«акон ”крањни "ѕро систему оподаткуванн¤"
(зм≥нений ≥ доповнений законом в≥д 06 жовтн¤ 2006 р.)

«м≥ст закону
–озд≥л 1. «агальн≥ положенн¤
–озд≥л 2. ¬иди полатк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) ≥ пор¤док зарахуванн¤ њх до бюджет≥в ≥ державних ц≥льових фонд≥в
¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 1991, N 39, ст.510 )
( ¬водитьс¤ в д≥ю ѕостановою ¬–
N 1252-XII ( 1252-12 ) в≥д 25.06.91, ¬¬–, 1991, N 39, ст.511 )
( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 2199-XII ( 2199-12 ) в≥д 13.03.92, ¬¬–, 1992, N 23, ст.346
N 3180-XII ( 3180-12 ) в≥д 05.05.93, ¬¬–, 1993, N 26, ст.277 )

( ¬ редакц≥њ «акону
N 3904-XII ( 3904-12 ) в≥д 02.02.94, ¬¬–, 1994, N 21, ст.130 )

( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 96/96-¬– в≥д 22.03.96, ¬¬–, 1996, N 16, ст. 71 )

( ¬ редакц≥њ «акону N 77/97-¬– в≥д 18.02.97,
¬¬–, 1997, N 16, ст.119 )

( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 221/97-¬– в≥д 19.04.97, ¬¬–, 1997, N 22, ст. 159 -
терм≥н д≥њ «акону продовжено до 01.01.99 зг≥дно ≥з
«аконом N 724/97-¬– в≥д 16.12.97;
терм≥н д≥њ «акону продовжено до 1 с≥чн¤ 2000 року
зг≥дно ≥з «аконом N 336-XIV ( 336-14 ) в≥д 22.12.98 )

( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 19/98-¬– в≥д 15.01.98, ¬¬–, 1998, N 20, ст.104
N 25/98-¬– в≥д 15.01.98, ¬¬–, 1998, N 25, ст.147
N 199/98-¬– в≥д 05.03.98, ¬¬–, 1998, N 35, ст.239
N 285-XIV ( 285-14 ) в≥д 01.12.98, ¬¬–, 1999, N 2-3, ст.21
N 320-XIV ( 320-14 ) в≥д 17.12.98, ¬¬–, 1999, N 5-6, ст.39
N 333-XIV ( 333-14 ) в≥д 22.12.98, ¬¬–, 1999, N 7, ст.47
N 588-XIV ( 588-14 ) в≥д 09.04.99, ¬¬–, 1999, N 20-21, ст.192
N 643-XIV ( 643-14 ) в≥д 13.05.99, ¬¬–, 1999, N 26, ст.215
N 784-XIV ( 784-14 ) в≥д 30.06.99, ¬¬–, 1999, N 42-43, ст.378
N 1213-XIV ( 1213-14 ) в≥д 04.11.99, ¬¬–, 1999, N 51, ст.455
N 1375-XIV ( 1375-14 ) в≥д 13.01.2000, ¬¬–, 2000, N 10, ст.78
N 1523-III ( 1523-14 ) в≥д 02.03.2000, ¬¬–, 2000, N 20, ст.149
N 1770-III ( 1770-14 ) в≥д 01.06.2000, ¬¬–, 2000, N 36, ст.298
N 1805-III ( 1805-14 ) в≥д 08.06.2000, ¬¬–, 2000, N 39, ст.333
N 2515-III ( 2515-14 ) в≥д 07.06.2001, ¬¬–, 2001, N 33, ст.179
N 2740-III ( 2740-14 ) в≥д 20.09.2001, ¬¬–, 2002, N 5, ст.30
N 2921-III ( 2921-14 ) в≥д 10.01.2002, ¬¬–, 2002, N 16, ст.114
N 2922-III ( 2922-14 ) в≥д 10.01.2002, ¬¬–, 2002, N 17, ст.117
N 349-IV ( 349-15 ) в≥д 24.12.2002, ¬¬–, 2003, N 12, ст.88
N 429-IV ( 429-15 ) в≥д 16.01.2003, ¬¬–, 2003, N 10-11, ст.87
N 703-IV ( 703-15 ) в≥д 03.04.2003, ¬¬–, 2003, N 28, ст.216
- набуваЇ чинност≥ з 01.01.2004 року
N 849-IV ( 849-15 ) в≥д 22.05.2003, ¬¬–, 2003, N 33-34, ст.267
N 906-IV ( 906-15 ) в≥д 05.06.2003, ¬¬–, 2003, N 38, ст.319
N 1115-IV ( 1115-15 ) в≥д 10.07.2003, ¬¬–, 2004, N 7, ст.56
- набуваЇ чинност≥ з 01.01.2004 року
N 1271-IV ( 1271-15 ) в≥д 18.11.2003, ¬¬–, 2004, N 11, ст.142
 одексом
N 1618-IV ( 1618-15 ) в≥д 18.03.2004, ¬¬–, 2004, N 40-41, 42, ст.492
«аконами
N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005, ¬¬–, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 2509-IV ( 2509-15 ) в≥д 05.04.2005, ¬¬–, 2005, N 20, ст.278
N 2960-IV ( 2960-15 ) в≥д 06.10.2005, ¬¬–, 2006, N 2-3, ст.35

( ƒ≥ю «акону зупинено дл¤ с≥льськогосподарських товаровиробник≥в - учасник≥в експерименту по запровадженню Їдиного податку на територ≥њ √лобинського району ѕолтавськоњ област≥, —таробеш≥вського району ƒонецькоњ област≥ та ”жгородського району «акарпатськоњ област≥ в частин≥ сплати податк≥в, включених до складу Їдиного податку зг≥дно ≥з «аконом N 25/98-¬– в≥д 15.01.98 )

( ƒ≥ю «акону зупинено дл¤ с≥льськогосподарських товаровиробник≥в - платник≥в ф≥ксованого с≥льськогосподарського податку у частин≥ сплати сум податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в), включених до складу ф≥ксованого с≥льськогосподарського податку зг≥дно ≥з «аконом N 320-XIV ( 320-14 ) в≥д 17.12.98 )

( ƒ≥ю «акону зупинено у частин≥ сплати податк≥в ≥ збор≥в, включених до складу Їдиного податку, передбаченого «аконом N 1375-XIV в≥д 13.01.2000 на пер≥од проведенн¤ експерименту дл¤ п≥дприЇмств - учасник≥в економ≥чного експерименту зг≥дно ≥з «аконом N 1375-XIV ( 1375-14 ) в≥д 13.01.2000 )

÷ей «акон визначаЇ принципи побудови системи оподаткуванн¤ в ”крањн≥, податки ≥ збори (обов'¤зков≥ платеж≥) до бюджет≥в та до державних ц≥льових фонд≥в, а також права, обов'¤зки ≥ в≥дпов≥дальн≥сть платник≥в.

–озд≥л I
«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

—татт¤ 1. ¬становленн¤ ≥ скасуванн¤ податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) до бюджет≥в та до державних ц≥льових фонд≥в

¬становленн¤ ≥ скасуванн¤ податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) до бюджет≥в та до державних ц≥льових фонд≥в, а також п≥льг њх платникам зд≥йснюютьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни, ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ с≥льськими, селищними, м≥ськими радами в≥дпов≥дно до цього «акону, ≥нших закон≥в ”крањни про оподаткуванн¤.

¬ерховна –ада јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ с≥льськ≥, селищн≥, м≥ськ≥ ради можуть встановлювати додатков≥ п≥льги щодо оподаткуванн¤ у межах сум, що надход¤ть до њх бюджет≥в. —тавки, механ≥зм справл¤нн¤ податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в), за вин¤тком особливих вид≥в мита та збору у вигл¤д≥ ц≥льовоњ надбавки до д≥ючого тарифу на електричну та теплову енерг≥ю, збору у вигл¤д≥ ц≥льовоњ надбавки до затвердженого тарифу на природний газ дл¤ споживач≥в ус≥х форм власност≥ ≥ п≥льги щодо оподаткуванн¤ не можуть встановлюватис¤ або зм≥нюватис¤ ≥ншими законами ”крањни, кр≥м закон≥в про оподаткуванн¤. ќсоблив≥ види мита справл¤ютьс¤ на п≥дстав≥ р≥шень про застосуванн¤ антидемп≥нгових, компенсац≥йних ≥ спец≥альних заход≥в, прийн¤тих в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни. ( „астина трет¤ статт≥ 1 в редакц≥њ «акону N 333-XIV ( 333-14 ) в≥д 22.12.98, ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 849-IV ( 849-15 ) в≥д 22.05.2003, N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005 )

–озм≥р та механ≥зм справл¤нн¤ збору у вигл¤д≥ ц≥льовоњ надбавки до д≥ючого тарифу на електричну та теплову енерг≥ю встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни разом з Ќац≥ональною ком≥с≥Їю регулюванн¤ електроенергетики ”крањни. ( —таттю 1 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 849-IV ( 849-15 ) в≥д 22.05.2003 )

–озм≥р та механ≥зм справл¤нн¤ збору у вигл¤д≥ ц≥льовоњ надбавки до затвердженого тарифу на природний газ дл¤ споживач≥в ус≥х форм власност≥ встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( —таттю 1 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005 )

¬становленн¤ ≥ скасуванн¤ спец≥ального збору до ‘онду гарантуванн¤ вклад≥в ф≥зичних ос≥б, розм≥р та механ≥зм справл¤нн¤ цього збору зд≥йснюютьс¤ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро ‘онд гарантуванн¤ вклад≥в ф≥зичних ос≥б" ( 2740-14 ). ( —таттю 1 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 2740-III ( 2740-14 ) в≥д 20.09.2001 )

ѕодатки ≥ збори (обов'¤зков≥ платеж≥), справл¤нн¤ ¤ких не передбачено цим «аконом, кр≥м визначених «аконом ”крањни "ѕро джерела ф≥нансуванн¤ дорожнього господарства ”крањни" ( 1562-12 ), сплат≥ не п≥дл¤гають. ( „астина статт≥ 1 в редакц≥њ «акону N 221/97-¬– в≥д 19.04.97, терм≥н д≥њ «акону продовжено до 01.01.99 зг≥дно ≥з «аконом N 724/97-¬– в≥д 16.12.97; терм≥н д≥њ «акону продовжено до 1 с≥чн¤ 2000 року зг≥дно ≥з «аконом N 336-XIV ( 336-14 ) в≥д 22.12.98 )

«м≥ни ≥ доповненн¤ до цього «акону, ≥нших закон≥в ”крањни про оподаткуванн¤ стосовно наданн¤ п≥льг, зм≥ни податк≥в, збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в), механ≥зму њх сплати внос¤тьс¤ до цього «акону, ≥нших закон≥в ”крањни про оподаткуванн¤ не п≥зн≥ше, н≥ж за ш≥сть м≥с¤ц≥в до початку нового бюджетного року ≥ набирають чинност≥ з початку нового бюджетного року. ÷е правило не застосовуЇтьс¤ у випадках зменшенн¤ розм≥ру ставок податк≥в, збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) або скасуванн¤ п≥льг з оподаткуванн¤ та ≥нших правил, ¤к≥ призвод¤ть до порушенн¤ правил конкуренц≥њ та створенн¤ податкових переваг окремим суб'Їктам п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ або ф≥зичним особам. ( „астина статт≥ 1 в редакц≥њ «акону N 1523-III ( 1523-14 ) в≥д 02.03.2000 )

Ѕудь-¤к≥ податки ≥ збори (обов'¤зков≥ платеж≥), ¤к≥ запроваджуютьс¤ законами ”крањни, мають бути включен≥ до цього «акону. ¬с≥ ≥нш≥ закони ”крањни про оподаткуванн¤ мають в≥дпов≥дати принципам, закладеним у цьому «акон≥.

—татт¤ 2. ѕон¤тт¤ податку ≥ збору (обов'¤зкового платежу) до бюджет≥в та до державних ц≥льових фонд≥в, системи оподаткуванн¤

ѕ≥д податком ≥ збором (обов'¤зковим платежем) до бюджет≥в та до державних ц≥льових фонд≥в сл≥д розум≥ти обов'¤зковий внесок до бюджету в≥дпов≥дного р≥вн¤ або державного ц≥льового фонду, зд≥йснюваний платниками у пор¤дку ≥ на умовах, що визначаютьс¤ законами ”крањни про оподаткуванн¤.

ƒержавн≥ ц≥льов≥ фонди - це фонди, ¤к≥ створен≥ в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни ≥ формуютьс¤ за рахунок визначених законами ”крањни податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) юридичних ос≥б незалежно в≥д форм власност≥ та ф≥зичних ос≥б.

ƒержавн≥ ц≥льов≥ фонди включаютьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни, кр≥м ‘онду гарантуванн¤ вклад≥в ф≥зичних ос≥б, ѕенс≥йного фонду ”крањни. ¬≥драхуванн¤ та збори на буд≥вництво, реконструкц≥ю, ремонт ≥ утриманн¤ автомоб≥льних дор≥г загального користуванн¤ ”крањни зараховуютьс¤ на окрем≥ рахунки в≥дпов≥дних бюджет≥в та використовуютьс¤ виключно на ф≥нансуванн¤ дорожнього господарства ”крањни у пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( „астина трет¤ статт≥ 2 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 221/97-¬– в≥д 19.04.97, терм≥н д≥њ «акону продовжено до 01.01.99 зг≥дно ≥з «аконом N 724/97-¬– в≥д 16.12.97; терм≥н д≥њ «акону продовжено до 1 с≥чн¤ 2000 року зг≥дно ≥з «аконом N 336-XIV ( 336-14 ) в≥д 22.12.98; ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 19/98-¬– в≥д 15.01.98, N 2740-III ( 2740-14 ) в≥д 20.09.2001, N 429-IV ( 429-15 ) в≥д 16.01.2003 )

—укупн≥сть податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) до бюджет≥в та до державних ц≥льових фонд≥в, що справл¤ютьс¤ у встановленому законами ”крањни пор¤дку, становить систему оподаткуванн¤.

—татт¤ 3. ѕринципи побудови та призначенн¤ системи оподаткуванн¤

ѕринципами побудови системи оподаткуванн¤ Ї:

стимулюванн¤ науково-техн≥чного прогресу, технолог≥чного оновленн¤ виробництва, виходу в≥тчизн¤ного товаровиробника на св≥товий ринок високотехнолог≥чноњ продукц≥њ; ( —таттю 3 доповнено абзацом другим зг≥дно ≥з «аконом N 285-XIV ( 285-14 ) в≥д 01.12.98 )

стимулюванн¤ п≥дприЇмницькоњ виробничоњ д≥¤льност≥ та ≥нвестиц≥йноњ активност≥ - введенн¤ п≥льг щодо оподаткуванн¤ прибутку (доходу), спр¤мованого на розвиток виробництва;

обов'¤зков≥сть - впровадженн¤ норм щодо сплати податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в), визначених на п≥дстав≥ достов≥рних даних про об'Їкти оподаткуванн¤ за зв≥тний пер≥од, та встановленн¤ в≥дпов≥дальност≥ платник≥в податк≥в за порушенн¤ податкового законодавства;

р≥внозначн≥сть ≥ пропорц≥йн≥сть - справл¤нн¤ податк≥в з юридичних ос≥б зд≥йснюЇтьс¤ у певн≥й частц≥ в≥д отриманого прибутку ≥ забезпеченн¤ сплати р≥вних податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) на р≥вн≥ прибутки ≥ пропорц≥йно б≥льших податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) - на б≥льш≥ доходи;

р≥вн≥сть, недопущенн¤ будь-¤ких про¤в≥в податковоњ дискрим≥нац≥њ - забезпеченн¤ однакового п≥дходу до суб'Їкт≥в господарюванн¤ (юридичних ≥ ф≥зичних ос≥б, включаючи нерезидент≥в) при визначенн≥ обов'¤зк≥в щодо сплати податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в);

соц≥альна справедлив≥сть - забезпеченн¤ соц≥альноњ п≥дтримки малозабезпечених верств населенн¤ шл¤хом запровадженн¤ економ≥чно обгрунтованого неоподатковуваного м≥н≥муму доход≥в громад¤н та застосуванн¤ диференц≥йованого ≥ прогресивного оподаткуванн¤ громад¤н, ¤к≥ отримують висок≥ та надвисок≥ доходи;

стаб≥льн≥сть - забезпеченн¤ незм≥нност≥ податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) ≥ њх ставок, а також податкових п≥льг прот¤гом бюджетного року;

економ≥чна обгрунтован≥сть - встановленн¤ податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) на п≥дстав≥ показник≥в розвитку нац≥ональноњ економ≥ки та ф≥нансових можливостей з урахуванн¤м необх≥дност≥ дос¤гненн¤ збалансованост≥ витрат бюджету з його доходами;

р≥вном≥рн≥сть сплати - встановленн¤ строк≥в сплати податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) виход¤чи з необх≥дност≥ забезпеченн¤ своЇчасного надходженн¤ кошт≥в до бюджету дл¤ ф≥нансуванн¤ витрат;

компетенц≥¤ - встановленн¤ ≥ скасуванн¤ податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в), а також п≥льг њх платникам зд≥йснюютьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства про оподаткуванн¤ виключно ¬ерховною –адою ”крањни, ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ с≥льськими, селищними, м≥ськими радами;

Їдиний п≥дх≥д - забезпеченн¤ Їдиного п≥дходу до розробки податкових закон≥в з обов'¤зковим визначенн¤м платника податку ≥ збору (обов'¤зкового платежу), об'Їкта оподаткуванн¤, джерела сплати податку ≥ збору (обов'¤зкового платежу), податкового пер≥оду, ставок податку ≥ збору (обов'¤зкового платежу), строк≥в та пор¤дку сплати податку, п≥дстав дл¤ наданн¤ податкових п≥льг;

доступн≥сть - забезпеченн¤ дох≥дливост≥ норм податкового законодавства дл¤ платник≥в податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в).

—татт¤ 4. ѕлатники податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в)

ѕлатниками податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) Ї юридичн≥ ≥ ф≥зичн≥ особи, на ¤ких зг≥дно з законами ”крањни покладено обов'¤зок сплачувати податки ≥ збори (обов'¤зков≥ платеж≥).

—татт¤ 5. ќбл≥к платник≥в податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в)

ќбл≥к платник≥в податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) зд≥йснюЇтьс¤ органами державноњ податковоњ служби та ≥ншими державними органами в≥дпов≥дно до законодавства.

‘≥нансов≥ установи в≥дкривають рахунки платникам податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) лише за умови пред'¤вленн¤ ними документа, що п≥дтверджуЇ вз¤тт¤ њх на обл≥к в орган≥ державноњ податковоњ служби.

ѕов≥домленн¤ про в≥дкритт¤ або закритт¤ рахунк≥в у ф≥нансових установах платник податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) - юридична особа чи ф≥зична особа - суб'Їкт п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ подаЇ особисто або надсилаЇ на адресу в≥дпов≥дного органу державноњ податковоњ служби, в ¤кому в≥н обл≥ковуЇтьс¤ ¤к платник податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в), з пов≥домленн¤м про врученн¤.

Ќорми частин другоњ та третьоњ ц≥Їњ статт≥ поширюютьс¤ на банки лише у раз≥ в≥дкритт¤ ними власних кореспондентських рахунк≥в.

‘≥нансов≥ установи зобов'¤зан≥ над≥слати пов≥домленн¤ про закритт¤ рахунку платника податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) - юридичноњ особи чи ф≥зичноњ особи - суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ до органу державноњ податковоњ служби, в ¤кому обл≥ковуЇтьс¤ платник податк≥в.

‘≥нансов≥ установи починають видатков≥ операц≥њ за рахунком платника податк≥в - суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ (кр≥м банку) з дати отриманн¤ ф≥нансовою установою документально п≥дтвердженого пов≥домленн¤ органу державноњ податковоњ служби про вз¤тт¤ рахунку на обл≥к в органах державноњ податковоњ служби.

‘орма ≥ зм≥ст пов≥домлень визначаютьс¤ центральним органом державноњ податковоњ служби ”крањни. ( —татт¤ 5 в редакц≥њ «акон≥в N 2922-III ( 2922-14 ) в≥д 10.01.2002, N 906-IV ( 906-15 ) в≥д 05.06.2003 )

—татт¤ 6. ќб'Їкти оподаткуванн¤

ќб'Їктами оподаткуванн¤ Ї доходи (прибуток), додана варт≥сть продукц≥њ (роб≥т, послуг), варт≥сть продукц≥њ (роб≥т, послуг), у тому числ≥ митна, або њњ натуральн≥ показники, спец≥альне використанн¤ природних ресурс≥в, майно юридичних ≥ ф≥зичних ос≥б та ≥нш≥ об'Їкти, визначен≥ законами ”крањни про оподаткуванн¤.

—татт¤ 7. ѕор¤док встановленн¤ податкових ставок

—тавки податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) встановлюютьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни, ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ с≥льськими, селищними, м≥ськими радами в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни про оподаткуванн¤ ≥ не зм≥нюютьс¤ прот¤гом бюджетного року за вин¤тком випадк≥в, пов'¤заних ≥з застосуванн¤м антидемп≥нгових, компенсац≥йних ≥ спец≥альних заход≥в в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни. ( „астина перша статт≥ 7 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 333-XIV ( 333-14 ) в≥д 22.12.98 ) «м≥на податкових ставок ≥ механ≥зм справл¤нн¤ податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) не можуть запроваджуватис¤ «аконом ”крањни про ƒержавний бюджет ”крањни на в≥дпов≥дний р≥к.

—татт¤ 8. ѕор¤док зарахуванн¤ податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) до бюджет≥в та державних ц≥льових фонд≥в

ѕор¤док зарахуванн¤ податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) до ƒержавного бюджету ”крањни ≥ м≥сцевих бюджет≥в та державних ц≥льових фонд≥в встановлюЇтьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни, ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ с≥льськими, селищними, м≥ськими радами в≥дпов≥дно до цього «акону та ≥нших закон≥в ”крањни.

—татт¤ 9. ќбов'¤зки платник≥в податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в)

1. ѕлатники податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) зобов'¤зан≥: 1) вести бухгалтерський обл≥к, складати зв≥тн≥сть про ф≥нансово-господарську д≥¤льн≥сть ≥ забезпечувати њњ збер≥ганн¤ у терм≥ни, встановлен≥ законами; 2) подавати до державних податкових орган≥в та ≥нших державних орган≥в в≥дпов≥дно до закон≥в декларац≥њ, бухгалтерську зв≥тн≥сть та ≥нш≥ документи ≥ в≥домост≥, пов'¤зан≥ з обчисленн¤м ≥ сплатою податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в); 3) сплачувати належн≥ суми податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) у встановлен≥ законами терм≥ни; 4) допускати посадових ос≥б державних податкових орган≥в до обстеженн¤ прим≥щень, що використовуютьс¤ дл¤ одержанн¤ доход≥в чи пов'¤зан≥ з утриманн¤м об'Їкт≥в оподаткуванн¤, а також дл¤ перев≥рок з питань обчисленн¤ ≥ сплати податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в).

2.  ер≥вники ≥ в≥дпов≥дн≥ посадов≥ особи юридичних ос≥б та ф≥зичн≥ особи п≥д час перев≥рки, що проводитьс¤ державними податковими органами, зобов'¤зан≥ давати по¤сненн¤ з питань оподаткуванн¤ у випадках, передбачених законами, виконувати вимоги державних податкових орган≥в щодо усуненн¤ ви¤влених порушень закон≥в про оподаткуванн¤ ≥ п≥дписати акт про проведенн¤ перев≥рки.

3. ќбов'¤зок юридичноњ особи щодо сплати податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) припин¤Їтьс¤ ≥з сплатою податку, збору (обов'¤зкового платежу) або його скасуванн¤м або списанн¤м податковоњ заборгованост≥ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро в≥дновленн¤ платоспроможност≥ боржника або визнанн¤ його банкрутом" ( 2343-12 ). ” раз≥ л≥кв≥дац≥њ юридичноњ особи заборгован≥сть з податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) сплачуЇтьс¤ у пор¤дку, встановленому законами ”крањни. ” раз≥ укладенн¤ мировоњ угоди у процедур≥ провадженн¤ у справ≥ про банкрутство заборгован≥сть з податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) сплачуЇтьс¤ у розм≥рах, визначених мировою угодою, укладеною у пор¤дку, встановленому законами ”крањни. ( „астина трет¤ статт≥ 9 в редакц≥њ «акону N 784-XIV ( 784-14 ) в≥д 30.06.99 )

4. ќбов'¤зок ф≥зичноњ особи щодо сплати податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) припин¤Їтьс¤ ≥з сплатою податку ≥ збору (обов'¤зкового платежу) або його скасуванн¤м, а також у раз≥ смерт≥ платника.

—татт¤ 10. ѕрава платник≥в податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в)

ѕлатники податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) мають право: 1) подавати державним податковим органам документи, що п≥дтверджують право на п≥льги щодо оподаткуванн¤ у пор¤дку, встановленому законами ”крањни; 2) одержувати та ознайомлюватис¤ з актами перев≥рок, проведених державними податковими органами; 3) оскаржувати у встановленому законом пор¤дку р≥шенн¤ державних податкових орган≥в та д≥њ њх посадових ос≥б.

—татт¤ 11. ¬≥дпов≥дальн≥сть платник≥в податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) за порушенн¤ податкових закон≥в

¬≥дпов≥дальн≥сть за правильн≥сть обчисленн¤, своЇчасн≥сть сплати податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) ≥ додержанн¤ закон≥в про оподаткуванн¤ несуть платники податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) в≥дпов≥дно до закон≥в ”крањни. ‘≥нансов≥ санкц≥њ за насл≥дками документальних перев≥рок та рев≥з≥й, ¤к≥ зд≥йснюютьс¤ органами державноњ податковоњ служби ”крањни та ≥ншими уповноваженими державними органами, застосовуютьс¤ у розм≥рах, передбачених законодавчими актами, чинними на день завершенн¤ таких перев≥рок або рев≥з≥й. ( —таттю 11 доповнено частиною другою зг≥дно ≥з «аконом N 199/98-¬– в≥д 05.03.98 )

—татт¤ 12. ќбов'¤зки ф≥нансових установ

1. ‘≥нансов≥ установи зобов'¤зан≥ подавати органам державноњ податковоњ служби на њх письмовий запит в≥домост≥ про на¤вн≥сть ≥ рух кошт≥в на поточних та вкладних (депозитних) рахунках платник≥в податк≥в - кл≥Їнт≥в цих установ у пор¤дку, встановленому законом.

2. ‘≥нансов≥ установи виконують дорученн¤ платник≥в податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) на перерахуванн¤ податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) до бюджет≥в у встановлений законом терм≥н.

3.  ер≥вник та ≥нш≥ посадов≥ особи ф≥нансових установ прит¤гаютьс¤ до в≥дпов≥дальност≥ в≥дпов≥дно до закону за:

1) невиконанн¤ вимог, передбачених частинами першою ≥ другою ц≥Їњ статт≥;

2) неподанн¤ органам державноњ податковоњ служби пов≥домлень про закритт¤ рахунк≥в платник≥в податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) - юридичних ≥ ф≥зичних ос≥б - суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥;

3) зд≥йсненн¤ видаткових операц≥й за рахунком платника податк≥в - суб'Їкта п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ (кр≥м банку) до отриманн¤ документально п≥дтвердженого пов≥домленн¤ в≥дпов≥дного органу державноњ податковоњ служби про вз¤тт¤ такого рахунку на обл≥к. ( —татт¤ 12 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 2921-III ( 2921-14 ) в≥д 10.01.2002, N 2922-III ( 2922-14 ) в≥д 10.01.2002, в редакц≥њ «акону N 906-IV ( 906-15 ) в≥д 05.06.2003 )

–озд≥л II
¬»ƒ» ѕќƒј“ ≤¬ ≤ «Ѕќ–≤¬ (ќЅќ¬'я« ќ¬»’ ѕЋј“≈∆≤¬) ≤ ѕќ–яƒќ  «ј–ј’”¬јЌЌя ѓ’ ƒќ Ѕёƒ∆≈“≤¬ ≤ ƒ≈–∆ј¬Ќ»’ ÷≤Ћ№ќ¬»’ ‘ќЌƒ≤¬

—татт¤ 13. ¬иди податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в), що справл¤ютьс¤ на територ≥њ ”крањни

¬ ”крањн≥ справл¤ютьс¤: загальнодержавн≥ податки ≥ збори (обов'¤зков≥ платеж≥); м≥сцев≥ податки ≥ збори (обов'¤зков≥ платеж≥).

—татт¤ 14. «агальнодержавн≥ податки ≥ збори (обов'¤зков≥ платеж≥)

1. ƒо загальнодержавних належать так≥ податки ≥ збори (обов'¤зков≥ платеж≥):

1) податок на додану варт≥сть;

2) акцизний зб≥р;

3) податок на прибуток п≥дприЇмств, у тому числ≥ див≥денди, що сплачуютьс¤ до бюджету державними некорпоратизованими, казенними або комунальними п≥дприЇмствами;

4) податок на доходи ф≥зичних ос≥б;

5) мито;

6) державне мито;

7) податок на нерухоме майно (нерухом≥сть);

8) плата за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельн≥ д≥л¤нки державноњ ≥ комунальноњ власност≥);

9) рентн≥ платеж≥;

10) податок з власник≥в транспортних засоб≥в та ≥нших самох≥дних машин ≥ механ≥зм≥в;

11) податок на промисел;

12) зб≥р за геологорозв≥дувальн≥ роботи, виконан≥ за рахунок державного бюджету;

13) зб≥р за спец≥альне використанн¤ природних ресурс≥в;

14) зб≥р за забрудненн¤ навколишнього природного середовища;

15) зб≥р до ‘онду дл¤ зд≥йсненн¤ заход≥в щодо л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи та соц≥ального захисту населенн¤;

16) зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤;

17) зб≥р до ƒержавного ≥нновац≥йного фонду;

18) плата за торговий патент на де¤к≥ види п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥;

19) ф≥ксований с≥льськогосподарський податок;

20) зб≥р на розвиток виноградарства, сад≥вництва ≥ хмел¤рства;

21) гербовий зб≥р (застосовуЇтьс¤ до 1 с≥чн¤ 2000 року);

22) Їдиний зб≥р, що справл¤Їтьс¤ у пунктах пропуску через державний кордон ”крањни;

23) зб≥р за використанн¤ рад≥очастотного ресурсу ”крањни;

24) збори до ‘онду гарантуванн¤ вклад≥в ф≥зичних ос≥б (початковий, регул¤рний, спец≥альний);

25) зб≥р у вигл¤д≥ ц≥льовоњ надбавки до д≥ючого тарифу на електричну та теплову енерг≥ю, кр≥м електроенерг≥њ, виробленоњ квал≥ф≥кованими когенерац≥йними установками;

26) зб≥р за проведенн¤ гастрольних заход≥в;

27) судовий зб≥р;

28) зб≥р у вигл¤д≥ ц≥льовоњ надбавки до затвердженого тарифу на природний газ дл¤ споживач≥в ус≥х форм власност≥.

2. «агальнодержавн≥ податки ≥ збори (обов'¤зков≥ платеж≥) встановлюютьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни ≥ справл¤ютьс¤ на вс≥й територ≥њ ”крањни.

3. ѕор¤док зарахуванн¤ загальнодержавних податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) до ƒержавного бюджету ”крањни, бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевих бюджет≥в ≥ державних ц≥льових фонд≥в визначаЇтьс¤ зг≥дно з законами ”крањни.

4. ѕодатки ≥ збори (обов'¤зков≥ платеж≥), зазначен≥ в пунктах 7, 8, 10, 11, 13, 14 частини першоњ ц≥Їњ статт≥, на територ≥њ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим встановлюютьс¤ ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим. ѕри цьому ставки податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) визначаютьс¤ в межах граничних розм≥р≥в ставок, установлених законами ”крањни.

5. —пец≥альний зб≥р до ‘онду гарантуванн¤ вклад≥в ф≥зичних ос≥б, зазначений у пункт≥ 24 частини першоњ ц≥Їњ статт≥, встановлюЇтьс¤ у пор¤дку, визначеному «аконом ”крањни "ѕро ‘онд гарантуванн¤ вклад≥в ф≥зичних ос≥б" ( 2740-14 ).

6. ѕ≥дприЇмствам та орган≥зац≥¤м громадських орган≥зац≥й ≥нвал≥д≥в можуть надаватис¤ п≥льги щодо сплати податк≥в, зазначених у пунктах 1, 3, 8 частини першоњ ц≥Їњ статт≥, на п≥дстав≥ дозволу на право користуванн¤ такою п≥льгою, ¤кий надаЇтьс¤ м≥жв≥домчою  ом≥с≥Їю з питань д≥¤льност≥ п≥дприЇмств та орган≥зац≥й громадських орган≥зац≥й ≥нвал≥д≥в в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро основи соц≥альноњ захищеност≥ ≥нвал≥д≥в в ”крањн≥" ( 875-12 ).

—анаторно-курортним та оздоровчим закладам громадських орган≥зац≥й ≥нвал≥д≥в, реаб≥л≥тац≥йним установам громадських орган≥зац≥й ≥нвал≥д≥в можуть надаватис¤ п≥льги щодо сплати податку, зазначеного в пункт≥ 8 частини першоњ ц≥Їњ статт≥, на таких же умовах. ( —татт¤ 14 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 320-XIV ( 320-14 ) в≥д 17.12.98, N 588-XIV ( 588-14 ) в≥д 09.04.99, N 643-XIV ( 643-14 ) в≥д 13.05.99, N 1213-XIV ( 1213-14 ) в≥д 04.11.99, N 1770-III ( 1770-14 ) в≥д 01.06.2000, N 2740-III ( 2740-14 ) в≥д 20.09.2001, N 349-IV ( 349-15 ) в≥д 24.12.2002, N 429-IV ( 429-15 ) в≥д 16.01.2003, N 849-IV ( 849-15 ) в≥д 22.05.2003, N 1115-IV ( 1115-15 ) в≥д 10.07.2003,  одексом N 1618-IV ( 1618-15 ) в≥д 18.03.2004, «аконами N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005, N 2509-IV ( 2509-15 ) в≥д 05.04.2005; в редакц≥њ «акону N 2960-IV ( 2960-15 ) в≥д 06.10.2005 )

—татт¤ 15. ћ≥сцев≥ податки ≥ збори (обов'¤зков≥ платеж≥)

1. ƒо м≥сцевих податк≥в належать: 1) податок з реклами; 2) комунальний податок.

2. ƒо м≥сцевих збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) належать:

( ѕункт 1 частини другоњ статт≥ 15 виключено на п≥дстав≥ «акону N 1271-IV ( 1271-15 ) в≥д 18.11.2003 )

2) зб≥р за припаркуванн¤ автотранспорту; 3) ринковий зб≥р; 4) зб≥р за видачу ордера на квартиру; 5) курортний зб≥р; 6) зб≥р за участь у б≥гах на ≥подром≥; 7) зб≥р за виграш на б≥гах на ≥подром≥; 8) зб≥р з ос≥б, ¤к≥ беруть участь у гр≥ на тотал≥затор≥ на ≥подром≥; 9) зб≥р за право використанн¤ м≥сцевоњ символ≥ки; 10) зб≥р за право проведенн¤ к≥но- ≥ телезйомок; 11) зб≥р за проведенн¤ м≥сцевого аукц≥ону, конкурсного розпродажу ≥ лотерей;

( ѕункт 12 частини другоњ статт≥ 15 виключено на п≥дстав≥ «акону N 703-IV ( 703-15 ) в≥д 03.04.2003 - набуваЇ чинност≥ з 01.01.2004 року )

13) зб≥р за видачу дозволу на розм≥щенн¤ об'Їкт≥в торг≥вл≥ та сфери послуг; 14) зб≥р з власник≥в собак;

( ѕункт 15 частини другоњ статт≥ 15 виключено на п≥дстав≥ «акону N 2515-III ( 2515-14 ) в≥д 07.06.2001 )

3. ћ≥сцев≥ податки ≥ збори (обов'¤зков≥ платеж≥), механ≥зм справл¤нн¤ та пор¤док њх сплати встановлюютьс¤ с≥льськими, селищними, м≥ськими радами в≥дпов≥дно до перел≥ку ≥ в межах граничних розм≥р≥в ставок, установлених законами ”крањни. ѕри цьому податки ≥ збори (обов'¤зков≥ платеж≥), зазначен≥ у пункт≥ 2 частини першоњ ≥ пунктах 2-4, 13 та 14 частини другоњ ц≥Їњ статт≥, Ї обов'¤зковими дл¤ встановленн¤ с≥льськими, селищними та м≥ськими радами за на¤вност≥ об'Їкт≥в оподаткуванн¤ або умов, з ¤кими пов'¤зане запровадженн¤ цих податк≥в ≥ збор≥в. ( „астина трет¤ статт≥ 15 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 1805-III ( 1805-14 ) в≥д 08.06.2000 - набираЇ чинност≥ з 1 с≥чн¤ 2001 року, N 2515-III ( 2515-14 ) в≥д 07.06.2001, N 703-IV ( 703-15 ) в≥д 03.04.2003 - набуваЇ чинност≥ з 01.01.2004 року )

4. —уми податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в), зазначених у ц≥й статт≥, зараховуютьс¤ до м≥сцевих бюджет≥в у пор¤дку, визначеному с≥льськими, селищними, м≥ськими радами, ¤кщо ≥нше не встановлено законами ”крањни.

—татт¤ 16. ƒжерела сплати податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в)

1. ƒжерела сплати податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) встановлюютьс¤ в≥дпов≥дними законами про податки, збори (обов'¤зков≥ платеж≥).

2. ƒержавн≥ та ≥нш≥ ц≥льов≥ фонди, ¤к≥ не передбачен≥ цим «аконом, мають своњм джерелом виключно прибуток п≥дприЇмств, ¤кий залишаЇтьс¤ п≥сл¤ сплати вс≥х податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в), передбачених статт¤ми 14 ≥ 15 цього «акону. ¬≥драхуванн¤ до цих фонд≥в зд≥йснюютьс¤ на добров≥льних засадах.

—татт¤ 17. ѕор¤док сплати податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в)

—плата податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) провадитьс¤ у пор¤дку, встановленому цим «аконом та ≥ншими законами ”крањни. ѕодатки ≥ збори (обов'¤зков≥ платежи), ¤к≥ в≥дпов≥дно до закон≥в включаютьс¤ до ц≥ни товар≥в (роб≥т, послуг) або в≥днос¤тьс¤ на њх соб≥варт≥сть, сплачуютьс¤ незалежно в≥д результат≥в ф≥нансово-господарськоњ д≥¤льност≥.

—татт¤ 18. ”суненн¤ подв≥йного оподаткуванн¤

1. —ума доходу або прибутку, одержана юридичними особами, њх ф≥л≥¤ми, в≥дд≥ленн¤ми за кордоном, включаЇтьс¤ до загальноњ суми доходу (прибутку), що п≥дл¤гаЇ оподаткуванню в ”крањн≥, ≥ враховуЇтьс¤ при визначенн≥ розм≥ру податку. —уми податку на доход (прибуток), одержан≥ за межами територ≥њ ”крањни, њњ континентального шельфу та виключноњ (морськоњ) економ≥чноњ зони, сплачен≥ юридичними особами, њх ф≥л≥¤ми, в≥дд≥ленн¤ми за кордоном в≥дпов≥дно до законодавства ≥ноземних держав, зараховуютьс¤ п≥д час сплати ними податку з доход≥в (прибутку) в ”крањн≥. ѕри цьому розм≥р зараховуваних сум не може перевищувати суми податку з доход≥в (прибутку), що п≥дл¤гаЇ сплат≥ в ”крањн≥, стосовно доходу (прибутку), одержаного за кордоном.

2. ƒоходи, одержан≥ за межами ”крањни ф≥зичними особами з пост≥йним м≥сцем проживанн¤ в ”крањн≥, включаютьс¤ до складу сукупного доходу, що п≥дл¤гаЇ оподаткуванню в ”крањн≥. —уми податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б, сплачен≥ за кордоном в≥дпов≥дно до законодавства ≥ноземних держав громад¤нами з пост≥йним м≥сцем проживанн¤ в ”крањн≥, зараховуютьс¤ п≥д час сплати ними податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б в ”крањн≥. ѕри цьому розм≥р зараховуваних сум податку з доход≥в, сплачених за межами ”крањни, не може перевищувати суми податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б, що п≥дл¤гаЇ сплат≥ цими особами в ”крањн≥.

3. —уми податку на нерухоме майно (нерухом≥сть), сплачен≥ за кордоном в≥дпов≥дно до законодавства ≥ноземних держав ф≥зичними особами, ¤к≥ пост≥йно проживають в ”крањн≥, за об'Їкти, що знаход¤тьс¤ за њњ межами, зараховуютьс¤ п≥д час сплати ними податку на об'Їкти в ”крањн≥. ѕри цьому розм≥р зарахованих сум податку, сплачених за межами ”крањни, не може перевищувати суми, що п≥дл¤гаЇ сплат≥ цими особами в ”крањн≥.

4. «арахуванн¤ сплачених за межами ”крањни сум податк≥в, зазначених у частинах перш≥й-трет≥й ц≥Їњ статт≥, провадитьс¤ за умови письмового п≥дтвердженн¤ податкового органу в≥дпов≥дноњ ≥ноземноњ держави щодо факту сплати податку та на¤вност≥ м≥жнародних договор≥в про уникненн¤ подв≥йного оподаткуванн¤ доход≥в ≥ майна та запоб≥ганн¤ ухиленн¤м в≥д сплати податку.

—татт¤ 19. ћ≥жнародн≥ договори

якщо м≥жнародним договором ”крањни, ратиф≥кованим ¬ерховною –адою ”крањни, встановлено ≥нш≥ правила, н≥ж т≥, що њх м≥ст¤ть закони ”крањни про оподаткуванн¤, то застосовуютьс¤ правила м≥жнародного договору.

—татт¤ 20.  онтроль за справл¤нн¤м податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в)

 онтроль за правильн≥стю та своЇчасн≥стю справл¤нн¤ податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) зд≥йснюЇтьс¤ державними податковими органами та ≥ншими державними органами в межах повноважень, визначених законами. «а ст¤гненн¤ податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в), ¤к≥ не передбачен≥ цим «аконом, посадов≥ особи державних податкових орган≥в та ≥нших державних орган≥в несуть в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з законами ”крањни.

√олова ¬ерховноњ –ади ”крањнськоњ –—– Ћ. –ј¬„” 

м.  ињв, 25 червн¤ 1991 року N 1251-XII

јвтор проекта - —адовий “арас
http://ukrlaws.narod.ru
Сайт создан в системе uCoz