Ѕюджетний кодекс ”крањни
(зм≥нений ≥ доповнений законом в≥д 20 грудн¤ 2005 р.)

«м≥ст кодексу
–озд≥л 1. «агальн≥ положенн¤
–озд≥л 2. ƒержавний бюджет ”крањни
–озд≥л 3. ћ≥сцев≥ бюджети
–озд≥л 4. ћ≥жбюджетн≥ в≥дносини
–озд≥л 5.  онтроль за дотриманн¤м бюджетного законодавства та в≥дпов≥дальн≥сть за бюджетн≥ правопорушенн¤
–озд≥л 6. ѕрик≥нцев≥ положенн¤
≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 599-IV ( 599-15 ) в≥д 06.03.2003, ¬¬–, 2003, N 24, ст.161
N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003, ¬¬–, 2004, N 5, ст.34
N 1158-IV ( 1158-15 ) в≥д 15.10.2003, ¬¬–, 2004, N 8, ст.67
N 1344-IV ( 1344-15 ) в≥д 27.11.2003, ¬¬–, 2004, N 17-18, ст.250
N 1349-IV ( 1349-15 ) в≥д 27.11.2003, ¬¬–, 2004, N 15, ст.218
N 1577-IV ( 1577-15 ) в≥д 04.03.2004, ¬¬–, 2004, N 23, ст.323
N 1801-IV ( 1801-15 ) в≥д 17.06.2004, ¬¬–, 2004, N 43-44, ст.493
N 2229-IV ( 2229-15 ) в≥д 14.12.2004, ¬¬–, 2005, N 4, ст.103
N 2264-IV ( 2264-15 ) в≥д 16.12.2004, ¬¬–, 2005, N 5, ст.122
N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004, ¬¬–, 2005, N 7-8, ст.162
N 2350-IV ( 2350-15 ) в≥д 13.01.2005, ¬¬–, 2005, N 10, ст.189
N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005, ¬¬–, 2005, N 17, N 18-19, ст.267
N 3108-IV ( 3108-15 ) в≥д 17.11.2005, ¬¬–, 2006, N 1, ст.18
N 3200-IV ( 3200-15 ) в≥д 15.12.2005, ¬¬–, 2006, N 14, ст.116
N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005, ¬¬–, 2006, N 9, N 10-11, ст.96 )

÷им  одексом визначаютьс¤ засади бюджетноњ системи ”крањни, њњ структура, принципи, правов≥ засади функц≥онуванн¤, основи бюджетного процесу ≥ м≥жбюджетних в≥дносин та в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ бюджетного законодавства.

«ј√јЋ№Ќј „ј—“»Ќј

–озд≥л I
«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

√лава 1 «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

—татт¤ 1. ¬≥дносини, що регулюютьс¤ Ѕюджетним кодексом ”крањни

1. Ѕюджетним кодексом ”крањни регулюютьс¤ в≥дносини, що виникають у процес≥ складанн¤, розгл¤ду, затвердженн¤, виконанн¤ бюджет≥в та розгл¤ду зв≥т≥в про њх виконанн¤, а також контролю за виконанн¤м ƒержавного бюджету ”крањни та м≥сцевих бюджет≥в.

—татт¤ 2. ¬изначенн¤ основних терм≥н≥в

1. ” цьому  одекс≥ наведен≥ нижче терм≥ни вживаютьс¤ в такому значенн≥:

1) бюджет - план формуванн¤ та використанн¤ ф≥нансових ресурс≥в дл¤ забезпеченн¤ завдань ≥ функц≥й, ¤к≥ зд≥йснюютьс¤ органами державноњ влади, органами влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤ прот¤гом бюджетного пер≥оду;

2) бюджети м≥сцевого самовр¤дуванн¤ - бюджети територ≥альних громад с≥л, селищ, м≥ст та њх об'Їднань;

3) бюджетна класиф≥кац≥¤ - Їдине систематизоване згрупуванн¤ доход≥в, видатк≥в (в тому числ≥ кредитуванн¤ за вирахуванн¤м погашенн¤) та ф≥нансуванн¤ бюджету за ознаками економ≥чноњ сутност≥, функц≥ональноњ д≥¤льност≥, орган≥зац≥йного устрою та ≥ншими ознаками в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни та м≥жнародних стандарт≥в;

4) бюджетна програма - систематизований перел≥к заход≥в, спр¤мованих на дос¤гненн¤ Їдиноњ мети та завдань, виконанн¤ ¤ких пропонуЇ та зд≥йснюЇ розпор¤дник бюджетних кошт≥в в≥дпов≥дно до покладених на нього функц≥й;

5) бюджетна система ”крањни - сукупн≥сть державного бюджету та м≥сцевих бюджет≥в, побудована з урахуванн¤м економ≥чних в≥дносин, державного ≥ адм≥н≥стративно-територ≥альних устроњв ≥ врегульована нормами права;

6) бюджетна установа - орган, установа чи орган≥зац≥¤, визначена  онституц≥Їю ”крањни ( 254к/96-¬– ), а також установа чи орган≥зац≥¤, створена у встановленому пор¤дку органами державноњ влади, органами влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ¤ка повн≥стю утримуЇтьс¤ за рахунок в≥дпов≥дно державного бюджету чи м≥сцевих бюджет≥в. Ѕюджетн≥ установи Ї неприбутковими;

7) бюджетне асигнуванн¤ - повноваженн¤, надане розпор¤днику бюджетних кошт≥в в≥дпов≥дно до бюджетного призначенн¤ на вз¤тт¤ бюджетного зобов'¤занн¤ та зд≥йсненн¤ платеж≥в з конкретною метою в процес≥ виконанн¤ бюджету;

8) бюджетне зобов'¤занн¤ - будь-¤ке зд≥йснене в≥дпов≥дно до бюджетного асигнуванн¤ розм≥щенн¤ замовленн¤, укладенн¤ договору, придбанн¤ товару, послуги чи зд≥йсненн¤ ≥нших аналог≥чних операц≥й прот¤гом бюджетного пер≥оду, зг≥дно з ¤кими необх≥дно зд≥йснити платеж≥ прот¤гом цього ж пер≥оду або у майбутньому;

9) бюджетне призначенн¤ - повноваженн¤, надане головному розпор¤днику бюджетних кошт≥в цим  одексом, законом про ƒержавний бюджет ”крањни або р≥шенн¤м про м≥сцевий бюджет, що маЇ к≥льк≥сн≥ та часов≥ обмеженн¤ та дозвол¤Ї надавати бюджетн≥ асигнуванн¤;

10) бюджетний запит - документ, п≥дготовлений розпор¤дником бюджетних кошт≥в, що м≥стить пропозиц≥њ з в≥дпов≥дними обгрунтуванн¤ми щодо обс¤гу бюджетних кошт≥в, необх≥дних дл¤ його д≥¤льност≥ на наступний бюджетний пер≥од;

11) бюджетний процес - регламентована нормами права д≥¤льн≥сть, пов'¤зана ≥з складанн¤м, розгл¤дом, затвердженн¤м бюджет≥в, њх виконанн¤м ≥ контролем за њх виконанн¤м, розгл¤дом зв≥т≥в про виконанн¤ бюджет≥в, що складають бюджетну систему ”крањни;

12) бюджетний розпис - документ, в ¤кому встановлюЇтьс¤ розпод≥л доход≥в та ф≥нансуванн¤ бюджету, бюджетних асигнувань головним розпор¤дникам бюджетних кошт≥в по певних пер≥одах року в≥дпов≥дно до бюджетноњ класиф≥кац≥њ;

13) видатки бюджету - кошти, що спр¤мовуютьс¤ на зд≥йсненн¤ програм та заход≥в, передбачених в≥дпов≥дним бюджетом, за вин¤тком кошт≥в на погашенн¤ основноњ суми боргу та поверненн¤ надм≥ру сплачених до бюджету сум;

14) витрати бюджету - видатки бюджету та кошти на погашенн¤ основноњ суми боргу;

15) головн≥ розпор¤дники бюджетних кошт≥в - бюджетн≥ установи в особ≥ њх кер≥вник≥в, ¤к≥ в≥дпов≥дно до статт≥ 22 цього  одексу отримують повноваженн¤ шл¤хом встановленн¤ бюджетних призначень;

16) державний борг (борг јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи борг м≥сцевого самовр¤дуванн¤) - загальна сума заборгованост≥ держави (јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи м≥сцевого самовр¤дуванн¤), ¤ка складаЇтьс¤ з ус≥х випущених ≥ непогашених боргових зобов'¤зань держави (јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи м≥сцевого самовр¤дуванн¤), включаючи боргов≥ зобов'¤занн¤ держави (јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи м≥ських рад), що вступають в д≥ю в результат≥ виданих гарант≥й за кредитами, або зобов'¤зань, що виникають на п≥дстав≥ законодавства або договору;

17) деф≥цит бюджету - перевищенн¤ видатк≥в бюджету над його доходами;

18) дотац≥¤ вир≥внюванн¤ - м≥жбюджетний трансферт на вир≥внюванн¤ доходноњ спроможност≥ бюджету, ¤кий його отримуЇ;

19) доходи бюджету - ус≥ податков≥, неподатков≥ та ≥нш≥ надходженн¤ на безповоротн≥й основ≥, справл¤нн¤ ¤ких передбачено законодавством ”крањни (включаючи трансферти, дарунки, гранти);

20) закон про ƒержавний бюджет ”крањни - закон, ¤кий затверджуЇ повноваженн¤ органам державноњ влади зд≥йснювати виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни прот¤гом бюджетного пер≥оду;

20-1) залишок бюджетних кошт≥в - обс¤г кошт≥в на рахунках в≥дпов≥дного бюджету та розпор¤дник≥в кошт≥в цього бюджету на к≥нець дн¤; ( —таттю 2 доповнено пунктом 20-1 зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

21) запозиченн¤ - операц≥њ, пов'¤зан≥ з отриманн¤м бюджетом кошт≥в на умовах поверненн¤, платност≥ та строковост≥, в результат≥ ¤ких виникають зобов'¤занн¤ держави, јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ перед кредиторами;

22) кредитуванн¤ за вирахуванн¤м погашенн¤ - операц≥њ, пов'¤зан≥ з наданн¤м кошт≥в з бюджету на умовах поверненн¤, платност≥ та строковост≥, в результат≥ ¤ких з'¤вл¤ютьс¤ зобов'¤занн¤ перед бюджетом, та операц≥њ, пов'¤зан≥ з поверненн¤м цих кошт≥в до бюджету;

23) кошик доход≥в бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ - податки ≥ збори (обов'¤зков≥ платеж≥), що закр≥плен≥ цим  одексом на пост≥йн≥й основ≥ за бюджетами м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в;

24) коеф≥ц≥Їнт вир≥внюванн¤ - коеф≥ц≥Їнт, що застосовуЇтьс¤ при розрахунку обс¤гу дотац≥њ вир≥внюванн¤ та кошт≥в, що передаютьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни з м≥сцевих бюджет≥в, з метою зм≥цненн¤ доходноњ бази бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤;

25) м≥жбюджетн≥ трансферти - кошти, ¤к≥ безоплатно ≥ безповоротно передаютьс¤ з одного бюджету до ≥ншого;

26) м≥сцев≥ бюджети - бюджет јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласн≥, районн≥ бюджети, бюджети район≥в у м≥стах та бюджети м≥сцевого самовр¤дуванн¤;

27) м≥сцевий ф≥нансовий орган - установа, що в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни зд≥йснюЇ функц≥њ по складанню, виконанню м≥сцевих бюджет≥в, контролю за витрачанн¤м кошт≥в розпор¤дниками бюджетних кошт≥в, а також ≥нш≥ функц≥њ, пов'¤зан≥ з управл≥нн¤м коштами м≥сцевого бюджету. ƒл¤ ц≥лей цього  одексу ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим в≥днесено до м≥сцевих ф≥нансових орган≥в;

28) надходженн¤ до бюджету - доходи бюджету та кошти, залучен≥ в результат≥ вз¤тт¤ боргових зобов'¤зань органами державноњ влади, органами влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим або органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤;

29) ф≥нансовий норматив бюджетноњ забезпеченост≥ - гарантований державою в межах на¤вних бюджетних ресурс≥в р≥вень ф≥нансового забезпеченн¤ повноважень –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й та виконавчих орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, що використовуЇтьс¤ дл¤ визначенн¤ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в;

30) органи ст¤гненн¤ - податков≥, митн≥ та ≥нш≥ державн≥ органи, ¤ким в≥дпов≥дно до закону надано право ст¤гненн¤ до бюджету податк≥в, збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) та ≥нших надходжень;

31) плат≥ж - погашенн¤ зобов'¤занн¤, що виникло в поточному або попередн≥х бюджетних пер≥одах;

32) повноваженн¤ на майбутн≥ бюджетн≥ зобов'¤занн¤ - повноваженн¤ на вз¤тт¤ бюджетного зобов'¤занн¤ зд≥йснювати платеж≥ в бюджетному пер≥од≥, що настаЇ п≥сл¤ зак≥нченн¤ поточного бюджетного пер≥оду;

33) проект бюджету - проект плану формуванн¤ та використанн¤ ф≥нансових ресурс≥в дл¤ забезпеченн¤ завдань ≥ функц≥й, що зд≥йснюютьс¤ органами державноњ влади, органами влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤ прот¤гом бюджетного пер≥оду, ¤кий Ї нев≥д'Їмною частиною проекту закону про державний бюджет або проекту р≥шенн¤ в≥дпов≥дноњ ради про м≥сцевий бюджет;

34) проф≥цит бюджету - перевищенн¤ доход≥в бюджету над його видатками;

35) р≥шенн¤ про м≥сцевий бюджет - нормативно-правовий акт ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи в≥дпов≥дноњ ради, виданий в установленому законодавством ”крањни пор¤дку, що м≥стить затверджен≥ повноваженн¤ в≥дпов≥дно –ад≥ м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцев≥й державн≥й адм≥н≥страц≥њ або виконавчому органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤ зд≥йснювати виконанн¤ м≥сцевого бюджету прот¤гом бюджетного пер≥оду;

36) розпор¤дники бюджетних кошт≥в - бюджетн≥ установи в особ≥ њх кер≥вник≥в, уповноважен≥ на отриманн¤ бюджетних асигнувань, вз¤тт¤ бюджетних зобов'¤зань та зд≥йсненн¤ видатк≥в з бюджету;

37) субвенц≥њ - м≥жбюджетн≥ трансферти дл¤ використанн¤ на певну мету в пор¤дку, визначеному тим органом, ¤кий прийн¤в р≥шенн¤ про наданн¤ субвенц≥њ;

38) ф≥нансуванн¤ бюджету - надходженн¤ та витрати у зв'¤зку ≥з зм≥ною обс¤гу боргу, а також зм≥ною залишку гот≥вкових кошт≥в по бюджету, ¤к≥ використовуютьс¤ дл¤ покритт¤ р≥зниц≥ м≥ж доходами ≥ видатками бюджету.

—татт¤ 3. Ѕюджетний пер≥од

1. Ѕюджетний пер≥од дл¤ вс≥х бюджет≥в, що складають бюджетну систему, становить один календарний р≥к, ¤кий починаЇтьс¤ 1 с≥чн¤ кожного року ≥ зак≥нчуЇтьс¤ 31 грудн¤ того ж року. Ќеприйн¤тт¤ ¬ерховною –адою ”крањни закону про ƒержавний бюджет ”крањни до 1 с≥чн¤ не Ї п≥дставою дл¤ встановленн¤ ≥ншого бюджетного пер≥оду.

2. ¬≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни бюджетний пер≥од дл¤ ƒержавного бюджету ”крањни за особливих обставин може бути ≥ншим, н≥ж передбачено частиною першою ц≥Їњ статт≥.

3. ќсобливими обставинами, за ¤ких ƒержавний бюджет ”крањни може бути прийн¤то на ≥нший, н≥ж передбачено частиною першою ц≥Їњ статт≥, бюджетний пер≥од, Ї:

1) введенн¤ воЇнного стану;

2) оголошенн¤ надзвичайного стану в ”крањн≥ або в окремих њњ м≥сцевост¤х;

3) оголошенн¤ окремих м≥сцевостей зонами надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њ, необх≥дн≥сть усуненн¤ природних чи техногенних катастроф.

4. ” раз≥ прийн¤тт¤ ƒержавного бюджету ”крањни на ≥нший, н≥ж передбачено частиною першою ц≥Їњ статт≥, бюджетний пер≥од м≥сцев≥ бюджети можуть бути прийн¤т≥ на такий же пер≥од.

—татт¤ 4. —клад бюджетного законодавства

1. Ќормативно-правовими актами, що регулюють бюджетн≥ в≥дносини в ”крањн≥, Ї:

1)  онституц≥¤ ”крањни;

2) цей  одекс;

3) закон про ƒержавний бюджет ”крањни;

4) ≥нш≥ закони, що регулюють бюджетн≥ правов≥дносини, передбачен≥ статтею 1 цього  одексу;

5) нормативно-правов≥ акти  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, прийн¤т≥ на п≥дстав≥ ≥ на виконанн¤ цього  одексу та ≥нших закон≥в ”крањни, передбачених пунктами 3 та 4 частини першоњ ц≥Їњ статт≥;

6) нормативно-правов≥ акти центральних орган≥в виконавчоњ влади, прийн¤т≥ на п≥дстав≥ ≥ на виконанн¤ цього  одексу, ≥нших закон≥в ”крањни та нормативно-правових акт≥в  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, передбачених пунктами 3, 4 та 5 частини першоњ ц≥Їњ статт≥;

7) р≥шенн¤ орган≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, прийн¤т≥ в≥дпов≥дно до цього  одексу, нормативно-правових акт≥в, передбачених пунктами 3, 4, 5 ≥ 6 частини першоњ ц≥Їњ статт≥.

2. ѕри зд≥йсненн≥ бюджетного процесу в ”крањн≥ положенн¤ нормативно-правових акт≥в застосовуютьс¤ лише в частин≥, в ¤к≥й вони не суперечать положенн¤м  онституц≥њ ”крањни, цього  одексу та закону про ƒержавний бюджет ”крањни.

3. якщо м≥жнародним договором ”крањни, поданим на ратиф≥кац≥ю, встановлено ≥нш≥ положенн¤, н≥ж у в≥дпов≥дних нормах бюджетного законодавства ”крањни, так≥ положенн¤ приймаютьс¤ окремими законами про внесенн¤ зм≥н до в≥дпов≥дних закон≥в ≥ розгл¤даютьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни одночасно з ратиф≥кац≥Їю м≥жнародного договору ”крањни, ¤ким так≥ положенн¤ передбачен≥.

4. –озгл¤д законопроект≥в, ¤к≥ впливають на доходну чи видаткову частину бюджет≥в, зд≥йснюЇтьс¤ за особливою процедурою, що визначаЇтьс¤ статтею 27 цього  одексу.

√лава 2 Ѕёƒ∆≈“Ќј —»—“≈ћј ” –јѓЌ» “ј ѓѓ ѕ–»Ќ÷»ѕ»

—татт¤ 5. —труктура бюджетноњ системи ”крањни

1. Ѕюджетна система ”крањни складаЇтьс¤ з державного бюджету та м≥сцевих бюджет≥в.

2. Ѕюджетами м≥сцевого самовр¤дуванн¤ визнаютьс¤ бюджети територ≥альних громад с≥л, селищ, м≥ст та њх об'Їднань.

3. ћ≥сцевими бюджетами визнаютьс¤ бюджет јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласн≥, районн≥ бюджети, бюджети район≥в у м≥стах та бюджети м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

—татт¤ 6. «ведений бюджет

1. «ведений бюджет Ї сукупн≥стю показник≥в бюджет≥в, що використовуютьс¤ дл¤ анал≥зу ≥ прогнозуванн¤ економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку держави.

2. «ведений бюджет ”крањни включаЇ показники ƒержавного бюджету ”крањни, зведеного бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та зведених бюджет≥в областей та м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤.

3. «ведений бюджет јвтономноњ –еспубл≥ки  рим включаЇ показники бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, зведених бюджет≥в њњ район≥в та бюджет≥в м≥ст республ≥канського значенн¤.

4. «ведений бюджет област≥ включаЇ показники обласного бюджету, зведених бюджет≥в район≥в ≥ бюджет≥в м≥ст обласного значенн¤ ц≥Їњ област≥.

5. «ведений бюджет району включаЇ показники районних бюджет≥в, бюджет≥в м≥ст районного значенн¤, селищних та с≥льських бюджет≥в цього району.

6. «ведений бюджет м≥ста з районним под≥лом включаЇ показники м≥ського бюджету та бюджет≥в район≥в, що вход¤ть до його складу. ” раз≥, коли м≥сту або району у м≥ст≥ адм≥н≥стративно п≥дпор¤дкован≥ ≥нш≥ м≥ста, селища чи села, зведений бюджет м≥ста або району в м≥ст≥ включаЇ показники бюджет≥в цих м≥ст, селищ та с≥л.

—татт¤ 7. ѕринципи бюджетноњ системи ”крањни

1. Ѕюджетна система ”крањни грунтуЇтьс¤ на таких принципах:

1) принцип Їдност≥ бюджетноњ системи ”крањни - Їдн≥сть бюджетноњ системи ”крањни забезпечуЇтьс¤ Їдиною правовою базою, Їдиною грошовою системою, Їдиним регулюванн¤м бюджетних в≥дносин, Їдиною бюджетною класиф≥кац≥Їю, Їдн≥стю пор¤дку виконанн¤ бюджет≥в та веденн¤ бухгалтерського обл≥ку ≥ зв≥тност≥;

2) принцип збалансованост≥ - повноваженн¤ на зд≥йсненн¤ витрат бюджету повинн≥ в≥дпов≥дати обс¤гу надходжень до бюджету на в≥дпов≥дний бюджетний пер≥од;

3) принцип самост≥йност≥ - ƒержавний бюджет ”крањни та м≥сцев≥ бюджети Ї самост≥йними. ƒержава коштами державного бюджету не несе в≥дпов≥дальност≥ за бюджетн≥ зобов'¤занн¤ орган≥в влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤. ќргани влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ коштами в≥дпов≥дних бюджет≥в не несуть в≥дпов≥дальност≥ за бюджетн≥ зобов'¤занн¤ одне одного, а також за бюджетн≥ зобов'¤занн¤ держави. —амост≥йн≥сть бюджет≥в забезпечуЇтьс¤ закр≥пленн¤м за ними в≥дпов≥дних джерел доход≥в, правом в≥дпов≥дних орган≥в державноњ влади, орган≥в влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ на визначенн¤ напр¤м≥в використанн¤ кошт≥в в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни, правом ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та в≥дпов≥дних рад самост≥йно ≥ незалежно одне в≥д одного розгл¤дати та затверджувати в≥дпов≥дн≥ бюджети;

4) принцип повноти - до складу бюджет≥в п≥дл¤гають включенню вс≥ надходженн¤ до бюджет≥в та витрати бюджет≥в, що зд≥йснюютьс¤ в≥дпов≥дно до нормативно-правових акт≥в орган≥в державноњ влади, орган≥в влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤;

5) принцип обгрунтованост≥ - бюджет формуЇтьс¤ на реал≥стичних макропоказниках економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку держави та розрахунках надходжень до бюджету ≥ витрат бюджету, що зд≥йснюютьс¤ в≥дпов≥дно до затверджених методик та правил;

6) принцип ефективност≥ - при складанн≥ та виконанн≥ бюджет≥в ус≥ учасники бюджетного процесу мають прагнути дос¤гненн¤ запланованих ц≥лей при залученн≥ м≥н≥мального обс¤гу бюджетних кошт≥в та дос¤гненн¤ максимального результату при використанн≥ визначеного бюджетом обс¤гу кошт≥в;

7) принцип субсид≥арност≥ - розпод≥л вид≥в видатк≥в м≥ж державним бюджетом та м≥сцевими бюджетами, а також м≥ж м≥сцевими бюджетами повинен грунтуватис¤ на максимально можливому наближенн≥ наданн¤ сусп≥льних послуг до њх безпосереднього споживача;

8) принцип ц≥льового використанн¤ бюджетних кошт≥в - бюджетн≥ кошти використовуютьс¤ т≥льки на ц≥л≥, визначен≥ бюджетними призначенн¤ми;

9) принцип справедливост≥ ≥ неупередженост≥ - бюджетна система ”крањни будуЇтьс¤ на засадах справедливого ≥ неупередженого розпод≥лу сусп≥льного багатства м≥ж громад¤нами ≥ територ≥альними громадами;

10) принцип публ≥чност≥ та прозорост≥ - ƒержавний бюджет ”крањни та м≥сцев≥ бюджети затверджуютьс¤, а р≥шенн¤ щодо зв≥ту про њх виконанн¤ приймаютьс¤ в≥дпов≥дно ¬ерховною –адою ”крањни, ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та в≥дпов≥дними радами;

11) принцип в≥дпов≥дальност≥ учасник≥в бюджетного процесу - кожен учасник бюджетного процесу несе в≥дпов≥дальн≥сть за своњ д≥њ або безд≥¤льн≥сть на кожн≥й стад≥њ бюджетного процесу.

—татт¤ 8. Ѕюджетна класиф≥кац≥¤

1. Ѕюджетна класиф≥кац≥¤ ”крањни застосовуЇтьс¤ дл¤ зд≥йсненн¤ контролю за ф≥нансовою д≥¤льн≥стю орган≥в державноњ влади, орган≥в влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ≥нших розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в, проведенн¤ необх≥дного анал≥зу в розр≥з≥ доход≥в, а також орган≥зац≥йних, функц≥ональних та економ≥чних категор≥й видатк≥в, забезпеченн¤ загальнодержавноњ ≥ м≥жнародноњ пор≥вн¤нност≥ бюджетних показник≥в.

2. « метою дос¤гненн¤ ц≥л≥сност≥ бюджетних категор≥й доход≥в ≥ видатк≥в та дл¤ забезпеченн¤ взаЇмозв'¤зку м≥ж функц≥ональними призначенн¤ми ≥ економ≥чним характером видатк≥в бюджету ћ≥н≥стр ф≥нанс≥в ”крањни затверджуЇ бюджетну класиф≥кац≥ю, а також зм≥ни до нењ та ≥нформуЇ про це в обов'¤зковому пор¤дку ¬ерховну –аду ”крањни.

3. Ѕюджетна класиф≥кац≥¤ маЇ так≥ складов≥ частини:

1) класиф≥кац≥¤ доход≥в бюджету;

2) класиф≥кац≥¤ видатк≥в (в тому числ≥ кредитуванн¤ за вирахуванн¤м погашенн¤) бюджету;

3) класиф≥кац≥¤ ф≥нансуванн¤ бюджету;

4) класиф≥кац≥¤ боргу.

—татт¤ 9.  ласиф≥кац≥¤ доход≥в бюджету

1. ƒоходи бюджету класиф≥куютьс¤ за такими розд≥лами:

1) податков≥ надходженн¤;

2) неподатков≥ надходженн¤;

3) доходи в≥д операц≥й з кап≥талом;

4) трансферти.

2. ѕодатковими надходженн¤ми визнаютьс¤ передбачен≥ податковими законами ”крањни загальнодержавн≥ ≥ м≥сцев≥ податки, збори та ≥нш≥ обов'¤зков≥ платеж≥.

3. Ќеподатковими надходженн¤ми визнаютьс¤:

1) доходи в≥д власност≥ та п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥;

2) адм≥н≥стративн≥ збори та платеж≥, доходи в≥д некомерц≥йного та поб≥чного продажу;

3) надходженн¤ в≥д штраф≥в та ф≥нансових санкц≥й;

4) ≥нш≥ неподатков≥ надходженн¤.

4. “рансферти - це кошти, одержан≥ в≥д ≥нших орган≥в державноњ влади, орган≥в влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ≥нших держав або м≥жнародних орган≥зац≥й на безоплатн≥й та безповоротн≥й основ≥.

—татт¤ 10.  ласиф≥кац≥¤ видатк≥в бюджету

1. ¬идатки бюджету класиф≥куютьс¤ за:

1) функц≥¤ми, з виконанн¤м ¤ких пов'¤зан≥ видатки (функц≥ональна класиф≥кац≥¤ видатк≥в);

2) економ≥чною характеристикою операц≥й, при проведенн≥ ¤ких зд≥йснюютьс¤ ц≥ видатки (економ≥чна класиф≥кац≥¤ видатк≥в);

3) ознакою головного розпор¤дника бюджетних кошт≥в (в≥домча класиф≥кац≥¤ видатк≥в);

4) за бюджетними програмами (програмна класиф≥кац≥¤ видатк≥в).

2. ‘ункц≥ональна класиф≥кац≥¤ видатк≥в маЇ так≥ р≥вн≥ детал≥зац≥њ:

1) розд≥ли, в ¤ких визначаютьс¤ видатки бюджет≥в на зд≥йсненн¤ в≥дпов≥дно загальних функц≥й держави, јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи м≥сцевого самовр¤дуванн¤;

2) п≥дрозд≥ли та групи, в ¤ких конкретизуютьс¤ напр¤ми спр¤муванн¤ бюджетних кошт≥в на зд≥йсненн¤ в≥дпов≥дно функц≥й держави, јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

3. «а економ≥чною класиф≥кац≥Їю видатки бюджету под≥л¤ютьс¤ на поточн≥ видатки, кап≥тальн≥ видатки та кредитуванн¤ за вирахуванн¤м погашенн¤, склад ¤ких визначаЇтьс¤ ћ≥н≥стром ф≥нанс≥в ”крањни.

4. ¬≥домча класиф≥кац≥¤ видатк≥в бюджету визначаЇ перел≥к головних розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в. Ќа њњ основ≥ ƒержавне казначейство ”крањни та м≥сцев≥ ф≥нансов≥ органи ведуть реЇстр ус≥х розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в.

5. ѕрограмна класиф≥кац≥¤ видатк≥в бюджету застосовуЇтьс¤ при формуванн≥ бюджету за програмно-ц≥льовим методом.

—татт¤ 11.  ласиф≥кац≥¤ ф≥нансуванн¤ бюджету

1.  ласиф≥кац≥¤ ф≥нансуванн¤ бюджету визначаЇ джерела отриманн¤ ф≥нансових ресурс≥в, необх≥дних дл¤ покритт¤ деф≥циту бюджету, ≥ напр¤ми витрачанн¤ ф≥нансових ресурс≥в, що утворилис¤ в результат≥ перевищенн¤ доход≥в бюджету над його видатками (до ц≥Їњ категор≥њ належать платеж≥ з погашенн¤ основноњ суми боргу).

2.  ласиф≥кац≥¤ ф≥нансуванн¤ бюджету зд≥йснюЇтьс¤ за такими ознаками:

1) ф≥нансуванн¤ за типом кредитора - за категор≥¤ми кредитор≥в або власник≥в боргових зобов'¤зань;

2) ф≥нансуванн¤ за типом боргового зобов'¤занн¤ - за засобами, що використовуютьс¤ дл¤ ф≥нансуванн¤ деф≥циту або проф≥циту.

—татт¤ 12.  ласиф≥кац≥¤ боргу

1.  ласиф≥кац≥¤ боргу систематизуЇ ≥нформац≥ю про вс≥ боргов≥ зобов'¤занн¤ держави, јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

2. Ѕорг класиф≥куЇтьс¤ за типом кредитора та за типом боргового зобов'¤занн¤.

—татт¤ 13. —кладов≥ частини бюджету

1. Ѕюджет може складатис¤ ≥з загального та спец≥ального фонд≥в.

2. «агальний фонд бюджету включаЇ:

1) вс≥ доходи бюджету, кр≥м тих, що призначен≥ дл¤ зарахуванн¤ до спец≥ального фонду;

2) вс≥ видатки бюджету за рахунок надходжень до загального фонду бюджету;

3) ф≥нансуванн¤ загального фонду бюджету.

3. —пец≥альний фонд бюджету включаЇ:

1) бюджетн≥ призначенн¤ на видатки за рахунок конкретно визначених джерел надходжень;

2) гранти або дарунки (у варт≥сному обрахунку), одержан≥ розпор¤дниками бюджетних кошт≥в на конкретну мету;

3) р≥зницю м≥ж доходами ≥ видатками спец≥ального фонду бюджету.

4. –озпод≥л бюджету на загальний та спец≥альний фонди визначаЇтьс¤ законом про ƒержавний бюджет ”крањни. ƒжерела формуванн¤ спец≥ального фонду визначаютьс¤ виключно законами ”крањни.

5. ѕ≥дставою дл¤ р≥шенн¤ в≥дпов≥дноњ ради про створенн¤ спец≥ального фонду у склад≥ м≥сцевого бюджету може бути виключно закон про ƒержавний бюджет ”крањни.

6. ѕередача кошт≥в м≥ж загальним та спец≥альним фондами бюджету дозвол¤Їтьс¤ т≥льки в межах бюджетних призначень шл¤хом внесенн¤ зм≥н до закону про ƒержавний бюджет ”крањни чи р≥шенн¤ в≥дпов≥дноњ ради.

7. ѕлатеж≥ за рахунок спец≥ального фонду зд≥йснюютьс¤ в межах кошт≥в, що над≥йшли до цього фонду на в≥дпов≥дну мету.

8. —творенн¤ позабюджетних фонд≥в органами державноњ влади, органами влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та ≥ншими бюджетними установами не допускаЇтьс¤.

√лава 3 «јѕќ«»„≈ЌЌя

—татт¤ 14. ƒеф≥цит та проф≥цит бюджету

1. ѕрийн¤тт¤ ƒержавного бюджету ”крањни або м≥сцевих бюджет≥в на в≥дпов≥дний бюджетний пер≥од з деф≥цитом дозвол¤Їтьс¤ у раз≥ на¤вност≥ обгрунтованих джерел ф≥нансуванн¤ деф≥циту в≥дпов≥дного бюджету з урахуванн¤м особливостей, визначених статтею 72 цього  одексу. ( „астина перша статт≥ 14 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

2. ѕроф≥цит бюджету затверджуЇтьс¤ виключно з метою погашенн¤ основноњ суми боргу та на забезпеченн¤ збереженн¤ розм≥ру оборотноњ касовоњ гот≥вки. ( „астина друга статт≥ 14 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

—татт¤ 14-1. «алишок бюджетних кошт≥в

1. ќборотна касова гот≥вка - частина залишку кошт≥в загального фонду в≥дпов≥дного бюджету, ¤ка формуЇтьс¤ на початок планового бюджетного пер≥оду з метою покритт¤ тимчасових касових розрив≥в.

2. «береженн¤ розм≥ру оборотноњ касовоњ гот≥вки на к≥нець бюджетного пер≥оду маЇ бути обов'¤зковим.

3. ќборотна касова гот≥вка встановлюЇтьс¤ у розм≥р≥ не б≥льше 2 в≥дсотк≥в планових видатк≥в загального фонду бюджету ≥ затверджуЇтьс¤ в≥дпов≥дно у закон≥ про ƒержавний бюджет ”крањни та р≥шенн≥ про м≥сцевий бюджет.

4. –≥зниц¤ м≥ж залишком кошт≥в загального фонду бюджету та оборотною касовою гот≥вкою на к≥нець бюджетного пер≥оду складаЇ в≥льний залишок бюджетних кошт≥в, ¤кий не п≥дл¤гаЇ вилученню й використовуЇтьс¤ на проведенн¤ видатк≥в зг≥дно з р≥шенн¤м в≥дпов≥дноњ ради. ( «акон доповнено статтею 14-1 зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

—татт¤ 15. ƒжерела ф≥нансуванн¤ деф≥циту бюджету

1. ƒжерелами ф≥нансуванн¤ деф≥циту бюджет≥в Ї державн≥ внутр≥шн≥ та зовн≥шн≥ запозиченн¤, внутр≥шн≥ запозиченн¤ орган≥в влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, внутр≥шн≥ та зовн≥шн≥ запозиченн¤ орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, а також в≥льний залишок бюджетних кошт≥в ≥з дотриманн¤м умов, визначених цим  одексом. ( „астина перша статт≥ 15 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

2.  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни може брати позики в межах, визначених законом про ƒержавний бюджет ”крањни. «апозиченн¤ не використовуютьс¤ дл¤ забезпеченн¤ ф≥нансовими ресурсами поточних видатк≥в держави, за вин¤тком випадк≥в, коли це необх≥дно дл¤ збереженн¤ загальноњ економ≥чноњ р≥вноваги.

3. ћ≥н≥стр ф≥нанс≥в ”крањни з урахуванн¤м вимог частини другоњ ц≥Їњ статт≥ з метою економ≥њ кошт≥в та ефективност≥ њх використанн¤ маЇ право вибрати кредитора, вид позики ≥ валюту запозиченн¤.

4. ¬итрати на погашенн¤ зобов'¤зань ≥з боргу зд≥йснюютьс¤ в≥дпов≥дно до кредитних угод, а також нормативно-правових акт≥в, за ¤кими виникають державн≥ боргов≥ зобов'¤занн¤ та боргов≥ зобов'¤занн¤ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи м≥сцевого самовр¤дуванн¤, незалежно в≥д обс¤гу кошт≥в, передбачених на цю мету в закон≥ про ƒержавний бюджет ”крањни або р≥шенн≥ про м≥сцевий бюджет.

5. якщо витрати на обслуговуванн¤ та погашенн¤ державного боргу перевищать обс¤г кошт≥в, передбачений в закон≥ про ƒержавний бюджет ”крањни на таку мету, ћ≥н≥стр ф≥нанс≥в ”крањни нев≥дкладно ≥нформуЇ про це  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни.  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни нев≥дкладно ≥нформуЇ про оч≥куване перевищенн¤ таких витрат ¬ерховну –аду ”крањни та подаЇ у двотижневий терм≥н пропозиц≥њ про внесенн¤ зм≥н до закону про ƒержавний бюджет ”крањни.

6. ≈м≥с≥йн≥ кошти Ќац≥онального банку ”крањни не можуть бути джерелом ф≥нансуванн¤ деф≥циту ƒержавного бюджету ”крањни.

—татт¤ 16. ѕраво на зд≥йсненн¤ запозичень

1. ѕраво на зд≥йсненн¤ державних внутр≥шн≥х та зовн≥шн≥х запозичень у межах ≥ на умовах, передбачених законом про ƒержавний бюджет ”крањни, належить держав≥ в особ≥ ћ≥н≥стра ф≥нанс≥в ”крањни за дорученн¤м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

2. ¬иключно ¬ерховна –ада јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ськ≥ ради мають право зд≥йснювати внутр≥шн≥ запозиченн¤ (за вин¤тком випадк≥в, передбачених статтею 73 цього  одексу). «овн≥шн≥ запозиченн¤ можуть зд≥йснювати лише м≥ськ≥ ради м≥ст з чисельн≥стю населенн¤ понад в≥с≥мсот тис¤ч мешканц≥в за оф≥ц≥йними даними державноњ статистики на час ухваленн¤ р≥шенн¤ про зд≥йсненн¤ запозичень.

—татт¤ 17. √арант≥њ щодо виконанн¤ боргових зобов'¤зань

1.  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни в особ≥ ћ≥н≥стра ф≥нанс≥в ”крањни, –ада м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим в особ≥ ћ≥н≥стра ф≥нанс≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ськ≥ ради в особ≥ кер≥вник≥в њх виконавчих орган≥в можуть надавати гарант≥њ щодо виконанн¤ боргових зобов'¤зань суб'Їктам виключно у межах повноважень, встановлених в≥дпов≥дно законом про ƒержавний бюджет ”крањни чи р≥шенн¤м про м≥сцевий бюджет.

2. √арант≥њ надаютьс¤ лише на умовах платност≥, строковост≥, майнового забезпеченн¤ та зустр≥чних гарант≥й, отриманих в≥д ≥нших суб'Їкт≥в.

3. ѕлатеж≥, пов'¤зан≥ з виконанн¤м гарант≥йних зобов'¤зань, належать до платеж≥в по боргу.

4. ” раз≥ невиконанн¤ юридичними особами своњх зобов'¤зань щодо погашенн¤ та обслуговуванн¤ наданих на умовах поверненн¤ кредит≥в, залучених державою або п≥д державн≥ гарант≥њ, ≥нших гарантованих державою зобов'¤зань, та ст¤гненн¤ заборгованост≥ перед ƒержавним бюджетом ”крањни з наданих п≥дприЇмствам ≥ орган≥зац≥¤м позичок ≥з державного бюджету, позичок, наданих за рахунок кошт≥в, залучених державою або п≥д державн≥ гарант≥њ, плати за користуванн¤ цими позичками органи ст¤гненн¤ застосовують механ≥зм ст¤гненн¤ ц≥Їњ заборгованост≥ у пор¤дку, передбаченому законом дл¤ ст¤гненн¤ не внесених у строк податк≥в ≥ неподаткових платеж≥в, включаючи погашенн¤ такоњ заборгованост≥ за рахунок майна боржник≥в.

—татт¤ 18. √раничний обс¤г боргу

1. √раничний обс¤г внутр≥шнього та зовн≥шнього державного боргу, боргу јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи м≥сцевого самовр¤дуванн¤, граничний обс¤г наданн¤ гарант≥й встановлюЇтьс¤ на кожний бюджетний пер≥од в≥дпов≥дно законом про ƒержавний бюджет ”крањни чи р≥шенн¤м про м≥сцевий бюджет.

2. ¬еличина основноњ суми державного боргу не повинна перевищувати 60 в≥дсотк≥в фактичного р≥чного обс¤гу валового внутр≥шнього продукту ”крањни.

3. ” раз≥ перевищенн¤ граничноњ величини, визначеноњ частиною другою ц≥Їњ статт≥,  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни зобов'¤заний вжити заход≥в дл¤ приведенн¤ ц≥Їњ величини у в≥дпов≥дн≥сть з положенн¤ми цього  одексу.

√лава 4 Ѕёƒ∆≈“Ќ»… ѕ–ќ÷≈— “ј …ќ√ќ ”„ј—Ќ» »

—татт¤ 19. —тад≥њ бюджетного процесу

1. —тад≥¤ми бюджетного процесу визнаютьс¤:

1) складанн¤ проект≥в бюджет≥в;

2) розгл¤д та прийн¤тт¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни, р≥шень про м≥сцев≥ бюджети;

3) виконанн¤ бюджету, в тому числ≥ у раз≥ необх≥дност≥ внесенн¤ зм≥н до закону про ƒержавний бюджет ”крањни, р≥шенн¤ про м≥сцев≥ бюджети;

4) п≥дготовка та розгл¤д зв≥ту про виконанн¤ бюджету ≥ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ щодо нього.

2. Ќа вс≥х стад≥¤х бюджетного процесу зд≥йснюютьс¤ ф≥нансовий контроль ≥ аудит та оц≥нка ефективност≥ використанн¤ бюджетних кошт≥в.

—татт¤ 20. ”часники бюджетного процесу та њх повноваженн¤

1. ”часниками бюджетного процесу Ї органи та посадов≥ особи, ¤к≥ над≥лен≥ бюджетними повноваженн¤ми.

2. Ѕюджетними повноваженн¤ми визнаютьс¤ права ≥ обов'¤зки учасник≥в бюджетних правов≥дносин.

—татт¤ 21. –озпор¤дники бюджетних кошт≥в

1. ƒл¤ зд≥йсненн¤ програм та заход≥в, ¤к≥ провод¤тьс¤ за рахунок кошт≥в бюджету, бюджетн≥ асигнуванн¤ надаютьс¤ розпор¤дникам бюджетних кошт≥в. «а обс¤гом наданих прав розпор¤дники бюджетних кошт≥в под≥л¤ютьс¤ на головних розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в та розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в нижчого р≥вн¤.

2.  ошти бюджету, ¤к≥ отримують ф≥зичн≥ особи та юридичн≥ особи, що не мають статусу бюджетноњ установи (одержувач≥ бюджетних кошт≥в), надаютьс¤ њм лише через розпор¤дника бюджетних кошт≥в.

3. Ѕюджетна установа не маЇ права зд≥йснювати запозиченн¤ у будь-¤к≥й форм≥ або надавати за рахунок бюджетних кошт≥в позички юридичним та ф≥зичним особам, кр≥м випадк≥в, передбачених законом про ƒержавний бюджет ”крањни.

—татт¤ 22. √оловн≥ розпор¤дники бюджетних кошт≥в та њх основн≥ функц≥њ

1. √оловними розпор¤дниками бюджетних кошт≥в можуть бути виключно:

1) за бюджетними призначенн¤ми, передбаченими законом про ƒержавний бюджет ”крањни, - органи, уповноважен≥ в≥дпов≥дно ¬ерховною –адою ”крањни, ѕрезидентом ”крањни,  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни забезпечувати њх д≥¤льн≥сть, в особ≥ њх кер≥вник≥в, а також м≥н≥стерства, ≥нш≥ центральн≥ органи виконавчоњ влади,  онституц≥йний —уд ”крањни, ¬ерховний —уд ”крањни та ≥нш≥ спец≥ал≥зован≥ суди; установи та орган≥зац≥њ, ¤к≥ визначен≥  онституц≥Їю ”крањни ( 254к/96-¬– ) або вход¤ть до складу  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, а також спец≥ально уповноважен≥ законом органи на зд≥йсненн¤ розв≥дувальноњ д≥¤льност≥, Ќац≥ональна академ≥¤ наук ”крањни, ”крањнська академ≥¤ аграрних наук, јкадем≥¤ медичних наук ”крањни, јкадем≥¤ педагог≥чних наук ”крањни, јкадем≥¤ правових наук ”крањни, јкадем≥¤ мистецтв ”крањни, в особ≥ њх кер≥вник≥в; ( ѕункт 1 частини першоњ статт≥ 22 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 599-IV ( 599-15 ) в≥д 06.03.2003, N 3200-IV ( 3200-15 ) в≥д 15.12.2005 )

2) за бюджетними призначенн¤ми, передбаченими бюджетом јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, - уповноважен≥ юридичн≥ особи (бюджетн≥ установи), що забезпечують д≥¤льн≥сть ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, а також м≥н≥стерства та ≥нш≥ органи влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим в особ≥ њх кер≥вник≥в;

3) за бюджетними призначенн¤ми, передбаченими ≥ншими м≥сцевими бюджетами, - кер≥вники м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й, виконавчих орган≥в рад та њх секретар≥ат≥в, кер≥вники головних управл≥нь, управл≥нь, в≥дд≥л≥в та ≥нших самост≥йних структурних п≥дрозд≥л≥в м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й, виконавчих орган≥в рад.

2. √оловн≥ розпор¤дники кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни визначаютьс¤ в≥дпов≥дно до пункту 1 частини першоњ ц≥Їњ статт≥ та затверджуютьс¤ законом про ƒержавний бюджет ”крањни шл¤хом встановленн¤ њм бюджетних призначень.

3. √оловн≥ розпор¤дники кошт≥в м≥сцевих бюджет≥в визначаютьс¤ р≥шенн¤м про м≥сцевий бюджет ≥з дотриманн¤м умов, визначених пунктами 2 ≥ 3 частини першоњ ц≥Їњ статт≥.

4. √оловний розпор¤дник бюджетних кошт≥в:

1) розробл¤Ї план своЇњ д≥¤льност≥ в≥дпов≥дно до завдань та функц≥й, визначених нормативно-правовими актами, виход¤чи з необх≥дност≥ дос¤гненн¤ конкретних результат≥в за рахунок бюджетних кошт≥в;

2) розробл¤Ї на п≥дстав≥ плану д≥¤льност≥ проект кошторису та бюджетн≥ запити ≥ подаЇ њх ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни чи м≥сцевому ф≥нансовому органу;

3) отримуЇ бюджетн≥ призначенн¤ шл¤хом њх затвердженн¤ у закон≥ про ƒержавний бюджет ”крањни чи р≥шенн≥ про м≥сцевий бюджет, доводить у встановленому пор¤дку до розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в нижчого р≥вн¤ (одержувач≥в бюджетних кошт≥в) в≥домост≥ про обс¤ги асигнувань, забезпечуЇ управл≥нн¤ бюджетними асигнуванн¤ми;

4) затверджуЇ кошториси розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в нижчого р≥вн¤, ¤кщо ≥нше не передбачене законодавством;

5) зд≥йснюЇ внутр≥шн≥й контроль за повнотою надходжень, отриманих розпор¤дниками бюджетних кошт≥в нижчого р≥вн¤ та одержувачами бюджетних кошт≥в, ≥ витрачанн¤м ними бюджетних кошт≥в;

6) одержуЇ зв≥ти про використанн¤ кошт≥в в≥д розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в нижчого р≥вн¤ та одержувач≥в бюджетних кошт≥в ≥ анал≥зуЇ ефективн≥сть використанн¤ ними бюджетних кошт≥в.

—татт¤ 23. Ѕюджетн≥ призначенн¤

1. Ѕудь-¤к≥ бюджетн≥ зобов'¤занн¤ та платеж≥ з бюджету можна зд≥йснювати лише за на¤вност≥ в≥дпов≥дного бюджетного призначенн¤.

2. Ѕюджетн≥ призначенн¤ встановлюютьс¤ законом про ƒержавний бюджет ”крањни чи р≥шенн¤м про м≥сцевий бюджет у пор¤дку, визначеному цим  одексом.

3. якщо в процес≥ виконанн¤ бюджету зм≥на обставин вимагаЇ менших асигнувань головним розпор¤дникам бюджетних кошт≥в, ћ≥н≥стр ф≥нанс≥в ”крањни (кер≥вник м≥сцевого ф≥нансового органу) приймаЇ р≥шенн¤ про приведенн¤ у в≥дпов≥дн≥сть бюджетного призначенн¤ ƒержавного бюджету ”крањни (м≥сцевого бюджету).  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни (–ада м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцева державна адм≥н≥страц≥¤, виконавчий орган в≥дпов≥дноњ ради) у двотижневий терм≥н подаЇ до ¬ерховноњ –ади ”крањни (¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, в≥дпов≥дноњ ради) у встановленому пор¤дку пропозиц≥њ про приведенн¤ у в≥дпов≥дн≥сть бюджетних призначень ƒержавного бюджету ”крањни (м≥сцевого бюджету).

4. ¬итрати спец≥ального фонду бюджету мають пост≥йне бюджетне призначенн¤, ¤ке даЇ право провадити њх виключно в межах ≥ за рахунок в≥дпов≥дних надходжень до спец≥ального фонду зг≥дно з законодавством, ¤кщо законом про ƒержавний бюджет ”крањни (р≥шенн¤м про м≥сцевий бюджет) не встановлено ≥нше.

5. ѕропозиц≥њ про внесенн¤ зм≥н до бюджетних призначень подаютьс¤ та розгл¤даютьс¤ у пор¤дку, встановленому дл¤ поданн¤ пропозиц≥й до проекту бюджету. ¬идатки в≥дпов≥дно до внесених у бюджетн≥ призначенн¤ зм≥н зд≥йснюютьс¤ лише п≥сл¤ набранн¤ чинност≥ в≥дпов≥дним законом (р≥шенн¤м в≥дпов≥дноњ ради), ¤ким внесено так≥ зм≥ни. ≤нш≥ зм≥ни розм≥р≥в ≥ мети та обмеженн¤ в час≥ бюджетних призначень провад¤тьс¤ лише за на¤вност≥ в закон≥ про ƒержавний бюджет ”крањни (р≥шенн≥ про м≥сцевий бюджет) в≥дпов≥дного положенн¤.

6. якщо п≥сл¤ прийн¤тт¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни (р≥шенн¤ про м≥сцевий бюджет) в≥дпов≥дальн≥сть за виконанн¤ функц≥й або наданн¤ послуг, на ¤к≥ затверджено бюджетне призначенн¤, передаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства в≥д одного головного розпор¤дника бюджетних кошт≥в ≥ншому головному розпор¤днику бюджетних кошт≥в, д≥¤ бюджетного призначенн¤ не припин¤Їтьс¤ ≥ застосовуЇтьс¤ в пор¤дку, встановленому законом про ƒержавний бюджет ”крањни (р≥шенн¤м про м≥сцевий бюджет), дл¤ виконанн¤ тих самих функц≥й чи послуг ≥ншим головним розпор¤дником бюджетних кошт≥в, ¤кому це доручено. ” цьому випадку ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни (м≥сцевий ф≥нансовий орган) пов≥домл¤Ї  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни (–аду м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцеву державну адм≥н≥страц≥ю, виконавчий орган в≥дпов≥дноњ ради) та ¬ерховну –аду ”крањни (¬ерховну –аду јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, в≥дпов≥дну раду) про так≥ зм≥ни в двотижневий терм≥н.

7. ”с≥ бюджетн≥ призначенн¤ втрачають чинн≥сть п≥сл¤ зак≥нченн¤ бюджетного пер≥оду, за вин¤тком тих випадк≥в, коли окремим законом передбачен≥ багатор≥чн≥ бюджетн≥ призначенн¤.

—татт¤ 24. –езервний фонд бюджету

1. –езервний фонд бюджету формуЇтьс¤ дл¤ зд≥йсненн¤ непередбачених видатк≥в, що не мають пост≥йного характеру ≥ не могли бути передбачен≥ при складанн≥ проекту бюджету. ѕор¤док використанн¤ кошт≥в з резервного фонду бюджету визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

2. –≥шенн¤ про вид≥ленн¤ кошт≥в з резервного фонду бюджету приймаютьс¤ в≥дпов≥дно  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, –адою м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевими державними адм≥н≥страц≥¤ми та виконавчими органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

3. –езервний фонд бюджету не може перевищувати одного в≥дсотка обс¤гу видатк≥в загального фонду в≥дпов≥дного бюджету.

4.  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни, –ада м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ та виконавч≥ органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ щом≥с¤чно зв≥тують в≥дпов≥дно перед ¬ерховною –адою ”крањни, ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та в≥дпов≥дною радою про витрачанн¤ кошт≥в резервного фонду в≥дпов≥дного бюджету.

5. ” ƒержавному бюджет≥ ”крањни резервний фонд передбачаЇтьс¤ обов'¤зково. –≥шенн¤ щодо необх≥дност≥ створенн¤ резервного фонду м≥сцевого бюджету приймаЇ в≥дпов≥дна рада.

—татт¤ 25. Ѕезсп≥рне списанн¤ кошт≥в бюджету

1. ƒержавне казначейство ”крањни зд≥йснюЇ безсп≥рне списанн¤ кошт≥в з рахунк≥в, на ¤ких обл≥ковуютьс¤ кошти ƒержавного бюджету ”крањни та м≥сцевих бюджет≥в, за р≥шенн¤м, ¤ке було прийн¤те державним органом, що в≥дпов≥дно до закону маЇ право на його застосуванн¤.

2. ” раз≥ списанн¤ кошт≥в з реЇстрац≥йних рахунк≥в бюджетних установ, з вини ¤ких виникли в≥дпов≥дн≥ зобов'¤занн¤, прот¤гом м≥с¤ц¤ з часу проведенн¤ такоњ операц≥њ розпор¤дники бюджетних кошт≥в повинн≥ впор¤дкувати своњ зобов'¤занн¤ з урахуванн¤м безсп≥рного списанн¤ кошт≥в ≥ привести њх у в≥дпов≥дн≥сть з бюджетними призначенн¤ми на в≥дпов≥дний бюджетний пер≥од. ѕри цьому безсп≥рне списанн¤ кошт≥в з рахунк≥в, на ¤ких обл≥ковуютьс¤ кошти ƒержавного бюджету ”крањни та м≥сцевих бюджет≥в, в рахунок погашенн¤ зобов'¤зань таких бюджетних установ не допускаЇтьс¤.

—татт¤ 26. јудит та ф≥нансовий контроль

1. ¬нутр≥шн≥й ф≥нансовий контроль, ¤кий зд≥йснюЇтьс¤ на вс≥х стад≥¤х бюджетного процесу, повинен забезпечувати:

1) пост≥йну оц≥нку достатност≥ та в≥дпов≥дност≥ д≥¤льност≥ бюджетноњ установи вимогам внутр≥шнього ф≥нансового контролю;

2) оц≥нку д≥¤льност≥ на в≥дпов≥дн≥сть результат≥в встановленим завданн¤м та планам;

3) ≥нформуванн¤ безпосередньо кер≥вника бюджетноњ установи про результати кожноњ перев≥рки (оц≥нки, розсл≥дуванн¤, вивченн¤ чи рев≥з≥њ), проведеноњ п≥дрозд≥лом внутр≥шнього ф≥нансового контролю.

2.  ер≥вник бюджетноњ установи в≥дпов≥даЇ за орган≥зац≥ю ефективноњ системи внутр≥шнього контролю за ф≥нансовою та господарською д≥¤льн≥стю ц≥Їњ установи з урахуванн¤м:

1) положень цього  одексу та ≥нших нормативно-правових акт≥в;

2) вимог ц≥леспр¤мованого, ефективного ≥ економного управл≥нн¤ функц≥¤ми кожного структурного п≥дрозд≥лу, правильного розмежуванн¤ функц≥ональних обов'¤зк≥в;

3) правил бухгалтерського обл≥ку та контролю щодо актив≥в, пасив≥в, доход≥в та видатк≥в бюджетноњ установи;

4) забезпеченн¤ в≥дпов≥дност≥ д≥¤льност≥ бюджетноњ установи вимогам внутр≥шнього ф≥нансового контролю.

3. –озпор¤дники бюджетних кошт≥в несуть в≥дпов≥дальн≥сть за орган≥зац≥ю ≥ стан внутр≥шнього ф≥нансового контролю та аудиту ¤к у своњх закладах, так ≥ в п≥дв≥домчих бюджетних установах.

4. «овн≥шн≥й контроль та аудит ф≥нансовоњ та господарськоњ д≥¤льност≥ бюджетних установ зд≥йснюютьс¤ –ахунковою палатою - в частин≥ контролю за використанн¤м кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, √оловним контрольно-рев≥з≥йним управл≥нн¤м ”крањни - в≥дпов≥дно до його повноважень, визначених законом.

—татт¤ 27. ѕор¤док поданн¤ та розгл¤ду законопроект≥в, ¤к≥ впливають на доходну чи видаткову частину бюджет≥в

1.  ожен законопроект, внесений до ¬ерховноњ –ади ”крањни, прот¤гом семи дн≥в подаЇтьс¤ до  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету дл¤ проведенн¤ експертизи щодо його впливу на доходну та/або видаткову частину бюджет≥в та виконанн¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни у поточному бюджетному пер≥од≥.

2. ѕрот¤гом двох тижн≥в, ¤кщо ¬ерховною –адою ”крањни не визначено ≥нший терм≥н,  ом≥тет ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету забезпечуЇ п≥дготовку експертного висновку щодо впливу в≥дпов≥дного законопроекту на доходну та/або видаткову частину бюджет≥в. ƒо проект≥в закон≥в, набранн¤ чинност≥ ¤кими в поточному чи наступному бюджетних пер≥одах призведе до зб≥льшенн¤ видатк≥в або скороченн¤ доход≥в бюджету, суб'Їктом законодавчоњ ≥н≥ц≥ативи додаютьс¤ пропозиц≥њ про видатки, ¤к≥ належить скоротити, та/або пропозиц≥њ про джерела додаткових доход≥в дл¤ покритт¤ зб≥льшенн¤ видатк≥в. ∆одна з таких зм≥н не повинна призвести до зб≥льшенн¤ державного боргу ≥ державних гарант≥й, розм≥р ¤ких встановлений законом про ƒержавний бюджет ”крањни. ѕри цьому:

1) законопроекти, ¤к≥ зг≥дно з експертним висновком та р≥шенн¤м  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету не впливають на доходну та/або видаткову частину бюджет≥в, внос¤тьс¤ до пор¤дку денного пленарних зас≥дань ¬ерховноњ –ади ”крањни дл¤ њх розгл¤ду у загальному пор¤дку, встановленому –егламентом ¬ерховноњ –ади ”крањни;

2) законопроекти, ¤к≥ зг≥дно з експертним висновком та в≥дпов≥дним р≥шенн¤м  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету впливають на доходну чи видаткову частину бюджет≥в, прот¤гом трьох дн≥в передаютьс¤ ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни дл¤ експертного висновку щодо визначенн¤ варт≥сноњ величини впливу законопроект≥в на доходну чи видаткову частину бюджет≥в та дл¤ пропозиц≥й щодо доц≥льност≥ њх прийн¤тт¤, можливост≥ та терм≥ну набранн¤ ними чинност≥. ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни у двотижневий терм≥н готуЇ експертний висновок та пропозиц≥њ до законопроект≥в ≥ передаЇ  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету дл¤ п≥дготовки висновк≥в щодо доц≥льност≥ њх прийн¤тт¤ ¬ерховною –адою ”крањни ≥ терм≥н≥в набранн¤ ними чинност≥.

3. «акони ”крањни, ¤к≥ впливають на формуванн¤ доходноњ чи видатковоњ частини бюджет≥в, повинн≥ бути оф≥ц≥йно оприлюднен≥ до 15 серпн¤ року, що передуЇ плановому. ¬ ≥ншому раз≥ норми в≥дпов≥дних закон≥в, що впливають на формуванн¤ доходноњ та/або видатковоњ частини бюджет≥в, застосовуютьс¤ не ран≥ше початку бюджетного пер≥оду, наступного за плановим.

—татт¤ 28. ƒоступн≥сть ≥нформац≥њ про бюджет

1. ≤нформац≥¤ про бюджет повинна бути оприлюднена. ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни забезпечуЇ доступн≥сть дл¤ публ≥кац≥њ:

1) проекту закону про державний бюджет;

2) закону про ƒержавний бюджет ”крањни на в≥дпов≥дний пер≥од з додатками, що Ї його нев≥д'Їмною частиною;

3) ≥нформац≥њ про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни за п≥дсумками кварталу та року;

4) ≥нформац≥њ про показники виконанн¤ зведеного бюджету ”крањни;

5) ≥ншоњ ≥нформац≥њ про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни.

2. ѕроект закону про державний бюджет п≥дл¤гаЇ обов'¤зков≥й публ≥кац≥њ в газет≥ "”р¤довий кур'Їр" не п≥зн≥ше н≥ж через с≥м дн≥в п≥сл¤ його поданн¤ ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни.

3. ¬ерховна –ада јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та –ада м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ забезпечують публ≥кац≥ю ≥нформац≥њ про м≥сцев≥ бюджети, в тому числ≥ р≥шень про м≥сцевий бюджет та пер≥одичних зв≥т≥в про њх виконанн¤. –≥шенн¤ про м≥сцевий бюджет повинно бути оприлюднене не п≥зн≥ше дес¤ти дн≥в з дн¤ його прийн¤тт¤.

4. ≤нформац≥¤ про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни та м≥сцевих бюджет≥в (кр≥м бюджет≥в с≥л ≥ селищ) п≥дл¤гаЇ обов'¤зков≥й публ≥кац≥њ не п≥зн≥ше 1 березн¤ року, що наступаЇ за роком зв≥ту: ƒержавного бюджету ”крањни - в газетах "√олос ”крањни" та "”р¤довий кур'Їр"; м≥сцевих бюджет≥в - у газетах, визначених в≥дпов≥дними радами.

ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни до 20 березн¤ за участю  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету, –ахунковоњ палати зд≥йснюЇ публ≥чне представленн¤ зв≥ту про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни за попередн≥й р≥к у розр≥з≥ економ≥чноњ класиф≥кац≥њ видатк≥в. ≤нформац≥¤ про час ≥ м≥сце публ≥чного представленн¤ публ≥куЇтьс¤ разом ≥з зв≥том про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни.

√оловн≥ розпор¤дники кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни зд≥йснюють публ≥чне представленн¤ зв≥т≥в про витрачанн¤ бюджетних кошт≥в у розр≥з≥ економ≥чноњ класиф≥кац≥њ видатк≥в до 15 кв≥тн¤.

–≥шенн¤ про час ≥ м≥сце представленн¤ зв≥т≥в визначаЇтьс¤ р≥шенн¤м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ¤ке п≥дл¤гаЇ публ≥кац≥њ в газет≥ "”р¤довий кур'Їр". √оловн≥ розпор¤дники бюджетних кошт≥в зобов'¤зан≥ додавати до зв≥т≥в розшифруванн¤ (детал≥зац≥ю) витрат за статт¤ми, ¤к≥ перевищують 5 млн. гривень (кр≥м зароб≥тноњ плати з нарахуванн¤ми на нењ та комунальних платеж≥в).

ѕубл≥чне представленн¤ зв≥т≥в (в розр≥з≥ економ≥чноњ класиф≥кац≥њ видатк≥в) про виконанн¤ м≥сцевих бюджет≥в (кр≥м бюджет≥в с≥л ≥ селищ) зд≥йснюЇтьс¤ до 20 березн¤. ≤нформац≥¤ про час ≥ м≥сце публ≥чного представленн¤ зв≥т≥в публ≥куЇтьс¤ разом ≥з зв≥том про виконанн¤ в≥дпов≥дних бюджет≥в. ƒо зв≥т≥в додаЇтьс¤ розшифруванн¤ (детал≥зац≥¤) витрат за статт¤ми, розм≥р ¤ких перевищуЇ (кр≥м зароб≥тноњ плати з нарахуванн¤ми на нењ та комунальних платеж≥в): дл¤ бюджету м≥ста  иЇва - 2 млн. гривень; дл¤ бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласних бюджет≥в, бюджету м≥ста —евастопол¤ - 1 млн. гривень; дл¤ бюджет≥в м≥ст, район≥в - 500 тис. гривень. ( —таттю 28 доповнено частиною четвертою зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003)

ќ—ќЅЋ»¬ј „ј—“»Ќј

–озд≥л II
ƒ≈–∆ј¬Ќ»… Ѕёƒ∆≈“ ” –јѓЌ»

√лава 5 ƒќ’ќƒ» ≤ ¬»ƒј“ » ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ Ѕёƒ∆≈“” ” –јѓЌ»

—татт¤ 29. —клад доход≥в ƒержавного бюджету ”крањни

1. ƒоходи ƒержавного бюджету ”крањни включають:

1) доходи (за вин¤тком тих, що зг≥дно з статт¤ми 64, 66 та 69 цього  одексу закр≥плен≥ за м≥сцевими бюджетами), що отримуютьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства про податки, збори ≥ обов'¤зков≥ платеж≥ та «акону ”крањни "ѕро основи соц≥альноњ захищеност≥ ≥нвал≥д≥в" ( 875-12 ), а також в≥д плати за послуги, що надаютьс¤ бюджетними установами, ¤к≥ утримуютьс¤ за рахунок ƒержавного бюджету ”крањни, та ≥нших визначених законодавством джерел, включаючи кошти в≥д продажу актив≥в, що належать держав≥ або п≥дприЇмствам, установам та орган≥зац≥¤м, а також проценти ≥ див≥денди, нарахован≥ на частку майна, що належить держав≥ в майн≥ господарських товариств;

2) гранти ≥ дарунки у варт≥сному обрахунку;

3) м≥жбюджетн≥ трансферти з м≥сцевих бюджет≥в.

—татт¤ 30. —клад видатк≥в ƒержавного бюджету ”крањни

1. ¬идатки ƒержавного бюджету ”крањни включають бюджетн≥ призначенн¤, встановлен≥ законом про ƒержавний бюджет ”крањни на конкретн≥ ц≥л≥, що пов'¤зан≥ з реал≥зац≥Їю державних програм, перел≥к ¤ких визначено статтею 87 цього  одексу.

—татт¤ 31. “аЇмн≥ видатки

1. ƒержавний бюджет ”крањни маЇ м≥стити по¤сненн¤ вс≥х видатк≥в, за вин¤тком видатк≥в, що пов'¤зан≥ з державною таЇмницею (таЇмних видатк≥в).

2. “аЇмн≥ видатки, передбачен≥ на д≥¤льн≥сть орган≥в державноњ влади, в ≥нтересах нац≥ональноњ безпеки включаютьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни без детал≥зац≥њ.

3.  онтроль за проведенн¤м таЇмних видатк≥в зд≥йснюЇтьс¤ –ахунковою палатою та ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни у пор¤дку, визначеному ¬ерховною –адою ”крањни.

4. «в≥ти про проведен≥ таЇмн≥ видатки розгл¤даютьс¤  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету,  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань законодавчого забезпеченн¤ правоохоронноњ д≥¤льност≥,  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань боротьби з орган≥зованою злочинн≥стю ≥ корупц≥Їю,  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань нац≥ональноњ безпеки ≥ оборони.

5. ќкрем≥ зв≥ти про проведен≥ таЇмн≥ видатки розгл¤даютьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни на закритому зас≥данн≥.

√лава 6 — ЋјƒјЌЌя ѕ–ќ≈ “” ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ Ѕёƒ∆≈“” ” –јѓЌ»

—татт¤ 32. ќрган≥зац≥йн≥ засади складанн¤ проекту ƒержавного бюджету ”крањни

1.  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни розробл¤Ї проект закону про ƒержавний бюджет ”крањни.

2. ћ≥н≥стр ф≥нанс≥в ”крањни в≥дпов≥даЇ за складанн¤ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни, визначаЇ основн≥ орган≥зац≥йно-методичн≥ засади бюджетного плануванн¤, ¤к≥ використовуютьс¤ дл¤ п≥дготовки бюджетних запит≥в ≥ розробленн¤ пропозиц≥й проекту ƒержавного бюджету ”крањни.

3. ћ≥н≥стр ф≥нанс≥в ”крањни на п≥дстав≥ основних макропоказник≥в економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку ”крањни на наступний бюджетний пер≥од та анал≥зу виконанн¤ бюджету у поточному бюджетному пер≥од≥ визначаЇ загальний р≥вень доход≥в та видатк≥в бюджету ≥ даЇ оц≥нку обс¤гу ф≥нансуванн¤ бюджету дл¤ складанн¤ пропозиц≥й проекту ƒержавного бюджету ”крањни.

—татт¤ 33. ¬изначенн¤ ќсновних напр¤м≥в бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од

1. Ќе п≥зн≥ше 1 червн¤ або першого наступного за ц≥Їю датою дн¤ пленарних зас≥дань ¬ерховноњ –ади ”крањни у ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни в≥дбуваютьс¤ парламентськ≥ слуханн¤ з питань бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од. « допов≥ддю про ќсновн≥ напр¤ми бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од виступаЇ ѕрем'Їр-м≥н≥стр ”крањни або за його дорученн¤м ћ≥н≥стр ф≥нанс≥в ”крањни.

2.  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни подаЇ до ¬ерховноњ –ади ”крањни проект ќсновних напр¤м≥в бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од не п≥зн≥ше, н≥ж за чотири робочих дн≥ до початку проведенн¤ парламентських слухань з питань бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од.

3. ѕроект ќсновних напр¤м≥в бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од м≥стить пропозиц≥њ  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни щодо:

1) граничного розм≥ру деф≥циту (проф≥циту) ƒержавного бюджету ”крањни у в≥дсотках до прогнозного р≥чного обс¤гу валового внутр≥шнього продукту;

2) частки прогнозного р≥чного обс¤гу валового внутр≥шнього продукту, що перерозпод≥л¤Їтьс¤ через зведений бюджет ”крањни;

3) граничного обс¤гу державного боргу та його структури;

4) обірунтувань ≥ розрахунк≥в питомоњ ваги обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в у видатках ƒержавного бюджету ”крањни ≥ коеф≥ц≥Їнта вир≥внюванн¤ дл¤ м≥сцевих бюджет≥в; ( ѕункт 4 частини третьоњ статт≥ 33 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

5) питомоњ ваги кап≥тальних вкладень у видатках ƒержавного бюджету ”крањни та пр≥оритетних напр¤м≥в њх використанн¤;

6) взаЇмов≥дносин ƒержавного бюджету ”крањни з м≥сцевими бюджетами в наступному бюджетному пер≥од≥;

7) зм≥н до законодавства, прийн¤тт¤ ¤ких Ї необх≥дним дл¤ реал≥зац≥њ бюджетноњ пол≥тики держави;

8) перел≥ку головних розпор¤дник≥в кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни;

9) захищених статей видатк≥в бюджету;

10) обірунтуванн¤ необх≥дност≥ под≥лу бюджету на загальний та спец≥альний фонди;

11) встановленн¤ розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати та р≥вн¤ забезпеченн¤ прожиткового м≥н≥муму на плановий бюджетний пер≥од. ( „астину третю статт≥ 33 доповнено пунктом 11 зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

4. ѕроект ќсновних напр¤м≥в бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од грунтуЇтьс¤ на прогнозних макропоказниках економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку ”крањни на наступний бюджетний пер≥од ≥з зазначенн¤м показник≥в обс¤гу валового внутр≥шнього продукту, ≥ндекс≥в споживчих та гуртових ц≥н, прогнозованого оф≥ц≥йного обм≥нного курсу гривн≥ у середньому за р≥к та на к≥нець року, прогнозованого р≥вн¤ безроб≥тт¤.

5. Ќац≥ональний банк ”крањни до 1 кв≥тн¤ року, що передуЇ плановому, подаЇ до ¬ерховноњ –ади ”крањни та  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни:

1) проект основних засад грошово-кредитноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од;

2) проект кошторису доход≥в та видатк≥в Ќац≥онального банку ”крањни на наступний бюджетний пер≥од.

6. «а результатами парламентських слухань ¬ерховна –ада ”крањни приймаЇ постанову про схваленн¤ або вз¤тт¤ до в≥дома ќсновних напр¤м≥в бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од. «азначена постанова може м≥стити пропозиц≥њ ¬ерховноњ –ади ”крањни до проекту ќсновних напр¤м≥в бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од виключно з питань, визначених частиною третьою ц≥Їњ статт≥, в тому числ≥ в≥дпов≥дн≥ дорученн¤  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 34. ≤нструкц≥њ з п≥дготовки бюджетних запит≥в

1. ƒл¤ п≥дготовки пропозиц≥й проекту ƒержавного бюджету ”крањни ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни розробл¤Ї ≥ доводить до головних розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в ≥нструкц≥њ щодо п≥дготовки бюджетних запит≥в.

2. ≤нструкц≥њ щодо п≥дготовки бюджетних запит≥в можуть запроваджувати орган≥зац≥йн≥, ф≥нансов≥ та ≥нш≥ обмеженн¤, ¤ких зобов'¤зан≥ дотримуватис¤ ус≥ розпор¤дники бюджетних кошт≥в у процес≥ п≥дготовки бюджетних запит≥в.

—татт¤ 35. –озробленн¤ бюджетного запиту

1. √оловн≥ розпор¤дники бюджетних кошт≥в орган≥зують розробленн¤ бюджетних запит≥в дл¤ поданн¤ ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни в терм≥ни та пор¤дку, встановлен≥ ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни.

2. √оловн≥ розпор¤дники бюджетних кошт≥в несуть в≥дпов≥дальн≥сть за своЇчасн≥сть, достов≥рн≥сть та зм≥ст поданих ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни бюджетних запит≥в, ¤к≥ мають м≥стити всю ≥нформац≥ю, необх≥дну дл¤ анал≥зу показник≥в проекту ƒержавного бюджету ”крањни, зг≥дно з вимогами ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни.

—татт¤ 36. јнал≥з бюджетних запит≥в ≥ розробка пропозиц≥й проекту ƒержавного бюджету ”крањни

1. ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни на будь-¤кому етап≥ складанн¤ ≥ розгл¤ду проекту ƒержавного бюджету ”крањни проводить анал≥з бюджетного запиту, поданого головним розпор¤дником бюджетних кошт≥в, з точки зору його в≥дпов≥дност≥ мет≥, пр≥оритетност≥, а також ефективност≥ використанн¤ бюджетних кошт≥в. Ќа основ≥ результат≥в анал≥зу ћ≥н≥стр ф≥нанс≥в ”крањни приймаЇ р≥шенн¤ про включенн¤ бюджетного запиту до пропозиц≥њ проекту ƒержавного бюджету ”крањни перед поданн¤м його на розгл¤д  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

2. Ќа основ≥ анал≥зу бюджетних запит≥в, що подаютьс¤ в≥дпов≥дно до статт≥ 35 цього  одексу, ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни готуЇ проект закону про ƒержавний бюджет ”крањни.

3. ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни в пер≥од п≥дготовки пропозиц≥й проекту ƒержавного бюджету ”крањни розгл¤даЇ та вживаЇ заход≥в щодо усуненн¤ розб≥жностей з головними розпор¤дниками бюджетних кошт≥в. ” раз≥, коли узгодженн¤ не дос¤гнуто, ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни додаЇ св≥й висновок з неузгоджених питань до зазначених пропозиц≥й, ¤к≥ подаютьс¤  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 37. —хваленн¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни

1. ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни подаЇ проект закону про ƒержавний бюджет ”крањни  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни дл¤ розгл¤ду, а також вносить пропозиц≥њ щодо терм≥н≥в ≥ пор¤дку розгл¤ду цього проекту в  аб≥нет≥ ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

2.  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни приймаЇ постанову щодо схваленн¤ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни та подаЇ його разом з в≥дпов≥дними матер≥алами ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни не п≥зн≥ше 15 вересн¤ року, що передуЇ плановому.

—татт¤ 38. ѕроект закону про ƒержавний бюджет ”крањни та матер≥али, що до нього додаютьс¤

1. –азом з проектом закону про ƒержавний бюджет ”крањни, схваленим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, подаютьс¤:

1) по¤снювальна записка до проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни, ¤ка повинна м≥стити:

а) ≥нформац≥ю про економ≥чне становище держави та основн≥ прогнозн≥ макропоказники економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку ”крањни на наступний бюджетний пер≥од, покладен≥ в основу проекту ƒержавного бюджету ”крањни;

б) оц≥нку надходжень доход≥в та ≥нших кошт≥в (позик), що пропонуютьс¤ дл¤ забезпеченн¤ ф≥нансовими ресурсами витрат бюджету;

в) по¤сненн¤ до основних положень проекту ƒержавного бюджету ”крањни та проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни, включаючи анал≥з пропонованих обс¤г≥в видатк≥в на виконанн¤ функц≥й, програм у розр≥з≥ територ≥й. ќбгрунтуванн¤ включають бюджетн≥ показники за попередн≥й, поточний, наступний бюджетн≥ пер≥оди в розр≥з≥ класиф≥кац≥њ видатк≥в бюджету; ( ѕ≥дпункт "в" пункту 1 частини першоњ статт≥ 38 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

г) ≥нформац≥ю щодо врахуванн¤ ќсновних напр¤м≥в бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од та пропозиц≥й ¬ерховноњ –ади ”крањни до них, ¤кщо вони були прийн¤т≥ ¬ерховною –адою ”крањни в≥дпов≥дно до частини шостоњ статт≥ 33 цього  одексу; ( ѕ≥дпункт "г" пункту 1 частини першоњ статт≥ 38 в редакц≥њ «акону N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

і) анал≥тичн≥ дан≥, розрахунки з обірунтуванн¤ми особливостей м≥жбюджетних взаЇмов≥дносин, а саме:

детальн≥ розрахунки прогнозного загального обс¤гу доход≥в та видатк≥в, що враховуютьс¤ при визначенн≥ м≥жбюджетних трансферт≥в м≥ж державним бюджетом та м≥сцевими бюджетами, за видами доход≥в та за функц≥¤ми;

базов≥ показники та результати обрахунку ≥ндекс≥в в≥дносноњ податкоспроможност≥ в розр≥з≥ м≥сцевих бюджет≥в;

детальний розрахунок розм≥ру ф≥нансового нормативу бюджетноњ забезпеченост≥ по функц≥¤х та видах м≥сцевих бюджет≥в;

детальний розрахунок коригуючих коеф≥ц≥Їнт≥в та коеф≥ц≥Їнту вир≥внюванн¤;

розрахунки обс¤г≥в субвенц≥й з державного бюджету м≥сцевим бюджетам за видами п≥льг ≥ допомог та детальними ф≥нансовими та к≥льк≥сними показниками; ( ѕ≥дпункт "і" пункту 1 частини першоњ статт≥ 38 в редакц≥њ «акону N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

д) ≥нформац≥ю щодо обс¤г≥в державного боргу, в тому числ≥ за типом боргового зобов'¤занн¤, граф≥ка його погашенн¤, обс¤г≥в та умов запозичень;

е) прогноз основних макропоказник≥в економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку ”крањни, показник≥в зведеного бюджету ”крањни за основними видами доход≥в, видатк≥в та ф≥нансуванн¤ на наступн≥ три бюджетн≥ пер≥оди;

2) прогнозн≥ показники зведеного бюджету ”крањни (включаючи оц≥нку ƒержавного бюджету ”крањни та м≥сцевих бюджет≥в) в≥дпов≥дно до бюджетноњ класиф≥кац≥њ, а також зведений баланс ф≥нансових ресурс≥в ”крањни;

3) перел≥к п≥льг по податках, зборах (≥нших обов'¤зкових платежах) ≥з розрахунком втрат доход≥в бюджету в≥д њх наданн¤;

4) показники видатк≥в ƒержавного бюджету ”крањни, необх≥дних на наступн≥ бюджетн≥ пер≥оди дл¤ завершенн¤ програм, що врахован≥ в проект≥ ƒержавного бюджету ”крањни, за умови реал≥зац≥њ цих програм прот¤гом б≥льш ¤к одного бюджетного пер≥оду;

5) зведенн¤ та структура ф≥нансових зобов'¤зань ≥з державного боргу та державних гарант≥й на поточний ≥ наступний бюджетн≥ пер≥оди до повного погашенн¤ боргових зобов'¤зань, включаючи суми на обслуговуванн¤ державного боргу;

6) перел≥к ≥нвестиц≥йних програм на наступний бюджетний пер≥од, п≥д ¤к≥ можуть надаватис¤ гарант≥њ  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

7) допов≥дь про х≥д виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни у поточному бюджетному пер≥од≥;

8) проекти кошторис≥в ус≥х державних ц≥льових фонд≥в, ¤к≥ створюютьс¤ за рахунок податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) в≥дпов≥дно до закону;

9) по¤сненн¤ головних розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в до проекту ƒержавного бюджету ”крањни (подаютьс¤ до  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету);

10) ≥нш≥ матер≥али, обс¤г ≥ форму ¤ких визначаЇ  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

” раз≥ зм≥ни  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни показник≥в обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в п≥д час розгл¤ду та доопрацюванн¤ ним проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни подаЇ розрахунки в≥дпов≥дно до вимог п≥дпункту "і" ц≥Їњ частини статт≥. ( „астину першу доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

2. «аконом про ƒержавний бюджет ”крањни визначаютьс¤:

1) загальна сума доход≥в ≥ загальна сума видатк≥в (з розпод≥лом на загальний та спец≥альний фонди, а також з розпод≥лом видатк≥в на поточн≥ ≥ кап≥тальн≥);

2) граничний обс¤г р≥чного деф≥циту (проф≥циту) ƒержавного бюджету ”крањни в наступному бюджетному пер≥од≥ ≥ державного боргу на к≥нець наступного бюджетного пер≥оду, повноваженн¤ щодо наданн¤ державних гарант≥й, а також обс¤гу цих гарант≥й в≥дпов≥дно до статт≥ 17 цього  одексу;

3) бюджетн≥ призначенн¤ головним розпор¤дникам кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни за бюджетною класиф≥кац≥Їю;

4) доходи бюджету за бюджетною класиф≥кац≥Їю;

5) бюджетн≥ призначенн¤ м≥жбюджетних трансферт≥в;

5-1) розм≥р оборотноњ касовоњ гот≥вки ƒержавного бюджету ”крањни; ( „астину другу статт≥ 38 доповнено пунктом 5-1 зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

5-2) розм≥р м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати на плановий бюджетний пер≥од; ( „астину другу статт≥ 38 доповнено пунктом 5-2 зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

5-3) р≥вень забезпеченн¤ прожиткового м≥н≥муму на плановий бюджетний пер≥од; ( „астину другу статт≥ 38 доповнено пунктом 5-3 зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

6) додатков≥ положенн¤, що регламентують процес виконанн¤ бюджету.

3. ¬идатки проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни по головних розпор¤дниках бюджетних кошт≥в повинн≥ бути детал≥зован≥ за п≥дрозд≥лами функц≥ональноњ класиф≥кац≥њ (програмноњ класиф≥кац≥њ у раз≥ складанн¤ проекту бюджету за програмно-ц≥льовим методом).

√лава 7 –ќ«√Ћяƒ “ј ѕ–»…Ќя““я ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ Ѕёƒ∆≈“” ” –јѓЌ»

—татт¤ 39. ѕредставленн¤ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни

1. Ќе п≥зн≥ше н≥ж через п'¤ть дн≥в п≥сл¤ поданн¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни до ¬ерховноњ –ади ”крањни ћ≥н≥стр ф≥нанс≥в ”крањни представл¤Ї його на пленарному зас≥данн≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни. √олова  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету допов≥даЇ про в≥дпов≥дн≥сть проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни вимогам цього  одексу, ќсновним напр¤мам бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од та пропозиц≥¤м ¬ерховноњ –ади ”крањни до ќсновних напр¤м≥в бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од, прийн¤тим зг≥дно з частиною шостою статт≥ 33 цього  одексу.

2. «а результатами обговоренн¤ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни ¬ерховна –ада ”крањни може прийн¤ти вмотивоване р≥шенн¤ про його в≥дхиленн¤ у раз≥ нев≥дпов≥дност≥ цьому  одексу та ќсновним напр¤мам бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од та пропозиц≥¤м ¬ерховноњ –ади ”крањни до них, прийн¤тим зг≥дно з частиною шостою статт≥ 33 цього  одексу. ( „астина друга статт≥ 39 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

3. ” раз≥ в≥дхиленн¤ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни зобов'¤заний у тижневий терм≥н з дн¤ набранн¤ чинност≥ р≥шенн¤м про в≥дхиленн¤ подати проект закону про ƒержавний бюджет ”крањни на повторне представленн¤ з обгрунтуванн¤м внесених зм≥н, пов'¤заних з в≥дпов≥дним р≥шенн¤м ¬ерховноњ –ади ”крањни. ћ≥н≥стр ф≥нанс≥в ”крањни повторно представл¤Ї проект закону про ƒержавний бюджет ”крањни не п≥зн≥ше трьох дн≥в п≥сл¤ його повторного поданн¤ до ¬ерховноњ –ади ”крањни.

—татт¤ 40. ѕ≥дготовка ¬ерховною –адою ”крањни проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни до першого читанн¤

1. ѕ≥сл¤ прийн¤тт¤ до розгл¤ду представленого проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни не п≥зн≥ше 1 жовтн¤ (6 жовтн¤, ¤кщо проект бюджету був прийн¤тий до розгл¤ду п≥сл¤ повторного поданн¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни) року, ¤кий передуЇ плановому, проект закону про ƒержавний бюджет ”крањни розгл¤даЇтьс¤ народними депутатами ”крањни, а також у ком≥тетах, депутатських фракц≥¤х та групах ¬ерховноњ –ади ”крањни.  ом≥тети ¬ерховноњ –ади ”крањни формують своњ пропозиц≥њ до проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни ≥ передають њх до  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету та призначають представник≥в дл¤ участ≥ у робот≥  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету. ѕ≥сл¤ 1 жовтн¤ (6 жовтн¤, ¤кщо проект бюджету був прийн¤тий до розгл¤ду п≥сл¤ повторного поданн¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни) року, ¤кий передуЇ плановому, прийн¤тт¤ пропозиц≥й  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету припин¤Їтьс¤.

2. ѕропозиц≥њ стосовно зб≥льшенн¤ видатк≥в ƒержавного бюджету ”крањни мають визначати джерела покритт¤ таких видатк≥в; пропозиц≥њ стосовно зменшенн¤ доход≥в ƒержавного бюджету ”крањни мають визначати джерела компенсац≥њ втрат доход≥в ƒержавного бюджету ”крањни або види та обс¤ги видатк≥в, що п≥дл¤гають в≥дпов≥дному скороченню. ∆одна з таких пропозиц≥й не повинна призводити до зб≥льшенн¤ державного боргу ≥ гарант≥й пор≥вн¤но з њх обс¤гом, передбаченим у представленому проект≥ закону про ƒержавний бюджет ”крањни. якщо принаймн≥ одна ≥з вимог не виконуЇтьс¤, в≥дпов≥дна пропозиц≥¤ до розгл¤ду  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету не приймаЇтьс¤. Ќе допускаЇтьс¤ внесенн¤ пропозиц≥й щодо зм≥н до прогнозу податкових надходжень, кр≥м випадку, коли за висновком  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету, ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни та –ахунковоњ палати ви¤влен≥ неточност≥ в њх розрахунку.

3.  ом≥тет ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету не п≥зн≥ше 15 жовтн¤ (20 жовтн¤, ¤кщо проект бюджету був прийн¤тий до розгл¤ду п≥сл¤ повторного поданн¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни) року, ¤кий передуЇ плановому, сп≥льно з уповноваженими представниками  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни розгл¤даЇ пропозиц≥њ до проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни ≥ готуЇ ¬исновки та пропозиц≥њ до нього, а також таблиц≥ пропозиц≥й суб'Їкт≥в права законодавчоњ ≥н≥ц≥ативи, ¤к≥ пропонуЇтьс¤ п≥дтримати чи в≥дхилити, ≥ приймаЇ з цього приводу в≥дпов≥дне р≥шенн¤. ѕоказники, що м≥ст¤тьс¤ у ¬исновках та пропозиц≥¤х до проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни, мають бути збалансованими.

4. ¬исновки та пропозиц≥њ до проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни, а також таблиц≥ пропозиц≥й јпаратом ¬ерховноњ –ади ”крањни розповсюджуютьс¤ серед народних депутат≥в ”крањни не п≥зн≥ше н≥ж за два дн≥ до розгл¤ду проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни у першому читанн≥ на пленарному зас≥данн≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни.

—татт¤ 41. –озгл¤д проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни у першому читанн≥

1. ѕерше читанн¤ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни починаЇтьс¤ з допов≥д≥ √олови  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету щодо ¬исновк≥в та пропозиц≥й до проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни. ¬ обговоренн≥ цього питанн¤ беруть участь представники ком≥тет≥в ¬ерховноњ –ади ”крањни, депутатських фракц≥й та груп, народн≥ депутати ”крањни, представники  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни та –ахунковоњ палати.

2. ¬исновки та пропозиц≥њ до проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни голосуютьс¤ в ц≥лому. якщо позитивне р≥шенн¤ не прийн¤то, в≥дбуваЇтьс¤ постатейне голосуванн¤. ѕ≥д час постатейного голосуванн¤ розгл¤даютьс¤ пропозиц≥њ, ¤к≥  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету пропонуЇтьс¤ в≥дхилити ≥ на розгл¤д≥ ¤ких напол¤гають њх автори. ѕрийн¤тт¤ р≥шенн¤ щодо ¬исновк≥в та пропозиц≥й до проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни вважаЇтьс¤ прийн¤тт¤м проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни у першому читанн≥. ѕоказники бюджету, що м≥ст¤тьс¤ у ¬исновках та пропозиц≥¤х до проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни, мають бути збалансованими. —хвален≥ ¬ерховною –адою ”крањни ¬исновки та пропозиц≥њ  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету набувають статусу Ѕюджетних висновк≥в ¬ерховноњ –ади ”крањни.

3. ¬ерховна –ада ”крањни приймаЇ проект закону про ƒержавний бюджет ”крањни у першому читанн≥ не п≥зн≥ше 20 жовтн¤ (25 жовтн¤, ¤кщо проект бюджету був прийн¤тий до розгл¤ду п≥сл¤ повторного поданн¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни) року, що передуЇ плановому.

—татт¤ 42. ѕ≥дготовка проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни на друге читанн¤

1. ѕ≥сл¤ прийн¤тт¤ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни у першому читанн≥  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни у двотижневий терм≥н готуЇ ≥ подаЇ не п≥зн≥ше 3 листопада (8 листопада, ¤кщо проект бюджету був прийн¤тий до розгл¤ду п≥сл¤ повторного поданн¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни) року, що передуЇ плановому, проект закону про ƒержавний бюджет ”крањни, доопрацьований в≥дпов≥дно до Ѕюджетних висновк≥в ¬ерховноњ –ади ”крањни, ≥ пор≥вн¤льну таблицю щодо њх врахуванн¤ з вмотивованими по¤сненн¤ми щодо неврахованих пропозиц≥й.

2. ƒоопрацьований до другого читанн¤ проект закону про ƒержавний бюджет ”крањни маЇ м≥стити текстов≥ статт≥ та показники, ¤к≥ пропонувались  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни в першому читанн≥, або схвален≥ Ѕюджетними висновками ¬ерховноњ –ади ”крањни. ” раз≥, ¤кщо  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни пропонуЇ нов≥ текстов≥ статт≥, до них додаЇтьс¤ детальне обгрунтуванн¤ њх необх≥дност≥. ÷≥ вимоги щодо цифрових показник≥в можуть бути зм≥нен≥ виключно у випадку, ¤кщо основн≥ прогнозн≥ макропоказники економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку ”крањни на наступний бюджетний пер≥од, покладен≥  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни в основу проекту ƒержавного бюджету ”крањни, поданого до ¬ерховноњ –ади ”крањни 15 вересн¤ року, що передуЇ плановому, зм≥нилис¤ на час розгл¤ду в другому читанн≥ б≥льше н≥ж на два в≥дсотки.

3. ѕроект закону про ƒержавний бюджет ”крањни, п≥дготовлений  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни з порушенн¤м вимог частини другоњ ц≥Їњ статт≥, повертаЇтьс¤  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни на доопрацюванн¤ ≥ подаЇтьс¤ ним на повторне друге читанн¤ у тижневий терм≥н з дн¤ прийн¤тт¤ ¬ерховною –адою ”крањни в≥дпов≥дного р≥шенн¤.

4.  ом≥тет ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету прот¤гом трьох дн≥в п≥сл¤ внесенн¤ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни, п≥дготовленого  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни до другого читанн¤, готуЇ висновки щодо розгл¤ду проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни у другому читанн≥.

—татт¤ 43. –озгл¤д проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни у другому читанн≥

1. ѕри розгл¤д≥ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни у другому читанн≥ пропозиц≥њ народних депутат≥в ”крањни, ком≥тет≥в ¬ерховноњ –ади ”крањни, депутатських груп та фракц≥й щодо зм≥н до проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни не розгл¤даютьс¤, кр≥м висновк≥в  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету щодо розгл¤ду проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни у другому читанн≥, в тому числ≥ щодо врахуванн¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни Ѕюджетних висновк≥в ¬ерховноњ –ади ”крањни при п≥дготовц≥ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни до другого читанн¤.

2. ƒруге читанн¤ розпочинаЇтьс¤ з допов≥д≥ ћ≥н≥стра ф≥нанс≥в ”крањни щодо доопрацьованого з урахуванн¤м Ѕюджетних висновк≥в ¬ерховноњ –ади ”крањни проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни. √олова  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету допов≥даЇ висновки  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету щодо врахуванн¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни Ѕюджетних висновк≥в ¬ерховноњ –ади ”крањни при п≥дготовц≥ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни до другого читанн¤.

ƒруге читанн¤ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни передбачаЇ в першу чергу затвердженн¤ загального обс¤гу деф≥циту (проф≥циту), доход≥в ≥ видатк≥в ƒержавного бюджету ”крањни, розм≥ру м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати та р≥вн¤ забезпеченн¤ прожиткового м≥н≥муму на плановий бюджетний пер≥од з подальшим постатейним голосуванн¤м проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни, поданого  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни на друге читанн¤. ( јбзац другий частини другоњ статт≥ 43 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

3. ƒруге читанн¤ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни завершуЇтьс¤ не п≥зн≥ше 20 листопада року, що передуЇ плановому. ѕри цьому загальний обс¤г деф≥циту (проф≥циту), доход≥в ≥ видатк≥в ƒержавного бюджету ”крањни, розм≥р м≥н≥мальноњ зароб≥тноњ плати та р≥вень забезпеченн¤ прожиткового м≥н≥муму на наступний бюджетний пер≥од, обс¤г м≥жбюджетних трансферт≥в та ≥нш≥ положенн¤, необх≥дн≥ дл¤ формуванн¤ м≥сцевих бюджет≥в, повинн≥ бути прийн¤т≥ у другому читанн≥ в обов'¤зковому пор¤дку ≥ не п≥дл¤гають розгл¤ду у третьому читанн≥. ( „астина трет¤ статт≥ 43 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

4. —татт≥ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни, не прийн¤т≥ у другому читанн≥, перенос¤тьс¤ на розгл¤д у третьому читанн≥.

—татт¤ 44. –озгл¤д проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни у третьому читанн≥

1.  ом≥тет ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету доопрацьовуЇ проект закону про ƒержавний бюджет ”крањни та вносить його на розгл¤д ¬ерховноњ –ади ”крањни у третьому читанн≥ не п≥зн≥ше 25 листопада року, що передуЇ плановому.

2. “ретЇ читанн¤ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни починаЇтьс¤ з допов≥д≥ √олови  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету та сп≥вдопов≥д≥ ћ≥н≥стра ф≥нанс≥в ”крањни.

3. ѕ≥сл¤ допов≥д≥ √олови  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету та сп≥вдопов≥д≥ ћ≥н≥стра ф≥нанс≥в ”крањни ¬ерховна –ада ”крањни проводить голосуванн¤ по пропозиц≥¤х  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету щодо статей проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни, що не були прийн¤т≥ у другому читанн≥, та по проекту закону в ц≥лому.

4. ” раз≥ ¤кщо р≥шенн¤ про схваленн¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни ≥з запропонованими пропозиц≥¤ми  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету в ц≥лому не прийн¤то, проводитьс¤ голосуванн¤ по кожн≥й запропонован≥й  ом≥тетом ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету пропозиц≥њ.

5. «акон про ƒержавний бюджет ”крањни приймаЇтьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни до 1 грудн¤ року, що передуЇ плановому.

—татт¤ 45. ќсобливост≥ розгл¤ду проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни

1. “ерм≥ном перебуванн¤ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни на розгл¤д≥ у ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни Ї час з моменту його оф≥ц≥йного поданн¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни до його прийн¤тт¤ ¬ерховною –адою ”крањни за вирахуванн¤м часу, коли цей проект знаходивс¤ в  аб≥нет≥ ћ≥н≥стр≥в ”крањни зг≥дно з процедурою, визначеною цим  одексом.

2. ” раз≥ в≥дхиленн¤ ¬ерховною –адою ”крањни проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни в≥дл≥к терм≥ну перебуванн¤ проекту на розгл¤д≥ у ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни поновлюЇтьс¤ з моменту повторного його поданн¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

3. “ерм≥н перебуванн¤ прийн¤того ¬ерховною –адою ”крањни закону про ƒержавний бюджет ”крањни на розгл¤д≥ у ѕрезидента ”крањни, а також терм≥н повторного розгл¤ду ¬ерховною –адою ”крањни, у раз≥ поверненн¤ його ѕрезидентом ”крањни ≥з вмотивованими ≥ сформульованими пропозиц≥¤ми до цього закону з наступним його поверненн¤м до ¬ерховноњ –ади ”крањни на повторний розгл¤д, не включаютьс¤ до загального терм≥ну перебуванн¤ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни у ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни.

—татт¤ 46. Ѕюджетн≥ призначенн¤ в раз≥ несвоЇчасного прийн¤тт¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни

1. якщо до початку нового бюджетного пер≥оду не набрав чинност≥ закон про ƒержавний бюджет ”крањни,  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни маЇ право зд≥йснювати витрати ƒержавного бюджету ”крањни в≥дпов≥дно до ц≥Їњ статт≥  одексу з наступними обмеженн¤ми:

1) витрати ƒержавного бюджету ”крањни можуть зд≥йснюватис¤ лише на ц≥л≥, ¤к≥ визначен≥ у закон≥ про ƒержавний бюджет ”крањни на попередн≥й бюджетний пер≥од ≥ одночасно передбачен≥ у проект≥ закону про ƒержавний бюджет ”крањни на наступний бюджетний пер≥од, поданому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни до ¬ерховноњ –ади ”крањни;

2) щом≥с¤чн≥ видатки ƒержавного бюджету ”крањни не можуть перевищувати 1/12 обс¤гу видатк≥в, визначених законом про ƒержавний бюджет ”крањни на попередн≥й бюджетний пер≥од, кр≥м випадк≥в, передбачених частиною четвертою статт≥ 15 та частиною четвертою статт≥ 23 цього  одексу;

3) до прийн¤тт¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни на поточний бюджетний пер≥од провадити кап≥тальн≥ видатки заборон¤Їтьс¤, кр≥м випадк≥в, пов'¤заних з введенн¤м воЇнного чи надзвичайного стану, оголошенн¤м окремих м≥сцевостей зонами надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њ.

2. Ќе п≥зн≥ше двох м≥с¤ц≥в з дн¤ набранн¤ чинност≥ законом про ƒержавний бюджет ”крањни ћ≥н≥стр ф≥нанс≥в ”крањни ≥нформуЇ ¬ерховну –аду ”крањни про вз¤т≥ бюджетн≥ зобов'¤занн¤ та зд≥йснен≥ платеж≥ зг≥дно з частиною першою ц≥Їњ статт≥, по ¤ких бюджетн≥ призначенн¤ у затвердженому ƒержавному бюджет≥ ”крањни не передбачен≥.

3. ƒо прийн¤тт¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни на поточний бюджетний пер≥од запозиченн¤ можуть зд≥йснюватис¤ лише з метою погашенн¤ основноњ суми державного боргу.

4. ƒо прийн¤тт¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни на поточний бюджетний пер≥од податки, збори (обов'¤зков≥ платеж≥) та ≥нш≥ надходженн¤ справл¤ютьс¤ в≥дпов≥дно до закону про ƒержавний бюджет ”крањни на попередн≥й бюджетний пер≥од та ≥нших нормативно-правових акт≥в.

√лава 8 ¬» ќЌјЌЌя ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ Ѕёƒ∆≈“” ” –јѓЌ»

—татт¤ 47. ќрган≥зац≥¤ виконанн¤ державного бюджету

1.  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни забезпечуЇ виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни. ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни зд≥йснюЇ загальну орган≥зац≥ю та управл≥нн¤ виконанн¤м ƒержавного бюджету ”крањни, координуЇ д≥¤льн≥сть учасник≥в бюджетного процесу з питань виконанн¤ бюджету.

—татт¤ 48.  азначейське обслуговуванн¤ ƒержавного бюджету ”крањни

1. ¬ ”крањн≥ застосовуЇтьс¤ казначейська форма обслуговуванн¤ ƒержавного бюджету ”крањни, ¤ка передбачаЇ зд≥йсненн¤ ƒержавним казначейством ”крањни:

1) операц≥й з коштами державного бюджету;

2) розрахунково-касового обслуговуванн¤ розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в;

3) контролю бюджетних повноважень при зарахуванн≥ надходжень, прийн¤тт≥ зобов'¤зань та проведенн≥ платеж≥в;

4) бухгалтерського обл≥ку та складанн¤ зв≥тност≥ про виконанн¤ державного бюджету.

—татт¤ 49. Ѕюджетний розпис

1. ƒержавний бюджет ”крањни виконуЇтьс¤ за розписом, ¤кий затверджуЇтьс¤ ћ≥н≥стром ф≥нанс≥в ”крањни в≥дпов≥дно до бюджетних призначень у м≥с¤чний терм≥н п≥сл¤ набранн¤ чинност≥ законом про ƒержавний бюджет ”крањни. ƒо затвердженн¤ розпису ћ≥н≥стром ф≥нанс≥в ”крањни затверджуЇтьс¤ тимчасовий розпис на в≥дпов≥дний пер≥од.

ѕрим≥рник затвердженого бюджетного розпису передаЇтьс¤ до  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету з подальшим ≥нформуванн¤м про внесен≥ до нього зм≥ни.

2. ћ≥н≥стр ф≥нанс≥в ”крањни прот¤гом бюджетного пер≥оду забезпечуЇ в≥дпов≥дн≥сть розпису ƒержавного бюджету ”крањни встановленим бюджетним призначенн¤м.

—татт¤ 50. ¬иконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни за доходами

1. ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни зд≥йснюЇ прогнозуванн¤ та анал≥з доход≥в бюджету ≥ маЇ виключне право наданн¤ в≥дстрочок по сплат≥ податк≥в, збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) на умовах податкового кредиту за поданн¤ми орган≥в ст¤гненн¤ на терм≥н до трьох м≥с¤ц≥в в межах поточного бюджетного пер≥оду.

2. ƒержавне казначейство ”крањни веде бухгалтерський обл≥к вс≥х надходжень, що належать ƒержавному бюджету ”крањни, та за поданн¤м орган≥в ст¤гненн¤ зд≥йснюЇ поверненн¤ кошт≥в, що були помилково або надм≥рно зарахован≥ до бюджету.

3. ќргани ст¤гненн¤ забезпечують своЇчасне та в повному обс¤з≥ надходженн¤ до державного бюджету податк≥в, збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) та ≥нших доход≥в в≥дпов≥дно до законодавства.

4. ѕодатки, збори (обов'¤зков≥ платеж≥) та ≥нш≥ доходи державного бюджету зараховуютьс¤ безпосередньо на Їдиний казначейський рахунок ƒержавного бюджету ”крањни ≥ не можуть акумулюватис¤ на рахунках орган≥в ст¤гненн¤.

5. ѕодатки, збори (обов'¤зков≥ платеж≥) та ≥нш≥ доходи державного бюджету визнаютьс¤ зарахованими в доход державного бюджету з моменту зарахуванн¤ на Їдиний казначейський рахунок державного бюджету.

—татт¤ 51. ¬иконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни за видатками

1. —тад≥¤ми виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни за видатками визнаютьс¤:

1) встановленн¤ бюджетних асигнувань розпор¤дникам бюджетних кошт≥в на основ≥ затвердженого бюджетного розпису;

2) затвердженн¤ кошторис≥в розпор¤дникам бюджетних кошт≥в;

3) вз¤тт¤ бюджетних зобов'¤зань;

4) отриманн¤ товар≥в, роб≥т та послуг;

5) зд≥йсненн¤ платеж≥в;

6) використанн¤ товар≥в, роб≥т та послуг на виконанн¤ бюджетних програм.

2. ¬≥дпов≥дно до затвердженого бюджетного розпису розпор¤дники кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни одержують бюджетн≥ асигнуванн¤, що Ї п≥дставою дл¤ затвердженн¤ кошторис≥в. «атвердженн¤, а також коригуванн¤ прот¤гом бюджетного року кошторис≥в бюджетних установ зд≥йснюЇтьс¤ розпор¤дниками кошт≥в в≥дпов≥дно до затвердженого бюджетного розпису ƒержавного бюджету ”крањни. «атвердженн¤ зм≥н до кошторис≥в вищих навчальних заклад≥в III-IV р≥вн≥в акредитац≥њ державноњ ≥ комунальноњ форм власност≥ у зв'¤зку ≥з зм≥ною обс¤г≥в доход≥в ≥ видатк≥в в≥дпов≥дно до затвердженого бюджетного розпису зд≥йснюЇтьс¤ кер≥вниками цих заклад≥в.  ошторис Ї основним плановим документом бюджетноњ установи, ¤кий надаЇ повноваженн¤ щодо отриманн¤ доход≥в ≥ зд≥йсненн¤ видатк≥в, визначаЇ обс¤г ≥ спр¤муванн¤ кошт≥в дл¤ виконанн¤ бюджетною установою своњх функц≥й та дос¤гненн¤ ц≥лей, визначених на бюджетний пер≥од в≥дпов≥дно до бюджетних призначень.

3. ƒержавне казначейство ”крањни зд≥йснюЇ контроль за в≥дпов≥дн≥стю кошторис≥в розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в розпису ƒержавного бюджету ”крањни.

4. –озпор¤дники бюджетних кошт≥в несуть в≥дпов≥дальн≥сть за управл≥нн¤ бюджетними асигнуванн¤ми ≥ зд≥йсненн¤ контролю за виконанн¤м процедур та вимог, встановлених цим  одексом.

5. –озпор¤дники бюджетних кошт≥в беруть бюджетн≥ зобов'¤занн¤ та провад¤ть видатки т≥льки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами.

6. Ѕудь-¤к≥ зобов'¤занн¤, вз¤т≥ ф≥зичними та юридичними особами за коштами ƒержавного бюджету ”крањни без в≥дпов≥дних бюджетних асигнувань або ж з перевищенн¤м повноважень, встановлених цим  одексом та законом про ƒержавний бюджет ”крањни, не вважаютьс¤ бюджетними зобов'¤занн¤ми. ¬итрати державного бюджету на покритт¤ таких зобов'¤зань не можуть зд≥йснюватис¤.

7. ѕ≥сл¤ отриманн¤ товар≥в, роб≥т та послуг в≥дпов≥дно до умов вз¤того бюджетного зобов'¤занн¤ розпор¤дник бюджетних кошт≥в приймаЇ р≥шенн¤ про њх оплату та подаЇ дорученн¤ на зд≥йсненн¤ платежу органу ƒержавного казначейства ”крањни, ¤кщо ≥нше не передбачено нормативно-правовими актами.

8. ƒержавне казначейство ”крањни зд≥йснюЇ платеж≥ за дорученн¤ми розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в у раз≥:

1) на¤вност≥ в≥дпов≥дного бюджетного зобов'¤занн¤ дл¤ платежу у бухгалтерському обл≥ку виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни;

2) в≥дпов≥дност≥ напр¤м≥в витрачанн¤ бюджетних кошт≥в бюджетному асигнуванню;

3) на¤вност≥ у розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в невикористаних бюджетних асигнувань. ( —татт¤ 51 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2229-IV ( 2229-15 ) в≥д 14.12.2004 )

√лава 9 ¬Ќ≈—≈ЌЌя «ћ≤Ќ ƒќ «ј ќЌ” ѕ–ќ ƒ≈–∆ј¬Ќ»… Ѕёƒ∆≈“ ” –јѓЌ»

—татт¤ 52. ѕор¤док внесенн¤ зм≥н до закону про ƒержавний бюджет ”крањни

1. «м≥ни до закону про ƒержавний бюджет ”крањни можуть вноситис¤ у випадках виникненн¤ в≥дхиленн¤ оц≥нки прогнозу макропоказник≥в економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку ”крањни та надходжень до бюджету в≥д прогнозу, врахованого при затвердженн≥ ƒержавного бюджету ”крањни на в≥дпов≥дний бюджетний пер≥од, а також зм≥ни структури видатк≥в державного бюджету та в ≥нших випадках, передбачених цим  одексом. ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни проводить щом≥с¤чну оц≥нку в≥дпов≥дност≥ прогнозу надходжень показникам, встановленим ƒержавним бюджетом ”крањни.  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни проводить щоквартальну оц≥нку в≥дпов≥дност≥ прогнозних макропоказник≥в економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку ”крањни показникам, врахованим при затвердженн≥ ƒержавного бюджету ”крањни на в≥дпов≥дний бюджетний пер≥од. ( „астина перша статт≥ 52 в редакц≥њ «акону N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

2. «м≥ни до закону про ƒержавний бюджет ”крањни подаютьс¤ у форм≥ проекту закону про внесенн¤ зм≥н до закону про ƒержавний бюджет ”крањни.

—татт¤ 53. ѕеревиконанн¤ доходноњ частини ƒержавного бюджету ”крањни

1. ƒоходи, що перевищують врахован≥ у закон≥ про ƒержавний бюджет ”крањни показники доходноњ частини ƒержавного бюджету ”крањни, розпод≥л¤ютьс¤ в≥дпов≥дно до закону про внесенн¤ зм≥н до закону про ƒержавний бюджет ”крањни.

2. ‘акт перевиконанн¤ доходноњ частини ƒержавного бюджету ”крањни визнаЇтьс¤ за результатами оф≥ц≥йних висновк≥в –ахунковоњ палати та ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни щодо виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни за п≥дсумками трьох квартал≥в у раз≥ перевищенн¤ показник≥в доход≥в, врахованих у розпис≥ державного бюджету на в≥дпов≥дний пер≥од, б≥льше н≥ж на 15 в≥дсотк≥в. “ак≥ висновки подаютьс¤  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету до 15 жовтн¤ поточного року.

3.  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни прот¤гом двох тижн≥в з дн¤ оголошенн¤ зазначених оф≥ц≥йних висновк≥в зобов'¤заний подати ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни в≥дпов≥дний проект закону про внесенн¤ зм≥н до закону про ƒержавний бюджет ”крањни.

—татт¤ 54. —короченн¤ видатк≥в загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни

1. ” раз≥ ¤кщо за результатами м≥с¤чного зв≥ту про виконанн¤ загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни ви¤витьс¤, що отриманих надходжень недостатньо дл¤ зд≥йсненн¤ бюджетних асигнувань в≥дпов≥дно до бюджетних призначень з урахуванн¤м граничного р≥вн¤ деф≥циту (проф≥циту), затвердженого законом про ƒержавний бюджет ”крањни, ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни встановлюЇ тимчасове обмеженн¤ асигнувань загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни.

2. ” раз≥ ¤кщо за результатами квартального зв≥ту про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни маЇ м≥сце недоотриманн¤ доход≥в загального фонду ƒержавного бюджету ”крањни б≥льше н≥ж на 15 в≥дсотк≥в в≥д суми, передбаченоњ розписом державного бюджету на в≥дпов≥дний пер≥од, ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни готуЇ пропозиц≥њ про внесенн¤ зм≥н до ƒержавного бюджету ”крањни.  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни, розгл¤нувши ц≥ пропозиц≥њ, подаЇ до ¬ерховноњ –ади ”крањни розроблений на њх основ≥ проект закону про внесенн¤ зм≥н до закону про ƒержавний бюджет ”крањни не п≥зн≥ше двох тижн≥в з дн¤ поданн¤ пропозиц≥й ћ≥н≥стром ф≥нанс≥в ”крањни.

3. ¬ерховна –ада ”крањни приймаЇ р≥шенн¤ щодо зазначеного проекту закону стосовно скороченн¤ видатк≥в ƒержавного бюджету ”крањни у двотижневий терм≥н з дн¤ в≥дпов≥дного поданн¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ƒо прийн¤тт¤ ¬ерховною –адою ”крањни в≥дпов≥дного р≥шенн¤ видатки провад¤тьс¤ з урахуванн¤м тимчасових обмежень бюджетних асигнувань, встановлених ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни.

—татт¤ 55. «ахищен≥ статт≥ видатк≥в бюджету

1. «ахищеними статт¤ми видатк≥в бюджету визнаютьс¤ статт≥ видатк≥в ƒержавного бюджету ”крањни, обс¤г ¤ких не може зм≥нюватис¤ при проведенн≥ скороченн¤ затверджених бюджетних призначень.

2. ѕерел≥к захищених статей видатк≥в ƒержавного бюджету ”крањни визначаЇтьс¤ законом про ƒержавний бюджет ”крањни.

√лава 10 Ѕ”’√јЋ“≈–—№ »… ќЅЋ≤  “ј «¬≤“Ќ≤—“№ ѕ–ќ ¬» ќЌјЌЌя ƒ≈–∆ј¬Ќќ√ќ Ѕёƒ∆≈“” ” –јѓЌ»

—татт¤ 56. ¬еденн¤ бухгалтерського обл≥ку виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни

1. ™дин≥ правила бухгалтерського обл≥ку вс≥х ф≥нансових операц≥й, актив≥в ≥ ф≥нансових зобов'¤зань держави визначаютьс¤ ƒержавним казначейством ”крањни за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни.

2. Ѕухгалтерський обл≥к ус≥х операц≥й щодо виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни зд≥йснюють органи ƒержавного казначейства ”крањни. ÷ей обл≥к повинен в≥дображати вс≥ активи та зобов'¤занн¤ держави.

3. –озпор¤дники бюджетних кошт≥в ведуть бухгалтерський обл≥к в≥дпов≥дно до правил, встановлених ƒержавним казначейством ”крањни.

4. ”с≥ надходженн¤ до бюджету та витрати бюджету обл≥ковуютьс¤ у валових показниках незалежно в≥д того, передбачаЇтьс¤ чи не передбачаЇтьс¤ у бюджетних призначенн¤х взаЇмозарахуванн¤ цих показник≥в.

5. ”с≥ надходженн¤ до бюджету та витрати бюджету повинн≥ заноситис¤ на рахунки в хронолог≥чному пор¤дку в≥дпов≥дно до встановленоњ законодавством процедури. ¬с≥ бухгалтерськ≥ записи повинн≥ п≥дтверджуватис¤ документально.

—татт¤ 57. ѕор¤док закритт¤ рахунк≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ бюджетного пер≥оду

1. Ќе п≥зн≥ше 31 грудн¤ або на останн≥й день ≥ншого бюджетного пер≥оду ƒержавне казначейство ”крањни закриваЇ вс≥ рахунки, в≥дкрит≥ у поточному бюджетному пер≥од≥. «а вин¤ткових обставин ћ≥н≥стр ф≥нанс≥в ”крањни може визначити ≥нший терм≥н закритт¤ рахунк≥в, ¤кий повинен настати не п≥зн≥ш ¤к через п'¤ть робочих дн≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ бюджетного пер≥оду.

2. Ќа к≥нець бюджетного пер≥оду ƒержавне казначейство ”крањни збер≥гаЇ залишки кошт≥в на рахунках спец≥ального фонду ƒержавного бюджету ”крањни дл¤ покритт¤ в≥дпов≥дних витрат у наступному бюджетному пер≥од≥ з урахуванн¤м њх ц≥льового призначенн¤. –ахунки спец≥ального фонду ƒержавного бюджету ”крањни в≥дкриваютьс¤ в наступному бюджетному пер≥од≥ ≥з записом про вс≥ не витрачен≥ в попередньому бюджетному пер≥од≥ кошти, ¤к≥ були одержан≥ на виконанн¤ в≥дпов≥дних завдань.

3. ”с≥ надходженн¤ ≥ витрати записуютьс¤ в тому бюджетному пер≥од≥, в ¤кому вони були зд≥йснен≥.

—татт¤ 58. «в≥тн≥сть про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни

1. «веденн¤, складанн¤ та наданн¤ зв≥тност≥ про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни зд≥йснюютьс¤ ƒержавним казначейством ”крањни.

2. –озпор¤дники бюджетних кошт≥в в≥дпов≥дно до Їдиноњ методики зв≥тност≥ складають та подають детальн≥ зв≥ти, що м≥ст¤ть бухгалтерськ≥ баланси, дан≥ про виконанн¤ кошторис≥в, результати д≥¤льност≥ та ≥ншу ≥нформац≥ю за формами, встановленими законодавством ”крањни.

3. ™дин≥ форми зв≥тност≥ про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни встановлюютьс¤ ƒержавним казначейством ”крањни за погодженн¤м з –ахунковою палатою та ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни.

4. «в≥тн≥сть про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни Ї оперативною, м≥с¤чною, квартальною та р≥чною.

—татт¤ 59. ћ≥с¤чна зв≥тн≥сть про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни

1. ћ≥с¤чна зв≥тн≥сть про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни надаЇтьс¤ ƒержавним казначейством ”крањни ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, –ахунков≥й палат≥ та ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни не п≥зн≥ше 15 числа м≥с¤ц¤, наступного за зв≥тним.

2. «веден≥ показники зв≥т≥в про виконанн¤ бюджет≥в, ≥нформац≥¤ про виконанн¤ захищених статей ƒержавного бюджету ”крањни, ≥нформац≥¤ про використанн¤ кошт≥в з резервного фонду  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни надаЇтьс¤ ƒержавним казначейством ”крањни ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, –ахунков≥й палат≥ та ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни не п≥зн≥ше 25 числа м≥с¤ц¤, наступного за зв≥тним. «в≥т про бюджетну заборгован≥сть надаЇтьс¤ не п≥зн≥ше 15 числа другого м≥с¤ц¤, наступного за зв≥тним.

3. ћ≥с¤чний зв≥т про фактичн≥ надходженн¤ податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) та ≥нших доход≥в до бюджету, м≥с¤чний зв≥т про податкову заборгован≥сть, включаючи суми недоњмки та переплат (у галузевому ≥ територ≥альному розр≥з≥, а також у розр≥з≥ джерел доход≥в та форм власност≥), надаЇтьс¤ органами ст¤гненн¤ ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, –ахунков≥й палат≥ та ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни не п≥зн≥ше 12 числа м≥с¤ц¤, наступного за зв≥тним.

—татт¤ 60.  вартальний зв≥т про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни

1.  вартальний зв≥т про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни надаЇтьс¤ ƒержавним казначейством ”крањни ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, –ахунков≥й палат≥ та ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни не п≥зн≥ше 35 дн≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ зв≥тного кварталу.

2.  вартальний зв≥т про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни включаЇ так≥ частини:

1) зв≥т про ф≥нансовий стан (баланс) ƒержавного бюджету ”крањни;

2) зв≥т про рух грошових кошт≥в;

3) зв≥т про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни;

4) ≥нформац≥ю про стан державного боргу;

5) зведен≥ показники зв≥т≥в про виконанн¤ бюджет≥в;

6) зв≥т про кредити та операц≥њ, що стосуютьс¤ державних гарант≥йних зобов'¤зань.

3. ќргани ст¤гненн¤ надають ≥нформац≥ю ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни,  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, –ахунков≥й палат≥ та ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни про втрати доход≥в бюджету внасл≥док податкових п≥льг, а також про суми реструктуризованоњ та списаноњ податковоњ заборгованост≥ (у галузевому ≥ територ≥альному розр≥з≥, а також у розр≥з≥ джерел доход≥в та форм власност≥) ≥ суми в≥дстрочених та розстрочених платеж≥в не п≥зн≥ше 35 дн≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ кварталу.

—татт¤ 61. –≥чний зв≥т про виконанн¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни

1. –≥чний зв≥т про виконанн¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни подаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни не п≥зн≥ше 1 травн¤ року, наступного за зв≥тним.

2. –≥чний зв≥т про виконанн¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни включаЇ так≥ частини:

1) зв≥т про ф≥нансовий стан (баланс) ƒержавного бюджету ”крањни;

2) зв≥т про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни;

3) зв≥т про рух грошових кошт≥в;

4) ≥нформац≥ю про виконанн¤ захищених статей видатк≥в ƒержавного бюджету ”крањни;

5) зв≥т про бюджетну заборгован≥сть;

6) зв≥т про використанн¤ кошт≥в з резервного фонду  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

7) ≥нформац≥ю про стан державного боргу;

8) зв≥т про кредити та операц≥њ, що стосуютьс¤ державних гарант≥йних зобов'¤зань;

9) зведен≥ показники зв≥т≥в про виконанн¤ бюджет≥в;

10) ≥нформац≥ю про виконанн¤ м≥сцевих бюджет≥в;

11) ≥ншу ≥нформац≥ю, визнану  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни необх≥дною дл¤ по¤сненн¤ зв≥ту.

—татт¤ 62. –озгл¤д зв≥ту про виконанн¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни

1. –ахункова палата прот¤гом двох тижн≥в з дн¤ оф≥ц≥йного поданн¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни р≥чного зв≥ту про виконанн¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни готуЇ висновки щодо використанн¤ кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни.

2. ¬ерховна –ада ”крањни розгл¤даЇ зв≥т про виконанн¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни у двотижневий терм≥н з дн¤ отриманн¤ висновк≥в –ахунковоњ палати щодо використанн¤ кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни.

3. «в≥т  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни перед ¬ерховною –адою ”крањни про виконанн¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни представл¤Ї ћ≥н≥стр ф≥нанс≥в ”крањни. ¬ерховна –ада ”крањни може заслухати головних розпор¤дник≥в кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни щодо використанн¤ ними бюджетних кошт≥в.

4. ≤з сп≥вдопов≥ддю про виконанн¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни виступають √олова  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету та √олова –ахунковоњ палати.

5. «а результатами розгл¤ду ¬ерховна –ада ”крањни приймаЇ р≥шенн¤ щодо зв≥ту про виконанн¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни.

–озд≥л III
ћ≤—÷≈¬≤ Ѕёƒ∆≈“»

√лава 11 Ќјƒ’ќƒ∆≈ЌЌя “ј ¬»“–ј“» ћ≤—÷≈¬»’ Ѕёƒ∆≈“≤¬

—татт¤ 63. —труктура м≥сцевих бюджет≥в

1. ћ≥сцевий бюджет в≥дпов≥дно до цього  одексу м≥стить в соб≥ надходженн¤ ≥ витрати на виконанн¤ повноважень орган≥в влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤. ÷≥ надходженн¤ ≥ витрати складають Їдиний баланс в≥дпов≥дного бюджету.

—татт¤ 64. ( ƒ≥ю статт≥ 64 зупинено на 2005 р≥к в частин≥ закр≥пленн¤ та застосуванн¤ норматив≥в в≥драхувань податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б за бюджетами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ¤кий справл¤Їтьс¤ з грошового забезпеченн¤, грошових винагород та ≥нших виплат, одержаних в≥йськовослужбовц¤ми та особами р¤дового ≥ начальницького складу (в тому числ≥ в≥др¤дженими до орган≥в виконавчоњ влади та ≥нших цив≥льних установ) у зв'¤зку з виконанн¤м обов'¤зк≥в несенн¤ служби, за рахунок бюджетних асигнувань установ (орган≥зац≥й), що утримуютьс¤ ≥з державного бюджету, ¤к≥ Ї джерелом доход≥в цих ос≥б зг≥дно ≥з «аконами N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005 ) ( ƒ≥ю статт≥ 64 в≥дновлено в частин≥ закр≥пленн¤ та застосуванн¤ норматив≥в в≥драхувань податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б за бюджетами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ¤кий справл¤Їтьс¤ з фонду оплати прац≥ в ≥ноземн≥й валют≥ прац≥вник≥в закордонних дипломатичних установ ”крањни п≥д час њх перебуванн¤ у довготерм≥новому закордонному в≥др¤дженн≥ зг≥дно ≥з «аконом N 1801-IV ( 1801-15 ) в≥д 17.06.2004 ) ( ƒ≥ю статт≥ 64 зупинено на 2004 р≥к в частин≥ закр≥пленн¤ та застосуванн¤ норматив≥в в≥драхувань податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б за бюджетами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ¤кий справл¤Їтьс¤ з грошового забезпеченн¤, грошових винагород та ≥нших виплат, одержаних в≥йськовослужбовц¤ми та особами р¤дового ≥ начальницького складу (в тому числ≥ в≥др¤дженими до орган≥в виконавчоњ влади та ≥нших цив≥льних установ) орган≥в внутр≥шн≥х справ, орган≥в ≥ установ виконанн¤ покарань, податковоњ м≥л≥ц≥њ у зв'¤зку з виконанн¤м обов'¤зк≥в несенн¤ служби, а також з фонду оплати прац≥ в ≥ноземн≥й валют≥ прац≥вник≥в закордонних дипломатичних установ ”крањни п≥д час њх перебуванн¤ у довготерм≥новому закордонному в≥др¤дженн≥ зг≥дно ≥з «аконом N 1344-IV ( 1344-15 ) в≥д 27.11.2003 ) —клад доход≥в, що закр≥плюютьс¤ за бюджетами м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в

1. ƒо доход≥в, що закр≥плюютьс¤ за бюджетами м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в, належать так≥ податки ≥ збори (обов'¤зков≥ платеж≥):

1) податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б у частин≥, визначен≥й статтею 65 цього  одексу;

2) державне мито в частин≥, що належить в≥дпов≥дним бюджетам;

3) плата за л≥ценз≥њ на провадженн¤ певних вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥ та сертиф≥кати, що видаютьс¤ виконавчими органами в≥дпов≥дних рад;

4) плата за державну реЇстрац≥ю суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, що справл¤Їтьс¤ виконавчими органами в≥дпов≥дних рад;

5) плата за торговий патент на зд≥йсненн¤ де¤ких вид≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ (за вин¤тком плати за придбанн¤ торгових патент≥в пунктами продажу нафтопродукт≥в (автозаправними станц≥¤ми, заправними пунктами), що справл¤Їтьс¤ виконавчими органами в≥дпов≥дних рад;

6) надходженн¤ адм≥н≥стративних штраф≥в, що накладаютьс¤ виконавчими органами в≥дпов≥дних рад або утвореними ними в установленому пор¤дку адм≥н≥стративними ком≥с≥¤ми;

7) Їдиний податок дл¤ суб'Їкт≥в малого п≥дприЇмництва у частин≥, що належить в≥дпов≥дним бюджетам.

2. ѕодатки ≥ збори (обов'¤зков≥ платеж≥), зазначен≥ у ц≥й статт≥, складають кошик доход≥в, що закр≥плюютьс¤ за бюджетами м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в.

3. ѕри цьому податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б, ¤кий сплачуЇтьс¤ юридичною особою (працедавцем), зараховуЇтьс¤ до в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету за њњ м≥сцезнаходженн¤м та м≥сцезнаходженн¤м њњ п≥дрозд≥л≥в, уповноважених п≥дрозд≥л≥в в обс¤гах податку, нарахованого прац≥вникам цих п≥дрозд≥л≥в. ( —таттю 64 доповнено частиною третьою зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 - набуваЇ чинност≥ з 01.01.2004 ) ( —татт¤ 64 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 - набуваЇ чинност≥ з 01.01.2004 )

—татт¤ 65. ( ƒ≥ю статт≥ 65 зупинено на 2005 р≥к в частин≥ закр≥пленн¤ та застосуванн¤ норматив≥в в≥драхувань податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б за бюджетами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ¤кий справл¤Їтьс¤ з грошового забезпеченн¤, грошових винагород та ≥нших виплат, одержаних в≥йськовослужбовц¤ми та особами р¤дового ≥ начальницького складу (в тому числ≥ в≥др¤дженими до орган≥в виконавчоњ влади та ≥нших цив≥льних установ) у зв'¤зку з виконанн¤м обов'¤зк≥в несенн¤ служби, за рахунок бюджетних асигнувань установ (орган≥зац≥й), що утримуютьс¤ ≥з державного бюджету, ¤к≥ Ї джерелом доход≥в цих ос≥б зг≥дно ≥з «аконами N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005 ) ( ƒ≥ю статт≥ 65 в≥дновлено в частин≥ закр≥пленн¤ та застосуванн¤ норматив≥в в≥драхувань податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б за бюджетами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ¤кий справл¤Їтьс¤ з фонду оплати прац≥ в ≥ноземн≥й валют≥ прац≥вник≥в закордонних дипломатичних установ ”крањни п≥д час њх перебуванн¤ у довготерм≥новому закордонному в≥др¤дженн≥ зг≥дно ≥з «аконом N 1801-IV ( 1801-15 ) в≥д 17.06.2004 ) ( ƒ≥ю статт≥ 65 зупинено на 2004 р≥к в частин≥ закр≥пленн¤ та застосуванн¤ норматив≥в в≥драхувань податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б за бюджетами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ¤кий справл¤Їтьс¤ з грошового забезпеченн¤, грошових винагород та ≥нших виплат, одержаних в≥йськовослужбовц¤ми та особами р¤дового ≥ начальницького складу (в тому числ≥ в≥др¤дженими до орган≥в виконавчоњ влади та ≥нших цив≥льних установ) орган≥в внутр≥шн≥х справ, орган≥в ≥ установ виконанн¤ покарань, податковоњ м≥л≥ц≥њ у зв'¤зку з виконанн¤м обов'¤зк≥в несенн¤ служби, а також з фонду оплати прац≥ в ≥ноземн≥й валют≥ прац≥вник≥в закордонних дипломатичних установ ”крањни п≥д час њх перебуванн¤ у довготерм≥новому закордонному в≥др¤дженн≥ зг≥дно ≥з «аконом N 1344-IV ( 1344-15 ) в≥д 27.11.2003 ) Ќормативи в≥драхувань в≥д податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б до бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤

1. ƒо доход≥в бюджет≥в м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤ зараховуЇтьс¤ 100 в≥дсотк≥в загального обс¤гу податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б, що сплачуЇтьс¤ (перераховуЇтьс¤) зг≥дно з «аконом ”крањни "ѕро податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б" ( 889-15 ) на територ≥њ цих м≥ст.

2. ƒо доход≥в бюджет≥в м≥ст республ≥канського (в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим) та обласного значенн¤ зараховуЇтьс¤ 75 в≥дсотк≥в в≥д загального обс¤гу податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б, що сплачуЇтьс¤ (перераховуЇтьс¤) зг≥дно з «аконом ”крањни "ѕро податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б" ( 889-15 ) на територ≥њ цих м≥ст.

3. ƒо доход≥в бюджет≥в м≥ст районного значенн¤, с≥л, селищ чи њх об'Їднань зараховуЇтьс¤ 25 в≥дсотк≥в в≥д загального обс¤гу податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б, що сплачуЇтьс¤ (перераховуЇтьс¤) зг≥дно з «аконом ”крањни "ѕро податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б" ( 889-15 ) на ц≥й територ≥њ. ( —татт¤ 65 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 - набуваЇ чинност≥ з 01.01.2004 )

—татт¤ 66. —клад доход≥в бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласних та районних бюджет≥в, ¤к≥ враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в

1. ƒл¤ забезпеченн¤ реал≥зац≥њ сп≥льних соц≥ально-економ≥чних ≥ культурних програм територ≥альних громад доходи бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласних бюджет≥в, ¤к≥ враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в, формуютьс¤ за рахунок:

1) 25 в≥дсотк≥в податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б, що сплачуЇтьс¤ (перераховуЇтьс¤) зг≥дно з «аконом ”крањни "ѕро податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б" ( 889-15 ) на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ;

2) 25 в≥дсотк≥в плати за землю, що сплачуЇтьс¤ (перераховуЇтьс¤) зг≥дно з «аконом ”крањни "ѕро податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б" ( 889-15 ) на територ≥њ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та в≥дпов≥дноњ област≥;

3) плати за л≥ценз≥њ на провадженн¤ певних вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥ та сертиф≥кати, що видаютьс¤ –адою м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласними державними адм≥н≥страц≥¤ми.

2. ƒл¤ забезпеченн¤ реал≥зац≥њ сп≥льних соц≥ально-економ≥чних ≥ культурних програм територ≥альних громад доходи районних бюджет≥в, ¤к≥ враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в, формуютьс¤ за рахунок:

1) 50 в≥дсотк≥в податку з доход≥в ф≥зичних ос≥б, що сплачуЇтьс¤ (перераховуЇтьс¤) зг≥дно з «аконом ”крањни "ѕро податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б" ( 889-15 ) на територ≥њ с≥л, селищ, м≥ст районного значенн¤ та њх об'Їднань;

2) 15 в≥дсотк≥в плати за землю, що сплачуЇтьс¤ на територ≥њ с≥л, селищ, м≥ст районного значенн¤ та њх об'Їднань;

3) плати за л≥ценз≥њ на провадженн¤ певних вид≥в господарськоњ д≥¤льност≥ та сертиф≥кати, що видаютьс¤ районними державними адм≥н≥страц≥¤ми;

4) плати за державну реЇстрац≥ю суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, що сплачуЇтьс¤ (перераховуЇтьс¤) зг≥дно з «аконом ”крањни "ѕро податок з доход≥в ф≥зичних ос≥б" ( 889-15 ) районними державними адм≥н≥страц≥¤ми;

5) надходженн¤ адм≥н≥стративних штраф≥в, що накладаютьс¤ районними державними адм≥н≥страц≥¤ми або утвореними ними в установленому пор¤дку адм≥н≥стративними ком≥с≥¤ми. ( —татт¤ 66 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 - набуваЇ чинност≥ з 01.01.2004 )

—татт¤ 67. ќсобливост≥ формуванн¤ бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та бюджет≥в м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤

1. Ќадходженн¤ та витрати бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та бюджет≥в м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤ формуютьс¤ в пор¤дку, встановленому цим  одексом, ≥з урахуванн¤м «акону ”крањни "ѕро затвердженн¤  онституц≥њ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим" ( 350-14 ), «акону ”крањни "ѕро столицю ”крањни - м≥сто-герой  ињв" ( 401-14 ) та закону, що визначаЇ особливий статус м≥ста —евастопол¤. ѕри цьому:

1) склад видатк≥в бюджет≥в м≥ст  иЇва та —евастопол¤ визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до перел≥ку видатк≥в, передбачених статт¤ми 88-91 цього  одексу;

2) ф≥нансов≥ нормативи бюджетноњ забезпеченост≥, що застосовуютьс¤ дл¤ визначенн¤ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в дл¤ бюджет≥в м≥ст  иЇва та —евастопол¤, визначаютьс¤ на основ≥ ф≥нансових норматив≥в бюджетноњ забезпеченост≥ дл¤ обласних бюджет≥в та бюджет≥в м≥ст республ≥канського (јвтономноњ –еспубл≥ки  рим) та м≥ст обласного значенн¤ з урахуванн¤м особливостей њх статусу.

—татт¤ 68. —клад доход≥в та видатк≥в бюджет≥в район≥в у м≥стах

1. —клад доход≥в та видатк≥в бюджет≥в район≥в у м≥стах (у раз≥ њх створенн¤) визначаЇтьс¤ м≥ською радою в≥дпов≥дно до повноважень, переданих районним у м≥стах радам.

—татт¤ 69. ƒоходи м≥сцевих бюджет≥в, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в

1. ƒо доход≥в м≥сцевих бюджет≥в, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в, належать:

1) м≥сцев≥ податки ≥ збори, що зараховуютьс¤ до бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤;

2) 100 в≥дсотк≥в плати за землю - дл¤ бюджет≥в м≥ст  иЇва та —евастопол¤; 75 в≥дсотк≥в плати за землю - дл¤ бюджет≥в м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ст обласного значенн¤; 60 в≥дсотк≥в плати за землю - дл¤ бюджет≥в с≥л, селищ, м≥ст районного значенн¤ та њх об'Їднань;

3) податок з власник≥в транспортних засоб≥в та ≥нших самох≥дних машин ≥ механ≥зм≥в у частин≥, що зараховуЇтьс¤ до в≥дпов≥дного бюджету;

4) надходженн¤ сум в≥дсотк≥в за користуванн¤ тимчасово в≥льними бюджетними коштами;

5) податок на промисел, що зараховуЇтьс¤ до бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤;

6) надходженн¤ див≥денд≥в, нарахованих на акц≥њ (частки, пањ) господарських товариств, що Ї у власност≥ в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ громади;

7) плата за забрудненн¤ навколишнього природного середовища у частин≥, що зараховуЇтьс¤ до в≥дпов≥дного бюджету;

8) кошти в≥д в≥дчуженн¤ майна, ¤ке знаходитьс¤ у комунальн≥й власност≥, в тому числ≥ в≥д продажу земельних д≥л¤нок нес≥льськогосподарського призначенн¤, що перебуваЇ у комунальн≥й власност≥;

9) ф≥ксований с≥льськогосподарський податок у частин≥, що зараховуЇтьс¤ до бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤;

10) плата за оренду майнових комплекс≥в, що знаход¤тьс¤ у комунальн≥й власност≥;

11) надходженн¤ в≥д м≥сцевих грошово-речових лотерей;

12) плата за гарант≥њ, надан≥ з дотриманн¤м умов, визначених статтею 17 цього  одексу;

13) гранти та дарунки у варт≥сному обрахунку;

14) власн≥ надходженн¤ бюджетних установ, що утримуютьс¤ за рахунок кошт≥в в≥дпов≥дного бюджету;

15) податок на прибуток п≥дприЇмств комунальноњ власност≥;

16) платеж≥ за спец≥альне використанн¤ природних ресурс≥в м≥сцевого значенн¤;

17) ≥нш≥ надходженн¤, передбачен≥ законом.

—татт¤ 70. ¬идатки м≥сцевих бюджет≥в

1. ¬идатки м≥сцевих бюджет≥в включають бюджетн≥ призначенн¤, встановлен≥ р≥шенн¤м про м≥сцевий бюджет, на конкретн≥ ц≥л≥, що пов'¤зан≥ з реал≥зац≥Їю програм, перел≥к ¤ких визначено статт¤ми 88-91 цього  одексу.

—татт¤ 71. Ѕюджет розвитку м≥сцевих бюджет≥в

1. Ќадходженн¤ до бюджету розвитку м≥сцевих бюджет≥в включають:

1) кошти в≥д в≥дчуженн¤ майна, ¤ке знаходитьс¤ у комунальн≥й власност≥, в тому числ≥ в≥д продажу земельних д≥л¤нок нес≥льськогосподарського призначенн¤;

2) надходженн¤ див≥денд≥в, нарахованих на акц≥њ (частки, пањ) господарських товариств, що Ї у власност≥ в≥дпов≥дноњ територ≥альноњ громади;

3) кошти в≥д поверненн¤ позик, ¤к≥ надавалис¤ з в≥дпов≥дного бюджету до набранн¤ чинност≥ цим  одексом, та в≥дсотки, сплачен≥ за користуванн¤ ними;

4) кошти, ¤к≥ передаютьс¤ з ≥ншоњ частини м≥сцевого бюджету за р≥шенн¤м в≥дпов≥дноњ ради;

5) запозиченн¤, зд≥йснен≥ у пор¤дку, визначеному цим  одексом та ≥ншими законами ”крањни (кр≥м випадку, передбаченого статтею 73 цього  одексу);

6) субвенц≥њ з ≥нших бюджет≥в на виконанн¤ ≥нвестиц≥йних проект≥в.

2. ƒо витрат бюджету розвитку м≥сцевих бюджет≥в належать:

1) погашенн¤ основноњ суми боргу в≥дпов≥дно јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевого самовр¤дуванн¤ (кр≥м боргу, що утворюЇтьс¤ за умовами, визначеними статтею 73 цього  одексу);

2) кап≥тальн≥ вкладенн¤;

3) внески орган≥в влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ у статутн≥ фонди суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥.

3. Ѕюджет розвитку м≥сцевих бюджет≥в Ї складовою частиною спец≥ального фонду м≥сцевих бюджет≥в.

—татт¤ 72. ƒеф≥цит м≥сцевих бюджет≥в

1. ѕо загальному фонду м≥сцев≥ бюджети можуть прийматис¤ з деф≥цитом шл¤хом внесенн¤ зм≥н до р≥шень про м≥сцевий бюджет за результатами р≥чного зв≥ту про виконанн¤ в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету за попередн≥й бюджетний пер≥од виключно на суму в≥льного залишку бюджетних кошт≥в.

2. ѕо спец≥альному фонду можуть прийматис¤ з деф≥цитом виключно бюджет јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ськ≥ бюджети у частин≥ деф≥циту бюджету розвитку, ¤кий покриваЇтьс¤ за рахунок запозичень. ( —татт¤ 72 в редакц≥њ «акону N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

—татт¤ 73. ѕозички м≥сцевим бюджетам

1. ƒл¤ покритт¤ тимчасових касових розрив≥в, що виникають п≥д час виконанн¤ загального фонду м≥сцевого бюджету, –ада м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ, виконавч≥ органи в≥дпов≥дних рад за р≥шенн¤м ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи в≥дпов≥дноњ ради можуть отримувати короткотерм≥нов≥ позички у ф≥нансово-кредитних установах на терм≥н до трьох м≥с¤ц≥в, але у межах поточного бюджетного пер≥оду. ѕор¤док отриманн¤ таких позичок визначаЇтьс¤ ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни.

2. Ќаданн¤ позичок з одного бюджету ≥ншому заборон¤Їтьс¤.

—татт¤ 74. «апозиченн¤ до м≥сцевих бюджет≥в

1. «апозиченн¤ до м≥сцевих бюджет≥в зд≥йснюютьс¤ на визначену мету ≥ п≥дл¤гають обов'¤зковому поверненню. «апозиченн¤ до в≥дпов≥дних бюджет≥в можуть бути зд≥йснен≥ лише до бюджету розвитку, кр≥м випадку, передбаченого статтею 73 цього  одексу.

2. ƒержава не несе в≥дпов≥дальност≥ по зобов'¤занн¤х за запозиченн¤ми до м≥сцевих бюджет≥в.

3. ¬идатки на обслуговуванн¤ боргу зд≥йснюютьс¤ за рахунок кошт≥в загального фонду бюджету.

4. ¬идатки на обслуговуванн¤ боргу м≥сцевих бюджет≥в не можуть щор≥чно перевищувати 10 в≥дсотк≥в видатк≥в в≥д загального фонду в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету прот¤гом будь-¤кого бюджетного пер≥оду, коли плануЇтьс¤ обслуговуванн¤ боргу.

5. якщо у процес≥ погашенн¤ основноњ суми боргу та платеж≥в по його обслуговуванню, обумовленоњ договором м≥ж кредитором та позичальником, маЇ м≥сце порушенн¤ граф≥ка погашенн¤ з вини позичальника, в≥дпов≥дна рада не маЇ права зд≥йснювати нов≥ запозиченн¤ прот¤гом 5 наступних рок≥в.

6. ѕор¤док зд≥йсненн¤ запозичень до м≥сцевих бюджет≥в встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни в≥дпов≥дно до умов, визначених цим  одексом.

√лава 12 — ЋјƒјЌЌя, –ќ«√Ћяƒ, «ј“¬≈–ƒ∆≈ЌЌя, ¬» ќЌјЌЌя “ј «¬≤“Ќ≤—“№ ћ≤—÷≈¬»’ Ѕёƒ∆≈“≤¬

—татт¤ 75. ѕор¤док складанн¤ проект≥в м≥сцевих бюджет≥в

1. ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни доводить –ад≥ м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевим державним адм≥н≥страц≥¤м та виконавчим органам в≥дпов≥дних рад особливост≥ складанн¤ розрахунк≥в до проект≥в бюджет≥в на наступний бюджетний пер≥од.

2. –ада м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ та виконавч≥ органи в≥дпов≥дних рад зобов'¤зан≥ надавати необх≥дну ≥нформац≥ю: ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни - дл¤ проведенн¤ розрахунк≥в обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в та ≥нших показник≥в; ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни - дл¤ перев≥рки достов≥рност≥ цих розрахунк≥в.

3. «г≥дно з типовою формою бюджетних запит≥в, визначеною ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни, ≥ в≥дпов≥дно до статт≥ 34 цього  одексу та з урахуванн¤м особливостей складанн¤ проект≥в м≥сцевих бюджет≥в м≥сцев≥ ф≥нансов≥ органи розробл¤ють ≥ довод¤ть до головних розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в ≥нструкц≥њ з п≥дготовки бюджетних запит≥в.

4. √оловн≥ розпор¤дники бюджетних кошт≥в орган≥зують розробленн¤ бюджетних запит≥в дл¤ поданн¤ м≥сцевим ф≥нансовим органам в терм≥ни та пор¤дку, встановлен≥ цими органами. √оловн≥ розпор¤дники бюджетних кошт≥в несуть в≥дпов≥дальн≥сть за своЇчасн≥сть, достов≥рн≥сть та зм≥ст поданих м≥сцевим ф≥нансовим органам бюджетних запит≥в, ¤к≥ мають м≥стити всю ≥нформац≥ю, необх≥дну дл¤ анал≥зу показник≥в проекту м≥сцевого бюджету, зг≥дно з вимогами м≥сцевих ф≥нансових орган≥в.

5. ћ≥сцев≥ ф≥нансов≥ органи на будь-¤кому етап≥ складанн¤ ≥ розгл¤ду проект≥в м≥сцевих бюджет≥в провод¤ть анал≥з бюджетного запиту, поданого головним розпор¤дником бюджетних кошт≥в, з точки зору його в≥дпов≥дност≥ мет≥, пр≥оритетност≥, а також д≥Ївост≥ та ефективност≥ використанн¤ бюджетних кошт≥в. Ќа основ≥ результат≥в анал≥зу кер≥вник м≥сцевого ф≥нансового органу приймаЇ р≥шенн¤ про включенн¤ бюджетного запиту до пропозиц≥њ проекту м≥сцевого бюджету перед поданн¤м його на розгл¤д в≥дпов≥дно –ад≥ м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевим державним адм≥н≥страц≥¤м та виконавчим органам в≥дпов≥дних рад.

6. ¬иконавч≥ органи с≥льських, селищних, м≥ських (м≥ст районного значенн¤) рад, районн≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ в м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥ подають в≥дпов≥дно районним чи м≥ським ф≥нансовим органам пропозиц≥њ щодо показник≥в проект≥в в≥дпов≥дних бюджет≥в, визначених з урахуванн¤м вимог частин третьоњ - п'¤тоњ ц≥Їњ статт≥.

7. ѕ≥сл¤ схваленн¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни доводить –ад≥ м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевим державним адм≥н≥страц≥¤м та виконавчим органам в≥дпов≥дних рад розрахунки прогнозних обс¤г≥в м≥жбюджетних трансферт≥в, методику њх визначенн¤ та ≥нш≥ показники, необх≥дн≥ дл¤ складанн¤ проект≥в м≥сцевих бюджет≥в, а також пропозиц≥њ щодо форми проекту р≥шенн¤ про м≥сцевий бюджет (типова форма р≥шенн¤).

8. ” тижневий терм≥н п≥сл¤ ухваленн¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни в другому читанн≥  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни доводить –ад≥ м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевим державним адм≥н≥страц≥¤м та виконавчим органам в≥дпов≥дних рад положенн¤ та показники м≥жбюджетних в≥дносин (обс¤ги м≥жбюджетних трансферт≥в дл¤ в≥дпов≥дних бюджет≥в ≥ текстов≥ статт≥, що визначають особливост≥ м≥жбюджетних в≥дносин на наступний бюджетний пер≥од), ¤к≥ були проголосован≥ ¬ерховною –адою ”крањни при прийн¤тт≥ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни в другому читанн≥.

9. Ќа п≥дстав≥ ≥нформац≥њ, отриманоњ в≥дпов≥дно до частин п'¤тоњ - восьмоњ ц≥Їњ статт≥, –ада м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ та виконавч≥ органи в≥дпов≥дних рад готують проекти р≥шень про в≥дпов≥дн≥ м≥сцев≥ бюджети.

—татт¤ 76. ѕроект р≥шенн¤ про м≥сцевий бюджет та матер≥али, що до нього додаютьс¤

1. ѕроект р≥шенн¤ про м≥сцевий бюджет перед його розгл¤дом на сес≥њ ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, в≥дпов≥дноњ ради схвалюЇтьс¤ –адою м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевою державною адм≥н≥страц≥Їю чи виконавчим органом в≥дпов≥дноњ ради. –азом з ним необх≥дно подавати:

1) по¤снювальну записку до проекту р≥шенн¤, ¤ка повинна м≥стити:

а) ≥нформац≥ю про соц≥ально-економ≥чний стан в≥дпов≥дноњ адм≥н≥стративно-територ≥альноњ одиниц≥ ≥ прогноз њњ розвитку на наступний бюджетний пер≥од, ¤к≥ покладено в основу проекту м≥сцевого бюджету;

б) оц≥нку надходжень доход≥в з урахуванн¤м втрат доход≥в у результат≥ наданих в≥дпов≥дною радою податкових п≥льг;

в) по¤сненн¤ до основних положень проекту р≥шенн¤ про м≥сцевий бюджет, включаючи анал≥з пропонованих обс¤г≥в видатк≥в щодо функц≥й та програм. ќбгрунтуванн¤ включають бюджетн≥ показники за попередн≥й, поточний, наступний бюджетн≥ пер≥оди в розр≥з≥ класиф≥кац≥њ видатк≥в бюджету;

г) обгрунтуванн¤ особливостей м≥жбюджетних взаЇмов≥дносин (дл¤ районних, м≥ських з районним под≥лом, м≥ських, що об'Їднують бюджети села, селища, м≥ста районного значенн¤) та наданн¤ субвенц≥й на виконанн¤ ≥нвестиц≥йних проект≥в (дл¤ бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, бюджет≥в м≥ст  иЇва та —евастопол¤, обласних бюджет≥в);

і) ≥нформац≥ю щодо погашенн¤ боргу јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевого самовр¤дуванн¤, обс¤г≥в та умов запозичень;

2) прогноз показник≥в в≥дпов≥дного бюджету за основними видами доход≥в, видатк≥в та ф≥нансуванн¤ на наступн≥ три бюджетн≥ пер≥оди;

3) проект показник≥в зведеного бюджету району, м≥ста з районним под≥лом, м≥ста, що об'ЇднуЇ бюджети села, селища, м≥ста районного значенн¤;

4) показники видатк≥в, необх≥дн≥ на наступн≥ бюджетн≥ пер≥оди дл¤ завершенн¤ проект≥в, що врахован≥ в бюджет≥, за умови, ¤кщо реал≥зац≥¤ проекту триваЇ б≥льше одного бюджетного пер≥оду;

5) перел≥к ≥нвестиц≥йних програм на наступний бюджетний пер≥од та на наступн≥ три бюджетн≥ пер≥оди;

6) ≥нформац≥ю про х≥д виконанн¤ в≥дпов≥дного бюджету у поточному бюджетному пер≥од≥;

7) по¤сненн¤ головних розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в до проекту в≥дпов≥дного бюджету (подаютьс¤ до бюджетноњ ком≥с≥њ в≥дпов≥дноњ ради);

8) ≥нш≥ матер≥али, обс¤г ≥ форму ¤ких визначаЇ –ада м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцева державна адм≥н≥страц≥¤ чи виконавчий орган в≥дпов≥дноњ ради.

2. –≥шенн¤м про м≥сцевий бюджет визначаютьс¤:

1) загальна сума доход≥в ≥ видатк≥в (з розпод≥лом на загальний та спец≥альний фонди), а також з розпод≥лом видатк≥в на поточн≥ ≥ кап≥тальн≥;

2) граничний обс¤г р≥чного деф≥циту (проф≥циту) м≥сцевого бюджету в наступному бюджетному пер≥од≥ ≥ боргу јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ на к≥нець наступного бюджетного пер≥оду; повноваженн¤ щодо наданн¤ гарант≥й јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевого самовр¤дуванн¤, а також розм≥ри цих гарант≥й з урахуванн¤м положень статт≥ 17 цього  одексу;

3) бюджетн≥ призначенн¤ головним розпор¤дникам кошт≥в за бюджетною класиф≥кац≥Їю;

4) доходи бюджету за бюджетною класиф≥кац≥Їю;

5) бюджетн≥ призначенн¤ м≥жбюджетних трансферт≥в;

5-1) розм≥р оборотноњ касовоњ гот≥вки м≥сцевого бюджету; ( „астину другу статт≥ 76 доповнено пунктом 5-1 зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

6) додатков≥ положенн¤, що регламентують процес виконанн¤ бюджету.

3. ѕерел≥к захищених статей м≥сцевого бюджету визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до статт≥ 55 цього  одексу.

—татт¤ 77. «атвердженн¤ м≥сцевих бюджет≥в

1. ¬≥дпов≥дно до частин восьмоњ та дев'¤тоњ статт≥ 75 цього  одексу ¬ерховна –ада јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та в≥дпов≥дн≥ ради при затвердженн≥ м≥сцевих бюджет≥в повинн≥ врахувати обс¤ги м≥жбюджетних трансферт≥в та ≥нш≥ положенн¤, необх≥дн≥ дл¤ формуванн¤ м≥сцевих бюджет≥в, що були затверджен≥ ¬ерховною –адою ”крањни при прийн¤тт≥ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни у другому читанн≥.

2. Ѕюджет јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласн≥ ≥ районн≥ бюджети, м≥ськ≥ (м≥ст  иЇва та —евастопол¤, м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ст обласного значенн¤) бюджети на наступний бюджетний пер≥од затверджуютьс¤ р≥шенн¤м ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, в≥дпов≥дноњ обласноњ, районноњ чи м≥ськоњ ради не п≥зн≥ше н≥ж у двотижневий терм≥н п≥сл¤ оф≥ц≥йного опубл≥куванн¤ закону про ƒержавний бюджет ”крањни.

3. ћ≥ськ≥ (м≥ст районного значенн¤) бюджети, районн≥ у м≥стах (¤кщо так≥ створено), селищн≥ та с≥льськ≥ бюджети на наступний бюджетний пер≥од затверджуютьс¤ в≥дпов≥дно р≥шенн¤ми м≥ськоњ, районноњ в м≥ст≥, селищноњ або с≥льськоњ ради не п≥зн≥ше н≥ж у двотижневий терм≥н п≥сл¤ затвердженн¤ районного чи м≥ського (м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤, м≥ста республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи м≥ста обласного значенн¤) бюджету.

—татт¤ 78. ¬иконанн¤ м≥сцевих бюджет≥в

1. –ада м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ, виконавч≥ органи в≥дпов≥дних рад або м≥ськ≥, селищн≥ чи с≥льськ≥ голови (в раз≥, ¤кщо в≥дпов≥дн≥ виконавч≥ органи не створен≥) забезпечують виконанн¤ в≥дпов≥дних м≥сцевих бюджет≥в. ћ≥сцев≥ ф≥нансов≥ органи зд≥йснюють загальну орган≥зац≥ю та управл≥нн¤ виконанн¤м в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету, координують д≥¤льн≥сть учасник≥в бюджетного процесу з питань виконанн¤ бюджету.

2.  азначейське обслуговуванн¤ м≥сцевих бюджет≥в зд≥йснюЇтьс¤ територ≥альними органами ƒержавного казначейства ”крањни за функц≥¤ми, визначеними статтею 48 цього  одексу.

ƒержавне казначейство ”крањни веде обл≥к вс≥х надходжень, що належать м≥сцевим бюджетам, та за поданн¤м орган≥в ст¤гненн¤, погодженим з в≥дпов≥дними ф≥нансовими органами, зд≥йснюЇ поверненн¤ кошт≥в, що були помилково або надм≥рно зарахован≥ до бюджету. ( „астину другу статт≥ 78 доповнено абзацом другим зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

3. ћ≥сцевий бюджет виконуЇтьс¤ за розписом, ¤кий затверджуЇтьс¤ кер≥вником м≥сцевого ф≥нансового органу. ƒо затвердженн¤ розпису кер≥вником м≥сцевого ф≥нансового органу затверджуЇтьс¤ тимчасовий розпис на в≥дпов≥дний пер≥од.  ер≥вник м≥сцевого ф≥нансового органу прот¤гом бюджетного пер≥оду забезпечуЇ в≥дпов≥дн≥сть розпису м≥сцевого бюджету встановленим бюджетним призначенн¤м.

4. ћ≥сцевий ф≥нансовий орган у процес≥ виконанн¤ м≥сцевого бюджету за доходами зд≥йснюЇ прогнозуванн¤ та анал≥з доход≥в в≥дпов≥дного бюджету.

5. ѕодатки, збори (обов'¤зков≥ платеж≥) та ≥нш≥ доходи м≥сцевого бюджету зараховуютьс¤ безпосередньо на рахунок в≥дпов≥дного бюджету, в≥дкритий в територ≥альному орган≥ ƒержавного казначейства ”крањни, ≥ не можуть акумулюватис¤ на рахунках орган≥в ст¤гненн¤. ѕодатки, збори (обов'¤зков≥ платеж≥) та ≥нш≥ доходи визнаютьс¤ зарахованими в доход м≥сцевого бюджету з моменту зарахуванн¤ на рахунок в≥дпов≥дного бюджету, в≥дкритий в територ≥альному орган≥ ƒержавного казначейства ”крањни.

ќргани ст¤гненн¤ забезпечують своЇчасне та в повному обс¤з≥ надходженн¤ до м≥сцевих бюджет≥в податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) та ≥нших доход≥в в≥дпов≥дно до законодавства. ( „астину п'¤ту статт≥ 78 доповнено абзацом другим зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

6. ¬иконанн¤ м≥сцевих бюджет≥в за видатками зд≥йснюЇтьс¤ за процедурою, визначеною статтею 51 цього  одексу.

7. –≥шенн¤ про внесенн¤ зм≥н до р≥шенн¤ про м≥сцевий бюджет ухвалюЇтьс¤ в≥дпов≥дною радою за поданн¤м оф≥ц≥йного висновку м≥сцевого ф≥нансового органу про обс¤г в≥льного залишку бюджетних кошт≥в, перевиконанн¤ чи недовиконанн¤ доходноњ частини загального фонду в≥дпов≥дного бюджету. ‘акт перевиконанн¤ доходноњ частини загального фонду м≥сцевого бюджету визнаЇтьс¤ за п≥дсумками першого п≥вр≥чч¤ та наступних зв≥тних пер≥од≥в поточного бюджетного пер≥оду на п≥дстав≥ оф≥ц≥йних висновк≥в м≥сцевого ф≥нансового органу за умови перевищенн¤ доход≥в загального фонду м≥сцевого бюджету (без урахуванн¤ м≥жбюджетних трансферт≥в), врахованих у розпис≥ м≥сцевого бюджету на в≥дпов≥дний пер≥од, не менше н≥ж на 5 в≥дсотк≥в. ‘акт недоотриманн¤ доход≥в загального фонду м≥сцевого бюджету визнаЇтьс¤ на п≥дстав≥ оф≥ц≥йних висновк≥в м≥сцевого ф≥нансового органу за п≥дсумками квартального зв≥ту при недоотриманн≥ доход≥в загального фонду м≥сцевого бюджету, врахованих у розпис≥ м≥сцевого бюджету на в≥дпов≥дний пер≥од, б≥льше н≥ж на 15 в≥дсотк≥в. ( „астина сьома статт≥ 78 в редакц≥њ «акону N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

8. –≥шенн¤ про внесенн¤ зм≥н до р≥шенн¤ про м≥сцевий бюджет можуть бути також ухвален≥ в≥дпов≥дною радою з урахуванн¤м положень статт≥ 52 цього  одексу та у раз≥ настанн¤ ≥нших випадк≥в, передбачених цим  одексом. ( „астина восьма статт≥ 78 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

9. ¬еденн¤ бухгалтерського обл≥ку виконанн¤ м≥сцевих бюджет≥в та пор¤док закритт¤ рахунк≥в м≥сцевих бюджет≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ бюджетного пер≥оду зд≥йснюютьс¤ з урахуванн¤м положень статей 56 ≥ 57 цього  одексу.

10. ѕ≥сл¤ введенн¤ в д≥ю закону про ƒержавний бюджет ”крањни органам державноњ влади та њх посадовим особам заборон¤Їтьс¤ приймати р≥шенн¤, що призвод¤ть до виникненн¤ нових бюджетних зобов'¤зань м≥сцевих бюджет≥в, ¤к≥ не забезпечен≥ бюджетними асигнуванн¤ми, без визначенн¤ джерел кошт≥в, вид≥лених державою дл¤ виконанн¤ цих зобов'¤зань.

—татт¤ 79. ќсобливост≥ затвердженн¤ та виконанн¤ м≥сцевих бюджет≥в у раз≥ несвоЇчасного њх прийн¤тт¤

1. якщо до початку нового бюджетного пер≥оду не прийн¤то в≥дпов≥дне р≥шенн¤ про м≥сцевий бюджет, –ада м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ та виконавч≥ органи в≥дпов≥дних рад мають право зд≥йснювати витрати з в≥дпов≥дного бюджету лише на ц≥л≥, ¤к≥ визначен≥ у р≥шенн≥ про м≥сцевий бюджет на попередн≥й бюджетний пер≥од. ѕри цьому щом≥с¤чн≥ видатки не можуть перевищувати 1/12 обс¤гу видатк≥в, визначених р≥шенн¤м в≥дпов≥дноњ ради про бюджет на попередн≥й бюджетний пер≥од, кр≥м випадк≥в, передбачених частиною четвертою статт≥ 15 та частиною четвертою статт≥ 23 цього  одексу. ƒо прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про м≥сцевий бюджет на поточний бюджетний пер≥од провадити кап≥тальн≥ видатки заборон¤Їтьс¤.

—татт¤ 80. ѕер≥одичн≥сть, структура та терм≥ни поданн¤ зв≥тност≥ про виконанн¤ м≥сцевих бюджет≥в

1. ѕер≥одичн≥сть, структура та терм≥ни поданн¤ зв≥тност≥ про виконанн¤ м≥сцевих бюджет≥в визначаютьс¤ ƒержавним казначейством ”крањни в≥дпов≥дно до вимог, встановлених дл¤ поданн¤ зв≥тност≥ про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни в статт¤х 58-61 цього  одексу.

2. “еритор≥альн≥ органи ƒержавного казначейства ”крањни складають та подають в≥дпов≥дним м≥сцевим ф≥нансовим органам баланси, зв≥ти про виконанн¤ м≥сцевих бюджет≥в та ≥нш≥ ф≥нансов≥ зв≥ти за правилами та формами, встановленими ƒержавним казначейством ”крањни за погодженн¤м з ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни та –ахунковою палатою. «веден≥ показники зв≥т≥в про виконанн¤ бюджет≥в одночасно подаютьс¤ територ≥альними органами ƒержавного казначейства ”крањни в≥дпов≥дно ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, ф≥нансовим органам м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й та виконавчих орган≥в в≥дпов≥дних рад на умовах, передбачених частиною першою ц≥Їњ статт≥.

3. ќргани ст¤гненн¤ надають м≥сцевим ф≥нансовим органам в≥дпов≥дн≥ зв≥ти, передбачен≥ частиною третьою статт≥ 59 цього  одексу.

4.  вартальний та р≥чний зв≥ти про виконанн¤ м≥сцевого бюджету подаютьс¤ до ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, в≥дпов≥дноњ ради –адою м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевою державною адм≥н≥страц≥Їю, виконавчим органом в≥дпов≥дноњ ради чи м≥ським, селищним, с≥льським головою (у раз≥, ¤кщо в≥дпов≥дн≥ виконавч≥ органи не створен≥) у двом≥с¤чний строк п≥сл¤ завершенн¤ в≥дпов≥дного бюджетного пер≥оду. ѕерев≥рка зв≥ту зд≥йснюЇтьс¤ –ахунковою палатою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим (щодо використанн¤ органами виконавчоњ влади кошт≥в бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим) чи ком≥с≥Їю з питань бюджету в≥дпов≥дноњ ради, п≥сл¤ чого в≥дпов≥дн≥ ради затверджують зв≥т про виконанн¤ бюджету або приймають ≥нше р≥шенн¤ з цього приводу.

–озд≥л IV
ћ≤∆Ѕёƒ∆≈“Ќ≤ ¬≤ƒЌќ—»Ќ»

√лава 13 «ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

—татт¤ 81. ѕон¤тт¤ та мета регулюванн¤ м≥жбюджетних в≥дносин

1. ћ≥жбюджетн≥ в≥дносини - це в≥дносини м≥ж державою, јвтономною –еспубл≥кою  рим та м≥сцевим самовр¤дуванн¤м щодо забезпеченн¤ в≥дпов≥дних бюджет≥в ф≥нансовими ресурсами, необх≥дними дл¤ виконанн¤ функц≥й, передбачених  онституц≥Їю ”крањни ( 254к/96-¬– ) та законами ”крањни.

2. ћетою регулюванн¤ м≥жбюджетних в≥дносин Ї забезпеченн¤ в≥дпов≥дност≥ м≥ж повноваженн¤ми на зд≥йсненн¤ видатк≥в, закр≥плених законодавчими актами ”крањни за бюджетами, та бюджетними ресурсами, ¤к≥ повинн≥ забезпечувати виконанн¤ цих повноважень.

—татт¤ 82. ¬иди видатк≥в на зд≥йсненн¤ повноважень

1. ¬идатки на зд≥йсненн¤ повноважень, що виконуютьс¤ за рахунок кошт≥в державного бюджету та м≥сцевих бюджет≥в, под≥л¤ютьс¤ на:

1) видатки на забезпеченн¤ конституц≥йного ладу держави, державноњ ц≥л≥сност≥ та суверен≥тету, незалежного судочинства, а також ≥нш≥ передбачен≥ цим  одексом видатки, ¤к≥ не можуть бути передан≥ на виконанн¤ јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим та м≥сцевому самовр¤дуванню;

2) видатки, ¤к≥ визначаютьс¤ функц≥¤ми держави та можуть бути передан≥ до виконанн¤ јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим та м≥сцевому самовр¤дуванню з метою забезпеченн¤ найб≥льш ефективного њх виконанн¤ на основ≥ принципу субсид≥арност≥;

3) видатки на реал≥зац≥ю прав та обов'¤зк≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ¤к≥ мають м≥сцевий характер та визначен≥ законами ”крањни.

—татт¤ 83. ƒжерела зд≥йсненн¤ видатк≥в бюджет≥в

1. ¬идатки, визначен≥ пунктом 1 статт≥ 82 цього  одексу, зд≥йснюютьс¤ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни.

2. ¬идатки, визначен≥ пунктами 2 ≥ 3 статт≥ 82 цього  одексу, зд≥йснюютьс¤ за рахунок кошт≥в м≥сцевих бюджет≥в, у тому числ≥ трансферт≥в з ƒержавного бюджету ”крањни.

—татт¤ 84. ¬≥дпов≥дальн≥сть за зд≥йсненн¤ видатк≥в

1. ¬≥дпов≥дальн≥сть за зд≥йсненн¤ видатк≥в, визначених пунктом 1 статт≥ 82 цього  одексу, покладаЇтьс¤ на в≥дпов≥дн≥ органи державноњ влади.

2. ¬≥дпов≥дальн≥сть за зд≥йсненн¤ видатк≥в, визначених пунктами 2 ≥ 3 статт≥ 82 цього  одексу, покладаЇтьс¤ на –аду м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ, виконавч≥ органи в≥дпов≥дних рад, м≥ських, селищних, с≥льських гол≥в (¤кщо в≥дпов≥дн≥ виконавч≥ органи не створен≥).

—татт¤ 85. ѕередача державою права на зд≥йсненн¤ видатк≥в

1. ƒержава може передати –ад≥ м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи органам м≥сцевого самовр¤дуванн¤ право на зд≥йсненн¤ видатк≥в лише за умови в≥дпов≥дноњ передач≥ бюджетних ресурс≥в у вигл¤д≥ закр≥плених за в≥дпов≥дними бюджетами загальнодержавних податк≥в ≥ збор≥в (обов'¤зкових платеж≥в) або њх частки, а також трансферт≥в з ƒержавного бюджету ”крањни.

2. –ада м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцев≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ, виконавч≥ органи в≥дпов≥дних рад, м≥ськ≥, селищн≥, с≥льськ≥ голови (¤кщо в≥дпов≥дн≥ виконавч≥ органи не створен≥) зобов'¤зан≥ забезпечити зд≥йсненн¤ видатк≥в, визначених пунктами 2 ≥ 3 статт≥ 82 цього  одексу, з в≥дпов≥дних м≥сцевих бюджет≥в з додержанн¤м розпод≥лу цих видатк≥в м≥ж бюджетами, визначеного статт¤ми 88-91 цього  одексу. «аборон¤Їтьс¤ планувати та зд≥йснювати видатки, не в≥днесен≥ до м≥сцевих бюджет≥в цим  одексом, а також зд≥йснювати впродовж бюджетного пер≥оду видатки на ф≥нансуванн¤ бюджетних установ одночасно з р≥зних бюджет≥в, за вин¤тком державних профес≥йно-техн≥чних навчальних заклад≥в, вищих навчальних заклад≥в державноњ форми власност≥. ѕри цьому ф≥нансуванн¤ зазначених навчальних заклад≥в за рахунок кошт≥в м≥сцевих бюджет≥в може зд≥йснюватис¤ виключно у раз≥ перевиконанн¤ доходноњ частини загального фонду в≥дпов≥дного бюджету. ( —татт¤ 85 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1158-IV ( 1158-15 ) в≥д 15.10.2003 - набуваЇ чинност≥ з 01.01.2004 року, N 2229-IV ( 2229-15 ) в≥д 14.12.2004 )

—татт¤ 86.  ритер≥њ розмежуванн¤ вид≥в видатк≥в м≥ж м≥сцевими бюджетами

1. –озмежуванн¤ вид≥в видатк≥в, визначених пунктами 2 ≥ 3 статт≥ 82 цього  одексу, м≥ж м≥сцевими бюджетами зд≥йснюЇтьс¤ на основ≥ принципу субсид≥арност≥ з урахуванн¤м критер≥њв повноти наданн¤ послуги та наближенн¤ њњ до безпосереднього споживача. ¬≥дпов≥дно до цих критер≥њв види видатк≥в под≥л¤ютьс¤ на так≥ групи:

1) перша група - видатки на ф≥нансуванн¤ бюджетних установ та заход≥в, ¤к≥ забезпечують необх≥дне першочергове наданн¤ соц≥альних послуг, гарантованих державою, ≥ ¤к≥ розташован≥ найближче до споживач≥в;

2) друга група - видатки на ф≥нансуванн¤ бюджетних установ та заход≥в, ¤к≥ забезпечують наданн¤ основних соц≥альних послуг, гарантованих державою дл¤ вс≥х громад¤н ”крањни;

3) трет¤ група - видатки на ф≥нансуванн¤ бюджетних установ та заход≥в, ¤к≥ забезпечують гарантован≥ державою соц≥альн≥ послуги дл¤ окремих категор≥й громад¤н, або ф≥нансуванн¤ програм, потреба в ¤ких ≥снуЇ в ус≥х рег≥онах ”крањни.

2. ¬идатки першоњ групи зд≥йснюютьс¤ з бюджет≥в с≥л, селищ, м≥ст та њх об'Їднань.

3. ¬идатки другоњ групи зд≥йснюютьс¤ з бюджет≥в м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ст обласного значенн¤, а також районних бюджет≥в.

4. ¬идатки третьоњ групи зд≥йснюютьс¤ з бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласних бюджет≥в.

5. « бюджет≥в м≥ст  иЇва та —евастопол¤ зд≥йснюютьс¤ видатки вс≥х трьох груп.

√лава 14 –ќ«ћ≈∆”¬јЌЌя ¬»ƒј“ ≤¬ ћ≤∆ Ѕёƒ∆≈“јћ»

—татт¤ 87. ¬идатки, що зд≥йснюютьс¤ з ƒержавного бюджету ”крањни

1. ƒо видатк≥в, що зд≥йснюютьс¤ з ƒержавного бюджету ”крањни, належать видатки на:

1) державне управл≥нн¤:

а) законодавчу владу;

б) виконавчу владу;

в) ѕрезидента ”крањни;

2) судову владу;

3) м≥жнародну д≥¤льн≥сть;

4) фундаментальн≥ та прикладн≥ досл≥дженн¤ ≥ спри¤нн¤ науково-техн≥чному прогресу державного значенн¤, м≥жнародн≥ науков≥ та ≥нформац≥йн≥ зв'¤зки державного значенн¤;

5) нац≥ональну оборону;

6) правоохоронну д≥¤льн≥сть та забезпеченн¤ безпеки держави;

7) осв≥ту:

а) загальну середню осв≥ту:

спец≥ал≥зован≥ школи (в тому числ≥ школи-≥нтернати), заснован≥ на державн≥й форм≥ власност≥;

загальноосв≥тн≥ школи соц≥альноњ реаб≥л≥тац≥њ;

б) профес≥йно-техн≥чну осв≥ту (навчальн≥ та ≥нш≥ заклади осв≥ти, заснован≥ на державн≥й форм≥ власност≥);

в) вищ≥ навчальн≥ заклади, заснован≥ на державн≥й форм≥ власност≥;

г) п≥сл¤дипломну осв≥ту (кр≥м заклад≥в ≥ заход≥в, визначених п≥дпунктом "г" пункту 2 статт≥ 90 цього  одексу);

і) позашк≥льн≥ навчальн≥ заклади та заходи з позашк≥льноњ роботи з д≥тьми, зг≥дно з перел≥ком, затвердженим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

д) ≥нш≥ заклади та заходи в галуз≥ осв≥ти, що забезпечують виконанн¤ загальнодержавних функц≥й, зг≥дно з перел≥ком, затвердженим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

8) охорону здоров'¤:

а) первинну медико-сан≥тарну, амбулаторно-пол≥кл≥н≥чну та стац≥онарну допомогу (багатопроф≥льн≥ л≥карн≥ та пол≥кл≥н≥ки, що виконують специф≥чн≥ загальнодержавн≥ функц≥њ, зг≥дно з перел≥ком, затвердженим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни);

б) спец≥ал≥зовану, високоспец≥ал≥зовану амбулаторно-пол≥кл≥н≥чну та стац≥онарну допомогу (кл≥н≥ки науково-досл≥дних ≥нститут≥в, спец≥ал≥зован≥ л≥карн≥, центри, лепрозор≥њ, госп≥тал≥ дл¤ ≥нвал≥д≥в ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни, спец≥ал≥зован≥ медико-сан≥тарн≥ частини, спец≥ал≥зован≥ пол≥кл≥н≥ки, спец≥ал≥зован≥ стоматолог≥чн≥ пол≥кл≥н≥ки, зг≥дно з перел≥ком, затвердженим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни);

в) санаторно-реаб≥л≥тац≥йну допомогу (загальнодержавн≥ санатор≥њ дл¤ хворих на туберкульоз, загальнодержавн≥ спец≥ал≥зован≥ санатор≥њ дл¤ д≥тей та п≥дл≥тк≥в, спец≥ал≥зован≥ санатор≥њ дл¤ ветеран≥в ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни);

г) сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чний нагл¤д (сан≥тарно-еп≥дем≥олог≥чн≥ станц≥њ, дез≥нфекц≥йн≥ станц≥њ, заходи боротьби з еп≥дем≥¤ми);

і) ≥нш≥ програми в галуз≥ охорони здоров'¤, що забезпечують виконанн¤ загальнодержавних функц≥й, зг≥дно з перел≥ком, затвердженим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

9) соц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤:

а) виплату пенс≥й в≥йськовослужбовц¤м р¤дового, сержантського та старшинського складу строковоњ служби та членам њх с≥мей, пенс≥њ в≥йськовослужбовц¤м та особам начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ, ≥ншим особам, визначеним законом; сплату до ѕенс≥йного фонду ”крањни страхових внеск≥в за окрем≥ категор≥њ ос≥б, передбачен≥ законом; ф≥нансуванн¤ доплат, надбавок, п≥двищень до пенс≥й, встановлених законом; ( ѕ≥дпункт "а" пункту 9 статт≥ 87 в редакц≥њ «акону N 3108-IV ( 3108-15 ) в≥д 17.11.2005 )

б) державн≥ програми соц≥альноњ допомоги (грошову допомогу б≥женц¤м; компенсац≥њ на медикаменти; програма протезуванн¤; програми ≥ заходи ≥з соц≥ального захисту ≥нвал≥д≥в, у тому числ≥ програми ≥ заходи ‘онду ”крањни соц≥ального захисту ≥нвал≥д≥в; в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, запод≥¤них громад¤нам; заходи, пов'¤зан≥ з поверненн¤м в ”крањну кримськотатарського народу та ос≥б ≥нших нац≥ональностей, ¤к≥ були незаконно депортован≥ з ”крањни; щор≥чна разова грошова допомога ветеранам ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни; дов≥чна стипенд≥¤ дл¤ учасник≥в бойових д≥й; кошти, що передаютьс¤ до ‘онду соц≥ального страхуванн¤ на випадок безроб≥тт¤; часткове покритт¤ витрат на виплату заборгованост≥ з регресних позов≥в шахтар≥в);

в) державну п≥дтримку громадських орган≥зац≥й ≥нвал≥д≥в ≥ ветеран≥в, ¤к≥ мають статус всеукрањнських;

г) державн≥ програми ≥ заходи стосовно д≥тей, молод≥, ж≥нок, с≥м'њ;

і) державну п≥дтримку молод≥жних громадських орган≥зац≥й на виконанн¤ загальнодержавних програм ≥ заход≥в стосовно д≥тей, молод≥, ж≥нок, с≥м'њ;

д) державн≥ програми п≥дтримки буд≥вництва (реконструкц≥њ) житла дл¤ окремих категор≥й громад¤н;

10) культуру ≥ мистецтво:

а) державн≥ культурно-осв≥тн≥ програми (нац≥ональн≥ та державн≥ б≥бл≥отеки, музењ ≥ виставки нац≥онального значенн¤, запов≥дники нац≥онального значенн¤, м≥жнародн≥ культурн≥ зв'¤зки, державн≥ культурно-осв≥тн≥ заходи);

б) державн≥ театрально-видовищн≥ програми (нац≥ональн≥ театри, нац≥ональн≥ ф≥лармон≥њ, нац≥ональн≥ та державн≥ музичн≥ колективи ≥ ансамбл≥ та ≥нш≥ заклади ≥ заходи мистецтва зг≥дно з перел≥ком, затвердженим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни);

в) державну п≥дтримку громадських орган≥зац≥й культури ≥ мистецтва, що мають статус нац≥ональних;

г) державн≥ програми розвитку к≥нематограф≥њ;

і) державну арх≥вну справу;

11) державн≥ програми п≥дтримки телебаченн¤, рад≥омовленн¤, преси, книговиданн¤, ≥нформац≥йних агентств;

12) ф≥зичну культуру ≥ спорт:

а) державн≥ програми п≥дготовки резерву та складу нац≥ональних команд та забезпеченн¤ њх участ≥ у змаганн¤х державного ≥ м≥жнародного значенн¤ (утриманн¤ центральних спортивних шк≥л вищоњ спортивноњ майстерност≥, перел≥к ¤ких затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, формуванн¤ нац≥ональних команд, проведенн¤ навчально-тренувальних збор≥в ≥ змагань державного значенн¤ з традиц≥йних та нетрадиц≥йних вид≥в спорту; п≥дготовка ≥ участь нац≥ональних зб≥рних команд в ол≥мп≥йських та парал≥мп≥йських ≥грах, у тому числ≥ ф≥нансова п≥дтримка баз ол≥мп≥йськоњ п≥дготовки); ( ѕ≥дпункт "а" пункту 12 статт≥ 87 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2264-IV ( 2264-15 ) в≥д 16.12.2004 )

б) державн≥ програми з ≥нвал≥дного спорту та реаб≥л≥тац≥њ (центр "≤нваспорт", участь у м≥жнародних змаганн¤х з ≥нвал≥дного спорту, навчально-тренувальн≥ збори до них);

в) державн≥ програми ф≥зкультурно-спортивноњ спр¤мованост≥;

13) державн≥ програми п≥дтримки рег≥онального розвитку та пр≥оритетних галузей економ≥ки;

14) програми реставрац≥њ пам'¤ток арх≥тектури державного значенн¤;

15) державн≥ програми розвитку транспорту, дорожнього господарства, зв'¤зку, телекомун≥кац≥й та ≥нформатики;

16) державн≥ ≥нвестиц≥йн≥ проекти;

17) державн≥ програми з л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи, охорони навколишнього природного середовища та ¤дерноњ безпеки, попередженн¤ та л≥кв≥дац≥њ надзвичайних ситуац≥й та насл≥дк≥в стих≥йного лиха;

18) створенн¤ та поповненн¤ державних запас≥в ≥ резерв≥в;

19) обслуговуванн¤ державного боргу;

20) проведенн¤ вибор≥в та референдум≥в, державне ф≥нансуванн¤ пол≥тичних парт≥й; ( ѕункт 20 статт≥ 87 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1349-IV ( 1349-15 ) в≥д 27.11.2003 )

21) ≥нш≥ програми, ¤к≥ мають виключно державне значенн¤.

—татт¤ 88. ¬идатки, що зд≥йснюютьс¤ з бюджет≥в с≥л, селищ, м≥ст районного значенн¤ та њх об'Їднань та враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в

1. ƒо видатк≥в, ¤к≥ зд≥йснюютьс¤ з бюджет≥в с≥л, селищ, м≥ст районного значенн¤ та њх об'Їднань та враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в, належать видатки на:

1) органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ с≥л, селищ, м≥ст районного значенн¤;

2) осв≥ту:

дошк≥льну осв≥ту;

загальну середню осв≥ту (школи-дит¤ч≥ садки);

( ѕункт 3 частини першоњ статт≥ 88 виключено на п≥дстав≥ «акону N 2350-IV ( 2350-15 ) в≥д 13.01.2005 - д≥ю «акону зупинено на 2006 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 ) 3) первинну медико-сан≥тарну, амбулаторно-пол≥кл≥н≥чну та стац≥онарну допомогу (д≥льничн≥ л≥карн≥, медичн≥ амбулатор≥њ, фельдшерсько-акушерськ≥ та фельдшерськ≥ пункти);

( ѕункт 4 частини першоњ статт≥ 88 виключено на п≥дстав≥ «акону N 2350-IV ( 2350-15 ) в≥д 13.01.2005 - д≥ю «акону зупинено на 2006 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 ) 4) с≥льськ≥, селищн≥ та м≥ськ≥ палаци культури, клуби та б≥бл≥отеки;

5) м≥сцеву м≥л≥ц≥ю. ( —таттю 88 доповнено пунктом 5 зг≥дно ≥з «аконом N 1577-IV ( 1577-15 ) в≥д 04.03.2004 - д≥ю «акону зупинено на 2005 р≥к зг≥дно ≥з «аконами N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005; д≥ю «акону зупинено на 2006 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 )

—татт¤ 89. ¬идатки, що зд≥йснюютьс¤ з районних бюджет≥в та бюджет≥в м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ м≥ст обласного значенн¤ та враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в

1. ƒо видатк≥в, ¤к≥ зд≥йснюютьс¤ з районних бюджет≥в та бюджет≥в м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ м≥ст обласного значенн¤ та враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в, належать видатки на:

1) державне управл≥нн¤:

а) органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ м≥ст обласного значенн¤;

б) органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ районного значенн¤;

2) осв≥ту:

а) дошк≥льну осв≥ту (у м≥стах республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥стах обласного значенн¤);

б) загальну середню осв≥ту: загальноосв≥тн≥ навчальн≥ заклади, у тому числ≥: школи-дит¤ч≥ садки (дл¤ м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ст обласного значенн¤), спец≥ал≥зован≥ школи, л≥цењ, г≥мназ≥њ, колег≥уми, веч≥рн≥ (зм≥нн≥) школи;

( ƒ≥ю п≥дпункту "в" пункту 2 частини першоњ статт≥ 89 зупинено на 2006 р≥к в частин≥ ф≥нансуванн¤ дит¤чих будинк≥в с≥мейного типу ≥ прийомних с≥мей зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 ) в) заклади осв≥ти дл¤ громад¤н, ¤к≥ потребують соц≥альноњ допомоги та реаб≥л≥тац≥њ: загальноосв≥тн≥ школи-≥нтернати, загальноосв≥тн≥ школи-≥нтернати дл¤ д≥тей-сир≥т ≥ д≥тей, ¤к≥ позбавлен≥ п≥клуванн¤ батьк≥в, дит¤ч≥ будинки (у раз≥, ¤кщо не менше 70 в≥дсотк≥в к≥лькост≥ учн≥в загальноосв≥тн≥х шк≥л-≥нтернат≥в, загальноосв≥тн≥х шк≥л-≥нтернат≥в дл¤ д≥тей-сир≥т ≥ д≥тей, ¤к≥ позбавлен≥ п≥клуванн¤ батьк≥в, дит¤чих будинк≥в формуЇтьс¤ на територ≥њ в≥дпов≥дного м≥ста чи району), дит¤ч≥ будинки с≥мейного типу та прийомн≥ с≥м'њ, допомога на д≥тей, ¤к≥ перебувають п≥д оп≥кою ≥ п≥клуванн¤м;

г) ≥нш≥ державн≥ осв≥тн≥ програми;

і) вищу осв≥ту (вищ≥ навчальн≥ заклади I-IV р≥вн≥в акредитац≥њ, що перебувають у власност≥ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, сп≥льн≥й власност≥ територ≥альних громад, а також вищ≥ навчальн≥ заклади державноњ та комунальноњ форм власност≥) в≥дпов≥дно до програм соц≥ально-економ≥чного розвитку рег≥он≥в;

3) охорону здоров'¤:

а) первинну медико-сан≥тарну, амбулаторно-пол≥кл≥н≥чну та стац≥онарну допомогу (л≥карн≥ широкого проф≥лю, пологов≥ будинки, станц≥њ швидкоњ та нев≥дкладноњ медичноњ допомоги, пол≥кл≥н≥ки ≥ амбулатор≥њ, загальн≥ стоматолог≥чн≥ пол≥кл≥н≥ки, д≥льничн≥ л≥карн≥, медичн≥ амбулатор≥њ, фельдшерсько-акушерськ≥ та фельдшерськ≥ пункти, в тому числ≥ т≥, що знаход¤тьс¤ на територ≥њ с≥л, селищ, м≥ст районного значенн¤ в≥дпов≥дного району); ( ѕ≥дпункт "а" пункту 3 частини першоњ статт≥ 89 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2350-IV ( 2350-15 ) в≥д 13.01.2005 - д≥ю «акону зупинено на 2006 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 )

б) програми медико-сан≥тарноњ осв≥ти (м≥ськ≥ та районн≥ центри здоров'¤ ≥ заходи по сан≥тарн≥й осв≥т≥);

4) соц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤:

а) державн≥ програми соц≥ального забезпеченн¤: притулки дл¤ неповнол≥тн≥х (у раз≥, ¤кщо не менше 70 в≥дсотк≥в к≥лькост≥ д≥тей, ¤к≥ перебувають в цих закладах, формуЇтьс¤ на територ≥њ в≥дпов≥дного м≥ста чи району), територ≥альн≥ центри ≥ в≥дд≥ленн¤ соц≥альноњ допомоги на дому;

б) державн≥ програми соц≥ального захисту: п≥льги ветеранам в≥йни ≥ прац≥, допомога с≥м'¤м з д≥тьми, додатков≥ виплати населенню на покритт¤ витрат з оплати житлово-комунальних послуг, компенсац≥йн≥ виплати за п≥льговий проњзд окремих категор≥й громад¤н;

в) державн≥ програми п≥дтримки буд≥вництва (реконструкц≥њ) житла дл¤ окремих категор≥й громад¤н;

г) районн≥ та м≥ськ≥ програми ≥ заходи щодо реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики стосовно д≥тей, молод≥, ж≥нок, с≥м'њ;

5) культуру ≥ мистецтво:

а) державн≥ культурно-осв≥тн≥ та театрально-видовищн≥ програми (театри, б≥бл≥отеки, музењ, виставки, палаци ≥ будинки культури, школи естетичного вихованн¤ д≥тей);

б) с≥льськ≥, селищн≥ та м≥ськ≥ палаци культури, клуби та б≥бл≥отеки; ( ѕункт 5 частини першоњ статт≥ 89 в редакц≥њ «акону N 2350-IV ( 2350-15 ) в≥д 13.01.2005 - д≥ю «акону зупинено на 2006 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 )

6) державн≥ програми розвитку ф≥зичноњ культури ≥ спорту: утриманн¤ та навчально-тренувальна робота дит¤чо-юнацьких спортивних шк≥л вс≥х тип≥в (кр≥м шк≥л республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ обласного значенн¤), заходи з ф≥зичноњ культури ≥ спорту та ф≥нансова п≥дтримка орган≥зац≥й ф≥зкультурно-спортивноњ спр¤мованост≥ ≥ спортивних споруд м≥сцевого значенн¤; 7) м≥сцеву м≥л≥ц≥ю. ( —таттю 89 доповено пунктом 7 зг≥дно ≥з «аконом N 1577-IV ( 1577-15 ) в≥д 04.03.2004 - д≥ю «акону зупинено на 2005 р≥к зг≥дно ≥з «аконами N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005; д≥ю «акону зупинено на 2006 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 ) ( —татт¤ 89 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2229-IV ( 2229-15 ) в≥д 14.12.2004 )

—татт¤ 90. ¬идатки, що зд≥йснюютьс¤ з бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласних бюджет≥в ≥ враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в

1. ƒо видатк≥в, ¤к≥ зд≥йснюютьс¤ з бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ обласних бюджет≥в та враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в, належать видатки на:

1) державне управл≥нн¤:

а) представницьку ≥ виконавчу владу јвтономноњ –еспубл≥ки  рим;

б) обласн≥ ради;

2) осв≥ту:

а) загальну середню осв≥ту дл¤ громад¤н, ¤к≥ потребують соц≥альноњ допомоги та реаб≥л≥тац≥њ: спец≥альн≥ загальноосв≥тн≥ навчальн≥ заклади дл¤ д≥тей, ¤к≥ потребують корекц≥њ ф≥зичного та (або) розумового розвитку, санаторн≥ школи-≥нтернати; загальноосв≥тн≥ школи-≥нтернати, загальноосв≥тн≥ школи-≥нтернати дл¤ д≥тей-сир≥т ≥ д≥тей, позбавлених батьк≥вського п≥клуванн¤, дит¤ч≥ будинки (кр≥м загальноосв≥тн≥х шк≥л-≥нтернат≥в, загальноосв≥тн≥х шк≥л-≥нтернат≥в дл¤ д≥тей-сир≥т ≥ д≥тей, ¤к≥ позбавлен≥ батьк≥вського п≥клуванн¤, дит¤чих будинк≥в, визначених у п≥дпункт≥ "в" пункту 2 статт≥ 89 цього  одексу, та дит¤чих будинк≥в с≥мейного типу ≥ прийомних с≥мей);

б) заклади профес≥йно-техн≥чноњ осв≥ти, що перебувають у власност≥ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ виконують державне замовленн¤;

в) вищу осв≥ту (вищ≥ навчальн≥ заклади I-IV р≥вн≥в акредитац≥њ, що перебувають у власност≥ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, сп≥льн≥й власност≥ територ≥альних громад, а також вищ≥ навчальн≥ заклади державноњ та комунальноњ форм власност≥) в≥дпов≥дно до програм соц≥ально-економ≥чного розвитку рег≥он≥в;

г) п≥сл¤дипломну осв≥ту (≥нститути п≥сл¤дипломноњ осв≥ти вчител≥в та центри ≥ заходи з п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ державних службовц≥в м≥сцевих орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, пост≥йно д≥юч≥ курси (центри) п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в соц≥ально-культурноњ сфери та агропромислового комплексу, що знаход¤тьс¤ у комунальн≥й власност≥);

і) ≥нш≥ державн≥ осв≥тн≥ програми;

3) охорону здоров'¤:

а) первинну медико-сан≥тарну, амбулаторно-пол≥кл≥н≥чну та стац≥онарну допомогу (л≥карн≥ республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласного значенн¤);

б) спец≥ал≥зовану амбулаторно-пол≥кл≥н≥чну та стац≥онарну допомогу (спец≥ал≥зован≥ л≥карн≥, пол≥кл≥н≥ки, включаючи стоматолог≥чн≥, центри, диспансери, госп≥тал≥ дл¤ ≥нвал≥д≥в ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни, будинки дитини, станц≥њ переливанн¤ кров≥);

в) санаторно-курортну допомогу (санатор≥њ дл¤ хворих на туберкульоз, санатор≥њ дл¤ д≥тей та п≥дл≥тк≥в, санатор≥њ медичноњ реаб≥л≥тац≥њ);

г) ≥нш≥ державн≥ програми медичноњ та сан≥тарноњ допомоги (медико-соц≥альн≥ експертн≥ ком≥с≥њ, бюро судмедекспертизи, центри медичноњ статистики, бази спецмедпостачанн¤, центри здоров'¤ ≥ заходи сан≥тарноњ осв≥ти, ≥нш≥ програми ≥ заходи);

4) соц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤:

а) державн≥ програми соц≥ального захисту та соц≥ального забезпеченн¤: допомога по догл¤ду за ≥нвал≥дами I чи II групи внасл≥док псих≥чного розладу; адресна соц≥альна допомога малозабезпеченим с≥м'¤м; виплати компенсац≥њ реаб≥л≥тованим; дит¤ч≥ будинки-≥нтернати; навчанн¤ та трудове влаштуванн¤ ≥нвал≥д≥в; будинки-≥нтернати дл¤ престар≥лих ≥ ≥нвал≥д≥в; будинки-≥нтернати дл¤ д≥тей-≥нвал≥д≥в; центри по нарахуванню пенс≥й; притулки дл¤ неповнол≥тн≥х (кр≥м притулк≥в, визначених у п≥дпункт≥ "а" пункту 4 статт≥ 89 цього  одексу);

б) республ≥канськ≥ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ обласн≥ програми ≥ заходи з реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики стосовно д≥тей, молод≥, ж≥нок, с≥м'њ;

в) ≥нш≥ державн≥ соц≥альн≥ програми;

5) культуру ≥ мистецтво:

а) державн≥ культурно-осв≥тн≥ програми (республ≥канськ≥ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласн≥ б≥бл≥отеки, музењ та виставки);

б) державн≥ театрально-видовищн≥ програми (ф≥лармон≥њ, музичн≥ колективи ≥ ансамбл≥, театри, палаци ≥ будинки культури республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ обласного значенн¤, ≥нш≥ заклади та заходи у галуз≥ мистецтва);

в) ≥нш≥ державн≥ культурно-мистецьк≥ програми;

6) ф≥зичну культуру ≥ спорт:

а) державн≥ програми з розвитку ф≥зичноњ культури ≥ спорту (навчально-тренувальна робота дит¤чо-юнацьких спортивних шк≥л ус≥х тип≥в республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласного значенн¤, заходи з ф≥зичноњ культури ≥ спорту республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласного значенн¤);

б) державн≥ програми з ≥нвал≥дного спорту ≥ реаб≥л≥тац≥њ (республ≥канський јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласн≥ центри з ≥нвал≥дного спорту ≥ дит¤чо-юнацьк≥ спортивн≥ школи ≥нвал≥д≥в та спец≥ал≥зован≥ спортивн≥ школи парал≥мп≥йського резерву; проведенн¤ навчально-тренувальних збор≥в ≥ змагань з ≥нвал≥дного спорту республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласного значенн¤); ( ѕ≥дпункт "б" пункту 6 статт≥ 90 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2264-IV ( 2264-15 ) в≥д 16.12.2004 )

7) м≥сцеву м≥л≥ц≥ю. ( —таттю 90 доповено пунктом 7 зг≥дно ≥з «аконом N 1577-IV ( 1577-15 ) в≥д 04.03.2004 - д≥ю «акону зупинено на 2005 р≥к зг≥дно ≥з «аконами N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005; д≥ю «акону зупинено на 2006 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 ) ( —татт¤ 90 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2229-IV ( 2229-15 ) в≥д 14.12.2004 )

—татт¤ 91. ¬идатки м≥сцевих бюджет≥в, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в

1. ƒо видатк≥в м≥сцевих бюджет≥в, що не враховуютьс¤ при визначенн≥ обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в, належать видатки на:

1) м≥сцеву пожежну охорону;

1-1) м≥сцеву м≥л≥ц≥ю; ( —таттю 91 доповено пунктом 1-1 зг≥дно ≥з «аконом N 1577-IV ( 1577-15 ) в≥д 04.03.2004 - д≥ю «акону зупинено на 2005 р≥к зг≥дно ≥з «аконами N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004, N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005; д≥ю «акону зупинено на 2006 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 )

2) позашк≥льну осв≥ту;

3) соц≥альний захист та соц≥альне забезпеченн¤:

а) програми м≥сцевого значенн¤ стосовно д≥тей, молод≥, ж≥нок, с≥м'њ;

б) м≥сцев≥ програми соц≥ального захисту окремих категор≥й населенн¤;

в) програми соц≥ального захисту малозабезпеченоњ категор≥њ учн≥в профес≥йно-техн≥чних навчальних заклад≥в;

4) м≥сцев≥ програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пункт≥в;

5) культурно-мистецьк≥ програми м≥сцевого значенн¤;

6) програми п≥дтримки к≥нематограф≥њ та засоб≥в масовоњ ≥нформац≥њ м≥сцевого значенн¤;

7) м≥сцев≥ програми з розвитку ф≥зичноњ культури ≥ спорту;

8) типове проектуванн¤, реставрац≥ю та охорону пам'¤ток арх≥тектури м≥сцевого значенн¤;

9) транспорт, дорожнЇ господарство:

а) регулюванн¤ ц≥н на послуги метропол≥тену за р≥шенн¤ми орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤;

б) експлуатац≥ю дорожньоњ системи м≥сцевого значенн¤ (в тому числ≥ роботи, що провод¤тьс¤ спец≥ал≥зованими монтажно-експлуатац≥йними п≥дрозд≥лами);

в) буд≥вництво, реконструкц≥ю, ремонт та утриманн¤ дор≥г м≥сцевого значенн¤;

10) заходи з орган≥зац≥њ р¤туванн¤ на водах;

11) обслуговуванн¤ боргу орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤;

12) програми природоохоронних заход≥в м≥сцевого значенн¤;

13) управл≥нн¤ комунальним майном;

14) регулюванн¤ земельних в≥дносин;

15) ≥нш≥ програми, затверджен≥ в≥дпов≥дною радою зг≥дно ≥з законом. ( —татт¤ 91 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1158-IV ( 1158-15 ) в≥д 15.10.2003 - набуваЇ чинност≥ з 01.01.2004 року)

—татт¤ 92. ѕередача видатк≥в на виконанн¤ власних повноважень м≥ж м≥сцевими бюджетами

1. “еритор≥альн≥ громади с≥л, селищ ≥ м≥ст можуть об'Їднувати на догов≥рних засадах кошти в≥дпов≥дних бюджет≥в дл¤ виконанн¤ власних повноважень.

2. ћ≥ськ≥ (м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ст обласного значенн¤) ради та районн≥ ради можуть передати видатки на виконанн¤ вс≥х або частини власних повноважень ¬ерховн≥й –ад≥ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи обласн≥й рад≥ з передачею в≥дпов≥дних кошт≥в до бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи до обласного бюджету у вигл¤д≥ м≥жбюджетного трансферту.

3. —≥льськ≥, селищн≥ та м≥ськ≥ (м≥ст районного значенн¤) ради можуть передавати видатки на виконанн¤ вс≥х або частини власних повноважень районн≥й рад≥ чи рад≥ ≥ншоњ територ≥альноњ громади з передачею кошт≥в до в≥дпов≥дного бюджету у вигл¤д≥ м≥жбюджетного трансферту.

4. ѕередача видатк≥в зд≥йснюЇтьс¤ за сп≥льним р≥шенн¤м в≥дпов≥дних рад на догов≥рних засадах. ¬с≥ угоди про передачу видатк≥в укладаютьс¤ до 1 серпн¤ року, що передуЇ плановому.

—татт¤ 93. ѕередача видатк≥в на виконанн¤ делегованих державних повноважень

1. ѕередача прав на зд≥йсненн¤ видатк≥в на виконанн¤ делегованих державних повноважень до бюджет≥в с≥л, селищ, м≥ст районного значенн¤ та њх об'Їднань може зд≥йснюватис¤ за р≥шенн¤ми районноњ або м≥ськоњ (м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи м≥ст обласного значенн¤) ради з в≥дпов≥дними коштами у вигл¤д≥ м≥жбюджетного трансферту.

2. ћ≥ськ≥ (м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ст обласного значенн¤) ради можуть передати частину видатк≥в на виконанн¤ делегованих державних повноважень районн≥й рад≥ з в≥дпов≥дними коштами районному бюджету у вигл¤д≥ м≥жбюджетного трансферту. –айонн≥ ради можуть передавати частину видатк≥в на виконанн¤ делегованих державних повноважень м≥ськ≥й рад≥ (м≥ста республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ста обласного значенн¤) з в≥дпов≥дними коштами м≥ському бюджету у вигл¤д≥ м≥жбюджетного трансферту. ÷¤ передача зд≥йснюЇтьс¤ на п≥дстав≥ сп≥льних р≥шень в≥дпов≥дних рад ≥ укладенн¤ договору.

3. якщо ≥нше не визначено договором, розм≥р переданих кошт≥в на виконанн¤ делегованих державних повноважень маЇ бути пропорц≥йний частц≥ користувач≥в зазначеними послугами в повн≥й вартост≥ цих послуг, розрахованих за ф≥нансовими нормативами бюджетноњ забезпеченост≥ дл¤ органу влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ¤кий передаЇ ц≥ повноваженн¤.

4. якщо на територ≥њ м≥ста (республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи м≥ста обласного значенн¤) чи району недостатньо бюджетних установ, ¤к≥ забезпечують наданн¤ послуг, визначених пунктом 2 частини першоњ статт≥ 86 цього  одексу в обс¤з≥, визначеному ф≥нансовими нормативами бюджетноњ забезпеченост≥, обрахований обс¤г видатк≥в на ф≥нансуванн¤ цих послуг враховуЇтьс¤ при визначенн≥ м≥жбюджетного трансферту бюджету, з ¤кого утримуютьс¤ бюджетн≥ установи, що надають ц≥ послуги.

5. ¬с≥ угоди про передачу видатк≥в на виконанн¤ делегованих державних повноважень укладаютьс¤ до 1 серпн¤ року, що передуЇ плановому.

√лава 15 –ќ«–ј’”Ќќ  ¬»ƒј“ ≤¬, ўќ ¬–ј’ќ¬”ё“№—я ѕ–» ¬»«Ќј„≈ЌЌ≤ ќЅ—я√” ћ≤∆Ѕёƒ∆≈“Ќ»’ “–јЌ—‘≈–“≤¬

—татт¤ 94. ‘≥нансов≥ нормативи бюджетноњ забезпеченост≥

1. ‘≥нансовий норматив бюджетноњ забезпеченост≥ використовуЇтьс¤ дл¤ визначенн¤ розпод≥лу м≥жбюджетних трансферт≥в.

2. ‘≥нансовий норматив бюджетноњ забезпеченост≥ визначаЇтьс¤ шл¤хом д≥ленн¤ загального обс¤гу ф≥нансових ресурс≥в, що спр¤мовуютьс¤ на реал≥зац≥ю бюджетних програм, на к≥льк≥сть мешканц≥в чи споживач≥в соц≥альних послуг тощо.

3. «агальний обс¤г ф≥нансових ресурс≥в, що спр¤мовуЇтьс¤ на виконанн¤ бюджетних програм м≥сцевими бюджетами, розпод≥л¤Їтьс¤ м≥ж видами видатк≥в в≥дпов≥дно до пр≥оритет≥в бюджетноњ пол≥тики держави.

4. ѕри розрахунку ф≥нансового нормативу бюджетноњ забезпеченост≥ може передбачатис¤ обс¤г нерозпод≥лених видатк≥в, ¤кий об'ЇднуЇ види видатк≥в на т≥ повноваженн¤, встановленн¤ норматив≥в по ¤ких Ї недоц≥льним.

—татт¤ 95.  оригуюч≥ коеф≥ц≥Їнти ф≥нансових норматив≥в бюджетноњ забезпеченост≥

1. ‘≥нансов≥ нормативи бюджетноњ забезпеченост≥ дл¤ м≥сцевих бюджет≥в коригуютьс¤ коеф≥ц≥Їнтами, що враховують в≥дм≥нност≥ у вартост≥ наданн¤ соц≥альних послуг залежно в≥д:

1) к≥лькост≥ населенн¤ та споживач≥в соц≥альних послуг;

2) соц≥ально-економ≥чних, демограф≥чних, кл≥матичних, еколог≥чних та ≥нших особливостей (з часу њх визначенн¤) адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць.

2.  оригуюч≥ коеф≥ц≥Їнти затверджуютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

√лава 16 ћ≤∆Ѕёƒ∆≈“Ќ≤ “–јЌ—‘≈–“»

—татт¤ 96. ¬иди м≥жбюджетних трансферт≥в

1. ћ≥жбюджетн≥ трансферти под≥л¤ютьс¤ на:

1) дотац≥ю вир≥внюванн¤;

2) субвенц≥ю;

3) кошти, що передаютьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни та м≥сцевих бюджет≥в з ≥нших м≥сцевих бюджет≥в;

4) ≥нш≥ дотац≥њ.

—татт¤ 97. “рансферти, ¤к≥ надаютьс¤ з ƒержавного бюджету ”крањни м≥сцевим бюджетам

1. ” ƒержавному бюджет≥ ”крањни можуть передбачатис¤ так≥ м≥жбюджетн≥ трансферти м≥сцевим бюджетам:

1) дотац≥¤ вир≥внюванн¤ бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласним бюджетам, бюджетам м≥ст  иЇва та —евастопол¤, районним бюджетам та бюджетам м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ст обласного значенн¤;

2) субвенц≥¤ на зд≥йсненн¤ програм соц≥ального захисту;

3) субвенц≥¤ на компенсац≥ю втрат доход≥в бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ на виконанн¤ власних повноважень внасл≥док наданн¤ п≥льг, встановлених державою;

4) субвенц≥¤ на виконанн¤ ≥нвестиц≥йних проект≥в;

5) ≥нш≥ субвенц≥њ.

2. ” ƒержавному бюджет≥ ”крањни затверджуЇтьс¤ обс¤г дотац≥њ вир≥внюванн¤ та субвенц≥й окремо дл¤ бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, кожного з обласних бюджет≥в, бюджет≥в м≥ст  иЇва та —евастопол¤, м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥ст обласного значенн¤ та районних бюджет≥в, а також кошт≥в, що передаютьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни з м≥сцевих бюджет≥в, ¤кщо Ї п≥дстави дл¤ наданн¤ та отриманн¤ в≥дпов≥дних м≥жбюджетних трансферт≥в.

—татт¤ 98. ƒотац≥¤ вир≥внюванн¤ бюджетам м≥ст  иЇва та —евастопол¤, м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥ст обласного значенн¤ ≥ районним бюджетам

1. ƒотац≥¤ вир≥внюванн¤ бюджетам м≥ст  иЇва та —евастопол¤, м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥ст обласного значенн¤ ≥ районним бюджетам визначаЇтьс¤ ¤к перевищенн¤ обс¤гу видатк≥в, перел≥к ¤ких визначено статтею 89 цього  одексу (дл¤ бюджет≥в м≥ст  иЇва та —евастопол¤ - статт¤ми 88-90 цього  одексу), ≥ ¤кий обраховано ≥з застосуванн¤м ф≥нансових норматив≥в бюджетноњ забезпеченост≥ та коригуючих коеф≥ц≥Їнт≥в:

над кошиком доход≥в бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ - дл¤ бюджет≥в м≥ст  иЇва та —евастопол¤, м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ст обласного значенн¤;

над доходами, визначеними частиною другою статт≥ 66 цього  одексу, - дл¤ районних бюджет≥в.

2. –озпод≥л обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в, визначених пунктами 1 та 3 частини першоњ статт≥ 96 цього  одексу, затвердженого законом про ƒержавний бюджет ”крањни, м≥ж бюджетами м≥ст  иЇва та —евастопол¤, м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥ст обласного значенн¤ ≥ районними бюджетами, визначаЇтьс¤ на основ≥ формули.

3. ‘ормула розпод≥лу обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в, визначених пунктами 1 та 3 частини першоњ статт≥ 96 цього  одексу, затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни ≥ повинна враховувати так≥ параметри:

1) ф≥нансов≥ нормативи бюджетноњ забезпеченост≥ та коригуюч≥ коеф≥ц≥Їнти до них;

2) к≥льк≥сть мешканц≥в та к≥льк≥сть споживач≥в соц≥альних послуг;

3) ≥ндекс в≥дносноњ податкоспроможност≥ в≥дпов≥дного м≥ста чи району;

4) прогнозний показник кошика доход≥в бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ дл¤ бюджет≥в м≥ст  иЇва та —евастопол¤, м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ст обласного значенн¤, ≥ прогноз доход≥в, визначених частиною другою статт≥ 66 цього  одексу, - дл¤ районних бюджет≥в;

5) коеф≥ц≥Їнт вир≥внюванн¤.

” раз≥ внесенн¤ зм≥н до ‘ормули розпод≥лу обс¤гу м≥жбюджетних трансферт≥в на плановий бюджетний пер≥од проект таких зм≥н та анал≥тичн≥ розрахунки ≥ пор≥вн¤льн≥ таблиц≥ щодо впливу запропонованих зм≥н подаютьс¤ разом з проектом закону про ƒержавний бюджет ”крањни, схваленим  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( „астину третю статт≥ 98 доповнено абзацом зг≥дно ≥з «аконом N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

4. ќбс¤г кошика доход≥в в≥дпов≥дного бюджету визначаЇтьс¤ ≥з застосуванн¤м ≥ндексу в≥дносноњ податкоспроможност≥ бюджету м≥ста чи району на основ≥ даних про фактичне виконанн¤ в≥дпов≥дного бюджету за три останн≥ бюджетн≥ пер≥оди.

5. ≤ндекс в≥дносноњ податкоспроможност≥ Ї коеф≥ц≥Їнтом, що визначаЇ р≥вень податкоспроможност≥ адм≥н≥стративно-територ≥альноњ одиниц≥ у пор≥вн¤нн≥ з аналог≥чним середн≥м показником по ”крањн≥ у розрахунку на одного мешканц¤.

6. ƒл¤ визначенн¤ ≥ндексу в≥дносноњ податкоспроможност≥ в≥дпов≥дних бюджет≥в використовуЇтьс¤ кошик доход≥в бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, визначений в≥дпов≥дно до статт≥ 64 цього  одексу, а також доходи, передбачен≥ пунктами 1, 3-5 частини другоњ статт≥ 66 цього  одексу.

7. ѕри визначенн≥ ≥ндексу в≥дносноњ податкоспроможност≥ кошик доход≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ зб≥льшуЇтьс¤ на суму втрат у доходах, що виникли внасл≥док наданн¤ п≥льг платникам податк≥в зг≥дно з р≥шенн¤ми ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та в≥дпов≥дних рад.

8. ≤ндекси в≥дносноњ податкоспроможност≥ в≥дпов≥дних бюджет≥в не можуть зм≥нюватис¤ ≥ перегл¤датис¤ част≥ше, н≥ж раз на три роки.

9.  оеф≥ц≥Їнт вир≥внюванн¤ застосовуЇтьс¤ до обчисленого за формулою обс¤гу дотац≥њ вир≥внюванн¤ ≥ визначаЇтьс¤ в межах в≥д 0,60 до одиниц≥. ѕри цьому загальний обс¤г кошт≥в, на ¤кий зменшуЇтьс¤ сума дотац≥й вир≥внюванн¤, Ї тотожним загальному обс¤гу кошт≥в, на ¤кий зменшуЇтьс¤ сума кошт≥в, що передаютьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни з м≥сцевих бюджет≥в у раз≥ застосуванн¤ коеф≥ц≥Їнту вир≥внюванн¤.

—татт¤ 99. ƒотац≥¤ вир≥внюванн¤ бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласним бюджетам

1. ƒотац≥¤ вир≥внюванн¤ бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласним бюджетам визначаЇтьс¤ ¤к перевищенн¤ обс¤гу видатк≥в цих бюджет≥в, перел≥к ¤ких визначено статтею 90 цього  одексу, ≥ ¤кий обраховано ≥з застосуванн¤м ф≥нансових норматив≥в бюджетноњ забезпеченост≥ та коригуючих коеф≥ц≥Їнт≥в, над прогнозними показниками доход≥в бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласних бюджет≥в, що зараховуютьс¤ до них в≥дпов≥дно до частини першоњ статт≥ 66 цього  одексу.

2. ќбс¤г доход≥в бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та обласних бюджет≥в обчислюЇтьс¤ на основ≥ прогнозних показник≥в доход≥в, що зараховуютьс¤ до цих бюджет≥в в≥дпов≥дно до частини першоњ статт≥ 66 цього  одексу, ≥з застосуванн¤м ≥ндексу в≥дносноњ податкоспроможност≥ з дотриманн¤м умов його обчисленн¤, визначених частинами п'¤тою, сьомою та восьмою статт≥ 98 цього  одексу.

—татт¤ 100.  ошти, що передаютьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни з бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласних ≥ районних бюджет≥в, м≥ських (м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤, м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ст обласного значенн¤) бюджет≥в

1. якщо прогнозн≥ показники доход≥в бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласних ≥ районних бюджет≥в, м≥ських (м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤, м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ст обласного значенн¤) бюджет≥в, визначених в≥дпов≥дно до статей 64 та 66 цього  одексу, перевищують розрахунковий обс¤г видатк≥в в≥дпов≥дного бюджету, обрахований ≥з застосуванн¤м ф≥нансових норматив≥в бюджетноњ забезпеченост≥ та коригуючих коеф≥ц≥Їнт≥в, дл¤ такого бюджету встановлюЇтьс¤ обс¤г кошт≥в, що п≥дл¤гають передач≥ до ƒержавного бюджету ”крањни.

2.  оеф≥ц≥Їнт вир≥внюванн¤ застосовуЇтьс¤ до обчисленого за формулою обс¤гу кошт≥в, що п≥дл¤гають передач≥ до ƒержавного бюджету ”крањни, ≥ визначаЇтьс¤ в межах в≥д 0,60 до одиниц≥.

—татт¤ 101. ћ≥жбюджетн≥ трансферти м≥ж м≥сцевими бюджетами

1. ћ≥ськ≥ (м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤, м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ст обласного значенн¤) та районн≥ ради можуть передбачати у в≥дпов≥дних бюджетах дотац≥њ вир≥внюванн¤ бюджетам район≥в у м≥стах, бюджетам с≥л, селищ, м≥ст районного значенн¤ та њх об'Їднань, а також кошти, що передаютьс¤ з цих бюджет≥в.

2. ¬ерховна –ада јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та в≥дпов≥дн≥ ради можуть передбачати у в≥дпов≥дних бюджетах так≥ види м≥жбюджетних трансферт≥в:

1) субвенц≥њ на утриманн¤ об'Їкт≥в сп≥льного користуванн¤ чи л≥кв≥дац≥ю негативних насл≥дк≥в д≥¤льност≥ об'Їкт≥в сп≥льного користуванн¤;

2) субвенц≥њ на виконанн¤ власних повноважень територ≥альних громад с≥л, селищ, м≥ст та њх об'Їднань;

3) субвенц≥њ на виконанн¤ ≥нвестиц≥йних проект≥в;

4) ≥нш≥ субвенц≥њ.

—татт¤ 102. —убвенц≥¤ з ƒержавного бюджету ”крањни м≥сцевим бюджетам на зд≥йсненн¤ програм соц≥ального захисту

1. ¬идатки м≥сцевих бюджет≥в, передбачен≥ у п≥дпункт≥ "б" пункту 4 частини першоњ статт≥ 89 цього  одексу, ф≥нансуютьс¤ за рахунок субвенц≥й з ƒержавного бюджету ”крањни у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 103. —убвенц≥¤ на компенсац≥ю втрат доход≥в бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ на виконанн¤ власних повноважень внасл≥док наданих державою податкових п≥льг

1. Ќаданн¤ державою податкових п≥льг, що зменшують доходи бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ на виконанн¤ власних повноважень, маЇ супроводжуватис¤ внесенн¤м зм≥н до закону про ƒержавний бюджет ”крањни на поточний бюджетний пер≥од, що передбачають наданн¤ субвенц≥њ на компенсац≥ю в≥дпов≥дних втрат доход≥в бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

—татт¤ 104. —убвенц≥њ на утриманн¤ об'Їкт≥в сп≥льного користуванн¤ чи л≥кв≥дац≥ю негативних насл≥дк≥в д≥¤льност≥ об'Їкт≥в сп≥льного користуванн¤

1. —убвенц≥¤ на утриманн¤ об'Їкт≥в сп≥льного користуванн¤ чи л≥кв≥дац≥ю негативних насл≥дк≥в д≥¤льност≥ об'Їкт≥в сп≥льного користуванн¤ надаЇтьс¤ з одного м≥сцевого бюджету ≥ншому дл¤ компенсац≥њ цих видатк≥в.

2. ”мови утриманн¤ об'Їкт≥в сп≥льного користуванн¤ чи л≥кв≥дац≥њ негативних насл≥дк≥в д≥¤льност≥ об'Їкт≥в сп≥льного користуванн¤ та наданн¤ субвенц≥њ визначаютьс¤ на догов≥рних засадах м≥ж надавачем субвенц≥њ та њњ отримувачем.

—татт¤ 105. —убвенц≥њ з ƒержавного бюджету ”крањни на виконанн¤ ≥нвестиц≥йних проект≥в

1. —убвенц≥њ з ƒержавного бюджету ”крањни на виконанн¤ ≥нвестиц≥йних проект≥в надаютьс¤ з ƒержавного бюджету ”крањни бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласним бюджетам, бюджетам м≥ст  иЇва та —евастопол¤ з њх подальшим перерозпод≥лом дл¤ бюджет≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

2. —убвенц≥њ на виконанн¤ ≥нвестиц≥йних проект≥в надаютьс¤ на засадах конкурентност≥ м≥ж бюджетами м≥сцевого самовр¤дуванн¤ та передбачають ф≥нансову участь бюджету отримувача субвенц≥њ у зд≥йсненн≥ програми чи проекту. ќргани м≥сцевого самовр¤дуванн¤, у ¤ких середньор≥чний фактичний обс¤г видатк≥в на утриманн¤ бюджетних установ за три останн≥ бюджетн≥ пер≥оди менший за обс¤г, визначений зг≥дно з ф≥нансовими нормативами бюджетноњ забезпеченост≥, мають пр≥оритетне право на отриманн¤ субвенц≥њ на виконанн¤ ≥нвестиц≥йних проект≥в.

3. ќсновн≥ засади наданн¤ субвенц≥й визначаютьс¤ окремим законом, пор¤док та умови њх наданн¤ визначаютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, а обс¤г субвенц≥й на наступний бюджетний пер≥од визначаЇтьс¤ законом про ƒержавний бюджет ”крањни.

—татт¤ 106. —убвенц≥њ на виконанн¤ власних повноважень територ≥альних громад с≥л, селищ, м≥ст та њх об'Їднань

1. —убвенц≥њ на виконанн¤ власних повноважень територ≥альних громад можуть передбачатис¤ в склад≥ њх бюджет≥в у раз≥, ¤кщо ≥нший орган державноњ влади чи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ може виконати цю функц≥ю ефективн≥ше.

2. ”мови та пор¤док наданн¤ субвенц≥њ на виконанн¤ власних повноважень територ≥альних громад визначаютьс¤ в≥дпов≥дною угодою стор≥н.

—татт¤ 107. —убвенц≥њ на виконанн¤ ≥нвестиц≥йних проект≥в з м≥сцевих бюджет≥в

1. —убвенц≥њ на виконанн¤ ≥нвестиц≥йних проект≥в надаютьс¤ з одного м≥сцевого бюджету ≥ншому на п≥дстав≥ договору м≥ж надавачем субвенц≥њ та њњ отримувачем.

—татт¤ 108. ѕор¤док наданн¤ м≥жбюджетних трансферт≥в

1. ƒотац≥¤ вир≥внюванн¤ та субвенц≥њ з ƒержавного бюджету ”крањни м≥сцевим бюджетам перераховуютьс¤ з рахунк≥в ƒержавного бюджету ”крањни органами ƒержавного казначейства ”крањни бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласним бюджетам, бюджетам м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤, м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ст обласного значенн¤ ≥ районним бюджетам. ѕерерахуванн¤ кошт≥в, що передаютьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни з бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, бюджет≥в м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤, бюджет≥в м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ст обласного значенн¤, районних ≥ обласних бюджет≥в, забезпечуЇтьс¤ в≥дпов≥дними органами ƒержавного казначейства ”крањни.

2. ѕор¤док перерахуванн¤ дотац≥њ вир≥внюванн¤ та субвенц≥й з ƒержавного бюджету ”крањни м≥сцевим бюджетам, кошт≥в, що передаютьс¤ до ƒержавного бюджету ”крањни з м≥сцевих бюджет≥в, а також пор¤док перерахуванн¤ м≥жбюджетних трансферт≥в м≥ж м≥сцевими бюджетами визначаютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни ≥ повинн≥ забезпечувати своЇчасн≥сть, р≥вном≥рн≥сть, гарантован≥сть та повноту перерахуванн¤ трансферт≥в.

–озд≥л V
 ќЌ“–ќЋ№ «ј ƒќ“–»ћјЌЌяћ Ѕёƒ∆≈“Ќќ√ќ «ј ќЌќƒј¬—“¬ј “ј ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ «ј Ѕёƒ∆≈“Ќ≤ ѕ–ј¬ќѕќ–”Ў≈ЌЌя

√лава 17  ќЌ“–ќЋ№ «ј ƒќ“–»ћјЌЌяћ Ѕёƒ∆≈“Ќќ√ќ «ј ќЌќƒј¬—“¬ј

—татт¤ 109. ѕовноваженн¤ ¬ерховноњ –ади ”крањни по контролю за дотриманн¤м бюджетного законодавства

1. ƒо повноважень ¬ерховноњ –ади ”крањни належить контроль за дотриманн¤м бюджетного законодавства на кожн≥й стад≥њ бюджетного процесу.

2.  ом≥тети ¬ерховноњ –ади ”крањни беруть участь у п≥дготовц≥ до розгл¤ду ¬ерховною –адою ”крањни проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни, готують ≥ попередньо розгл¤дають питанн¤ щодо контролю за виконанн¤м та зв≥ту про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни в частин≥, що в≥днесена до компетенц≥њ ком≥тет≥в.

3. ƒо повноважень ¬ерховноњ –ади ”крањни по контролю за дотриманн¤м бюджетного законодавства належить:

1) заслуховуванн¤ зв≥т≥в про стан виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни, в тому числ≥ заслуховуванн¤ зв≥т≥в розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в про використанн¤ кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни;

2) контроль за використанн¤м кошт≥в резервного фонду державного бюджету.

4. ƒо повноважень  ом≥тету ¬ерховноњ –ади ”крањни з питань бюджету по контролю за дотриманн¤м бюджетного законодавства належить:

1) контроль за в≥дпов≥дн≥стю поданого  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни ќсновним напр¤мам бюджетноњ пол≥тики на наступний бюджетний пер≥од та п≥дготовка в≥дпов≥дного висновку;

2) контроль за в≥дпов≥дн≥стю законопроект≥в, поданих на розгл¤д ¬ерховноњ –ади ”крањни, бюджетному законодавству.

—татт¤ 110. ѕовноваженн¤ –ахунковоњ палати по контролю за дотриманн¤м бюджетного законодавства

1. ƒо повноважень –ахунковоњ палати по контролю за дотриманн¤м бюджетного законодавства належить зд≥йсненн¤ контролю за:

1) використанн¤м кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни в≥дпов≥дно до закону про ƒержавний бюджет ”крањни;

2) утворенн¤м, обслуговуванн¤м ≥ погашенн¤м державного боргу ”крањни;

3) ефективн≥стю використанн¤ та управл≥нн¤ коштами ƒержавного бюджету ”крањни;

4) використанн¤м бюджетних кошт≥в у частин≥ ф≥нансуванн¤ повноважень м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й та делегованих м≥сцевому самовр¤дуванню повноважень орган≥в виконавчоњ влади по доходах ≥ видатках.

—татт¤ 111. ѕовноваженн¤ ћ≥н≥стерства ф≥нанс≥в ”крањни по контролю за дотриманн¤м бюджетного законодавства

1. ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни зд≥йснюЇ контроль за дотриманн¤м бюджетного законодавства на кожн≥й стад≥њ бюджетного процесу ¤к стосовно державного бюджету, так ≥ м≥сцевих бюджет≥в, ¤кщо ≥нше не передбачено законодавством ”крањни.

—татт¤ 112. ѕовноваженн¤ ƒержавного казначейства ”крањни по контролю за дотриманн¤м бюджетного законодавства

1. ƒержавне казначейство ”крањни:

1) зд≥йснюЇ бухгалтерський обл≥к вс≥х надходжень та витрат ƒержавного бюджету ”крањни;

2) встановлюЇ Їдин≥ правила веденн¤ бухгалтерського обл≥ку та складанн¤ зв≥тност≥ про виконанн¤ бюджет≥в, кошторис≥в, видаЇ ≥нструкц≥њ з цих питань та зд≥йснюЇ контроль за њх дотриманн¤м;

3) зд≥йснюЇ контроль за в≥дпов≥дн≥стю платеж≥в вз¤тим зобов'¤занн¤м та бюджетним асигнуванн¤м.

—татт¤ 113. ѕовноваженн¤ орган≥в ƒержавноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби ”крањни за дотриманн¤м бюджетного законодавства

1. ќргани ƒержавноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби ”крањни зд≥йснюють контроль за:

1) ц≥льовим та ефективним використанн¤м кошт≥в державного бюджету та м≥сцевих бюджет≥в;

2) ц≥льовим використанн¤м ≥ своЇчасним поверненн¤м кредит≥в, одержаних п≥д гарант≥ю  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

3) пор¤дком веденн¤ бухгалтерського обл≥ку та достов≥рн≥стю зв≥тност≥ про виконанн¤ ƒержавного бюджету ”крањни та м≥сцевих бюджет≥в, кошторис≥в.

2. ƒержавна контрольно-рев≥з≥йна служба ”крањни щом≥с¤чно надаЇ ¬ерховн≥й –ад≥ ”крањни та ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни узагальнен≥ результати зв≥т≥в про проведен≥ перев≥рки.

—татт¤ 114. ѕовноваженн¤ ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та в≥дпов≥дних рад по контролю за дотриманн¤м бюджетного законодавства

1. ¬ерховна –ада јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та в≥дпов≥дн≥ ради у сфер≥ контролю за дотриманн¤м бюджетного законодавства зд≥йснюють:

1) контроль за виконанн¤м р≥шенн¤ в≥дпов≥дноњ ради про бюджет;

2) ≥нш≥ повноваженн¤, передбачен≥ цим  одексом та законом про ƒержавний бюджет ”крањни.

—татт¤ 115. ѕовноваженн¤ –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й та виконавчих орган≥в в≥дпов≥дних рад по контролю за дотриманн¤м бюджетного законодавства

1.  онтроль за в≥дпов≥дн≥стю бюджетному законодавству ”крањни показник≥в затверджених бюджет≥в, бюджетного розпису та кошторис≥в бюджетних установ зд≥йснюЇтьс¤:

1) –адою м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим - стосовно бюджет≥в м≥ст республ≥канського значенн¤ та районних бюджет≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим;

2) обласними державними адм≥н≥страц≥¤ми - стосовно районних та м≥ських (м≥ст обласного значенн¤) бюджет≥в;

3) м≥ськими державними адм≥н≥страц≥¤ми в м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥ - стосовно районних у цих м≥стах бюджет≥в;

4) районними державними адм≥н≥страц≥¤ми - стосовно м≥ських (м≥ст районного значенн¤), с≥льських, селищних та њх об'Їднань бюджет≥в;

5) виконавчими органами м≥ських рад - стосовно бюджет≥в район≥в у м≥ст≥, с≥льських, селищних чи м≥ст районного значенн¤, що вход¤ть до складу цих м≥ст.

√лава 18 ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ «ј Ѕёƒ∆≈“Ќ≤ ѕ–ј¬ќѕќ–”Ў≈ЌЌя

—татт¤ 116. ѕон¤тт¤ бюджетного правопорушенн¤

1. Ѕюджетним правопорушенн¤м визнаЇтьс¤ недотриманн¤ учасником бюджетного процесу встановленого цим  одексом та ≥ншими нормативно-правовими актами пор¤дку складанн¤, розгл¤ду, затвердженн¤, внесенн¤ зм≥н, виконанн¤ бюджету чи зв≥ту про виконанн¤ бюджету.

—татт¤ 117. ѕ≥дстави дл¤ призупиненн¤ бюджетних асигнувань

1. ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни, ƒержавне казначейство ”крањни, ƒержавна контрольно-рев≥з≥йна служба ”крањни, м≥сцев≥ ф≥нансов≥ органи, голови виконавчих орган≥в м≥ських м≥ст районного значенн¤, селищних та с≥льських рад, головн≥ розпор¤дники бюджетних кошт≥в у межах своњх повноважень можуть призупин¤ти бюджетн≥ асигнуванн¤ у раз≥:

1) несвоЇчасного ≥ неповного поданн¤ зв≥тност≥ про виконанн¤ бюджету;

2) невиконанн¤ вимог щодо бухгалтерського обл≥ку, складанн¤ зв≥тност≥ та внутр≥шнього ф≥нансового контролю за бюджетними коштами ≥ недотриманн¤ пор¤дку перерахуванн¤ цих кошт≥в;

3) поданн¤ недостов≥рних зв≥т≥в та ≥нформац≥њ про виконанн¤ бюджету;

4) порушенн¤ розпор¤дниками бюджетних кошт≥в вимог щодо прийн¤тт¤ ними бюджетних зобов'¤зань;

5) нец≥льового використанн¤ бюджетних кошт≥в.

—татт¤ 118. «аходи, що застосовуютьс¤ до розпор¤дник≥в та одержувач≥в бюджетних кошт≥в за вчинен≥ ними бюджетн≥ правопорушенн¤

1. ” раз≥ ви¤вленн¤ бюджетного правопорушенн¤ ћ≥н≥стерство ф≥нанс≥в ”крањни, ƒержавне казначейство ”крањни, органи ƒержавноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби ”крањни, м≥сцев≥ ф≥нансов≥ органи, голови виконавчих орган≥в м≥ських м≥ст районного значенн¤, селищних та с≥льських рад ≥ головн≥ розпор¤дники бюджетних кошт≥в у межах своЇњ компетенц≥њ можуть вчин¤ти так≥ д≥њ щодо тих розпор¤дник≥в бюджетних кошт≥в та одержувач≥в, ¤ким вони довели в≥дпов≥дн≥ бюджетн≥ асигнуванн¤:

1) застосуванн¤ адм≥н≥стративних ст¤гнень до ос≥б, винних у бюджетних правопорушенн¤х в≥дпов≥дно до закону;

2) зупиненн¤ операц≥й з бюджетними коштами.

2. Ќакладенн¤ на особу заходу ст¤гненн¤ за бюджетне правопорушенн¤ не зв≥льн¤Ї њњ в≥д в≥дшкодуванн¤ запод≥¤ноњ таким правопорушенн¤м матер≥альноњ шкоди в пор¤дку, встановленому законом.

—татт¤ 119. Ќец≥льове використанн¤ бюджетних кошт≥в

1. Ќец≥льове використанн¤ бюджетних кошт≥в, тобто витрачанн¤ њх на ц≥л≥, що не в≥дпов≥дають бюджетним призначенн¤м, встановленим законом про ƒержавний бюджет ”крањни чи р≥шенн¤м про м≥сцевий бюджет, вид≥леним бюджетним асигнуванн¤м чи кошторису, маЇ насл≥дком зменшенн¤ асигнувань розпор¤дникам бюджетних кошт≥в на суму кошт≥в, що витрачен≥ не за ц≥льовим призначенн¤м, ≥ прит¤гненн¤ в≥дпов≥дних посадових ос≥б до дисципл≥нарноњ, адм≥н≥стративноњ чи крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ у пор¤дку, визначеному законами ”крањни.

2. ” раз≥ нец≥льового використанн¤ бюджетних кошт≥в, отриманих у вигл¤д≥ субвенц≥њ, зазначен≥ кошти п≥дл¤гають обов'¤зковому поверненню до в≥дпов≥дного бюджету у пор¤дку, визначеному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ¬≥дпов≥дн≥ посадов≥ особи прит¤гаютьс¤ до в≥дпов≥дальност≥ зг≥дно з законом.

—татт¤ 120. «упиненн¤ операц≥й з бюджетними коштами

1. «упиненн¤ операц≥й з бюджетними коштами пол¤гаЇ у зупиненн≥ будь-¤ких операц≥й по зд≥йсненню платеж≥в з рахунку порушника бюджетного законодавства. ћехан≥зм зупиненн¤ операц≥й з бюджетними коштами визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

2. «упиненн¤ операц≥й з бюджетними коштами можливе на терм≥н до тридц¤ти дн≥в, ¤кщо ≥нше не передбачено законом.

—татт¤ 121. ¬≥дпов≥дальн≥сть за бюджетн≥ правопорушенн¤

1. ќсоби, винн≥ у порушенн≥ бюджетного законодавства, несуть цив≥льну, дисципл≥нарну, адм≥н≥стративну або крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з законами ”крањни.

2. Ѕюджетне правопорушенн¤, вчинене розпор¤дником чи одержувачем бюджетних кошт≥в, може бути п≥дставою дл¤ прит¤гненн¤ до в≥дпов≥дальност≥ зг≥дно з законом його кер≥вника чи ≥нших в≥дпов≥дальних посадових ос≥б, залежно в≥д характеру вчинених ними д≥¤нь.

3. ѕосадов≥ особи орган≥в державноњ влади, орган≥в влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, а також п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, ¤к≥ вчинили бюджетне правопорушенн¤, несуть передбачену законом цив≥льно-правову в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з законом незалежно в≥д накладенн¤ передбачених цим  одексом заход≥в ст¤гненн¤ на розпор¤дника чи одержувача бюджетних кошт≥в.

—татт¤ 122. ¬≥дпов≥дальн≥сть орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ за порушенн¤ бюджетного плануванн¤

1. ” раз≥ порушенн¤ вимог цього  одексу та закону про ƒержавний бюджет ”крањни щодо формуванн¤ в≥дпов≥дного бюджету в частин≥ державних делегованих повноважень  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни надаЇтьс¤ право прот¤гом м≥с¤ц¤ з дн¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про обласний бюджет, бюджети м≥ст  иЇва та —евастопол¤ призупин¤ти д≥ю цього р≥шенн¤ з одночасним зверненн¤м до суду. –ада м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласн≥,  ињвська та —евастопольська м≥ськ≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ наступного дн¤ п≥сл¤ п≥дписанн¤ √оловою ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи в≥дпов≥дноњ ради р≥шенн¤ про м≥сцевий бюджет або внесенн¤ до нього зм≥н надсилають його ћ≥н≥стерству ф≥нанс≥в ”крањни.

2. ” раз≥ порушенн¤ вимог щодо формуванн¤ бюджету зг≥дно з цим  одексом та законом про ƒержавний бюджет ”крањни в частин≥ державних делегованих повноважень √олов≥ –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, голов≥ обласноњ,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських державних адм≥н≥страц≥й надаЇтьс¤ право прот¤гом м≥с¤ц¤ з дн¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про районний, м≥ський (м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи м≥ст обласного значенн¤), районний у м≥стах  иЇв≥ та —евастопол≥ бюджети призупинити д≥ю р≥шенн¤ про в≥дпов≥дний бюджет з одночасним зверненн¤м до суду. –айонн≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ, виконавч≥ органи м≥ських (м≥ст республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ м≥ст обласного значенн¤) та районних рад у м≥стах наступного дн¤ п≥сл¤ п≥дписанн¤ кер≥вником в≥дпов≥дноњ ради р≥шенн¤ про м≥сцевий бюджет або внесенн¤ до нього зм≥н надсилають його –ад≥ м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласним,  ињвськ≥й та —евастопольськ≥й м≥ським державним адм≥н≥страц≥¤м, виконавчим органам м≥ських рад.

3. ” раз≥ порушенн¤ вимог щодо формуванн¤ бюджету зг≥дно з цим  одексом, законом про ƒержавний бюджет ”крањни чи р≥шенн¤м районноњ чи м≥ськоњ (м≥ста республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥ст обласного значенн¤) ради про бюджет в частин≥ державних делегованих повноважень голов≥ районноњ державноњ адм≥н≥страц≥њ, голов≥ виконавчого органу м≥ськоњ (м≥ста республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи м≥ста обласного значенн¤) ради надаЇтьс¤ право прот¤гом м≥с¤ц¤ з дн¤ прийн¤тт¤ р≥шенн¤ про м≥ський (м≥ст районного значенн¤), с≥льський, селищний та районний у м≥ст≥ бюджети призупин¤ти д≥ю р≥шенн¤ про в≥дпов≥дний бюджет з одночасним зверненн¤м до суду. ¬иконавч≥ органи м≥ських м≥ст районного значенн¤, с≥льськоњ, селищноњ, районноњ у м≥ст≥ рад наступного дн¤ п≥сл¤ п≥дписанн¤ кер≥вником р≥шенн¤ про в≥дпов≥дний бюджет або внесенн¤ до нього зм≥н надсилаЇ його районн≥й державн≥й адм≥н≥страц≥њ чи виконавчому органу м≥ськоњ (м≥ста республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим чи м≥ста обласного значенн¤) ради.

4. ” раз≥ призупиненн¤ р≥шенн¤ про м≥сцевий бюджет видатки з нього зд≥йснюютьс¤ у пор¤дку, визначеному статтею 79 цього  одексу.

—татт¤ 123. ¬≥дпов≥дальн≥сть орган≥в ƒержавного казначейства ”крањни

1. ќргани ƒержавного казначейства ”крањни в≥дпов≥дно до закону несуть в≥дпов≥дальн≥сть за невиконанн¤ вимог щодо веденн¤ бухгалтерського обл≥ку та складанн¤ зв≥тност≥ про виконанн¤ бюджет≥в.

2.  ер≥вники орган≥в ƒержавного казначейства ”крањни несуть персональну в≥дпов≥дальн≥сть у раз≥ вчиненн¤ ними бюджетного правопорушенн¤ та невиконанн¤ вимог щодо казначейського обслуговуванн¤ бюджет≥в, встановлених цим  одексом.

—татт¤ 124. ѕор¤док накладенн¤ ст¤гненн¤ за бюджетн≥ правопорушенн¤

1. ѕередбачен≥ цим  одексом ст¤гненн¤ за бюджетн≥ правопорушенн¤ накладаютьс¤ за р≥шенн¤м ћ≥н≥стра ф≥нанс≥в ”крањни, кер≥вника органу ƒержавного казначейства ”крањни, кер≥вника органу ƒержавноњ контрольно-рев≥з≥йноњ служби ”крањни, ћ≥н≥стра ф≥нанс≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, кер≥вника м≥сцевого ф≥нансового органу, голови виконавчого органу м≥ськоњ м≥ста районного значенн¤, селищноњ та с≥льськоњ ради.

2. –≥шенн¤ про накладенн¤ ст¤гненн¤ за бюджетне правопорушенн¤ приймаЇтьс¤ особами, визначеними в частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥, на п≥дстав≥ протоколу про бюджетне правопорушенн¤ або акта рев≥з≥њ та доданих до нього документ≥в.

3. –≥шенн¤ про накладенн¤ заходу ст¤гненн¤ за бюджетне правопорушенн¤ набираЇ чинност≥ з дн¤ його п≥дписанн¤ ≥ п≥дл¤гаЇ негайному виконанню.

4. ‘орма, пор¤док складанн¤ та передач≥ за належн≥стю протоколу про бюджетне правопорушенн¤ встановлюЇтьс¤ ћ≥н≥стерством ф≥нанс≥в ”крањни.

—татт¤ 125. ќскарженн¤ р≥шенн¤ про накладенн¤ ст¤гненн¤ за бюджетне правопорушенн¤

1. –≥шенн¤ про накладенн¤ ст¤гненн¤ за бюджетне правопорушенн¤ може бути оскаржене у пор¤дку, встановленому законом. –≥шенн¤ може бути оскаржене в орган≥, що його вин≥с, або в суд≥ прот¤гом 10 дн≥в з дн¤ його винесенн¤, ¤кщо ≥нше не передбачено законом.

2. ќскарженн¤ р≥шенн¤ про накладенн¤ ст¤гненн¤ за бюджетне правопорушенн¤ не зупин¤Ї виконанн¤ зазначеного р≥шенн¤.

3. ” раз≥ визнанн¤ судом р≥шенн¤ про накладенн¤ заходу ст¤гненн¤ за бюджетне правопорушенн¤ повн≥стю чи в частин≥ незаконним особ≥, щодо ¤коњ воно було винесене, перераховуютьс¤ недоотриман≥ бюджетн≥ кошти та поновлюютьс¤ ≥нш≥ обмежен≥ таким р≥шенн¤м њњ права.

4. –≥шенн¤ суду може бути оскаржене у пор¤дку, встановленому законом.

–озд≥л VI
ѕ–» ≤Ќ÷≈¬≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

1. ÷ей  одекс набираЇ чинност≥ з дн¤ його опубл≥куванн¤, а статт≥ 16, 29-31, 49, 61, 63-72, 77, 78, 83-85, 87-91, 97, 102-107 - з 1 с≥чн¤ 2002 року.

2. « набранн¤м чинност≥ цим  одексом ≥нш≥ нормативно-правов≥ акти застосовуютьс¤ в частин≥, що не суперечить йому.

3. ѕрот¤гом п'¤ти рок≥в п≥сл¤ набранн¤ чинност≥ цим  одексом може застосовуватис¤ м≥жбюджетний трансферт з ƒержавного бюджету ”крањни на зменшенн¤ фактичних диспропорц≥й м≥ж м≥сцевими бюджетами через нер≥вном≥рн≥сть мереж≥ бюджетних установ. –озм≥р цього м≥жбюджетного трансферту встановлюЇтьс¤ в таких пропорц≥¤х:

1) перший р≥к - 5 в≥дсотк≥в в≥д загального обс¤гу дотац≥њ вир≥внюванн¤ з ƒержавного бюджету ”крањни м≥сцевим бюджетам;

2) другий р≥к - 4 в≥дсотки в≥д загального обс¤гу дотац≥њ вир≥внюванн¤ з ƒержавного бюджету ”крањни м≥сцевим бюджетам;

3) трет≥й р≥к - 3 в≥дсотки в≥д загального обс¤гу дотац≥њ вир≥внюванн¤ з ƒержавного бюджету ”крањни м≥сцевим бюджетам;

4) четвертий р≥к - 2 в≥дсотки в≥д загального обс¤гу дотац≥њ вир≥внюванн¤ з ƒержавного бюджету ”крањни м≥сцевим бюджетам;

5) п'¤тий р≥к - 1 в≥дсоток в≥д загального обс¤гу дотац≥њ вир≥внюванн¤ з ƒержавного бюджету ”крањни м≥сцевим бюджетам.

4. ѕри розробц≥ проект≥в закон≥в про ƒержавний бюджет ”крањни на 2002-2010 роки ≥ндекси в≥дносноњ податкоспроможност≥ розраховуютьс¤ щороку. ѕоложенн¤ частини восьмоњ статт≥ 98 цього  одексу застосовуютьс¤ дл¤ розрахунк≥в обс¤г≥в м≥сцевих бюджет≥в при розробц≥ проекту закону про ƒержавний бюджет ”крањни на 2011 р≥к. ( ѕункт 4 розд≥лу VI в редакц≥њ «акону N 1086-IV ( 1086-15 ) в≥д 10.07.2003 )

5. –озробити та внести на розгл¤д ¬ерховноњ –ади ”крањни проект закону ”крањни про державний контроль за дотриманн¤м бюджетного законодавства та в≥дпов≥дальн≥сть за бюджетн≥ правопорушенн¤.

6.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни:

1) прот¤гом шести м≥с¤ц≥в п≥дготувати та внести на розгл¤д до ¬ерховноњ –ади ”крањни пропозиц≥њ щодо приведенн¤ законодавчих акт≥в у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим  одексом, у тому числ≥ про зм≥ни до «акону ”крањни "ѕро оподаткуванн¤ прибутку п≥дприЇмств" ( 334/94-¬– ) у частин≥ визначенн¤ бюджетних установ неприбутковими;

2) прот¤гом шести м≥с¤ц≥в привести своњ нормативно-правов≥ акти у в≥дпов≥дн≥сть з цим  одексом та забезпечити приведенн¤ центральними органами виконавчоњ влади прийн¤тих ними нормативно-правових акт≥в у в≥дпов≥дн≥сть з цим  одексом;

3) прот¤гом року забезпечити прийн¤тт¤ центральними органами виконавчоњ влади нормативно-правових акт≥в в≥дпов≥дно до цього  одексу, в тому числ≥ необх≥дних ≥нструкц≥й, правил;

4) прот¤гом двох рок≥в в≥дпов≥дно до цього  одексу п≥дготувати та внести на розгл¤д до ¬ерховноњ –ади ”крањни законопроект про врегулюванн¤ м≥жбюджетних в≥дносин на р≥вн≥ села, селища, м≥ста районного значенн¤ та району;

5) до 1 березн¤ 2002 року забезпечити у пор¤дку, визначеному законом, передачу бюджетних установ в≥дпов≥дно до розмежуванн¤ видатк≥в м≥ж бюджетами, визначеного цим  одексом.

7. ¬изнати таким, що втратив чинн≥сть, «акон ”крањни "ѕро бюджетну систему ”крањни" ( 512-12 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”–—–, 1991 р., N 1, ст. 1, N 50, ст. 705; ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 1993 р., N 26, ст. 277; 1995 р., N 26, ст. 195; 1996 р., N 27, ст. 126; 1998 р., N 11-12, ст. 43; 2000 р., N 8, ст. 51, N 35, ст. 282).

ѕрезидент ”крањни Ћ. ”„ћј

м.  ињв, 21 червн¤ 2001 року N 2542-III

јвтор проекта - —адовий “арас
http://ukrlaws.narod.ru
Сайт создан в системе uCoz