«акон ”крањни "ѕро охорону навколишнього природнього середовища"
(зм≥нений ≥ доповнений законом в≥д 9 лютого 2006 р.)

«м≥ст закону
–озд≥л 1. «агальн≥ положенн¤
–озд≥л 2. ≈колог≥чн≥ права та обов'¤зки громад¤н
–озд≥л 3. ѕовноваженн¤ рад у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища
–озд≥л 4. ѕовноваженн¤ орган≥в управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища
–озд≥л 5. —постереженн¤, прогнозуванн¤, обл≥к та ≥нформуванн¤ в галуз≥ навколишнього природного середовища
–озд≥л 6. ≈колог≥чна експертиза
–озд≥л 7. —тандартизац≥¤ ≥ нормуванн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища
–озд≥л 8.  онтроль ≥ нагл¤д у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища
–озд≥л 9. –егулюванн¤ використанн¤ природних ресурс≥в
–озд≥л 10. ≈коном≥чний механ≥зм забезпеченн¤ охорони навколишнього природного середовища
–озд≥л 11. «аходи щодо забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки
–озд≥л 12. ѕриродн≥ територ≥њ та об'Їкти, що п≥дл¤гають особлив≥й охорон≥
–озд≥л 13. Ќадзвичайн≥ еколог≥чн≥ ситуац≥њ
–озд≥л 14. ¬ир≥шенн¤ спор≥в у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища
–озд≥л 15. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства про охорону навколишнього природного середовища
–озд≥л 16. ћ≥жнародн≥ в≥дносини ”крањни у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища
( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 1991, N 41, ст.546 )

{ ¬водитьс¤ в д≥ю ѕостановою ¬–
N 1268-XII ( 1268-12 ) в≥д 26.06.91, ¬¬–, 1991, N 41, ст.547 }

{ ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 3180-XII ( 3180-12 ) в≥д 05.05.93, ¬¬–, 1993, N 26, ст.277
N 81/96-¬– в≥д 06.03.96, ¬¬–, 1996, N 15, ст.70
N 650/97-¬– в≥д 19.11.97, ¬¬–, 1998, N 11-12, ст.41
N 186/98-¬– в≥д 05.03.98, ¬¬–, 1998, N 34, ст.230
N 783-XIV ( 783-14 ) в≥д 30.06.99, ¬¬–, 1999, N 34, ст.274 -
редакц≥¤ набираЇ чинност≥ одночасно з набранн¤м чинност≥
«аконом про ƒержавний бюджет ”крањни на 2000 р≥к
N 934-XIV ( 934-14 ) в≥д 14.07.99, ¬¬–, 1999, N 38, ст.338 -
«акон д≥Ї до 01.01.2002 року
N 1287-XIV ( 1287-14 ) в≥д 14.12.99, ¬¬–, 2000, N 4, ст.26
N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99, ¬¬–, 2000, N 5, ст.34
N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000, ¬¬–, 2000, N 27, ст.213
N 1807-III ( 1807-14 ) в≥д 08.06.2000, ¬¬–, 2000, N 38, ст.318
N 2556-III ( 2556-14 ) в≥д 21.06.2001, ¬¬–, 2001, N 48, ст.252
N 3033-III ( 3033-14 ) в≥д 07.02.2002, ¬¬–, 2002, N 26, ст.176
N 198-IV ( 198-15 ) в≥д 24.10.2002, ¬¬–, 2002, N 50, ст.366
N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002, ¬¬–, 2003, N 4, ст.31
N 380-IV ( 380-15 ) в≥д 26.12.2002, ¬¬–, 2003, N 10-11, ст.86
N 762-IV ( 762-15 ) в≥д 15.05.2003, ¬¬–, 2003, N 30, ст.247
N 824-IV ( 824-15 ) в≥д 22.05.2003, ¬¬–, 2003, N 35, ст.269
N 1122-IV ( 1122-15 ) в≥д 11.07.2003, ¬¬–, 2004, N 7, ст.58
N 1344-IV ( 1344-15 ) в≥д 27.11.2003, ¬¬–, 2004, N 17-18, ст.250
N 1863-IV ( 1863-15 ) в≥д 24.06.2004, ¬¬–, 2004, N 45, ст.501
N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004, ¬¬–, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005, ¬¬–, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267
N 2637-IV ( 2637-15 ) в≥д 02.06.2005, ¬¬–, 2005, N 27, ст.362
N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005, ¬¬–, 2006, N 9, N 10-11,
ст.96
N 3421-IV ( 3421-15 ) в≥д 09.02.2006 }

{ ” назв≥ ≥ текст≥ «акону слова "”крањнська –—–"," римська ј–—–", "ћ≥н≥стерство охорони навколишнього природного середовища ”крањнськоњ –—–", "м≥ста республ≥канського п≥дпор¤дкуванн¤" у вс≥х в≥дм≥нках зам≥нено словами "”крањна", "јвтономна –еспубл≥ка  рим", "ћ≥н≥стерство охорони навколишнього природного середовища та ¤дерноњ безпеки ”крањни", "м≥ста загальнодержавного значенн¤" у в≥дпов≥дних в≥дм≥нках зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 }

{ ” текст≥ «акону слова "народних депутат≥в" виключен≥ на п≥дстав≥ «акону N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 }

{ ” текст≥ «акону слова "ћ≥н≥стерство охорони навколишнього природного середовища та ¤дерноњ безпеки ”крањни" та "ћ≥н≥стерство охорони здоров'¤ ”крањни" в ус≥х в≥дм≥нках зам≥нено в≥дпов≥дно словами "спец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в" та "спец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤" у в≥дпов≥дних в≥дм≥нках зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 }

ќхорона навколишнього природного середовища, рац≥ональне використанн¤ природних ресурс≥в, забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки життЇд≥¤льност≥ людини - нев≥д'Їмна умова сталого економ≥чного та соц≥ального розвитку ”крањни.

« ц≥Їю метою ”крањна зд≥йснюЇ на своњй територ≥њ еколог≥чну пол≥тику, спр¤мовану на збереженн¤ безпечного дл¤ ≥снуванн¤ живоњ ≥ неживоњ природи навколишнього середовища, захисту житт¤ ≥ здоров'¤ населенн¤ в≥д негативного впливу, зумовленого забрудненн¤м навколишнього природного середовища, дос¤гненн¤ гармон≥йноњ взаЇмод≥њ сусп≥льства ≥ природи, охорону, рац≥ональне використанн¤ ≥ в≥дтворенн¤ природних ресурс≥в.

÷ей «акон визначаЇ правов≥, економ≥чн≥ та соц≥альн≥ основи орган≥зац≥њ охорони навколишнього природного середовища в ≥нтересах нин≥шнього ≥ майбутн≥х покол≥нь.

–озд≥л I
«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

—татт¤ 1. «авданн¤ законодавства про охорону навколишнього природного середовища

«авданн¤м законодавства про охорону навколишнього природного середовища Ї регулюванн¤ в≥дносин у галуз≥ охорони, використанн¤ ≥ в≥дтворенн¤ природних ресурс≥в, забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки, запоб≥ганн¤ ≥ л≥кв≥дац≥њ негативного впливу господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥ на навколишнЇ природне середовище, збереженн¤ природних ресурс≥в, генетичного фонду живоњ природи, ландшафт≥в та ≥нших природних комплекс≥в, ун≥кальних територ≥й та природних об'Їкт≥в, пов'¤заних з ≥сторико-культурною спадщиною.

—татт¤ 2. «аконодавство ”крањни про охорону навколишнього природного середовища

¬≥дносини у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища в ”крањн≥ регулюютьс¤ цим «аконом, а також розроблюваними в≥дпов≥дно до нього земельним, водним, л≥совим законодавством, законодавством про надра, про охорону атмосферного пов≥тр¤, про охорону ≥ використанн¤ рослинного ≥ тваринного св≥ту та ≥ншим спец≥альним законодавством.

—татт¤ 3. ќсновн≥ принципи охорони навколишнього природного середовища

ќсновними принципами охорони навколишнього природного середовища Ї:

а) пр≥оритетн≥сть вимог еколог≥чноњ безпеки, обов'¤зков≥сть додержанн¤ еколог≥чних стандарт≥в, норматив≥в та л≥м≥т≥в використанн¤ природних ресурс≥в при зд≥йсненн≥ господарськоњ, управл≥нськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥;

б) гарантуванн¤ еколог≥чно безпечного середовища дл¤ житт¤ ≥ здоров'¤ людей;

в) запоб≥жний характер заход≥в щодо охорони навколишнього природного середовища;

г) еколог≥зац≥¤ матер≥ального виробництва на основ≥ комплексност≥ р≥шень у питанн¤х охорони навколишнього природного середовища, використанн¤ та в≥дтворенн¤ в≥дновлюваних природних ресурс≥в, широкого впровадженн¤ нов≥тн≥х технолог≥й;

д) збереженн¤ просторовоњ та видовоњ р≥зноман≥тност≥ ≥ ц≥л≥сност≥ природних об'Їкт≥в ≥ комплекс≥в;

е) науково обгрунтоване узгодженн¤ еколог≥чних, економ≥чних та соц≥альних ≥нтерес≥в сусп≥льства на основ≥ поЇднанн¤ м≥ждисципл≥нарних знань еколог≥чних, соц≥альних, природничих ≥ техн≥чних наук та прогнозуванн¤ стану навколишнього природного середовища;

Ї) обов'¤зков≥сть еколог≥чноњ експертизи;

ж) гласн≥сть ≥ демократизм при прийн¤тт≥ р≥шень, реал≥зац≥¤ ¤ких впливаЇ на стан навколишнього природного середовища, формуванн¤ у населенн¤ еколог≥чного св≥тогл¤ду;

з) науково обгрунтоване нормуванн¤ впливу господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥ на навколишнЇ природне середовище;

и) безоплатн≥сть загального та платн≥сть спец≥ального використанн¤ природних ресурс≥в дл¤ господарськоњ д≥¤льност≥;

≥) ст¤гненн¤ збору за забрудненн¤ навколишнього природного середовища та пог≥ршенн¤ ¤кост≥ природних ресурс≥в, компенсац≥¤ шкоди, запод≥¤ноњ порушенн¤м законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

њ) вир≥шенн¤ питань охорони навколишнього природного середовища та використанн¤ природних ресурс≥в з урахуванн¤м ступен¤ антропогенноњ зм≥неност≥ територ≥й, сукупноњ д≥њ фактор≥в, що негативно впливають на еколог≥чну обстановку;

й) поЇднанн¤ заход≥в стимулюванн¤ ≥ в≥дпов≥дальност≥ у справ≥ охорони навколишнього природного середовища;

к) вир≥шенн¤ проблем охорони навколишнього природного середовища на основ≥ широкого м≥ждержавного сп≥вроб≥тництва. ( —татт¤ 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )

—татт¤ 4. ѕраво власност≥ на природн≥ ресурси

ѕриродн≥ ресурси ”крањни Ї власн≥стю народу ”крањни, ¤кий маЇ право на волод≥нн¤, використанн¤ та розпор¤дженн¤ природними багатствами республ≥ки. ” державн≥й власност≥ перебувають вс≥ земл≥ ”крањни, за вин¤тком земель, переданих у колективну ≥ приватну власн≥сть. ( —таттю 4 доповнено частиною другою зг≥дно ≥з «аконом N 3180-12 в≥д 21.05.93 ) ѕовновладд¤ народу ”крањни в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища та використанн¤ природних ресурс≥в реал≥зуЇтьс¤ на основ≥  онституц≥њ ”крањни ( 254к/96-¬– ) ¤к безпосередньо, шл¤хом проведенн¤ референдум≥в, так ≥ через республ≥канськ≥ органи державноњ влади в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни. ¬≥д ≥мен≥ народу ”крањни право розпор¤дженн¤ природними ресурсами зд≥йснюЇ ¬ерховна –ада ”крањни.

—татт¤ 5. ќб'Їкти правовоњ охорони навколишнього природного середовища

ƒержавн≥й охорон≥ ≥ регулюванню використанн¤ на територ≥њ ”крањни п≥дл¤гають: навколишнЇ природне середовище ¤к сукупн≥сть природних ≥ природно-соц≥альних умов та процес≥в, природн≥ ресурси, ¤к залучен≥ в господарський об≥г, так ≥ невикористовуван≥ в народному господарств≥ в даний пер≥од (земл¤, надра, води, атмосферне пов≥тр¤, л≥с та ≥нша рослинн≥сть, тваринний св≥т), ландшафти та ≥нш≥ природн≥ комплекси. ќсоблив≥й державн≥й охорон≥ п≥дл¤гають територ≥њ та об'Їкти природно-запов≥дного фонду ”крањни й ≥нш≥ територ≥њ та об'Їкти, визначен≥ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни. ƒержавн≥й охорон≥ в≥д негативного впливу неспри¤тливоњ еколог≥чноњ обстановки п≥дл¤гають також здоров'¤ ≥ житт¤ людей.

—татт¤ 6. ƒержавн≥ ц≥льов≥ та ≥нш≥ еколог≥чн≥ програми { Ќазва статт≥ 6 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3421-IV ( 3421-15 ) в≥д 09.02.2006 }

« метою проведенн¤ ефективноњ ≥ ц≥леспр¤мованоњ д≥¤льност≥ ”крањни по орган≥зац≥њ ≥ координац≥њ заход≥в щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки, рац≥онального використанн¤ ≥ в≥дтворенн¤ природних ресурс≥в на перспективу розробл¤ютьс¤ ≥ приймаютьс¤ державн≥ ц≥льов≥, м≥ждержавн≥, рег≥ональн≥, м≥сцев≥ та ≥нш≥ територ≥альн≥ програми. { „астина перша статт≥ 6 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3421-IV ( 3421-15 ) в≥д 09.02.2006 } ѕор¤док розробки державних ц≥льових еколог≥чних програм визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. { „астина друга статт≥ 6 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3421-IV ( 3421-15 ) в≥д 09.02.2006 } ÷ентральн≥ та м≥сцев≥ органи виконавчоњ влади, а також органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ п≥д час розробки еколог≥чних програм залучають громадськ≥сть до њх п≥дготовки шл¤хом оприлюдненн¤ проект≥в еколог≥чних програм дл¤ њх вивченн¤ громад¤нами, п≥дготовки громадськ≥стю зауважень та пропозиц≥й щодо запропонованих проект≥в, проведенн¤ публ≥чних слухань стосовно еколог≥чних програм. { —таттю 6 доповнено частиною третьою зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002; ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3421-IV ( 3421-15 ) в≥д 09.02.2006 }

—татт¤ 7. ќсв≥та ≥ вихованн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища

ѕ≥двищенн¤ еколог≥чноњ культури сусп≥льства ≥ профес≥йна п≥дготовка спец≥ал≥ст≥в забезпечуЇтьс¤ загальною обов'¤зковою комплексною осв≥тою та вихованн¤м в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища, в тому числ≥ в дошк≥льних дит¤чих закладах, в систем≥ загальноњ середньоњ, профес≥йноњ та вищоњ осв≥ти, п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ та переп≥дготовки кадр≥в. ≈колог≥чн≥ знанн¤ Ї обов'¤зковою квал≥ф≥кац≥йною вимогою дл¤ вс≥х посадових ос≥б, д≥¤льн≥сть ¤ких пов'¤зана з використанн¤м природних ресурс≥в та призводить до впливу на стан навколишнього природного середовища. —пец≥ально визначен≥ вищ≥ та профес≥йн≥ навчальн≥ заклади зд≥йснюють п≥дготовку спец≥ал≥ст≥в у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища та використанн¤ природних ресурс≥в з урахуванн¤м сусп≥льних потреб.

—татт¤ 8. Ќауков≥ досл≥дженн¤

¬ ”крањн≥ провод¤тьс¤ систематичн≥ комплексн≥ науков≥ досл≥дженн¤ навколишнього природного середовища та природних ресурс≥в з метою розробки наукових основ њх охорони та рац≥онального використанн¤, забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки.  оординац≥ю та узагальненн¤ результат≥в цих досл≥джень зд≥йснюють јкадем≥¤ наук ”крањни та спец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в.

–озд≥л II
≈ ќЋќ√≤„Ќ≤ ѕ–ј¬ј “ј ќЅќ¬'я« » √–ќћјƒяЌ

—татт¤ 9. ≈колог≥чн≥ права громад¤н ”крањни

 ожний громад¤нин ”крањни маЇ право на:

а) безпечне дл¤ його житт¤ та здоров'¤ навколишнЇ природне середовище;

б) участь в обговоренн≥ та внесенн¤ пропозиц≥й до проект≥в нормативно-правових акт≥в, матер≥ал≥в щодо розм≥щенн¤, буд≥вництва ≥ реконструкц≥њ об'Їкт≥в, ¤к≥ можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесенн¤ пропозиц≥й до орган≥в державноњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, юридичних ос≥б, що беруть участь в прийн¤тт≥ р≥шень з цих питань;

( ѕункт "б" частини першоњ статт≥ 9 в редакц≥њ «акону N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 ) в) участь в розробц≥ та зд≥йсненн≥ заход≥в щодо охорони навколишнього природного середовища, рац≥онального ≥ комплексного використанн¤ природних ресурс≥в;

г) зд≥йсненн¤ загального ≥ спец≥ального використанн¤ природних ресурс≥в;

д) об'Їднанн¤ в громадськ≥ природоохоронн≥ формуванн¤;

е) в≥льний доступ до ≥нформац≥њ про стан навколишнього природного середовища (еколог≥чна ≥нформац≥¤) та в≥льне отриманн¤, використанн¤, поширенн¤ та збер≥ганн¤ такоњ ≥нформац≥њ, за вин¤тком обмежень, встановлених законом; ( ѕункт "е" частини першоњ статт≥ 9 в редакц≥њ «акону N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 ) Ї) участь у публ≥чних слуханн¤х або в≥дкритих зас≥данн¤х з питань впливу запланованоњ д≥¤льност≥ на навколишнЇ природне середовище на стад≥¤х розм≥щенн¤, проектуванн¤, буд≥вництва ≥ реконструкц≥њ об'Їкт≥в та у проведенн≥ громадськоњ еколог≥чноњ експертизи; ( ѕункт "Ї" частини першоњ статт≥ 9 в редакц≥њ «акону N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 ) ж) одержанн¤ еколог≥чноњ осв≥ти;

з) поданн¤ до суду позов≥в до державних орган≥в, п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й ≥ громад¤н про в≥дшкодуванн¤ шкоди, запод≥¤ноњ њх здоров'ю та майну внасл≥док негативного впливу на навколишнЇ природне середовище;

и) оскарженн¤ у судовому пор¤дку р≥шень, д≥й або безд≥¤льност≥ орган≥в державноњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, њх посадових ос≥б щодо порушенн¤ еколог≥чних прав громад¤н у пор¤дку, передбаченому законом. ( „астину першу статт≥ 9 доповнено пунктом "и" зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 ) «аконодавством ”крањни можуть бути визначен≥ й ≥нш≥ еколог≥чн≥ права громад¤н республ≥ки.

—татт¤ 10. √арант≥њ еколог≥чних прав громад¤н

≈колог≥чн≥ права громад¤н забезпечуютьс¤:

а) проведенн¤м широкомасштабних державних заход≥в щодо п≥дтриманн¤, в≥дновленн¤ ≥ пол≥пшенн¤ стану навколишнього природного середовища;

б) обов'¤зком м≥н≥стерств, в≥домств, п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й зд≥йснювати техн≥чн≥ та ≥нш≥ заходи дл¤ запоб≥ганн¤ шк≥дливому впливу господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥ на навколишнЇ природне середовище, виконувати еколог≥чн≥ вимоги при плануванн≥, розм≥щенн≥ продуктивних сил, буд≥вництв≥ та експлуатац≥њ народногосподарських об'Їкт≥в;

в) участю громадських об'Їднань та громад¤н у д≥¤льност≥ щодо охорони навколишнього природного середовища;

г) зд≥йсненн¤м державного та громадського контролю за додержанн¤м законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

д) компенсац≥Їю в установленому пор¤дку шкоди, запод≥¤ноњ здоров'ю ≥ майну громад¤н внасл≥док порушенн¤ законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

е) нев≥дворотн≥стю в≥дпов≥дальност≥ за порушенн¤ законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

Ї) створенн¤м та функц≥онуванн¤м мереж≥ загальнодержавноњ еколог≥чноњ автоматизованоњ ≥нформац≥йно-анал≥тичноњ системи забезпеченн¤ доступу до еколог≥чноњ ≥нформац≥њ. ( „астину першу статт≥ 10 доповнено пунктом "Ї" зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 ) ƒ≥¤льн≥сть, що перешкоджаЇ зд≥йсненню права громад¤н на безпечне навколишнЇ природне середовище та ≥нших њх еколог≥чних прав, п≥дл¤гаЇ припиненню в пор¤дку, встановленому цим «аконом та ≥ншим законодавством ”крањни.

—татт¤ 11. «ахист прав громад¤н ”крањна у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища

”крањна гарантуЇ своњм громад¤нам реал≥зац≥ю еколог≥чних прав, наданих њм законодавством. –ади, спец≥ально уповноважен≥ державн≥ органи управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища ≥ використанн¤ природних ресурс≥в зобов'¤зан≥ подавати всеб≥чну допомогу громад¤нам у зд≥йсненн≥ природоохоронноњ д≥¤льност≥, враховувати њх пропозиц≥њ щодо пол≥пшенн¤ стану навколишнього природного середовища та рац≥онального використанн¤ природних ресурс≥в, залучати громад¤н до участ≥ у вир≥шенн≥ питань охорони навколишнього природного середовища та використанн¤ природних ресурс≥в. ѕорушен≥ права громад¤н у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища мають бути поновлен≥, а њх захист зд≥йснюЇтьс¤ в судовому пор¤дку в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

—татт¤ 12. ќбов'¤зки громад¤н у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища

√ромад¤ни ”крањни зобов'¤зан≥:

а) берегти природу, охорон¤ти, рац≥онально використовувати њњ багатства в≥дпов≥дно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

б) зд≥йснювати д≥¤льн≥сть з додержанн¤м вимог еколог≥чноњ безпеки, ≥нших еколог≥чних норматив≥в та л≥м≥т≥в використанн¤ природних ресурс≥в;

в) не порушувати еколог≥чн≥ права ≥ законн≥ ≥нтереси ≥нших суб'Їкт≥в;

г) вносити плату за спец≥альне використанн¤ природних ресурс≥в та штрафи за еколог≥чн≥ правопорушенн¤;

д) компенсувати шкоду, запод≥¤ну забрудненн¤м та ≥ншим негативним впливом на навколишнЇ природне середовище. √ромад¤ни ”крањни зобов'¤зан≥ виконувати й ≥нш≥ обов'¤зки у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

–озд≥л III
ѕќ¬Ќќ¬ј∆≈ЌЌя –јƒ ” √јЋ”«≤ ќ’ќ–ќЌ» Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

—татт¤ 13.  омпетенц≥¤ ¬ерховноњ –ади ”крањни у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища

ƒо виключноњ компетенц≥њ ¬ерховноњ –ади ”крањни у галуз≥ регулюванн¤ в≥дносин щодо охорони навколишнього природного середовища в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни ( 254к/96-¬– ) належать:

а) визначенн¤ основних напр¤м≥в державноњ пол≥тики у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища;

б) затвердженн¤ загальнодержавних еколог≥чних програм; { ѕункт "б" частини першоњ статт≥ 13 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3421-IV ( 3421-15 ) в≥д 09.02.2006 } в) визначенн¤ правових основ регулюванн¤ в≥дносин у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища, в тому числ≥ щодо прийн¤тт¤ р≥шень про обмеженн¤, зупиненн¤ (тимчасово), або припиненн¤ д≥¤льност≥ п≥дприЇмств ≥ об'Їкт≥в, в раз≥ порушенн¤ ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

г) визначенн¤ повноважень –ад, пор¤дку орган≥зац≥њ та д≥¤льност≥ орган≥в управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища, використанн¤ природних ресурс≥в та забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки;

д) встановленн¤ правового режиму зон надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њ, статусу потерп≥лих громад¤н та оголошенн¤ таких зон на територ≥њ республ≥ки. ¬ерховна –ада ”крањни в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни може приймати до свого розгл¤ду й ≥нш≥ питанн¤ охорони навколишнього природного середовища та використанн¤ природних ресурс≥в, забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки.

—татт¤ 14.  омпетенц≥¤ ¬ерховноњ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим

¬ерховна –ада јвтономноњ –еспубл≥ки  рим в галуз≥ регулюванн¤ в≥дносин щодо охорони навколишнього природного середовища:

а) визначаЇ пор¤док орган≥зац≥њ та д≥¤льност≥ орган≥в управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища ≥ використанн¤ природних ресурс≥в;

б) визначаЇ повноваженн¤ –ад у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища ≥ рац≥онального використанн¤ природних ресурс≥в;

в) забезпечуЇ реал≥зац≥ю еколог≥чноњ пол≥тики ”крањни, еколог≥чних прав громад¤н;

г) затверджуЇ еколог≥чн≥ програми;

д) орган≥зуЇ вивченн¤ навколишнього природного середовища;

е) створюЇ ≥ визначаЇ статус резервних, в тому числ≥ й валютних, фонд≥в дл¤ ф≥нансуванн¤ програм та ≥нших заход≥в щодо охорони навколишнього природного середовища; ( ѕункт "е" статт≥ 14 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 ) Ї) приймаЇ р≥шенн¤ про орган≥зац≥ю територ≥й та об'Їкт≥в природно-запов≥дного фонду м≥сцевого значенн¤ та ≥нших територ≥й та об'Їкт≥в, що п≥дл¤гають особлив≥й охорон≥, встановлюЇ додатков≥ њх категор≥њ;

ж) припин¤Ї господарську д≥¤льн≥сть п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, що знаход¤тьс¤ у п≥дпор¤дкуванн≥ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, а також обмежуЇ або зупин¤Ї (тимчасово) д≥¤льн≥сть п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, не п≥дпор¤дкованих органам влади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, в раз≥ порушенн¤ ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

з) встановлюЇ в раз≥ потреби нормативи еколог≥чноњ безпеки, б≥льш сувор≥, н≥ж т≥, що д≥ють в ц≥лому на територ≥њ ”крањни. ¬ерховна –ада јвтономноњ –еспубл≥ки  рим зд≥йснюЇ й ≥нш≥ повноваженн¤, не в≥днесен≥ законодавством ”крањни до компетенц≥њ республ≥канських орган≥в державноњ влади ”крањни.

—татт¤ 15. ѕовноваженн¤ м≥сцевих –ад у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища

ћ≥сцев≥ –ади несуть в≥дпов≥дальн≥сть за стан навколишнього природного середовища на своњй територ≥њ ≥ в межах своЇњ компетенц≥њ:

а) забезпечують реал≥зац≥ю еколог≥чноњ пол≥тики ”крањни, еколог≥чних прав громад¤н;

б) дають згоду на розм≥щенн¤ на своњй територ≥њ п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й у пор¤дку, визначеному законом; ( ѕункт "б"

частини першоњ статт≥ 15 в редакц≥њ «акону N 2637-IV ( 2637-15 ) в≥д 02.06.2005 ) в) затверджують з урахуванн¤м еколог≥чних вимог проекти плануванн¤ ≥ забудови населених пункт≥в, њх генеральн≥ плани та схеми промислових вузл≥в;

г) видають ≥ скасовують дозволи на в≥дособлене спец≥альне використанн¤ природних ресурс≥в м≥сцевого значенн¤;

д) затверджують м≥сцев≥ еколог≥чн≥ програми;

е) орган≥зовують вивченн¤ навколишнього природного середовища;

Ї) створюють ≥ визначають статус резервних, в тому числ≥ й валютних, фонд≥в дл¤ ф≥нансуванн¤ програм та ≥нших заход≥в щодо охорони навколишнього природного середовища; ( ѕункт "Ї" статт≥ 15 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 ) ж) орган≥зують в раз≥ необх≥дност≥ проведенн¤ еколог≥чноњ експертизи;

з) забезпечують ≥нформуванн¤ населенн¤ про стан навколишнього природного середовища, функц≥онуванн¤ м≥сцевих еколог≥чних автоматизованих ≥нформац≥йно-анал≥тичних систем; ( ѕункт "з"

частини першоњ статт≥ 15 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 ) и) орган≥зують роботу по л≥кв≥дац≥њ еколог≥чних насл≥дк≥в авар≥й, залучають до цих роб≥т п≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ, незалежно в≥д њх п≥дпор¤дкуванн¤ та форм власност≥, ≥ громад¤н;

≥) приймають р≥шенн¤ про орган≥зац≥ю територ≥й та об'Їкт≥в природно-запов≥дного фонду м≥сцевого значенн¤ та ≥нших територ≥й, що п≥дл¤гають особлив≥й охорон≥;

њ) зд≥йснюють контроль за додержанн¤м законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

й) припин¤ють господарську д≥¤льн≥сть п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й м≥сцевого п≥дпор¤дкуванн¤, а також обмежують чи зупин¤ють (тимчасово) д≥¤льн≥сть не п≥дпор¤дкованих –ад≥ п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й в раз≥ порушенн¤ ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

к) координують д≥¤льн≥сть в≥дпов≥дних спец≥ально уповноважених державних орган≥в управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища та використанн¤ природних ресурс≥в на територ≥њ м≥сцевоњ –ади. ћ≥сцев≥ –ади можуть зд≥йснювати й ≥нш≥ повноваженн¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

–озд≥л IV
ѕќ¬Ќќ¬ј∆≈ЌЌя ќ–√јЌ≤¬ ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя ¬ √јЋ”«≤ ќ’ќ–ќЌ» Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

—татт¤ 16. ”правл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища

”правл≥нн¤ охороною навколишнього природного середовища пол¤гаЇ у зд≥йсненн≥ в ц≥й галуз≥ функц≥й спостереженн¤, досл≥дженн¤, еколог≥чноњ експертизи, контролю, прогнозуванн¤, програмуванн¤, ≥нформуванн¤ та ≥ншоњ виконавчо-розпор¤дчоњ д≥¤льност≥. ƒержавне управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища зд≥йснюють  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни, –ади та њх виконавч≥ ≥ розпор¤дч≥ органи, а також спец≥ально уповноважен≥ на те державн≥ органи по охорон≥ навколишнього природного середовища ≥ використанню природних ресурс≥в та ≥нш≥ державн≥ органи в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни. —пец≥ально уповноваженими державними органами управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища ≥ використанн¤ природних ресурс≥в у республ≥ц≥ Ї спец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в, його органи на м≥сц¤х та ≥нш≥ державн≥ органи, до компетенц≥њ ¤ких законодавством ”крањни та јвтономноњ –еспубл≥ки  рим в≥днесено зд≥йсненн¤ зазначених функц≥й. √ромадське управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища зд≥йснюЇтьс¤ громадськими об'Їднанн¤ми ≥ орган≥зац≥¤ми, ¤кщо така д≥¤льн≥сть передбачена њх статутами, зареЇстрованими в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни. ћетою управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища Ї реал≥зац≥¤ законодавства, контроль за додержанн¤м вимог еколог≥чноњ безпеки, забезпеченн¤ проведенн¤ ефективних ≥ комплексних заход≥в щодо охорони навколишнього природного середовища, рац≥онального використанн¤ природних ресурс≥в, дос¤гненн¤ узгодженост≥ д≥й державних ≥ громадських орган≥в у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища.

—татт¤ 17.  омпетенц≥¤  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища

 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища:

а) зд≥йснюЇ реал≥зац≥ю визначеноњ ¬ерховною –адою ”крањни еколог≥чноњ пол≥тики;

б) забезпечуЇ розробку державних ц≥льових, м≥ждержавних ≥ рег≥ональних еколог≥чних програм; { ѕункт "б" частини першоњ статт≥ 17 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3421-IV ( 3421-15 ) в≥д 09.02.2006 } в) координуЇ д≥¤льн≥сть м≥н≥стерств, в≥домств, ≥нших установ та орган≥зац≥й ”крањни у питанн¤х охорони навколишнього природного середовища;

г) встановлюЇ пор¤док утворенн¤ ≥ використанн¤ ƒержавного фонду охорони навколишнього природного середовища у склад≥ ƒержавного бюджету ”крањни та затверджуЇ перел≥к природоохоронних заход≥в; ( ѕункт "г" статт≥ 17 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 81/96-¬– в≥д 06.03.96, N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 ) д) встановлюЇ пор¤док розробки та затвердженн¤ еколог≥чних норматив≥в, л≥м≥т≥в використанн¤ природних ресурс≥в, скид≥в забруднюючих речовин у навколишнЇ природне середовище, розм≥щенн¤ в≥дход≥в; ( ѕункт "д" частини першоњ статт≥ 17 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2556-III ( 2556-14 ) в≥д 21.06.2001 ) е) встановлюЇ пор¤док визначенн¤ збору та њњ граничних розм≥р≥в за користуванн¤ природними ресурсами, забрудненн¤ навколишнього природного середовища, розм≥щенн¤ в≥дход≥в, ≥нш≥ види шк≥дливого впливу на нього; ( ѕункт "е" статт≥ 17 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 ) Ї) приймаЇ р≥шенн¤ про орган≥зац≥ю територ≥й та об'Їкт≥в природно-запов≥дного фонду загальнодержавного значенн¤; ( ѕункт "Ї" статт≥ 17 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 ) ж) орган≥зуЇ еколог≥чне вихованн¤ та еколог≥чну осв≥ту громад¤н;

з) приймаЇ р≥шенн¤ про зупиненн¤ (тимчасово) або припиненн¤ д≥¤льност≥ п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, незалежно в≥д форм власност≥ та п≥дпор¤дкуванн¤, в раз≥ порушенн¤ ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

и) керуЇ зовн≥шн≥ми зв'¤зками ”крањни в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища.  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни може зд≥йснювати й ≥нш≥ повноваженн¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни. ( —татт¤ 17 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )

—татт¤ 18.  омпетенц≥¤ ”р¤ду јвтономноњ –еспубл≥ки  рим у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища

”р¤д јвтономноњ –еспубл≥ки  рим у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища на своњй територ≥њ:

а) зд≥йснюЇ реал≥зац≥ю законодавства ”крањни та јвтономноњ –еспубл≥ки  рим в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища;

б) орган≥зуЇ розробку еколог≥чних програм;

в) координуЇ д≥¤льн≥сть м≥н≥стерств, в≥домств, а також п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й в јвтономн≥й –еспубл≥ц≥  рим у питанн¤х охорони навколишнього природного середовища, незалежно в≥д форм власност≥ та п≥дпор¤дкуванн¤;

г) встановлюЇ пор¤док утворенн¤ ≥ використанн¤ республ≥канського фонду охорони навколишнього природного середовища у склад≥ республ≥канського бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим; ( ѕункт "г" статт≥ 18 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 ) д) погоджуЇ розм≥щенн¤ п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й;

е) орган≥зуЇ управл≥нн¤ ≥ контроль в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища;

Ї) визначаЇ в установленому пор¤дку нормативи збору ≥ розм≥ри збор≥в за забрудненн¤ навколишнього природного середовища, розм≥щенн¤ в≥дход≥в; ( ѕункт "Ї" статт≥ 18 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 ) ж) затверджуЇ за поданн¤м орган≥в спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в дл¤ п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й л≥м≥ти використанн¤ природних ресурс≥в, за вин¤тком природних ресурс≥в загальнодержавного значенн¤, скид≥в забруднюючих речовин у навколишнЇ природне середовище, за вин¤тком скид≥в, що призвод¤ть до забрудненн¤ природних ресурс≥в загальнодержавного значенн¤, навколишнього природного середовища за межами територ≥њ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, та л≥м≥ти на утворенн¤ ≥ розм≥щенн¤ в≥дход≥в;

( ѕункт "ж" статт≥ 18 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 81/96-¬– в≥д 06.03.96, N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99, N 2556-III ( 2556-14 ) в≥д 21.06.2001 ) з) орган≥зуЇ проведенн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи об'Їкт≥в, що створюютьс¤ або функц≥онують на територ≥њ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим;

и) погоджуЇ поточн≥ ≥ перспективн≥ плани роботи п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й з питань охорони навколишнього природного середовища ≥ використанн¤ природних ресурс≥в;

≥) орган≥зуЇ л≥кв≥дац≥ю еколог≥чних насл≥дк≥в авар≥й, залучаЇ до њњ проведенн¤ п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, незалежно в≥д п≥дпор¤дкуванн¤ та форм власност≥, ≥ громад¤н;

њ) забезпечуЇ систематичне та оперативне ≥нформуванн¤ населенн¤, п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й про стан навколишнього природного середовища;

й) орган≥зуЇ еколог≥чну осв≥ту та еколог≥чне вихованн¤ громад¤н. ”р¤д јвтономноњ –еспубл≥ки  рим може зд≥йснювати й ≥нш≥ повноваженн¤, що не вход¤ть до компетенц≥њ республ≥канських орган≥в державного управл≥нн¤ ”крањни. ( —татт¤ 18 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )

—татт¤ 19.  омпетенц≥¤ виконавчих ≥ розпор¤дчих орган≥в м≥сцевих –ад у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища

¬иконавч≥ та розпор¤дч≥ органи м≥сцевих –ад у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища в межах своЇњ компетенц≥њ:

а) зд≥йснюють реал≥зац≥ю р≥шень в≥дпов≥дних –ад;

б) координують д≥¤льн≥сть м≥сцевих орган≥в управл≥нн¤, п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, розташованих на територ≥њ м≥сцевоњ –ади, незалежно в≥д форм власност≥ та п≥дпор¤дкуванн¤;

в) орган≥зують розробку м≥сцевих еколог≥чних програм;

г) визначають в установленому пор¤дку нормативи збору ≥ розм≥ри збор≥в за забрудненн¤ навколишнього природного середовища та розм≥щенн¤ в≥дход≥в; ( ѕункт "г" статт≥ 19 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 ) д) затверджують за поданн¤м орган≥в спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в дл¤ п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й л≥м≥ти використанн¤ природних ресурс≥в, за вин¤тком ресурс≥в загальнодержавного значенн¤, л≥м≥ти скид≥в забруднюючих речовин у навколишнЇ природне середовище, за вин¤тком скид≥в, що призвод¤ть до забрудненн¤ природних ресурс≥в загальнодержавного значенн¤ або навколишнього природного середовища за межами територ≥њ ц≥Їњ –ади, та л≥м≥ти на утворенн¤ ≥ розм≥щенн¤ в≥дход≥в; ( ѕункт "д" статт≥ 19 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 81/96-¬– в≥д 06.03.96, N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99, N 2556-III ( 2556-14 ) в≥д 21.06.2001 ) е) орган≥зують зб≥р, переробку, утил≥зац≥ю ≥ захороненн¤ в≥дход≥в на своњй територ≥њ; ( ѕункт "е" статт≥ 19 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99 ) Ї) формують ≥ використовують м≥сцев≥ фонди охорони навколишнього природного середовища у склад≥ м≥сцевих бюджет≥в;

( ѕункт "Ї" статт≥ 19 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 ) ж) погоджують поточн≥ та перспективн≥ плани роботи п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й з питань охорони навколишнього природного середовища ≥ використанн¤ природних ресурс≥в;

з) забезпечують систематичне та оперативне ≥нформуванн¤ населенн¤, п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й та громад¤н про стан навколишнього природного середовища, захворюваност≥ населенн¤;

и) орган≥зують еколог≥чну осв≥ту та еколог≥чне вихованн¤ громад¤н;

≥) приймають р≥шенн¤ про орган≥зац≥ю територ≥й та об'Їкт≥в природно-запов≥дного фонду м≥сцевого значенн¤. ¬иконавч≥ ≥ розпор¤дч≥ органи –ад можуть зд≥йснювати й ≥нш≥ повноваженн¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни. ( —татт¤ 19 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )

—татт¤ 20.  омпетенц≥¤ спец≥ально уповноважених орган≥в державного управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища та використанн¤ природних ресурс≥в

ƒо компетенц≥њ спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в ≥ його орган≥в на м≥сц¤х належать:

а) зд≥йсненн¤ комплексного управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища в республ≥ц≥, проведенн¤ Їдиноњ науково-техн≥чноњ пол≥тики з питань охорони навколишнього природного середовища ≥ використанн¤ природних ресурс≥в, координац≥¤ д≥¤льност≥ м≥н≥стерств, в≥домств, п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й в ц≥й галуз≥;

б) державний контроль за використанн¤м ≥ охороною замель, надр, поверхневих ≥ п≥дземних вод, атмосферного пов≥тр¤, л≥с≥в та ≥ншоњ рослинност≥, тваринного св≥ту, морського середовища та природних ресурс≥в територ≥альних вод, континентального шельфу ≥ виключноњ (морськоњ) економ≥чноњ зони республ≥ки, а також за додержанн¤м норм еколог≥чноњ безпеки;

в) орган≥зац≥¤ мон≥торингу навколишнього природного середовища, створенн¤ ≥ забезпеченн¤ роботи мереж≥ загальнодержавноњ еколог≥чноњ автоматизованоњ ≥нформац≥йно-анал≥тичноњ системи забезпеченн¤ доступу до еколог≥чноњ ≥нформац≥њ, положенн¤ про ¤ку затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни; ( ѕункт "в" частини першоњ статт≥ 20 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 ) г) затвердженн¤ норматив≥в, правил, участь у розробц≥ стандарт≥в щодо регулюванн¤ використанн¤ природних ресурс≥в ≥ охорони навколишнього природного середовища в≥д забрудненн¤ та ≥нших шк≥дливих вплив≥в;

д) зд≥йсненн¤ державноњ еколог≥чноњ експертизи;

е) одержанн¤ безоплатно в≥д м≥н≥стерств, в≥домств, п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й ≥нформац≥њ, необх≥дноњ дл¤ виконанн¤ покладених на нього завдань;

Ї) видача дозвол≥в на захороненн¤ (складуванн¤) в≥дход≥в, викиди шк≥дливих речовин у навколишнЇ природне середовище, на спец≥альне використанн¤ природних ресурс≥в в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни; ( ѕункт "Ї" статт≥ 20 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99 ) ж) обмеженн¤ чи зупиненн¤ (тимчасово) д≥¤льност≥ п≥дприЇмств ≥ об'Їкт≥в, незалежно в≥д њх п≥дпор¤дкуванн¤ та форм власност≥, ¤кщо њх експлуатац≥¤ зд≥йснюЇтьс¤ з порушенн¤м законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозвол≥в на використанн¤ природних ресурс≥в, з перевищенн¤м норматив≥в гранично допустимих викид≥в впливу ф≥зичних та б≥олог≥чних фактор≥в ≥ л≥м≥т≥в скид≥в забруднюючих речовин; ( ѕункт "ж"

частини першоњ статт≥ 20 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 2556-III ( 2556-14 ) в≥д 21.06.2001, N 198-IV ( 198-15 ) в≥д 24.10.2002 ) з) поданн¤ позов≥в про в≥дшкодуванн¤ збитк≥в ≥ втрат, запод≥¤них в результат≥ порушенн¤ законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

и) складанн¤ протокол≥в та розгл¤д справ про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища ≥ використанн¤ природних ресурс≥в;

≥) кер≥вництво запов≥дною справою, веденн¤ „ервоноњ книги ”крањни;

њ) координац≥¤ роботи ≥нших спец≥ально уповноважених орган≥в державного управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища та використанн¤ природних ресурс≥в;

й) зд≥йсненн¤ м≥жнародного сп≥вроб≥тництва з питань охорони навколишнього природного середовища, вивченн¤, узагальненн¤ ≥ поширенн¤ м≥жнародного досв≥ду в ц≥й галуз≥, орган≥зац≥¤ виконанн¤ зобов'¤зань ”крањни в≥дпов≥дно до м≥жнародних угод з питань охорони навколишнього природного середовища;

к) встановленн¤ пор¤дку наданн¤ ≥нформац≥њ про стан навколишнього природного середовища; ( „астину першу статт≥ 20 доповнено пунктом "к" зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 ) л) встановленн¤ пор¤дку орган≥зац≥њ та проведенн¤ публ≥чних слухань або в≥дкритих зас≥дань з питань впливу запланованоњ д≥¤льност≥ на навколишнЇ природне середовище. ( „астину першу статт≥ 20 доповнено пунктом "л" зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 ) —пец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в виконуЇ й ≥нш≥ функц≥њ в≥дпов≥дно до положенн¤ про нього, що затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ѕовноваженн¤ спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в та його орган≥в на м≥сц¤х, визначен≥ у пункт≥ "ж" частини першоњ ц≥Їњ статт≥, не застосовуютьс¤ до суб'Їкт≥в п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥ (≥нвестор≥в), що зд≥йснюють свою д≥¤льн≥сть на умовах угод про розпод≥л продукц≥њ. ( —таттю 20 доповнено частиною третьою зг≥дно ≥з «аконом N 1807-III ( 1807-14 ) в≥д 08.06.2000 ) ¬ систем≥ орган≥в спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в можуть створюватись спец≥альн≥ п≥дрозд≥ли, прац≥вники ¤ких над≥л¤ютьс¤ правом нос≥нн¤ форми встановленого зразка ≥ вогнепальноњ зброњ. ѕосадов≥ особи спец≥альних п≥дрозд≥л≥в спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в п≥дл¤гають обов'¤зковому державному особистому страхуванню за рахунок кошт≥в державного бюджету на випадок загибел≥ на суму дес¤тир≥чноњ зароб≥тноњ плати за останньою посадою, ¤ку вони займали, а в раз≥ пораненн¤, контуз≥њ, травми або кал≥цтва, захворюванн¤ чи ≥нвал≥дност≥, що сталис¤ у зв'¤зку з виконанн¤м посадових обов'¤зк≥в, - на суму в≥д шестим≥с¤чноњ до п'¤тир≥чноњ зароб≥тноњ плати за останньою посадою залежно в≥д ступен¤ втрати працездатност≥. ( —таттю 20 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 ) ѕерел≥к категор≥й посадових ос≥б спец≥альних п≥дрозд≥л≥в спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в, ¤к≥ п≥дл¤гають обов'¤зковому державному особистому страхуванню, а також пор¤док та умови цього страхуванн¤ встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( —таттю 20 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 ) ” раз≥ загибел≥ посадовоњ особи спец≥ального п≥дрозд≥лу спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в у зв'¤зку з виконанн¤м посадових обов'¤зк≥в с≥м'њ загиблого або його утриманц¤м виплачуЇтьс¤ одноразова допомога у розм≥р≥ дес¤тир≥чноњ зароб≥тноњ плати загиблого за останньою посадою, ¤ку вона займала, за рахунок державного бюджету з наступним ст¤гненн¤м ц≥Їњ суми з винних ос≥б. ( —таттю 20 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 ) ” раз≥ нанесенн¤ посадов≥й особ≥ спец≥ального п≥дрозд≥лу спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в т≥лесних ушкоджень у зв'¤зку з виконанн¤м нею посадових обов'¤зк≥в, що перешкоджають надал≥ займатис¤ профес≥йною д≥¤льн≥стю, њй виплачуЇтьс¤ одноразова допомога в розм≥р≥ п'¤тир≥чноњ зароб≥тноњ плати за останньою посадою, ¤ку вона займала, за рахунок державного бюджету з наступним ст¤гненн¤м ц≥Їњ суми з винних ос≥б ≥ у встановленому пор¤дку призначаЇтьс¤ пенс≥¤ по ≥нвал≥дност≥. ( —таттю 20 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 ) ” раз≥ нанесенн¤ посадов≥й особ≥ спец≥ального п≥дрозд≥лу спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в т≥лесних ушкоджень у зв'¤зку з виконанн¤м нею посадових обов'¤зк≥в, що не перешкоджають надал≥ займатис¤ профес≥йною д≥¤льн≥стю, њй виплачуЇтьс¤ одноразова допомога в розм≥р≥ однор≥чноњ зароб≥тноњ плати за рахунок державного бюджету з наступним ст¤гненн¤м ц≥Їњ суми з винних ос≥б. ( —таттю 20 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 ) Ўкода, запод≥¤на майну посадовоњ особи спец≥ального п≥дрозд≥лу спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в або член≥в њњ с≥м'њ у зв'¤зку з виконанн¤м нею посадових обов'¤зк≥в, в≥дшкодовуЇтьс¤ в повному обс¤з≥ за рахунок кошт≥в державного бюджету з наступним ст¤гненн¤м ц≥Їњ суми з винних ос≥б. ( —таттю 20 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 ) –≥чна зароб≥тна плата посадовоњ особи спец≥ального п≥дрозд≥лу спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в, що беретьс¤ дл¤ нарахуванн¤ розм≥ру одноразовоњ допомоги, включаЇ вс≥ види грошових виплат, ¤к≥ отримала посадова особа за час роботи у спец≥альному п≥дрозд≥л≥ спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в за р≥к, що передував року загибел≥ або ушкодженн¤ здоров'¤. ( —таттю 20 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 ) «аконодавством ”крањни передбачаЇтьс¤ охорона чест≥, г≥дност≥, здоров'¤ ≥ житт¤ прац≥вник≥в спец≥альних п≥дрозд≥л≥в спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в та його орган≥в на м≥сц¤х. –≥шенн¤ спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в з питань, що в≥днесен≥ до його компетенц≥њ, Ї обов'¤зковими дл¤ вс≥х п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й ≥ можуть бути оскаржен≥ у судовому пор¤дку.  омпетенц≥¤ ≥нших спец≥ально уповноважених державних орган≥в управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища ≥ рац≥онального використанн¤ природних ресурс≥в визначаЇтьс¤ законодавством ”крањни, а також положенн¤ми про ц≥ органи, ¤к≥ затверджуютьс¤ у встановленому пор¤дку.

—татт¤ 21. ѕовноваженн¤ громадських об'Їднань у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища

√ромадськ≥ природоохоронн≥ об'Їднанн¤ мають право:

а) брати участь у розробц≥ план≥в, програм, пов'¤заних з охороною навколишнього природного середовища, розробл¤ти ≥ пропагувати своњ еколог≥чн≥ програми; ( ѕункт "а" частини першоњ статт≥ 21 в редакц≥њ «акону N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 ) б) утворювати громадськ≥ фонди охорони природи; за погодженн¤м з м≥сцевими –адами за рахунок власних кошт≥в ≥ добров≥льноњ трудовоњ участ≥ член≥в громадських об'Їднань виконувати роботи по охорон≥ та в≥дтворенню природних ресурс≥в, збереженню та пол≥пшенню стану навколишнього природного середовища;

в) брати участь у проведенн≥ спец≥ально уповноваженими державними органами управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища перев≥рок виконанн¤ п≥дприЇмствами, установами та орган≥зац≥¤ми природоохоронних план≥в ≥ заход≥в;

г) проводити громадську еколог≥чну експертизу, обнародувати њњ результати ≥ передавати њх органам, уповноваженим приймати р≥шенн¤;

д) в≥льного доступу до еколог≥чноњ ≥нформац≥њ; ( ѕункт "д"

частини першоњ статт≥ 21 в редакц≥њ «акону N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 ) е) виступати з ≥н≥ц≥ативою проведенн¤ республ≥канського ≥ м≥сцевих референдум≥в з питань, пов'¤заних з охороною навколишнього природного середовища, використанн¤м природних ресурс≥в та забезпеченн¤м еколог≥чноњ безпеки;

Ї) вносити до в≥дпов≥дних орган≥в пропозиц≥њ про орган≥зац≥ю територ≥й та об'Їкт≥в природно-запов≥дного фонду;

ж) подавати до суду позови про в≥дшкодуванн¤ шкоди, запод≥¤ноњ внасл≥док порушенн¤ законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в тому числ≥ здоров'ю громад¤н ≥ майну громадських об'Їднань;

з) брати участь у заходах м≥жнародних неур¤дових орган≥зац≥й з питань охорони навколишнього природного середовища;

и) брати участь у п≥дготовц≥ проект≥в нормативно-правових акт≥в з еколог≥чних питань; ( „астину першу статт≥ 21 доповнено пунктом "и" зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 ) ≥) оскаржувати в установленому законом пор¤дку р≥шенн¤ про в≥дмову чи несвоЇчасне наданн¤ за запитом еколог≥чноњ ≥нформац≥њ або неправом≥рне в≥дхиленн¤ запиту та його неповне задоволенн¤ ( „астину першу статт≥ 21 доповнено пунктом "≥" зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 ) ƒ≥¤льн≥сть громадських об'Їднань в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни на основ≥ њх статут≥в.

–озд≥л V
—ѕќ—“≈–≈∆≈ЌЌя, ѕ–ќ√Ќќ«”¬јЌЌя, ќЅЋ≤  “ј ≤Ќ‘ќ–ћ”¬јЌЌя ¬ √јЋ”«≤ Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

—татт¤ 22. ћон≥торинг навколишнього природного середовища

« метою забезпеченн¤ збору, обробки, збереженн¤ та анал≥зу ≥нформац≥њ про стан навколишнього природного середовища, прогнозуванн¤ його зм≥н та розробки науково обгрунтованих рекомендац≥й дл¤ прийн¤тт¤ ефективних управл≥нських р≥шень в ”крањни створюЇтьс¤ система державного мон≥торингу навколишнього природного середовища. —постереженн¤ за станом навколишнього природного середовища, р≥внем його забрудненн¤ зд≥йснюЇтьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в, ≥ншими спец≥ально уповноваженими державними органами, а також п≥дприЇмствами, установами та орган≥зац≥¤ми, д≥¤льн≥сть ¤ких призводить або може призвести до пог≥ршенн¤ стану навколишнього природного середовища. «азначен≥ п≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ зобов'¤зан≥ безоплатно передавати в≥дпов≥дним державним органам анал≥тичн≥ матер≥али своњх спостережень. ѕор¤док зд≥йсненн¤ державного мон≥торингу навколишнього природного середовища визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. —пец≥ально уповноважен≥ державн≥ органи разом з в≥дпов≥дними науковими установами забезпечують орган≥зац≥ю короткострокового ≥ довгострокового прогнозуванн¤ зм≥н навколишнього природного середовища, ¤к≥ повинн≥ враховуватис¤ при розробц≥ ≥ виконанн≥ програм та заход≥в щодо економ≥чного та соц≥ального розвитку республ≥ки, в тому числ≥ щодо охорони навколишнього природного середовища, використанн¤ ≥ в≥дтворенн¤ природних ресурс≥в та забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки.

—татт¤ 23.  адастри природних ресурс≥в

ƒл¤ обл≥ку к≥льк≥сних, ¤к≥сних та ≥нших характеристик природних ресурс≥в, обс¤гу, характеру та режиму њх використанн¤ ведутьс¤ державн≥ кадастри природних ресурс≥в. ƒержавн≥ кадастри ведутьс¤ в пор¤дку, що визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 24. ƒержавний обл≥к об'Їкт≥в, що шк≥дливо впливають на стан навколишнього природного середовища

ќб'Їкти, що шк≥дливо впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища, види та к≥льк≥сть шк≥дливих речовин, що потрапл¤ють у навколишнЇ природне середовище, види й розм≥ри шк≥дливих ф≥зичних та б≥олог≥чних вплив≥в на нього п≥дл¤гають державному обл≥ку. ( „астина перша статт≥ 24 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 198-IV ( 198-15 ) в≥д 24.10.2002 ) ѕ≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ провод¤ть первинний обл≥к у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища ≥ безоплатно подають в≥дпов≥дну ≥нформац≥ю органам, що ведуть державний обл≥к у ц≥й галуз≥. «б≥р, обробка ≥ поданн¤ в≥дпов≥дним державним органам зведеноњ статистичноњ зв≥тност≥ про обс¤ги викид≥в, скид≥в забруднюючих речовин, використанн¤ природних ресурс≥в, виконанн¤ завдань по охорон≥ навколишнього природного середовища та ≥ншоњ ≥нформац≥њ, веденн¤ еколог≥чних паспорт≥в зд≥йснюЇтьс¤ за Їдиною дл¤ республ≥ки системою в пор¤дку, що визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 25. ≤нформац≥¤ про стан навколишнього природного середовища (еколог≥чна ≥нформац≥¤)

≤нформац≥¤ про стан навколишнього природного середовища (еколог≥чна ≥нформац≥¤) - це будь-¤ка ≥нформац≥¤ в письмов≥й, ауд≥ов≥зуальн≥й, електронн≥й чи ≥нш≥й матер≥альн≥й форм≥ про:

стан навколишнього природного середовища чи його об'Їкт≥в - земл≥, вод, надр, атмосферного пов≥тр¤, рослинного ≥ тваринного св≥ту та р≥вн≥ њх забрудненн¤;

б≥олог≥чне р≥зноман≥тт¤ ≥ його компоненти, включаючи генетично видозм≥нен≥ орган≥зми та њх взаЇмод≥ю ≥з об'Їктами навколишнього природного середовища;

джерела, фактори, матер≥али, речовини, продукц≥ю, енерг≥ю, ф≥зичн≥ фактори (шум, в≥брац≥ю, електромагн≥тне випром≥нюванн¤, рад≥ац≥ю), ¤к≥ впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров'¤ людей;

загрозу виникненн¤ ≥ причини надзвичайних еколог≥чних ситуац≥й, результати л≥кв≥дац≥њ цих ¤вищ, рекомендац≥њ щодо заход≥в, спр¤мованих на зменшенн¤ њх негативного впливу на природн≥ об'Їкти та здоров'¤ людей;

еколог≥чн≥ прогнози, плани ≥ програми, заходи, в тому числ≥ адм≥н≥стративн≥, державну еколог≥чну пол≥тику, законодавство про охорону навколишнього природного середовища;

витрати, пов'¤зан≥ ≥з зд≥йсненн¤м природоохоронних заход≥в за рахунок фонд≥в охорони навколишнього природного середовища, ≥нших джерел ф≥нансуванн¤, економ≥чний анал≥з, проведений у процес≥ прийн¤тт¤ р≥шень з питань, що стосуютьс¤ довк≥лл¤.

ќсновними джерелами такоњ ≥нформац≥њ Ї дан≥ мон≥торингу довк≥лл¤, кадастр≥в природних ресурс≥в, реЇстри, автоматизован≥ бази даних, арх≥ви, а також дов≥дки, що видаютьс¤ уповноваженими на те органами державноњ влади, органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, громадськими орган≥зац≥¤ми, окремими посадовими особами. ( —татт¤ 25 в редакц≥њ «акону N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 )

—татт¤ 25-1. ≈колог≥чне ≥нформац≥йне забезпеченн¤

—пец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в, його органи на м≥сц¤х, органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ, д≥¤льн≥сть ¤ких може негативно вплинути або впливаЇ на стан навколишнього природного середовища, житт¤ ≥ здоров'¤ людей, зобов'¤зан≥ забезпечувати в≥льний доступ населенн¤ до ≥нформац≥њ про стан навколишнього природного середовища.

≈колог≥чне ≥нформац≥йне забезпеченн¤ зд≥йснюЇтьс¤ органами державноњ влади та органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤ в межах њх повноважень шл¤хом:

а) п≥дготовки спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в ≥ поданн¤ на розгл¤д ¬ерховноњ –ади ”крањни щор≥чноњ Ќац≥ональноњ допов≥д≥ про стан навколишнього природного середовища в ”крањн≥, а п≥сл¤ њњ розгл¤ду ¬ерховною –адою ”крањни - опубл≥куванн¤ окремим виданн¤м та розм≥щенн¤ в систем≥ ≤нтернет;

б) щор≥чного ≥нформуванн¤ –адою м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласними державними адм≥н≥страц≥¤ми,  ињвською та —евастопольською м≥ськими державними адм≥н≥страц≥¤ми в≥дпов≥дних рад та населенн¤ про стан навколишнього природного середовища в≥дпов≥дних територ≥й;

в) систематичного ≥нформуванн¤ населенн¤ через засоби масовоњ ≥нформац≥њ про стан навколишнього природного середовища, динам≥ку його зм≥н, джерела забрудненн¤, розм≥щенн¤ в≥дход≥в чи ≥ншоњ зм≥ни навколишнього природного середовища ≥ характер впливу еколог≥чних фактор≥в на здоров'¤ людей;

г) негайного ≥нформуванн¤ про надзвичайн≥ еколог≥чн≥ ситуац≥њ;

і) передач≥ ≥нформац≥њ, отриманоњ в результат≥ проведенн¤ мон≥торингу довк≥лл¤, каналами ≥нформац≥йних зв'¤зк≥в органам, уповноваженим приймати р≥шенн¤ щодо отриманоњ ≥нформац≥њ;

д) забезпеченн¤ в≥льного доступу до еколог≥чноњ ≥нформац≥њ, ¤ка не становить державноњ таЇмниц≥ ≥ м≥ститьс¤ у списках, реЇстрах, арх≥вах та ≥нших джерелах. ( «акон доповнено статтею 25-1 зг≥дно ≥з «аконом N 254-IV ( 254-15 ) в≥д 28.11.2002 )

–озд≥л VI
≈ ќЋќ√≤„Ќј ≈ —ѕ≈–“»«ј

—татт¤ 26. ќбов'¤зков≥сть еколог≥чноњ експертизи

¬ ”крањн≥ зд≥йснюютьс¤ державна, громадська та ≥нш≥ види еколог≥чноњ експертизи. ѕроведенн¤ еколог≥чноњ експертизи Ї обов'¤зковим у процес≥ законотворчоњ, ≥нвестиц≥йноњ, управл≥нськоњ, господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥, що впливаЇ на стан навколишнього природного середовища. ѕор¤док проведенн¤ еколог≥чноњ експертизи визначаЇтьс¤ законодавством ”крањни.

—татт¤ 27. ќб'Їкти еколог≥чноњ експертизи

≈колог≥чн≥й експертиз≥ п≥дл¤гають:

а) проекти схем розвитку ≥ розм≥щенн¤ продуктивних сил, розвитку галузей народного господарства, генеральних план≥в населених пункт≥в, схем районноњ план≥ровки та ≥нша передпланова ≥ передпроектна документац≥¤;

б) техн≥ко-економ≥чн≥ обгрунтуванн¤ ≥ розрахунки, проекти на буд≥вництво ≥ реконструкц≥ю (розширенн¤, техн≥чне переозброЇнн¤) п≥дприЇмств та ≥нших об'Їкт≥в, що можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, незалежно в≥д форм власност≥ та п≥дпор¤дкуванн¤, в тому числ≥ в≥йськового призначенн¤;

в) проекти ≥нструктивно-методичних ≥ нормативно-техн≥чних акт≥в та документ≥в, ¤к≥ регламентують господарську д≥¤льн≥сть, що негативно впливаЇ на навколишнЇ природне середовище;

г) документац≥¤ по створенню новоњ техн≥ки, технолог≥њ, матер≥ал≥в ≥ речовин, у тому числ≥ та, що закуповуЇтьс¤ за кордоном;

д) матер≥али, речовини, продукц≥¤, господарськ≥ р≥шенн¤, системи й об'Їкти, впровадженн¤ або реал≥зац≥¤ ¤ких може призвести до порушенн¤ норм еколог≥чноњ безпеки та негативного впливу на навколишнЇ природне середовище. ( ѕункт "д" частини першоњ статт≥ 27 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 ) ≈колог≥чн≥й експертиз≥ можуть п≥дл¤гати еколог≥чно небезпечн≥ д≥юч≥ об'Їкти та комплекси, в тому числ≥ в≥йськового та оборонного призначенн¤.

—татт¤ 28. ƒержавна еколог≥чна експертиза

ƒержавна еколог≥чна експертиза проводитьс¤ експертними п≥дрозд≥лами чи спец≥ально створюваними ком≥с≥¤ми спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в та його орган≥в на м≥сц¤х на основ≥ принцип≥в законност≥, науковоњ обгрунтованост≥, комплексност≥, незалежност≥, гласност≥ та довгострокового прогнозуванн¤. «авданн¤ми державноњ еколог≥чноњ експертизи Ї:

а) визначенн¤ еколог≥чноњ безпеки господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥, ¤ка може нин≥ або в майбутньому пр¤мо або посередньо негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища;

б) встановленн¤ в≥дпов≥дност≥ передпроектних, передпланових, проектних та ≥нших р≥шень вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

в) оц≥нка повноти й обгрунтованост≥ передбачуваних заход≥в щодо охорони навколишнього природного середовища та здоров'¤ населенн¤, ¤ка зд≥йснюЇтьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в разом з спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤. ƒл¤ участ≥ в проведенн≥ державноњ еколог≥чноњ експертизи можуть залучатис¤ в≥дпов≥дн≥ органи державного управл≥нн¤ ”крањни, представники науково-досл≥дних, проектно- конструкторських, ≥нших установ та орган≥зац≥й, вищих навчальних заклад≥в, громадськост≥, експерти м≥жнародних орган≥зац≥й.

—татт¤ 29. ќбов'¤зков≥сть виконанн¤ висновк≥в державноњ еколог≥чноњ експертизи

¬исновок державноњ еколог≥чноњ експертизи п≥сл¤ затвердженн¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в Ї обов'¤зковим дл¤ виконанн¤. ѕозитивний висновок державноњ еколог≥чноњ експертизи Ї п≥дставою дл¤ в≥дкритт¤ ф≥нансуванн¤ вс≥х програм ≥ проект≥в. –еал≥зац≥¤ програм, проект≥в ≥ р≥шень без позитивного висновку державноњ еколог≥чноњ експертизи заборон¤Їтьс¤.

—татт¤ 30. √ромадська еколог≥чна експертиза

√ромадська еколог≥чна експертиза зд≥йснюЇтьс¤ незалежними групами спец≥ал≥ст≥в з ≥н≥ц≥ативи громадських об'Їднань, а також м≥сцевих орган≥в влади за рахунок њх власних кошт≥в або на громадських засадах. √ромадська еколог≥чна експертиза проводитьс¤ незалежно в≥д державноњ еколог≥чноњ експертизи. ¬исновки громадськоњ еколог≥чноњ експертизи можуть враховуватис¤ органами, ¤к≥ зд≥йснюють державну еколог≥чну експертизу, а також органами, що за≥нтересован≥ у реал≥зац≥њ проектних р≥шень або експлуатують в≥дпов≥дний об'Їкт.

–озд≥л VII
—“јЌƒј–“»«ј÷≤я ≤ Ќќ–ћ”¬јЌЌя ¬ √јЋ”«≤ ќ’ќ–ќЌ» Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

—татт¤ 31. «авданн¤ стандартизац≥њ ≥ нормуванн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища

≈колог≥чна стандартизац≥¤ ≥ нормуванн¤ провод¤тьс¤ з метою встановленн¤ комплексу обов'¤зкових норм, правил, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, використанн¤ природних ресурс≥в та забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки.

—татт¤ 32. ≈колог≥чн≥ стандарти

ƒержавн≥ стандарти в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища Ї обов'¤зковими дл¤ виконанн¤ ≥ визначають пон¤тт¤ ≥ терм≥ни, режим використанн¤ й охорони природних ресурс≥в, методи контролю за станом навколишнього природного середовища, вимоги щодо запоб≥ганн¤ забрудненню навколишнього природного середовища, ≥нш≥ питанн¤, пов'¤зан≥ з охороною навколишнього природного середовища та використанн¤м природних ресурс≥в. ( „астина перша статт≥ 32 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 ) ≈колог≥чн≥ стандарти розробл¤ютьс¤ ≥ ввод¤тьс¤ в д≥ю в пор¤дку, що встановлюЇтьс¤ законодавством ”крањни.

—татт¤ 33. ≈колог≥чн≥ нормативи

≈колог≥чн≥ нормативи встановлюють гранично допустим≥ викиди та скиди у навколишнЇ природне середовище забруднюючих х≥м≥чних речовин, р≥вн≥ допустимого шк≥дливого впливу на нього ф≥зичних та б≥олог≥чних фактор≥в. ( „астина перша статт≥ 33 в редакц≥њ «акону N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 ) «аконодавством ”крањни можуть встановлюватис¤ нормативи використанн¤ природних ресурс≥в та ≥нш≥ еколог≥чн≥ нормативи. ≈колог≥чн≥ нормативи повинн≥ встановлюватис¤ з урахуванн¤м вимог сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних та сан≥тарно-протиеп≥дем≥чних правил ≥ норм, г≥г≥Їн≥чних норматив≥в. ( „астина трет¤ статт≥ 33 в редакц≥њ «акону N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 ) Ќормативи гранично допустимих концентрац≥й забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищ≥ та р≥вн≥ шк≥дливих ф≥зичних та б≥олог≥чних вплив≥в на нього Ї Їдиними дл¤ вс≥Їњ територ≥њ ”крањни. ( „астина четверта статт≥ 33 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 198-IV ( 198-15 ) в≥д 24.10.2002 ) ” раз≥ необх≥дност≥ дл¤ курортних, л≥кувально-оздоровчих, рекреац≥йних та ≥нших окремих район≥в можуть встановлюватис¤ б≥льш сувор≥ нормативи гранично допустимих концентрац≥й забруднюючих речовин та ≥нших шк≥дливих вплив≥в на навколишнЇ природне середовище. ≈колог≥чн≥ нормативи розробл¤ютьс¤ ≥ ввод¤тьс¤ в д≥ю спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥вта ≥ншими уповноваженими на те державними органами в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни. ( „астина шоста статт≥ 33 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )

–озд≥л VIII
 ќЌ“–ќЋ№ ≤ Ќј√Ћяƒ ” √јЋ”«≤ ќ’ќ–ќЌ» Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

—татт¤ 34. «авданн¤ контролю в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища

«авданн¤ контролю у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища пол¤гають у забезпеченн≥ додержанн¤ вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища вс≥ма державними органами, п≥дприЇмствами, установами та орган≥зац≥¤ми, незалежно в≥д форм власност≥ ≥ п≥дпор¤дкуванн¤, а також громад¤нами.

—татт¤ 35. ƒержавний контроль у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища

ƒержавний контроль у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища зд≥йснюЇтьс¤ –адами та њх виконавчими ≥ розпор¤дчими органами, спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в, його органами на м≥сц¤х та ≥ншими спец≥ально уповноваженими державними органами. ƒержавному контролю п≥дл¤гають використанн¤ ≥ охорона земель, надр, поверхневих ≥ п≥дземних вод, атмосферного пов≥тр¤, л≥с≥в та ≥ншоњ рослинност≥, тваринного св≥ту, морського середовища та природних ресурс≥в територ≥альних вод, континентального шельфу та виключноњ (морськоњ) економ≥чноњ зони республ≥ки, природних територ≥й та об'Їкт≥в, що п≥дл¤гають особлив≥й охорон≥, стан навколишнього природного середовища. ѕор¤док зд≥йсненн¤ державного контролю за охороною навколишнього природного середовища та використанн¤м природних ресурс≥в визначаЇтьс¤ цим «аконом та ≥ншим законодавством ”крањни.

—татт¤ 36. √ромадський контроль у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища

√ромадський контроль у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища зд≥йснюЇтьс¤ громадськими ≥нспекторами охорони навколишнього природного середовища зг≥дно з ѕоложенн¤м, ¤ке затверджуЇтьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в. √ромадськ≥ ≥нспектори охорони навколишнього природного середовища:

а) беруть участь у проведенн≥ сп≥льно з прац≥вниками орган≥в державного контролю рейд≥в та перев≥рок додержанн¤ п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми та громад¤нами законодавства про охорону навколишнього природного середовища, додержанн¤ норм еколог≥чноњ безпеки та використанн¤ природних ресурс≥в;

б) провод¤ть перев≥рки ≥ складають протоколи про порушенн¤ законодавства про охорону навколишнього природного середовища ≥ подають њх органам державного контролю в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища та правоохоронним органам дл¤ прит¤гненн¤ винних до в≥дпов≥дальност≥;

в) подають допомогу органам державного контролю в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища в д≥¤льност≥ по запоб≥ганню еколог≥чним правопорушенн¤м. ќргани громадського контролю в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища можуть зд≥йснювати й ≥нш≥ функц≥њ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

—татт¤ 37. ѕрокурорський нагл¤д за додержанн¤м законодавства про охорону навколишнього природного середовища

Ќагл¤д за додержанн¤м законодавства про охорону навколишнього природного середовища зд≥йснюЇ √енеральний прокурор ”крањни та п≥дпор¤дкован≥ йому органи прокуратури. ѕри зд≥йсненн≥ нагл¤ду органи прокуратури застосовують надан≥ њм законодавством ”крањни права, включаючи зверненн¤ до суд≥в з позовами про в≥дшкодуванн¤ шкоди, запод≥¤ноњ в результат≥ порушенн¤ законодавства про охорону навколишнього природного середовища, та про припиненн¤ еколог≥чно небезпечноњ д≥¤льност≥. ( „астина друга статт≥ 37 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 762-IV ( 762-15 ) в≥д 15.05.2003 ) ¬ раз≥ необх≥дност≥ у склад≥ орган≥в ѕрокуратури ”крањни можуть створюватис¤ спец≥ал≥зован≥ еколог≥чн≥ п≥дрозд≥ли.

–озд≥л IX
–≈√”Ћё¬јЌЌя ¬» ќ–»—“јЌЌя ѕ–»–ќƒЌ»’ –≈—”–—≤¬

—татт¤ 38. «агальне та спец≥альне використанн¤ природних ресурс≥в

¬икористанн¤ природних ресурс≥в в ”крањн≥ зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку загального ≥ спец≥ального використанн¤ природних ресурс≥в. «аконодавством ”крањни громад¤нам гарантуЇтьс¤ право загального використанн¤ природних ресурс≥в дл¤ задоволенн¤ життЇво необх≥дних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреац≥йних, матер≥альних тощо) безоплатно, без закр≥пленн¤ цих ресурс≥в за окремими особами ≥ наданн¤ в≥дпов≥дних дозвол≥в, за вин¤тком обмежень, передбачених законодавством ”крањни. ¬ пор¤дку спец≥ального використанн¤ природних ресурс≥в громад¤нам, п≥дприЇмствам, установам ≥ орган≥зац≥¤м надаютьс¤ у волод≥нн¤, користуванн¤ або оренду природн≥ ресурси на п≥дстав≥ спец≥альних дозвол≥в, зареЇстрованих у встановленому пор¤дку, за плату дл¤ зд≥йсненн¤ виробничоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥, а у випадках, передбачених законодавством ”крањни, - на п≥льгових умовах.

—татт¤ 39. ѕриродн≥ ресурси загальнодержавного ≥ м≥сцевого значенн¤

ƒо природних ресурс≥в загальнодержавного значенн¤ належать:

а) територ≥альн≥ та внутр≥шн≥ морськ≥ води;

б) природн≥ ресурси континентального шельфу та виключноњ (морськоњ) економ≥чноњ зони;

в) атмосферне пов≥тр¤;

г) п≥дземн≥ води;

д) поверхнев≥ води, що знаход¤тьс¤ або використовуютьс¤ на територ≥њ б≥льш ¤к одн≥Їњ област≥;

е) л≥сов≥ ресурси державного значенн¤;

Ї) природн≥ ресурси в межах територ≥й та об'Їкт≥в природно-запов≥дного фонду загальнодержавного значенн¤;

ж) дик≥ тварини, ¤к≥ перебувають у стан≥ природноњ вол≥ в межах територ≥њ ”крањни, њњ континентального шельфу та виключноњ (морськоњ) економ≥чноњ зони, ≥нш≥ об'Їкти тваринного св≥ту, на ¤к≥ поширюЇтьс¤ д≥¤ «акону ”крањни "ѕро тваринний св≥т" ( 2894-14 ) ≥ ¤к≥ перебувають у державн≥й власност≥, а також об'Їкти тваринного св≥ту, що у встановленому законодавством пор¤дку набут≥ в комунальну або приватну власн≥сть ≥ визнан≥ об'Їктами загальнодержавного значенн¤. ( ѕункт "ж" статт≥ 39 в редакц≥њ «акон≥в N 81/96-¬– в≥д 06.03.96, N 1122-IV ( 1122-15 ) в≥д 11.07.2003 ) з) корисн≥ копалини, за вин¤тком загальнопоширених. «аконодавством ”крањни можуть бути в≥днесен≥ до природних ресурс≥в загальнодержавного значенн¤ й ≥нш≥ природн≥ ресурси. ƒо природних ресурс≥в м≥сцевого значенн¤ належать природн≥ ресурси, не в≥днесен≥ законодавством ”крањни до природних ресурс≥в загальнодержавного значенн¤. ( —татт¤ 39 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 )

—татт¤ 40. ƒодержанн¤ еколог≥чних вимог при використанн≥ природних ресурс≥в

¬икористанн¤ природних ресурс≥в громад¤нами, п≥дприЇмствами, установами та орган≥зац≥¤ми зд≥йснюЇтьс¤ з додержанн¤м обов'¤зкових еколог≥чних вимог:

а) рац≥онального ≥ економного використанн¤ природних ресурс≥в на основ≥ широкого застосуванн¤ нов≥тн≥х технолог≥й;

б) зд≥йсненн¤ заход≥в щодо запоб≥ганн¤ псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурс≥в, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) зд≥йсненн¤ заход≥в щодо в≥дтворенн¤ в≥дновлюваних природних ресурс≥в;

г) застосуванн¤ б≥олог≥чних, х≥м≥чних та ≥нших метод≥в пол≥пшенн¤ ¤кост≥ природних ресурс≥в, ¤к≥ забезпечують охорону навколишнього природного середовища ≥ безпеку здоров'¤ населенн¤;

д) збереженн¤ територ≥й та об'Їкт≥в природно-запов≥дного фонду, а також ≥нших територ≥й, що п≥дл¤гають особлив≥й охорон≥;

е) зд≥йсненн¤ господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥ без порушенн¤ еколог≥чних прав ≥нших ос≥б. ѕри використанн≥ природних ресурс≥в маЇ забезпечуватис¤ виконанн¤ й ≥нших вимог, встановлених цим «аконом та ≥ншим законодавством ”крањни.

–озд≥л X
≈ ќЌќћ≤„Ќ»… ћ≈’јЌ≤«ћ «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌя ќ’ќ–ќЌ» Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

—татт¤ 41. ≈коном≥чн≥ заходи забезпеченн¤ охорони навколишнього природного середовища

≈коном≥чн≥ заходи забезпеченн¤ охорони навколишнього природного середовища передбачають:

а) взаЇмозв'¤зок ус≥Їњ управл≥нськоњ, науково-техн≥чноњ та господарськоњ д≥¤льност≥ п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й з рац≥ональним використанн¤м природних ресурс≥в та ефективн≥стю заход≥в по охорон≥ навколишнього природного середовища на основ≥ економ≥чних важел≥в;

б) визначенн¤ джерел ф≥нансуванн¤ заход≥в щодо охорони навколишнього природного середовища;

в) встановленн¤ л≥м≥т≥в використанн¤ природних ресурс≥в, скид≥в забруднюючих речовин у навколишнЇ природне середовище та на утворенн¤ ≥ розм≥щенн¤ в≥дход≥в; ( ѕункт "в" статт≥ 41 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99, N 2556-III ( 2556-14 ) в≥д 21.06.2001 ) г) встановленн¤ норматив≥в збору ≥ розм≥р≥в збор≥в за використанн¤ природних ресурс≥в, викиди ≥ скиди забруднюючих речовин у навколишнЇ природне середовище на утворенн¤ ≥ розм≥щенн¤ в≥дход≥в та ≥нш≥ види шк≥дливого впливу; ( ѕункт "г" статт≥ 41 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99 ) д) наданн¤ п≥дприЇмствам, установам ≥ орган≥зац≥¤м, а також громад¤нам податкових, кредитних та ≥нших п≥льг при впровадженн≥ ними малов≥дх≥дних, енерго- ≥ ресурсозбер≥гаючих технолог≥й та нетрадиц≥йних вид≥в енерг≥њ, зд≥йсненн≥ ≥нших ефективних заход≥в щодо охорони навколишнього природного середовища;

е) в≥дшкодуванн¤ в установленому пор¤дку збитк≥в, завданих порушенн¤м законодавства про охорону навколишнього природного середовища. ( —татт¤ 41 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )

—татт¤ 42. ‘≥нансуванн¤ заход≥в щодо охорони навколишнього природного середовища

¬ ”крањн≥ ф≥нансуванн¤ заход≥в щодо охорони навколишнього природного середовища зд≥йснюЇтьс¤ за рахунок ƒержавного бюджету ”крањни, республ≥канського бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевих бюджет≥в, кошт≥в п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, фонд≥в охорони навколишнього природного середовища, добров≥льних внеск≥в та ≥нших кошт≥в. ( —татт¤ 42 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 81/96-¬– в≥д 06.03.96, N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )

—татт¤ 43. «б≥р за спец≥альне використанн¤ природних ресурс≥в

«б≥р за спец≥альне використанн¤ природних ресурс≥в встановлюЇтьс¤ на основ≥ норматив≥в збор≥в ≥ л≥м≥т≥в њх використанн¤. Ќормативи збору за використанн¤ природних ресурс≥в визначаютьс¤ з урахуванн¤м њх розповсюдженост≥, ¤кост≥, можливост≥ в≥дтворенн¤, доступност≥, комплексност≥, продуктивност≥, м≥сцезнаходженн¤, можливост≥ переробки знешкодженн¤ ≥ утил≥зац≥њ в≥дход≥в та ≥нших фактор≥в. ( „астина друга статт≥ 43 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99 ) Ќормативи збору за використанн¤ природних ресурс≥в, а також пор¤док њњ ст¤гненн¤ встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. Ћ≥м≥ти використанн¤ природних ресурс≥в встановлюютьс¤ в пор¤дку, що визначаЇтьс¤ ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласними, м≥ськими (м≥ста загальнодержавного значенн¤) –адами, кр≥м випадк≥в, коли природн≥ ресурси мають загальнодержавне значенн¤. ( „астина четверта статт≥ 43 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 ) Ћ≥м≥ти використанн¤ природних ресурс≥в загальнодержавного значенн¤ встановлюютьс¤ в пор¤дку, що визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( „астина п'¤та статт≥ 43 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 ) «бори за використанн¤ природних ресурс≥в в межах встановлених л≥м≥т≥в в≥днос¤тьс¤ на витрати виробництва, а за понадл≥м≥тне використанн¤ та зниженн¤ њх ¤кост≥ ст¤гуютьс¤ з прибутку, що залишаЇтьс¤ у розпор¤дженн≥ п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й чи громад¤н. ( —татт¤ 43 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )

—татт¤ 44. «б≥р за забрудненн¤ навколишнього природного середовища

«б≥р за забрудненн¤ навколишнього природного середовища встановлюЇтьс¤ на основ≥ фактичних обс¤г≥в викид≥в, л≥м≥т≥в скид≥в забруднюючих речовин в навколишнЇ природне середовище ≥ розм≥щенн¤ в≥дход≥в. ( „астина перша статт≥ 44 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99, в редакц≥њ «акону N 2556-III ( 2556-14 ) в≥д 21.06.2001 ) Ћ≥м≥ти скид≥в забруднюючих речовин в навколишнЇ природне середовище утворенн¤ ≥ розм≥щенн¤ в≥дход≥в промислового, с≥льськогосподарського, буд≥вельного й ≥ншого виробництва та ≥нш≥ види шк≥дливого впливу в ц≥лому по територ≥њ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, областей, м≥ст загальнодержавного значенн¤ або окремих рег≥он≥в встановлюютьс¤: ( јбзац перший частини другоњ статт≥ 44 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2556-III ( 2556-14 ) в≥д 21.06.2001 )

а) у випадках, коли це призводить до забрудненн¤ природних ресурс≥в республ≥канського значенн¤, територ≥й ≥нших областей, - спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в;

б) в ≥нших випадках - в пор¤дку, що встановлюЇтьс¤ ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласними, м≥ськими (м≥ст загальнодержавного значенн¤) –адами, за поданн¤м орган≥в спец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в. ( „астина друга статт≥ 44 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99 ) ѕор¤док встановленн¤ норматив≥в збору ≥ ст¤гненн¤ збор≥в за забрудненн¤ навколишнього природного середовища визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. «бори п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, а також громад¤н за викиди ≥ скиди забруднюючих речовин у навколишнЇ природне середовище, розм≥щенн¤ в≥дход≥в та ≥нш≥ види шк≥дливого впливу в межах л≥м≥т≥в в≥днос¤тьс¤ на витрати виробництва, а за перевищенн¤ л≥м≥т≥в ст¤гуютьс¤ з прибутку, що залишаЇтьс¤ в розпор¤дженн≥ п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й чи громад¤н. ( „астина четверта статт≥ 44 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 934-XIV ( 934-14 ) в≥д 14.07.99 - зм≥ни втратили чинн≥сть у зв'¤зку ≥з зак≥нченн¤м строку д≥њ «акону ) ѕор¤док встановленн¤ обмежень розм≥р≥в збор≥в за забрудненн¤ навколишнього природного середовища визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( —татт¤ 44 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )

—татт¤ 45. «б≥р за пог≥ршенн¤ ¤кост≥ природних ресурс≥в ( ¬водитьс¤ в д≥ю з 01.01.95 зг≥дно з ѕостановою ¬– N 4041-12 в≥д 25.02.94)

«б≥р за пог≥ршенн¤ ¤кост≥ природних ресурс≥в (зниженн¤ родючост≥ грунт≥в, продуктивност≥ л≥с≥в, рибопродуктивност≥ водойм тощо) в результат≥ волод≥нн¤ ≥ користуванн¤ встановлюЇтьс¤ на основ≥ норматив≥в. ѕор¤док встановленн¤ норматив≥в збору за пог≥ршенн¤ ¤кост≥ природних ресурс≥в визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. «бори п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, а також громад¤н за пог≥ршенн¤ ¤кост≥ природних ресурс≥в внасл≥док волод≥нн¤ ≥ користуванн¤ ними зд≥йснюютьс¤ за рахунок прибутку, що залишаЇтьс¤ у њх розпор¤дженн≥. ( —татт¤ 45 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )

—татт¤ 46. –озпод≥л збор≥в за використанн¤ природних ресурс≥в, забрудненн¤ навколишнього природного середовища

«бори за використанн¤ природних ресурс≥в надход¤ть до м≥сцевих бюджет≥в, республ≥канського бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та ƒержавного бюджету ”крањни ≥ спр¤мовуютьс¤ на виконанн¤ роб≥т по в≥дтворенню, п≥дтриманню цих ресурс≥в у належному стан≥. «бори за використанн¤ природних ресурс≥в м≥сцевого значенн¤ надход¤ть до республ≥канського бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевих бюджет≥в. «бори за використанн¤ природних ресурс≥в зараховуютьс¤ до в≥дпов≥дних бюджет≥в зг≥дно з чинним законодавством. ( „астина трет¤ статт≥ 46 в редакц≥њ «акону N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 ) ( ƒ≥ю частини четвертоњ статт≥ 46 зупинено на 2006 р≥к зг≥дно ≥з «аконом N 3235-IV ( 3235-15 ) в≥д 20.12.2005 )  ошти в≥д збору за забрудненн¤ навколишнього природного середовища розпод≥л¤ютьс¤ м≥ж м≥сцевими (с≥льськими, селищними, м≥ськими), обласними та республ≥канським јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, а також ƒержавним фондами охорони навколишнього природного середовища у сп≥вв≥дношенн≥ в≥дпов≥дно 20, 50 ≥ 30 в≥дсотк≥в, а м≥ж  ињвським, —евастопольським м≥ськими та ƒержавним фондами охорони навколишнього природного середовища - у сп≥вв≥дношенн≥ 70 ≥ 30 в≥дсотк≥в. ( „астина четверта статт≥ 46 в редакц≥њ «акону N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )

( „астина п'¤та втратила чинн≥сть на п≥дстав≥ «акону N 934-XIV ( 934-14 ) в≥д 14.07.99, у зв'¤зку ≥з зак≥нченн¤м строку його д≥њ )

–озпод≥л кошт≥в за використанн¤ природних ресурс≥в, що надход¤ть до ƒержавного бюджету ”крањни, зд≥йснюЇтьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни. –озпод≥л кошт≥в за використанн¤ природних ресурс≥в, що надход¤ть до республ≥канського бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевих бюджет≥в, зд≥йснюЇтьс¤ ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, в≥дпов≥дними обласними та м≥ськими (м≥ст загальнодержавного значенн¤) –адами народних депутат≥в за поданн¤м орган≥в спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в. ( —татт¤ 46 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 )

—татт¤ 47. ‘онди охорони навколишнього природного середовища

ƒл¤ ф≥нансуванн¤ заход≥в щодо охорони навколишнього природного середовища утворюютьс¤ ƒержавний, республ≥канський јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцев≥ фонди охорони навколишнього природного середовища. ( „астина перша статт≥ 47 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 ) –еспубл≥канський јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцев≥ фонди охорони навколишнього природного середовища утворюютьс¤ у склад≥ республ≥канського бюджету јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету за м≥сцем запод≥¤нн¤ еколог≥чноњ шкоди за рахунок:

а) збор≥в за забрудненн¤ навколишнього природного середовища;

б) частини грошових ст¤гнень за шкоду, запод≥¤ну порушенн¤м законодавства про охорону навколишнього природного середовища в результат≥ господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥ зг≥дно з чинним законодавством; ( ƒ≥ю пункту "б" частини другоњ статт≥ 47 зупинено на 2003 р≥к в частин≥ спр¤муванн¤ частини грошових ст¤гнень за порушенн¤ норм ≥ правил охорони навколишнього природного середовища до республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевих фонд≥в охорони навколишнього природного середовища зг≥дно ≥з «аконом N 380-IV ( 380-15 ) в≥д 26.12.2002; д≥ю пункту "б"

частини другоњ статт≥ 47 зупинено на 2004 р≥к в частин≥ спр¤муванн¤ частини грошових ст¤гнень за порушенн¤ норм ≥ правил охорони навколишнього природного середовища до республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевих фонд≥в охорони навколишнього природного середовища зг≥дно ≥з «аконом N 1344-IV ( 1344-15 ) в≥д 27.11.2003; д≥ю пункту "б" частини другоњ статт≥ 47 зупинено на 2005 р≥к в частин≥ спр¤муванн¤ частини грошових ст¤гнень за порушенн¤ норм ≥ правил охорони навколишнього природного середовища до республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевих фонд≥в охорони навколишнього природного середовища зг≥дно ≥з «аконом N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004;

≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005 ) в) ц≥льових та ≥нших добров≥льних внеск≥в п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й та громад¤н. ( „астина друга статт≥ 47 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96, в редакц≥њ «акону N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 ) –озпод≥л збор≥в, що надход¤ть до республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцевих фонд≥в охорони навколишнього природного середовища, зд≥йснюЇтьс¤ ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, в≥дпов≥дними обласними, м≥ськими (м≥ста загальнодержавного значенн¤) –адами за поданн¤м орган≥в спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в. ( „астина трет¤ статт≥ 47 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 ) ƒержавний фонд охорони навколишнього природного середовища утворюЇтьс¤ за рахунок:

а) в≥драхувань з м≥сцевих фонд≥в охорони навколишнього природного середовища, розм≥р ¤ких визначаЇтьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни;

б) добров≥льних внеск≥в п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й, громад¤н та ≥нших надходжень;

в) частини збор≥в за використанн¤ природних ресурс≥в, розм≥р ¤ких визначаЇтьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни за поданн¤м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( „астину четверту статт≥ 47 доповнено пунктом "в" зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 - набираЇ чинност≥ з 01.01.99 ) ( „астина четверта статт≥ 47 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 ) –озпод≥л кошт≥в, що надход¤ть до ƒержавного фонду охорони навколишнього природного середовища, зд≥йснюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни за поданн¤м спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в. ( „астина п'¤та статт≥ 47 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )  ошти м≥сцевих республ≥канського јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ ƒержавного фонд≥в охорони навколишнього природного середовища можуть використовуватись т≥льки дл¤ ц≥льового ф≥нансуванн¤ природоохоронних та ресурсозбер≥гаючих заход≥в, в тому числ≥ наукових досл≥джень з цих питань веденн¤ державного кадастру територ≥й та об'Їкт≥в природно-запов≥дного фонду, а також заход≥в дл¤ зниженн¤ впливу забрудненн¤ навколишнього природного середовища на здоров'¤ населенн¤ та стимулюванн¤ прац≥вник≥в спец≥ально уповноважених державних орган≥в у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища ≥ використанн¤ природних ресурс≥в, кр≥м ос≥б, ¤к≥ мають статус державних службовц≥в, та громадських ≥нспектор≥в з охорони навколишнього природного середовища, ¤к≥ ви¤вили порушенн¤ природоохоронного законодавства ≥ вжили необх≥дних заход≥в дл¤ прит¤гненн¤ винних до в≥дпов≥дальност≥, запоб≥ганн¤ порушенн¤м природоохоронного законодавства. ( „астина шоста статт≥ 47 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 81/96-¬– в≥д 06.03.96, N 186/98-¬– в≥д 05.03.98, N 1287-XIV ( 1287-14 ) в≥д 14.12.99 ) ѕоложенн¤ про республ≥канський јвтономноњ –еспубл≥ки  рим та м≥сцев≥ фонди охорони навколишнього природного середовища затверджуютьс¤ в≥дпов≥дними –адами, а ƒержавного фонду охорони навколишнього природного середовища -  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( „астина сьома статт≥ 47 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 ) ¬ ”крањн≥ можуть утворюватись й ≥нш≥ фонди дл¤ стимулюванн¤ ≥ ф≥нансуванн¤ заход≥в щодо охорони навколишнього природного середовища, рац≥онального використанн¤ природних ресурс≥в та забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки. ( —татт¤ 47 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )

—татт¤ 48. —тимулюванн¤ в систем≥ охорони навколишнього природного середовища

¬ ”крањн≥ зд≥йснюЇтьс¤ стимулюванн¤ рац≥онального використанн¤ природних ресурс≥в, охорони навколишнього природного середовища шл¤хом:

а) наданн¤ п≥льг при оподаткуванн≥ п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й ≥ громад¤н в раз≥ реал≥зац≥њ ними заход≥в щодо рац≥онального використанн¤ природних ресурс≥в та охорони навколишнього природного середовища, при переход≥ на малов≥дх≥дн≥ ≥ ресурсо- ≥ енергозбер≥гаюч≥ технолог≥њ, орган≥зац≥њ виробництва ≥ впровадженн≥ очисного обладнанн¤ ≥ устаткуванн¤ дл¤ утил≥зац≥њ та знешкодженн¤ в≥дход≥в, а також прилад≥в контролю за станом навколишнього природного середовища та джерелами викид≥в ≥ скид≥в забруднюючих речовин, виконанн≥ ≥нших заход≥в, спр¤мованих на пол≥пшенн¤ охорони навколишнього природного середовища; ( ѕункт "а" статт≥ 48 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99 ) б) наданн¤ на п≥льгових умовах короткострокових ≥ довгострокових позичок дл¤ реал≥зац≥њ заход≥в щодо забезпеченн¤ рац≥онального використанн¤ природних ресурс≥в та охорони навколишнього природного середовища;

в) встановленн¤ п≥двищених норм амортизац≥њ основних виробничих природоохоронних фонд≥в;

г) зв≥льненн¤ в≥д оподаткуванн¤ фонд≥в охорони навколишнього природного середовища;

д) передач≥ частини кошт≥в фонд≥в охорони навколишнього природного середовища на догов≥рних умовах п≥дприЇмствам, установам, орган≥зац≥¤м ≥ громад¤нам на заходи дл¤ гарантованого зниженн¤ викид≥в ≥ скид≥в забруднюючих речовин ≥ зменшенн¤ шк≥дливих ф≥зичних, х≥м≥чних та б≥олог≥чних вплив≥в на стан навколишнього природного середовища, на розвиток еколог≥чно безпечних технолог≥й та виробництв; ( ѕункт "д" статт≥ 48 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 ) е) наданн¤ можливост≥ отриманн¤ природних ресурс≥в п≥д заставу. ( ѕункт "Ї" статт≥ 48 втратив чинн≥сть на п≥дстав≥ «акону N 783-XIV ( 783-14 ) в≥д 30.06.99 )

—татт¤ 49. ≈колог≥чне страхуванн¤ та еколог≥чний аудит ( Ќазва статт≥ 49 в редакц≥њ «акону N 1863-IV ( 1863-15 ) в≥д 24.06.2004 )

¬ ”крањн≥ зд≥йснюЇтьс¤ добров≥льне ≥ обов'¤зкове державне та ≥нш≥ види страхуванн¤ громад¤н та њх майна, майна ≥ доход≥в п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й на випадок шкоди, запод≥¤ноњ внасл≥док забрудненн¤ навколишнього природного середовища та пог≥ршенн¤ ¤кост≥ природних ресурс≥в. « метою врахуванн¤ еколог≥чних вимог у процес≥ приватизац≥њ чи корпоратизац≥њ об'Їкт≥в права державноњ власност≥, ≥ншоњ зм≥ни форми власност≥ чи зм≥ни суб'Їкт≥в права власност≥ на об'Їкти, а також дл¤ потреб еколог≥чного страхуванн¤, оренди майна, набутт¤ права власност≥ на майно та земельн≥ д≥л¤нки, створенн¤, функц≥онуванн¤ ≥ сертиф≥кац≥њ систем управл≥нн¤ навколишн≥м природним середовищем, при зд≥йсненн≥ ≥ншоњ д≥¤льност≥ в ”крањн≥ проводитьс¤ добров≥льний чи обов'¤зковий еколог≥чний аудит. ( —таттю 49 доповнено частиною другою зг≥дно ≥з «аконом N 1863-IV ( 1863-15 ) в≥д 24.06.2004 ) ѕор¤док еколог≥чного страхуванн¤ та еколог≥чного аудиту визначаЇтьс¤ законодавством ”крањни. ( „астина трет¤ статт≥ 49 в редакц≥њ «акону N 1863-IV ( 1863-15 ) в≥д 24.06.2004 )

–озд≥л XI
«ј’ќƒ» ўќƒќ «јЅ≈«ѕ≈„≈ЌЌя ≈ ќЋќ√≤„Ќќѓ Ѕ≈«ѕ≈ »

—татт¤ 50. ≈колог≥чна безпека

≈колог≥чна безпека Ї такий стан навколишнього природного середовища, при ¤кому забезпечуЇтьс¤ попередженн¤ пог≥ршенн¤ еколог≥чноњ обстановки та виникненн¤ небезпеки дл¤ здоров'¤ людей. ≈колог≥чна безпека гарантуЇтьс¤ громад¤нам ”крањни зд≥йсненн¤м широкого комплексу взаЇмопов'¤заних пол≥тичних, економ≥чних, техн≥чних, орган≥зац≥йних, державно-правових та ≥нших заход≥в.

—татт¤ 51. ≈колог≥чн≥ вимоги до розм≥щенн¤, проектуванн¤, буд≥вництва, реконструкц≥њ, введенн¤ в д≥ю та експлуатац≥њ п≥дприЇмств, споруд та ≥нших об'Їкт≥в

ѕри проектуванн≥, розм≥щенн≥, буд≥вництв≥, введенн≥ в д≥ю нових ≥ реконструкц≥њ д≥ючих п≥дприЇмств, споруд та ≥нших об'Їкт≥в, удосконаленн≥ ≥снуючих ≥ впровадженн≥ нових технолог≥чних процес≥в та устаткуванн¤, а також в процес≥ експлуатац≥њ цих об'Їкт≥в забезпечуЇтьс¤ еколог≥чна безпека людей, рац≥ональне використанн¤ природних ресурс≥в, додержанн¤ норматив≥в шк≥дливих вплив≥в на навколишнЇ природне середовище. ѕри цьому повинн≥ передбачатис¤ вловлюванн¤, утил≥зац≥¤, знешкодженн¤ шк≥дливих речовин ≥ в≥дход≥в або повна њх л≥кв≥дац≥¤, виконанн¤ ≥нших вимог щодо охорони навколишнього природного середовища ≥ здоров'¤ людей. ѕ≥дприЇмства, установи й орган≥зац≥њ, д≥¤льн≥сть ¤ких пов'¤зана з шк≥дливим впливом на навколишнЇ природне середовище, незалежно в≥д часу введенн¤ њх у д≥ю повинн≥ бути обладнан≥ спорудами, устаткуванн¤м ≥ пристро¤ми дл¤ очищенн¤ викид≥в ≥ скид≥в або њх знешкодженн¤, зменшенн¤ впливу шк≥дливих фактор≥в, а також приладами контролю за к≥льк≥стю ≥ складом забруднюючих речовин та за характеристиками шк≥дливих фактор≥в. ѕроекти господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥ повинн≥ мати матер≥али оц≥нки њњ впливу на навколишнЇ природне середовище ≥ здоров'¤ людей. ќц≥нка зд≥йснюЇтьс¤ з урахуванн¤м вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, еколог≥чноњ Їмкост≥ даноњ територ≥њ, стану навколишнього природного середовища в м≥сц≥, де плануЇтьс¤ розм≥щенн¤ об'Їкт≥в, еколог≥чних прогноз≥в, перспектив соц≥ально-економ≥чного розвитку рег≥ону, потужност≥ та вид≥в сукупного впливу шк≥дливих фактор≥в та об'Їкт≥в на навколишнЇ природне середовище. ѕ≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ, ¤к≥ розм≥щують, проектують, будують, реконструюють, техн≥чно переозброюють, ввод¤ть в д≥ю п≥дприЇмства, споруди та ≥нш≥ об'Їкти, а також провод¤ть досл≥дну д≥¤льн≥сть, що за њх оц≥нкою може негативно вплинути на стан навколишнього природного середовища, подають спец≥ально уповноваженому центральному органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в та його органам на м≥сц¤х спец≥альну за¤ву про це. «аборон¤Їтьс¤ введенн¤ в д≥ю п≥дприЇмств, споруд та ≥нших об'Їкт≥в, на ¤ких не забезпечено в повному обс¤з≥ додержанн¤ вс≥х еколог≥чних вимог ≥ виконанн¤ заход≥в, передбачених у проектах на буд≥вництво та реконструкц≥ю (розширенн¤ та техн≥чне переоснащенн¤).

—татт¤ 52. ќхорона навколишнього природного середовища при застосуванн≥ засоб≥в захисту рослин, м≥неральних добрив, нафти ≥ нафтопродукт≥в, токсичних х≥м≥чних речовин та ≥нших препарат≥в ( Ќазва статт≥ 52 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 650/97-¬– в≥д 19.11.97 )

ѕ≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ та громад¤ни зобов'¤зан≥ додержувати правил транспортуванн¤, збер≥ганн¤ ≥ застосуванн¤ засоб≥в захисту рослин, стимул¤тор≥в њх росту, м≥неральних добрив, нафти ≥ нафтопродукт≥в, токсичних х≥м≥чних речовин та ≥нших препарат≥в, з тим щоб не допустити забрудненн¤ ними або њх складовими навколишнього природного середовища ≥ продукт≥в харчуванн¤. ( „астина перша статт≥ 52 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 650/97-¬– в≥д 19.11.97 ) ѕри створенн≥ нових х≥м≥чних препарат≥в ≥ речовин, ≥нших потенц≥йно небезпечних дл¤ навколишнього природного середовища субстанц≥й повинн≥ розробл¤тис¤ та затверджуватис¤ у встановленому законодавством пор¤дку допустим≥ р≥вн≥ вм≥сту цих речовин у об'Їктах навколишнього природного середовища та продуктах харчуванн¤, методи визначенн¤ њх залишковоњ к≥лькост≥ та утил≥зац≥њ п≥сл¤ використанн¤. ¬м≥ст природних та штучних дом≥шок, ¤к≥ можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища або здоров'¤ людей, у таких препаратах, а також сировин≥, що використовуЇтьс¤ дл¤ њх виробництва, не повинен перевищувати допустимих р≥вн≥в, встановлених в≥дпов≥дно до законодавства. ≈колог≥чн≥ вимоги при виробництв≥, збер≥ганн≥, транспортуванн≥, використанн≥, знешкодженн≥, захороненн≥ токсичних та ≥нших небезпечних дл¤ навколишнього природного середовища ≥ здоров'¤ людей речовин, в≥днесенн¤ х≥м≥чних речовин до категор≥њ токсичних та њх класиф≥кац≥¤ за ступенем небезпечност≥ визначаютьс¤ нормативними документами на п≥дстав≥ висновку державноњ еколог≥чноњ експертизи ≥ погоджуютьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤ ≥ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в. ѕерел≥к пестицид≥в та агрох≥м≥кат≥в, дозволених дл¤ використанн¤ в ”крањн≥, регламенти њх застосуванн¤, а також щор≥чн≥ доповненн¤ до нього визначаютьс¤ в установленому законодавством пор¤дку. ( „астина п'¤та статт≥ 52 в редакц≥њ «акону N 1642-III ( 1642-14 ) в≥д 06.04.2000 )

—татт¤ 53. ќхорона навколишнього природного середовища в≥д неконтрольованого та шк≥дливого б≥олог≥чного впливу

ѕ≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ зобов'¤зан≥ забезпечувати еколог≥чно безпечне виробництво, збер≥ганн¤, транспортуванн¤, використанн¤, знищенн¤, знешкодженн¤ ≥ захороненн¤ м≥кроорган≥зм≥в, ≥нших б≥олог≥чно активних речовин та предмет≥в б≥отехнолог≥њ, а також ≥нтродукц≥ю, акл≥матизац≥ю ≥ реакл≥матизац≥ю тварин ≥ рослин, розробл¤ти ≥ зд≥йснювати заходи щодо запоб≥ганн¤ та л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в шк≥дливого впливу б≥олог≥чних фактор≥в на навколишнЇ природне середовище та здоров'¤ людини. —творенн¤ нових штамм≥в м≥кроорган≥зм≥в та б≥олог≥чно активних речовин зд≥йснюЇтьс¤ т≥льки на п≥дстав≥ дозвол≥в спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤ та спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в при на¤вност≥ оц≥нки њх впливу на навколишнЇ природне середовище та здоров'¤ людей. ѕри створенн≥ зазначених орган≥зм≥в ≥ речовин повинн≥ розробл¤тис¤ нормативи гранично допустимих концентрац≥й, методи визначенн¤ цих орган≥зм≥в та речовин у навколишньому природному середовищ≥ ≥ продуктах харчуванн¤. ¬иробництво ≥ використанн¤ нових штамм≥в м≥кроорган≥зм≥в та ≥нших б≥олог≥чно активних речовин зд≥йснюЇтьс¤ т≥льки п≥сл¤ проведенн¤ комплексних досл≥джень њх впливу на здоров'¤ людей ≥ навколишнЇ природне середовище за дозволом спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань охорони здоров'¤ та спец≥ально уповноваженого центрального органу виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в.

—татт¤ 54. ќхорона навколишнього природного середовища в≥д акустичного, електромагн≥тного, ≥он≥зуючого та ≥ншого шк≥дливого впливу ф≥зичних фактор≥в та рад≥оактивного забрудненн¤

ћ≥сцев≥ –ади, п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ та громад¤ни при зд≥йсненн≥ своЇњ д≥¤льност≥ зобов'¤зан≥ вживати необх≥дних заход≥в щодо запоб≥ганн¤ та недопущенн¤ перевищенн¤ встановлених р≥вн≥в акустичного, електромагн≥тного, ≥он≥зуючого та ≥ншого шк≥дливого ф≥зичного впливу на навколишнЇ природне середовище ≥ здоров'¤ людини в населених пунктах, рекреац≥йних ≥ запов≥дних зонах, а також в м≥сц¤х масового скупченн¤ ≥ розмноженн¤ диких тварин. ѕ≥дприЇмства, установи та орган≥зац≥њ, що зд≥йснюють господарську чи ≥ншу д≥¤льн≥сть, пов'¤зану з використанн¤м рад≥оактивних речовин у р≥зних формах ≥ з будь-¤кою метою, зобов'¤зан≥ забезпечувати еколог≥чну безпеку ц≥Їњ д≥¤льност≥, що виключала б можлив≥сть рад≥оактивного забрудненн¤ навколишнього природного середовища та негативного впливу на здоров'¤ людей у процес≥ видобутку, збагаченн¤, транспортуванн¤, переробки, використанн¤ та захороненн¤ рад≥оактивних речовин.

—татт¤ 55. ќхорона навколишнього природного середовища в≥д забрудненн¤ в≥дходами

—уб'Їкти права власност≥ на в≥дходи повинн≥ вживати ефективних заход≥в дл¤ зменшенн¤ обс¤г≥в утворенн¤ в≥дход≥в, а також дл¤ њх утил≥зац≥њ, знешкодженн¤ або розм≥щенн¤.

–озм≥щенн¤ в≥дход≥в дозвол¤Їтьс¤ лише за на¤вност≥ спец≥ального дозволу на визначених м≥сцевими радами територ≥¤х у межах установлених л≥м≥т≥в з додержанн¤м сан≥тарних ≥ еколог≥чних норм способом, що забезпечуЇ можлив≥сть њх подальшого використанн¤ ¤к вторинноњ сировини ≥ безпеку дл¤ навколишнього природного середовища та здоров'¤ людей. ( —татт¤ 55 в редакц≥њ «акону N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99 )

—татт¤ 56. ≈колог≥чна безпека транспортних та ≥нших пересувних засоб≥в ≥ установок ( Ќазва статт≥ 56 в редакц≥њ «акону N 198-IV ( 198-15 ) в≥д 24.10.2002 )

ѕ≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, що зд≥йснюють проектуванн¤, виробництво, експлуатац≥ю та обслуговуванн¤ автомоб≥л≥в, л≥так≥в, суден, ≥нших пересувних засоб≥в, установок та виробництво ≥ постачанн¤ пального, зобов'¤зан≥ розробл¤ти ≥ зд≥йснювати комплекс заход≥в щодо зниженн¤ токсичност≥ та знешкодженн¤ шк≥дливих речовин, що м≥ст¤тьс¤ у в≥дпрацьованих газах та скидах транспортних засоб≥в, переходу на менш токсичн≥ види енерг≥њ й пального, додержанн¤ режиму експлуатац≥њ транспортних засоб≥в та ≥нш≥ заходи, спр¤мован≥ на запоб≥ганн¤ й зменшенн¤ викид≥в та скид≥в у навколишнЇ природне середовище забруднюючих речовин та додержанн¤ встановлених р≥вн≥в ф≥зичних вплив≥в. ( „астина перша статт≥ 56 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 198-IV ( 198-15 ) в≥д 24.10.2002 ) ¬иробництво ≥ експлуатац≥¤ транспортних та ≥нших пересувних засоб≥в та установок, у викидах та скидах ¤ких вм≥ст забруднюючих речовин перевищуЇ встановлен≥ нормативи, не допускаЇтьс¤.  ер≥вники транспортних орган≥зац≥й та власники транспортних засоб≥в несуть в≥дпов≥дальн≥сть за додержанн¤ встановлених дл¤ в≥дпов≥дного типу транспортного засобу норматив≥в вм≥сту забруднюючих речовин у в≥дпрацьованих газах, скид≥в забруднюючих речовин та впливу ф≥зичних фактор≥в пересувних джерел на стан навколишнього природного середовища. ( „астина трет¤ статт≥ 56 в редакц≥њ «акону N 198-IV ( 198-15 ) в≥д 24.10.2002 )

—татт¤ 57. ƒодержанн¤ вимог еколог≥чноњ безпеки при проведенн≥ наукових досл≥джень, впровадженн≥ в≥дкритт≥в, винаход≥в, застосуванн≥ новоњ техн≥ки, ≥мпортного устаткуванн¤, технолог≥й ≥ систем

ѕри проведенн≥ фундаментальних та прикладних наукових, науково-досл≥дних ≥ досл≥дно-конструкторських роб≥т обов'¤зково повинн≥ враховуватис¤ вимоги охорони навколишнього природного середовища, рац≥онального використанн¤ ≥ в≥дтворенн¤ природних ресурс≥в та забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки. «аборон¤Їтьс¤ впровадженн¤ в≥дкритт≥в, винаход≥в, застосуванн¤ новоњ техн≥ки, ≥мпортного устаткуванн¤, технолог≥й ≥ систем, ¤кщо вони не в≥дпов≥дають вимогам еколог≥чноњ безпеки. ” раз≥ порушенн¤ встановлених вимог така д≥¤льн≥сть припин¤Їтьс¤ уповноваженими на те державними органами, а винн≥ особи прит¤гуютьс¤ до в≥дпов≥дальност≥.

—татт¤ 58. ¬имоги еколог≥чноњ безпеки щодо в≥йськових, оборонних об'Їкт≥в та в≥йськовоњ д≥¤льност≥

¬имоги еколог≥чноњ безпеки, встановлен≥ дл¤ розм≥щенн¤, проектуванн¤, буд≥вництва, реконструкц≥њ, введенн¤ в д≥ю та експлуатац≥њ об'Їкт≥в щодо обмеженн¤ негативного впливу на навколишнЇ природне середовище х≥м≥чних, ф≥зичних ≥ б≥олог≥чних фактор≥в, а також ≥нш≥ вимоги, передбачен≥ цим «аконом та ≥ншим законодавством ”крањни, повною м≥рою поширюютьс¤ на в≥йськов≥ та оборонн≥ об'Їкти, а також об'Їкти орган≥в внутр≥шн≥х справ та державноњ безпеки. ¬имоги еколог≥чноњ безпеки повинн≥ додержуватись також при дислокац≥њ в≥йськових частин, проведенн≥ в≥йськових навчань, маневр≥в, перем≥щенн≥ в≥йськ ≥ в≥йськовоњ техн≥ки, кр≥м випадк≥в особливих ситуац≥й, що оголошуютьс¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни. ƒержавний контроль за додержанн¤м вимог еколог≥чноњ безпеки щодо в≥йськових, оборонних об'Їкт≥в та в≥йськовоњ д≥¤льност≥ на територ≥њ ”крањни зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до цього «акону та ≥ншого законодавства ”крањни.

—татт¤ 59. ≈колог≥чн≥ вимоги при розм≥щенн≥ ≥ розвитку населених пункт≥в

ѕлан≥ровка, розм≥щенн¤, забудова ≥ розвиток населених пункт≥в зд≥йснюютьс¤ за р≥шенн¤м м≥сцевих –ад з урахуванн¤м еколог≥чноњ Їмкост≥ територ≥й, додержанн¤м вимог охорони навколишнього природного середовища, рац≥онального використанн¤ природних ресурс≥в та еколог≥чноњ безпеки. ѕри розробц≥ генеральних план≥в розвитку ≥ розм≥щенн¤ населених пункт≥в с≥льськ≥, селищн≥, м≥ськ≥ –ади встановлюють режим використанн¤ природних ресурс≥в, охорони навколишнього природного середовища та еколог≥чноњ безпеки у прим≥ських та зелених зонах за погодженн¤м з –адами, на територ≥њ ¤ких вони знаход¤тьс¤, в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

–озд≥л XII
ѕ–»–ќƒЌ≤ “≈–»“ќ–≤ѓ “ј ќЅ'™ “», ўќ ѕ≤ƒЋя√јё“№ ќ—ќЅЋ»¬≤… ќ’ќ–ќЌ≤

—татт¤ 60. —истема природних територ≥й та об'Їкт≥в, що п≥дл¤гають особлив≥й охорон≥

ќсоблив≥й охорон≥ п≥дл¤гають природн≥ територ≥њ та об'Їкти, що мають велику еколог≥чну ц≥нн≥сть ¤к ун≥кальн≥ та типов≥ природн≥ комплекси, дл¤ збереженн¤ спри¤тливоњ еколог≥чноњ обстановки, попередженн¤ та стаб≥л≥зац≥њ негативних природних процес≥в ≥ ¤вищ. ѕриродн≥ територ≥њ та об'Їкти, що п≥дл¤гають особлив≥й охорон≥, утворюють Їдину територ≥альну систему ≥ включають територ≥њ та об'Їкти природно-запов≥дного фонду, курортн≥ та л≥кувально-оздоровч≥, рекреац≥йн≥, водозахисн≥, полезахисн≥ та ≥нш≥ типи територ≥й та об'Їкт≥в, що визначаютьс¤ законодавством ”крањни.

—татт¤ 61. ѕриродно-запов≥дний фонд ”крањни

ƒ≥л¤нки суш≥ та водного простору, природн≥ комплекси й об'Їкти, ¤к≥ мають особливу еколог≥чну, наукову, естетичну ≥ народногосподарську ц≥нн≥сть ≥ призначен≥ дл¤ збереженн¤ природноњ р≥зноман≥тност≥, генофонду вид≥в тварин ≥ рослин, п≥дтриманн¤ загального еколог≥чного балансу та фонового мон≥торингу навколишнього природного середовища, вилучаютьс¤ з господарського використанн¤ повн≥стю або частково ≥ оголошуютьс¤ територ≥Їю чи об'Їктом природно-запов≥дного фонду ”крањни. ƒо складу природно-запов≥дного фонду ”крањни вход¤ть державн≥ запов≥дники, природн≥ нац≥ональн≥ парки, заказники, пам'¤тки природи, ботан≥чн≥ сади, дендролог≥чн≥ та зоолог≥чн≥ парки, парки-пам'¤тки садово-паркового мистецтва, запов≥дн≥ урочища. ѕор¤док орган≥зац≥њ, використанн¤ ≥ охорони територ≥й та об'Їкт≥в природно-запов≥дного фонду, додатков≥ њх категор≥њ визначаютьс¤ законодавством ”крањни та јвтономноњ –еспубл≥ки  рим.

—татт¤ 62.  урортн≥ ≥ л≥кувально-оздоровч≥ зони

 урортними ≥ л≥кувально-оздоровчими зонами визнаютьс¤ територ≥њ, ¤к≥ мають виражен≥ природн≥ л≥кувальн≥ фактори: м≥неральн≥ джерела, кл≥матичн≥ та ≥нш≥ умови, спри¤тлив≥ дл¤ л≥куванн¤ ≥ оздоровленн¤ людей. « метою охорони природних ¤костей та л≥кувальних фактор≥в курортних зон, запоб≥ганн¤ њх псуванню, забрудненню ≥ виснаженню встановлюютьс¤ округи њх сан≥тарноњ охорони. ¬ межах курортних ≥ л≥кувально-оздоровчих зон заборон¤Їтьс¤ д≥¤льн≥сть, ¤ка суперечить њх ц≥льовому призначенню або може негативно впливати на л≥кувальн≥ ¤кост≥ ≥ сан≥тарний стан територ≥њ, що п≥дл¤гаЇ особлив≥й охорон≥. ќголошенн¤ природних територ≥й курортними ≥ л≥кувально-оздоровчими зонами зд≥йснюЇтьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни та ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, а њх природоохоронний режим визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни та ”р¤дом јвтономноњ –еспубл≥ки  рим в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

—татт¤ 63. –екреац≥йн≥ зони

–екреац≥йними зонами Ї д≥л¤нки суш≥ ≥ водного простору, призначен≥ дл¤ орган≥зованого масового в≥дпочинку населенн¤ ≥ туризму. Ќа територ≥њ рекреац≥йних зон заборон¤ютьс¤:

а) господарська та ≥нша д≥¤льн≥сть, що негативно впливаЇ на навколишнЇ природне середовище або може перешкодити використанню њх за ц≥льовим призначенн¤м;

б) зм≥ни природного ландшафту та проведенн¤ ≥нших д≥й, що суперечать використанню цих зон за пр¤мим призначенн¤м. –ежим використанн¤ цих територ≥й визначаЇтьс¤ ¬ерховною –адою јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевими –адами в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни та јвтономноњ –еспубл≥ки  рим.

—татт¤ 64. ќхорона р≥дк≥сних ≥ таких, що перебувають п≥д загрозою зникненн¤, вид≥в тваринного ≥ рослинного св≥ту

–≥дк≥сн≥ ≥ так≥, що перебувають п≥д загрозою зникненн¤, види тваринного ≥ рослинного св≥ту, ¤к≥ пост≥йно або тимчасово перебувають (зростають) у природних умовах у межах територ≥њ ”крањни, њњ континентального шельфу та виключноњ (морськоњ) економ≥чноњ зони, п≥дл¤гають особлив≥й охорон≥ ≥ занос¤тьс¤ до „ервоноњ книги ”крањни.

ќхорона та в≥дтворенн¤ об'Їкт≥в „ервоноњ книги ”крањни забезпечуютьс¤ органами державноњ влади, органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, юридичними та ф≥зичними особами, ¤к≥ Ї суб'Їктами використанн¤ тваринного ≥ рослинного св≥ту в≥дпов≥дно до закону.

ќб'Їкти „ервоноњ книги ”крањни можуть бути об'Їктами права державноњ, комунальноњ та приватноњ форми власност≥ в≥дпов≥дно до закону.

¬еденн¤ „ервоноњ книги ”крањни покладаЇтьс¤ на спец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в. ( —татт¤ 64 в редакц≥њ «акону N 824-IV ( 824-15 ) в≥д 22.05.2003 )

–озд≥л XIII
Ќјƒ«¬»„ј…Ќ≤ ≈ ќЋќ√≤„Ќ≤ —»“”ј÷≤ѓ

—татт¤ 65. «она надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њ

ќкрема м≥сцев≥сть ”крањни, на ¤к≥й виникла надзвичайна еколог≥чна ситуац≥¤, може бути оголошена зоною надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њ.

Ќадзвичайна еколог≥чна ситуац≥¤ - надзвичайна ситуац≥¤, за ¤коњ на окрем≥й м≥сцевост≥ сталис¤ негативн≥ зм≥ни в навколишньому природному середовищ≥, що потребують застосуванн¤ надзвичайних заход≥в з боку держави.

Ќегативн≥ зм≥ни в навколишньому природному середовищ≥ - це втрата, виснаженн¤ чи знищенн¤ окремих природних комплекс≥в та ресурс≥в внасл≥док надм≥рного забрудненн¤ навколишнього природного середовища, руйн≥вного впливу стих≥йних сил природи та ≥нших фактор≥в, ¤к≥ обмежують або виключають можлив≥сть життЇд≥¤льност≥ людини та провадженн¤ господарськоњ д≥¤льност≥ в цих умовах.

ќкрема м≥сцев≥сть ”крањни оголошуЇтьс¤ зоною надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њ ѕрезидентом ”крањни за пропозиц≥Їю –ади нац≥ональноњ безпеки ≥ оборони ”крањни або за поданн¤м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ”каз ѕрезидента ”крањни про оголошенн¤ окремоњ м≥сцевост≥ зоною надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њ затверджуЇтьс¤ ¬ерховною –адою ”крањни прот¤гом двох дн≥в з дн¤ зверненн¤ ѕрезидента ”крањни.

ѕравове регулюванн¤ в≥дносин, ¤к≥ виникають п≥д час зд≥йсненн¤ надзвичайних заход≥в, спр¤мованих на захист житт¤ та здоров'¤ людей ≥ нормал≥зац≥ю еколог≥чного стану на територ≥њ зони надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њ, визначенн¤ пор¤дку встановленн¤ правового режиму зони надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њ, його орган≥зац≥йного, ф≥нансового та матер≥ально-техн≥чного забезпеченн¤, пор¤дку в≥дшкодуванн¤ шкоди, запод≥¤ноњ внасл≥док виникненн¤ надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њ, а також вир≥шенн¤ ≥нших орган≥зац≥йних питань у ц≥й сфер≥ зд≥йснюютьс¤ зг≥дно з «аконом ”крањни "ѕро зону надзвичайноњ еколог≥чноњ ситуац≥њ"

( 1908-14 ), ≥ншими нормативно-правовими актами. ( —татт¤ 65 в редакц≥њ «акону N 3033-III ( 3033-14 ) в≥д 07.02.2002 )

—татт¤ 66. «апоб≥ганн¤ авар≥¤м ≥ л≥кв≥дац≥¤ њх шк≥дливих еколог≥чних насл≥дк≥в

ѕри проектуванн≥ й експлуатац≥њ господарських та ≥нших об'Їкт≥в, д≥¤льн≥сть ¤ких може шк≥дливо впливати на навколишнЇ природне середовище, розробл¤ютьс¤ ≥ зд≥йснюютьс¤ заходи щодо запоб≥ганн¤ авар≥¤м, а також л≥кв≥дац≥њ њх шк≥дливих еколог≥чних насл≥дк≥в. ƒержавн≥ органи по нагл¤ду за безпечним веденн¤м роб≥т у промисловост≥ ≥ атомн≥й енергетиц≥ разом ≥з спец≥ально уповноваженими державними органами управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища ≥ використанн¤ природних ресурс≥в систематично провод¤ть перев≥рки стану еколог≥чно небезпечних об'Їкт≥в та виконанн¤ в≥дпов≥дних заход≥в ≥ вимог щодо њх безпечноњ експлуатац≥њ. ѕерел≥к еколог≥чно небезпечних об'Їкт≥в визначаЇтьс¤ спец≥ально уповноваженим центральним органом виконавчоњ влади з питань еколог≥њ та природних ресурс≥в. ” раз≥ авар≥њ, що спричинила забрудненн¤ навколишнього природного середовища, п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ зобов'¤зан≥ негайно приступити до л≥кв≥дац≥њ њњ насл≥дк≥в. ќдночасно посадов≥ особи або власники п≥дприЇмств, кер≥вники установ ≥ орган≥зац≥й зобов'¤зан≥ пов≥домл¤ти про авар≥ю ≥ заходи, вжит≥ дл¤ л≥кв≥дац≥њ њњ насл≥дк≥в, виконавчому ком≥тету м≥сцевоњ –ади, органам охорони здоров'¤, спец≥ально уповноваженим державним органам управл≥нн¤ в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища ≥ використанн¤ природних ресурс≥в та населенню. ( „астина четверта статт≥ 66 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 )

–озд≥л XIV
¬»–≤Ў≈ЌЌя —ѕќ–≤¬ ” √јЋ”«≤ ќ’ќ–ќЌ» Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

—татт¤ 67. ¬ир≥шенн¤ спор≥в у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища

—пори у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища вир≥шуютьс¤ судом, –адами народних депутат≥в чи органами, ¤к≥ утворюютьс¤ ними, в≥дпов≥дно до њх компетенц≥њ ≥ в пор¤дку, встановленому законодавством ”крањнськоњ –—–. ( „астина перша статт≥ 67 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 762-IV ( 762-15 ) в≥д 15.05.2003 ) —пори п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й ”крањнськоњ –—– у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища з п≥дприЇмствами, установами та орган≥зац≥¤ми ≥нших держав, розгл¤даютьс¤ ком≥с≥¤ми, що утворюютьс¤ на паритетних засадах ≥з представник≥в ”крањнськоњ –—– ≥ за≥нтересованих держав, або третейським судом.

–озд≥л XV
¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ «ј ѕќ–”Ў≈ЌЌя «ј ќЌќƒј¬—“¬ј ѕ–ќ ќ’ќ–ќЌ” Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

—татт¤ 68. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства про охорону навколишнього природного середовища

ѕорушенн¤ законодавства ”крањни про охорону навколишнього природного середовища т¤гне за собою встановлену цим «аконом та ≥ншим законодавством ”крањни дисципл≥нарну, адм≥н≥стративну, цив≥льну ≥ крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства про охорону навколишнього природного середовища несуть особи, винн≥ у:

а) порушенн≥ прав громад¤н на еколог≥чно безпечне навколишнЇ природне середовище;

б) порушенн≥ норм еколог≥чноњ безпеки;

в) порушенн≥ вимог законодавства ”крањни при проведенн≥ еколог≥чноњ експертизи, в тому числ≥ поданн≥ зав≥домо неправдивого експертного висновку;

г) невиконанн≥ вимог державноњ еколог≥чноњ експертизи;

д) ф≥нансуванн≥, буд≥вництв≥ ≥ впровадженн≥ у виробництво нових технолог≥й ≥ устаткуванн¤ без позитивного висновку державноњ еколог≥чноњ експертизи;

е) порушенн≥ еколог≥чних вимог при проектуванн≥, розм≥щенн≥, буд≥вництв≥, реконструкц≥њ, введенн≥ в д≥ю, експлуатац≥њ та л≥кв≥дац≥њ п≥дприЇмств, споруд, пересувних засоб≥в та ≥нших об'Їкт≥в;

Ї) допущенн≥ наднормативних, авар≥йних ≥ залпових викид≥в ≥ скид≥в забруднюючих речовин та ≥нших шк≥дливих вплив≥в на навколишнЇ природне середовище;

ж) перевищенн≥ л≥м≥т≥в та порушенн≥ ≥нших вимог використанн¤ природних ресурс≥в;

з) самов≥льному спец≥альному використанн≥ природних ресурс≥в;

и) порушенн≥ строк≥в внесенн¤ збор≥в за використанн¤ природних ресурс≥в та забрудненн¤ навколишнього природного середовища;

≥) невжитт≥ заход≥в щодо попередженн¤ та л≥кв≥дац≥њ еколог≥чних насл≥дк≥в авар≥й та ≥ншого шк≥дливого впливу на навколишнЇ природне середовище;

њ) невиконанн≥ розпор¤джень орган≥в, ¤к≥ зд≥йснюють державний контроль у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища, та вчиненн≥ опору њх представникам;

й) порушенн≥ природоохоронних вимог при збер≥ганн≥, транспортуванн≥, використанн≥, знешкодженн≥ та захороненн≥ х≥м≥чних засоб≥в захисту рослин, м≥неральних добрив, токсичних рад≥оактивних речовин та в≥дход≥в; ( ѕункт "й" статт≥ 68 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1288-XIV ( 1288-14 ) в≥д 14.12.99 ) к) невиконанн≥ вимог охорони територ≥й та об'Їкт≥в природно-запов≥дного фонду та ≥нших територ≥й, що п≥дл¤гають особлив≥й охорон≥, вид≥в тварин ≥ рослин, занесених до „ервоноњ книги ”крањни;

л) в≥дмов≥ в≥д наданн¤ своЇчасноњ, повноњ та достов≥рноњ ≥нформац≥њ про стан навколишнього природного середовища, а також про джерела забрудненн¤, у приховуванн≥ випадк≥в авар≥йного забрудненн¤ навколишнього природного середовища або фальсиф≥кац≥њ в≥домостей про стан еколог≥чноњ обстановки чи захворюваност≥ населенн¤; ( ѕункт "л" частини другоњ статт≥ 68 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 650/97-¬– в≥д 19.11.97 ) м) приниженн≥ чест≥ ≥ г≥дност≥ прац≥вник≥в, ¤к≥ зд≥йснюють контроль в галуз≥ охорони навколишнього природного середовища, пос¤ганн≥ на њх житт¤ ≥ здоров'¤. «аконодавством ”крањни може бути встановлено в≥дпов≥дальн≥сть ≥ за ≥нш≥ порушенн¤ законодавства про охорону навколишнього природного середовища. ѕ≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ та громад¤ни зобов'¤зан≥ в≥дшкодовувати шкоду, запод≥¤ну ними внасл≥док порушенн¤ законодавства про охорону навколишнього природного середовища, в пор¤дку та розм≥рах, встановлених законодавством ”крањни. «астосуванн¤ заход≥в дисципл≥нарноњ, адм≥н≥стративноњ або крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ не зв≥льн¤Ї винних в≥д компенсац≥њ шкоди, запод≥¤ноњ забрудненн¤м навколишнього природного середовища та пог≥ршенн¤м ¤кост≥ природних ресурс≥в. Ќезаконно добут≥ в природ≥ ресурси та виготовлена з них продукц≥¤ п≥дл¤гають безоплатному вилученню, а знар¤дд¤ правопорушенн¤ - конф≥скац≥њ. ќдержан≥ в≥д њх реал≥зац≥њ доходи спр¤мовуютьс¤ в республ≥канський јвтономноњ –еспубл≥ки  рим ≥ м≥сцев≥ фонди охорони навколишнього природного середовища. ( „астина шоста статт≥ 68 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 ) ѕосадов≥ особи та спец≥ал≥сти, винн≥ в порушенн≥ вимог щодо охорони навколишнього природного середовища та використанн¤ природних ресурс≥в, забезпеченн¤ еколог≥чноњ безпеки за поданн¤м державних орган≥в охорони навколишнього природного середовища зг≥дно з р≥шенн¤ми њх управл≥нських орган≥в позбавл¤ютьс¤ прем≥й за основними результатами господарськоњ д≥¤льност≥ повн≥стю або частково. ( „астина сьома статт≥ 68 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 81/96-¬– в≥д 06.03.96 ) ѕор¤док позбавленн¤ прем≥й визначаЇтьс¤ законодавством ”крањни. ( —татт¤ 68 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )

—татт¤ 69. ќсобливост≥ застосуванн¤ цив≥льноњ в≥дпов≥дальност≥

Ўкода, запод≥¤на внасл≥док порушенн¤ законодавства про охорону навколишнього природного середовища, п≥дл¤гаЇ компенсац≥њ, ¤к правило, в повному обс¤з≥ без застосуванн¤ норм зниженн¤ розм≥ру ст¤гненн¤ та незалежно в≥д збору за забрудненн¤ навколишнього природного середовища та пог≥ршенн¤ ¤кост≥ природних ресурс≥в. ќсоби, ¤ким завдано такоњ шкоди, мають право на в≥дшкодуванн¤ неодержаних прибутк≥в за час, необх≥дний дл¤ в≥дновленн¤ здоров'¤, ¤кост≥ навколишнього природного середовища, в≥дтворенн¤ природних ресурс≥в до стану, придатного дл¤ використанн¤ за ц≥льовим призначенн¤м. ќсоби, що волод≥ють джерелами п≥двищеноњ еколог≥чноњ небезпеки, зобов'¤зан≥ компенсувати запод≥¤ну шкоду громад¤нам та юридичним особам, ¤кщо не доведуть, що шкода виникла внасл≥док стих≥йних природних ¤вищ чи навмисних д≥й потерп≥лих. Ўкода, запод≥¤на довк≥ллю у зв'¤зку з виконанн¤м угоди про розпод≥л продукц≥њ, п≥дл¤гаЇ в≥дшкодуванню в≥дпов≥дно до вимог статт≥ 29 «акону ”крањни "ѕро угоди про розпод≥л продукц≥њ"

( 1039-14 ). ( —таттю 69 доповнено частиною зг≥дно ≥з «аконом N 1807-III ( 1807-14 ) в≥д 08.06.2000 ) ( —татт¤ 69 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 186/98-¬– в≥д 05.03.98 )

—татт¤ 70. јдм≥н≥стративна та крим≥нальна в≥дпов≥дальн≥сть за еколог≥чн≥ правопорушенн¤ ≥ злочини

¬изначенн¤ складу еколог≥чних правопорушень ≥ злочин≥в, пор¤док прит¤гненн¤ винних до адм≥н≥стративноњ та крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥ за њх вчиненн¤ встановлюютьс¤  одексом ”крањни про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤ та  рим≥нальним кодексом ”крањни ( 2001-05, 2002-05 ).

–озд≥л XVI
ћ≤∆Ќј–ќƒЌ≤ ¬≤ƒЌќ—»Ќ» ” –јѓЌ» ” √јЋ”«≤ ќ’ќ–ќЌ» Ќј¬ ќЋ»ЎЌ№ќ√ќ ѕ–»–ќƒЌќ√ќ —≈–≈ƒќ¬»ўј

—татт¤ 71. ”часть ”крањни у м≥жнародному сп≥вроб≥тництв≥ у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища

”крањна бере участь у м≥жнародному сп≥вроб≥тництв≥ у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища на державному ≥ громадському р≥вн¤х в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни та м≥жнародного права. якщо м≥жнародним договором, укладеним ”крањною, встановлено ≥нш≥ правила, н≥ж т≥, що м≥ст¤тьс¤ в законодавств≥ ”крањни про охорону навколишнього природного середовища, то застосовуютьс¤ правила м≥жнародного договору. ”крањна зд≥йснюЇ заходи щодо розвитку та зм≥цненн¤ м≥жнародного сп≥вроб≥тництва у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища з ≥ншими державами, а також в рамках природоохоронноњ д≥¤льност≥ ќќЌ та орган≥зац≥й, що вход¤ть в њњ систему, ≥нших ур¤дових ≥ неур¤дових м≥жнародних орган≥зац≥й.

—татт¤ 72. ќбов'¤зок ≥ноземних юридичних ос≥б ≥ громад¤н та ос≥б без громад¤нства щодо додержанн¤ законодавства ”крањни про охорону навколишнього природного середовища ≤ноземн≥ юридичн≥ особи ≥ громад¤ни та особи без громад¤нства зобов'¤зан≥ на територ≥њ ”крањни додержувати вимог цього «акону, ≥нших законодавчих акт≥в у галуз≥ охорони навколишнього природного середовища та несуть в≥дпов≥дальн≥сть за њх порушенн¤ в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.

√олова ¬ерховноњ –ади ”крањнськоњ –—– Ћ. –ј¬„” 

м.  ињв, 25 червн¤ 1991 року N 1264-XII

јвтор проекта - —адовий “арас
http://ukrlaws.narod.ru
Сайт создан в системе uCoz