |територ≥¤х, збереженн¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |зароб≥тноњ плати при      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |переведенн≥ на нижчеоплачувану |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |роботу та у зв'¤зку з     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дселенн¤м, виплати п≥двищених|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |стипенд≥й та наданн¤ додатковоњ|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дпустки громад¤нам, ¤к≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |постраждали внасл≥док     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |„орнобильськоњ катастрофи   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501230| 1070 |ўом≥с¤чна грошова допомога у  |  583 345,6|  583 345,6|       |      |      |      |      |     |      |       |  583 345,6|
|    |   |зв'¤зку з обмеженн¤м споживанн¤|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |продукт≥в харчуванн¤ м≥сцевого |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |виробництва та компенсац≥њ за |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥льгове забезпеченн¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |продуктами харчуванн¤ громад¤н,|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |¤к≥ постраждали внасл≥док   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |„орнобильськоњ катастрофи   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501240| 1070 | омпенсац≥њ за втрачене майно |   38 961,6|   38 961,6|       |      |      |      |      |     |      |       |   38 961,6|
|    |   |та оплата витрат у зв'¤зку з  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |перењздом на нове м≥сце    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |проживанн¤ громад¤нам, ¤к≥   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |постраждали внасл≥док     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |„орнобильськоњ катастрофи   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501250| 1070 | омпенсац≥њ за шкоду, запод≥¤ну|   71 637,6|   71 637,6|       |      |      |      |      |     |      |       |   71 637,6|
|    |   |здоров'ю, та допомоги на    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |оздоровленн¤, у раз≥ зв≥льненн¤|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |з роботи громад¤н, ¤к≥     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |постраждали внасл≥док     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |„орнобильськоњ катастрофи   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501270| 1010 |ƒопомога по тимчасов≥й     |   10 268,6|   10 268,6|       |      |      |      |      |     |      |       |   10 268,6|
|    |   |непрацездатност≥ громад¤нам,  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |¤к≥ постраждали внасл≥док   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |„орнобильськоњ катастрофи   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501300| 1070 |ќбслуговуванн¤ банк≥вських   |   1 238,8|   1 238,8|       |      |      |      |      |     |      |       |   1 238,8|
|    |   |позик, наданих на п≥льгових  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |умовах до 1999 року громад¤нам,|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |¤к≥ постраждали внасл≥док   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |„орнобильськоњ катастрофи   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501330| 0734 |—анаторне л≥куванн¤ ветеран≥в |   13 643,5|   5 419,3|   1 110,4|   1 157,0|   8 224,2|    800,0|    711,7|   88,7|   161,6|     88,3|   14 443,5|
|    |   |в≥йни, хворих на туберкульоз  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501340| 1030 |‘≥нансова п≥дтримка громадських|   2 768,7|   2 768,7|       |      |      |      |      |     |      |       |   2 768,7|
|    |   |орган≥зац≥й ветеран≥в та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дв≥дуванн¤ в≥йськових    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |поховань ≥ в≥йськових     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пам'¤тник≥в          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501550| 0942 |ѕ≥дготовка кадр≥в дл¤ галуз≥  |   5 246,0|   4 963,7|       |      |    282,3|   2 368,4|   2 103,9|     |      |    264,5|   7 614,4|
|    |   |соц≥ального забезпеченн¤ та  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |соц≥ального захисту вищими   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |навчальними закладами III - IV |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |р≥вн≥в акредитац≥њ       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501560| 1040 |¬≥дшкодуванн¤ витрат ‘онду   | 1 042 178,0| 1 042 178,0|       |      |      |      |      |     |      |       | 1 042 178,0|
|    |   |соц≥ального страхуванн¤ з   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |тимчасовоњ втрати       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |працездатност≥ на виплату   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |допомоги при народженн≥ дитини |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501570| 1090 |«д≥йсненн¤ ремонтних роб≥т в  |   14 100,4|       |       |      |  14 100,4|      |      |     |      |       |   14 100,4|
|    |   |органах прац≥ та соц≥ального  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |захисту населенн¤ дл¤     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |впровадженн¤ Їдиноњ технолог≥њ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |прийому громад¤н, що потребують|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |соц≥ального захисту      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501580| 1062 |ѕридбанн¤ житла дл¤      |   5 000,0|       |       |      |   5 000,0|      |      |     |      |       |   5 000,0|
|    |   |≥нвал≥д≥в-сл≥пих та ≥нвал≥д≥в |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |глухих             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501600| 1090 |–озробка та впровадженн¤    |   7 000,0|       |       |      |   7 000,0|  92 627,6|      |     |      |   92 627,6|   99 627,6|
|    |   |моделей соц≥ального      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нвестуванн¤          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501610| 1090 |ѕ≥двищенн¤ ефективност≥    |   1 125,8|    428,5|       |      |    697,3|  94 508,6|  16 908,7|     |      |   77 599,9|   95 634,4|
|    |   |управл≥нн¤ реформою системи  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |соц≥ального захисту      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501620| 1090 |—творенн¤ Їдиноњ системи збору |    650,0|    400,0|       |      |    250,0|   3 752,5|   3 752,5|     |      |       |   4 402,5|
|    |   |та обл≥ку внеск≥в на      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |загальнообов'¤зкове державне  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |соц≥альне страхуванн¤ та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |подальше формуванн¤ системи  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |накопичувального пенс≥йного  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |забезпеченн¤          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2501630| 1090 |¬досконаленн¤ системи     |       |       |       |      |      |  95 928,3|  11 957,0|     |      |   83 971,3|   95 928,3|
|    |   |соц≥альноњ допомоги      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2503000|   |ƒержавний департамент нагл¤ду |   22 001,9|   21 574,1|   14 303,0|    400,4|    427,8|      |      |     |      |       |   22 001,9|
|    |   |за додержанн¤м законодавства  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |про працю           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2503010| 0412 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   22 001,9|   21 574,1|   14 303,0|    400,4|    427,8|      |      |     |      |       |   22 001,9|
|    |   |сфер≥ нагл¤ду за додержанн¤м  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |законодавства про працю    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2507000|   |‘онд соц≥ального захисту    |  369 002,5|   87 141,3|   10 204,0|    444,9|  281 861,2|  124 000,0|  19 400,0|     |      |  104 600,0|  493 002,5|
|    |   |≥нвал≥д≥в           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2507010| 1010 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   15 924,6|   15 724,6|   10 204,0|    444,9|    200,0|      |      |     |      |       |   15 924,6|
|    |   |сфер≥ соц≥ального захисту   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нвал≥д≥в           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2507030| 1010 |«абезпеченн¤ ≥нвал≥д≥в та   |   84 400,0|       |       |      |  84 400,0|      |      |     |      |       |   84 400,0|
|    |   |≥нвал≥д≥в-чорнобильц≥в     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |автомоб≥л¤ми          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ дл¤ забезпеченн¤ |   4 600,0|       |       |      |   4 600,0|      |      |     |      |       |   4 600,0|
|    |   |автомоб≥л¤ми с≥мей (з     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |розрахунку - один автомоб≥ль на|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |с≥м'ю) до складу ¤ких вход¤ть |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |два та б≥льше ≥нвал≥д≥в    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2507040| 1010 | омпенсац≥йн≥ виплати ≥нвал≥дам|   13 600,0|   13 600,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   13 600,0|
|    |   |на бензин, ремонт,       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |техобслуговуванн¤       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |автотранспорту та транспортне |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |обслуговуванн¤         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2507050| 0734 |—анаторно-курортне оздоровленн¤|   45 251,4|   45 251,4|       |      |      |      |      |     |      |       |   45 251,4|
|    |   |≥нвал≥д≥в           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ дл¤ забезпеченн¤ |   10 000,0|   10 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   10 000,0|
|    |   |санаторно-курортними пут≥вками |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нвал≥д≥в-спинальник≥в     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2507060| 1010 |¬становленн¤ телефон≥в     |   6 500,0|   6 500,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   6 500,0|
|    |   |≥нвал≥дам I ≥ II груп     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2507070| 1010 |ќдноразова матер≥альна допомога|   6 000,0|   6 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   6 000,0|
|    |   |≥нвал≥дам           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2507080| 1010 |—оц≥альна, трудова та     |     65,3|     65,3|       |      |      |  124 000,0|  19 400,0|     |      |  104 600,0|  124 065,3|
|    |   |профес≥йна реаб≥л≥тац≥¤    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нвал≥д≥в           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ на створенн¤   |       |       |       |      |      |  26 500,0|      |     |      |   26 500,0|   26 500,0|
|    |   |Ќац≥онального центру      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |параол≥мп≥йськоњ ≥       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |дефл≥мп≥йськоњ п≥дготовки та  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |реаб≥л≥тац≥њ ≥нвал≥д≥в     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2507090| 1010 |«абезпеченн¤ ≥нвал≥д≥в     |  197 261,2|       |       |      |  197 261,2|      |      |     |      |       |  197 261,2|
|    |   |протезно-ортопедичними     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |виробами, засобами пересуванн¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |та реаб≥л≥тац≥њ        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2510000|   |ћ≥н≥стерство прац≥ та     | 7 847 716,5| 7 847 716,5|       |      |      |  48 318,4|      |     |      |   48 318,4| 7 896 034,9|
|    |   |соц≥альноњ пол≥тики ”крањни  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |(загальнодержавн≥ видатки)   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2511000|   |ћ≥н≥стерство прац≥ та     | 7 847 716,5| 7 847 716,5|       |      |      |  48 318,4|      |     |      |   48 318,4| 7 896 034,9|
|    |   |соц≥альноњ пол≥тики ”крањни  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |(загальнодержавн≥ видатки)   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2511020| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету | 2 290 791,6| 2 290 791,6|       |      |      |      |      |     |      |       | 2 290 791,6|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на наданн¤  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥льг та житлових субсид≥й   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |населенню на оплату      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |електроенерг≥њ, природного   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |газу, послуг тепло-,      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |водопостачанн¤ ≥        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |водов≥дведенн¤, квартирноњ   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |плати, вивезенн¤ побутового  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |см≥тт¤ та р≥дких нечистот   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2511030| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |  719 445,0|  719 445,0|       |      |      |      |      |     |      |       |  719 445,0|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на наданн¤  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥льг та житлових субсид≥й   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |населенню на придбанн¤ твердого|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |та р≥дкого п≥чного побутового |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |палива ≥ скрапленого газу   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2511040| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету | 1 127 040,4| 1 127 040,4|       |      |      |      |      |     |      |       | 1 127 040,4|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на наданн¤  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥льг з послуг зв'¤зку та ≥нших|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |передбачених законодавством  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥льг (кр≥м п≥льг на одержанн¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |л≥к≥в, зубопротезуванн¤, оплату|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |електроенерг≥њ, природного ≥  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |скрапленого газу на побутов≥  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |потреби, твердого та р≥дкого  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥чного побутового палива,   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |послуг тепло-, водопостачанн¤ ≥|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |водов≥дведенн¤, квартирноњ   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |плати, вивезенн¤ побутового  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |см≥тт¤ та р≥дких нечистот) та |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |компенсац≥ю за п≥льговий проњзд|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |окремих категор≥й громад¤н   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2511050| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |3 690 439,5 | 3 690 439,5|       |      |      |      |      |     |      |       | 3 690 439,5|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на виплату  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |допомоги с≥м'¤м з д≥тьми,   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |малозабезпеченим с≥м'¤м,    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥нвал≥дам з дитинства,     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |д≥т¤м-≥нвал≥дам та тимчасовоњ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державноњ допомоги д≥т¤м    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2511060| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |       |       |       |      |      |  48 318,4|      |     |      |   48 318,4|   48 318,4|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ф≥нансуванн¤ ремонту прим≥щень |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |управл≥нь прац≥ та соц≥ального |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |захисту виконавчих орган≥в   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |м≥ських, м≥ст республ≥канського|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим ≥ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |обласного значенн¤, районних у |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |м≥стах  иЇв≥ ≥ —евастопол≥ та |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |районних у м≥стах рад дл¤   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |зд≥йсненн¤ заход≥в з виконанн¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |сп≥льного ≥з —в≥товим банком  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |проекту "¬досконаленн¤ системи |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |соц≥альноњ допомоги"      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2511070| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |   20 000,0|   20 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   20 000,0|
|    |   |м≥ському бюджету м≥ста     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |«апор≥жж¤ на п≥дготовку та   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |проведенн¤ експерименту по   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |запровадженню соц≥альних    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |стандарт≥в           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2600000|   |ћ≥н≥стерство промисловоњ   |  195 410,8|   24 339,8|   10 703,8|    531,6|  171 071,0|  144 985,0|  16 776,9|     |   130,0|  128 208,1|  340 395,8|
|    |   |пол≥тики ”крањни        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601000|   |јпарат ћ≥н≥стерства промисловоњ|  195 410,8|   24 339,8|   10 703,8|    531,6|  171 071,0|  144 985,0|  16 776,9|     |   130,0|  128 208,1|  340 395,8|
|    |   |пол≥тики ”крањни        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601010| 0442 |«агальне кер≥вництво та    |   16 846,7|   16 756,7|   10 411,6|    490,5|    90,0|    450,0|    450,0|     |   130,0|       |   17 296,7|
|    |   |управл≥нн¤ у сфер≥ промисловоњ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пол≥тики            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601020| 0484 |ѕрикладн≥ розробки з проблем  |   2 785,6|       |       |      |   2 785,6|      |      |     |      |       |   2 785,6|
|    |   |розвитку основних галузей   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |обробноњ промисловост≥     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601030| 0484 |–озробки найважлив≥ших нов≥тн≥х|   4 016,1|       |       |      |   4 016,1|      |      |     |      |       |   4 016,1|
|    |   |технолог≥й у сфер≥       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |промисловост≥         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601040| 0484 |‘≥нансова п≥дтримка розвитку  |    551,4|    551,4|       |      |      |      |      |     |      |       |    551,4|
|    |   |науковоњ ≥нфраструктури у сфер≥|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |промисловост≥         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601050| 0825 |‘ункц≥онуванн¤ ÷ентральноњ   |    356,4|    356,4|    226,3|    21,8|      |    35,0|    25,0|     |      |     10,0|    391,4|
|    |   |державноњ науково-техн≥чноњ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |б≥бл≥отеки           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601060| 0826 |‘ункц≥онуванн¤ ƒержавного   |    115,9|    115,9|     65,9|    19,3|      |      |      |     |      |       |    115,9|
|    |   |металург≥йного музею ”крањни  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601070| 0442 |—творенн¤ ≥ впровадженн¤ у   |    171,4|       |       |      |    171,4|      |      |     |      |       |    171,4|
|    |   |виробництво сучасних вид≥в   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |цив≥льноњ продукц≥њ на     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥дприЇмствах машинобуд≥вного |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |комплексу           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601080| 0513 | онсервац≥¤ виробничих     |   2 500,0|   2 500,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   2 500,0|
|    |   |потужностей промислових    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п≥дприЇмств          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601090| 0441 |–еструктуризац≥¤ п≥дприЇмств з |   15 000,0|       |       |      |  15 000,0|      |      |     |      |       |   15 000,0|
|    |   |п≥дземного видобутку зал≥зноњ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |руди              |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601100| 0513 |–еструктуризац≥¤ та л≥кв≥дац≥¤ |   3 000,0|       |       |      |   3 000,0|  21 000,0|  16 301,9|     |      |   4 698,1|   24 000,0|
|    |   |об'Їкт≥в п≥дприЇмств г≥рничоњ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |х≥м≥њ ≥ зд≥йсненн¤ нев≥дкладних|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |природоохоронних заход≥в в зон≥|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |њх д≥¤льност≥         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601110| 0442 |«аходи спец≥ального      |   5 000,0|       |       |      |   5 000,0|      |      |     |      |       |   5 000,0|
|    |   |призначенн¤ п≥дприЇмств та   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |орган≥зац≥й оборонного     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |комплексу           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601130| 0484 |ƒержавн≥ науково-техн≥чн≥   |   15 501,8|       |       |      |  15 501,8|      |      |     |      |       |   15 501,8|
|    |   |програми та науков≥ частини  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державних ц≥льових програм у  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |сфер≥ промисловост≥      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601140| 0484 |Ќауков≥ розробки у сфер≥    |   1 428,7|       |       |      |   1 428,7|      |      |     |      |       |   1 428,7|
|    |   |стандартизац≥њ та сертиф≥кац≥њ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |промисловоњ продукц≥њ     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601150| 0442 |‘≥нансова п≥дтримка      |   3 500,0|       |       |      |   3 500,0|      |      |     |      |       |   3 500,0|
|    |   |в≥тчизн¤ного виробника кал≥йних|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |добрив             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601160| 0442 |ƒержавна п≥дтримка в≥тчизн¤ного|    577,4|       |       |      |    577,4|      |      |     |      |       |    577,4|
|    |   |машинобудуванн¤ дл¤      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |агропромислового комплексу   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601180| 0433 |«аходи по реал≥зац≥њ      |       |       |       |      |      |  80 000,0|      |     |      |   80 000,0|   80 000,0|
|    |   | омплексноњ програми      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |буд≥вництва в≥трових      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |електростанц≥й         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601190| 0441 |«абезпеченн¤ життЇд≥¤льност≥  |   5 000,0|       |       |      |   5 000,0|      |      |     |      |       |   5 000,0|
|    |   | ривор≥зького         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |г≥рничо-збагачувального    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |комб≥нату окислених руд та   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥дновленн¤ буд≥вництва його  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |об'Їкт≥в            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601210| 0260 |«абезпеченн¤ м≥жнародного   |   3 000,0|   3 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   3 000,0|
|    |   |сп≥вроб≥тництва у       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |воЇнно-промислов≥й ≥      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |в≥йськово-техн≥чн≥й сферах   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601230| 0950 |ѕ≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ    |     59,4|     59,4|       |      |      |      |      |     |      |       |     59,4|
|    |   |державних службовц≥в      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |п'¤тоњ-сьомоњ категор≥й у сфер≥|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |промисловост≥         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601240| 0411 |ѕрезентац≥¤ украњнськими    |   1 000,0|   1 000,0|       |      |      |      |      |     |      |       |   1 000,0|
|    |   |п≥дприЇмствами в≥тчизн¤них   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |товар≥в на м≥жнародн≥й виставц≥|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |"√анновер ћессе"        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601270| 0452 |«аходи по завершенню      |       |       |       |      |      |  43 500,0|      |     |      |   43 500,0|   43 500,0|
|    |   |буд≥вництва транспортних    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |рефрижераторних суден з високим|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ступенем готовност≥      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601280| 0210 |ѕ≥дготовка виробництва л≥така |   45 000,0|       |       |      |  45 000,0|      |      |     |      |       |   45 000,0|
|    |   |јЌ-70 та створенн¤ л≥така   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |јЌ-148             |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2601290| 0473 |ƒержавна програма п≥дтримки  |   70 000,0|       |       |      |  70 000,0|      |      |     |      |       |   70 000,0|
|    |   |≥нновац≥й та ≥нвестиц≥й, в тому|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |числ≥ в≥тчизн¤ного       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |машинобудуванн¤ дл¤      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |агропромислового комплексу   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2700000|   |ћ≥н≥стерство буд≥вництва,   |  148 839,5|   24 544,9|   13 184,0|    509,2|  124 294,6|   3 906,1|   3 552,1|  1 428,0|   287,1|    354,0|  152 745,6|
|    |   |арх≥тектури та         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |житлово-комунального      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |господарства ”крањни      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2701000|   |јпарат ћ≥н≥стерства буд≥вництва|  148 323,7|   24 029,1|   13 040,5|    497,2|  124 294,6|   3 906,1|   3 552,1|  1 428,0|   287,1|    354,0|  152 229,8|
|    |   |арх≥тектури та         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |житлово-комунального      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |господарства ”крањни      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |

|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2701010| 0610 | ер≥вництво та управл≥нн¤ у  |   14 434,1|   11 818,5|   7 298,4|    234,7|   2 615,6|      |      |     |      |       |   14 434,1|
|    |   |сфер≥ буд≥вництва, арх≥тектури |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |та житлово-комунального    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |господарства          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2701020| 0630 |ѕрикладн≥ розробки у сфер≥   |   1 716,8|       |       |      |   1 716,8|      |      |     |      |       |   1 716,8|
|    |   |буд≥вництва та житловоњ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пол≥тики            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2701030| 0630 |ƒержавн≥ науково-техн≥чн≥   |   4 421,6|       |       |      |   4 421,6|      |      |     |      |       |   4 421,6|
|    |   |програми та науков≥ частини  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |державних ц≥льових програм у  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |сфер≥ буд≥вництва та розвитку |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |житлово-комунального      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |господарства          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2701040| 0630 |Ќауков≥ розробки ≥з      |   1 962,0|       |       |      |   1 962,0|      |      |     |      |       |   1 962,0|
|    |   |стандартизац≥њ у сфер≥     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |буд≥вництва та житловоњ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пол≥тики            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2701050| 0630 |–озробки найважлив≥ших нов≥тн≥х|    708,5|       |       |      |    708,5|      |      |     |      |       |    708,5|
|    |   |технолог≥й у сфер≥ розвитку  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |нових буд≥вельних матер≥ал≥в, |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |вироб≥в та розвитку      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |житлово-комунального      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |господарства          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2701060| 0824 |‘≥нансова п≥дтримка творчих  |     15,0|     15,0|       |      |      |      |      |     |      |       |     15,0|
|    |   |сп≥лок у сфер≥ арх≥тектури   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2701070| 0825 |‘ункц≥онуванн¤ ƒержавноњ    |    612,9|    472,9|    238,4|    33,4|    140,0|    65,0|    65,0|   30,0|      |       |    677,9|
|    |   |науково-техн≥чноњ б≥бл≥отеки  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2701080| 0827 |«береженн¤ арх≥тектурноњ    |   9 707,1|   7 577,0|   5 260,3|    220,4|   2 130,1|   3 335,0|   3 094,0|  1 208,0|   282,8|    241,0|   13 042,1|
|    |   |спадщини в запов≥дниках    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2701090| 0829 |ѕаспортизац≥¤, ≥нвентаризац≥¤ |   25 700,0|       |       |      |  25 700,0|      |      |     |      |       |   25 700,0|
|    |   |та реставрац≥¤ пам'¤ток    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |арх≥тектури          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2701100| 0443 |–озробка схем та проектних   |   1 200,0|       |       |      |   1 200,0|      |      |     |      |       |   1 200,0|
|    |   |р≥шень масового застосуванн¤  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2701110| 0829 |ѕошук ≥ впор¤дкуванн¤ поховань |   7 498,4|   3 798,4|       |      |   3 700,0|      |      |     |      |       |   7 498,4|
|    |   |жертв в≥йни та пол≥тичних   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |репрес≥й            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2701120| 0620 |ƒержавний нас≥ннЇвий контроль у|    173,7|    173,7|    123,0|     6,7|      |    466,1|    355,6|   170,0|    2,0|    110,5|    639,8|
|    |   |сфер≥ зеленого буд≥вництва та |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |кв≥тникарства         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2701130| 0520 |«береженн¤ ≥ вивченн¤ у    |    173,6|    173,6|    120,4|     2,0|      |    40,0|    37,5|   20,0|    2,3|     2,5|    213,6|
|    |   |спец≥ально створених умовах  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |р≥зноман≥тних вид≥в дерев ≥  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |чагарник≥в           |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2701140| 0610 |–озвиток та реконструкц≥¤   |   80 000,0|       |       |      |  80 000,0|      |      |     |      |       |   80 000,0|
|    |   |централ≥зованих систем     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |водопостачанн¤ та       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |водов≥дведенн¤         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|    |   |в тому числ≥ на реал≥зац≥ю   |   10 000,0|       |       |      |  10 000,0|      |      |     |      |       |   10 000,0|
|    |   |програми реформуванн¤ та    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |розвитку            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |водопров≥дно-канал≥зац≥йного  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |господарства Ћуганськоњ област≥|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2702000|   | ом≥тет ≥з ƒержавноњ прем≥њ  |    515,8|    515,8|    143,5|    12,0|      |      |      |     |      |       |    515,8|
|    |   |”крањни у галуз≥ арх≥тектури  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2702010| 0829 |ѕрисудженн¤ ƒержавноњ прем≥њ в |    215,8|    215,8|    143,5|    12,0|      |      |      |     |      |       |    215,8|
|    |   |галуз≥ арх≥тектури       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2702020| 0829 |¬≥дзначенн¤ ƒержавною прем≥Їю в|    300,0|    300,0|       |      |      |      |      |     |      |       |    300,0|
|    |   |галуз≥ арх≥тектури       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2710000|   |ћ≥н≥стерство буд≥вництва,   |  372 000,0|       |       |      |  372 000,0|  50 000,0|      |     |      |   50 000,0|  422 000,0|
|    |   |арх≥тектури та         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |житлово-комунального      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |господарства ”крањни      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |(загальнодержавн≥ видатки)   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2711000|   |ћ≥н≥стерство буд≥вництва,   |  372 000,0|       |       |      |  372 000,0|  50 000,0|      |     |      |   50 000,0|  422 000,0|
|    |   |арх≥тектури та         |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |житлово-комунального      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |господарства ”крањни      |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |(загальнодержавн≥ видатки)   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2711020| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |   50 000,0|       |       |      |  50 000,0|  50 000,0|      |     |      |   50 000,0|  100 000,0|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на придбанн¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |вагон≥в дл¤ комунального    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |електротранспорту (тролейбус≥в |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥ трамвањв)          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2711040| 0180 |—убвенц≥¤ з державного бюджету |  322 000,0|       |       |      |  322 000,0|      |      |     |      |       |  322 000,0|
|    |   |м≥сцевим бюджетам на збереженн¤|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥сторичноњ забудови м≥ст,   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |об'Їкт≥в ≥сторико-культурноњ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |спадщини, впор¤дкуванн¤    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥сторичних населених м≥сць   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |”крањни та соц≥альний розвиток |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2800000|   |ћ≥н≥стерство аграрноњ пол≥тики | 6 080 040,5| 1 396 436,9|  379 040,2|  20 412,2| 4 683 603,6| 1 247 433,7|  608 161,0| 100 013,3|  8 978,3|  639 272,7| 7 327 474,2|
|    |   |”крањни            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801000|   |јпарат ћ≥н≥стерства аграрноњ  | 5 051 122,9|  660 179,5|   94 864,3|   4 967,5| 4 390 943,4|  685 629,6|  318 641,9| 19 497,1|  2 410,4|  366 987,7| 5 736 752,5|
|    |   |пол≥тики ”крањни        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801010| 0421 |«агальне кер≥вництво та    |   16 530,2|   16 530,2|   8 893,9|    773,7|      |      |      |     |      |       |   16 530,2|
|    |   |управл≥нн¤ у сфер≥       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |агропромислового комплексу   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801030| 0482 |ѕрикладн≥ розробки у сфер≥   |   8 006,0|       |       |      |   8 006,0|      |      |     |      |       |   8 006,0|
|    |   |розвитку с≥льськогосподарського|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |виробництва          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801050| 0482 |–озробки найважлив≥ших нов≥тн≥х|   4 438,8|       |       |      |   4 438,8|      |      |     |      |       |   4 438,8|
|    |   |технолог≥й у сфер≥ розвитку  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |агропромислового комплексу,  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |ф≥нансова п≥дтримка п≥дготовки |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |наукових кадр≥в        |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801060| 0482 |Ќауков≥ розробки у сфер≥    |   40 609,0|       |       |      |  40 609,0|      |      |     |      |       |   40 609,0|
|    |   |стандартизац≥њ та сертиф≥кац≥њ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801070| 0960 |ќздоровленн¤ та в≥дпочинок   |   5 177,5|   5 177,5|       |      |      |      |      |     |      |       |   5 177,5|
|    |   |д≥тей прац≥вник≥в       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |агропромислового комплексу   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801080| 0941 |ѕ≥дготовка кадр≥в дл¤     |  242 924,4|  235 724,4|       |      |   7 200,0|  78 833,0|  71 833,0|     |      |   7 000,0|  321 757,4|
|    |   |агропромислового комплексу   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |вищими навчальними закладами I |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |≥ II р≥вн≥в акредитац≥њ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801100| 0942 |ѕ≥дготовка кадр≥в дл¤     |  240 203,8|  232 753,8|       |      |   7 450,0|  230 000,0|  189 200,0|     |      |   40 800,0|  470 203,8|
|    |   |агропромислового комплексу   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |вищими навчальними закладами  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |III ≥ IV р≥вн≥в акредитац≥њ  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801110| 0990 |ћетодичне забезпеченн¤     |   3 480,6|   2 930,6|   1 589,4|    218,0|    550,0|   5 323,9|   4 733,9|   134,1|   100,0|    590,0|   8 804,5|
|    |   |д≥¤льност≥ аграрних навчальних |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |заклад≥в            |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801130| 0930 |ѕ≥дготовка, переп≥дготовка та |   5 319,2|   5 319,2|       |      |      |    500,0|    500,0|     |      |       |   5 819,2|
|    |   |п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |роб≥тничих кадр≥в       |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |агропромислового комплексу   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801140| 0950 |ѕ≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ кадр≥в |   3 677,1|   3 577,1|   2 299,6|    223,8|    100,0|   1 305,5|   1 235,5|   460,0|   119,0|     70,0|   4 982,6|
|    |   |агропромислового комплексу   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |закладами п≥сл¤дипломноњ осв≥ти|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801180| 0421 |јгрох≥м≥чна паспортизац≥¤   |   5 000,0|       |       |      |   5 000,0|      |      |     |      |       |   5 000,0|
|    |   |земель с≥льськогосподарського |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |призначенн¤          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801190| 0421 |—елекц≥¤ в тваринництв≥ та   |  110 000,0|       |       |      |  110 000,0|      |      |     |      |       |  110 000,0|
|    |   |птах≥вництв≥ на п≥дприЇмствах |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |агропромислового комплексу   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801200| 0421 |«аходи по боротьб≥ з шк≥дниками|   5 000,0|       |       |      |   5 000,0|      |      |     |      |       |   5 000,0|
|    |   |та хворобами          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |с≥льськогосподарських рослин  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801210| 0421 |‘≥нансова п≥дтримка виробництва| 1 992 500,0|       |       |      | 1 992 500,0|      |      |     |      |       | 1 992 500,0|
|    |   |продукц≥њ тваринництва та   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |рослинництва, шл¤хом дотуванн¤ |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |на одиницю виробленоњ продукц≥њ|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |тваринництва та на гектар   |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |пос≥в≥в в рослинництв≥     |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801220| 0421 |—елекц≥¤ в рослинництв≥    |   90 000,0|       |       |      |  90 000,0|      |      |     |      |       |   90 000,0|
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801230| 0421 |‘≥нансова п≥дтримка фермерських|   28 000,0|       |       |      |  28 000,0|      |      |     |      |       |   28 000,0|
|    |   |господарств          |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801240| 0421 |«д≥йсненн¤ ф≥нансовоњ п≥дтримки|  260 000,0|       |       |      |  260 000,0|      |      |     |      |       |  260 000,0|
|    |   |п≥дприЇмств агропромислового  |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |комплексу через механ≥зм    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |здешевленн¤ короткострокових та|       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|    |   |довгострокових кредит≥в    |       |       |       |      |      |      |      |     |      |       |       |
|-------+------+-------------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+----------+-----------+-------------+-------------|
|2801260| 0422 |«аходи з охорони ≥ захисту,  |   17 000,0|       |       |